Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

Duomenų bazių valdymo sistema

kompiuteriai

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Duomenų bazių valdymo sistema

Literatūra
Saulius Minkevičius. Microsoft ACCESS pradžiamokslis. Vilnius, “Piketas”, 2000. 150 p.

2. Romas Baronas. Duomenų bazių sistemos. Vilnius, TEV, 2002. 128 p.

K.J.Deit. Įvadas į duomenų bazių sistemas. “Viljams”, 1999. 848 p. (Rusų k.). 

T.Konoli, K.Beg, A.Strogan. Duomenų bazės. Projektavimas, realizacija ir palaikymas. “Viljams”, 2000. 1120 p.

2001.

D.R.Grof, P.N.Vainberg. SQL. Žinynas. VHN, Kijevas, 2001. 816 p.

Д.Р. Грофф, П.Н.Вайнберг. SQL. BHV

DUOMENŲ BAZĖS PAVYZDYS

Duomenų bazių (DB) sistema – kompiuterizuota įrašų saugojimo sistema.

Vartotojo operacijų pavyzdžiai papildyti DB naujais failais;

įrašyti į failus naujus duomenis;

ieškoti duomenų esamuose failuose;

pakeisti duomenis failuose;

pašalinti duomenis iš failų;

ištrinti failus iš DB (kartu su jų

turiniu).

PVZ. - DB pavadinimu “RŪSYS”,sudaryta iš 1 failo [2].

BIN

WINE

PRODUCER

YEAR

BOTTLES

READY

Chardonnay

Buena Vista

Chardonnay

Geyser Peak

Chardonnay

Stonestreet

Jo. Riesling

Jekel

Fume Blank

Ch. St. Jean

Geworztraminer

Robt. Mondavi

Cab. Sauvignon

Ch. St. Jean

Cab. Sauvignon

Windsor

Cab. Sauvignon

Geyser PeakPinot Noir

Robt. Mondavi

Pinot Noir

Gary Farrell

Pinot Noir

Stemmler

Pinot Noir

Dehlinger

Merlot

Clos du Bois

Zinfandel

Lyton Spring

Zinfandel

Rafanelli

1.1. PAV.

Žemiau pateikti operacijų taikymo pavyzdžiai:

atrankos (SELECT);

SELECT WINE, BIN, PRODUCER

FROM RUSYS

WHERE READY = 95;

WINE

BIN

PRODUCER

Cab. Sauvignon

Windsor

Pinot Noir

Stemmler

Merlot

Clos du Bois

įterpties (INSERT);

INSERT

INTO RUSYS ( BIN, WINE, PRODUCER, YEAR, BOTTLES, READY )

VALUES ( 53, ‘Pinot Noir’, ‘Staintsbury’, 92, 1, 96 );

duomenų atnaujinimo (UPDATE);

UPDATE RUSYS

SET BOTTLES N= 4

WHERE BIN = 3;

duomenų pašalinimo (DELETE).

DELETE

FROM RUSYS

WHERE BIN = 2;

PASTABOS:

kompiuterio faikas “RUSYS” vadinamas reliacine lentele;

lentelės eilutės vadinamos failo įrašais (loginiais įrašais) (record);

lentelės stulpeliai vadinami šių loginių įrašų laukais (fields);

atrankos, įterpties, atnaujinimo ir duomenų pašalinimo operacijos yra atliekamos SQL kalbos operatorių pagalba (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

SQL (Structured Query Language) – struktūrinių užklausų kalba.

[si:quel]

Šiuo metu SQL ( [eskju:el] ) reiškia jau ne santrupą, bet kalbų, skirtų dirbti reliacinėse sistemose standarto pavadinimą.DUOMENŲ BAZIŲ SISTEMA

Supaprastintoje schemoje pavaizduotos keturios pagrindinės BD sistemos sudėtinės dalys:

duomenys, aparatūra, programinė įranga ir vartotojai

1.2. PAV.

DUOMENYS

Vieno vartotojo sistemos (single-user system)

Daugelio vartotojų sistemos (multi-user system)

Vartotojo požiūriu jos beveik nesiskiria. Abi sistemos skiriasi savo vidaus sandara.

Vartotojas visada dirba lyg dirbtų vieno vartotojo sistema.

Duomenys bazėje yra unifikuoti (integrated) ir bendri (common, shared).

Unifikuoti – duomenys nedubliuojami skirtinguose failuose.

Bendri – tuos pačius duomenis tuo pačiu metu skirtingiems tikslams gali naudoti skirtingi vartotojai.

PVZ. Faile STUDENTAI gali būti saugomos studentų pavardės, amžius, fakultetas,… o faile KURSAI gali buti saugoma informacija apie studentus, pasirinkusius skirtingas mokymo programas, kursus.

APARATŪRA

Informacijos saugojimo įrenginiai (kietieji diskai, įvedimo ir įšvedimo įrenginiai,…);

procesorius (procesoriai) + atmintis skirta sistemos programinei įrangai.

1.2 Pav. SUPAPRASTINTA DB SCHEMA

PROGRAMINĖ ĮRANGA (PĮ)

Tarp fizinės duomenų bazės (duomenų) ir sistemos vartotojo yra programinės įrangos lygmuo arba duomenų bazės valdymo sistema (DBVS) (Database Management System – DBMS).

Ši įranga leidžia vartotojui naudoti DB duomenis “aukštesniame lygyje” lyginant su aparatūra, nekreipiant dėmesio, kokia aparatūra naudojama, panaudoti aukšto lygio užklausas SQL kalbos pagalba.

Kita – utilitos, taikomųjų programų kūrimo priemonės, projektavimo priemonės, ataskaitų generatoriai,…

VARTOTOJAI

Trys didelės grupės:

Programuotojai – taikomųjų programų kūrėjai (programos naudoja DB);

Kalbos – COBOL, PL/1, C, Pascal, FORTRAN.

Su DB duomenimis gali atlikti visas standartines operacijas.

Paprastai visos operacijos atliekamos realiame laike.

Vartotojai dirba su DB iš terminalo arda darbinės stoties, naudoja taikomasias programas realiame laike arba pačios DB programinę įrangą (pvz. SQL).

Gali būti naudojama PĮ pagrįsta meniu ir formomis (nereikalauja įgūdžių naudotis informacinėmis technologijomis).

Gali būti naudojamas komandų interfeisas (sąsaja) Šis būdas reikalauja įgūdžių naudotis informacinėmis technologijomis, tačiau suteikia daugiau galimybių.

DB administratoriai (ADB).

DB  DUOMENYS

DB duomenys vadinami pastoviais (nekintamais).

Taip atskiriame kitus duomenis: tarpinius rezultatus, įvedamus ir išvedamus duomenis, valdančius operatorius, visus tranzitinius duomenis.

Įvedami duomenys

Jie gali pakeisti pastovius DB duomenis, tačiau patys jiems nepriklauso;

išvedami duomenys

Jie ima informaciją iš pastoviųjų DB duomenų, tačiau patys jiems nepriklauso;

DB yra sudaryta iš pastovių duomenų rinkinio. Šiuos duomenis naudoja taikomosios vartotojo sistemos.

Kaip keitėsi duomenų panaudojimas laikui bėgant?

Anksčiau DB duomenys buvo naudojami rutininiams, dažniems skaičiavimams atlikti.

Dabar duomenis daugiausia naudoja taikomieji sprendimų priėmimo paketai.

OBJEKTAI IR SĄRYŠIAI

PVZ. Įmonėje saugoma informacija apie:

Projektus (J), detales (P), tiekėjus (S), sandėlius (W), miestus (L), skyrius (D), darbuotojus (E).

Visa tai vadiname objektais ir informacija apie juos turi būti saugoma DB.

Be objektų yra ir sąryšiai, siejantys objektus.

1.3. PAV.

SĄRYŠIAI

Sąryšiai yra duomenų dalis, kaip ir objektai;

Dauguma sąryšių – dvipusiai (binariai). Tačiau gali būti ir aukštesnės eilės (pvz. (SPJ) – trinaris sąryšis);

(SPJ) nėra ekvivalentus (SP) + (SJ ) + (PJ);

Sąryšis (PP) susieja vienodo tipo objektus;

Sąryšiai (EJ) ir (MJ) aprašo skirtingų pareigybių darbuotojus;

Sąryšių skaičius yra neribotas;

OBJEKTŲ SAVYBĖS TAIP PAT SAUGOMOS DB

SANTRAUKA

Duomenų bazių sistema – kompiuterizuota įrašų saugojimo sistema.

Ją sudaro: duomenys, aparatūra, programinė įranga (DBVS) ir vartotojai.

Vartotojai: taikomųjų programų kūrėjai, paprasti vartotojai, ADB.

AD – duomenų administratorius.

DB yra integruotos ir bendro naudojimo. DB saugomi pastovūs duomenys – objektus ir sąryšius (speciali objekto rūšis) tarp jų.

DB sistemos vienas iš didžiausių pranašumų saugant duomenis – duomenų nepriklausomumas.

Vienas iš pagrindinių DB kūrimo principų – reliacinis principas.

Reliacinėse sistemose duomenys vartotojui pateikiami lentelėmis. Vartotojų naudojami duomenų tvarkymo operatoriai – lentelių tvarkymo operatoriai.

SQL – standartinė darbo su reliacinėmis sistemomis kalba.

UŽDUOTYS 1

Paaiškinkite terminus: binaris sąryšis; meniu pagrįstas interfeisas; komandinės eilutės interfeisas; daugelio vartotojų sistema; duomenų administarvimas; pastovūs DB duomenys; duomenų bazė; duomenų bazių sistema; užklausų kalba; duomenų nepriklausomumas; pertekliniai duomenys; ADB; sąryšiai; DBVS; duomenų saugumas; objektas; bendras duomenų naudojimas; objekto-sąryšio schema; saugomas laukas, failas, įrašas; duomenų pilnumas.

1.2. DB privalumai.

1.3 DB trūkumai.

1.4 Kokie yra skirtumai tarp reliacinės ir nereliacinės sistemų.

1.5. Koks bus užklausų rezultatas? (pav. 1.1).

a)  SELECT WINE, PRODUCER

FROM RUSYS

WHERE BIN

b) SELECT WINE, PRODUCER

FROM RUSYS

WHERE YEAR > 91

c) SELECT BIN, WINE, YEAR

FROM RUSYS

WHERE READY > 94

d) SELECT BIN, WINE, YEAR

FROM RUSYS

WHERE PRODUCER = ‘Robt. Mondavi’

AND BOTLES > 6;

1.6. Koks bus SQL operatorių rezultatas? (pav. 1.1).

a) INSERT

INTO RUSYS (BIN, WINE, PRODUCER, YEAR, BOTLES, READY)

VALUES (80, ‘Syrah’, ‘Meridian’, 89, 12, 94);

b) DELETE

FROM RUSYS

WHERE READY > 95;

c) UPDATE RUSYS

SET BOTLES

WHERE BIN = 50;

d) UPDATE RUSYS

SET BOTLES = BOTLES + 2

WHERE BIN = 50;

1.6. Užrašyti SQL operatorius, kurie atliktų žemiau išvardintus veiksmus (pav. 1.1):

a) išrinkti skyrių numerius (BIN), vynų pavadinimus ir butelių skaičių Geyser Peak vynui;

b) išrinkti skyrių numerius (BIN), vynų pavadinimus visiems vynams, kurių likę daugiau kaip 5 buteliai;

c) išrinkti skyrių numerius (BIN) visiems raudoniems vynams;

d) skyrių (BIN ) papildyti trimis buteliais (BOTTLES);

e) pašalinkite visus vynus Chardonnay;

f) papildykite bazę naujo tiekimo duomenimis: 12 butelių Gary Farrell Merlot; skyriaus numeris 55, metai 91, išpilstytas 96-ais metais.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1003
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site