Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

AutóélelmiszerépületFöldrajzGazdaságKémiaMarketingMatematika
OktatásOrvostudományPszichológiaSportSzámítógépekTechnika

KÖZÉPFOKÚ NYELVKÖNYV

oktatás

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger


KÖZÉPFOKÚ NYELVKÖNYV

IF ÉS BARÁTAI
AZ ÁLMÚLT (I WISH ÉS A TÖBBIEK)

A JELZŐI MELLÉKMONDATOK (AZAZ A RELATIVE CLAUSE-OK VILÁGA)

SEGÉDIGÉK

NÉVELŐFÉLÉK (DETERMINÁNSOK)

NÉVELŐK

FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEECH 1.)

FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED SPEECH 2.)

FELSZÓLÍTÁS (REPORTED SPEECH 3.)

CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK (CLAUSES OF PURPOSE)

UGYE UTÓKÉRDÉS (QUESTION TAGS)

MŰVELTETÉS (THE CAUSATIVE)

IGEIDŐK: JELEN

FELTÉTELES MONDATOK (IF ÉS BARÁTAI)

Amit a feltételes mondatokról tudni illik középfokon:

1. Legelőször azt a három if -es alakot kell megtanulnunk, amit nem lehet nem tudni.
Eszerint:

(i) If I see him, I will tell him everything.

(Ha találkozom vele, el fogok neki mondani mindent.)

(ii) If I saw him, I would tell him everything.

(Ha találkoznék vele, elmondanék neki mindent.)

(iii) If I had seen him, I would have told him everything.

(Ha találkoztam volna vele, elmondtam volna neki mindent.)

Egy váratlan fordulattal, a fenti szerkezeteket first conditional, second conditional, illetve

third conditional néven emlegetjük a későbbiekben.

2. Miután a fenti három szerkezetet sikerült megemésztenünk, és már éppen kezdenénk megingathatatlan igazságokként elfogadni őket, ideje azt is megnéznünk, hogy milyen esetben lehet a fenti sémáktól eltérni.

(i) ZERO CONDITIONAL

Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy a feltételes mondat mindkét oldalán egyszerű jelen áll:
If you heat water, it boils.
Akkor használjuk őt, ha általánosan igaz dolgokról beszélünk (bármikor és bárki bárhol forralja a vizet, az bizony felforr).

(ii) IF I WERE/WAS

Itt if után múlt időt találunk, máris beazonosítottuk hát a second conditional -t. Érdekes, ám kevéssé igaz szabály, hogy ha second conditional -ben to be van (vagyis itt a was/were), minden alakban a were használatos (pl. If I/you/he/she stb. were). Manapság ez a szabály nem igazán él, nyugodtan ragozzunk normálisan (vagyis If I was/you were/he was stb.).

(iii) MIXED CONDITIONAL
Talán a neve is sugallja, hogy itt most az következik, amikor az eddig nagy szorgalommal és odaadással különválasztott szerkezetek összekeverednek.
Középfokra elég, ha az alábbi verziót ismerjük:
If I had not broken his leg, he would go to Spain with you. Ez semmiféle gondot nem jelenthet, teljesen logikus szerkezet; azért nem tud most elutazni, mert régebben eltörtem a lábát.

(iv) ESETLEG

Ha az if -nél még bizonytalanabbak vagyunk, az alábbi lehetőségek közül válogassunk:
(a) Tehetünk az if elé egy should -ot:
If I should see him, I will tell him everything.
(b) Tehetünk az if elé egy happen to -t:
If I happen to see him, I will tell him everything.
A bizonytalanban is bizonytalankodók esetleg mindkettőt használhatják egyszerre, bár ez nem igazán gyakori (viszont nyelvtanilag helyes).
Tehát:
If I should happen to see him, I will tell him everything.
Fontos, hogy ezeket a szerkezeteket a first conditional -ben próbálgassuk csak ki, a többiben ne nagyon erőltessük, nem igen lesz sikerünk.

(v) INVERZIÓ (azaz fordított szórend)
Bizonyos esetekben if -es mondatokból kihagyható az if. Ilyenkor a szórend is megfordul.
Hogy ez mit is jelent:
(a) If I should see him, I will tell him everything. - Should I see him, I will tell him everything.
(b) If I were you, I would tell him everything. - Were I you, I would tell him everything.
(c) If I had seen him, I would've told him everything. - Had I seen him, I would've told him everything.
Fontos, hogy first conditional esetén ragaszkodjunk a should -hoz, second conditional esetén csak akkor használjuk, ha az ige to be, valamint az is, hogy a third conditional -nél teljesen mindegy, hogy mi az ige, mindig használhatunk inverziót.
Tudnunk kell, hogy az inverzió elég hivatalos szerkezet, szívesen és gyakran használják, mondjuk az angol parlamentben a költségvetési vitában, viszont kicsit idétlen lehet a hentesnél sertésköröm vásárlásakor.

(vi) IF BARÁTAI
Az if -en kívül több kötőszó is állhat feltételes mondatban, hellyel-közzel hasonló jelentésben. Ismernünk kell őket, hiszen nyelvtanuk az if-é! Tehát a legismertebbek:
provided/providing (that)/ on (the) condition (that)/ so long as/ as long as:
azzal a feltétellel ha, csak akkor ha
suppose/supposing (that): feltéve ha


(vii) COULD/MIGHT; COULD HAVE/MIGHT HAVE
A would helyett ők is szerepet kaphatnak, pici jelentésváltozással. Példák:
If I knew the truth, I might tell you. (lehet, hogy elmondanám)
If I knew the truth, I could tell you. (el tudnám neked mondani)
If I had seen him, I might have told him everything. (lehet, hogy elmondtam volna neki mindent)
If I had seen him, I could have told him everything. (el tudtam volna mondani neki mindent)

(viii) IN CASE - IF
Fontos a különbség: if =abban az esetben; in case=arra az esetre. Nézzük meg az alábbi mondatpárt:
I'll insure my car if it gets stolen.
I'll insure my car in case it gets stolen.
Az első mondat tulajdonképpen a biztosítók csődjét jelentené, hiszen csak akkor kellene biztosítást kötni az autóra, ha már ellopták.

3. Amit esetleg még érdemes lehet még megtanulni:

(i) Népszerű tévhit, hogy if után nem állhat will, iletve would . Ez általában igaz is, két esetben viszont nem:
(a) udvarias kérésnél lehet will és would:
If you will/would come this way, I would show you to the manager's office.
(b) 'ha továbbra is csak azt csinálja'/ 'ha nem hajlandó vmit csinálni' jelentésben:
Go up and see if she will receive me!
If he won't lend me the money, I'll stab him.

(ii) IF IT WEREN'T FOR/IF IT HADN'T BEEN FOR
Rafinált szerkezet, jelentése: 'ha nem lenne', valamint 'ha nem lett volna'. Értelemszerűen a second illetve a third conditional -ben kaphatnak szerepet:
If it weren't for Joe, we wouldn't be sitting here now.
If it hadn't been for Joe, we wouldn't have survived the accident.
Fontos, hogy inverzióban nem használhatjuk az összevont alakokat. Vagyis:
Were it not for joe, we wouldn't be sitting here now.
(NOT Weren't it for )
Had it not been for Joe, we wouldn't have survived the accident.
(NOT Hadn't it been for )

(iii) BUT FOR
Az előző szerkezet 'továbbfejlesztett' változata; használható second és third conditional esetében, jelentése: 'ha nem lenne', valamint 'ha nem lett volna'.
But for Joe, we wouldn't be sitting here now.
But for Joe, we wouldn't have survived the accident.

(iv) WHAT IF?
Jelentése: 'mi lenne, ha?'.
What if we won the race. (Mi lenne, ha megnyernénk a versenyt?)
What if we had won the race? (Mi lett volna, ha megnyertük volna a versenyt?)

(v) IF SO; IF NOT
Ha egész if-es tagmondatra szeretnénk visszautalni, a fenti két szerkezettel elkerülhetjük, hogy megismételjük az egész előző mondatrészt. Nézzük csak:
'Will he come to the party?'
'If he comes to the party he will meet me at 6; if he doesn't come to the party, he will call me'.
Ezt a förmedvényt elmondhatjuk így is:
'Will he come to the party?'
'If so, he will meet me at 6; if not, he will call me.'

(vi) IF SB WERE TO
Vele is bizonytalankodhatunk. Jelentése: 'ha esetleg netántán'.
If he were to come, would you talk to him? (Ha esetleg eljönne, beszélnél vele?)
Ebben a szerkezetben is használhatunk inverziót, mégpedig így:
Were he to come, would you talk to him?

ÁLMÚLT (I WISH és TÁRSAI)

Az 'álmúlt' tulajdonképpen annyit jelent, hogy múlt időt használunk néha olyankor is, amikor a mondatunk jelent jelent.


A legjellemzőbb formáit gyorsan nézzük is át:

1. I WISH/IF ONLY:

Jelentésük 'bárcsak'. Középfokon nincs igazán értelme különbséget bogarászni köztük,
kimondhatjuk, hogy (legalábbis nyelvtanukat tekintve) nincs köztük különbség (középfokon).

Nézzünk egy példát:

1.a) I wish/If only I knew the answer. (Bárcsak tudnám a választ.)

Láthatjuk hát, hogy sima múlt időt használtunk, nem pedig jelent, még kevésbé valami mást. Viszont, mivel a múlt időt elhasználtuk jelen idejű vágyainkra, jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz múlt időben. A válasz egyszerű: past perfect. Vagyis:

1.b) I wish/If only I had known the answer. (Bárcsak tudtam volna a választ.)

2. I WISH/IF ONLY + WOULD

Kizárólag az 1.a) esetben, és szigorú megszorításokkal használható:
2.a) Ha valami olyasmiről van szó, ami idegesít minket valakiben:
I wish he would stop skinning those cats. (Bárcsak abbahagyná azoknak a macskáknak a nyúzását.)
I wish he would stop shouting all the time. (Bárcsak ne üvöltözne állandóan.)

2.b) Ha tudjuk, hogy valami bekövetkezik, de szeretnénk siettetni:
I wish it would stop raining. (Bárcsak elállna az eső.)
I wish he would call me. (Bárcsak felhívna már.)

Bár ez a would-os dolog kicsit megfoghatatlannak látszik, általában segítenek a tesztírók,
és csak nagyon egyértelmű mondatokban kérik ezt számon középfokon!

3. WOULD RATHER

Itt nincs mindig álmúlt. Nézzünk egy példát:

I would rather stay home tonight. (Jobban szeretnék itthon maradni ma este.)
I would rather Fred stayed here tonight. (Jobban szeretném, ha ma ma este Fred itt maradna.)

Látjuk hát, hogy a csak a második mondatban használtunk álmúltat. Mégpedig azért, mert
itt nem egyeznek meg az alanyok (vagyis amíg az első mondatban ÉN szeretnék otthon maradni,
a második mondatban ÉN szeretném azt, hogy FRED itt maradjon).

4. IT IS (HIGH/JUST ABOUT) TIME

Hasonlóan a 3. Ponthoz, itt sem kötelező mindig az álmúlt:

It's time to leave now. (Ideje indulni.)
It's time you left now. (Ideje indulnod.)

Láthatjuk tehát, hogy itt is csak akkor kell használnunk az álmúltat, ha az alanyok különböznek.JELZŐI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses)

Hogy mik is ők? Az ami, aki ami, akit, aminek a.., akinek a, stb. szerkezetek. Nézzük apránként:

1. Élőlények esetében a who és a that a helyes választás:

The boy who/that has skinned the cat is not my friend.
(A fiú, aki megnyúzta a macskát, nem a barátom.)

2. Élettelen dolgok esetében maradjunk a which, és a that névmásoknál:

The cat that/which is playing on the bed is nice.
(A macska, amelyik az ágyon játszik kedves.)

Az eddigiekből azt szűrhetjük le, hogy a that a legbiztonságosabb megoldás, ami (általában) igaz is. Most fokozzuk egy picit a helyzetet, és gondolkozzunk el azon,
hogy az alábbi két mondat közül melyikből hagynánk el szívünk szerint a that-et:

a) The book that is on the table is great.
b) The book that I've just finished is great.

Ha a szívünk helyesen súgott, akkor a (b) mondat tűnik jónak that nélkül is. Eszerint a két that között valami különbségnek kell lenni. Itt pedig segít a magyar (végre egyszer nem gátol!).

Nézzük a két mondat fordítását:

a) A könyv, AMI az asztalon van remek.
b) A könyv, AMIT éppen befejeztem remek.

Ilyen egyszerű: ha AMIT, akkor elhagyható, ha AMI, akkor nem (persze ezt is lehet bonyolítani, csak minek).

4. Elérkeztünk egy újabb állomáshoz, ez pedig a prepozíciók kérdése. Mit tegyünk, ha az alábbihoz hasonló mondattal kerülünk szembe:

- Az asztal, amin táncolsz új.
Nos, két lehetőségünk van:

a) a prepozíciót a névmás elé tesszük, és kész. Ez esetben CSAK a which használható!!!
The table ON which you are dancing is new.
b) hátravágjuk a prepozíciót, és kész. Itt jó a which, a that is, vagy akár
el is hagyhatjuk a névmást!
The table which/that/- you are dancing ON is new.

5. WHAT

Örök fejtörés, hogy mikor használhatunk what-ot, ha az nem kérdőszó (vagis ha nem mi?, hanem ami jelentésben áll). Sok nyelvtanuló tapasztalhatott egészen szélsőséges reakciókat tanárok részéről, amikor is puszta jóindulatból, nyelvi igényességtől vezérelve az alábbi mondathoz hasonlót produkáltak:

*The book what I'm reading is good.

Nos, nézzük mit is tehetünk ennek a nagyon jellegzetes, páratlanul népszerű hibának az
elkerülése érdekében. Egy nagyon egyszerű egyenletet ajánlhatunk:

what = the thing that (ahol a thing bármilyen angol főnév) Tehát, ahhoz, hogy az
I like the book that you gave me last week. mondatba beletehessük a what névmást, a the thing that (vagyis a the book that) részt kell kihagynunk.

Nézzük mi lesz a mondatunkból:
I like what you gave me last week.

Ezt a szabályt még tovább egyszerűsítve: főnév (pl. book) után that, ige után what áll. Úgy érezzük, hogy ez egy igen felhasználóbarát szabály, és az esetek nagy részében működik is.

6. WHOSE

Itt következik az akinek a , aminek a rész. Borzasztó egyszerű, használjuk a whose névmást. Tehát:

a) The boy whose car is new is nice.
b) The car whose window is broken is new.

Bizony, nem tévedés, a whose itt joker!

7. A VESSZŐK

Nagy kérdés, hogy mikor tegyünk vesszőt, és mikor ne. Mielőtt belevetnénk magunkat a magyarázatokba, néhány általános szabály:

a) ha nem tudjuk, hogy valahol kell vessző, vagy nem kell vessző, akkor az angol szövegben inkább ne tegyünk; sokkal kevesebb vesszőt használnak az angolok, mint mi!
b) that elé ne tegyünk vesszőt!

Persze ezek nem igazi szabályok, de azért érdemes megfogadni őket! Most nézzük a lényeget:
a) My neighbour, who is usually drunk, has just fallen off the stairs.
b) My neighbour who is usually drunk has just fallen off the stairs.

A két mondat között csupán a vessző tesz különbséget. A kérdés, amit feltehetünk:
Melyik mondatban lakom emeletes házban (sok-sok szomszéddal), és melyik mondatban ikerházban (egy szomszéddal)? A válaszhoz nézzük meg a mondatok fordítását:

(a/2) A szomszédom, aki általában részeg, épp most zúgott le a lépcsőn.
(b/2) Az a szomszédom, aki általában részeg, épp most zúgott le a lépcsőn.
Eszerint tehát a második mondatban lakom emeletes házban, hiszen ott több szomszédom is van.
Egy másik (talán még szemléletesebb) példa; melyik mondat helyes:

1) My mother who is 54 is kind.
2) My mother, who is 54, is kind.
A helyes válasz persze a 2), hiszen az 1) mondat fordítása eképp hangozhatna:
'Az az édesanyám, aki 54 éves nagyon kedves'. ami pedig helytelen, hiszen, mint tudjuk, 'ANYA CSAK EGY VAN!'

8. MÉG VESSZŐK

Nézzünk két példát, amiből kiindulhatunk:
1) Joe tore up the picture which annoyed me.
2) Joe tore up the picture, which annoyed me.

Mint láthatjuk, itt is csak a vessző a különbség. Kérdésünk: melyik mondatban
tett velem jót Joe?
Nézzük a fordítást, hátha közelebb visz a megoldáshoz:
1/b) Joe összetépte azt a képet, ami idegesített.
2/b) Joe összetépte a képet, ami idegesített. (ti. az, hogy összetépte!)

A kérdésünkre tehát a helyes válasz: az első mondatban tett velem jót Joe, míg a másodikban inkább felháborított az, amit tett. Egy kis ellenőrzés; helyettesítsd be az alábbi mondatpárba a BE ige megfelelő múlt idejű alakját (azaz a WAS, illetve a WERE igék egyikét):

1) We ate two pizzas which ____________ good.
2) We ate two pizzas, which ____________ good.
Természetesen az első mondatba illik a WERE, a másodikba pedig a WAS, hiszen az első mondatban a 'pizzák' voltak jók, míg a másodikban a 'pizza evés', tehát itt jogos az egyes szám.

Még egy utolsó beugrató kérdés: melyik mondatban helyettesíthetjük a which-et that-tel?
Megoldás: 1) számú mondat; ha másért nem azért, mert that előtt nincs vessző!!


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 567
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site