Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

Стопанството на Германия в края на 19 в. и началото на 20 в. (1874-1914)

история

+ Font mai mare | - Font mai mic

DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

Стопанството на Германия в края на 19 в. и началото на 20 в. (1874-1914)
Германия преживява период на ик. Подем. Най-характерната черта за икономическото развитие на страната е интензивната индустриализация. – В резултат на това още през 90-те години на 19 в. Германия изпреварва Англия и Франция по темп на индустриално развитие. А в нач. На 20-ти в. ги достига и изпреварва по обем на индустриално производство. В резултат на това става от 4-то на 2-ро място в света сред развитите държави, след САЩ.

За такова развитие,влияние оказват различните предпоставки и фактори.

война (1870-1871г.). В нея Прусия побеждава и вследствие на това- окончателното обединение на Германия в единна държава става факт. През януари 1871г. официално е обявено създаването на германската империя- Втори Райх. Пруският кайзер Вилхелм е обявен за император на Германия. През март същ.г., започва работа националното събрание Райхстага, което приема Конституцията, която е на основата на Конституцията на бившия Северогермански съюз. В държавата влизат 22 монархии (княжества ) и 3 свободни града (Хамб, Бремен , Любек). Във 2-та германска Конституция застават основите на 1-та силно централизирана държава, в която доминира пруската държавна система. От една страна според Конституцията законодателен орган са Райхсатг и Бундестаг (съюзен съвет) Последният представлява своеобразна горна камара на парламентарната система. Той има право на вето в/у работата на Бундестага. Бундестага и конституира от делегирани представители на съюзните държави. В него има 58 места, от които 19 принадлежат по право на Прусия. Пруската династия в лицето на кайзера е наложена като управляваща с много големи права .

За единство на нацията

За налагане на пруския модел над Германия

област.

специално са определени и германските земи , представляващи единна митническа и търговска територия.

В крайна сметка в резултат на обединението на Германия, д-ита и водената от нея държавна политика стават главен фактор за бума на икономическото развитие на страната в този период. Важна предпоставка за интензивното развитие на Германия в този период са и преките последствия от френско –пруската война. С подновяване на мирния договор към Германия са присъединени Елзас и Лотарингя (области богати на полезни изкопаеми , калиеви соли, и желязна руда). Тази придобивка дава силен тласък на развитието на тежката индустрия. Развитието на т. и. Изисква влагане на големи капитали , поради икономическото развитие на Германия , там няма достатъчно количество концентриран капитал. Ограничени са и възможностите за използване на чужд (главно английски) капитал. т.к. той вече е зает в други части на света (САЩ, колониите на Англия).Поради изострените отношения с Франция , която също е голям кредитор и инвеститор в чужбина , не може да се използва и френски капитал . Поради това през периода 1871-1873г. в Германия се наблюдава бум на създаването на акционерни дружества като начин за мобилизиране на местния капитал. Само за тези 3 години (71-73) са създадени 2 пъти повече акционерни дружества, отколкото за предишните 70г. от началото на века (с общ капитал 2 млрд. И 300 мил. марки). Това дава възможност за масово строителство на предприятия на тежката индустрия.

тяхното осъваршенстване. Бързата модернизация на производството има за германската индустриализация до известна степен принудителен характер.

В резултат на въздействието на посочените предпоставки и фактори до кр. На 19в. В стопанството на Германия настъпва съществено изменение и тя ликвидира своята стопанска изостаналост в сравнение с Англия и Франция . Добивът на каменни въглища се увеличава от 26,4 мил.тона през 1870г. на 70,2 мил.тона през 1890г. Производството на стомана- от 200 хил. Тона през 1870г. се увеличава на 2 мил. и 200 хил. Общият индекс на индустриално производство при база 1870г. равен на 100пункта, през 1900г. става равен на 333, а през 1913г.=555. Производството на тежката индустрия за целия период се увеличава 9 пъти, а на леката 4 пъти. През 1913г. Германия почти се изравнява по добив на каменни въглища с Англия, след като през 1870г. тя е произвела 3 пъти по-малко от Англия . През 1913г. Германия вече произвежда 90% повече чугун и 2 пъти повече стомана от Англия.

Освен в чисто количествени показания в периода настъпват съществени структурни изменения в Германия. С много бързо темпо се развиват новите отрасли (електротехника, химич., машиностроене). В навечерието на 1-та св. Война Германия заема 1-во място в света по износ на машини,производство на електротехническа индустрия, бои.Монополизация в Германия

Съдействат също зачестилите кризи на свръх производството , които допълнително изострят конкуренцията на световния пазар. Характерна черта на германската индустрия става комбинирането на предприятия от различни отрасли в едно. Като следствие от високата степен на концентрация възникват монополите . Най-характерна форма на монополни обединения са картелите и синдикатите . През 1879г. страната има 14 картела . През 1885г. те са 90 , 1890г.-210, 1900г. – 300. В навечерието на първата световна война са 700. В края на първото десетилетие на 20-ти век Германия заема трето място в света по степен на концентрация на производството . В кр. На 19 и нач. на 20 в. Монополите заемат господстващо положение в германската икономика. Например през 1910г. половината от каменорудното производство на Германия принадлежи на рейнско-вестфалският синдикат създаден през 189.. г.

В рурската област доминира стоманения синдикат , който през 190..г. наброява 31 предприемачи за производство на стомана . В същата година този синдикат свързва дейността си с горносилезийския стоманен картел . Оръжийната фирма „Круп” в нач. На 20 в, се превръща в един от най-големите производители на оръжие и снаряди за армията. През 1913г. в нея работят повече от 80 000 работници. Електротехническата индустрия в Германия постепенно е обединена в началото на века от общото електрическо дружество АЕГЕ. В началото в химическата индустрия господстват 2

Развитие на банковата система

В този период настават сериозни изменения в този сектор и тук се наблюдават процеси на концентрация и централизация на капитала. На първо място се увеличава относителния дял на големите банки в банковата система. В Германия намалява дялът на търговията за сметка на банкерския. Намаляването на търговските кредити е последствие от високата степен на концентрация на производството , което има нужда от банкески кредит за организация на производството. За развитието на такава тенденция в известна степен спомага и споменатата вече особеност на концентрацията на производството в германската индустрия, комбинирането на предприятия от различни отрасли, което в голвма степен игнорира търговията със суровини и полуфабрикати . В следствие на концентрацията и монополизацията на банковия капитал в нач. На 20в. в Германия се наблюдава характера тенденция за голяма индустриална държава.Сливането на банковия с индустриалния капитал и като следствие появата на финансов капитал, с което се свързва една особена групав обществото – финансова олигархия, която има контрол в самото производство и притежава банките. ДВЕ големи банки „Дисконти Гезелшафт” и „Дойчебанк” , те заедно с още 4 берлински банки имат акции в 761 акционерни дружества в Германия. До края на 19в. германското стопанство изпитва известен недостиг на капитал . От нач. На 20в. в реултат на бързия икономически подем Германия започва да изнася капитали зад граница. Това е един от инструментите за борбата за икономическо влияние в различни региони на света. През 1902г. Германия има изнесени зад граница 12,5 млрд. Франка , а в навечерието на ПСВ те стават 44 млрд. Франка. В областта на експорта на капитали в първото десетилетие на 20в. Германия все по-активно се намесва в сферите на влияние и ингер. на Англия и Франция, източна и югоизточна Европа и Сев. Африка.

В разглеждания период настъпват сериозни изменения във външната търговия на Германия.В нач. На 20в. германската външна търговия преживявя бурно развитие , в сравнение с 1879г.,през 1900г. износът се увеличава 2 пъти , през 1913г.- 4 пъти.Външнотърговският оборот на страната (1900-1913г.) бараства с 104,5%. Решаващомясто в сферата на германския износ заемат произведенията на тежката индустрия и по-специално машините, произведенията на електротехническата и химическа индустрия . За времето от 1870-1913г. експортът на германските машини се увеличава 10 пъти , а експортът на желязо и стомана от 1900-1913г. в стойностно отношение нараства от 75 мил. марки на 508 мил. марки .

страни в износа на към

Създаването на единна и централизирана държава създава стимулиращо влияние в развитието на селското стопанство. Преди всичко интензивното развитие на индустриалното производство и особено на машиностроенето и химическата индустрия, осигурява възможности за развитието на интензивно селско стопанство .

На тези положителни промени в селското стопанство на Германия пречат бавните промени и разнообразието в режима на поземлената собственост, което пречи на налагането на пазарни отношения в този отрасъл. И затова СС е от най-слабите страни на германската икономика през този период. Той не може да осигури нуждите на страната от селскостопанска продукция за битова употреба.

За периода от 1871-1905г. населението на Германия се увеличава с 20 мил. души като предимно се увеличава градското население. Това принуждава Германия да внася значителна част от необходимата и селскостопанска продукцияПрез разглеждания период относителните различия в селскостопанските райони в Германия , оформени през предходните столетия.Границата м/у тях е река Елба. Източно от нея преобладават едри юнкерски стопанства.Поради големите размери и комбинираност на поземлената собственост там бързо се внедряват машините и използваните изкуствени торове , което прави тези стопанства по-ефективни.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 595
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site