Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

BajkeBiologijaElektricitetGeografijaGlazbaGospodarstvoHRKnjiževnost
LijekMarketingMatematikaObrazovanjeOsobnostiPolitikaPovijestPravo
PsihologijaRačunala itReceptiTehnikaTurizamUmjetnost

665/378 Kompresor

tehnika

+ Font mai mare | - Font mai mic

DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

Kompresor

VAŽNE INFORMACIJEMolimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu, jer se veliki broj nesretnih slučajeva događa upravo zbog nestručnog rukovanja.

Kako biste saznali osnovne sigurnosne odredbe pročitajte članak Sigurnost, Upotreba i Upozorenja.

Mogući nesrećni slučajevi upotrebe kompresora, navedeni su u članku Uputstva.

ZNAČENJE REČI U UPUTSTVIMA

UPOZORENJE: Ukazuje na moguće nesrećne situacije, do kojih može dovesti upotreba kompresora i prouzrokovati vrlo teške posledice, ukoliko se ne pridržavate uputstva.

PAŽNJA: Ukazuje na moguće nesrećne situacije, koje mogu uzrokovati telesne povrede ili oštećenje kompresora.

NAPOMENA: Naglašava važne informacije.

SIGURNOST

Važna upozorenja za sigurnu upotrebu kompresora.

UPOZORENJE:

Nestručna upotreba kao i nedovoljna pažnja kod upotrebe ovog kompresora, korisniku može prouzrokovati ozbiljne povrede. Kako biste izbegli takve povrede molimo Vas da pročitate i sledite uputstva u nastavku.

Sastavne delove u pokretu nikada ne dirajte. Ruke, prste ili bilo koji drugi deo tela ni u kom slučaju nemojte držati u blizini kompresora koji se nalazi u pokretu.

Kompresor nikada nemojte koristiti bez montiranih svih zaštitnih naprava.

Uvek upotrebljavajte zaštitne naočare, ili neku drugu zaštitu za oči.

Neprestano upotrebljavajte zaštitne mere protiv strujnog udara. Kompresor nikada nemojte koristit u blizini vode.

Pre čišćenja, servisiranja, zamene delova i sl., kompresor isključite iz električne energije i  iz kotla ispustite sav pritisak.

Kompresor nemojte transportovati kada je uključen ili kada je kotao pod pritiskom. Pre uključivanja kompresora u struju proverite da li se sklopka nalazi na poziciji OFF.

Kada se kompresor ne koristi čuvajte ga na suvom mestu zaštićenom od vremenskih uticaja i promena te ga držite dalje od dohvata dece.

Područje upotrebe održavajte čistim i odstranite sve suvišne alate. Takođe je bitno da je radna prostorija prozračna. Kompresor nemojte koristiti u blizini zapaljivih tečnosti ili plina. Upotreba kompresora u nekim slučajevima može izazvati iskrenje. Kompresor nemojte koristiti u okolini gde se nalaze benzin, lakovi, hemikalije, lepila ili neke druge zapaljive i eksplozivne supstance.

Pazite i brinite o tome da u  kontakt sa kompresorom ne bi došla deca ili osobe koje nisu upoznate sa upotrebom kompresora.

Prilikom upotrebe kompresora nemojte oblačiti duge odevne predmete ili nakit koji bi se mogao prilikom vašeg pomeranja zaplesti. Poželjno je koristiti bilo kakvu zaštitu za uši.

Pravilna upotreba produžnog kabla –

Redovno kontrolišite produžni kabl, a ukoliko se s vremenom ošteti, potrebno ga je popraviti ili zameniti. Proveravajte spoljašnost kompresora kako ne bi bila vidljivo oštećena.

Ukoliko kompresor upotrebljavate napolju, obavezno upotrebljavajte produžni kabl koji je prilagođen spoljnoj upotrebi.

Prilikom upotrebe kompresora budite koncentrisani, ni u kom slučaju ga nemojte koristiti ako ste umorni, pod uticajem lekova ili alkohola.

Pre svake upotrebe kompresora potrebno je proveriti da li su svi sastavni delovi ispravni te da nisu oštećeni, kako bi kompresor bio spreman i siguran za ponovnu upotrebu. Potrebno je redovno kontrolisati sastavne delove koji su važni za nesmetanu upotrebu kompresora, kao što su električni vodovi, priključak pritiska i drugi. Svi oštećeni sastavni delovi moraju se popraviti ili zameniti od strane ovlašćenog servisera.

Kompresor je uređaj koji proizvodi pritisak, stoga ga nemojte koristiti pre nego što pročitate uputstvo za upotrebu.

Kako biste pravilno koristili kompresor pažljivo pročitajte napomene i upozorenja u uputstvima. Korišćenje kompresora nemojte poveravati deci ili osobama koje nisu u potpunosti upoznate sa uputstvima.

Povremeno kontrolišite da li su svi šrafovi zategnuti.

Vazdušnu mrežicu motora održavajte čistom.

Kompresor priključite na propisani napon električne energije, kako u suprotnom ne bi došlo do pregrejavanja motora.

Ukoliko prilikom upotrebe kompresora primetite neobične zvukove ili vibracije odmah ga isključite iz električne energije te pozovite specijalizovanog servisera.

Kompresor nemojte čistiti sa benzinom ili bilo kojim drugim sredstvom koje sadrži alkohol, već za to upotrebite blaga sredstva na bazi sapuna.

Kod zamene bilo kojeg sastavnog dela kompresora ni u kom slučaju nemojte koristiti bilo kakve zamenske delove, već isključivo originalne koje možete nabaviti kod Vašeg specijalizovanog servisera.

Za svaku popravku kompresora obavezno se obratite specijalizovanom serviseru.

Kada kompresor nije u procesu upotrebe obavezno proverite da li se prekidač nalazi na  poziciji «O» (OFF).

Kako vodovi kompresora ne bi pregoreli, ni u kom slučaju nemojte dirati motor ili bilo koji drugi deo kompresora.

Pritisak vazduha iz kompresora nikada nemojte okrenuti prema ljudskom telu ili životinji.

Dnevno ili nakon svaka četiri sata upotrebe kompresora obavezno ispraznite kotao u kojem se kondenzira voda. Na označenom mestu otvorite kompresor i nakosite ga kako bi voda istekla.

Ukoliko kompresor želite da zaustavite, prekidač okrenite na poziciju «I/O» (ON/OFF) .

Koristite vodove koji su preporučeni i primereni pritisku kompresora.

ZAMENSKI DELOVI

Kod popravke kompresora koristite isključivo originalne zamenske delove koji su identični postojećim delovima na kompresoru.

Popravke bi se trebalo da poverite isključivo specijalizovanim serviserima.

UPUTSTVA ZA UZEMLJENJE

Kompresor prilikom upotrebe mora biti uzemljen da bi se korisnik zaštitio od električnog udara. Jednofazni kompresor izrađen je od dvožičnog kabla sa zemljanim vodičima. Strujni kompresor proizveden je od mrežnog kabla bez mrežne utičnice. Priključak bi se trebao izvršiti od strane kvalifikovanog električara. Preporučuje se, da se kompresor ne rastavlja. Pojedine popravke bi trebale da se izvode isključivo od strane kvalifikovanih i specijalizovanih servisera. Ne sme se zaboraviti da je vodič za uzemljenje žuto-zelene boje.

Pre zamene mrežnog kabla potrebno je proveriti da li je zemljani vodič uključen. U slučaju nesigurnosti pozovite kvalifikovanog električara radi provere uzemljenja.

PRODUŽENJA (produžni kablovi)

Koristite produžne kablove samo sa utičnicama i zemljanim priključcima koji nisu oštećeni ili slomljeni.

Potrebno je proveriti da li je produžni kabl u ispravnom stanju. Kod upotrebe kompresora potrebno je uskladiti razmeru produžnog kabla sa jačinom kompresora , kako ne bi došlo do kratkog spoja ili pregrejavanja kompresora. Produžni kabl kod jednofaznog kompresora mora imati razmeru koja odgovara dužini kabla. (vidi Tabelu 1)

Tabela 1

Preporučena razmera za max. dužinu od 20 metara za jednofazni kompresor

Produžni kabl za strujni kompresor mora imati razmeru koja odgovara dužini kabla.

(vidi Tabelu 2)

Tabela 2

Preporučana razmera za max. dužinu od 20 metara za strujni kompresor

Preporuke

Izbegavajte opasnosti prilikom pražnjenja električne energije. Kompresor ne upotrebljavajte ako  je produžni ili mrežni kabl oštećen. Redovno kontrolišite ispravnost produžnog kabla. Kompresor nikada nemojte držati u blizini vode ili u prostorima koji su podložni strujnom udaru.

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE UPUTSTVA TE NJIMA UPOZNAJTE SVE BUDUĆE KORISNIKE KOMPRESORA

Upotreba i čuvanje

Napomena: Informacije u ovim uputstvima velika su pomoć za korisnika kod upotrebe i čuvanja kompresora. U uputstvima su prikazani i neki delovi kompresora, kako bi ih mogli razlikovati.

INSTALACIJA

Kompresor izvadite iz ambalaže (slika 1) i proverite nije li prilikom transporta došlo do oštećenja pa sledite dalja uputstva:

U slučaju da točkići i gumeni elementi nisu već montirani na poklopcu sledite uputstva na slici 2.

Kod oslobađanja vazduha potreban je max. pritisak od 1,6 bara. Kompresor je potrebno postaviti na prozračno i otporno mesto, koje je ujedno otporno na vremenske uslove. Ukoliko je podloga glatka ili ukošena, iz sigurnosnih je razloga potrebno blokirati točkove sa dva klina kako se kompresor prilikom upotrebe ne bi pomerao sa mesta Ukoliko se kompresor nalazi na stolu ili nekom drugom povišenom mestu, iz sigurnosnih razloga je potrebno osigurati da ne padne ili ga na neki odgovarajući način pričvrstiti za podlogu na kojoj se nalazi. Zbog dobre prozračnosti i rashlađivanja, kompresor je u prostoriji potrebno smestiti minimalno 1 metar od svakog zida (slika 4).

Uputstva za upotrebu 

Prilikom transporta kompresor nemojte vući za kabl, strmo spuštati i vući pomoću kuke (Slika 5-6). Pažljivo otvorite posudu za ulje (slika 7-8) štapom (slika 9), pa kroz otvor promenite ili nadopunite ulje (slika 10). Nakon toga štapićem za ulje (slika 9) koji ćete primiti zajedno sa kompresorom proverite razinu ulja. Kroz određeno vreme kroz prozorčić proverite i iskontrolišite stanje ulja (slika 11).

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

Jednofazni kompresor isporučuje se sa mrežnim kablom i mrežnom utičnicom sa uzemljenjem, pa se stoga kompresor mora priključiti na utičnicu sa uzemljenjem (slika 12).

Strujni kompresor (L1+L2+L3+PE)se mora instalirati od strane specijalizovanog električara te se isporučuje bez mrežne utičnice.

Preporuka

Za uzemljenje nikada nemojte koristiti vodič 0. Zemljani priključak mora odgovarati EN 60204. Utičnica mrežnog kabla ne sme biti upotrebljena kao prekidač, već mrežna utičnica mora biti zatvorena.

UKLJUČIVANJE

Proverite da li napon električne energije u koji ćete uključiti kompresor odgovara propisanom naponu kompresora (slika 14). Dopuštena je razlika od +/- 5%. Kod prvog uključivanja kompresora proverite da li su svi delovi dobro pričvršćeni te da li pravilno rade. Mrežni utičnicu uključite u mrežni prekidač (slika 12-13), uključite kompresor tako da prekidač okrenete na poziciju «I». Rad kompresora u potpunosti je automatiziran.Kompresor sa trosložnim pokretačem (slika 16)

Mrežni utikač stavite u mrežnu utičnicu, na poziciju «I» -ON (slika 13 i 17). Osnovnu utičnicu «A» okrenite na poziciju «I» uključenje u električnu energiju signalizuje belo kontrolno svetlo «E». Utičnicu «B» okrenite na poziciju «I» ako želite da uključite kompresor, tada će se uključiti magnetni ventil «D» kao i kontrolno svetlo motora «C». Tek sada kompresor u potpunosti funkcioniše (slika 18)

PAŽNJA:

Električni kompresor mora bit priključen na mrežnu utičnicu. Motor kompresora GM-TR automatski stvara temperaturnu zaštitu u unutrašnjosti koju kompresor održava, kako se ne bi stvorila previsoka temperatura.

Ukoliko zaštitne mere zakoče, kompresor će se kroz 10-15 minuta ponovo uključiti. Motori kompresora modela VX isporučuju se sa automatskom zaštitom od strujnog udara. Ukoliko se zaštita od strujnog udara zakoči, pričekajte nekoliko minuta i tada ručno okrenite prekidač u početno stanje (slika 20).

Jednofazni motor kompresora serije AB imaju amperski prekidač, ukoliko se temperaturna zaštita zakoči nakon nekoliko minuta ručno okrenite prekidač u početno stanje (slika 21).

Kod strujnog kompresora zaštita je automatska. Ukoliko temperaturna zaštita zakoči, prekidač se automatski prebacuje na poziciju «O» (OFF) te već nakon nekoliko minuta prekidač možete ponovo staviti na poziciju «I» (ON). Kod strujnih kompresor strujna se zaštita nalazi unutar strujne jedinice (slika 22). Ukoliko se temperaturna zaštita zakoči potrebno je da uradite sledeće:

prekidač na poklopcu strujne jedinice stavite u poziciju «O», otvorite poklopac i pritisnite dugme 1 na prekidaču strujne zaštite. Poklopac strujne jedinice ponovo zatvorite i uključite kompresor.

ODRŽAVANJE

Pre čišćenja kompresora proverite sledeće:

da li je prekidač na poziciji «O»

da li je isključen prekidač za pritisak i strujna jedinica

da vazdušni kotao više nije pod pritiskom

Svakih 50 sati rada kompresora potrebno je izvaditi i očistiti usisni filter (slika 24). Preporučuje se zamena filtera minimalno jednom godišnje ukoliko se kompresor koristi u čistom okruženju, ili češće ukoliko se kompresor  koristi u okolini gde ima puno prašine.

Kod modela Testarossa (slika 25) usisni se filter nalazi ispod kapice, vrlo se jednostavno izvadi iz ležišta da bi se mogao očistiti. Za seriju GM 203 podignite poklopac i napunite 85 g ulja

direktno iz ambalaže (Slika 30 A). U kompresoru se kondenzira voda koja se skuplja u kotlu te koju je jednom ndedeljno potrebno isprazniti, tako da se oslobodi otvor ispod kotla.

ZAMENA ILI NADOPUNA ULJA

Kompresor se dostavlja sa sintetičkim uljem «SAE 5W50», koje je univerzalno i može se upotrebljavati na temperaturama od –5 do +350C. Pre zamene ulja potrebno je ispustiti količinu koja se nalazi u spremniku (slika 27-28). Količinu ulja proverite golim okom ili štapićem za proveru količine ulja (slika 9-11). Ulje je potrebno redovno kontrolisati.

UKLANJANJE MANJIH KVAROVA

Ukoliko vazduh izlazi kroz otvor ventila potrebno je redovno ispuštati višak vazduha iz kotla te čistiti gumicu ventila.

Ukoliko kompresor radi a ne proizvodi pritisak potrebno je proveriti zapore te ih prema potrebi zameniti; proveriti da li se u kotlu nalazi previše kondenzovane vode; proveriti ostale sastavne delove te ih zameniti ukoliko su oštećeni.

Ukoliko kompresor uopšte ne radi potrebno je proveriti da li je radno mesto previše hladno (ispod 00C); obavezno proveriti količinu ulja; proveriti produžni kabl i sve utičnice i prekidače.

PAŽNJA

Na kompresoru ni u kom slučaju nemojte samostalno raditi bilo kakve popravke; ukoliko primetite bilo kakve nepravilnosti u radu kompresora odmah se za pomoć obratite serviseru; koristite ga na temperaturi od 00C do +350C; kompresor nemojte da polivate vodom ili zapaljivim tečnostima; prilikom upotrebe iz radnog prostora odstranite sve zapaljive stvari; ukoliko kompresor koristite za lakovanje određenih površina nemojte to raditi u zatvorenom prostoru niti blizu otvorene vatre, u svakom slučaju obavezno nosite zaštitnu masku, osigurajte dobru prozračnost radnog prostora.

Ukoliko su produžni kabl, prekidači ili utičnice oštećeni ili se oštete prilikom korištenja prestanite sa upotrebom kompresora.

KORISNI SAVETI ZA BESPREKORAN RAD KOMPRESORA

Za besprekornu, dugotrajnu i sigurnu upotrebu ovog kompresora bilo bi najbolje da temperatura u radnom prostoru ne prelazi +250C.

Da bi kompresor pružao dugotrajnu i kvalitetnu upotrebu, preporučuje se da se u jednom satu koristi max. 70%  punog opterećenja.

Kada se kompresor ne koristi poželjno je da ga čuvate u originalnoj ambalaži na suvom mestu i na temperaturi između +50C do +450C, koje je ujedno zaštićeno od vremenskih uticaja.

Ukoliko duže vreme ne upotrebljavate kompresor poželjno ga je prekriti kako bi ga zaštitili od spoljašnjih uticaja, prašine i sličnog te prilikom prve sledeće upotrebe izvršiti zamenu ulja.

GARANTNA IZJAVA

Uređaj će tokom garantnog roka raditi besprekorno ako ga budete koristili u skladu sa njegovom namenom i tehničkim uputstvima.

Dok traje garancija uređaj ćemo, na Vaš zahtev, zameniti o sopstvenom trošku. Ako uređaj ne budemo u mogućnosti da zamenimo novim, vratićemo Vam novac. Rok garancije se produžava za onoliko koliko traje zamena uređaja.Garancija vredi od dana prodaje (što se dokazuje NECKERMANN-ovim originalnim računom).

GARANTNI ROK- 12 MESECI

Uslovi garancije

Molimo Vas da neispravan proizvod po aljete po tom na adresu Neckermann katalo ke prodaje d o o kao paketnu po iljku, ime tro kove otpreme Neckermann preuzima na sebe Nemojte proizvod slati kao vrednosnu po iljku jer u tom slu aju otpremne tro kove snosite sami

Uz proizvod prilo ite i Neckermann ov ra un sa ispunjenim potrebnim podacima ime i prezime broj artikla koji vra ate naziv artikla razlog, želite li zamenu artikla ili povrat novca

Garancija ne važi u sledećim primerima:

kada se ne poštuju uputstva za upotrebu;

kada proizvod popravi neovlašćena osoba;

kada su ugrađeni neoriginalni delovi;

kada oštećenja nastaju zbog mehaničkih oštećenja, a kriv je kupac odnosno treća osoba;

kod zamene baterije.

OVLAŠĆENI SERVIS: Neckermann kataloška prodaja d.o.o., p.p. 58, 42001 Varaždin


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1726
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site