Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BiologieBudovaChemieEkologieEkonomieElektřinaFinanceFyzikální
GramatikaHistorieHudbaJídloKnihyKomunikaceKosmetikaLékařství
LiteraturaManagementMarketingMatematikaObchodPočítačůPolitikaPrávo
PsychologieRůznéReceptySociologieSportSprávaTechnikaúčetní
VzděláníZemědělstvíZeměpisžurnalistika

PAM98 PERSONALISTIKA A MZDY VERZIA 2.40 PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

účetní

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

PAM98 PERSONALISTIKA A MZDY
VERZIA 2.40

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

OBSAH

ČO JE NOVÉ

ČO JE NOVÉ VO VERZII 2.40

ČO JE NOVÉ VO VERZII 2.30

INŠTALÁCIA PROGRAMU

Postup pri inštalácii programu.

Registrácia programu.

POPIS ČÍSELNÍKOV

OBRAZOVKA „4.01 SPOLOČNÉ PARAMETRE PROGRAMU“

OBRAZOVKA „4.02 PARAMETRE ZAMESTNÁVATEĽA“

OBRAZOVKA „4.03 DAŇ Z PRÍJMU – ROČNÁ TABUĽKA“

OBRAZOVKA „4.04 ČÍSELNÍK VÝŠKY PRÍDAVKOV NA DETI“

POPIS OBRAZOVIEK

OBRAZOVKA „VÝBER STREDISKA“

OBRAZOVKA „VÝBER VÝPLATNÉHO OBDOBIA“

OBRAZOVKA „1.01 ZAMESTNANCI“ – OSOBNÉ ÚDAJE

OBRAZOVKA „1.01 ZAMESTNANCI“ – PRACOVNÉ ÚDAJE

OBRAZOVKA „1.01 ZAMESTNANCI“ – OPERÁCIE

OBRAZOVKA „1.02 EVIDENCIA DETÍ“ – POPIS POLOŽIEK

OBRAZOVKA „1.02 EVIDENCIA DETÍ“ – OPERÁCIE

OBRAZOVKA „1.03 PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY“ – OPERÁCIE

OBRAZOVKA „1.04 VÝBER ZAMESTNANCA“

OBRAZOVKA „2.01 VÝPLATY“ – ZÁKLADNÁ OBRAZOVKA

OBRAZOVKA „2.01 VÝPLATY“ – PRÍPLATKY A NEMOC. DÁVKY

OBRAZOVKA „2.01 VÝPLATY“ – OPERÁCIE

OBRAZOVKA „2.02 HROMADNÉ SPRACOVANIE VÝPLAT“

OBRAZOVKA „2.03 ROČNÉ ZÚČTOVANIE“

ZOZNAM TLAČOVÝCH ZOSTÁV

NÁVODY AKO POSTUPOVAŤ V KONKRÉTNYCH PRÍPADOCH PRI ZADÁVANÍ VÝPLAT.

Ovládanie programu

Prvé kroky alebo zoznámenie s novým programom

Spracovanie výplaty pre externých pracovníkov na základe dohody o vykonaní práce.

Spracovanie výplaty pre pracovníkov na plný úväzok odmeňovaných dohodnutým mesačným platom

Spracovanie výplaty pre pracovníkov na plný úväzok odmeňovaných dohodnutou hodinovou sadzbou

Vzorovo vyplnené obrazovky 1.01 Zamestnanci a2.01 Výplaty

Príklad vyplnenia údajov pre externého pracovníka na dohodu o vykonaní práce 

Príklad vyplnenia údajov pre zamestnanca na plný úväzok odmeňovaného dohodnutým mesačným platom

Príklad vyplnenia údajov pre zamestnanca na plný úväzok odmeňovaného dohodnutou mesačnou sadzbou

MULTIVERZIA – PRÁCA S VIACERÝMI FIRMAMI

ÚDRŽBA PROGRAMU

Zálohovanie údajov

Obnova údajov zo záložnej kópie

ČO JE NOVÉ

ČO JE NOVÉ VO VERZII 2.40

Zmeny vo verzii vyplývajú zo zmien v týchto zákonoch :

274/1994 o sociálnej poisťovni

90/1996 o minimálnej mzde

366/1999 o daniach z príjmov

ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2000.

Zákon 274/1994 o Sociálnej poisťovni

V tomto zákone došlo ku zmenám hodnôt minima(4000) a maxima(32000) vymeriavacieho základu v §16 pre dôchodkové a nemocenské poistenie.

V §14 ods.7 je zrušené ustanovenie pod písmenom e). Dôsledkom tohto zrušenia vznikla pre dôchodcov (i organizáciu) povinnosť platiť poistné i na dôchodkové poistenie.

Zákon 90/1996 o Minimálnej mzde

V tomto zákone došlo ku zmene hodnoty minimálnej mzdy(4000) v §2 a bol doplnený nový §6a.

Zákon 366/1996 o Daniach z príjmov

Tento zákon v plnom rozsahu nahrádza zákon 286/1992 Z.z. Oproti pôvodnému zákonu došlo z pohľadu spracovania miezd najmä k týmto úpravám :

 • v §6 ods. 4) určuje limit 4000,- Sk pre možnosť danenia sadzbou 10% a tiež určenie druhov príjmov, na ktoré sa táto možnosť vzťahuje.
 • v §6 ods. 12) sú vymenované položky znižujúce základ dane : povinné poistné a príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie.
 • v §12 sú určené nezdaniteľné časti základu dane:
  •  nezdaniteľné minimum na daňovníka (38 760 ročne = 3230 mesačne)
  •  na vyživované dieťa (11 400 ročne = 950 mesačne)
  •  na invalidné dieťa (22 800 ročne = 1900 mesačne)
  •  na vlastnú čiastočnú invaliditu ( 8 400 ročne = 700 mesačne)
  •  na vlastnú invaliditu (16 800 ročne = 1400 mesačne)
  •  na vlastnú invaliditu ZŤP (48 000 ročne = 4000 mesačne)
  •  na manželku/manžela (12 000 ročne ak nemá vlastné príjmy presahujúce 38 760,- Sk)
 • V novom zákone sa neuplatňuje odpočet
  •  na dopravné
  •  na mimoriadne výdavky
  •  na experta

ČO JE NOVÉ VO VERZII 2.30

Odvádzanie poistného je riešené samostatne pre zamestnanca a zamestnávateľa, položka „účasť na poistení“ môže nadobudnúť jednu z hodnôt :

0 – poistné neodvádza nikto

1 – poistné odvádzajú obidvaja

2 – poistné odvádza iba zamestnanec

3 – poistné odvádza iba zamestnávateľ

Nová tlačová zostava „Rozpis odvodov poistného po zamestnancoch“

Doplnená nová položka „Náhrada mzdy“, ktorá sa vypočítava ako počet hodín vynásobený priemernou hodinovou mzdou.

Aktualizované tlačivo pre odvod do fondu zamestnanosti.

Do hromadného spracovania výplat boli doplnené položky „Dohoda o vykonaní práce“ a „Dohoda o pracovnej činnosti“.

Doplnená nová položka „Úhrada mimoriadnych výdavkov“ (500 Sk) ako odpočítateľná položka po splnení príslušných podmienok, ktorá sa nezapočítava do čiastkového základu dane.

Zmena v zadávaní nemocenských dávok, počet dní PN1 a PN2 sa zadáva, ďalej bolo doplnené zadávanie OČR (70%,90%), taktiež peň. pomoci v materstve (90%) a rodič. príspevku.

Doplnená možnosť voliteľného používania 5 príplatkov s definovaním názvu, sadzby a typu príplatku.

Doplnená možnosť tlače údajov o jednotlivých zamestnancoch, pričom je možné ľubovoľne nadefinovať 10 tlačových profilov (t.j. zadefinovať položky, ktoré sa budú tlačiť). Tlač je realizovaná vygenerovaním tlačového súboru do podadresára EXCEL a samotná tlač je tiež realizovaná pomocou Excelu.

Doplnená položka „Ostatné položky zvyšujúce základ dane“.

Doplnená evidencia hromadných príkazov na úhradu s možnosťou ručnej úpravy položiek v príkaze a s tlačou v novom jednoduchšom formáte. Položka v menu „Hromadný príkaz na úhradu - verzia 2.30“.

Dohodu o pracovnej činnosti je možné zahrnúť do odvodov poistného do fondu zamestnanosti, treba tak ale urobiť v obrazovke „Spoločné parametre programu  + zaokrúhľovanie“.

INŠTALÁCIA PROGRAMU

Postup pri inštalácii programu.

Program je možné nainštalovať priamo z inštalačných diskiet alebo druhou možnosťou je skopírovať všetky inštalačné diskety do ľubovoľného adresára na pevnom disku a spustiť program SETUP.EXE.

Inštalácia prebehne v niekoľkých krokoch, v nadpise okna sa postupne zobrazí :

Choose destination location – výber cieľového adresára, je možné vybrať adresár, kam sa má program nainštalovať.

Select Program Folder – výber názvu programovej záložky

Start Copying Files – po potvrdení prebehne samotná inštalácia

Proces inštalácie je riadený 3 tlačidlami :

Back – návrat o jeden krok späť

Next – postup o jeden krok dopredu alebo potvrdenie

Cancel – okamžité prerušenie inštalácie

Registrácia programu.

Program je chránený registračným kódom. Pokiaľ používate program, ktorý nebol zaregistrovaný, hneď pri štarte sa objaví okno „Registrácia programu“ a program bude vyžadovať vyplnenie registračného kódu. Ak máte program riadne zakúpený, máte aj pridelený príslušný registračný kód. Ak program nemáte zakúpený a chcete si pozrieť jeho demonštračnú verziu, ako registračný kód vložíte reťazec DEMO. Po zaregistrovaní programu nasleduje prihlásenie do systému. Prístup do programu je možné chrániť vstupným heslom. Tesne po inštalácii vstupné heslo nie je zadané, preto sa nevyplňuje a pokračuje sa stlačením klávesy ENTER.

POPIS ČÍSELNÍKOV

OBRAZOVKA „4.01 SPOLOČNÉ PARAMETRE PROGRAMU“

Obrazovka slúži na zadanie spoločných parametrov pre všetky firmy, pred každým spracovávaním výplat je potrebné overiť, či parametre zodpovedajú platnej legislatíve.

Minimálna mzda

Stanovená výška minimálnej mzdy

Max. základ pre poistné

Maximálna výška základu pre výpočet poistného (8 násobok minimálnej mzdy)

Min.suma zák.poistného zodpovednosti za škodu

Minimálna výška zákonného poistného zodpovednosti za škodu

Podmienky pre zdaňovanie osobitnou sadzbou dane

Stanovená maximálna suma a stanovená osobitná sadzba dane (pre rok 1998 platí hranica 3000 Sk a sadzba 10%)

Počet pracovných dní

Treba zadať počet pracovných dní vrátane platených sviatkov v jednotlivých mesiacoch roku

Sadzba výpočtu nemocenských dávok

Počet prvých dní PN, sadzba za prvé dni PN a za ďalšie dni PN

Max.denná suma ND

Maximálna denná výška náhrady za PN

Min.denná suma ND

Minimálna denná výška náhrady za PN

Percentuálna sadzba odvodu poistného

Percentuálne sadzby odvodov do poisťovní zamestnávateľa a zamestnancov vrátane zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS)

Zaokrúhľovanie

Spôsob zaokrúhľovania niektorých položiek výplaty

OBRAZOVKA „4.02 PARAMETRE ZAMESTNÁVATEĽA“

Obrazovka slúži na zadanie údajov o firme (zamestnávateľovi), pre ktorú sa vedie mzdová agenda. Tiež platí, že je potrebné kontrolovať platnosť niektorých nastavení voči platnej legislatíve.

Názov

Názov zamestnávateľa (40 znakov)

Adresa – ulica, mesto, PSČ

Adresa zamestnávateľa (ulica 30 znakov, mesto 30 znakov)

IČO

IČO zamestnávateľa (10 znakov)

OKEČ

OKEČ zamestnávateľa (10 znakov)

Nemocenské dávky počíta

Malý závod – poisťovňa alebo Veľký závod – zamestnávateľ

Sadzba poistného podľa druhu činnosti v promile

Výška sadzby pre zákonné poistenie zodpovednosti organizácie za škodu v promile

Pracovná doba v hodinách

Štandartná výška denného úväzku (obvykle 8,5 hod)

Počet mesiacov

q       pre výpočet náhrad za dovolenku

q       pre výpočet nemocenských dávok

q       pre výpočet odstupného

q       výplaty odstupného

platí, ak Výpočet dovolenky má hodnotu Podľa počtu mesiacov

Odvod príspevku do fondu zamestn.

Účet, variabilný symbol a deň splatnosti, údaje sa používajú pri vytváraní tlačovej zostavy Fond zamestnanosti 1.časť

Okresný úrad práce

Názov, ulica, mesto, PSČ, údaje sa používajú pri vytváraní tlačovej zostavy Fond zamestnanosti 1.časť

Predčíslo účtu, Číslo účtu, Kód banky,

Špecifický a Konštantný symbol

Bankový účet zamestnávateľa, z ktorého sa vyplácajú výplaty zamestnancom bezhotovostným prevodom

Výpočet dovolenky

Podľa počtu mesiacov alebo Kvartálne

Výška príplatku

Percentuálna sadzba z priem.zárobku alebo Hodinová sadzba v Sk

Výška prémií

Individuálna alebo Percentuálna sadzba alebo Hodinová sadzba v Sk

OBRAZOVKA „4.03 DAŇ Z PRÍJMU – ROČNÁ TABUĽKA“

Obrazovka umožňuje nastaviť ročnú tabuľku dane, jednotlivé sadzby dane podľa príjmových pásiem.

OBRAZOVKA „4.04 ČÍSELNÍK VÝŠKY PRÍDAVKOV NA DETI“

Obrazovka umožňuje nastaviť jednotlivé kategórie detí podľa veku a prislúchajúcu výšku životného minima a výšku prídavkov prvej a druhej kategórie.

Vek od

Hranica pre vek dieťaťa, počet rokov dieťaťa

Hranica príjmu

Životné minimum daného dieťaťa

Výška prídavku pre 1. pásmo

Výška prídavku na dieťa, 1.pásmo znamená nižší príjem rodiny a teda vyššiu hodnotu prídavku na dieťa

Výška prídavku pre 2. pásmo

Výška prídavku na dieťa, 2.pásmo znamená vyšší príjem rodiny a teda nižšiu hodnotu prídavku na dieťa

POPIS OBRAZOVIEK

OBRAZOVKA „VÝBER STREDISKA“

Pri výbere položky 0 - VŠETKY STREDISKÁ (FIRMA SPOLU) program spracováva všetkých zamestnancov firmy, inak podľa zvoleného strediska, strediská je potrebné zadefinovať v číselníku stredísk.

OBRAZOVKA „VÝBER VÝPLATNÉHO OBDOBIA“

Všetky funkcie programu vrátane generovania tlačových zostáv sú viazané na zvolené aktuálne výplatné obdobie – mesiac a rok. Demo verzia programu je obmedzená iba na určité konkrétne obdobie.

OBRAZOVKA „1.01 ZAMESTNANCI“ – OSOBNÉ ÚDAJE

Základné osobné údaje

Osobné číslo

Priezvisko

Priezvisko zamestnanca

Meno

Meno zamestnanca

Titul

Titul zamestnanca

Pred. priezvisko

Priezvisko za slobodna (u žien)

Dátum narodenia

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Miesto narodenia

Rodné číslo

Rodné číslo

Národnosť

Národnosť

Štátne občianstvo

Štátne občianstvo

Číslo obč. preukazu

Číslo obč. preukazu

Číslo pasu

Číslo pasu

Č.vodič.preukazu

Č.vodič.preukazu

Vzdelanie

Vzdelanie

Pohlavie

Povolené hodnoty M(muž) alebo Z(žena)

Rodinný stav

Povolené hodnoty S(slobodný/á), Z(ženatý/vydatá), R(rozvedený/á) alebo V(vdovec/vdova)

Vojenský pomer

Vyplňuje sa u mužov, povolené hodnoty A(vojak) alebo N(nevojak)

Číslo osobného účtu – používa sa pri generovaní hromadného príkazu na úhradu

Predčíslo účtu

Predčíslo účtu (max.6 znakov), ak účet nemá predčíslo, nevyplní sa

Číslo účtu

Číslo účtu (10 znakov)

Špecif. symbol

Špecifický symbol účtu (10 znakov), ak účet nepotrebuje špecif. symbol, nevyplní sa

Banka

Kód banky účtu (4 znaky)

Stredisko – podľa číselníka stredísk, povolené hodnoty 1-99, pre malý závod má vždy hodnotu 1

Zdrav. poist. – číslo zdravotnej poisťovne podľa číselníka

Adresa trvalého pobytu

Ulica

Ulica

Mesto

Mesto

PSČ

PSČ

Štát

Štát

Telefón

Číslo telefónu

Adresa prechodného pobytu

Ulica

Ulica

Mesto

Mesto

PSČ

PSČ

Štát

Štát

Telefón

Číslo telefónu

Údaje o partnerovi

Priezvisko

Priezvisko partnera

Meno

Meno partnera

Pred. priezvisko

Priezvisko partnera za slobodna (u žien)

Dátum narodenia

Dátum narodenia partnera

Telefón

Číslo telefónu, kontakt na partnera

Zamestnanie

Zamestnanie partnera

OBRAZOVKA „1.01 ZAMESTNANCI“ – PRACOVNÉ ÚDAJE

Základné pracovné údaje

Funkcia

Pracovné zaradenie zamestnanca

Dátum nástupu

Dátum nástupu do zamestnania

Dátum ukončenia

Dátum ukončenia pracovného pomeru

Typ úväzku

Povolené hodnoty sú 0(iný), 1(plný), 2(polovičný), alebo 3(menej ako polovičný)

Typ zamestnanca

Povolené hodnoty sú O(Ostatní), Z(občan so zmenenou pracovnou schopnosťou) alebo D(Dôchodca)

Hlavné zamestnanie

Zaškrtne sa ak ide o hlavné zamestnanie pracovníka

Uplatňuje nezd. č. (podpísal vyhlásenie)

Zaškrtne sa ak si zamestnanec uplatňuje nezd. čiastky, môže tak urobiť iba u jediného zamestnávateľa po podpise vyhlásenia o

Má zmenenú pracovnú schopnosť

Zaškrtne sa ak má zamestnanec zmenenú pracovnú schopnosť

Žiada o vykonanie ročného zúčt. daneZaškrtne sa ak zamestnanec žiada o vykonanie ročného zúčt. dane

Zrážať daň osobitnou sadzbou dane

Zaškrtne sa jedine v prípade, ak sa jedná o zamestnanca na dohodu, ktorého príjem neprekračuje zákonom stanovenú hranicu (momentálne 3000 Sk)

Účasť na zdravotnom poistení

Zaškrtne sa ak zamestnanec platí odvod na zdravotné poistenie

Účasť na nemocenskom poistení

Zaškrtne sa ak zamestnanec platí odvod na nemocenské poistenie

Účasť na dôchodkovom poistení

Zaškrtne sa ak zamestnanec platí odvod na dôchodkové poistenie

Účasť na fonde zamestnanosti

Zaškrtne sa ak zamestnanec platí odvod na fond zamestnanosti

Celú mzdu previesť na účet

Zaškrtne sa v prípade, že zamestnancovi sa mzda nevypláca v hotovosti, ale prevádza sa na jeho účet.

Nárok na dovolenku v dňoch

Celkový nárok na dovolenku zamestnanca, túto položku je potrebné nastaviť vždy v januári nového roku alebo pri nástupe zamestnanca.

Odpracovaných rokov, mesiacov, dní

Evidenčný údaj, ktorý vyjadruje počet odpracovaných rokov, mesiacov a dní v predchádzajúcich zamestnaniach

Dohodnutý mesačný plat

Výška dohodnutého mesačného platu, pokiaľ sa vyplní, nevypĺňa sa položka „Hodinová sadzba“

Pevný plat bez ohľadu na počet odprac. dní

Zaškrtne sa v prípade, že hodnota zadaná v položke „Dohodnutý mesačný plat“ platí bez ohľadu na počet odprac. dní, vo väčšine prípadov sa nezaškrtáva, pretože ak neodpracuje príslušný počet dní, plat sa alikvótne upravuje.

Hodinová sadzba

Vyplní sa v prípade, že zamestnanec je odmeňovaný pevnou sadzbou na hodinu na základe počtu odpracovaných hodín

Denný úväzok v hodinách

Denný úväzok v hodinách, zvyčajne 8,5 hodiny

Časť mzdy na účet – sporenie

Suma, ktorá sa odvedie na účet zamestnanca, ak má zamestnanec určenú pevnú výšku sporenia na svoj účet

Čiast.úhr.výdavkov – dopravné

Suma potrebná na čiast.úhr.výdavkov spojenú s dopravou do zamestnania

Záloha na mzdu

Záloha na mzdu

Pôžičky

Zrážka zo mzdy na pôžičku

Zvýš. dane za používanie auta

Zvýš. základu dane pri používaní služobného auta na súkromné účely

Základné nezdanit. minimum

Základná nezdaniteľná suma na osobu

Nezd. časť na vyživované deti

Nezdaniteľná suma na deti – vyplňuje sa iba ak nie je vedená evidencia detí

Odbory

Zrážka zo mzdy – odborový príspevok

Poisťovňa

Zrážka zo mzdy – platba do poisťovne

Iné nezdaniteľné čiastky

Iné nezdaniteľné čiastky

Údaje o spoločne posudzovaných osobách – pre účely výpočtu rodinných prídavkov

- čistý mesačný príjem spolu

Čistý ročný príjem spoločne posudzovaných osôb za minulý rok vydelený počtom mesiacov – 12

- počet spoločne posudz. osôb

Počet spoločne posudz. osôb (zvyčajne 2 rodičia)

Materský príspevok

Materský príspevok

Prídavky na deti

Prídavky na deti – vyplňuje sa iba  ak nie je vedená evidencia detí

OBRAZOVKA „1.01 ZAMESTNANCI“ – OPERÁCIE

Nový zamestnanec

Pridanie zamestnanca do evidencie

Oprava údajov zamestnanca

Oprava údajov zamestnanca

Vymazanie údajov zamestnanca

Vymazanie údajov zamestnanca

Zápis zmien

Potvrdenie a zapísanie zmien do databáz

Ignorovanie zmien

Ignorovanie zmien

Osobné údaje o zamestnancovi

Prechod do obrazovky 1.01 ZAMESTNANCI – osobné údaje

Pracovné údaje o zamestnancovi

Prechod do obrazovky 1.01 ZAMESTNANCI – pracovné údaje

Evidencia vyživovaných detí

Prechod do obrazovky 1.02 EVIDENCIA DETÍ

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy – mzdový list, potvrdenie o príjme, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Zatriedenie podľa abecedy

Zatriedenie podľa abecedy

Zatriedenie podľa osobného čísla

Zatriedenie podľa osobného čísla

Zobraziť súčasných zamestnancov

Zobrazí iba zamestnancov v pracovnom pomere

Zobraziť vyradených zamestnancov

Zobrazí iba zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom

Zobraziť všetkých zamestnancov

Zobrazí všetkých zamestnancov

OBRAZOVKA „1.02 EVIDENCIA DETÍ“ – POPIS POLOŽIEK

Priezvisko

Priezvisko dieťaťa

Meno

Meno dieťaťa

Rodné číslo

Rodné číslo dieťaťa

Dátum narodenia

Dátum narodenia dieťaťa

Vek

Vek dieťaťa

Životné minimum

Životné minimum, nastaví sa podľa číselníka výšky prídavkov na deti

Uplatňovať nárok na prídavky

Zamestnanec si uplatňuje prídavky na toto dieťa

Uplatňovať nezdaniteľnú časť

Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú čiastku na toto dieťa

Mesiac od

Mesiac odkedy si uplatňuje nezd.čiastku na dieťa, 1 alebo mesiac narodenia dieťaťa

Mesiac do

Mesiac dokedy si uplatňuje nezd.čiastku na dieťa, 12 alebo menej ak dieťa dovŕšilo vekovú hranicu

Zdravotne ťažko postihnuté dieťa

Dieťa je zdravotne ťažko postihnuté

OBRAZOVKA „1.02 EVIDENCIA DETÍ“ – OPERÁCIE

Nový záznam

Pridanie dieťaťa do evidencie

Oprava údajov

Oprava údajov dieťaťa

Vymazanie záznamu

Vymazanie údajov dieťaťa

Zápis zmien

Potvrdenie a zapísanie zmien do databáz

Ignorovanie zmien

Ignorovanie zmien

OBRAZOVKA „1.03 PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY“ – OPERÁCIE

Nový pracovnoprávny vzťah

Zaevidovanie pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti

Oprava údajov o prac. vzťahu

Oprava údajov o prac. vzťahu

Vymazanie prac. vzťahu

Vymazanie údajov prac. vzťahu

Zápis zmien

Potvrdenie a zapísanie zmien do databáz

Ignorovanie zmien

Ignorovanie zmien

Tlač

Tlač pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti

OBRAZOVKA „1.04 VÝBER ZAMESTNANCA“

V pravej časti obrazovky je zobrazený zoznam zamestnancov, v prípade, že je prázdny, nie je možné vybrať zamestnanca a pokračovať v ďalšom spracovávaní programu.

Je možné využiť aj rýchle vyhľadávanie podľa priezviska alebo osobného čísla. Ďalej je možné zamestnancov zatriediť podľa priezviska a mena alebo podľa osobného čísla.

Takisto pomocou ovládacieho prvku je možné zvoliť zobrazovanie iba zamestnancov s platným pracovným pomerom, alebo zamestnancov s ukončeným pracovným pomerom, prípadne všetkých zamestnancov.

Treba si uvedomiť, že v obrazovke sa zobrazujú iba zamestnanci zvoleného strediska.

Výber zamestnanca sa uskutoční myšou stlačením tlačidla „Výber“ alebo klávesnicou po stlačení klávesy „ENTER“ alebo „ALT+V“.

OBRAZOVKA „2.01 VÝPLATY“ – ZÁKLADNÁ OBRAZOVKA

Priemer. hod. mzda – dovol.,sviatok

Priemerná hodinová mzda pre výpočet náhrady za dovolenku alebo sviatok

Počet pracovných dní

Počet pracovných dní v mesiaci vrátane platených sviatkov

Denný úväzok v hodinách

Denný úväzok v hodinách, zvyčajne 8,5 hodiny

Dohodnutý mesačný plat

Výška dohodnutého mesačného platu

Počet odpracovaných dní

Počet odpracovaných dní

Počet odpracovaných hodín

Počet odpracovaných hodín, vyplní sa ak je zamestnanec odmeňovaný pevnou sadzbou za hodinu, v prípade dohodnutej výšky platu sa prepočíta podľa počtu odpracovaných dní

Hodinová sadzba

Sadzba na hodinu

Mesačný plat

Skutočná výška platu v daný mesiac prepočítaná podľa počtu odpracovaných dní, prípadne hodín

Príplatky spolu

Suma príplatkov zadaných v obrazovke „5.01 Výplaty – príplatky a nemocenské dávky“

Prémie

Prémie

Odmeny

Odmeny

Dohody o vykonaní práce

Odmena, ktorá prináleží zamestnancovi podľa platných dohôd o vykonaní práce

Dohody o pracovnej činnosti

Odmena, ktorá prináleží zamestnancovi podľa platných dohôd o pracovnej činnosti

Náhrada za dovolenku

Po zadaní počtu dní, počas ktorých zamestnanec čerpal dovolenku sa vypočíta podľa priemernej hodinovej mzdy náhrada za dovolenku

Náhrada za sviatok

Po zadaní počtu dní platených sviatkov v danom mesiaci sa vypočíta náhrada za sviatok

Hrubý príjem

Hrubý príjem

Čiast. úhrada výdavkov – dopravné

Suma potrebná na čiast.úhr.výdavkov spojenú s dopravou do zamestnania

Poistné spolu

Spolu odvody na zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie a fond zamestnanosti

Čiastkový základ dane

Čiastkový základ dane

Zvýš. dane za používanie auta

Zvýš. základu dane pri používaní služobného auta na súkromné účely

Uplatňuje nezdanit. čiastky

Zaškrtne sa ak si zamestnanec uplatňuje nezd. čiastky

Základné nezdanit. minimum

Základná nezdaniteľná suma na osobu

Nezd. časť – na vyživované deti

Nezdaniteľná suma na deti – vyplňuje sa iba ak nie je vedená evidencia detí

Iné nezdaniteľné čiastky

Iné nezdaniteľné čiastky

Zdaniteľná mzda

Zdaniteľná mzda

Základ pre výpočet poistného

Základ pre výpočet poistného

Sadzby poistného

Sadzby poistného na zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie a fond zamestnanosti

Preddavok na daň z príjmu

Preddavok na daň z príjmu

Zrážka dane

Zaškrtne sa ak sa príjem zdaní osobitnou sadzbou dane, je to možné iba do zákonom stanovenej výšky príjmu (momentálne do 3000 Sk)

Doplatky

Doplatky, nezdaňujú sa, napr. vysporiadanie preplatku/nedoplatku dane

Nemocenské dávky

Suma nemocenských dávok

Čistý príjem

Čistý príjem

Záloha na mzdu

Záloha na mzdu

Pôžičky

Zrážka zo mzdy – splácanie pôžičky

Odbory

Zrážka zo mzdy – odborový príspevok

Poisťovňa

Zrážka zo mzdy – platba poistného

Ostatné

Zrážka zo mzdy – iné zrážky

Na účet celá mzda

Zaškrtne sa mzda nevypláca v hotovosti, ale na bankový účet

K výplate v hotovosti

Suma v hotovosti, ktorá prislúcha na výplatu

OBRAZOVKA „2.01 VÝPLATY“ – PRÍPLATKY A NEMOC. DÁVKY

Príplatky

Výška príplatkov za prácu nadčas, v sobotu, v nedeľu, vo sviatok, v noci a v škodlivom prostredí

Priemer. hod. mzda – nemoc. dávky

Priemerná čistá hodinová mzda pre výpočet výšky nemoc. dávok

Počet dní PN, OČR a úrazu

Počet dní, kedy bol zamestnanec PN, OČR alebo mal úraz

PN prvé dni

Sadzba a výška nemoc.dávok za prvé 3 dni PN

PN ďalšie dni

Sadzba a výška nemoc.dávok za ďalšie dni PN

Náhrada za OČR

Náhrada za OČR

Peňažná pomoc v materstve

Peňažná pomoc v materstve

Prídavky na deti

Prídavky na deti

Iné nemocenské dávky

Iné nemocenské dávky

OBRAZOVKA „2.01 VÝPLATY“ – OPERÁCIE

Zmena výplatného obdobia

Zavolá obrazovku, ktorá umožňuje ľubovoľne nastaviť výplatné obdobie

Nová výplata

Zaevidovanie novej výplaty

Oprava výplaty

Oprava údajov o výplate

Vymazanie výplaty

Vymazanie údajov výplaty

Zápis zmien

Potvrdenie a zapísanie zmien do databáz

Ignorovanie zmien

Ignorovanie zmien

Obrazovka so základnými údajmi

Zobrazí obrazovku „5.01 VÝPLATY“ – základné údaje

Príplatky a nemocenské dávky

Zobrazí obrazovku „5.01 VÝPLATY“ – príplatky a nemoc. dávky

Tlač výplatnej pásky

Vytlačí výplatnú pásku

OBRAZOVKA „2.02 HROMADNÉ SPRACOVANIE VÝPLAT“

Obrazovka slúži na hromadné zadávanie výplat, ktoré môže podstatne zrýchliť zadávanie výplat. Na začiatku sa vyberú zamestnanci s platným pracovným pomerom a zobrazia sa prehľadne pod sebou do tabuľky. V tabuľke sa zadávajú iba niektoré základné údaje, potrebné pre vytvorenie výplaty. Ak sa nevyplní žiadny údaj niektorému zamestnancovi, znamená to, že ani výplata sa mu nevytvorí. Po vyplnení tabuľky sa stlačí tlačidlo „Spusti účtovanie“, ktoré vykoná buď vytvorenie novej výplaty alebo opravu existujúcej výplaty za dané obdobie podľa toho či už výplata existovala alebo nie pre zvolených zamestnancov.

Po ukončení hromadného spracovania výplat je potrebné výplaty individuálne skontrolovať a doplniť hodnoty, ktoré nebolo možné zadať v hromadnom spracovaní výplat.

OBRAZOVKA „2.03 ROČNÉ ZÚČTOVANIE“

Obrazovka slúži na zadanie potrebných údajov pre ročné zúčtovanie preddavkov dane. Po vyplnení potrebných údajov program zobrazí buď vypočítaný preplatok dane alebo nedoplatok na dani. Údaj o ročnom zúčtovaní sa ukladá do databázy a zostáva v evidencii.

ZOZNAM TLAČOVÝCH ZOSTÁV

Tlačové zostavy sú realizované podľa zvoleného strediska buď za jedno konkrétne stredisko alebo za celú firmu.

Výkaz poistného pre zdravotné poisťovne

Mesačný výkaz pre odvod zdravotného poistenia

Výkaz poistného pre sociálnu poisťovňu

Mesačný výkaz pre odvod nemocenského a dôchodkového poistenia

Fond zamestnanosti – 1.časť

Mesačný výkaz pre odvod do fondu zamestnanosti – 1.časť

Fond zamestnanosti – 2.časť

Mesačný výkaz pre odvod do fondu zamestnanosti – 2.časť

Výplatné pásky zamestnancov

Výplatné pásky zamestnancov

Výplatná listina – súhrnná

Mesačná výplatná listina s uvedením jednotlivých zamestnancov

Výplatná listina – k výplate v hotovosti

Mesačný podpisový hárok na prevzatie výplaty v hotovosti

Hromadný príkaz na úhradu výplat

Hromadný príkaz na úhradu výplat, ktoré sa vyplácajú na účet zamestnancov

Mesačná rekapitulácia

Sumár jednotlivých položiek – podklad pre účtovníctvo

Výkaz zák. poistenia zodpovednosti za škodu

Štvrťročný výkaz zákonného poistenia zodpovednosti za škodu

Mzdové listy

Mzdové listy zamestnancov

Potvrdenia o príjme

Potvrdenia o príjme zamestnancov

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Prehľad dovoleniek

Prehľad dovoleniek

NÁVODY AKO POSTUPOVAŤ V KONKRÉTNYCH PRÍPADOCH PRI ZADÁVANÍ VÝPLAT.

Ovládanie programu

Program je možné ovládať výlučne pomocou myši, výlučne pomocou klávesnice alebo kombinovaným spôsobom, teda s použitím myši aj klávesnice. Na ovládanie funkcií programu slúži hlavné menu programu a v jednotlivých obrazovkách sú to ovládacie tlačidlá, ktoré majú presne definované funkcie.

Do menu sa je možné dostať buď kliknutím myši na položku menu alebo stlačením klávesy ALT a podčiarknutého písmena v názve položky menu. Napríklad do položky menu Systém sa dostanete stlačením kláves ALT a S, do položky menu Menu stlačením kláves ALT a M alebo do položky menu Operácie sa dostanete stlačením kláves ALT a O.

Na presun medzi jednotlivými položkami v obrazovkách slúži klávesa TAB, a nie klávesa ENTER, tak ako ste možno boli zvyknutý zo starších programov bežiacich pod DOSom.

Prvé kroky alebo zoznámenie s novým programom

Predtým než začnete do programu zadávať údaje o jednotlivých zamestnancoch a o ich výplatách je potrebné dôkladne skontrolovať všetky nastavenia programu a urobiť prípadné korekcie v nich podľa potrieb vašej firmy. Ako prvý krok vojdite do obrazovky 4.02 Parametre zamestnávateľa a vyplňte všetky údaje o vašej firme. Dôležité je, aby ste správne vyplnili položku Nemocenské dávky počíta na hodnotu malý závod – poisťovňa alebo na hodnotu veľký závod – zamestnávateľ podľa toho o akú firmu sa jedná.

Ako ďalší krok skontrolujte obsah číselníka parametrov programu (obrazovka 3.01) a číselníka výšky prídavkov na deti (obrazovka 3.04). Potom skontrolujte obsahy tabuliek spoločné parametre programu (obrazovka 4.01) a daň z príjmu – ročná tabuľka (obrazovka 4.03), hlavne skontrolujte či ich hodnoty zodpovedajú hodnotám podľa platnej legislatívy. V spoločných parametroch programu (obrazovka 4.01) skontrolujte, či prednastavené zaokrúhľovanie jednotlivých položiek zodpovedá zvyklostiam vo vašej firme. Tiež skontrolujte prednastavený počet pracovných dní vrátane pracovných sviatkov v jednotlivých mesiacoch, tieto počty je nutné nastavovať každý rok vždy v januári podľa platného pracovného kalendára na aktuálny rok.

Potom zadajte hodnoty do číselníka zdravotných poisťovní (obrazovka 3.03) a ak máte multiverziu tak vyplňte aj údaje v číselníku stredísk (obrazovka 3.02).

Spracovanie výplaty pre externých pracovníkov na základe dohody o vykonaní práce.

Táto kapitola hovorí o tom, ako postupovať v prípade spracovania výplat pre externých pracovníkov vykonávajúcich svoju prácu na základe dohody o vykonaní práce. Popíšeme najjednoduchší prípad, keď pracovník má hlavné zamestnanie v inej firme a v našej testovacej firme pracuje na základe dohody o vykonaní práce.

Najskôr si popíšeme spôsob zadávania údajov v obrazovke 1.01 Zamestnanci (2.časť) pre takéhoto externého pracovníka. Na ľavej strane tejto obrazovky zaškrtneme ovládací prvok Zrážať daň osobitnou sadzbou dane, v ostatných ovládacích prvkoch vypneme zaškrtnutie, pretože sa nejedná o hlavné zamestnanie, pracovník si neuplatňuje nezdanit.čiastky, nežiada o vykonanie ročného zúčtovania dane, nezúčastňuje sa na žiadnom poistení a mzda sa mu vypláca v hotovosti a nie na jeho osobný účet. Ostatné položky zostávajú takisto nevyplnené. Nevypĺňa sa nárok na dovolenku, počet odpracovaných rokov, mesiacov a dní, dohodnutý mesačný plat, hodinová sadzba a ani ďalšie položky. Denný úväzok v hodinách nastavíme na hodnotu 0 hodín.

Teraz si popíšeme spôsob zadávania údajov v obrazovke 2.01 Výplaty. Pri zadávaní výplaty vyplňujeme jedine položku Dohody o vykonaní práce. Ostatné položky zostávajú nevyplnené. Skontrolujeme, či sa preniesla položka Zrážka dane z obrazovky Zamestnanci a je teda v tomto prípade zaškrtnutá, čiže daň bude vysporiadaná zrážkou určenou osobitnou sadzbou dane.

Vzorovo vyplnené údaje nájdete v kapitole 5.6.1.

Spracovanie výplaty pre pracovníkov na plný úväzok odmeňovaných dohodnutým mesačným platom

Táto kapitola hovorí o tom, ako postupovať v prípade spracovania výplat pre zamestnancov pracujúcich na plný úväzok odmeňovaných dohodnutým mesačným platom.

Najskôr si popíšeme spôsob zadávania údajov v obrazovke 1.01 Zamestnanci (2.časť) pre takéhoto zamestnanca. Na ľavej strane tejto obrazovky zaškrtneme ovládacie prvky Hlavné zamestnanie, Uplatňuje nezd.č., Žiada o vykonanie ročného zúčt.dane (ak má zamestnanec ešte popri tomto hlavnom zamestnaní živnosť, nemusí žiadať o vykonanie ročného zúčt.dane, pretože si môže daňové priznanie podať sám), Účasť na rôznych typoch poistenia. Položka Zrážať daň osobitnou sadzbou dane sa nevyplní, zostane prázdna bez zaškrtnutia. Ďalej vyplníme nárok na dovolenku, počet odpracovaných rokov, mesiacov a dní, dohodnutý mesačný plat, denný hodinový úväzok a podľa potreby aj jednotlivé nezdaniteľné čiastky. Položka Hodinová sadzba sa nevyplňuje.

Teraz si popíšeme spôsob zadávania údajov v obrazovke 2.01 Výplaty. Pri zadávaní výplaty vyplňujeme položku Počet odpracovaných dní. Položka Počet odpracovaných hodín sa vypočíta automaticky na základe denného úväzku v hodinách a počtu odpracovaných dní. Ostatné položky sa vyplnia podľa ďalších známych okolností, či bol zamestnanec PN, či dostal odmenu, a podobne.

Vzorovo vyplnené údaje nájdete v kapitole 5.6.2.

Spracovanie výplaty pre pracovníkov na plný úväzok odmeňovaných dohodnutou hodinovou sadzbou

Táto kapitola hovorí o tom, ako postupovať v prípade spracovania výplat pre zamestnancov pracujúcich na plný úväzok odmeňovaných dohodnutou hodinovou sadzbou. Postupuje sa rovnako ako v prípade zamestnanca na plný úväzok odmeňovaného dohodnutým mesačným platom, ale s týmito rozdielmi :

V obrazovke 1.01 Zamestnanci (2.časť) sa nevyplní položka Dohodnutý mesačný plat, ale vyplní sa položka Hodinová sadzba. Pri zadávaní výplaty vyplňujeme položky Počet odpracovaných hodín aj Počet odpracovaných dní.

Vzorovo vyplnené údaje nájdete v kapitole

Vzorovo vyplnené obrazovky 1.01 Zamestnanci a2.01 Výplaty

Príklad vyplnenia údajov pre externého pracovníka na dohodu o vykonaní práce

Príklad vyplnenia údajov pre zamestnanca na plný úväzok odmeňovaného dohodnutým mesačným platom


Príklad vyplnenia údajov pre zamestnanca na plný úväzok odmeňovaného dohodnutou mesačnou sadzbou

MULTIVERZIA – PRÁCA S VIACERÝMI FIRMAMI

Multiverzia programu PAM98 Personalistika a mzdy umožňuje viesť mzdovú agendu pre viacero firiem, maximálne pre 99 firiem. Pre každú firmu je vyhradený jeden adresár DATAxx, kde xx je číslo od 01 do 99.

Po nainštalovaní programu existuje adresár DATA a adresár DATA01. Adresár DATA je vzorovým adresárom a obsahuje prázdne databázové súbory jednej firmy.

Postup pri zavedení novej firmy s poradovým číslom 02 je nasledujúci. Vytvorí sa nový adresár DATA02 a skopírujú sa do neho všetky súbory zo vzorového adresára DATA.

Podobne sa postupuje aj pri zavádzaní nových firiem 03 až 99.

ÚDRŽBA PROGRAMU

Zálohovanie údajov

Zálohovanie údajov sa spustí voľbou „Menu/Zálohovanie údajov“. Pri zálohovaní sa vytvorí na pevnom disku v podadresári základného adresára programu s názvom ZALOHA - záložný súbor pmRRMMDD.ARJ, kde RRMMDD znamená systémový rok(RR), mesiac(MM) a deň(DD). Záložný súbor bude obsahovať údajové adresáre programu - COMMON, DATA, DATA01 (prípadne aj ďalšie DATA02DATA99 v multiverzii) a PRIVATE, čiže všetky databázové súbory programu. Zálohovanie odporúčame vykonávať 1x mesačne, vždy po skončení spracovania výplat v príslušnom mesiaci, prípadne podľa potreby aj v priebehu spracovania výplat.

Spôsob zálohovania je možné riadiť nastavením položky ZALOHOVANIE v obrazovke „3.01 Číselník parametrov programu“, pričom hodnota 1 znamená zálohovať na disketu A, 2 znamená zálohovať na disketu B a 0 znamená zálohovať iba na pevný disk.

POPIS JEDNOTLIVÝCH DATABÁZOVÝCH SÚBOROV :

Adresár COMMON

CIS_PAR.*  číselník spoločných parametrov programu

CIS_PD.* číselník výšky prídavkov na deti

CIS_ZP.* číselník zdravotných poisťovní

DZP.* ročná tabuľka s hodnotami dane z príjmu

SETUP.* spoločné nastavenia platné pre každú firmu

Adresár DATA, DATA01, DATA02,

CIS_VM.* číselník kmeňových stredísk

DETI.* údaje o deťoch jednotlivých zamestnancov

DUAL.* pomocná tabuľka

DUAL12.* pomocná mesačná tabuľka

INF.* informácie o konkrétnej firme - zamestnávateľovi

PPV.* tabuľka s pracovnoprávnymi vzťahmi

RZP.* tabuľka pre ročné zúčtovanie dane

VYP.* údaje o jednotlivých výplatách

ZAM.* údaje o zamestnancoch

Adresár PRIVATE

HSV.* pomocná tabuľka pre hromadné spracovanie výplat

PRIV.* pomocná tabuľka pre výplatné obdobie

SYS.* systémová tabuľka

Obnova údajov zo záložnej kópie

Adresáre COMMON, DATA, DATA01, DATA02, , PRIVATE je možné v prípade  potreby obnoviť zo záložného adresára, ak ste údaje zálohovali podľa bodu 6.1 do záložných adresárov.

Môže sa vyskytnúť situácia, kedy musíte preinštalovať celý operačný systém a tiež nanovo nainštalovať program PAM98. V tomto prípade si ešte predtým než nainštalujete PAM98, odložíte všetky údaje do záložného adresára. Potom nainštalujete PAM98. Program bude vyžadovať zadanie nového registračného kódu, tento kód si vyžiadate a program zaregistrujete. Potom zo záložného adresára skopírujete všetky údaje okrem  adresára PRIVATE do programového adresára. Adresár PRIVATE sa v tomto prípade neobnovuje, pretože obsahuje starý registračný kód.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2076
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site