Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

INFOTESTAS

istorija

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

INFOTESTAS

Pasirinkite ir pažymėkite atsakymų lape kiekvieno klausimo Jūsų pasirinktą atsakymą. Visi klausimai turi tik po vieną teisingą atsakymą.
Kuri šių įvykių chronologinė tvarka yra teisinga?

a) Egipte pastatomos piramidės

b) Įvyksta pirmosios olimpinės žaidynės

c) Susikuria Romos imperija

d) Tarpupyje susikuria civilizacija

A d, b, a, c B b, a, d, c C c, d, a, b D d, a, b, c

Kuri šių įvykių chronologinė tvarka yra teisinga?

a) Didžioji prancūzų revoliucija

b) JAV nepriklausomybės paskelbimas

c) Napoleono žygis į Rusiją

d) Trečiasis Lenkijos - Lietuvos valstybės padalijimas

A a, b, c, d B b, a, d, c C c, d, a, b  D d, a, b, c.

Kuris iš šių reiškinių būdingas Europai ankstyvaisiais viduramžiais (viduramžių epochos pradžiai)?

A Kova tarp protestantų ir katalikų B Krikščionybės plitimas.

C Renesanso idėjų plitimas D Trečiojo luomo įtakos augimas.

XVII a. Klaipėdos kraštą valdė:

A Lietuva B Prūsija C Rusija D Žečpospolita.

Kuri iš šių sąvokų būdinga Senovės Romos respublikai?

A Eretikas B Polis C Senatas D Vasalas

Kas silpnino Lenkijos - Lietuvos valstybę XVIII a. viduryje?

A Absoliutizmo idėjų plitimas B Liberum veto teisė.

C Nacionalizmo augimas D Trečiojo luomo ekspansija.

7. Jauniausia pasaulinė monoteistinė religija:

A islamas B judaizmas C krikščionybė D politeizmas

8. Kuris iš šių civilizacijos faktų (elementų) nėra senųjų civilizacijų kūrinys?

A Raštas B Religija C Įstatymai D Valstybė

9. Kuriame variante visos sąvokos būdingos Senovės Graikijai?

A Akropolis, polis, demosas B Gladiatorius, demokratija, plebėjas

C Faraonas, respublika, patricijus D Imperatorius, senatas, vienuolis

10. Kuriame variante išvardyti vien XVI a. Lietuvos istorijos faktai?

A Krėvos unija, S. Batoro valdymas, išspausdinta pirmoji lietuviška knyga

B Melno taika, Liublino unija, išspausdinta pirmoji lietuviška knyga

C Reformacijos plitimas, Liublino unija, įkurtas Vilniau universitetas

D Prarandama Klaipėda, Liublino unija, išspausdinta pirmoji lietuviška knyga

11. Kuriame variante išvardyti vien XVIII a. istorijos faktai?

A Išspausdinta pirmoji lietuviška knyga, auga Rusijos įtaka LDK

B Liublino unija, žlunga Lietuvos - Lenkijos valstybė

C Reformacijos plitimas, Lietuva praranda Klaipėdą

D Trečiasis Lenkijos ir Lietuvos padalijimas, išrandamas garo variklis

12. Vienas iš Romos imperijos žlugimą lėmusių veiksnių buvo:

A Aleksandro Makedoniečio puolimas B didysis tautų kraustymasis

C imperatorių valdžios įsigalėjimas D polių tarpusavio kovos

13. Lietuvos kariuomenės kovos su bermontininkais vyko:

A 1918 m. B 1919 m. C 1920 m. D 1921 m.

14. Kuri iš šių istorinių asmenybių buvo Žygimanto Augusto amžininkas?

A Kristijonas Donelaitis B Martynas Mažvydas C Napoleonas Bonapartas D Žanas Žakas Ruso

15. Lietuvos nepriklausomybė atkurta:

A 1989 m. B 1990 m. C 1991 m. D 1992 m.

16. XIII a. didelę grėsmę Rytų Europai kėlė:

A arabai B bizantiečiai C mongolai D vikingai

17. Abatas - tai:

A amatininkų susivienijimas B feodalinė prievolė C LDK kariuomenės vadas D vienuolyno vadovas

18. Masinės represijos sovietų valdomoje Lietuvoje vyko iki:

A Brežnevo atėjimo į valdžią B Chruščiovo atėjimo į valdžią

C karo pabaigos  D kolūkių kūrimo pradžios

19. Švietimo epocha yra:

A XVII a. reiškinys B XVIII a. reiškinys C XIX a. reiškinys D XX a. reiškinys

20. 2001 m. daugiausiai vietų Lietuvos Respublikos Seime turėjo ši partija:

A centro B liberalų C konservatorių D socialdemokratų

21. Pagal dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją:

A Lietuvos Respublikos Seimas renkamas 4 metų kadencijai, o Respublikos Prezidentas - 3 metų kadencijai

B Lietuvos Respublikos Seimas renkamas 3 metų kadencijai, o Respublikos Prezidentas - 4 metų kadencijai

C Lietuvos Respublikos Seimas renkamas 4 metų kadencijai, o Respublikos Prezidentas - 5 metų kadencijai

D Lietuvos Respublikos Seimas renkamas 5 metų kadencijai, o Respublikos Prezidentas - 4 metų kadencijai

22. Pagal dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją Seimas:

A leidžia įstatymus, renka Prezidentą, skiria Ministrą Pirmininką

B prižiūri Vyriausybės veiklą, leidžia įstatymus, tvirtina valstybės biudžetą

C skiria Ministrą Pirmininką, skiria ministrus, tvirtina rinkėjų sąrašą

D prižiūri Vyriausybės veiklą, skiria ministrus, tvirtina valstybės biudžetą

23. Pagal dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją Prezidentas:

A leidžia įstatymus, skiria Ministrą Pirmininką, tvirtina valstybės biudžetą

B vadovauja Vyriausybės veiklai, leidžia įstatymus, skiria ministrus

C skiria Ministrą Pirmininką, skiria ministrus, tvirtina rinkėjų sąrašą

D pasirašo įstatymus, pasirašo tarptautines sutartis, skiria ministrus

24. Rinkimuose dalyvaujantiems Lietuvos piliečiams taikomas cenzas:

A amžiaus B išsilavinimo C lyties D partiškumo

25. Opozicija - tai:

A dešiniosios politinės partijos

B kairiosios politinės partijos

C politinės jėgos parlamente, neremiančios vyriausybės

D politinės jėgos parlamente, remiančios vyriausybę

6. Kurios tarptautinės organizacijos nare yra Lietuva?

A JTO B ES C NATO D NVSĮ 27-38 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiu.

27. Žemėlapyje vaizduojamame laikmetyje Lietuva buvo:

A nepriklausoma respublika B nepriklausoma Didžioji Kunigaikštystė

C unijoje su Lenkija D valdoma Rusijos

28. Pirmu sutartiniu ženklu (žr. žemėlapio legendą) pažymėta:

A Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos  B Livonijos sienos

C Prūsijos imperijos sienos D Šventosios Romos imperijos sienos

29. Antru sutartiniu ženklu (žr. žemėlapio legendą) pažymėtą teritoriją XVII a. pradžioje valdė:

A Lietuvos Didžioji Kunigaikštytė B Lenkijos Karalystė C Rusijos imperija D Osmanų imperija

30. Skaičiumi „l' žemėlapyje pažymėta:

A Lenkijos karalystė B Osmanų imperija C Olandijos respublika D Šventoji Romos imperija

31. Skaičiumi „2' žemėlapyje pažymėta:

A Klaipėdos kraštas B Livonija C Prūsija D Vokietijos imperija

32. Skaičiumi „3' žemėlapyje pažymėta:

A Lenkijos karalystė B Livonija C Prūsija D Vokietijos imperija

33. Skaičiumi „4' žemėlapyje pažymėta:

A Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė B Livonija C Mažoji Lietuva D Lenkijos Karalystė

34. Skaičiumi „5' žemėlapyje pažymėta:

A Danijos Karalystė B Prūsija C Olandijos respublika D Šventoji Romos Imperija

35. Valstybė, žemėlapyje pažymėta skaičiumi XVII a. viduryje kariavo su šiomis valstybėmis:

A Austrija, Danija B Livonija, Rusija C Lenkija, Livonija D Rusija, Švedija

Į 36-43 klausimus atsakykite remdamiesi lentele ir savo žiniomis.

Kai kurių Europos valstybių plotas ir gyventojų skaičius

Valstybė

1900 m.

1923 m.

Plotas (tūkst.km2)

Gyventojų skaičius (mln.)

Plotas (tūkstkni2)

Gyventojų skaičius (mln.)

Vokietija

Prancūzija

Belgija

Austrija-Vengrija

Austrija

Vengrija

RumunijaČekoslovakija

Lenkija

Lietuva

Latvija

Estija

36. Lentelėje atsispindintys pokyčiai buvo nulemti:

A agresyvios Hitlerio politikos B Pirmojo pasaulinio karo C Antrojo pasaulinio karo D šaltojo karo

37. Vokietijos gyventojų skaičius pakito, nes:

A atvyko žmonių iš prarastų teritorijų ir kolonijų B daug žmonių žuvo karuose

C labai sumažėjo gimstamumas D prisijungė tankiai gyvenamas teritorijas

38. Svarbi prielaida Lietuvos, Latvijos, Estijos statusui pasikeisti buvo:

A Austrijos - Vengrijos imperijos žlugimas B Žečpospolitos krizė

C permainos Rusijoje D Vokietijos imperijos susikūrimas

39. Prancūzijos plotas pakito, nes:

A prarado kolonijas B pralaimėjo kare

C prisijungė Austrijos - Vengrijos teritorijas D atsiėmė Vokietijos valdytas teritorijas

40. Austrijos -Vengrijos teritorijos atiteko:

A Austrijai, Čekoslovakijai, Vengrijai, Bulgarijai B Austrijai, Bulgarijai, Vokietijai, Vengrijai

C Austrijai, Čekoslovakijai, Šveicarijai, Vengrijai D Austrijai, Čekoslovakijai, Vengrijai, Lenkijai

41. Kuriame iš šių atsakymų išvardytos tik tos valstybės, kurios neturėjo nepriklausomybės XIX a. pab.?

A Čekija, Rumunija, Slovėnija, Lenkija B Belgija, Estija, Lietuva, Lenkija

C Slovakija, Bulgarija, Estija, Baltarusija D Čekija, Latvija, Suomija, Lenkija

42. Kurios iš šių valstybių neteko nepriklausomybės Antrojo pasaulinio karo išvakarėse?

A Lietuva, Latvija B Austrija, Čekoslovakija C Čekoslovakija, Lenkija D Lenkija, Suomija

43. Kurios iš šių valstybių neteko nepriklausomybės Antrojo pasaulinio karo metu?

A Lietuva, Latvija B Austrija, Čekoslovakija C Čekoslovakija, Lenkija D Lenkija, Suomija

44-50 klausimus atsakykite remdamiesi pateikiamu šaltiniu ir savo žiniomis.

ŠALTINIS

Atsišaukimo į tautą fragmentas

Raudonosios Lietuvos istorija baigta, ir jos puslapį užverčiam. <> Užverčiam kaip klaikų košmarišką sapną, nes tie vieneri metai ir aštuonios dienos suspėjo sugriauti tai, kas geriausio mūsų darbo žmonių buvo sukurta per dvidešimt metų. <..> Prasidės naujai kuriamos atgimusios valstybės darbas. Tai nebus toks darbas, kaip mūsų visų blogo atminimo režime prieš 1940 m. birželio 15 d.

44. Kuriais metais šiuo atsišaukimu buvo kreipiamasi į tautą?

A 1918 B 1940 C 1941 D 1990

45. Kuris asmuo galėjo rengti šį tekstą?

A Antanas Smetona B Antanas Sniečkus C Jonas Basanavičius D Juozas Ambrazevičius

46. Šio teksto rengėjai galėjo būti susiję su:

A JTO B LAF C LKP D SSRS

47. Žodžiai „blogo atminimo režimas' šiame dokumente reiškia:

A Griniaus valdymą B nacių valdymą C Smetonos valdymą D sovietų valdymą

48. Žodžiai 'Raudonoji Lietuva' šiame dokumente skirti apibūdinti:

A sovietų valdžiai Lietuvoje 1918 - 1919 m. B sovietų valdžiai Lietuvoje 1940 - 1941 m.

C sovietų valdžiai Lietuvoje 1945 - 1953 m. D sovietų valdžiai Lietuvoje 1985 - 1990 m.

49. Koks laikotarpis turimas mintyje rašant: „mūsų darbo žmonių buvo sukurta per dvidešimt metų'?

A 1900 - 1920 m. B 1920 - 1940 m. C 1945 - 1965 m. D 1965 - 1985 m.

50. Po šio dokumento paskelbimo:

A faktiškai atstatyta nepriklausomybė B kilo Lietuvos ir Lenkijos konfliktas

C Lietuvą valdė sovietai D Lietuvą valdė naciailoading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1665
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site