Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОТВОРНИ СИСТЕМИ.ЕТАЛОНЕН МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОТВОРЕНИ СИСТЕМИ. TCP/IP ПРОТОКОЛНА АРХИТЕКТУРА.

компютри

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

TCP IP
DTE Data Terminal Equipment

WAN Wide Area Network LAN Local Area Network

WAN програмнотехническа система, която много често се проектира и разработва самостоятелно. Пример: х25 са мрежи за предаване на данни, чрез които когат да се организират WAN

WAN AKPANet

WAN

LAN

WAN

(това са комуникационните линии,свързващи възлите) няма да доведе до преминаването на мрежата в неработоспособно състояние(такова състояние, при което е нарушена връзката между произволна двойка възли в мрежата т.е.състояние на несвързаност). При тази топология

WAN N->Cn

LAN LAN Ethernet TokenRing

LAN-Ethernet.

TokenRing

Ethernet

CCITT ITU T

V V xx

V

V bit bps

V ter

I ISDN

ISO

IEEE ITribleE LAN IEEE x

IEEE Ethernet

EIA RS

RS C

ETSI

ITU T ISO

Si-

( системи, развиващи само потребителски процеси са затворени

ISO ITU T OSI

Si Sj

Процес на комуник. Процес на

Процес Si Si среда взаимод. Sj процес Sj

Si Sj


комуникационна среда

Si Sj Si Sj Si Si header Si Sj Sj Sj Sj Sj Sj На практика във функциониращите мрежи невинаги могат да се отделят протоколи и от 7-те нива. В някои случай протоколи от определени нива просто липсват понеже не са необходими. Например при комуникация между 2 компютъра чрез модеми са достатъчни първо и второ нива понеже просто няма необходимост от по-горни. Самото название мрежов протокол за протокол от трето ниво предполага наличие на мрежа с много възли и тогава този протокол ще отговаря за маршрутизиране през мрежата. В други случаи на конкретни мрежи някои протоколи от дадени нива просто отсъстват в явен вид, а техните функции се изпълняват от протоколи от друго ниво.

TCP IP DARPA ARPANET ARPANET


TCP IP ARPA TCP IP ( Transmission Control Protocol Internet Protokol

TCP IP – междумрежов протокол, който се използва за съгласуване на различните мрежови протоколи на обединяваните мрежи. Под TCP IP ARPA ARPA ARPA Internet Internet

TCP IP ) има различия в сравнение със 7-слойната архитектура на ISO ISO DARPA IP TCP IP UDP User Datagram Protokol DARPA OSI

OSI TCP IP


Oптичните кабели, които се използват в компютърните комуникации са стандартизирани по отношение на изискванията, на които следва да отговарят. Според препоръките в компютърните комуникации се използва 62,5/125. допускат се 50/125 и 100/140.

При използва на оптични кабели се препоръчват определени дължини на светлинната вълна 800, 1300, 1500 nm

nm nm


850 1300 1500 λ,nm

Db km

Ел.с-л Св.с-л Ел.с-л

DB CB KB UKW

От гледна точка на шумоустойчивост най-удобни са УКВ, но той работи с пределите на пряката видимост, а това е неудобство.

km s

FDM TDM

1к 2к 3к t

bits s Bit bit Bd

t

A

dual up short range modem Dual up V xx ( CCITT ITU T V

b s

b s

b s

Dual up

b s

 

Ао->”0”;

->”1”;

boud Bd

Bd bit s Vi bit s Vm Bd

Vi Vm maxVm Bd maxVi bit s

Vi

00->Ао;

01->А

10->А 4-ри различни амплитуди

11->А

Vi bit s

Vi k Vm

bit Dual up

MNP V bis V

FAXMODEM FAXM

CCITT ITU T

GR 6 мин

GR 3 мин

GR Тлф МОП 1 мин

GR МПД

ISDN FAX ISDN )->A4->10s

ДП;-10000100. ДП( псевдополучател )

модем

RDN random generator

p p1 -> p p

S S -> S S

q q ->

q p S p S = 0.5 *( p + p

q p S p S

Ethernet


LAN2

LAN1

HDSL ADSL DSL Mb s V kb s kb s V

V

На ниската скорост се предават заявките.

V

Dial Line

Комутируемият достъп има по-ниска шу- Leased Line

Hayes Smart modem Attention

ATDP Dual pulse

DP Dral Tone

MNP

Error Control

QAM


х х х х

квадрабит 2ⁿ=16, при n 00001111

I вариант 8ФР с А

8ФР с А

II вариант 12ФР А

4ФР с А

Trellis CodeModulation TCM

Trellis

Trellis

SRM dual up

XDSL

DSL Digital Sulscriber Line

F O DSL

абонати

абонатна линия

DSL

xDSL DSL

DSL

xDSL

HDSL – HDSL 2B1Q

HDSL CAP B Q

HDSL

Mb s

E Mb s

B Q CAP

B Q

CAP

HDSL Mb b

ARQ

ARQ Automatic Repeat reQuest

n bits

τ τ τ t n-bits

k-bits r-bits

(контролни)

1->ИД 

квитанция r bits

CRC r r

timeout

timeout

работят синхронно. Задача на синхронизаацията: привежадане в синхронизъм на предаващия и приемащия ТГ.

bits ASCII bits IA bits

Start bit знак stop bits преминаването

async async


При асинхронното предаване на данни блоковете могат да се включат значителен брой знаци без стартови и стопови битове. За синхронизиране на приемащия генератор в сл.в началото на блока се използва служебна асинхронизираща информация.

1зн 2зн 3зн КС


n

За това при положение, че блоковете са по-дълги се налага в самия блок между знаците да се пуска отново синхроинформация.

Когато при синхронно предаване се използват блокове съдържащи определен брой знаци, тогава протокола за такова предаване се нар.знаков синхронен протокол (знаковоориентиран).

HDLC

F

async sync

async sync

Ethernet TokenRing

Ethernet

Base - числото отпред означава скорост на обмен на данните в Mb s

Base

Base T - Base BaseBand

Twisted Pair

10 Base

Ethernet Base

transceiver

<=500 м

Ethernet AUI Atachment Unit Interface

transceiver

Base


<=185м

Т-образен BNC

Ethernet BNC British Noval Conector

Base T

hub I O

<=100м хъб

RJ SО

C

K

E

T

RJ P

L

U

G

Base Base Base T

ETHERNET

Base Base base Base Base Base Ethernet им е шинна ). Общ недостатък на 2-та варианта е факта, че при прекъсване някъде на коаксиалния кабел или лошо съединение с конекторите, цялата конфигурация преминава в неработоспособно разстояние ( за да работят и двата варианта се изисква наличието на терминатори ( терминиращи съпротивления) в двата края).

Base T

Mb Ethernet Base Base T Mb Ethernet Base T Ethernet

TOKEN RING

Token ring Mb s скорост. Според логиката на функциониране могат да се представят така : множество компютри свързани един към друг в логически кръг. Тази топология предполага активно включване на компютри в кръга , т.като всеки от тях по същество играе роля на ретранслатор( т.е приема и предава). Тези мрежи могат и физически да се реализират по кръгова топология, но в този случай прекъсването на кабела ще води до отпадането на цялата мрежа. За това този вариант за изграждане на Token ring Token ring звезда/логически кръг ” по аналогия на Base T Ethernet Hub


Tx Rx Tx Rx

TR

A B C TokenRing

RxD TxD B

ETHERNET TOKEN RING

Token ring Mb s Ethernet мрежата със скорост 10Mb s Token ring Mb s Ethernet Mb s Token ring Ethernet Mb Ethernet Token ring Mb Ethernet Mb s Token ring

IEEE LAN

TDM FDM

Time Division Multiplexing ( мултиплексиране

Friquency Division Multiplexing по честота);

LAN ALONA

ALONA

ARPA

ALONA некоректно се нарича мрежа, т.като при нея като крайни устройства (DTE DTE DTE ALONA ARPA ALONA CRC

АП Данни КС

Използва се метод за предаване на данни с

решаваща обратна връзка ARQ

704bit CRC предаване на данни се разглежадат два

DTE f DTE DTE DTE

Ако във случая се използва (FDM TDM DTE FDM дабавянето на нови DTE е свързано или с преразпределение на радиочестотния деапазон или изисква предварително резервиране на свободни честоти. Освен това представените честотни канали няма да бъдат използвани постоянно. Аналогични проблеми възникват и при използването на TDM

ALONA DTE f DTE

ММД


недетерминирани

Методи ALONA

TDM FDM МДОН/РК МДУМ

тактирана ALONA

ALONA ALONA COH

IEEE 802.5

ALONA DTE имащо пакет за излъчване започва веднага неговото предаване, при което е възможна колизия. Този метод е с ниска ефективност, поради което е заменен с:

ALONA DTE

ALONA COH DTE имащо пакет за предаване първо прослушва канала, за да разбере дали е свободен или не. Това прослушване се нар.търсене на носещата. Ако канала е свободен, DTE

I DTE

II DTE M

III P - вероятност) – при зает канал с вероятност Р се дейсва както при вероятност 1, а с вероятност 1-пи – както при вероятност II

DTE DTE timeout INTEL XEROX DEC Ethernet IEEE IEEE DTE DTE DTE Ethernet Ethernet


b 6b 6b b 4b b 4b

LAN OSI B max B

IEEE TokenBus шина). Независимо от съществуването на такъв стандарт за сега няма серийно произвеждани локални мрежи, които да го използват. Има локални мрежи ARCnet Datapoint ARCnet Mb s Mb s

IEEE TokenRing IBM TokenRing

Token

RI routing inf F

F F

LAN

LAN LAN LAN

OSI

LAN

repeater) - оперира на първо ниво на OSI

bridge OSI

router OSI

D gateway

между D B

I


II

да бъдат пропоснати от моста в

LAN

компютри в LAN

паралелна комуникация между

компютри в LAN

LAN се разширява, но двата сегмента са

LAN


TokenRing

LAN LAN

IP

OSI

DTE

DTE

Internet

x

PAD

DTE PAD DTE


DTE

D DTE

Маршрутни алгоритми

ненасочени насочени

МА със случайно МА със лавинообр. МА с фикс. МА с адаптивно маршрутизиране маршрутизиране марш-ране маршрутизиране

ARPA

АП сл.В

А

-

D

D D

F A

F F

N ARPA RIP Internet

l

i m

n

ARPA RIP

DARPA IP IP

OSI


протоколи на мрежите А, В и С. Всичка логическа част рутера реализира пре-образуване на мрежовия протокол на съответната обединявана мрежа в някакъв друг протокол и обратно. В случая протоко-лите се преобразуват в протокол D X IP X x X

X X X X X X X


Ком.среда

IP Internet Protokol

IP ARPA

ARPA ARPA Internet Internet

X IP IP не е прозра-чен за компютрите от обединената мрежа. Всеки копютър в обединената мрежа следва да реализира IP DARPA DARPA TOP IR протоколен стек. Всеки компютър в Internet TCP IP TCP IP e

Internet DARPA TCP IP TCP IP TCP IP TCP IP Internet Internet Internet

TCP IP IP IP IP


b 32b TCP

хх.. ..хх

  TCP OSI bits IP IP IP

Признак за SubnetID HostID

клас на адр.

s A B C D E

Internet Subnets

Intenet

Internet IP

x n ->128Subnets

1 2 3 4 7 8 31


SubnetID | HostID |

n Internet

1 2 3 4 15 16 31


SubnetID |HostID |

x Subnets->2ⁿ,n Max Hosts в мрежата ->2ⁿ,n Internet

1 2 3 23 24 31


SubnetID |HostID

x Subnets->2ⁿ,n Max Hosts в мрежата ->2ⁿ,n Internet

D

IP bits byte byte

IP bits HostID IP

xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

TCP IP

Host A Host B


i IP IP ARP ARP IP ARP TCP IP TCP UDP OSI

TCP Transmission Control Protocol;

UDP – User Datagram Protokol;

FTP TELNET HTTP SMTP DARPA TCP IP OSI TCP IP TCP UDP IP

IP TCP TCP


16bits bits

IP TCP TCP IP TCP TCP IP TCP IP IP IP

По нататъка IP IP i


IP

Ethernet Subnet i IP ARP IP Ethenet IP TokenRing IP OSI

противник

 
 
 

 
М Е Е М

канал


Ке Кd

plaintext

Fe M Ke

E

Fe

Fd E Kd

Kd

Fd


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2658
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site