Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

Navrhované změny takzvaného protikuřáckého zákona by pomohly zvýšit úroveň ochrany před pasivním kouřením

správa

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document


Warning: mysql(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 116

Warning: mysql(): A link to the server could not be established in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 116

Warning: mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/svadan38/public_html/replace_diacritice.php on line 117
:
Navrhované změny takzvaného protikuřáckého zákona by pomohly zvýšit úroveň ochrany před pasivním kouřením

Novelu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. podali poslanci:

Boris Šťastný, ODS

Olga Zubová, Strana zelených

Jiří Carbol, KDU-ČSL

Máme právo na čistý vzduch

Kde začíná a kde končí autobusová zastávka? Kolik kroků od prostředku městské hromadné dopravy musí člověk s cigaretou udělat, aby na něj všímaví spoluobčané nevolali policii? Takové otázky vytanou nad úpravou takzvaného protikuřáckého zákona, která vešla v platnost počátkem minulého roku. Zatímco strážníci pokutují kuřáky na chodnících, v restauracích se kroutí smrtící cigaretový dým nad stolem s cedulkou „Zákaz kouření“, u kterého obědvá rodina s dětmi.

Současná norma tak zcela nevyhovuje svému základnímu poslání, které je i součástí jejího názvu: ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky. Smyslem zákona by nemělo být nahánění kuřáků po ulicích, ale naopak ochrana těch, kteří cigaretový dým dýchat nechtějí. Návrh novely, se kterou nedávno přišla skupina poslanců včele s Borisem Šťastným, tomuto hlavnímu účelu vychází vstříc. Skutečně odděluje nekuřácké prostory v restauracích, omezuje zákaz kouření pouze na kryté zastávky hromadné dopravy, umožňuje obcím zakázat kouření v místech, kde se pohybují děti. Nebere právo kuřákům zapálit si, ale chrání ty, kteří se rozhodli jinak.

1. Úvod

Kuřáci neničí zdraví pouze sobě, ale jejich závislost se nepříznivě projevuje i v jejich okolí.

Ať už hledáme důvody daňové nebo kulturně sociální, cigarety se ve většině zemí řadí mezi povolené návykové látky. Jelikož došlo k pevnému zakotvení zjištění, že cigarety způsobují smrt a vážné zdravotní problémy aktivním i pasivním kuřákům, což uznávají i samotní výrobci, pokouší se jednotlivé státy o kontrolu jejich spotřeby za cenu různých administrativních a legislativních opatření. V České republice v současnosti kouří přibližně jedna třetina populace. Na následky kouření umírá podle odhadů 18.000 lidí ročně, tj. 50 lidí každý den. Alarmujícím způsobem se zvyšuje počet kouřících dětí a mladistvých, mezi patnáctiletými kouří asi polovina.

Kuřáci neničí zdraví pouze sobě, ale jejich závislost se nepříznivě projevuje i v jejich okolí. Kouř vdechovaný nekuřákem v zakouřeném prostoru pochází ze dvou zdrojů, a to z doutnajícího oharku a z kouře vydechnutého kuřákem. Takto znečištěný vzduch obsahuje 5.000 chemických látek, z toho nejméně 60 karcinogenů a je řazen do 1A třídy nebezpečnosti karcinogenů. Další látky jsou obecně toxické, mutagenní, alergogenní a dráždivé. Vlivem tzv. pasivního kouření umírá v České republice každý rok přibližně 3.000 lidí, v zemích EU je to 22.000 lidí. Vysoké riziko představují zplodiny cigaret zejména pro děti. I krátký pobyt v zakouřeném prostředí znamená zdravotní riziko.

Omezování kouření ve veřejně přístupných prostorách se týká nemalé skupiny obyvatel – kuřáků, a i když jde o menšin  , jde o menšinu nejen kvantitativně, ale i společensky významnou. Při diskusích o omezování kouření ve veřejných prostorách narážíme na obavy z oklešťování svobod občana a argumentacemi o právech jednotlivce dobrovolně si ničit vlastní zdraví kouřením, alkoholem, tučným jídlem, či čímkoli jiným. I při akceptaci práva na dobrovolné ničení vlastního zdraví nelze s názory na nedotknutelnost svobody kuřáka ve veřejně přístupných prostorách souhlasit. Oporu pro tento postoj lze nalézt v neobhajitelnosti teze o svobodě konání kuřáka ve společnosti druhých. Připusťme, že vdech cigaretového kouře symbolizuje svobodnou vůli kouřit. Pak i výdech kouře z plic by měl být svobodným projevem vstupujícím do vztahů s okolním světem. Tento výdech však vždy tyto vztahy více, či méně narušuje. Člověk tedy má právo využívat svobodného rozhodnutí zda kouřit či nekouřit, ale není žádných práv ani svobod, které by ho opravňovaly touto svojí volbou a rozhodnutím narušovat či omezovat projev svobodné vůle svého okolí zdržovat se v jeho blízkosti ve veřejně přístupném prostoru.

2. Rozbor stávající právní úpravy a vyhodnocení současného stavu

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, vstoupil v účinnost dnem 1. 1. 2006.

Zákon vymezuje systémová opatření zasahující do prevence, ochrany veřejného zdraví, odstraňování škodlivých účinků, do zdravotní péče, systému sociálních služeb a řady dalších oblastí. Reguluje dostupnost tabákových výrobků a alkoholu a poptávky po nich zavedením pravidel pro jejich prodej a šíření a současně stanovuje opatření na ochranu veřejnosti před jejich negativními důsledky včetně určení sankcí za jejich nedodržení. Vymezuje odpovědnost krajů, obcí, orgánů státní správy a dalších institucí, a vymezuje jejich pravomoci při realizaci preventivních opatření a při řešení problémů spojených s užíváním návykových látek.

Zákon se během prvního roku účinnosti ukázal jako důležitá a smysluplná norma v oblasti prevence, v oblasti ochrany před alkoholem a drogovými závislostmi se – i díky návaznostem na další právní normy – ukázal jako přiměřený a dostatečně účinný. V oblasti zejména ochrany před pasivním kouřením se však v praxi některá ustanovení ukázala jako nepřesná nebo nedostatečně formulovaná, což ztěžuje vymahatelnost zákona. Současně je v národním i nadnárodním měřítku patrná stále se zvyšující veřejná poptávka po ochraně nekuřáků, zejména dětí a mládeže, před škodlivými vlivy kouření na veřejně přístupných místech.

3. Příprava novely zákona

Vedle poznatků z praxe a dlouholetých odborných zkušeností předkladatelů byly v návrhu zapracovány hlavní připomínky poskytnuté ze strany vedoucí oddělení zdravotnických programů Ministerstva zdravotnictví České republiky paní Mgr. Jarmily Vedralové, která dlouhodobě shromažďovala připomínky občanů a odborných organizací k uvedené problematice. Dále byl návrh poskytnut k připomínkám ředitelce odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví České republiky, paní RNDr. Karle Říhové.

Navrhované změny byly též předmětem řady odborných setkání a odborné diskuse s předními představiteli odborné veřejnosti, mj. představiteli České kanceláře Světové zdravotnické organizace, České lékařské společnosti JEP, České onkologické společnosti, Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, České lékařské komory, České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a dalšími.

Novelizace zákona č. 379/2005 Sb. je též součástí čtvrté kapitoly Koaliční smlouvy a páté kapitoly Programového prohlášení Vlády České republiky.

3.1. Programové prohlášení vlády ČR ze 17.1.2007

Bude zvýrazněna podpora prevence jako důležité součásti zdravotní péče v plně hrazené části systému. Současně bude kladen důraz na snížení spotřeby legálních návykových látek (tabák, alkohol) a na podporu zdravého životního stylu.

Zdroj: https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=20780

3.2. Výňatky z předvolebních programů politických stran týkající se ochrany před tabákovými výrobky a jinými návykovými látkami

Strana zelených

Prosazujeme zákaz kouření v restauracích a zařízeních společného stravování.

Zdroj: https://www.zeleni.cz/87/clanek/strana-zelenych-jde-do-voleb-s-programem-zamerenym-na-kvalitu-zivota-a-na-budoucnost/

KDU-ČSL

Zdraví není jen soukromou hodnotou každého z nás, ale důležitým společenským bohatstvím. V našem návrhu zdravotnického systému je ve středu zájmu občan – pacient. Úlohou státu je široce pojatá ochrana zdraví, včetně podpory zdravého životního stylu a omezování zdraví zhoršujících či ohrožujících faktorů. V této souvislosti jsme se již například účinně zasadili o zákaz reklamy na tabákové výrobky a prosazujeme úplný zákaz kouření na pracovištích.

Zdroj:https://www.kdu.cz/default.asp?page=3115&idr=10146&IDCl=13156&SouborOrig=Media_15076_2006_2_28_7_48_59.rtf&SouborAs=Volebni_program_2006-2010_rtf.rtf&dir=videa

ČSSD

Vytvoření zvláštního fondu pro financování zvláštních a závažných lékařských operací a k podpoře lékařského výzkumu; finančními zdroji fondu by byla část příjmů ze spotřebních daní z tabákových výrobků a lihu.

Zdroj: https://www.volbycr.cz/dlouhodoby-program-5-3.html

4. Hlavní principy navrhované právní úpravy

Návrh si klade za cíl zpřesnit a doplnit část zákona týkající se ochrany nekuřáků před škodami působenými tabákovými výrobky, zejména v oblasti tzv. pasivního kouření.

Platná úprava

Navrhovaná úprava

Stručné zdůvodnění

V souvislosti s veřejnou silniční a drážní dopravou a městskou hromadnou dopravou je mj. zakázáno kouřit na nástupištích.

Zakazuje kouřit pouze v uzavřených nebo krytých nástupištích, přístřešcích a čekárnách.

Není jasné odkud kam se rozprostírá nástupiště. To vede k velkým nejasnostem při vymáhání zákona. Novela navrhuje změkčit zákaz kouření jen na uzavřené nebo kryté prostory veřejné dopravy.

Ve společných prostorách bytových domů není kouření zákonem jakkoli regulováno.

Zakazuje kouřit ve společných prostorách bytových domů, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu

Řada stížností obyvatel bytových domů, soudní spory (viz. nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu).

Na dětských hřištích a sportovištích není kouření jakkoli regulováno. Nedostatečná ochrana dětí a mladistvých i na veřejných akcích.Obec v samostatné působnosti může obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejně přístupných dětských hřištích, veřejně přístupných sportovištích a sportovních, kulturních nebo společenských akcích přístupných veřejnosti, pokud lze na uvedených místech nebo akcích očekávat přítomnost osob mladších 18 let.

Umožňuje obcím důsledněji chránit děti a mládež před riziky tabakismu. Místní znalost umožní kvalifikovaněji reagovat na konkrétní případy.

Restaurace je nekuřácká, pokud nemá vyhrazený a příslušně označený prostor určený kuřákům. Tento musí být větrán podle platné hygienické vyhlášky. Platí i na zahrádky.

Restaurace je nekuřácká, pokud nemá stavebně oddělený a příslušně označený prostor určený kuřákům. Tento musí být větrán podle platné hygienické vyhlášky. Kouření na zahrádkách není regulováno.

Pouhé vyhrazení prostoru pro kuřáky v jedné místnosti restaurace je z hlediska ochrany nekuřáků zcela neúčinné, pokud větrání nedosahuje rychlosti orkánu. Není navrhován úplný zákaz kouření v restauracích, barech atd., ale účinné oddělení kuřáckých a nekuřáckých zón.

5. Úplné znění vybraných částí zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

(původní text je vyznačen v mřížce, návrh na nové znění textu nebo doplnění v zeleném poli)

Zákaz kouření

Zakazuje se kouřit a)

Zákaz kouření

Zakazuje se kouřit c)

Zákaz kouření

(1) Zakazuje se kouřit e)

Zákaz kouření

(1) Zakazuje se kouřit f)

§ 9 a


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2098
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site