Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

STATISTIKOS - SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTIS

karjeros

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

EKONOMIKOS KATEDRA
STATISTIKOS

SAVARANKIŠKO DARBO

UŽDUOTIS

STATISTIKOS

Savarankiško darbo užduotis

Pagal studijų programą (modulį) kiekvienas Ekonomikos fakulteto pirmo kurso studentas privalo atlikti savarankišką darbą Statistikos dalyko teorines žinias pritaikant praktiniame darbe (atitinkamai 28 val. ir 48 val.). Už savarankišką darbą studentas privalo atsiskaityti iki šio dalyko egzamino.

Tikslas. Mokėti statistinius duomenis surinkti, juos apdoroti ir išanalizuoti.

Užduotis Prekės kainos ir pardavimo statistinė analizė 20 ir daugiau Vilniaus miesto parduotuvių vasario-gegužės mėnesiais.

Metodika

Nurodyti parduotuvių, prekiaujančių pasirinkta preke, sąrašą.

Pasirinkti atrankos būdą 20 parduotuvių atrinkti.

Stebėti vienos prekės kainą atrinktose parduotuvėse mažiausiai 3 kartus (1-2 kartus per mėnesį).

Sugrupuoti pirmojo stebėjimo surinktus duomenis į kelias grupes lygiais intervalais. Kiekvienai grupei nustatyti absoliučius ir santykinius dažnius.

Grupavimo rezultatus išdėstyti statistinėje lentelėje ir pavaizduoti grafiškai.

Remiantis grupavimo rezultatais, apskaičiuoti aritmetinį vidurkį, modą, medianą, sklaidos rodiklius ir įvertinti asimetriškumą. Padaryti išvadas.

Apskaičiuoti prekės kainos analitinius dinamikos rodiklius bei nustatyti jos kitimo tendenciją ir sezoninius svyravimus.

Apskaičiuoti tiriamos prekės kainų indeksus ir juos išanalizuoti.

Pritaikyti atrankinio prekių kainų stebėjimo rezultatus generalinei visumai, t.y. Vilniaus (ar kito miesto) parduotuvėms.

Savarankiškas darbas atliekamas ir ginamas keturių-penkių studentų grupelėmis ir atsiskaitomas, pateikiant kompiuteriu surinktą segtuvą bei apginant šį darbą žodžiu. Vertinama skiriant 10% nuo bendro balo.

ĮVADAS

Kiekviena prekė rinkoje turi tam tikrą paklausą, priklausančią nuo vartotojo požiūrio į siūlomos prekės kainą. Jei vartotojas žino, kad šioje prekyvietėje prekės kaina didesnė nei kitose vietose, jis čia nepirks.

Mūsų darbo grupė, tam tikru laikotarpiu (2003 02 17 – 2003 04 08) stebėjo 24 Vilniaus miesto prekyvietes, esančias skirtinguose rajonuose ir prekiaujančias cigaretėmis „L&M Super Light“. Pagrindinė priežastis, nulėmusi, kad būtent ši prekė buvo pasirinkta stebima preke buvo ta, kad tai vienos populiariausių cigarečių studentų tarpe. Pagrindiniai šio tyrimo tikslai buvo nustatyti, kaip kinta prekių kainos, įvertinti studentų teorines žinias, pagilinti savarankiško praktinio darbo įgūdžius, geriau įsisavinti statistinių rodiklių skaičiavimo metodiką ir juos analizuoti.

Siekiant įvertinti tiriamojo produkto kainų kitimą, buvo skaičiuojami tokie rodikliai kaip aritmetinis vidurkis, moda, mediana, sklaidos rodikliai, įvertinamas asimetriškumas, o taip pat ir pasirinktų šešių parduotuvių dinamikos rodikliai. Šių duomenų dėka galėjome įvertinti kainų pasikeitimą.

Kainų kitimo laikotarpį sugrupavome į du sektorius, nes kainos, per visą stebėjimo laikotarpį, pasikeitė tik vieną kartą. Kiekvieno sektoriaus pabaigoje pateikėme išsamias išvadas.

1 lentelė

2003 vasario 17 d. – 2003 kovo 29 d. cigarečių „L&M Super Light“ kainos įvairiose prekybos vietose

Eil.Nr.

Prekyvietės pavadinimas

Prekyvietės adresas

Kaina, Lt

Kioskas „Lietuvos spauda“

Justiniškės

Parduotuvė „Norfa“

Justiniškės

Parduotuvė „Maxima“

Mindaugo gatvė

Kioskas „1“

Justiniškės

„Hyper Maxima“

Ozo gatvė

Parduotuvė „Iki“

Žirmūnai

Parduotuvė „Rimi“

Didžioji gatvė

Parduotuvė „Delikata“

Sniego gatvė

Parduotuvė „Media“

Stoties rajonas

Parduotuvė „Iki“

Stoties rajonas

„Visą parą“

Stoties rajonas

Kioskas „Lietuvos spauda“

Stoties rajonas

Parduotuvė „Iki“

Didlaukio gatvė

Parduotuvė „Media“

Baltupių rajonas

Parduotuvė „Norfa“

Ateities gatvė

Kioskas „Lietuvos spauda“

Didlaukio gatvė

Parduotuvė „Norfa“

L. Giros gatvė

Parduotuvė „Iki“

Fabijoniškės

Parduotuvė „Rimi“

Gedvydžių gatvė

Kioskas „2“

L. Giros gatvė

Parduotuvė „Maisto prekės“

Sodų gatvė

Parduotuvė „Maisto prekės“

Sodų gatvėParduotuvė „Maisto prekės“

Sodų gatvė

Kioskas „3“

Halės Turgus

Kainų kitimo tyrimas pirmajame sektoriuje

1-oje lentelėje matote konkrečias cigarečių „L&M Super Light“ kainas konkrečiu laiko momentu, konkrečiose prekybos vietose. Norėdami atlikti išsamią 2003 m. vasario 17 d . minėtų cigarečių kainų analizę, sudarėme ūginę eilutę ir atlikome įvairius skaičiavimus:

I. Ūginė eilutė: 2,95; 2,99; 2,99; 2,99; 3,15; 3,19; 3,19; 3,19; 3,19; 3,19; 3,19;3,19; 3,20; 3,20; 3,20; 3,25; 3,25; 3,25; 3,25; 3,25; 3,25; 3,35;3,35; 3,40

II. Grupių skaičiaus nustatymas remiantis G. Sterdžeso formule:

n = 1+3,322 lgN

Čia:

n = grupių skaičius

N = visi duomenys (kainų skaičius), = 24

n = 1 + 3,322 lg 24 = 1 + 4,59 = 5,59 ≈ 6

III Intervalo dydis. Jis nustatomas naudojantis tokia formule:

d = = Lt

Čia:

d – intervalo dydis

x max – didžiausia kaina

x min – mažiausia kaina

n – grupių skaičius

2 lentelė

Prekyviečių pasiskirstymas pagal cigarečių „L&M Super Light“ kainas

Kainų grupės

()

Prekyviečių skaičius ()

Vnt.

Iš viso

Tai variacinė, intervalinė, tolydi pasiskirstymo eilutė.

Grafinis, lentelėje pateiktų duomenų vaizdavimas, atrodytų taip:

3 lentelė

Sklaidos rodiklių skaičiavimas

Kainų grupės

cen-trai

Kainų skaičius

Inter-valo dydis

d

Sukaupti dažniai

*

Iš viso

X

X

X

X

X

IV. Vidurkiai

===3,21 Lt

=

Čia:

– moda

– žemutinė modalinio intervalo riba

d – intervalo dydis

– prieš modalinio intervalo dydis

– modalinio intervalo dydis

– pomodalinio intervalo dydis

= = = 3,23 Lt

=

Čia:

– mediana

– žemutinė medianinė intervalo riba

d – intervalo dydis

– pusė dažnių sumos

– sukauptų iki medianinio intervalo dažnių suma

– medianinis dažnis

= 3,19+0,08 = 3,23 Lt

Apžvelgus apskaičiuotus duomenis sudarėme tokią nelygybę: . Iš šios nelygybės galime nustatyti, kad yra neigiama kairiašonė asimetrija.

IŠVADOS

 1. 2003 m. vasario 17 d. stebėtose prekybos vietose, vidutinė cigarečių „L&M Super Light“ kaina buvo 3,21 Lt.
 2. Dažniausiai stebėtose prekybos vietose pasitaikanti cigarečių „L&M Super Light“ kaina buvo 3,23 Lt.
 3. Pusė kainų yra didesnės už 3,23, o kita pusė – mažesnė.

V. SKLAIDOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAS

Sklaidos rodikliai parodo, kokiu laipsniu, kokiu procentu visos duotos požymio reikšmės yra nukrypusios nuo vidurkio.

Pirmasis sklaidos rodiklis, kurį galime apskaičiuoti – variacijos užmojis. Jis apskaičiuojamas naudojantis tokia formule: R =

Čia:

R – variacijos užmojis

– didžiausia kaina

– mažiausia kaina

R = 3,40-2,95 = 0,45 Lt

Antrasis sklaidos rodiklis, kurį galime apskaičiuoti – vidutinis tiesinis nuokrypis. Jį galima apskaičiuoti naudojantis tokia formule: = . Ši formulė naudojama, kai duomenys yra sugrupuoti, o dažniai – nevienodi. Jei duomenys nesugrupuoti o dažniai nevienodi, naudojama tokia formulė: = . Mūsų atliekamuose skaičiavimuose duomenys yra sugrupuoti, o dažniai nėra vienodi, taigi mes naudosime tokią formulę: = .

= 0,08 Lt

Trečiasis sklaidos rodiklis, kurį galime apskaičiuoti – dispersija (žymima – ). Norint apskaičiuoti dispersiją, reikia naudotis tokia formule: = . Šią formulę naudojame tada, kai dažniai nevienodi, o duomenys sugrupuoti. Kai dažniai vienodi, o duomenys nesugrupuoti, naudojama štai tokia formulė: =

Čia:

– dispersija

– dažnių suma

= = 0,013

Ketvirtasis mūsų apskaičiuotas rodiklis – vidutinis standartinis nuokrypis (žymima – ). =

= = 0,114 Lt

Penktasis mūsų apskaičiuotas sklaidos rodiklis – sklaidos koeficientas (žymimas – V). Jį apskaičiavome norėdami sužinoti ar sklaida maža, ar vidutinė, ar didelė, ar labai didelė. Skaičiavimams naudojome tokią formulę: V =

V = %

Jei sklaidos koeficientas mažesnis nei 10 %, tai sklaida maža. Mūsų apskaičiuotas sklaidos koeficientas 3,55%, taigi sklaida maža. Jei sklaidos koeficientas 10 % – 20 %, tai sklaida vidutinė, jei koeficientas 20 % – 30 % – sklaida didelė, jei didesnis už 30 % – sklaida labai didelė.

VI. Variacinės eilutės tyrimas

Variacinė eilutė gali būti dviejų formų:

simetriška, kai įvairūs požymių dažniai mažėja nuo modos, medianos ar aritmetinio vidurkio tolygiai į abi puses. (Ekonominiuose reiškiniuose tai labai retas dalykas)

asimetriška, kai požymio reikšmės apie vidurkį nėra vienodai išsidėstę.

Iš anksčiau pateiktų skaičiavimų matome, kad variacinė eilutė asimetriška. Asimetrijos rūšiai nustatyti naudojami asimetrijos rodikliai: pirmas ir antras asimetrijos koeficientai: = ;

Kadangi < 0, tai asimetriškumas neigiamas kairiašonis. Požymio reikšmės yra susikaupę daugiau į dešinę nuo vidurkio t.y. gausiau atstovaujamos reikšmės yra didesnės už vidurkį.

Nustatydami ar asimetrija esminė ar neesminė, naudojome tokią formulę: . Jei atsakymas 3, tai asimetrija neesminė, jei > 3, tai asimetrija esminė.

asimetrija neesminė.

Kaip matome, visi pateikti kainų rodikliai yra apskaičiuoti 2003 m. vasario 17 dienai. Cigarečių „L&M Super Light“ kainos nepakito nuo 2003 m. vasario 17 d. iki 2003 m. kovo 9 d., tad ir kainų rodiklių skaičiavimai būtų tokie patys. Mes nusprendėme nesikartoti ir skaičiavimų iš naujo neperrašinėti. Taigi susipažinkime su kainų pasikeitimais 2003 m. kovo 19 dieną

Kainų kitimo tyrimas antrajame sektoriuje

Iš stebėtų 24 parduotuvių buvo gauti tokie cigarečių „L&M Super Light“ kainų rezultatai:

Iš turimų duomenų parengiame ranžiruotą ūginę eilutę:

Kadangi nebuvo pasakyta į kiek grupių suskirstyti turimus duomenis, tai grupių skaičių nusistatėme naudodamiesi Sterdžeso formule:

n = 1+3,322 lgN

čia:

n = grupių skaičius

N = visi duomenys (kainų skaičius), = 24

N = 1+3,322*1,38 = 6

Turėdami grupių skaičių n, nusistatome intervalo dydį. Tai atliksime naudodamiesi formule: d =

d =

4 lentelė

Prekyviečių pasiskirstymas pagal cigarečių „L&M Super Light“ kainas

Grupės pagal kainą

Parduotuvių skaičius, vnt.

Santykinis dažnis, %

Iš viso

Grafinis lentelėje pateiktų duomenų vaizdavimas atrodytų taip:

Remdamiesi grupavimo rezultatais, apskaičiuojame aritmetinį vidurkį, modą, mediana, sklaidos rodiklius, įvertiname asimetriškumą bei padarome išvadas.

5 lentelė

Parduotuvių pasiskirstymas pagal cigarečių „L&M Super Light“ kainas Vilniaus prekyvietėse 2003 m. 03 mėn. 19 d.

Grupės pagal kainą

Parduotuvių skaičius

centrai

Sukaupti dažniai

Iš viso

X

X

Apskaičiuojame vidurkį, taikant aritmetinio svertinio vidurkio formulę, kadangi duomenys yra sugrupuoti, tačiau dažniai nėra vienodi.

Intervalinėje pasiskirstymo eilutėje su lygiais intervalais, modą apskaičiuojame pagal tokią formulę:

Čia:

– žemutinė modalinio intervalo riba

d – intervalo dydis

– priešmodalinio intervalo dažnis

– modalinio intervalo dažnis

– pomodalinio intervalo dažnis

Mediana skaičiuojama pagal šią formulę:

Čia:

– pusė dažnių sumos arba medianinis numeris.

– sukauptų iki medianinių intervalo dažnių suma.

– medianinis dažnis

pirmiausia nusistatome medianinį numerį:

Įvertinant asimetriją, remiamės šia sąlyga: kadangi mūsų apskaičiuoti rodikliai išsidėsto taip:

3,36 > 3,28 > 3,24.

Ši nelygybė rodo, kad asimetrija teigiama dešiniašonė, t.y. visos požymio reikšmės pasislinkusios daugiau į kairę nuo vidurkio.

Grafiškai tai atrodytų taip:3 pav. Grafinis asimetrijos vaizdavimas

Asimetrijos laipsnį galima išreikšti tokiu rodikliu , kuris apibūdina ar asimetrija yra esminė ar neesminė. Šiuo atveju:

Asimetrija yra neesminė, kadangi šis koeficientas mažesnis už tris.

IŠVADOS:

Atlikus šiuos skaičiavimus, matome, kad stebėtų parduotuvių 2003 m. kovo 19 d. . cigarečių „L&M Super Light“ vidutinė kaina yra 3,36 Lt. Dažniausiai sutinkama kaina yra 3,24 Lt. Pusė kainų yra mažesnės nei 3,28 Lt., kita pusė didesnė. Teigiama dešiniašonė asimetrija rodo, kad visos reikšmės yra susikaupusios daugiau į kairę nuo vidurkio, t.y. gausiau atstovaujamos reikšmės mažesnės už vidurkį.

6 lentelė

Sklaidos rodiklių apskaičiavimas

Grupės pagal kainą

Parduotuvių skaičius

centrai

Iš viso

X

X

1. = 3,24 – 3,36 = - 0,12

ir t.t.

2. =

ir t.t.

3.

ir t.t.

4. = 0,0144*12 = 0,1728

Apskaičiuojame variacijos užmojį

R = 3,64 – 3,24 = 0,40 Lt.

Skaičiuojant vidutinį tiesinį nuokrypį, naudojame formulę , kadangi dažniai yra nevienodi.

Visos duotos reikšmės nuo vidurkio nukrypusios 0,12 Lt.

Apskaičiuojame dispersiją:

Standartinis nuokrypis:

Sklaidai įvertinti naudojamas sklaidos koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

kadangi sklaidos koeficientas yra iki 10 %, tai sklaida yra maža.

CIGAREČIŲ „L&M SUPER LIGHT“, ĮVAIRIOSE PREKYBOS VIETOSE, KAINŲ KITIMO NUSTATYMAS IR APIBŪDINIMAS

Viena iš pasirinktų prekyviečių yra parduotuvė „Rimi“, Gedvydžių gatvėje. Joje kainos per stebėjimo laikotarpį kito taip:

7 lentelė

Cigarečių „L&M Super Light“

kainų pasiskirstymas parduotuvėje „Rimi“

Data

KainaTai momentinė dinamikos eilutė, kadangi kainos kitimas buvo stebėtas tam tikru momentu, t.y. 2003 m. vasario 17 d. – 2003 m. balandžio 8 d.

Analizuojant šią eilutę, apskaičiuosime analitinius rodiklius baziniu ir grandininiu būdu, bazinė kaina bus 3,25 Lt.

8 lentelė

Cigarečių „L&M Super Light“ kainų dinamikos analitiniai rodikliai

Diena

Kaina, Lt

Bazinis

Grandininis

Bazinis

Grandininis

Bazinis

Grandininis

K pagreičio

Vidutiniai dinamikos eilutės kitimo rodikliai

Apskaičiuojant vidutinį eilutės lygį , taikysime chronologinio vidurkio formulę, kadangi intervalai tarp duotų momentų yra vienodi.

Skaičiuojant vidutinį absoliutinį padidėjimą, taikysime šią formulę:

IŠVADOS:

 1. Apskaičiavę gavome, kad parduotuvėje „Rimi“, esančioje Gedvydžių gatvėje vidutinė cigarečių „L&M Super Light“ kaina buvo 3,37 Lt.
 2. Vidutiniškai nuo 2003 02 17 iki 2003 03 29 cigarečių kaina padidėjo 0,05 Lt, o t.y. 1,4%
 3. Mažiausia cigarečių „L&M Super Light“ kaina buvo 2003 02 17 – 03 09 – 3,25 Lt., didžiausia 2003 03 19 – 04 08 – 3,49 Lt.

Cigarečių „L&M Super Light“ parduodamų kioske (L.Giros g.) kainų kitimo tyrimas

9 lentelė

Cigarečių „L&M Super Light“, parduodamų kioske

(L. Giros g) dinamikos analitiniai rodikliai

Data,

Kaina, Lt.

, Lt

Bazinis

Grandininis

Bazinis

Grandininis

Bazinis

Grandininis

K pagreičio

, Lt

Tai momentinė, sudaryta iš absoliučių dydžių dinamikos eilutė.

Skaičiavimams mes naudojome šias formules:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. K pagreičio

8.

9. =

10. =

11. =

12. =

Išvados

 1. Cigarečių „L&M Super Light“ , parduodamų kioske (L. Giros g.) vidutinė kaina nuo 2003 02 17 iki 2003 04 08 buvo 3,52 Lt.
 2. Cigarečių „L&M Super Light“ , parduodamų kioske (L. Giros g.) kaina kas dešimt dienų vidutiniškai padidėdavo po 1,4 %, o t.y.po 0,05 Lt.
 3. Mažiausios cigarečių „L&M Super Light“ , parduodamų kioske (L. Giros g.) kainos buvo 2003 02 17 – 03 09 d., o didžiausia – 2003 03 19 – 04 08 d.

Cigarečių „L&M Super Light“ parduodamų parduotuvėje „Maxima“ kainų kitimo tyrimas

10 lentelė

Cigarečių „L&M Super Light“ kainų prekybos centre „Maxima“ (Mindaugo gatvė) analitiniai rodikliai

Data

Kainos (Lt)

∆ y, Lt

Bazinis

Grandininis

, %

Bazinis

Grandininis

, %

Bazinis

Grandininis

K pagreičio

∆ 1%, Lt

* bazė

1) Absoliutinis padidėjimas arba sumažėjimas. Jam apskaičiuoti naudojome tokias formules:

1.1 bazinis; ∆

1.2 grandininis; ∆

2) Didėjimo tempas. Jam apskaičiuoti naudojome tokias formules:

2.1 bazinis;

2.2 grandininis;

3) Padidėjimo tempas. Jam apskaičiuoti naudojama tokia formulė:

4) Vidurkio lygis. Kadangi tai periodinė dinamikos eilutė, vidurkio lygiui apskaičiuoti naudosime paprasto aritmetinio vidurkio formulę:5) Vidutinis absoliutinis padidėjimas. Jam apskaičiuoti naudojama tokia formulė:

6) Vidutinis didėjimo tempas. Jam apskaičiuoti naudojama tokia formulė: *100% ,4%

7) Vidutinis padidėjimo tempas. Jam apskaičiuoti naudojama tokia formulė: % %

IŠVADOS:

 1. Atlikę skaičiavimus nustatėme, kad per visą stebėjimo laikotarpį vidutinė cigarečių „L&M Super Light“ kaina parduotuvėje „Maxima“ (Mindaugo gatvė) buvo 3,22 Lt.
 2. Vidutiniškai, kas dešimt dienų nuo 2003 m. vasario 17 d. iki 2003 m. balandžio 8 d. cigarečių „L&M Super Light“ kaina parduotuvėje „Maxima“ (Mindaugo gatvė) kilo po 0,012 Lt.
 3. Mažiausia cigarečių „L&M Super Light“ kaina parduotuvėje „Maxima“ (Mindaugo gatvė) buvo 2003 m. vasario 17 d. –kovo 9 d. – 3,19 Lt. Didžiausia – 2003 m. kovo 19 d. – balandžio 8d. – 3,25 Lt.

Cigarečių „L&M Super Light“ parduodamų parduotuvėje „IKI“ kainų kitimo tyrimas

11 lentelė

Cigarečių „L&M Super Light“ (parduotuvėje „IKI“ [Stoties raj.])

kainų dinamikos analitiniai rodikliai

Data

Kainos (Lt)

∆ y, Lt

Bazinis

Grandininis

, %

Bazinis

Grandininis

, %

Bazinis

Grandininis

K pagreičio

∆ 1%, Lt

* – bazė

IŠVADOS:

 1. Apskaičiavę gavome, kad „IKI“ parduotuvėje vidutinė cigarečių „L&M Super Light“ kaina buvo 3,34 Lt.
 2. Vidutiniškai kas dešimt dienų nuo vasario 17 d. iki balandžio 8 d. cigarečių „L&M Super Light“ kaina „IKI“ parduotuvėje kilo po 0,06 Lt.
 3. Mažiausia  cigarečių „L&M Super Light“ kaina „IKI“ parduotuvėje buvo nuo 2003 02 17 iki 2003 03 19 – 3,19 Lt., o didžiausia nuo 2003 03 29 iki 2003 04 08 – 3,49 Lt.

Cigarečių „L&M Super Light“ parduodamų parduotuvėje „Media“ kainų kitimo tyrimas

12 lentelė

Cigarečių „L&M Super Light“

kainų dinamikos analitiniai rodikliai

Data

Kainos (Lt)

∆ y, Lt

Bazinis

Grandininis

, %

Bazinis

Grandininis

, %

Bazinis

Grandininis

K pagreičio

∆ 1%, Lt

* – bazė

 1. Apskaičiuojant vidutinį eilutės lygį , taikome chronologinio vidurkio formulę, kadangi intervalai tarp duotų momentų yra vienodi.

 1. Vidutinis absoliutinis padidėjimas.

 1. ,4%
 1. % %

IŠVADOS:

 1. Apskaičiavę gavome, kad parduotuvėje „Media“, vidutinė cigarečių „L&M Super Light“ kaina buvo 3,22 Lt.
 2. Vidutiniškai nuo 2003 02 17 iki 2003 04 08 cigarečių „L&M Super Light“ kaina kasdien padidėdavo po 0,4% , o t.y. po 0,01 Lt.
 3. Mažiausia cigarečių „L&M Super Light“ kaina buvo 2003 02 17 – 2003 03 09 d. – 3,19 Lt. , didžiausia – 2003 03 19 – 2003 04 08 – 3,25 Lt.

Cigarečių „L&M Super Light“ parduodamų parduotuvėje „IKI“(Baltupių raj.) kainų kitimo tyrimas

10 lentelė

Cigarečių „L&M Super Light“ kainų parduotuvėje „Iki“ (Baltupių raj.) analitiniai rodikliai

Data

Kainos (Lt)

∆ y, Lt

Bazinis

Grandininis

, %

Bazinis

Grandininis

, %

Bazinis

Grandininis

K pagreičio

∆ 1%, Lt

* bazė

1) Absoliutinis padidėjimas arba sumažėjimas. Jam apskaičiuoti naudojome tokias formules:

1.1 bazinis; ∆

1.2 grandininis; ∆

2) Didėjimo tempas. Jam apskaičiuoti naudojome tokias formules:

2.1 bazinis;

2.2 grandininis;

3) Padidėjimo tempas. Jam apskaičiuoti naudojama tokia formulė:

4) Vidurkio lygis. Kadangi tai periodinė dinamikos eilutė, vidurkio lygiui apskaičiuoti naudosime paprasto aritmetinio vidurkio formulę:

5) Vidutinis absoliutinis padidėjimas. Jam apskaičiuoti naudojama tokia formulė:

6) Vidutinis didėjimo tempas. Jam apskaičiuoti naudojama tokia formulė: *100% ,4%

7) Vidutinis padidėjimo tempas. Jam apskaičiuoti naudojama tokia formulė: % %

IŠVADOS:

 1. Atlikę skaičiavimus nustatėme, kad per visą stebėjimo laikotarpį vidutinė cigarečių „L&M Super Light“ kaina parduotuvėje „IKI“ (Baltupių raj.) buvo 3,22 Lt.
 2. Kas dešimt dienų nuo 2003 m. vasario 17 d. iki 2003 m. balandžio 8 d. cigarečių „L&M Super Light“ kaina parduotuvėje „Iki“ (Baltupių raj.) Vidutiniškai kilo po 0,012 Lt.
 3. Mažiausia cigarečių „L&M Super Light“ kaina parduotuvėje „Iki“ (Baltupio raj.) buvo 2003 m. vasario 17 d. –kovo 9 d. – 3,19 Lt. Didžiausia – 2003 m. kovo 19 d. – balandžio 8d. – 3,25 Lt.

IŠVADOS

Taigi, iš darbo skaičiavimo rezultatų pateiktų lentelėse ir kainų kitimo pavaizduoto grafiškai, bei atsižvelgus į mūsų sugrupuotus laikotarpius, galime teigti, kad:

Stebėtose parduotuvėse, per pirmus tris stebėjimo laikotarpius (2003 02 17 – 2003 03 09), vidutinė cigarečių „L&M Super Light“ kaina buvo 3,21 Lt; dažniausiai prekyvietėse pasitaikiusi kaina – 3,23 Lt; be to, pusė kainų buvo mažesnės už 3,23, kita pusė – didesnė. Neigiama kairiašonė asimetrija rodo, kad visos produktų reikšmės yra susikaupusios daugiau į dešinę nuo vidurkio, t.y. gausiai atstovaujamos reikšmės buvo didesnės už vidurkį.

per kitus tris laikotarpius (2003 03 19 – 2003 04 08) vidutinė cigarečių „L&M Super Light“ kaina buvo 3,36 Lt; dažniausiai sutinkama kaina – 3,24 Lt. Pusė kainų buvo didesnės nei 3,28 Lt, kita pusė – mažesnė. Teigiama dešiniašonė asimetrija rodo, kad visos reikšmės yra susikaupusios daugiau į kairę nuo vidurkio, t.y. gausiau atstovaujamos reikšmės mažesnės už vidurkį.

Ištyrus šešias pasirinktas parduotuves, nustatėme, kad mažiausia cigarečių „L&M Super Light“ kaina buvo parduotuvėse „Maxima“ (Mindaugo g.) ir „Media“ (Baltupių raj.). Jose vidutinė cigarečių kaina – 3,22 Lt. Didžiausia kaina buvo kioske (L. Giros g.) – 3,52 Ltloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1799
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site