Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

įstatymaiįvairiųApskaitosArchitektūraBiografijaBiologijaBotanikaChemija
EkologijaEkonomikaElektraFinansaiFizinisGeografijaIstorijaKarjeros
KompiuteriaiKultūraLiteratūraMatematikaMedicinaPolitikaPrekybaPsichologija
ReceptusSociologijaTechnikaTeisėTurizmasValdymasšvietimas

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS YPATUMAI

Apskaitos

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS YPATUMAI

Apskaitoje kapitalas yra suvokiamas kaip vienas iš įmonės turto formavimo šaltinių.

Įmonės nuosav¹ kapital¹ sudaro: įstatinis kapitalas, akcijų priedai, rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), dotacijos ir subsidijos, atidėjimai.
Įstatinis kapitalas – jis yra formuojamas įmonź steigiant. Steigiant personalinź įmonź ar ūkinź bendrij¹ įstatinis kapitalas yra suformuojamas savininko piniginiu įnašu. Steigiant AB ar UAB įmonė turi išleisti į apyvart¹ savo vertybinius popierius (akcijas). Pasirašytų akcijų nominalių verčių suma ir sudaro įstatinį kapital¹.

Akcijų priedai – tai akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumas. Jie gali būti panaudoti įstatinio kapitalo didinimui ir nuostolių padengimui.

Rezervai – tai įstatymų numatyti ir pačios įmonės savininkų nuožiūra sudaryti rezervai iš paskirstytinojo pelno konkretiems tikslams įgyvendinti.

Privalomasis rezervas – sudaromas iš paskirstytinojo pelno ir yra skirtas tik įmonės nuostoliams padengti. Privalomasis rezervas turi būti ne mažesnis, kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio.

Perkainojimo rezervas – sudaromas perkainojant įmonės ilgalaikį materialųjį ir finansinį turt¹. Šis rezervas yra mažinamas, kai perkainotas turtas yra nurašomas, nukainojamas, nudėvimas arba perleidžiamas kitų asmenų nuosavybėn. Svarbus bruožas – kad šis rezervas negali būti naudojamas nuostolių mažinimui.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) – tai ankstesniais ir ataskaitiniais metais uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba patirtas ir dar nekompensuotas nuostolis.

Dotacijos ir subsidijos – tai įmonės gauta negr¹žintina pagalba iš valdžios organų arba užsienio subjektų, kuri yra skirta įvairiems svarbiems projektams įgyvendinti, įmonei plėtoti ir pan.

Atidėjimai – tai procedūra, kai padarytos (darytinos) išlaidos yra priskiriamos to laikotarpio, kada jos uždirbo pajamų, s¹naudoms. Tai atidėtieji įmonės įsipareigojimai, kuriuos reikės padengti atitinkamomis išlaidomis ateityje.

Įmonės savininkai, įsigydami įmonės akcijų, kartu įgyja tam tikras teises ir pareigas. Akcininkų teisės pasireiškia per skirtingų rūšių akcijas. Egzistuoja įvairių rūšių akcijos, kurios yra skirstomos pagal šiuos kriterijus:

Pagal form¹ (materialios, nematerialios)

Pagal disponavimo būd¹ (vardinės ir pareikštinė)

Pagal jų suteikiamas teises (paprastos, privilegijuotos, specialiosios)

Pagal status¹ (išleistos, neišleistos, supirktos savo įmonės akcijos)

Pagal apmokėjim¹ ((ne)apmokėtos, (ne)pareikalautos).

Viena iš nuosavo kapitalo sudedamųjų dalių yra ataskaitiniais metais uždirbtas pelnas arba patirtas nuostolis. Pelno apskaičiavimas ir paskirstymas yra išskirtinė procedūra kadangi joje dalyvauja dvi pusės. Peln¹ uždirba įmonės samdomi darbuotojai, kuriems vadovauja įmonės savininkų parinkti ir įgalioti vadovai, tačiau uždirbto pelno paskirstym¹ vykdo ne įmonės savininkų samdomi tarnautojai, o patys savininkai. Analogiškai, jeigu yra patiriamas nuostolis, įmonės savininkai priima sprendimus, kaip šį nuostolį kompensuoti.

Uždirbtas pelnas didina savininkų nuosavybź, jis parodo savininkams priklausanči¹ turto dalį, kuri¹ jie gali išsidalinti savo nuožiūra. Tai yra gryn¹jį peln¹ įmonės savininkai gali dalimis paskirstyti išmokėti dividendams, tantjemoms, darbuotojų premijoms, kitiems tikslams. Dali paskirstytinojo pelno gali palikti nepaskirstyto ir perkelti į sekančius veiklos metus.
Įmonės įsipareigojimai ilgalaikiai ir trumpalaikiai. Jie susideda iš įmonės prekybinių skolų, finansinių skolų ir mokėtinų sumų. Šios skolos gali būti tiekėjams, kreditinėms institucijoms, valstybinėms institucijoms ir pan.

Didžiausi¹ lyginam¹j¹ skolų dali paprastai sudaro kreditoriniai įsiskolinimai bankams, t.y. įmonė savo veiklai vystyti ima iš bankų ilgalaikes arba trumpalaikes paskolas. Šiuos įsiskolinimus įmonės apskaitininkai turi ypač sekti, kadangi paskolos turi būti periodiškai dalimis gr¹žinamos ir už jas turi būti mokamos nustatytos palūkanos. Be to, pažeidus paskolos gražinimo ar palūkanų mokėjimo tvark¹, įmonei gresia delspinigių mokėjimas.

Paskolų yra įvairių rūšių, tai trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos; lizingas; faktoringas; kreditinė linija; overdraftas ir kt.

Svarbi įsipareigojimų sritis yra įmonės įsiskolinimai biudžetui, t.y. priskaityti, bet nesumokėti mokesčiai, baudos ir delspinigiai; įsiskolinimai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, t.y. priskaičiuoti, bet nesumokėti socialinio draudimo mokesčiai. Svarbu yra sekti ir įmonės įsiskolinimus savo darbuotojams, t.y. reikia atidžiai vesti atsiskaitymų su darbuotojais apskait¹ – laiku mokėti atlyginimus, atostoginius, pašalpas ir pan.

18 uždavinys

Pateikti tokie duomenys:

1. Nepaskirstytas praėjusių metų pelnas  20 000 Lt.

2. Privalomasis rezervas 4000 Lt.

3. Grynasis ataskaitinių 200X metų pelnas  18 000 Lt.

Akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas 38 000 Lt. skirti dividendų išmokėjimui, o 4000 Lt. tantjemoms.

Nustatykite ir pagrįskite ar galima šitaip paskirstyti 200X metų peln¹.

19 uždavinys

Įmonės 20X4 m. pardavimo pajamos sudarė 450 000 Lt.; parduotų prekių savikaina – 270 000 Lt.; veiklos s¹naudos – 64 000 Lt.

Visuotiniame akcininkų susirinkime nusprźsta uždirbt¹ gryn¹jį peln¹ paskirstyti sekančiai: 40 % skirti dividendams, 20 % tantjemoms, o likusi¹ sum¹ palikti kaip nepaskirstyt¹jį peln¹.

Apskaičiuokite įmonės per 20X4 metus uždirbt¹ gryn¹jį peln¹ bei nustatykite kokios tikslios sumos bus skirtos dividendų ir tantjemų išmokėjimui bei kokia suma sudarys nepaskirstyt¹jį peln¹.

Kačinskas G. Buhalterinės apskaitos pagrindai. Vilnius: Pačiolis, 2001, p. 557-639.

Ivanauskienė A. Buhalterinės apskaitos pradmenys. Vilnius: TEV, 2004, p.39.

8 VAS „Nuosavas kapitalas“, www.apskaitosinstitutas.ltloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 305
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site