Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

ND 6001 Anglų kalbos mokėjimo lygio patvirtinimo testo specifikacijos

literatūra

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Lietuvos Respublikos kra to apsaugos ministerija

Mokymo ir doktrinų valdyba

Anglų kalbos testavimo poskyris
ND 6001 Anglų kalbos mokėjimo lygio patvirtinimo testo specifikacijos

Bendrosios nuostatos

Anglų kalbos mokėjimo lygio patvirtinimo testas kuriamas remiantis NATO ND 6001

(2 versija, 2003-06-11) reikalavimais (mokėjimo lygio aprašymais), o ne konkrečia programa. Testas yra skirtas įvertinti tų KAS karių ir darbuotuojų anglų kalbos komunikacinius ir informacinius gebėjimus (klausymą, kalbėjimą, skaitymą ir rašymą), kurie tiesiogiai bendradarbiauja su NATO ir ES pajėgų štabų kariais ir specialistais, numatyti siųsti į NATO vykdomas operacijas, misijas, pratybas ir kitus karinio bendradarbiavimo renginius.

2. Anglų kalbos mokėjimo lygiai

Anglų kalbos mokėjimo lygio patvirtinimo testas, sudarytas vadovaujantis ND 6001, yra trijų lygių:

1 lygis – elementarus (atskiros frazės, sakiniai)

2 lygis – patenkinamas (minimalus bendravimas)

3 lygis - geras (minimalus profesinis bendravimas)

3. Tikslinis kalbos vartojimas

Kandidatams pateikiamos užduotys, su kuriomis jie galėtų susidurti tarptautinėje karinėje ir socialinėje aplinkoje. Šios gyvenimiškos testo užduotys ir sudaro testo turinį.

4. Testo struktūra

Klausymas 30-40 min.

Kalbėjimas 12-25 min.

Skaitymas 60 min.

Rašymas 60 min.

Klausymo, skaitymo ir rašymo testas atliekamas vieną dieną, kalbėjimo testas - kitą dieną.

5. Testo dalių svarba ir vertinimo kriterijai

Kiekviena kalbinės veiklos rūšis (klausymas, kalbėjimas, skaitymas, rašymas) yra kuriama remiantis tos testo dalies specifikacijomis. Kiekviena kalbinės veiklos rūšis yra vertinama atskirai ir yra vienodai svarbi. Galutinis visų testo dalių rezultatas rodo kiekvienos kalbinės veiklos rūšies įvertinimą.

Klausymo ir skaitymo dalyse kiekvienas teisingai atsakytas punktas yra vertinamas vienu tašku.

Kalbėjimo ir rašymo dalys yra vertinamos pagal analitines vertinimo lenteles. Kandidato kalbėjimas ir rašymas turi atitikti visus siekiamo lygio kriterijus.

6. Testo administravimas

Testus rengia ir testuoja MDV Individualiojo rengimo skyriaus anglų kalbos testavimo poskyrio specialistai.

Testas laikomas tam skirtoje patalpoje, testuoja vienas arba du egzaminuotojai / vykdytojai.

Egzaminuotojai turi aukštąjį anglų kalbos filologijos išsilavinimą ir testavimo bei testų kūrimo patirties.

Prieš testą duodami nurodymai ir paaiškinimai lietuvių kalba.

Testo metu draudžiama naudotis žodynais ir kita mokomąja medžiaga.

Turi būti išjungti mobilieji telefonai.

Kandidatai, pastebėti nusirašinėjant, šalinami iš testo.

7. Instrukcijos

Skaitymo, klausymo ir rašymo dalyse prieš kiekvieną užduotį yra trumpos instrukcijos anglų kalba. Skaitymo ir klausymo dalyse prieš kiekvieną užduotį yra pavyzdys.

Skaitymo ir rašymo dalyse atsakymai rašomi atsakymų lape.

Klausymo dalyje atsakymai rašomi užduočių knygelėje.

8. Testo rezultatų paskelbimas

Testo rezultatai viešai neskelbiami. Pažymėjimai su testo rezultatais yra išsiunčiami KAS padalinių / tarnybų personalų skyriams. Patvirtintas anglų kalbos mokėjimo lygis galioja trejus metus.

Anglų kalbos mokėjimo lygiui įvertinti naudojami keturi skaitmenys, kurie nurodo konkrečios kalbinės veiklos rūšies mokėjimo lygį. Jie išdėstomi nustatyta seka:

klausymas, kalbėjimas, skaitymas ir rašymas, pvz., 3322 reiškia: klausymas – 3 lygis, kalbėjimas – 3 lygis, skaitymas – 2 lygis, rašymas – 2 lygis. Prieš šiuos keturis skaitmenis vartojamos raidės SLP( Standard Language Profile, t.y. standartinė kalbos mokėjimo charakteristika).

9. Testo formatas

Klausymo testo aprašymas

Testo lygiai

Trijų lygių testas.

Testo trukmė

Iki 50 minučių.

Testo dalys

3 dalys, kiekvienoje dalyje 1 arba daugiau užduočių.

Punktų skaičius

Teksto pateikimas

Teksto klausomasi vieną arba du kartus.

Tekstų pobūdis ir žanrai

Mišraus tipo tekstai su aprašymo, pasakojimo, informavimo / aiškinimo ar samprotavimo elementais.

Tekstų parametrai

Tekstai autentiški arba šiek tiek adaptuoti. Kalba bendrinė. Kalbos tempas natūralus. Galima ne ilgesnė nei 6 minučių vieno teksto trukmė.

Punktų atsakymų pateikimas

Atsakymai rašomi į testo knygelę.

Vertinimas

1 balas už teisingą atsakymą.

Testo dalys

Tikrinami gebėjimai

Punktų skaičius

Testavimo technika

 • suprasti detales
 • atpažinti temą
 • atsakyti į klausimus
 • pažymėti teisingą atsakymą iš keleto pateiktų
 • suprasti detales
 • suprasti pagrindinę mintį
 • daryti išvadas (informacija pateikta tiesiogiai)
 • įrašyti į teksto santrauką / sakinį praleistus žodžius
 • atrinkti nurodytą informaciją, suprasti detales
 • suprasti pagrindinę mintį
 • daryti išvadas (informacija pateikta tiesiogiai)
 • suprasti kalbančiojo požiūrį ar nuostatą
 • išdėstyti teiginius reikiama tvarka

Kalbėjimo testo aprašymas

Testo lygiai

Trijų lygių testas.

Testo trukmė

10 - 25 minutės.

Testo dalys

Vertinimas

Kandidato kalbėjimas yra vertinamas pagal analitinę vertinimo lentelę, kurioje yra penki kriterijai: komunikatyvumas ir suprantamumas, diskursas, žodynas, kalbos vartojimas ir kalbos sklandumas. Kandidatui yra suteikiamas tas lygis, kurio visus penkis kriterijus jis atitinka.

Testo dalis

Tikrinami gebėjimai

Testavimo technikaApšilimas

 • prisistatymas, pasakojimas ir atsakymas į klausimus apie save, šeimą, darbą
 • interviu

Branduolys

 • žmonių, vietų, daiktų, reiškinių apibūdinimas
 • žmonių, vietų, daiktų, reiškinių palyginimas
 • pasakojimas esamuoju, būtuoju ir būsimuoju laiku
 • kelio krypties nurodymas / instrukcijos
 • nuomonės abstrakčia tema pagrindimas
 • hipotezės
 • klausimų sudarymas
 • faktų atpasakojimas
 • interviu
 • situacija
 • informacijos rinkimo ir pateikimo užduotis

Pabaiga

 • ateities planai
 • interviu

Skaitymo testo aprašymas

Testo lygiai

Trijų lygių testas.

Testo trukmė

60 minučių.

Testo dalys

4 dalys, kiekvienoje dalyje 1 arba daugiau užduočių.

Punktų skaičius

Bendra teksto apimtis

Iki 3000 žodžių.

Tekstų pobūdis ir žanrai

Mišraus tipo autentiški / šiek tiek adaptuoti tekstai su aprašymo, pasakojimo, informavimo / aiškinimo ar samprotavimo elementais; publicistiniai; mokslo populiarieji.

Punktų atsakymų pateikimas

Atsakymai rašomi į atsakymų lapą.

Vertinimas

1 balas už teisingą atsakymą.

Testo dalys

Tikrinami gebėjimai

Punktų skaičius

Testavimo technika

 • suprasti detales
 • atpažinti temą
 • atsakyti į klausimus
 • pažymėti teisingą atsakymą iš keleto pateiktų
 • suprasti detales
 • suprasti pagrindinę mintį
 • daryti išvadas (informacija pateikta tiesiogiai)
 • įrašyti į teksto santrauką / sakinį praleistus žodžius
 • suprasti teksto loginę struktūrą, potekstę
 • išdėstyti teiginius / pastraipas reikiama tvarka
 • atrinkti nurodytą informaciją, suprasti detales
 • suprasti pagrindinę mintį
 • daryti išvadas (informacija pateikta tiesiogiai)
 • suprasti kalbančiojo požiūrį ar nuostatą

sieti tekstą / teksto dalį su pavadinimu, teiginiu nurodant praleistų sakinių / pastraipų vietą tekste

Ra ymo testo aprašymas

Testo lygiai

Trijų lygių testas.

Testo trukmė

60 minučių.

Testo užduočių skaičius

2 užduotys. Pirmą užduotį atlieka visi testuojamieji, antrą užduotį atlieka siekiantys trečio lygio.

Užduočių kalba

Užduotys ir instrukcijos, kaip jas atlikti, yra parašytos anglų kalba.

Vertinimas

Kandidato rašymas yra vertinamas pagal analitinę vertinimo lentelę, kurioje yra penki kriterijai: turinys, organizacija, žodynas, kalbos vartojimas ir rašyba, skyryba. . Kandidatui yra suteikiamas tas lygis, kurio visus penkis kriterijus jis atitinka.

Užduotys

Tikrinami gebėjimai

Testavimo technika

atsakyti į temą

kurti tekstą, kurio pagrindas - aprašymas

( pvz., asmens, vietos, įvykio, patirties)

kurti tekstą, kurio pagrindas - pasakojimas

(pvz., apie matytą, patirtą įvykį)

1, 2, 3 lygiai – laiškas / rašinėlis 100 - 120 žodžių

atsakyti į temą

kurti tekstą, kurio pagrindas - samprotavimas / argumentavimas ( pvz., apie patirtus dalykus, turimą informaciją)
3 lygis – rašinėlis

200 – 250 žodžių

10. Kalbėjimo vertinimo lentelė

Lygis

Komunikatyvumas ir suprantamumas

Diskursas

Žodynas

Kalbos vartojimas

Kalbos sklandumas

 • paprastas bendravimas įprastomis, praktinėmis temomis
 • dažnos tarimo klaidos trukdo komunikacijai
 • trumpi, paprasti sakiniai
 • pakankamas minimalioms praktinėms reikmėms
 • ribotas
 • dažnos žodyno ir gramatikos klaidos trukdo komunikacijai
 • dažnai vartoja tik vieną gramatinį laiką
 • dažni netinkami taisymai ir perfrazavimai
 • retai kalba sklandžiai
 • dažnos pauzės, dvejojimas, pakartojimai
 • dažna netaisyklinga žodžių tvarka
 • bendravimas kasdieninėse ir dalykinėse srityse
 • jaučiamas akcentas, tarimo klaidos retai keičia prasmę
 • paprasta pastraipa
 • tekstas iš dalies rišlus, vartojamos teksto jungimo priemonės ( and, because, but, of course, so, I think)
 • pakankamas praktinėms ir dalykinėms reikmėms
 • pakankamas apibūdinti, palyginti
 • retai vartojami sudėtingesni žodžiai
 • vartoja esamąjį, būtąjį ir būsimąjį laiką
 • dažnai tinkamai vartoja nesudėtingus sakinius bei pagrindines gramatines struktūras
 • sudėtingesnės gramatinės struktūros vartojamos neteisingai arba jų vengiama
 • klaidos kartais gali iškreipti prasmę
 • kalba pakankamai sklandžiai
 • kartais sutrinka dėl dvejojimo
 • žodžių stygius
 • bendravimas praktinėse, bendro pobūdžio ir dalykinėse srityse
 • jaučiamas akcentas, tarimo klaidos neiškreipia prasmės ir neapsunkina supratimo
 • diskursas (ilgai kalba bei tiksliai reiškia mintis)
 • tekstas rišlus, tinkamai vartojamos įvairios teksto jungimo priemonės ( well, you know, actually, for example, I mean, etc.)
 • pakankamas įvairioms praktinėms, bendro pobūdžio ir dalykinėms reikmėms
 • lanksčiai vartojami sudėtingesni žodžiai
 • retos gramatikos ir žodyno klaidos neiškreipia prasmės ir neapsunkina supratimo
 • tinkamai vartoja pagrindines gramatines konstrukcijas
 • sudėtingesnėse gramatinėse struktūrose kartais pasitaiko klaidų
 • kalba sklandžiai
 • retai sutrinka dėl abejojimų
 • kalbos sklandumui gali padėti paprastesnių kalbos struktūrų vartojimas
 • nejaučiamas žodžių stygius

11. Rašymo vertinimo lentelė

Lygis

Turinys

Organizacija

Žodynas

Kalbos vartojimas

Rašyba, skyryba

 • trumpi, vientisiniai sakiniai / fragmentai duota tema
 • turinys neišsamus, neišplėtotas
 • trumpi vientisiniai sakiniai
 • nelabai logiškai ir nenuosekliai išdėstytas turinys
 • teksto jungimo priemonės ne visada vartojamos tinkamai arba beveik visai nevartojamos
 • ribotas
 • vartojamos tik pagrindinės leksinės formos, dažnai netinkamai
 • dažnos klaidos iškreipia prasmę
 • gramatinės formos ir struktūros labai nesudėtingos
 • dažnos klaidos paprastose gramatinėse struktūrose
 • dažnai vartoja tik vieną gramatinį laiką
 • yra daug klaidų
 • nesudėtingos pastraipos duota tema
 • turinys nepakankamai išsamus, nepakankamai išplėtotas
 • sakiniai jungiami į pakankamai rišlias pastraipas
 • pagrindinės mintys ne visada atskirtos ir išryškintos
 • teksto jungimo priemonės beveik visada vartojamos tinkamai
 • vidutiniškai turtingas
 • pagrindinės leksinės formos beveik visada vartojamos tinkamai, sudėtingos leksinės formos vartojamos netinkamai arba jų vengiama
 • kartais klaidos iškreipia prasmę
 • pagrindinės gramatinės struktūros vartojamos beveik visada tinkamai, sudėtingos struktūros naudojamos netiksliai arba visai jų vengiama
 • pasitaiko klaidų pagrindinėse gramatinėse struktūrose
 • vartoja esamąjį, būtąjį ir būsimąjį laiką
 • yra pakankamai daug klaidų
 • labai gerai atsakyta į temą,
 • turinys išsamus, daug įvairių minčių , argumentų, išplėstų paaiškinimų, pasakojimų bei aprašymų
 • aiškus ir nuoseklus minčių dėstymas, sklandus perėjimas nuo vienos minties prie kitos
 • pagrindinės mintys atskirtos ir išryškintos
 • teksto jungimo priemonės visada vartojamos tinkamai
 • turtingas
 • vartojamos įvairios pagrindinės ir sudėtingos leksinės formos
 • klaidos labai retos ir netrukdo suprasti tekstą
 • pagrindinės gramatinės formos ir struktūros visada vartojamos taisyklingai
 • sudėtingesnėse gramatinėse struktūrose kartais pasitaiko klaidų
 • vartojamos įvairios pagrindinės ir sudėtingos gramatinės formos ir struktūros
 • yra keletas klaidų


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 923
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site