Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

Mokesčių sistema apskaitoje. Mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimas

Apskaitos

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Mokesčių sistema apskaitoje. Mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimas

Išsinagrinėję šią temą, turėtumėte:
Suvokti ir apibūdinti mokesčių sistemą Lietuvoje

Žinoti pagrindinius mokesčius, esančius Lietuvoje

Mokėti apskaičiuoti pagrindinius įmonės mokesčius.

Mokesčiai – tai privalomojo pobūdžio mokėjimai valstybei.Visi mokesčiai įgyvendinami pagal tam tikrą apmokestinimo instrumentarijų, kuris apima mokesčių elementus (subjektą, objektą, šaltinį apmokestinimo vienetą, lengvatas, mokesčio sum), mokesčio ėmimo būdą bei nustatymo metodą. apmokestinimo instrumentarijus atsispindi schemoje. Pažymėtina, kad mokesčių turinį detaliau atspindi mokesčių elementai, kuriuos dabar ir aptarsime.

Mokesčio subjektas (mokėtojas) yra fizinis ar juridinis asmuo, privalantis mokėti įstatymais numatytus mokesčius ar rinkliavas. kiekvienas mokestis turi atskirus konkrečius to mokesčio mokėtojus, priklausomai nuo mokesčio paskirties. Mokesčio subjektas ne visada sutampa su tikruoju mokesčio mokėtoju (mokesčio nešėju), pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokestis – PVM, akcizai ir pan.

Mokesčio objektais laikomos įstatymais apmokestinamos prekės, paslaugos, pajamos, turtas

Mokesčio šaltinis – tai subjektų pajamos (pelnas, darbo užmokestis, renta, palūkanos, dividendai), iš kurių mokami mokesčiai. Atskirais atvejais mokesčio objektas ir šaltinis gali sutapti, pvz., pelnas,asmeninės pajamos.

Apmokestinimo vienetas – tai ta mokesčio objekto dalis, kuriai nustatomas mokesčio tarifas. Apmokestinimo vienetu dažniausiai laikomas mokesčio objekto matavimo vienetas.

Mokesčio tarifas yra mokesčio dydis už vieną apmokestinamojo objekto vienetą. Mokesčio tarifai gali būti nustatyti absoliučiais dydžiais ir procentais.

Mokesčio ėmimo būdas yra tiesioginis (iš pajamų) ir netiesioginis (per kainų sistemą). Dėl to mokesčiai taip pat skirstomi į tiesioginius ir netiesioginius.

Valstybės mokesčių sistema reikėtų laikyti visumą įstatymais reglamentuojamų tarp savęs glaudžiai susietų mokesčių bei rinkliavų rūšių, privalomų mokėti valstybei ar teritoriniam vienetui (savivaldybei)..

1. Mokesčių rūšys ir klasifikavimas

Dažniausiai mokesčiai išskiriami į

tiesioginius;

netiesioginius.

Tiesioginiai mokesčiai nustatomi mokesčių subjektų turtui bei pajamoms, jie imami tiesiai iš mokesčių mokėtojų (žiūrėti schemą).

Prie netiesioginių mokesčių priskiriami paslaugų bei prekių mokesčiai; jie įtraukiami į kainą ar tarifus (PVM, akcizai, muitai). Parduodamas prekę ar paslaugą, savininkas gauna iš mokėtojo ir mokesčio sumą, kurią vėliau perduoda valstybei. Panagrinėkime shemą “Netiesioginio mokesčio PVM) formavimo ir mokėjimo shema”.

2. Kontroliniai klausimai

Kaip suprantate sąvoką Mokesčiai ?

Kokie elementai atspindi mokesčių turinį? Apibūdinkite juos.

Kokias žinote mokesčių rūšis?

Kodėl PVM , akcizas yra laikomi netiesioginiais mokesčiais.

Kokius žinote tiesioginius mokesčius? Apibūdinkite juos.

3. Praktinės užduotys

Apibendrinantys uždaviniai:

1. pratimas

U AB “Vėtra” prekiauja kompiuterine technika ir taiko nuolat apskaitomų atsargų būdą..

2002 m. kovo mėn.01 d. įmonė turęjo tokius likučius:

UAB “Vėtra”

Balansas

Turtas

Nuosavybė

Pastatas  10000

Akcinis kapitalas  15000

Pastato nusidėvėjimas  (1250)

Nepaqskirstytas pelnas  2540

Atsiskaitomoji sąskaita  4000

Skola tiekėjams  2300

Kasa  2480

Mokėtinas PVM  140

Prekės (6 kompiuteriai po 1000 Lt)  6000

Mokėtinas Sodrai mokestis  280

Pirkėjų skolos 1200

Mokętinas pajamų mokestis  370

Iš anksto apmokėtas draudimas  600

Mokėtinas darbo užmokestis  2400

Iš viso turtas  23030

Iš viso nuosavybė  23030

2002 m. kovo mėn. UAB “Vėtra” atliko šias operacijas.

 1. kovo 01 d. paimta banko paskola 30000 Lt su 13 %metinėm palūkanom.
 2. 02 d. įsigyti 3 kompiuteriai po 1000 Lt , PVM 540 Lt.
 3. 03 d. sumokėta į biudžetą PVM mokestis.
 4. 04 d. sumokėtas pajamų mokestis į biudžetą.
 5. 04 d. sumokėtas Sodrai mokestis.
 6. 04 d. darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis.
 7. 05 d. sumokėta skola tiekėjams už praeitą mėnesį.
 8. 06 d. pirkėjas sumokėjo įsiskolinimą už praeitą mėnesį.
 9. 07 d. už grynus pinigus 4200 Lt parduoti 3 (trys) kompiuteriai, PVM 756 Lt.
 1. 08 d. skolon parduoti du kompiuteriai už 4000 Lt, PVM 720 Lt, Mokėjimo sąlygos

2/10, n 30.

 1. 10 d. skolon už 6000 Lt įsigyti šeši kompiuteriai, PVM 1080 Lt.
 2. 14 d. apmokėta sąskaita už kovo 2 d. pirktus kompiuterius.
 3. 15 d. pirkėjams skolon parduotas kompiuteris už 1700 Lt, PVM 306 Lt.
 4. 16 d. už 1700 dolerių parduoti keturi kompiuteriai skolon.Dolerio ir lito santykis 1: 3.95
 5. 18 d. įmonės vadybininkas A. Kuraitis paėmė avansą ūkio išlaidoms 250 Lt.
 6. 19 d. apmokėta kovo 16 d. išrašyta sąskaita . Dolerio ir lito santykis 1 : 3.99 Lt.
 7. 20 d. A. Kuraitis pristatė avansinę apyskaitą ir nurodė, kad įsigijo valymo priemonių už

230 Lt.

 1. 21 d. A. Kuraitis įnešė į kasą nepanaudotą avanso likutį.
 2. 30 d. Priskaitytas atlyginimas įmonės darbuotojams, kai žinoma:
  • įmonės direktoriaus atlyginimas  1200 Lt;
  • buhalterės atlyginimas (antra darbovietė) 1000 Lt;
  • vadybininko atlyginimas  900 Lt.

20 31 d. išmokėtas darbuotojams priskaičiuotas atlyginimas.

21 31 d. sumokėtas į biudžetą fizinių asmenų pajamų mokestis ir mokestis Sodrai.

22 31 d. priskaičiuotos palūkanos už banko paskolą.

23 31 d. priskaičiuotas kelių mokestis (kelių mokesčio tarifas 0,3 %)

24 31 d. šiam mėnesiui tenkantis draudimo mokestis 200 Lt nurašytas į draudimo sąnaudas.

25 31 d. priskaityti pastato nusidėvėjimo sumą, žinant, kad pastatas bus naudojamas 40metų. Sukaupta nusidėvėjimo suma už penkis metus.

26 31 d. uždaryti pirkimo PVM sąskaita.

Reikia:

Užregistruoti kovo mėnesio ūkines operacijas bendrame žurnale.

Sumas iš B Ž perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas.

Atlikti koreguojančius įrašus.

Sudaryti darbinę atskaitomybės lentelę.

Atlikti uždarančiuosius įrašus.

Sustatyti Balansą, Pelno (nuostolio) ataskaitą, PVM deklaraciją, Kelių mokesčio deklaraciją.

Pelno mokesčio tarifas 15 %.

2. Pratimas

UAB “Rožė” prekiauja įvairia kosmetika ir ją apskaityti naudoja periodiškai apskaitomų atsargų būdą.

2002 m. vasario mėnesio 01 d. balansas atrodė taip:

UAB “Rožė”

Balansas

2002 m. 02. 01 d.

Turtas

Nuosavybė

Pastatas  30000

Paprastosios akcijos  30000

Pastato nusidėvėjimas  (7500)

Nepaskirstytas pelnas  3500

Įrengimai  7500

Ilgalaikė banko paskola  10000

Įrengimų nusidėvėjimas  (500)

Skola tiekėjams  2000

Atsiskaitomoji sąskaita  10000

Mokėtinos palūkanos  300

Kasa  3300

Prekės  1200

Pirkėjų įsiskolinimas  1400

Iš anksto apmokėta nuoma  400

Iš viso turtas  45800

Iš viso nuosavybė  45800

Vasario mėnesį įmonė atliko tokias operacijas:

 1. vasario 01 d. paimta trumpalaikė banko paskola 20000 LT su 15 % metinėm palūkanom.
 2. 0.2 d. išleista ir parduota paprastųjų akcijų už 10000 Lt.
 3. 03 d. sumokėtos bankui priklausančios palūkanos.
 4. 04 d. pirkėjai sumokėjo įsiskolinimą už praeitą mėnesį.
 5. 05 d. skolon įsigyta kvepalų už 1800 dolerių. Dolerio ir lito santykis 1: 3.97 Lt.
 6. 07 d. apmokėtos kvepalų atsivežimo išlaidos 290 lt, PVM 52.20 Lt.
 7. 08 d. skolon parduota kvepalų už 1600 $, Dolerio ir lito santykis 1 : 3.95 Lt.
 8. 10 d. už grynus pinigus įsigyta įvairios kosmetikos už 1000 Lt, PVM 180 Lt.
 9. 11 d. sumokėta skola tiekėjams 2000 Lt.
 10. 12 d. į atsiskaitomąją sąskaitą iš kasos įnešta 300 Lt.
 11. 13 d. įmonės vadybininkas J. Petrelis iš kasos paėmė 250 Lt kanceliarinėm prekėm

pirkti.

 1. 15 d. apmokėta vasario 08 d. sąskaita faktūra. Dolerio ir lito santykis 1 $ : 3.98 Lt.
 2. 16 d. parduota prekių skolon už 3000 Lt. PVM 540 Lt, M. S. 2/10, n 30.
 3. 17 d. J. Petrelis sustatė avansinę apyskaitą ir nurodė, kad nupirko kanceliarinių prekių

už 210 Lt.

15 18 d. J. Petrelis įnešė į kasą nepanaudotą avanso likutį.

 1. 19 d. dalis kanceliarinių prekių 40 Lt panaudota ir nurašyta į sąnaudas.
 2. 20 d. apmokėta vasario 16 d. sąskaita faktūra.
 3. 21 d. už grynus pinigus 1900 Lt parduota prekių, PVM 342 Lt.
 4. 22 d. iš atsiskaitomosios sąskaitos į kasą įnešta 500 Lt.
 5. 26 d. klientas už atliktus darbus pervedė 15000 Lt, PVM 2700 Lt .
 6. 27 d. priskaičiuotas atlyginimas įmonės darbuotojams, žinant, kad
  • įmonės direktoriaus atlyginimas  1500 Lt
  • buhalterės atlyginimas 1300 Lt (antra darbovietė)
  • įmonės vadybininko atlyginimas  1100 Lt.
 1. 28 d. išmokėtas darbuotojams priklausantis atlyginimas.
 2. 28 d. sumokėtas biudžetui priklausantis fizinių asmenų pajamų mokestis. ir mokestis

Sodrai.

 1. 28 d. priskaičiuotos palūkanos už banko paskolą.
 2. 28 d. priskaičiuotas kelių mokestis (kelių mokesčio tarifas 0,3 % .
 3. 28 d. priskaitytas pastato nusidėvėjimas (naudojimo laikas 20 metų) ir įrengimų

nusidėvėjimas (naudojimo laikas 5 metai).

28 d. atlikta prekių inventorizacija. Rasta prekių už 2300 Lt.

28 d. uždaryti pirkimo PVM sąskaitą.

Reikia:

Užregistruoti kovo mėnesio ūkines operacijas bendrame žurnale.

Sumas iš B Ž perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas.
Atlikti koreguojančius įrašus.

Sudaryti darbinę atskaitomybės lentelę.

Atlikti uždarančiuosius įrašus.

Sustatyti Balansą, Pelno (nuostolio) ataskaitą, PVM deklaraciją, Kelių mokesčio deklaraciją.

Pelno mokesčio tarifas 15 %.

TESTAS

Finansinė apskaita nepriklauso nuo:

a)      įmonės dydžio;

b)      veiklos pobūdžio;

c)      nuosavybės formų;

d)      veiklos efektyvumo.

Kuris iš valdymo apskaitą nusakančių teiginių yra neteisingas:

a)      informacija pateikiama patogia forma ir reikiamu laiku;

b)      teikiama informacija valdymui;

c)      skirta vidiniams vartotojams;

d)      valdymo apskaitos informacija nenaudojama finansinėje apskaitoje.

Įmonė balandžio 20 d. sumokėjo už kovo mėnesio komunalinius patarnavimus. Kuriam mėnesiui bus priskirtos sąnaudos:

a)      kovo mėnesiui;

b)      balandžio mėnesiui.

Įš anksto apmokėta už metus patalpų nuoma yra:

a)      ilgalaikis turtas;

b)      trumpalaikis turtas;

c)      ilgalaikiai įsiskolinimai;

d)      trumpalaikiai įsiskolinimai.

Tarptautiniai apskaitos standartai yra:

a)      visoms šalims galiojantys reikalavimai apskaitai;

b)      niekam neprivalomas TAS komiteto nurodymų rinkinys;

c)      finansinę ir valdymo apskaitą reglamentuojantys apskaitos standartai;

d)      visi teiginiai neteisingi.

Kuriuo iš šių atvejų debetuojama sąnaudų sąskaita:

a)      atliekamos paslaugos;

b)      išleidžiami pinigai;

c)      daromos išlaidos, kurios uždirbs pajamas ataskaitiniu laikotarpiu;

d)      mokama kitai įmonei už paslaugas.

Pajamos už produkciją laikomos uždirbtomis, kai:

a)      produkcija iškeičiama į pinigus arba pretenzijas į pinigus;

b)      gaunami pinigai už parduotą produkciją;

c)      sudaroma pardavimo - pirkimo sutartis;

d)      visi atsakymai teisingi.

Įmonė, taikanti pirkimo diskontų neto būdą, apmokėjo už prekes,jau praėjus diskonto galiojimo terminui. Kuris iš pateiktų įrašų atitinka pastarąją situaciją:

a)      D Skola tiekėjams

D Pirkimų diskontai

K Pinigai

b)      D Skola tiekėjams

D Pirkimo diskontų praradimai

K Pinigai

c)      D Skola tiekėjams

K Pinigai

K Pirkimo diskontų praradimas.

Sąskaitos” Neigiama valiutos kurso pasikeitimų įtaka” likutis atsispindi:

a)      investicinėse veiklos sąnaudose;

b)      finansinėse sąnaudose;

c)      finansinės veiklos pajamose;

d)      trumpalaikėse finansinėse skolose.

Abejotinoms skoloms apskaityti skirta:

a)      turtinė sąskaita;

b)      pavyzdinio sąskaitų plano antros klasės “trumpalaikis turtas” sąskaitos;

c)      pavyzdinio sąskaitų plano pirmos klasės “ilgalaikis turtas” sąskaitos;

d)      visi atsakymai teisingi.Padidėjusios beviltiškų skolų sąnaudos:

a)      didina įmonės turto sumą;

b)      didina savininkų nuosavybę;

c)      mažina savininkų nuosavybę;

d)      mažina bendrąjį pelną.

Pelno paskirstymas (nuostolio padengimas) atspindimas:

a)      turto sąskaitose po visuotinio akcininkų susirinkimo;

b)      nuosavybės sąskaitose po visuotinio akcininkų susirinkimo;

c)      įvairiose Didžiosios knygos sąskaitose po visuotinio akcininkų susirinkimo;

d)      šis procesas iš viso neatspindimas sąskaitose.

Tam tikrais atvejais įmonė pagaute gali pripažinti

a)      delspinigius;

b)      kreditorinius įsiskolinimus;

c)      perkant prekes jai suteiktas nuolaidas;

d)      visi atsakymai teisingi.

Atidėjimai formuojami:

a)      būsimų įvykių sąnaudoms kompensuoti;

b)      praeitų įvykių sąnaudoms kompensuoti;

c)      beviltiškų skolų sąnaudoms kompensuoti;

d)      visi atsakymai teisingi.

Įmonės ateinančių laikotarpių pajamos, tai:

a)      kreditoriniai įsiskolinimai;

b)      debitoriniai įsiskolinimai;

c)      pajamos, už kurias įmonei bus sumokėta ateityje;

d)      pajamos.kurias įmonė uždirba parduodama prekes išsimokėtinai.

Pelno (nuostolio) ataskaitoje pelno mokesčio suma pripažįstama :

a)      netekimais;

b)      išlaidomis;

c)      sąnaudomis;

d)      skola biudžetui.

Paskaičiuoti parduotos produkcijos savikainą, kai žinome:

gatavos produkcijos atsargų likutis laikotarpio pradžiai 1500 Lt;

pagamintos produkcijos savikaina 16000 Lt;

gatavos produkcijos atsargų likutis laikotarpio pabaigai 3500

Atsakymai:

a) 14000 Lt;

b)      18000 Lt;

c)      16000 Lt;

d)      nėra teisingo atsakymo.

Įmonė “Linas” gamina produkciją, kuriai reikia žaliavos. Remdamiesi žemiau pateikta informacija, apskaičiuokite, kiek žaliavos įsigyta per laikotarpį:

žaliavos laikotarpio pradžioje  4500 Lt

žaliavos laikotarpio pabaigoje  4300 Lt;

žaliavų sunaudojimas  35000 Lt.

Atsakymai:

a)      35200 Lt;

b)      35000 Lt;

c)      34800 Lt;

d)      nėra teisingo atsakymo.

 1. Nustatykite įmonės sąnaudų sumą. Įmonėje įvyko šios operacijos: nupirktas kopijavimo aparatas už 10000 Lt; nupirkta žaliavų už 20000 Lt; sunaudota žaliavų gamyboje už 16000 Lt; parduota produkcijos, kurios savikaina 20000 Lt, apmokėta šio laikotarpio patalpų nuoma 4000 Lt, komunalinės paslaugos 1000 Lt; apskaičiuotas darbo užmokestis darbuotojams 10000 Lt.

Atsakymai:

a) 76000 Lt;

b) 40000 Lt;

c) 46000 Lt;

a)      56000 Lt;

b)      31000 Lt;

c)      nėra teisingo atsakymo.

Kuris elementas nėra valdymo apskaitos sudedamoji dalis:

biudžetų parengimas;

vidinė atskaitomybė;

įkainojimas;

pirminiai dokumentai. loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 682
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site