Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

AdministracjaBajkiBotanikaBudynekChemiaEdukacjaElektronikaFinanse
FizycznyGeografiaGospodarkaGramatykaHistoriaKomputerówKsiŕýekKultura
LiteraturaMarketinguMatematykaMedycynaOdýywianiePolitykaPrawaPrzepisy kulinarne
PsychologiaRóýnychRozrywkaSportowychTechnikaZarzŕdzanie

Kartografia

geografia

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

I. Kartografia
Zestawienie zawiera najwasniejsze wykorzystane podczas prac nad studium materiały kartograficzne. Zostały one uszeregowane w układzie chronologiczno-rzeczowym. W opisach podano datę powstania, tytuł i nazwę wytwórcy oraz miejsce przechowywania wraz z sygnaturą zbioru — co winno ułatwić ewentualne poszukiwania.

Uwaga: mapy i plany zreprodukowane oznaczono — (il. Kart. ), dodatkowo zreprodukowane w skali 1:1 oznaczono — (odbitka w skali 1:1 w rulonie).

Mapy

po 1682 — Ducatus Silesiae Iauranus. Atlas. Aut. Frid. Khünovio. Amsterdam (XVII w., po 1682), Mapa Księstwa Jaworskiego (z miastami Jaworem, Jelenią Górą i Świerzawą). W zbiorach kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej, sygn. 2506 — IV.B. (il. Kart 1).

XVIII w. — Ducatus Silesiae Iauranus Aut. Frid. Khünovio. Mapa Księstwa Jaworskiego autorstwa F. Khünovio. W lewym górnym rogu rycina przedstawiająca widok miasta Jeleniej Góry. Amsterdam (XVIII w.) Biblioteka Uniwersytecka. Zbiory kartograficzne, sygn. 1236 — IV.B.

ok. 1750 — Ch.F. Wrede, Krieges Karte []. ok. 1747–1750, mapa wojskowa okolic Jeleniej Góry, ze zbiorów Biblioteki w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz), fotokopie sekcji w zbiorach Kartograficznych Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu.

1824 — Jelenia Góra i okolice, mapy topograficzne w skali 1:25000 z 1824 r. (sekcje 2947, 3008, 3009), ze zbiorów Biblioteki w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz). Fotokopie sekcji map (nr 162, 163, 182, 183) w zbiorach Działu Zbiorów Kartograficznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. (il. Kart. 2).

1939 — Hirschberg in Riesengebirge. Berlin Den 1 Juni 1939. Dipl. Ing. Franz Böhmer, Dipl. Ing. Georg Petrich, Architekten. Jelenia Góra, plan miasta (na mapie topograficznej w skali1:25000) z zaznaczeniem granic administracyjnych i obszarów planowanych do przyłączenia do miasta. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/451. (il. Kart. 3).

Plany posiadłości ziemskich miasta Jeleniej Góry

ok. 1750 — Plan derer Aecker, Wiesen, Teiche, Wälder und Hutungen nebst allem, was um die Stadt Hirschberg bei denen dazu gehörigen Dorfschaften als Straupitz, Cunersdorf, grunau den sg.Sechsstädten mapa dóbr kameralnych miasta Jeleniej Góry ok. 1750 r., obejmująca wsie Strupice, Goduszyn, Jesów Sudecki i Kunnersdorf. (b.p.n.) z zaznaczeniem magazynu w Jeleniej Górze. Mapa wykonana przez F.S. Witte’go w 1750 r. w skali 1:5000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląska Komisja Generalna Powiatu Jeleniogórskiego, Kartografia, sygn. 7.

1877/1878 — Uebersichts - Plan von der Stadt-Commune Hirschberg gehörigen, in den Gemarkungen Cunnersdorf, Grunau, Hartau, Hirschberg, Schwarzbach, u. Straupitz belegenen Grundstücken. Gezeichnet von Geometer E. Scholz. Angefertigt in den Jahren 1877/78, copirt im Jahre 1879 durch den Kgl: Kataster Controlleur von Stemann. Mapa katastralna posiadłości ziemskich Jeleniej Góry w latach 70. XIX w. Mapa w skali 1:15000 z zaznaczeniem granic okręgów policyjnych, granice wsi, lokalizacji sołectw, folwarków, młynów, cmentarzy. Zaznaczono pola uprawne, łąki, lasy, stawy. Kolorem czerwonym oznaczono budynki nalesące do gminy, a przy wasniejszych obiektach podano odległość od ratusza. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Zbiory kartograficzne, sygn. 8375/C/IV.

Jelenia Góra — historyczny ośrodek miejski

Ogólne plany miasta

1788 — Oculair Plan von der Situation der Königl-en Immediat Stadt — Hirschberg. Auf Alerhöhsten Befehl einer Königlischen Hohloeblischen Glogauischen Krieses und Domainen Cammer, Aufgenommen und gezeichnet in denen Monathen Dezember und Januarius 1787/8. Jelenia Góra, plan miasta w skali 1:27000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/89. (il. Kart. 4, Kart. 21, Kart. 31 i Kart. 40).

1788 — Plan der schlesischen Immediatstadt Hirschberg, aufgenommen in Anfange des Jahres 1788. Jelenia Góra, plan miasta z 1788 r., w skali 1:2700. (Ukazany cały obszar miasta z numeracją zabudowy i podaniem funkcji wasniejszych budynków. Kolorem czerwonym oznaczone budynki o dachach krytych dachówką, natomiast kolorem szarym budynki pokryte gontem. Zaznaczony podział parcelacyjny. W legendzie zawarta informacja, is folwarki Grünbusch oraz Kreuzberger oznaczone numerami 494, 495, gospoda przy Greifenbergstrasse zwana Waldhauser i młyn na terenie wsi Cunnersorf zostały przedstawione na mapie znacznie blisej, nis ma to fakt w rzeczywistości. W lewym dolnym rogu zawarty rysunek bramy miejskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Zbiory kartograficzne, sygn. 8374/C/IV.

1788 — Situations-Plan von der Königl. Immediat-Stadt Hirschberg. Jelenia Góra, plan miasta z lat 1787–1788 (kopia z 1866 r.) 1:2690, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/91.

1810 — Situationsplan der Königl. Preuss. Kreis Stadt Hirschberg. Jelenia Góra, plan miasta (centrum i przedmieść) z naniesionymi podziałami parcelacyjnymi, nazwami ulic ogrodów oraz z załączonymi dwiema rycinami przedstawiającymi miasto od zachodu i północy, ok. 1810 r. [druk w 2 poł. XIX w.]. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/90. (il. Kart. 5). Inny egzemplarz mapy ze wskazaniem autora litografii E. Sachse’go w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, w Zbiorach Kartograficznych, sygn. 187 — III C .

1826 — Situation der Königl. - Imediat Stadt Hirschberg gezeichnet im October 1826 durch Meyerhausen Lieut: v: d: Art: u. Steur Amts Asistent. Jelenia Góra, plan miasta z 1826 r. w skali 1:2700. Na planie zaznaczono całe miasto, naniesiono nazwy wasniejszych ulic, zaznaczono zabudowę oraz podział parcelacyjny; podpisano budynki usyteczności publicznej, zaznaczono lokalizację (niektórych) warsztatów rzemieślniczych oraz podział gruntów na pola uprawne, łąki i lasy. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Zbiory kartograficzne, sygn. 8376/C/IV.

1875 — Situations-Plan von Hirschberg in Schlesien, nach amtlichen Quellen bearbeitet, Jelenia Góra, plan miasta z ok. 1875 r. wykonany w skali 1:7500 przez A. Heliga, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/95.

1877 — Übersichts-Plan von den der Stadt Commune Hirschberg gehörigen, in den Gemarkungen Cunnersdorf, Grunau, Hartau, Hirschberg, Schwarzbach und Straupitz belegenen Grundstücken. 1877. E. Scholz, Stemann. Jelenia Góra, plan miasta i jego otoczenia wykonany w 1977 r. w skali 1:15000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Zbiory kartograficzne, sygn. 289. (il. Kart. 6)

1878 — Situations - plan der Kreisstadt Hirschberg Reg. Bezirk Liegnitz. Zum Gutachten vom heutigen Tage gehörig. Hirschberg den 14 Januar 1878. Der Königlische Bauinspektor. Jelenia Góra, plan miasta z legendą (z nazwami ulic i budowli urzędowych), z podziałem na kwartały (dla centrum) oraz z zaznaczoną zabudową przedmieść, skala 1:10000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/96. (il. Kart. 7).

1883 — Situations-Plan Hirschberg in Schlesien. E. Siegemund. Jelenia Góra, plan miasta z ok. 1883 r., w skali 1:7500, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze. Zbiory kartograficzne, sygn. 88.

1888 — Situation-Plan eines Theiles der Stadt Hirschberg. Regbezirk Liegnitz, ok. 1888. Jelenia Góra, plan miasta. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Zbiory kartograficzne, sygn. 338. (il. Kart. 8).

1890 — Karte von Hirschberg und seiner nächsten Umgebung. Gezeichnet von C. Schnirch. Jelenia Góra, plan miasta i jego otoczenia [ok. 1890] z zaznaczeniem podziału na kwartały (dla centrum), zabudowy przedmieść, układów i zabudowy przylegających miejscowości, podziałów gruntów, mostów drewnianych i kamiennych, 1:10000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/98. (il. Kart. 9)

1891 — Fluchtlinienplan der Stadt Hirschberg in Schlesien. In VI Sectionen u. I Blatt Profilzeichnungen. Hirschberg 1891. Jelenia Góra, projekt linii regulacyjnych wykonany w r. 1891 w skali 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 669 - 670,

1892 — Uebersichts-Plan zum Fluchtlinien-Plane der Stadt Hirschberg i. Schl. Angefertigt im Jahre 1892 unter Berücksichtigung aller bis dato festgestellten Fluchtlinien durch Emil Scholz (Geometer). Gesehen Hirschberg d. 6-ten Mai 1892. Jelenia Góra, projekt linii regulacyjnych z 1892 r., w skali 1:2000 z zaznaczeniem zabudowy miasta, dokładnego podziału parcelacyjnego i nazw ulic. Na planie wyrósniono budynki posiadające szczególną wartość zabytkową. Zaznaczone kolorem granatowym szrafowaniem. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Zbiory kartograficzne, sygn. 8377/C/IV.

1894 — Plan der Stadt Hirschberg in Schlesien. Verlag und Druck: hirschberger Tageblatt (Geisler und Ike).Aufgenommen im April 1894. Jelenia Góra, ogólny plan miasta z nazwami ulic i placów, w skali 1:600. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/99. (il. Kart. 10)

1897 — Neuster Situations-Plan von Hirschberg i. Schlesien, gez. v. G.Schneider, Bergverwalter a.D. 1897, Verlag v. Th.Peschke, Hirschberg i. Schlesien. Jelenia Góra, ogólny plan miasta z zaznaczeniem zasięgu zabudowy, przebiegu torów kolejowych, tramwajowych (z przystankami), szos, dróg bocznych, polnych i dla ruchu pieszego. Plan w skali 1:7500. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/101 oraz IV/100 (zaginiona).

1901 — Karte des Gemeidebezirks Hirschberg. 1901., Jelenia Góra, plan miasta z 1901 r. wykonany w skali 1:10000 przez Brandta. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 519.

1902 — Plan von Hirschberg. Jelenia Góra, plan miasta z 1902 r. w skali 1:25000, publikowany w: Letzner D.: Riesengebirge und die Grafschatz Glatz. Leipzig, Wien. Bibliogr. Inst. 1902, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1908 — Hirschberg. Geogr. Anst. von H. Wagner, E. Debes, 1:20000. Jelenia Góra, plan miasta z 1908 r., publikowany w: Baedeker K.: Nordost-Deutschland, Leipzig 1908, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1912 — Pharus-Plan Hirschberg in Schlesien. Litographie u. druck vom Pharus-Verlag Berlin. Sonderverlag Paul Röbke, Hirschberg. Jelenia Góra, plan miasta z ok. 1912 r., w skali 1:7500. Zaznaczony przebieg ulic, schematycznie zaznaczona zabudowa; Naniesione niewielkie perspektywiczne rysunki wasniejszych budowli usyteczności publicznej. Plan dołączony do niewielkiego przewodnika po mieście, zawierającego dodatkowo spis ulic. Na odwrociu planu mapa okolic jeleniej Góry w skali ok. 1:25000. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Zbiory kartograficzne, sygn. 2912/B/II.

1913 — Übersichts-Plan der Ortslage von Hirschberg in Schlesien. Stadtvermessungsamt Hirschberg. Grabolle. d. 8. Februar 1913. Jelenia Góra, plan miasta w skali 1:6700. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 529 (il. Kart. 11).

1918 — Pharus-Plan Hirschberg i. Riesengb. Neue verbesserte Auflage. Jelenia Góra, plan miasta z 1918 r. w skali 1:7500 (dołączony do przewodnika), wykonany przez Cornelius Löwe, opublikowany przez wydawnictwo: Lith. u. Druck: Pharus-Verlag G.m.b.H., po 1918 r. Na planie zaznaczone przebieg ulic, schematycznie zaznaczona zabudowa. Naniesione niewielkie perspektywiczne rysunki wasniejszych budowli usyteczności publicznej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Zbiory kartograficzne, sygn. 2911/B/II.

1922 — Hirschberg in Schlesien. Angefertigt nach vorhandenen Unterlagen unter teilweiser Benutzung der Stadtneumessung. Gef. G. Vogt, Verm.-Sekr., Hirschberg, Stadt-Vremessungsamt, 1922, Jelenia Góra, plan miasta z 1922 r., wykonany w skali 1:5000, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1922 — Hirschberg in Schlesien. 1922. Jelenia Góra, plan miasta z 1922 wykonany w skali 1:10000 przez Kruscha. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 525.

1922 — Stadtkreis Hirschberg in Schlesien. 1922. Krusch. Jelenia Góra, plan miasta (planowanie przestrzenne), 1:10000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 515. (il. Kart. 12).

1923 — Stadtkreis Hirschberg in Schlesien. Angef. Krusch, Oberlandmesser, Hirschberg - Stadtvermessungsamt, 1923, Jelenia Góra, plan miasta z 1923 r., wykonany w skali 1:1000, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania w: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1923 — Hirschberg. Geogr. Anst. von H. Wagner, E. Debes, 1:20000. Jelenia Góra, plan miasta z 1923 r., publikowany w: Baedeker K.: Schlesien, Riesengebirge, Grafschaft Glatz. Leipzig 1923, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania w: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1927 — Hirschberg in Schlesien. Nach Vorhandenen Karten unter teilweiser Benutzung der Stadtneumessung angefertigt Hirschberg im März 1927. Stadt Vermessungsamt. Jelenia Góra, plan miasta w granicach administracyjnych z zaznaczeniem zabudowy i podziału parcelacyjnego, 1:10000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/102. (il. Kart. 13)

1927 — Hirschberg in Schlesien. Verlag Heinrich Springer, Buchhandlung Hirschberg. Jelenia Góra, plan miasta z okresu po 1927 r., w skali 1:10000. Na planie kolorem czarnym zaznaczono budowle usyteczności publicznej, a czerwonym zabudowane parcele. Uwzględniono nazwy dóbr lesących w granicach miasta. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Zbiory kartograficzne, sygn. 3635/B/I.

1928 — Hirschberg i. Rgb., Stadtvermessungsamt, 1928-1930, Jelenia Góra, plan miasta z lat 1928–1930 w skali 1:1000, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1928 — Stadtkreis Hirschberg in Schlesien. 1928. Krusch. 1:5000. Jelenia Góra, plan miasta z 1928 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 526.

1929 — Hirschberg im Riesengebirge, Stadtvermessungsamt Hirchberg. Jelenia Góra, plan miasta z r. 1929 w skali 1:000, 28 sekcji. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/103.

1929 — Hirschberg im Riesengebirge, Hirschberg: Verkehrsverein u. Städt. Vermessungsamt, Jelenia Góra, plan miasta ok. 1929 wykonany w skali 1:10000, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1930 — Hirschberg i. Riesengebirge, Stadtvermessunsamt 1930, Jelenia Góra, plan miasta z 1930 r., wykonany w skali 1:5000, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1930 — Hirschberg in Riesengebirge. Druck und Verlag Beobachter im Iser und Riesengebirge. Mitarbeiter: Verkersverein Hirschberg in Rsgb. u. Städtisches Vermessungsamt, Jelenia Góra, plan miasta z ok. 1930 r., w skali 1:10000, z zaznaczeniem układu ulic i zieleni oraz lokalizacją poszczególnych hoteli. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Zbiory kartograficzne — sygn. 10353 —II.B.

1931 — Hirschberg im Riesengebirge. Nach vorhandenen Karten unter teilweiser Benutzung der Stadtneumessung angefertigt Hirschberg im August 1929, Stadt Vermessungsamt. Ergänzt auf den Zustand von Dezember 1931. Jelenia Góra, plan miasta w skali 1:10000; Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/104.

1931 — Hirschberg in Riesengebirge. Nach vorhandenen Karten unter teilweiser Benutzung der Stadtneumessung angefertigt Hirschberg im August 1929. Stadtvermessungsamt. Ergänzt auf den Zustand vom Dezember 1931. Jelenia Góra, plan miasta i jego otoczenia, z zaznaczeniem rodzaju zabudowy miasta, 1:10000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry.

Plan von Hirschberg, Jelenia Góra, plan miasta w skali 1:25000. publikowany w: Riesengebirge, Isergebirge, Breslau, 21. Auflage, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1931 — Hirschberg, 1:25 000, Jelenia Góra, plan miasta z 1931 r., publikowany w: Dressler W.: Die Schlesischen Gebirge. Bd. 1, Berlin 1931, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1931 — Hirschberg im Riesengebirge. Stadtvermessungsamt 1931,. Jelenia Góra, plan miasta z 1931 r. w skali 1:5000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 518.

1932 — Hirschberg/Schl., Jelenia Góra, plan miasta z 1932 r. w skali ok. 1:32 000, publikowany w: Reichs-Verkhersfürer, Berlin 1932, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1932 — Pharus-Plan Hirschberg im Rsgb., Jelenia Góra, plan miasta, wydany w Berlinie ok. 1932, w skali 1:7 500, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1932 — Hirschberg in Riesengebirge. Stadtvermessungsamt Hirschberg. 1932. Blatt 2. Jelenia Góra, plan zachodniej części miasta graniczącej z gminą wiejską Jesów Sudecki, 1:5000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 522.

1932 — Hirschberg in Riesengebirge. Stadtvermessungsamt Hirschberg. 1932. Blatt 4. Jelenia Góra, plan wschodniej części miasta graniczącej z gminami wiejskimi Strupice, Grabarów, Dąbrowica i ¸omnica, 1:5 000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 522.

1934 — Hirschberg Standard-Luftbildkarten für Kraftfahrer Jelenia Góra, plan miasta dla kierowców cięsarówek w skali ok. 1:17000, Munchen 1934, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1935 — Hirschberg in Riesengebirge (ok.1935). Plan miasta z zaznaczeniem zasięgu zabudowy, terenów zielonych, przebiegu torów kolejowych, tramwajowych, z zaznaczeniem lokalizacji oraz nazw hoteli, restauracji i biur podrósy. Plan w skali 1:10000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/104a, (il. Kart. 14).

1935 — Wegekarte I, II. 1935. W. Patschowsky, Jelenia Góra, plan miasta (i dróg na jego terenie) publikowany w 1935 r., w skali 1:10000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Zbiory kartograficzne, sygn. 86.

1937 — Hirschberg im Riesengebirge. Nach vorhandenen Karten unter teilweiser Benutzung der Stadtneumessung angefertigt Hirschberg im August 1929, Stadt Vermessungsamt. Ergänzt auf den Zustand von October 1937. Jelenia Góra, plan miasta z 1937 r. w skali 1:10000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/105.

1937 — Hirschberg i. Rsgb. Jelenia Góra, plan miasta w skali ok. 1:20000, publikowany w: DDAC-Durchfahrtspläne für 150 deutsche Städte. Der Deutsche Automobil-Club, 1937.

1939 — Hirschberg im Riesengebirge. Erbhoffläschen im Stadtkreis Hirschberg, F. Böhmer, G. Petrich. Jelenia Góra, plan z 1939 r. w skali 1:10 000 z zaznaczeniem obszarów z zagrodami dziedzicznymi w granicach miasta, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 523.

Klasyfikacja zabudowy miasta, ochrona zabytków, projekty układu komunikacyjnego

1923 — Stadtkreis Hirschberg in Schlesien. 1923. Krusch. Jelenia Góra, plan miasta z charakterystyką układu przestrzennego i zabudowy. Załącznik do zarządzeń budowlanych z 8/9 1923 r., 1:10000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 521 oraz 517, 524 i 532. (il. Kart. 15, Kart. 15a, Kart. 15b)

1939 — Hirschberg in Riesengebirge. Bauzonenplan. 1939. F. Böhmer, G. Petrich. Jelenia Góra, plan miasta z zaznaczeniem stref zabudowy, 1:10000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 520 (il. Kart. 16, 16a, 16 b).

1936 — Hirschberg im Riesengebirge. Kunstdenkmäler 1.2.3. Ordnung. Breslau in November 1936, Dipl. Arch. Werbik, Dr. Jung. Geprüft Breslau 3.XII.1936. Provinzialkonserwator der Kunstdenkmäler Niederschlesien, Grundmann. Jelenia Góra, plan miasta w skali 1:5000, z wartościowaniem obiektów zabytkowych i pozostałej zabudowy miasta, w tym kolidującej z zabudową zabytkową, plan w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu (Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/450) oraz w zbiorach Instytutu Herdera w Marbugu. (il. Kart. 17)

1936 — Hirschberg im Riesengebirge. Kunstdenkmäler 1.2.3. Ordnung. Breslau in November 1936, Dipl. Arch. Werbik, Dr. Jung. Geprüft Breslau 3.XII.1936. Provinzialkonserwator der Kunstdenkmäler Niederschlesien, Grundmann. Jelenia Góra, plan centrum miasta w skali 1:1000, z wartościowaniem obiektów zabytkowych i pozostałej zabudowy miasta, w tym kolidującej z zabudową zabytkową, plan w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu (Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/450) oraz w zbiorach Instytutu Herdera w Marbugu. (il. Kart. 23)

1931 — Hirschberg in Riesengebirge. Nach vorhandenen Karten unter teilweiser Benutzung der Stadtneumessung angefertigt Hirschberg im August 1929. Stadtvermessungsamt. Ergänzt auf den Zustand vom Dezember 1931. Jelenia Góra, plan miasta i jego otoczenia, z zaznaczeniem układu komunikacyjnego, 1:10000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry.

po 1930 — Die Stadt Hirschberg ihre Lage und ihre Verkehrsverbindungen []. Planskizze des Architekten Hellig, Berlin. Jelenia Góra, plan miasta z lat 30 XX w., z zaznaczeniem jego połączeń komunikacyjnych, projekt ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu (il. Kart. 19).

1939 — Hirschberg in Riesengebirge. Blatt 4. Verkersplan, bisheriger Zustand. Berlin 1939, F. Böhmer, G. Petrich. Jelenia Góra, plan miasta z zaznaczeniem głównych tras komunikacyjnych, 1:10000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 530 (il. Kart. 18).

po 1933 — Jelenia Góra, plan miasta z naniesieniem planowanej trasy komunikacyjnej, obwodnicy wzdłus odcinka ul. Zgorzeleckiej, ok. 1933–1945, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 615.

Centrum miasta w obrębie murów miejskich i jego otoczenie

1747 — Jelenia Góra, plan miasta, rysunek (F. B. Wernhera ?) z 28. września 1747 r., ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu. (il. Kart. 20).

1750 — Situationsplan deren Allhier in der Königlich Preusischen Weichbild Stadt Hirschberg. Zur eine in der Nacht zwischen den 14 -ten und 15-ten dieses um zwölf Uhr enstandene Feuers - Brunns. Dem Bürger und Brandtwein Brenner Iohann Haaberhaut. Dem Bürger und Seifenseider Iohann Gottfriede Kretschmar und Der fleicher Shitture Winclerin abgebrandten Hinter Gebaude. Mich. Weise. Hirschberg 31 Jan. 1750. Jelenia Góra, plan części miasta z parcelami połosonymi między murami miejskimi a ulicami Juden Gasse i Bader Gassen, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/86.

poł. XVIII w. — Hirschberg. Bebaung um die Mitte des 18. Jahrhunderts (ohne Hinterhauser). Entwurf: H.Renker, 1944. Rekonstrukcja układu przestrzennego i zabudowy centrum miasta ok. poł. XVIII w. (z wyjątkiem oficyn) oraz z nazwami ulic, 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/106. (il. Kart. 24)

1769 — Situations Plan. Der Königl. Preusischen Stadt Hirschberg und des darin befindlischen Wasser Geleites aufgenommen im Archiwum Państwoweril an 1769 von Joh. Friedr. Isemer. Jelenia Góra, plan centrum miasta w obrębie dawnych murów miejskich z zaznaczonym podziałem na kwartały, z nazwami ulic oraz z przebiegiem wodociągów. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/88. Drugi egzemplarz planu w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddziału w Jeleniej Górze, w zespole Akta miasta Jelenia Góra.

1860 — Plan der innern Stadttheile von Hirschberg. Centrum miasta w obrębie murów miejskich oraz przyległe ulice poza murami. Rysunek z dn. 14. 07.1860 r. wykonany przez mistrza budowlanego Schwarza, w : Grundmann G., Kunstwanderungen im Riesengebirge []. Oryginał w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu (il. Kart. 22).

1861 — Zeichnung vor Burggraben. Nach der Haelschnerschen Aufnahme vom Jahre 1861. Haelschner 1864. Jelenia Góra, rysunek odcinka fosy, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 538.

po 1945 — Jelenia Góra, plan miasta po roku 1945 obejmujący centrum z polskimi nazwami ulic, 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/107, (il. Kart. 25).

Promenada w miejscu fosy miejskiej, obecnie ulice Bankowa i Jelenia

1866 — Situationsplan von den zur Stadt Hirschberg gehörigen in der Schildauer- und Burg-Vorstadt gelegenen, durch Verfüllung der Wallgräben gewohnenen Promenaden. Haelschner 1866. Jelenia Góra, promenada na Przedmieściu Zamkowym i Wojanowskim załosona poprzez wypełnienie fosy, projekt w skali 1:10000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 539 (il. Kart. Kart. 26, Kart. 26a).

ok. 1872 — Plan zur Fortsetzung der neuen Promenade von der Langstrasse bis zum Spediteur Sachs. Entworfen und gezeichnet vom Kunstgaertner F. Siebenhaar. b.r. [ok. 1870]. Jelenia Góra, projekt części promenady, odcinka obecnej ul. Bankowej z zaznaczeniem parcelacji przyległych działek oraz nazwisk ich właścicieli. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/92 (il. Kart. 27).

ok. 1870 — Plan zur Fortsetzung der neuen Promenade von der Schulgasse bis zur Langstrasse. Entwurfen und gezeichnet vom Kunstgaertner von F. Siebenhaar, b.r. [ok. 1870]. Jelenia Góra, projekt części promenady, odcinka obecnej ul. Bankowej, od ul. Szkolnej do Długiej (z zaznaczeniem parcelacji przyległych działek oraz nazwisk ich właścicieli). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/93. (il. Kart. 27a)ok. 1870 — Plan zur Parkanlage der neuen Promenade von der Annakirche bis zur Schulgasse. Entworfen und gezeichnet von F. Siebenharr, ok. 1870. Jelenia Góra, projekt części promenady, odcinka obecnej ul. Bankowej, od kościoła Św. Anny do ul. Długiej (z zaznaczeniem parcelacji przyległych działek oraz nazwisk ich właścicieli). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/94. (il. Kart. 28)

1885 — Situations-Plan von einem Theile der Promenade zu Hirschberg i. Schl. Hirschberg 1885. Fragment promenady, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 550. (il. Kart. 29 i Kart. 29a)

ok. 1880–1890—Situations-Plan von der Hirschgraben-Promenade. Jelenia Góra, projekt części promenady, odcinka obecnej ul. Jeleniej wykonany w latach ok. 1880–1890, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 537. (il. Kart. 30)

Przedmieście Wojanowskie z terenami przyległymi oraz inne części miasta

Przedmieście Wojanowskie, u zbiegu ulic M. Konopnickiej, Górnej i 1 Maja

1755 — Situations Plan des Schildhauer Thores in der Königl. Creys und Handels Stadt Hirschberg. Hirschberg den 7-ten Dezember 1755, autor Weise. Jelenia Góra, Przedmieście Wojanowskie, plan okolic Bramy Wojanowskiej, z zaznaczeniem podziałów terenu i nazw poszczególnych parcel. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/87. Plan lub jego reprodukcja równies w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu.

1865 — Situationsplan von dem Schildauer Thor zu Hirschberg, Jelenia Góra, Przedmieście Wojanowskie, plan okolic Bramy Wojanowskiej (u zbiegu ulic M. Konopnickiej, Górnej i 1 Maja) z 1865 r., w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu. (il. Kart. 34)

l. 30. XX w. — Jelenia Góra, Przedmieście Wojanowskie, plan okolic Bramy Wojanowskiej (u zbiegu ulic M. Konopnickiej, Górnej i 1 Maja), rekonstrukcja układu przestrzennego i przebiegu obwarowań według planu z 1755 r., reprodukcja rysunku z okresu międzywojennego (z lat 30. XX w.), w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu. (il. Kart. 33)

1936 — Jelenia Góra, Przedmieście Wojanowskie, plan okolic Bramy Wojanowskiej, (u zbiegu ulic M. Konopnickiej, Górnej i 1 Maja), rekonstrukcja układu przestrzennego i przebiegu obwarowań według planu z 1755 r., reprodukcja lub rysunek z 1936 r., w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu.

Przedmieście Wojanowskie, ul. 1 Maja

1897 — Strassen- und Baufluchtlinien-Plan umfassend das Terrain zwischen Inspector Wilhelm Ziegel und Bahnhoff Strasse. (Speziell Postgrundstück) Jelenia Góra, Przedmieście Wojanowskie i tereny przyległe, projekt przebudowy obszaru w sąsiedztwie ul. 1 Maja, wykonany w 1897 r. w skali 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 603 i 630.

1904 — Fluchtlinienplan umfassend das Terrain zwischen Inspector Wilhelm Ziegel und Bahnhoff Strasse. Jelenia Góra, Przedmieście Wojanowskie i tereny przyległe, projekt przebudowy obszaru w sąsiedztwie ul. 1 Maja (z liniami regulacyjnymi), wykonany w 1904 r. w skali 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 635.

1919 — Genereller Entwurf zum Umbau der Bahnhoffstrasse. Längenschnitt, Lageplan, 1919, Jelenia Góra, plan przebudowy ul. 1 Maja wykonany 1919 r. w skali 1:1000. przez Stadt-Vermessungsamt. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 579.

1936 — Lageplan von dem Gnadenkirchhofe zu Hirschberg i./Schl. Angefertigt auf Grund eigener Aufnahme 1917/1918. Kunstdenkmäler. 1:500, Büro des Prov. Konserwators Breslau, im Dezember 1936. dipl. Arch. Werbik - dr Jung. Jelenia Góra, plan cmentarza ewangelickiego z naniesieniem obiektów zabytkowych, w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu. (il. Kart. 35)

Inne części miasta

1865 — Übersichtsplan den Zusammenhang von Sect. I und Sect. II des im Jahre 1865 entworfenen Stadtbebaungsplanes für die Stadt Hirschberg darstellend. Haelschner, Jelenia Góra, projekt przebudowy południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części miasta wykonany w skali 1:10000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Zbiory kartograficzne, sygn. 288. (il. Kart. 32 i Kart. 32a)

1876 — Situations-Plan betreffend die durch das Bortesche Grundstück etc. projectirte neue Strasse. Hirschberg 1876. Jelenia Góra, projekt niezidentyfikowanej obecnie ulicy. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 543.

1877 — Special Karte zum Stadtbebaungsplan der Stadt Hirschberg. Ziegelstrasse. 1877. Jelenia Góra, projekt przebudowy ul. Ziegelstrasse wykonany w skali 1:625. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 604.

1884 — Uebersichtsplan zur neuen Boberbrücke der Stadt Hirschberg. Hirschberg im März 1884, Bl. A. Der Magistrat [— Bagunge (?)], Der Stadtbaurath Möslein. Jelenia Góra, plan części miasta przy nowym moście na Bobrze, w sąsiedztwie Strupic wykonany w skali 1:2500. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/97. (il. Kart. 36)

1926 — Bebaung der Straupitzer Strasse. Lageplan. Hirschberg 1926. Jelenia Góra, projekt przebudowy ul. Osiedle Robotnicze, wykonany w 1926 r. w skali 1:500. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 659.

ok. 1930–1945 — Jelenia Góra, projekt nowego układu dróg na obszarze miasta na północ od dworca kolejowego, pomiędzy ulicą W. Pola (Bolkenheiner Straße) i Bobrem, ok. 1930–1945, 1:4000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 622. (il. Kart. 38)

1936 — Jelenia Góra, teren pomiędzy ulicami Nadrzeczną i Wolności. Projekt usytuowania kościoła ewangelickiego (ob. kościoła Adwentystów) i szkoły ewangelickiej przy ul. Panieńskiej, 1936, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 620 (il. Kart. 37).

1943 — Sechsstätter Gelande in Hirschberg i. Riesengebirge. Stadtvermessungsamt i. Hirschberg 1943.. Jelenia Góra, plan fragmentu miasta z ul. Grunwaldzką (Sechsstättestraße) wykonany w skali 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 606. (il. Kart. 39)

Tereny rekreacyjne koło Jeleniej Góry włączone w XIX i XX w. w urbanistyczny układ miasta (Wzgórze Bolesława Krzywoustego (Hausberg), Wzgórze T. Kościuszki (Cavalierberg) i Wzgórze Partyzantów (Fischerberg)

Wzgórze Bolesława Krzywoustego

2 poł. XIX w. — Jelenia Góra, Wzgórze Bolesława Krzywoustego w 2 poł. XIX w., plan [Uebersichts-Plan.] w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddziału w Jeleniej Górze. (il. Kart. 41)

1886 — Situations-Plan von einem Theile des, der Stadt Hirschberg gehörigen Hausberges. Jelenia Góra, Wzgórze Bolesława Krzywoustego, plan wykonany przez E. Scholza w r.1886, w skali 1:2500. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 556a.

1929 — Jelenia Góra, Wzgórze Bolesława Krzywoustego ok. 1929 r., plan parku oraz terenów połosonych na południe od wzniesienia, sekcja planu miasta z 1929 r. (Hirschberg im Riesengebirge, Stadtvermessungsamt Hirchberg), w skali 1:000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/103. (il. Kart. 42)

Wzgórze T. Kościuszki

1816 — Plan des Cavalier Berges bei Hirschberg. 1816. Böhm. Jelenia Góra, plan Wzgórza T. Kościuszki w skali 1:2000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Zbiory kartograficzne, sygn. 89.

1876 — Situations-Plan vom Kavalierberge bei Hirschberg. Königlich Kataster Controlleur Premannz, 1876. Jelenia Góra, plan Wzgórza T. Kościuszki wykonany w skali 1:625. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 542.

1936 — Jugendheim auf dem Kavalierberg in Hirschberg i. Riesengebirge, Stadtvermessungsamt 1936. Jelenia Góra, projekt schroniska młodziesowego wykonany w skali 1:200. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 616.

Wzgórze Partyzantów i jego otoczenie

1905 — Erweiterung der Stadt Hirschberg i. Schl. Höhen- und Lageplan des Fischerberg-Geländes. Mittelhaus und Weyrich 1905. Jelenia Góra, projekt przebudowy części miasta pomiędzy ul. 1 Maja a Sudecką, 1:2000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 570. (il. Kart. 48 i Kart. 48a)

1904–1905 — Erweiterung der Stadt Hirschberg i. Schl. Bebaungsplan f. das Fischerberg-Gelände. Blatt I. Aufgenommen und angefertigt im Jahre 1904. Hirschberg i. Schl. den 5 Januar 1905 Mittelhaus & Weyrich. Jelenia Góra, projekt przebudowy południowo-wschodniej części Jeleniej Góry (pomiędzy ul. Sudecką, Wojska Polskiego, W. Pola), 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 647.

ok. 1905 — Erweiterung der Stadt Hirschberg i. Schl. Bebaungsplan f. das Fischerberg-Gelände. Blatt II. Jelenia Góra, projekt przebudowy południowo-wschodniej części Jeleniej Góry (pomiędzy ul. Sudecką, Wojska Polskiego, W. Pola), 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 647a.

1907 — Erweiterung der Stadt Hirschberg i. Schl. Bebaungsplan f. das Fischerberg-Gelände. Blatt III. Variante zur Verbindung zwischen Bahnhof- u. Schmiedebergerstrasse mit Einmündung am Bahnhoff-Vorplatz. Berlin 1907. Jelenia Góra, projekt przebudowy południowo-wschodniej części Jeleniej Góry, wariant połączenia ul. 1 Maja i Sudeckiej wykonany w skali 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 648.

1907 — Stadt Erweiterung Hirschberg i. Schl. Jelenia Góra, projekt rozbudowy miasta na obszarze Wzgórza Partyzantów, Wzgórza Grota-Roweckiego i ich otoczenia, 1907, w: Entwurf für die Erweiterung der Stadt Hirschberg in Schlesien. Der Bebauungsplan für das Fischerberg-Gelände. Deutsche Bauzeitung. XLI. Jahrgang. No 32. Berlin, den 20. April 1907, s. 221. (il. Kart. 43)

1907 — Entwurf für Erweiterung der Stadt Hirschberg i. Schl. Anlage eines Marktplatzes mit Kirche im Fischerberg-Gelände. Arch. Kgl. Geh. Hofbrt. Prof. Felix Genzmer in Berlin. Jelenia Góra, Projekt rozbudowy miasta na obszarze Wzgórza Partyzantów, Wzgórza Grota-Roweckiego i ich otoczenia. Projekt nowego rynku z kościołem, 1907, w: Entwurf für die Erweiterung der Stadt Hirschberg in Schlesien. Der Bebauungsplan für das Fischerberg-Gelände. Deutsche Bauzeitung. XLI. Jahrgang. No 32. Berlin, den 20. April 1907, s. 224. (il. Kart. 44)

1907 — Entwurf für Erweiterung der Stadt Hirschberg i. Schl. Marktplatz im Fischerberg-Gelände. Arch. Kgl. Geh. Hofbrt. Prof. Felix Genzmer in Berlin. Jelenia Góra, projekt rozbudowy miasta na obszarze Wzgórza Partyzantów, Wzgórza Grota-Roweckiego i ich otoczenia. Projekt nowego rynku, 1907, w: Entwurf für die Erweiterung der Stadt Hirschberg in Schlesien. Der Bebauungsplan für das Fischerberg-Gelände. Deutsche Bauzeitung. XLI. Jahrgang. No 32. Berlin, den 20. April 1907, s. 225. (il. Kart. 45)

1928 — Bebaungs- und Fluchtlinienplan für das Gelände zwischen der Schmiedeberger Str. und dem Fischerberggelände in Hirschberg im Rsgb. Angefertigt nach vorhanden Unterlagen Hirschberg im Januar 1928. Stadtvermessungsamt. Jelenia Góra, Projekt budowlany i określenie strefy przebiegu ulic na Wzgórzu Partyzantów i w okolicy, etap I, 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 646. (il. Kart. 46)

1928 — Bebaungs- und Bauzonenplan für das Fischerberggelände. Hirschberg i. Rsgb. Im Februar 1928. Das Stadtbauamt. Stadtarchitekt Lange. Jelenia Góra, projekt budowlany i określenie strefy zabudowy dla Wzgórza Partyzantów i okolicy, etap II. Projekt parku i nowego osiedla pomiędzy ul. Wojska Polskiego (Wilhelmstraße), ul. Sudecką (Schmiedebergerstraße) i ul. J. Tuwima oraz A. Fredry, 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 652. (il. Kart. 47)

Nowe osiedla

1913 — Bebaungsplan von einem Teile des westlich der Sechsstätter-Strasse gelegenen Geländes der Gemarkung Hirschberg. Krusch 1913. Jelenia Góra, projekt przebudowy terenu połosonego na zachód od ul. Grunwaldzkiej (Sechsstätte), 1:2500. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 657, 658. (il. Kart. 50)

1929 — Abänderungsvorschlag für die projektierte Straße zwischen der Bahnhofstraße und der Zapfenstraße in Hirschberg, 1929. Wersja projektu nowej ulicy pomiędzy ul. 1 Maja (Bahnhofstraße) i J. Kilińskiego (Zapfenstraße), fotografia rysunku w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu. (il. Kart. 52).

1932 — Jelenia Góra, projekt nowego osiedla na zachód od ul. Grunwaldzkiej (Sechsstätte) wykonany w r. 1932. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 621. (il. Kart. 51)

1935 — Siedlung an der Hartauer Strasse. Stadtvermessungsamt 1935. Jelenia Góra, projekt osiedla przy ul. W. Pola (Bolkeineinerstraße i Hartauerstraße), na wysokości ul. L. Waryńskiego i Hallerczyków (?), 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 661. (il. Kart. 53)

1937 — Bebaungsplan des Postberggeländes. Stadtvermessungsamt 1937. Projekt osiedla pomiędzy ul. Sudecką, Staffa i Nowowiejską, 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 662. (il. Kart. 54)

1939 — Stadtvermessungsamt. 1:1000. Angefertigt 1939. Jelenia Góra, projekt nowego osiedla przy ulicach Morcinka, Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 663. (il. Kart. 55)

1940 — Jelenia Góra, projekt osiedla, obecnie Osiedla Pomorskiego przy obecnych ul. Gdańskiej (Danzigerstraße), Grudziądzkiej (Graudenzerstraße), Toruńskiej (Thornerstraße) i Bydgoskiej (Brombergerstraße), ok. 1940. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 619. (il. Kart. 56)

Tereny sportowe i przemysłowe

1932 — Akten des Magistrats zu Hirschberg in Schlesien betreffend Bau des Sportplatzes „Teigermund”. B. II. 1928-1937. Jelenia Góra, projekt stadionu sportowego, obecnego Stadionu Miejskiego, planowanego pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich i Wincentego Pola, 1932, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 8807. (il. Kart. 57)

1907 i 1927 — Dwa plany zakładów maszynowych, ob. Jeleniogórskich Zakładów Optycznych przy ul. L. Waryńskiego (pomiędzy ul. W. Pola a Bobrem), reprodukcja ilustracji z: 25 Jahre Hirschberger Maschinenbau 1902–1907, Görlitz 1927. (il. Kart. 58)

Obszary przyłączone do miasta po 1945 r. (w układzie topograficznym)

Obszar na wschód od miasta (wsie Grabarów, Strupice, Maciejowa)

1884–1939 — Mapa topograficzna obecnej wschodniej części miasta z dawnymi wsiami Strupice, Grabarów i Maciejowa, reprodukcja mapy topograficznej w skali 1:25 000, z lat 1884–1939 (sekcji 2947, 2948, 3009, 3010). (il. Kart. 59)

Jelenia Góra-Grabarów (Grabary)

1835, 1865 — Karte von dem Dominio Hartau der Stadt Hirschberg gehörend im Hirschberger Kreisebelegen. Jelenia Góra-Grabarów [1835, 1869], mapa katastralna z zaznaczeniem granic z Jelenią Górą, ościennymi gminami wiejskimi, rzeką Bobrem, ciekami wodnymi, stawami, drogami, polami, projektowaną linią kolejową, mostem. Podane własność miejska i chłopska oraz nazwiska właścicieli. Zaznaczone budynki dworskie, szkoła, budynki chłopskie. Mapa opracowana w 1835 r. przez geometrę Wechmara w skali 1:3000, kopiowana w 1869 r. przez Haelschmera, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląska Komisja Generalna Powiatu Jeleniogórskiego, Kartografia, sygn. 2.

1853 — Originalkarte von dem Dominio Hartau der Stadt Hirschberg gehörend im Hirschberger Kreise belegen. Jelenia Góra-Grabarów [1853], mapa katastralna z zaznaczeniem granic z Jelenią Górą, ościennymi gminami wiejskimi, rzeką Bobrem, ciekami wodnymi, stawami, drogami, polami, projektowaną linią kolejową, mostem. Podane własność miejska i chłopska oraz nazwiska właścicieli. Zaznaczone budynki dworskie, szkoła, budynki chłopskie. Mapa opracowana przez geometrę Wechmara w skali 1:3000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląska Komisja Generalna Powiatu Jeleniogórskiego, Kartografia, sygn. 3.

1865–1939 — Jelenia Góra-Grabarów, mapy fragmentów wsi Grabarów (Gemarkung Hartau) z lat 1865–1939, w skalach: 1:2500, 1:3000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Mapy katastralne powiatu Jelenia Góra, sygn. 335–339, 343–344, 351.

1902 — Bober, Gemarkung Schildau, Gemarkung Lomnitz, Gemarkung Eichberg, Gemarkung Hartau. Jelenia Góra-Grabarów, regulacja Bobru, mapa w skali 1:1250 z r. 1902, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Regulacja rzeki Odry, Mapy rósnych rzek na śląsku, Bóbr, sygn. Odra IV/486.

1902 — Bober, Gemarkung Hartau, Gemarkung Starupitz, Gemarkung Hirschberg, Jelenia Góra-Grabarów, Jelenia Góra-Strupice, regulacja Bobru, mapy w skali 1:1250 z r. 1902, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Regulacja rzeki Odry, Mapy rósnych rzek na śląsku, Bóbr, sygn. Odra IV/487).

Jelenia Góra-Strupice

1862/1863 — Gemarkung Straupitz [1862/1863], Jelenia Góra-Strupice, mapa katastralna wsi Strupice, fragment mapy katastralnej. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Mapy katastralne powiatu Jelenia Góra, sygn. 1944 (il. Kart. 61) oraz sygn. 1943 i 1945–1952.

1902 — Bober, Gemarkung Hartau, Gemarkung Starupitz, Gemarkung Hirschberg, Jelenia Góra-Grabarów, Jelenia Góra-Strupice, regulacja Bobru, mapy w skali 1:1250 z r. 1902, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Regulacja rzeki Odry, Mapy rósnych rzek na śląsku, Bóbr, sygn. Odra IV/487)

Jelenia Góra-Maciejowa

1835 — Brouillon-Charte über mehrer Ländereien, durch welche das Dominium Mainwaldau Schönauer kreises von einem Theil der dasigen Bauerschaft für Ablösung der Dienste entschädigt werden soll. Jelenia Góra-Maciejowa. mapa katastralna z zaznaczeniem gruntów objętych uwłaszczeniem, granic z Komarnem (Kammerswalde), ¸ukaszowem (Seifersdorf), strug i dróg i własnością dworską oraz chłopską (z podaniem nazwisk właścicieli). Mapa wykonana w 1835 r. przez geometrę Heringa. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Komisja Generalna Powiatu Jeleniogórskiego, Kartografia, sygn. 6.

1852 — Brouillon-Karte von dem Rittergut Mainwaldau Schoenauer Kreises. Section II, 4,2. Jelenia Góra-Maciejowa, mapa katastralna z zaznaczeniem granic gminy wiejskiej, stawów, strug; dróg, własności dworskiej, kościelnej i chłopskiej (z podaniem nazwisk właścicieli); zaznaczony podział gruntów na pola uprawne i łąki. Mapa wykonana w skali 1:2500 w 1852 r. przez geometrę Wechmara, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląska Komisja Generalna Powiatu Jeleniogórskiego, Kartografia, sygn. 4.

1859 — Karte von dem Rittergute Maiwaldau Schönauer Kreises [1859]. Jelenia Góra-Maciejowa, mapa katastralna. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Mapy katastralne powiatu Jelenia Góra, sygn. 1105. (il. Kart. 62)

1862–1938 — Gemarkung Maiwaldau. Jelenia Góra-Maciejowa, mapy katastralne części wsi z lat 1862–1938, w skalach:1:2500, 1:10 000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Mapy katastralne powiatu Jelenia Góra, mapy sygn. 1089–1098, 1103.

1905 — Brouillon-Karte von dem Rittergut Mainwaldau, Jelenia Góra-Maciejowa, część wsi z zespołem dworskim, fragment mapa katastralna wykonana w 1905 r. w skali 1:2500 przez nadleśniczego Herdena, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Kartografia Śląskiej Komisji Generalnej Powiatu Jeleniogórskiego, Kartografia. sygn. 5. (il. Kart. 63 i 63a)

Obszar na południe od miasta

Jelenia Góra-Czarne

1854–1855 — Urkarte vom dem zur Kreisstadt Hirschberg gehörigen Kämmereigute Schwarzbach Liegnitzer Regierungsbezirk. Jelenia Góra-Czarne, mapa katastralna wykonana w latach 1854-55 przez geometrę Haelschnera, kopiowana przez niego w1870 r. z zaznaczeniem m.in. granic gminy wiejskiej Czarne i zespołu dworskiego, skala 1:3000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląska Komisja Generalna Powiatu Jeleniogórskiego, Kartografia, sygn. 1. (il. Kart. 67)

1886 — Karte der Grundstücke des Dominium Schwarzbach und der Feldmark Hirschberg welche zu einem Jagdterrain vereinigt sind, Jelenia Góra-Czarne, mapa gruntów dominium Schwarzbach i gruntów polnych przyłączonych do terenów łowieckich miasta, wykonana w 1886 r. w skali 1:5000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Mapy katastralne powiatu Jelenia Góra, sygn. 1833. (il. Kart. 66)

1937 — Siedlung Schwarzbach. Angefertigt Stadtvermessungsamt. Hirschberg im Februar 1937. Projekt nowej drogi na terenie wsi Czarne, wykonany w 1937 r. w skali 1:000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Mapy katastralne powiatu Jelenia Góra, sygn. 1834. (il. Kart. 68)

Obszar na zachód i południowy zachód od centrum miasta (wsie Goduszyn, Cunnersdorf, Malinnik (Herischdorf), Cieplice (Warmbrunn), wsie Sobieszów (Hermsdorf) i Jagniątków (Agnetendorf))

1884–1939 — Mapa topograficzna obecnej zachodniej części miasta z dawną wsią Goduszyn, w skali 1:25000, z lat 1884–1939 (sekcje 2946, 2947, 3008, 3009). (il. Kart. 69)

Mapa topograficzna obecnej zachodniej i południowo-zachodniej części miasta z dawnymi wsiami Cunnersdorf, Malinnik oraz z uzdrowiskiem Cieplice Zdrój w skali 1:25000, z lat 1886–1939 (sekcje 3008, 3009). (il. Kart. 71)

Jelenia Góra-Cunnersdorf

1919 — Plan der Gemeinde Cunnersdorf. 1919. A. Rath. Jelenia Góra, plan gminy wiejskiej Cunnersdorf, wykonany w skali 1:2 500. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 979–981. (il. Kart. 73)

Jelenia Góra-Malinnik

Malinnik (z zaznaczonym okręgiem dworskim oraz Cieplice Zdrój, mapa topograficzna w skali 1:25000 z lat 1886–1918, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Archiwum Schaffgotschów. Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 7. (il. Kart. 74)

1931 — Hirschberg im Riesengebirge. Stadtvermessungsamt, Jelenia Góra-Malinnik, północna część dawnej wsi, sekcja mapy topograficznej z 1931 r. w skali 1:5000, Archiwum Państwowe w Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze. Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 1506. (il. Kart. 75)

1931 — Hirschberg im Riesengebirge. Stadtvermessungsamt, Jelenia Góra-Malinnik, południowa część dawnej wsi sąsiadująca z Cieplicami, sekcja mapy topograficznej z 1931 r. w skali 1:5000, Archiwum Państwowe w Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze. Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 1506. (il. Kart. 76)
1928 — Gemarkung Herichsdorf (Riesengebirge). Bebaungsplan Herigsdorf. Übersichtsplan. Die von HerrRegierungs- und Baurat Hertzog vorgeschlagenen bezw. anerkannten Fluchtlinienänderungen in Blau nachjgetragen. Breslau Mai 1928. Jelenia Góra, Projekt przebudowy układu ruralistycznego dawnej wsi Malinnik wykonany w latach 1914–1917, A. Ratha, Herzoga w skali 1:5000, aktualizowany w 1928 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Kartografia Rejencji Wrocławskiej, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/383. (il. Kart. 77)

ok. 1935 — Gemeinde Herischdorf i. Rsgb. — Lageplan. /ok. 1935 r./, Jelenia Góra-Malinnik, plan gminy wiejskiej z ok. r. 1935, w skali 1:2500. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/384.

Jelenia Góra-Cieplice (mapy i plany ogólne)

1880–1930 — Plany Cieplic na mapach topograficznych w skali 1:25 000, z lat 1880, 1890–1910, 1880–1920, 1880–1930, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Schaffgotschów. Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 8, 27, 32, 34.

1910 — Uebersichtplan von den in Ansicht genommenen Schutzbezirken für die den Oberen Grafen Friedrich Schaffgotsch gehörigen in der Gemarkung Warmbrunn Kreis Hirschberg, 1910. Ogólny plan Cieplic (z gruntami) w skali 1:5000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Schaffgotschów. Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 102.

koniec XVII w., Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości z końca XVII w. wykonany przez T. Lindnera załączony do jego kroniki Cieplic (przerys z 1940 r.), w zbiorach Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. (il. Kart. 78)

1748 — Warmbrunn, und den Entwurf des Riesen Gebürges. Maywald B., Warmbrunn 1748, Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania w: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1830 — Warmbrun in Schlesien. Sr Excellenz dem Erblandhofmeister von Schlesien, freien Standesherrn, ges. grossen rothen Adlerordens Ritter herrn Reichgrafen Leopold Gotthard von Schaffgotsch hochachtungsvoll zugeeignet von Vogel v.Falckenstein, Perm Lieutnant im Kaiser Franz Grenadier Regiment. Auf.u.gez.v.V.v.F. der Plan gest. von B.Schrift v.Jäck, die Ansichten v. Meyer ju. in Berlin. Karton zum Plan von Warmbrunn in Schlesien. Plan Cieplic, ok. 1830 r., bez skali. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Dział kartograficzny, sygn. 173 — II.C oraz 3122 — I. C. (il. Kart. 79)

Plan von Bad Warmbrunn und dem angrenzenden Gebiet von herischdorf. Mit einem Verzeichnis der Hausbesitzer und der besonders benannten Häuser. Litographie und Druck von Carl Fleming A.G. Glogau. Buch- und Kunstverlag von Max Leipelt in Warmbrunn. Jelenia Góra-Cieplice Jelenia Góra-Malinnik, plan miejscowości, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Zbiory kartograficzne, sygn. 179 — I.C.

Plan von Bad Warmbrunn in Schlesien mit Ober-Herigsdorf. Warmbrunn (b.r.). Max Leipelt. Litographie und Druck von Carl Fleming, A.G. Glogau und Berlin. Jelenia Góra-Cieplice i Jelenia Góra-Malinnik, plan miejscowości, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Zbiory kartograficzne, sygn. 5514 — II.C.

1879 — Plan von Warmbrunn/in Schlesien. Warmbrunn, Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości wykonany ok. r. 1879 przez E. Gruhna, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania w: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1895 — Plan von Warmbrunn/in Schlesien. Warmbrunn, Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości wykonany ok. 1895 r. przez E. Gruhna, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania w: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1897 — Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości z 1897 r., Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Schaffgotschów. Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 99, 100.

1898 — Plan von Warmbrunn in Schlesien. Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości z 1898 r., wykonany w skali 1:500 przez C. Schöckela, dołączony do Lindnera kroniki Cieplic, w zbiorach Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. (il. Kart. 80)

1923 — Warmbrunn, Geogr. Anst. von Wagner, Debes., [W:] Baedeker K.: Schlesien, Riesengeb., Grafschaft Glatz. Leipzig 1923. Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości w skali 1:15000, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania w: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1926 — Plan von Warmbrunn aufgenemmen in dem Jahren 1914–1917 durch den Ingenieur und staatlich verdienten Landmesser A. Rath in Breslau. Bauten und Wege ergänzt nach dem Stande vom 1.1.1926 von Dipl.-Jng. Schulz. Plan Cieplic w latach 1914–1926, wykonany w skali 1:7500, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Schaffgotschów, sygn. 941. (il. Kart. 82) Drugi egzemplarz planu w Zbiorach Kartograficznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 371/C/I.

1926 — Plan von Bad Warmbrunn. Aufgen. durch d. Ing. Alexander Rath. Erg. von Dipl.-Ing. Schule. Bad Warmbrunn, 1926. Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości w skali 1:7500, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania w: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

ok. 1930 — Bad Warmbrunn, Riesengebirge Reg. Bezirk Liegnitz, Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości z ok. 1930 r., w skali 1:2500. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/48a.

1930 — Plan von Bad Warmbrunn. [W:] Riesengebirge, Isergebierge. Breslau 21. Aufl. - Leipzig: Bibliogr. Inst. 1930, Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości w skali 1:20000, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania w: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1931 — Bad Warmbrunn. [W:] Dressler W. Die Schlesischen Gebirge. Bd. 1 — Berlin: Kursbuch- u. Verl. Ges. 1931, Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości w skali 1:14000, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania w: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

1939 — Entwässerung der Stadt Bad Warmbrunn i/Rsgb. Blatt : 6; Otto Kind; Jelenia Góra-Cieplice, projekt instalacji wodociągowej z 1939 r. w skali 1:2500 (z zaznaczeniem własności terenów). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/387.

1939 — Die Stadt-Bad Warmbrunn im Jahre 1939 und die Zwischen-Planung des Ausbauplanes; aufgestellt von Verfasser des Ausbauplanes Wilhelm Heilig; Blatt: 12; Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości z ok. 1939 r., w skali 1:2500. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/390.

1939 — Die Stadt — Bad Warmbrunn im Jahre 1939 und die Zwischen-Planung des Ausbauplanes; Blatt: 12 Verkers-Strassen des Ausbau-Planes; aufgestellt von Verfasser des Ausbauplanes Wilhelm Heilig; Blatt; Jelenia Góra-Cieplice, projekt przebudowy miejscowości w skali 1:2500. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/391.

1939 — Die Stadt — Bad Warmbrunn im Jahre 1939; Blatt:2; aufgestellt von Verfasser des Ausbauplanes Wilhelm Heilig; plan Cieplic z wartościowaniem zabudowy pod kątem ochrony zabytków, skala 1:2500, w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Kartografia Rejencji Wrocławskiej, sygn. Kart. Rej Wrocł. IV/390. (il. Kart. 81)

1944 — Bestandsplan zum Bebaungsplan für die Stadt Bad Warmbrunn. Bad Warmbrunn in Mai 1944. Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości w skali 1:2500, z wyszczególnieniem obiektów zabytkowych, budynków mieszkalnych oraz obiektów przemysłowych. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/399, IV/400.

1944 — Bestandsplan zum Wirtschaftsplan für die Stadt Bad Warmbrunn, Bad Warmbrunn in Juli 1944, Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości w skali 1:5000, z wyszczególnieniem stref budownictwa mieszkaniowego, stref budownictwa przemysłowego, otwartych załoseń zielonych, cmentarza, lasu, przebiegu torów kolejowych. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/403.

1944 — Wirtschaftslan für die Stadt Bad Warmbrunn, Bad Warmbrunn im August 1944. Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości w skali 1:2500, z wyszczególnieniem linii kolejowej, ulic przeznaczonych do ruchu samochodowego, cieków wodnych, stref zabudowy (z zabudową mieszkaniową, mieszaną, przemysłową), otwartych załoseń zielonych, małych ogrodów, terenów rolniczych, lasu, cmentarza. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/405, IV/406.

1944 — Bebaungsplan für die Stadt Bad Warmbrunn, Bad Warmbrunn in Oktober 1944, Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości w skali 1:2500, z wyszczególnieniem budynków o wartościach zabytkowych, budynków przeznaczonych do zachowania, planowanych nowych budynków, budynków przemysłowych do zachowania i planowanych nowych budynków przemysłowych. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/401, IV/402.

1987 — Charte von den Bädern zu Warmbrunn und deren Umgebung. Aufgen. u. gezeichn. durch Bormann, Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości w skali 1:1000, wykonany w r. 1987, w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz. Informacja o miejscu przechowywania w: Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in. Polen. Katalog. Bearb. von E. Klemp, Wiesbaden 2000.

Jelenia Góra-Cieplice, plany części miejscowości

Plan von Bad Warmbrunn mit Ober-Herischdorf. Plan Cieplic (ok. 1925), załączony do: Schönfeld R., 150 Jahre Warmbrunner Architektur [].

Bad Warmbrunn []. Plan miejscowości z ok. 1930 r. (z zaznaczonymi parkami i alejami) załączony do Lindnera kroniki Cieplic, w zbiorach Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. (il. Kart. 83)

Bad Warmbrunn. Plan centrum Cieplic w: Bad Warmbrunn, Warmbrunn, ok. 1935.

Plan sytuacyjny zespołu pocysterskiego z lat 1880/1881, w skali 1:625, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 2315. (il. Kart. 84)

Kreis Hirschberg. Gemarkung Warmbrunn. Gemarkungskarte in 27 Blättern. Plan gminy Cieplice w 27 sekcjach, z lat 1893–1896, w skali 1:625. Sekcja 14. Plan katastralny Cieplic, ul. Cieplicka, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 2104.

Kreis Hirschberg. Gemarkung Warmbrunn. Gemarkungskarte in 27 Blättern. Plan gminy Cieplice w 27 sekcjach, z lat 1893–1896, w skali 1:625. Sekcja 15. Plan katastralny części Cieplic z zespołem pocysterskim oraz z ul. Jana III Sobieskiego i fragmentami Placów Piastowskiego i Zdrojowego, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 2315.

Jelenia Góra-Cieplice, ul. Leśnicza, plan sytuacyjny z 1894 r., Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 327.

Jelenia Góra-Cieplice, ul. P. Ściegiennego, plan sytuacyjny dawnego placu zdrojowego w skali 1:625, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 2182.

Jelenia Góra-Cieplice, ul. P. Ściegiennego, plan sytuacyjny dawnego placu zdrojowego z 1895 r. z wyszczególnieniem funkcji budynków, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 111.

Jelenia Góra-Cieplice, ul. P. Ściegiennego, plan sytuacyjny dawnego placu zdrojowego przed rozbiórką starych łazienek, ok. 1929, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Schaffgotschów, sygn. 127.

Jelenia Góra-Cieplice, ul. P. Ściegiennego, projekt zagospodarowania dawnego placu zdrojowego, 1930, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Schaffgotschów, sygn. 118.

Jelenia Góra-Cieplice, ul. P. Ściegiennego, projekt zagospodarowania dawnego placu zdrojowego, 1930, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Schaffgotschów, sygn. 126.

Jelenia Góra-Cieplice, ul. P. Ściegiennego, projekt zagospodarowania dawnego placu zdrojowego, 1930, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Schaffgotschów, sygn. 129.

Kreis Hirschberg. Gemarkung Warmbrunn. Gemarkungskarte in 27 Blättern. Plan gminy Cieplice w 27 sekcjach, (z lat 1892–1896), w skali 1:625. Sekcja 18. Plan katastralny północnej pierzei Placu Piastowskiego (kościołem ewangelickim, domem parafialnym, cmentarzem i szkołą), Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 2108. (il. Kart. 85)

Kreis Hirschberg. Gemarkung Warmbrunn. Gemarkungskarte in 27 Blättern. Plan gminy Cieplice w 27 sekcjach, (z lat 1892–1896), w skali 1:625. Sekcja 21. Plan katastralny południowej pierzei Placu Piastowskiego (z zespołem pałacowo-parkowym), Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 2111.

Jelenia Góra-Cieplice, Pl. Piastowski, plan sytuacyjny domu zdrojowego Quellenhof (nr 38), 1930, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Schaffgotschów, sygn. 900.

Situationsplan zum Bau eines Wohnhauses auf dem Grundstücke Kleine Wilhelmstraße No 25 Herrn Schneidermeister Joseph Kutna[] hierselbst gehörig. Warmbrunn 1901, 1:500. Projekt usytuowania domu mieszkalnego przy ul. Staromiejskiej. Jednocześnie na planie przedstawione fragmenty ulic M. Sobieskiej i Kryniczna. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 327.

Kurkonzertplatz Bad Warmbrunn. Cieplice, ul. Cerwi 10. Projekt budowy zespołu placu koncertowego w parku zdrojowym. Plan sytuacyjny z 1921 r. wykonany w skali 1:625 przez K. Engelharda. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Archiwum Schaffgotschów Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 816. (il. Kart. 86)

Des Kurparkes Bad Warmbrunn. Plan sytuacyjny parku zdrojowego z 1923 r., w skali 1:2000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Archiwum Schaffgotschów, sygn. 111.

Kuranlagen Bad Warmbrunn. Projekt przebudowy centrum zdrojowego z 1941 r., w skali 1:500, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Archiwum Schaffgotschów Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 130.

Wohnhaus für Hernn Paul Ansorge. Warmbrunn. Lageplan. 1:1000, 1914. Projekt usytuowania domu mieszkalnego na terenie osiedla przy ul. Cerwi. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 241a.

Bad Warmbrunn. Volkswohnungen. Bebaungs Vorschlage. Projekty osiedla domków jednorodzinnych (rósne wersje) w południowej części Cieplic, w okolicach ul. Cieplickiej, wykonane w 1938 r. przez architekta Langera, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 105. (il. Kart. 87)

Sobieszów i Jagniątków

Mapa topograficzna obecnej południowo-zachodniej części miasta z dawnymi wsiami Sobieszów i Jagniątków, reprodukcja mapy topograficznej w skali 1:25 000, z r.1906 (sekcji 3008). (il. Kart. 88)

Reichsgräfl. Schaffgotsch’sche Forsten. Oberförsterei Hermsdorf. Revier Hermsdorf. 1929. Nadleśnictwo Sobieszów z fragmentem wsi Sobieszów oraz ze wsią Jagniątków. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Archiwum Schaffgotschów Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 312. (il. Kart. 89)

Gemarkung Agnetendorf. Jelenia Góra-Jagniątków, mapy katastralne części wsi z lat 1863–1939, w skalach: 1:625, 1:1250 i 1:2500, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Mapy katastralne powiatu Jelenia Góra, sygn. 1–10.

Plan sytuacyjny kościoła katolickiego p.w. św. Marcina z projektem budowy nowego cmentarza na południowy-zachód od istniejącego, 1930 skala 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Archiwum Schaffgotschów Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 87.

Plan rozbudowy (częściowo niezrealizowany) wschodniej części Sobieszowa, lata 30. XX w., skala 1:1000, ozalid. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Archiwum Schaffgotschów Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 86.

Frgament planu sytuacjynego zamku Chojnik, 1886, podpisany Bocksch. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Archiwum Schaffgotschów Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 89.

II. Kartografia — spis ilustracji

Kart. 1. Ducatus Silesiae Iauranus. Atlas. Aut. Frid. Khünovio. Amsterdam (XVII w., po 1682), Mapa Księstwa Jaworskiego (z miastami Jaworem, Jelenią Górą i Świerzawą). W zbiorach kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej, sygn. 2506 — IV.B.

Kart. 2. Jelenia Góra i okolice, reprodukcja mapy topograficznej w skali 1:25000 z 1824 r., ze zbiorów Biblioteki (Staatsbibliothek) w Berlinie — fotokopie tej mapy oraz sekcji sąsiednich (nr 162, 163, 182, 183) w zbiorach Działu Zbiorów Kartograficznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Kart. 3. Jelenia Góra, plan miasta z 1939 r. z zaznaczeniem granic administracyjnych i obszarów planowanych do przyłączenia do miasta. (Hirschberg in Riesengebirge. Berlin Den 1 Juni 1939. Dipl. Ing. Franz Böhmer, Dipl. Ing. Georg Petrich, Architekten, 1:25000), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/451. (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 4. Jelenia Góra, plan centrum miasta z lat. 1787/1788 (Oculair Plan von der Situation der Königl-en Immediat Stadt — Hirschberg. Auf Alerhöhsten Befehl einer Königlischen Hohloeblischen Glogauischen Krieses und Domainen Cammer, Aufgenommen und gezeichnet in denen Monathen Dezember und Januarius 1787/8, 1:27000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/89. (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 5. Jelenia Góra, fragment planu miasta z ok. 1810 r., z naniesionymi podziałami parcelacyjnymi oraz nazwami ulic ogrodów (Situationsplan der Königl. Preuss. Kreis Stadt Hirschberg). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/90. (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 6. Jelenia Góra, fragment planu miasta z 1877 r. (Übersichts-Plan von den der Stadt Commune Hirschberg gehörigen, in den Gemarkungen Cunnersdorf, Grunau, Hartau, Hirschberg, Schwarzbach und Straupitz belegenen Grundstücken. 1877. E. Scholz, Stemann, 1:15 000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Zbiory kartograficzne, sygn. 289. (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 7. Jelenia Góra, fragment planu miasta z 1878 r. (Situations - plan der Kreisstadt Hirschberg Reg. Bezirk Liegnitz. Zum Gutachten vom heutigen Tage gehörig. Hirschberg den 14 Januar 1878. Der Königlische Bauinspektor, 1:10000), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/96. (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 8. Jelenia Góra, plan centrum miasta ok. 1888 r. (Situation-Plan eines Theiles der Stadt Hirschberg. Regbezirk Liegnitz), Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Zbiory kartograficzne, sygn. 338.

Kart. 9. Jelenia Góra, fragment planu miasta z ok. 1890r. (Karte von Hirschberg und seiner nächsten Umgebung. Gezeichnet von C. Schnirch, 1:10000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/98 (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 10. Jelenia Góra, fragment planu miasta z 1894 r., (Plan der Stadt Hirschberg in Schlesien. Verlag und Druck: hirschberger Tageblatt (Geisler und Ike). Aufgenommen im April 1894, 1:600). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/99.

Kart. 11. Jelenia Góra, fragment planu miasta z 1913 r. (Übersichts-Plan der Ortslage von Hirschberg in Schlesien. Stadtvermessungsamt Hirschberg. Grabolle. d. 8. Februar 1913, 1:6 700), Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 529 (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 12. Jelenia Góra, fragment planu miasta z 1922 r., planowanie przestrzenne, (Stadtkreis Hirschberg in Schlesien. 1922. Krusch, 1:10 000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 515 (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 13. Jelenia Góra, fragment planu miasta z 1927 r. (Hirschberg in Schlesien. Nach Vorhandenen Karten unter teilweiser Benutzung der Stadtneumessung angefertigt Hirschberg im März 1927. Stadt Vermessungsamt, 1:10000), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/102 (oraz il. Kart. 60, Kart. 65, Kart. 70 oraz odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 14. Jelenia Góra, fragment planu miasta z zaznaczeniem zasięgu zabudowy, ok.1935r. (Hirschberg in Riesengebirge, 1:10000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/104a, (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 15. Jelenia Góra, fragment planu miasta z charakterystyką układu przestrzennego i zabudowy. Załącznik do zarządzeń budowlanych z 8/9 1923 r., (Stadtkreis Hirschberg in Schlesien. 1923. Krusch, 1:10 000), Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 521 oraz 517, 524 i 532.

Kart. 15a. Jelenia Góra, fragment planu miasta z charakterystyką układu przestrzennego i zabudowy. Załącznik do zarządzeń budowlanych z 8/9 1923 r., (Stadtkreis Hirschberg in Schlesien. 1923. Krusch, 1:10 000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 521 oraz 517, 524 i 532.

Kart. 15b. Jelenia Góra, fragment planu miasta z charakterystyką układu przestrzennego i zabudowy oraz z legendą. Załącznik do zarządzeń budowlanych z 8/9 1923 r., (Stadtkreis Hirschberg in Schlesien. 1923. Krusch, 1:10 000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 521 oraz 517, 524 i 532.

Kart. 16. Jelenia Góra, plan miasta z 1939 r. z zaznaczeniem stref zabudowy (Hirschberg in Riesengebirge. Bauzonenplan. 1939. F. Böhmer, G. Petrich, 1:10 000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 520.

Kart. 16a. Jelenia Góra, fragment planu miasta z 1939 r. z zaznaczeniem stref zabudowy (Hirschberg in Riesengebirge. Bauzonenplan. 1939. F. Böhmer, G. Petrich, 1:10 000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 520.

Kart. 16b. Jelenia Góra, fragment planu miasta z 1939 r. z zaznaczeniem stref zabudowy, legenda (Hirschberg in Riesengebirge. Bauzonenplan. 1939. F. Böhmer, G. Petrich, 1:10 000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 520.

Kart. 17. Jelenia Góra, fragment planu miasta z wartościowaniem obiektów zabytkowych, 1936. (Hirschberg im Riesengebirge, Kunstdenkmäler 1.2.3. Ordnung. Breslau in November 1936, Dipl. Arch. Werbik, Dr. Jung. Geprüft Breslau 3.XII.1936. Provinzialkonserwator der Kunstdenkmäler Niederschlesien, Grundmann, 1:5000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu (Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/450) oraz w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu (odbitka egzemplarza z Marburga w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 18. Jelenia Góra, plan miasta z 1939 r. z zaznaczeniem głównych tras komunikacyjnych (Hirschberg in Riesengebirge. Blatt 4. Verkersplan, bisheriger Zustand. Berlin 1939, F. Böhmer, G. Petrich, 1:10 000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 530.

Kart. 19. Jelenia Góra, projekt połączeń komunikacyjnych z lat 30. XX w. (Die Stadt Hirschberg ihre Lage und ihre Verkehrsverbindungen []. Planskizze des Architekten Hellig, Berlin), ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu.

Kart. 20. Jelenia Góra, plan miasta, reprodukcja rysunku (F. B. Wernhera ?) z 28. września 1747 r., ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu.

Kart. 21. Jelenia Góra, część miasta w obrębie murów miejskich ok. 1787/1788 (Oculair Plan von der Situation der Königl-en Immediat Stadt — Hirschberg. Auf Alerhöhsten Befehl einer Königlischen Hohloeblischen Glogauischen Krieses und Domainen Cammer, Aufgenommen und gezeichnet in denen Monathen Dezember und Januarius 1787/8, 1:27000, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/89.

Kart. 22. Jelenia Góra, plan części miasta w obrębie murów miejskich. Rysunek z dn. 14. 07.1860 r. wykonany przez mistrza budowlanego Schwarza (Plan der innern Stadttheile von Hirschberg), ilustracja w : Grundmann G., Kunstwanderungen im Riesengebirge []. Oryginał w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu.

Kart. 23. Jelenia Góra, część miasta w obrębie murów miejskich, fragment planu z 1936 r. z wartościowaniem obiektów zabytkowych (Hirschberg im Riesengebirge Kunstdenkmäler 1.2.3. Ordnung.Breslau in November 1936, Dipl. Arch. Werbik, Dr. Jung. Provinzialkonserwator der Kunstdenkmäler Niederschlesien, Grundmann, 1:1000, w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu (odbitka w skali 1:1 w rulonie).

Kart. 24. Jelenia Góra, wykonana w 1944 r. rekonstrukcja układu przestrzennego i zabudowy części miasta w obrębie murów miejskich ok. poł. XVIII w., fragment planu (Bebaung um die Mitte des 18. Jahrhunderts (ohne Hinterhauser). Entwurf: H.Renker, 1944, 1:1000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/106, (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 25. Jelenia Góra, fragment planu centrum miasta wykonanego po roku 1945, w skali 1:1000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/107. (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 26. Jelenia Góra, projekt promenady na Przedmieściu Zamkowym i Wojanowskim z 1866 r. (Situationsplan von den zur Stadt Hirschberg gehörigen in der Schildauer- und Burg-Vorstadt gelegenen, durch Verfüllung der Wallgräben gewohnenen Promenaden. Haelschner 1866, 1:10 000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 539.

Kart. 26a. Jelenia Góra, fragment projektu promenady na Przedmieściu Zamkowym i Wojanowskim z 1866 r. (Situationsplan von den zur Stadt Hirschberg gehörigen in der Schildauer- und Burg-Vorstadt gelegenen, durch Verfüllung der Wallgräben gewohnenen Promenaden. Haelschner 1866, 1:10 000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 539.

Kart. 27. Jelenia Góra, projekt odcinka promenady (ul. Bankowa), ok. 1870 (Plan zur Fortsetzung der neuen Promenade von der Langstrasse bis zum Spediteur Sachs. Entworfen und gezeichnet vom Kunstgaertner F. Siebenhaar). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/92.

Kart. 27a. Jelenia Góra projekt odcinka promenady od ul. Szkolnej do Długiej, ok. 1870. (Plan zur Fortsetzung der neuen Promenade von der Schulgasse bis zur Langstrasse. Entwurfen und gezeichnet vom Kunstgaertner von F. Siebenhaar), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/93.

Kart. 28. Jelenia Góra, projekt odcinka promenady od kościoła Św. Anny do ul. Długiej (ul. Bankowa), ok. 1870 (Plan zur Parkanlage der neuen Promenade von der Annakirche bis zur Schulgasse. Entworfen und gezeichnet von F. Siebenharr). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/94. (kopia projektu w skali 1:1 — w rulonie).Kart. 29. Jelenia Góra, projekt promenady z 1885 r. (Situations-Plan von einem Theile der Promenade zu Hirschberg i. Schl. Hirschberg 1885). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 550.

Kart. 29a. Jelenia Góra, fragment projektu promenady z 1885 r. (Situations-Plan von einem Theile der Promenade zu Hirschberg i. Schl. Hirschberg 1885). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 550.

Kart. 30. Jelenia Góra, projekt odcinka promenady (ul. Jelenia) ok. 1880–1890 (Situations-Plan von der Hirschgraben-Promenade). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 537.

Kart. 31. Jelenia Góra, Przedmieście Wojanowskie, fragment planu miasta z lat 1787/1788 (Oculair Plan von der Situation der Königl-en Immediat Stadt — Hirschberg. Auf Alerhöhsten Befehl einer Königlischen Hohloeblischen Glogauischen Krieses und Domainen Cammer, Aufgenommen und gezeichnet in denen Monathen Dezember und Januarius 1787/8, 1:27000), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/89.

Kart. 32. Jelenia Góra, projekt przebudowy południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części miasta (z promenadą) (Übersichtsplan den Zusammenhang von Sect. I und Sect. II des im Jahre 1865 entworfenen Stadtbebaungsplanes für die Stadt Hirschberg darstellend. Haelschner, 1:10 000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Zbiory kartograficzne, sygn. 288.

Kart. 32a. Jelenia Góra, fragment projektu przebudowy południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części miasta (z promenadą) (Übersichtsplan den Zusammenhang von Sect. I und Sect. II des im Jahre 1865 entworfenen Stadtbebaungsplanes für die Stadt Hirschberg darstellend. Haelschner, 1:10 000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Zbiory kartograficzne, sygn. 288.

Kart. 33. Jelenia Góra, fragment miasta z Bramą Wojanowską (u zbiegu ulic M. Konopnickiej, Górnej i 1 Maja), rekonstrukcja przebiegu obwarowań wykonana w okresie międzywojennym według planu Wiesego z 1755 r. (Situations Plan des Schildhauer Thores in der Königl. Creys und Handels Stadt Hirschberg. Hirschberg den 7-ten Dezember 1755, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/87). Rysunek rekonstrukcyjny w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu.

Kart. 34. Jelenia Góra, fragment miasta z Bramą Wojanowską, u zbiegu ulic M. Konopnickiej, Górnej i 1 Maja), reprodukcja lub rysunek z 1865 r.(?) (Situationsplan von dem Schildauer Thor zu Hirschberg, 1865 (?), w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu.

Kart. 35. Jelenia Góra, plan cmentarza ewangelickiego z naniesieniem obiektów zabytkowych, 1936 (Lageplan von dem Gnadenkirchhofe zu Hirschberg i./Schl. Angefertigt auf Grund eigener Aufnahme 1917/1918. Kunstdenkmäler. 1:500, Büro des Prov. Konserwators Breslau, im Dezember 1936. dipl. Arch. Werbik — dr Jung, 1:500), w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu (odbitka w skali 1:1 w rulonie)

Kart. 36. Jelenia Góra, fragmentu projektu nowego mostu na Bobrze, w sąsiedztwie Strupic, 1884 (Uebersichtsplan zur neuen Boberbrücke der Stadt Hirschberg. Hirschberg im März 1884, Bl. A. Der Magistrat [— Bagunge (?)], Der Stadtbaurath Möslein, 1:2500). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/97, (kopia w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 37. Jelenia Góra, teren pomiędzy ulicami Nadrzeczną i Wolności. Fragment projektu usytuowania kościoła ewangelickiego (ob. kościoła Adwentystów) i szkoły ewangelickiej przy ul. Panieńskiej, 1936, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 620.

Kart. 38. Jelenia Góra, projekt nowego układu dróg na obszarze miasta na północ od dworca kolejowego, pomiędzy ulicą W. Pola (Bolkenheiner Straße) i Bobrem, ok. 1930–1945, 1:4000. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 622.

Kart. 39. Jelenia Góra, fragment planu części miasta z ul. Grunwaldzką (Sechsstättestraße), 1943 (Sechsstätter Gelande in Hirschberg i. Riesengebirge. Stadtvermessungsamt i. Hirschberg 1943, 1:1000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 606.

Kart. 40. Jelenia Góra, Wzgórze T. Kościuszki (Cavalierberg), fragment planu z lat 1787/1788, (Oculair Plan von der Situation der Königl-en Immediat Stadt — Hirschberg. Auf Alerhöhsten Befehl einer Königlischen Hohloeblischen Glogauischen Krieses und Domainen Cammer, Aufgenommen und gezeichnet in denen Monathen Dezember und Januarius 1787/8, 1:27000 w oryginale, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/89. (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 41. Wzgórze Bolesława Krzywoustego (Hausberg) w 2 poł. XIX w., reprodukcja fragmentu planu [Uebersichts-Plan.] w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddziału w Jeleniej Górze.

Kart. 42. Wzgórze Bolesława Krzywoustego ok. 1929 r., plan parku oraz terenów połosonych na południe od wzniesienia,, reprodukcja fragmentu sekcji planu miasta z 1929 r. (Hirschberg im Riesengebirge, Stadtvermessungsamt Hirchberg), w skali 1:1000 (oryginał), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/103.

Kart. 43. Jelenia Góra, projekt rozbudowy miasta na obszarze Wzgórza Partyzantów, Wzgórza Grota-Roweckiego i ich otoczenia, 1907 (Stadt Erweiterung Hirschberg i. Schl.), reprodukcja ilustracji z: Entwurf für die Erweiterung der Stadt Hirschberg in Schlesien. Der Bebauungsplan für das Fischerberg-Gelände. Deutsche Bauzeitung. XLI. Jahrgang. No 32. Berlin, den 20. April 1907, s. 221.

Kart. 44. Jelenia Góra, projekt rozbudowy miasta na obszarze Wzgórza Partyzantów, Wzgórza Grota-Roweckiego i ich otoczenia, projekt nowego rynku z kościołem, 1907 (Entwurf für Erweiterung der Stadt Hirschberg i. Schl. Anlage eines Marktplatzes mit Kirche im Fischerberg-Gelände. Arch. Kgl. Geh. Hofbrt. Prof. Felix Genzmer in Berlin), reprodukcja rysunków z: Entwurf für die Erweiterung der Stadt Hirschberg in Schlesien. Der Bebauungsplan für das Fischerberg-Gelände. Deutsche Bauzeitung. XLI. Jahrgang. No 32. Berlin, den 20. April 1907, s. 224.

Kart. 45. Jelenia Góra, projekt rozbudowy miasta na obszarze Wzgórza Partyzantów, Wzgórza Grota-Roweckiego i ich otoczenia. Projekt nowego rynku, 1907 (Entwurf für Erweiterung der Stadt Hirschberg i. Schl. Marktplatz im Fischerberg-Gelände. Arch. Kgl. Geh. Hofbrt. Prof. Felix Genzmer in Berlin). reprodukcja rysunków z: Entwurf für die Erweiterung der Stadt Hirschberg in Schlesien. Der Bebauungsplan für das Fischerberg-Gelände. Deutsche Bauzeitung. XLI. Jahrgang. No 32. Berlin, den 20. April 1907, s. 225.

Kart. 46. Jelenia Góra, projekt budowlany i określenie strefy przebiegu ulic na Wzgórzu Partyzantów i w okolicy, 1928 (Bebaungs- und Fluchtlinienplan für das Gelände zwischen der Schmiedeberger Str. und dem Fischerberggelände in Hirschberg im Rsgb. Angefertigt nach vorhanden Unterlagen Hirschberg im Januar 1928. Stadtvermessungsamt, 1:1000), Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 646.

Kart. 47. Jelenia Góra, projekt budowlany i określenie strefy zabudowy dla Wzgórza Partyzantów i okolicy, etap II. Projekt parku oraz nowego osiedla pomiędzy ul. Wojska Polskiego (Wilhelmstraße), ul. Sudecką (Schmiedebergerstraße), ul. J. Tuwima oraz A. Fredry (Bebaungs- und Bauzonenplan für das Fischerberggelände. Hirschberg i. Rsgb. Im Februar 1928. Das Stadtbauamt. Stadtarchitekt Lange, 1:1000), Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 652.

Kart. 48. Jelenia Góra, fragment planu rozbudowy części miasta pomiędzy ul. 1 Maja a Sudecką, 1905 (Erweiterung der Stadt Hirschberg i. Schl. Höhen- und Lageplan des Fischerberg-Geländes. Mittelhaus und Weyrich 1905, 1:2000), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 570.

Kart. 48a. Jelenia Góra, zespół pałacowo-parkowy Paulinum na planie rozbudowy części miasta pomiędzy ul. 1 Maja a Sudecką, 1905 (Erweiterung der Stadt Hirschberg i. Schl. Höhen- und Lageplan des Fischerberg-Geländes. Mittelhaus und Weyrich 1905, 1:2000), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 570.

Kart. 49. Jelenia Góra, zespół pałacowo-parkowy Paulinum i jego otoczenie, część miasta pomiędzy ul. 1 Maja i Sudecką, 1936 (Hirschberg im Riesengebirge. Kunstdenkmäler 1.2.3. Ordnung.Breslau in November 1936, Dipl. Arch. Werbik, Dr. Jung. Provinzialkonserwator der Kunstdenkmäler Niederschlesien, Grundmann, 1:5000), w zbiorach Archiwum Państwowe we Wrocławiu (Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/450) oraz w zbiorach Instytutu Herdera w Marbugu.

Kart. 50. Jelenia Góra, projekt przebudowy terenu połosonego na zachód od ul. Grunwaldzkiej (Sechsstätte), 1913, (Bebaungsplan von einem Teile des westlich der Sechsstätter-Strasse gelegenen Geländes der Gemarkung Hirschberg. Krusch 1913, 1:2500), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 657, 658.

Kart. 51. Jelenia Góra, projekt nowego osiedla na zachód od ul. Grunwaldzkiej (Sechstätte), 1932. Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 621.

Kart. 52. Jelenia Góra, wersja projektu ulicy (z zabudową) pomiędzy ul. 1 Maja (Bahnhofstraße) i J. Kilińskiego (Zapfenstraße), 1929, (Abänderungsvorschlag für die projektierte Straße zwischen der Bahnhofstraße un der Zapfenstraße in Hirschberg, 1929). fotografia rysunku w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu.

Kart. 53. Jelenia Góra, projekt osiedla przy ul. W. Pola (Bolkeineinerstraße i Hartauerstraße), na wysokości ul. L. Waryńskiego i Hallerczyków (?), 1935 (Siedlung an der Hartauer Strasse. Stadtvermessungsamt 1935, 1:1000), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddziału w Jeleniej Górze, Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 661.

Kart. 54. Jelenia Góra, projekt osiedla pomiędzy ul. Sudecką, Staffa i Nowowiejską, 1937 (Bebaungsplan des Postberggeländes. Stadtvermessungsamt 1937, 1:1000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze. Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 662.

Kart. 55. Jelenia Góra, projekt nowego osiedla przy ul. Morcinka, Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego, 1939 (Stadtvermessungsamt. 1:1000. Angefertigt 1939. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 663. (odbitka w skali 1:1 — w rulonie)

Kart. 56. Jelenia Góra, projekt osiedla, obecnie Osiedla Pomorskiego przy obecnych ul. Gdańskiej (Danzigerstraße), Grudziądzkiej (Graudenzerstraße), Toruńskiej (Thornerstraße) i Bydgoskiej (Brombergerstraße), ok. 1940, Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 619. (odbitka w skali 1:1 — w rulonie)

Kart. 57. Jelenia Góra, projekt stadionu sportowego, obecnego Stadionu Miejskiego, planowanego pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich i Wincentego Pola, 1932 (Akten des Magistrats zu Hirschberg in Schlesien betreffend Bau des Sportplatzes „Teigermund”. B. II. 1928-1937). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 8807.

Kart. 58. Jelenia Góra, dwa plany zakładów maszynowych, ob. Jeleniogórskich Zakładów Optycznych przy ul. L. Waryńskiego (pomiędzy ul. W. Pola a Bobrem), reprodukcja ilustracji z: 25 Jahre Hirschberger Maschinenbau 1902–1907, Görlitz 1927.

Kart. 59. Jelenia Góra, mapa topograficzna obecnej wschodniej części miasta z dawnymi wsiami Strupice, Grabarów i Maciejowa, reprodukcja mapy topograficznej w skali 1: 25 000, z lat 1884–1939 (sekcji 2947, 2948, 3009, 3010).

Kart. 60. Jelenia Góra, Strupice i Grabarów ok. 1927 r., reprodukcja fragmentu planu miasta w granicach administracyjnych z zaznaczeniem zabudowy i podziału parcelacyjnego (Hirschberg in Schlesien. Nach Vorhandenen Karten unter teilweiser Benutzung der Stadtneumessung angefertigt Hirschberg im März 1927. Stadt Vermessungsamt, 1:10000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/102 (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 61. Jelenia Góra-Strupice, mapa katastralna wsi Strupice, 1862/1863 (Gemarkung Straupitz, 1862/1863), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Mapy katastralne powiatu Jelenia Góra, sygn. 1944.

Kart. 62. Jelenia Góra-Maciejowa, części wsi z kościołem gruntami kościelnymi i zespołem pałacowo-parkowym, 1859 (Karte von dem Rittergute Maiwaldau Schönauer Kreises, 1859). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Mapy katastralne powiatu Jelenia Góra, sygn. 1105.

Kart. 63. Jelenia Góra-Maciejowa, mapa katastralna części wsi z zespołem dworskim, 1905 (Brouillon-Karte von dem Rittergut Mainwaldau, 1905, 1:2500). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Kartografia Śląskiej Komisji Generalnej Powiatu Jeleniogórskiego, sygn. 5.

Kart. 63a. Jelenia Góra-Maciejowa, mapa katastralna części wsi z aleją wytyczoną na osi zespołu pałacowego, 1905 (Brouillon-Karte von dem Rittergut Mainwaldau, 1905 r., 1:2500). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Kartografia Śląskiej Komisji Generalnej Powiatu Jeleniogórskiego, sygn. 5.

Kart. 64. Jelenia Góra-Czarne, reprodukcja fragmentu mapy topograficznej w skali 1:25000 z 1824 r., ze zbiorów Biblioteki (Staatsbibliothek) w Berlinie, sekcja nr 3009 (fotokopia tej sekcji w zbiorach Działu Zbiorów Kartograficznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich).

Kart. 65. Jelenia Góra-Czarne, fragment planu miasta z 1927 r. (Hirschberg in Schlesien. Nach Vorhandenen Karten unter teilweiser Benutzung der Stadtneumessung angefertigt Hirschberg im März 1927. Stadt Vermessungsamt, 1:10000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/102 (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 66. Jelenia Góra-Czarne, fragment mapy katastralnej z lat 1854-1855, kopiowanej w 1870 r., z zaznaczeniem lokalizacji zespołu dworskiego (Urkarte vom dem zur Kreisstadt Hirschberg gehörigen Kämmereigute Schwarzbach Liegnitzer Regierungsbezirk, 1:3000), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Śląska Komisja Generalnego Powiatu Jeleniogórskiego, Kartografia, sygn. 1.

Kart. 67. Jelenia Góra-Czarne, mapa gruntów dominium Schwarzbach i gruntów polnych przyłączonych do terenów łowieckich Jeleniej Góry, 1886 r. (Karte der Grundstücke des Dominium Schwarzbach und der Feldmark Hirschberg welche zu einem Jagdterrain vereinigt sind, 1:5000), Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Mapy katastralne powiatu Jelenia Góra, sygn. 1833.

Kart. 68. Jelenia Góra-Czarne, fragmentu projektu nowej drogi na terenie wsi Czarne, 1937 r. (Siedlung Schwarzbach. Angefertigt Stadtvermessungsamt. Hirschberg im Februar 1937, 1:000), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Mapy katastralne powiatu Jelenia Góra, sygn. 1834.

Kart. 69. Jelenia Góra, mapa topograficzna obecnej zachodniej części miasta z dawną wsią Goduszyn, reprodukcja mapy topograficznej w skali 1:25 000, z lat 1884–1939 (sekcji 2946, 2947,3008, 3009).

Kart. 70. Jelenia Góra, tereny w granicach miasta (z papiernią Weltende), połosone na zachód od jego centrum, 1927 (Hirschberg in Schlesien. Nach Vorhandenen Karten unter teilweiser Benutzung der Stadtneumessung angefertigt Hirschberg im März 1927. Stadt Vermessungsamt, 1:10000). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/102 (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 71. Jelenia Góra-Cunnersdorf, Jelenia Góra-Malinnik i Jelenia Góra-Cieplice, reprodukcja fragmentu mapy topograficznej w skali 1:25000 z 1824 r., ze zbiorów Biblioteki (Staatsbibliothek) w Berlinie, sekcja nr 3009 (fotokopia tej sekcji w zbiorach Działu Zbiorów Kartograficznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich).

Kart. 71a. Jelenia Góra, mapa topograficzna obecnej zachodniej i południowo-zachodniej części miasta z dawnymi wsiami Cunnersdorf, Malinnik oraz z uzdrowiskiem Cieplice Zdrój, reprodukcja mapy topograficznej w skali 1:25 000, z lat 1886–1939 (sekcji 3008, 3009).

Kart. 72. Jelenia Góra, Cunnersdorf, fragment planu miasta z 1927 r. (Hirschberg in Schlesien. Nach Vorhandenen Karten unter teilweiser Benutzung der Stadtneumessung angefertigt Hirschberg im März 1927. Stadt Vermessungsamt, 1:10000 oryginał, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Wrocławska, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/102 (odbitka w skali 1:1 — w rulonie).

Kart. 73. Jelenia Góra, plan gminy wiejskiej Cunnersdorf (z nowymi osiedlami), 1919 (Plan der Gemeinde Cunnersdorf. 1919. A. Rath, 1:2 500). Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Urząd Katastralny Jeleniej Góry, sygn. 979–981. (odbitka w skali 1:1 — w rulonie)

Kart. 74. Jelenia Góra-Kunnersdorf i Jelenia Góra-Malinnik (z zaznaczonym okręgiem dworskim) oraz Cieplice Zdrój, mapa topograficzna w skali 1:25 000 z lat 1886–1918, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Archiwum Schaffgotschów. Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 7.

Kart. 75. Jelenia Góra-Malinnik, północna część dawnej wsi, sekcja mapy topograficznej z 1931 r. (Hirschberg im Riesengebirge. Stadtvermessungsamt, 1:5000), Archiwum Państwowe w Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 1506.

Kart. 76. Jelenia Góra-Malinnik, południowa część dawnej wsi sąsiadująca z Cieplicami, sekcja mapy topograficznej z 1931 r.(Hirschberg im Riesengebirge. Stadtvermessungsamt, 1:5000), Archiwum Państwowe w Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 1506.

Kart. 77. Jelenia Góra-Malinnik, projekt przebudowy układu ruralistycznego dawnej wsi wykonany w latach 1914–1917 przez A. Ratha i Herzoga, aktualizowany w 1928 r. (Gemarkung Herichsdorf (Riesengebirge). Bebaungsplan Herigsdorf. Übersichtsplan. Die von HerrRegierungs- und Baurat Hertzog vorgeschlagenen bezw. anerkannten Fluchtlinienänderungen in Blau nachjgetragen. Breslau Mai 1928, 1:5000), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Kartografia Rejencji Wrocławskiej, sygn. Kart. Rej. Wrocł. IV/383. (odbitka w skali 1:1 — w rulonie)

Kart. 78. Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości z końca XVII w. wykonany przez T. Lindnera i załączony do jego kroniki Cieplic (przerys z 1940 r.), w zbiorach Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Kart. 79. Jelenia Góra-Cieplice, Plan Cieplic z ok. 1830 r. (Warmbrun in Schlesien. Sr Excellenz dem Erblandhofmeister von Schlesien, freien Standesherrn, ges. grossen rothen Adlerordens Ritter herrn Reichgrafen Leopold Gotthard von Schaffgotsch hochachtungsvoll zugeeignet von Vogel v.Falckenstein, Perm Lieutnant im Kaiser Franz Grenadier Regiment. Auf.u.gez.v.V.v.F. der Plan gest. von B.Schrift v.Jäck, die Ansichten v. Meyer ju. in Berlin. Karton zum Plan von Warmbrunn in Schlesien). Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Dział kartograficzny, sygn. 173 — II.C oraz 3122 — I. C.

Kart. 80. Jelenia Góra-Cieplice, Plan Cieplic z 1898 r. wykonany przez C. Schöckela, dołączony do Lindnera kroniki Cieplic Plan von Warmbrunn in Schlesien [], w skali 1:500. Dział Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Kart. 81. Jelenia Góra-Cieplice, plan Cieplic z wartościowaniem zabudowy pod kątem ochrony zabytków, 1939 (Die Stadt — Bad Warmbrunn im Jahre 1939; Blatt:2; aufgestellt von Verfasser des Ausbauplanes Wilhelm Heilig, 1:2500), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Kartografia Rejencji Wrocławskiej, sygn. Kart. Rej Wrocł. IV/390. (odbitka w skali 1:1 — w rulonie)

Kart. 82. Jelenia Góra-Cieplice, plan centrum Cieplic z lat 1914–1926 (Plan von Warmbrunn aufgenemmen in dem Jahren 1914–1917 durch den Ingenieur und staatlich verdienten Landmesser A. Rath in Breslau. Bauten und Wege ergänzt nach dem Stande vom 1.1.1926 von Dipl.-Jng. Schulz, 1:7500), Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Archiwum Schaffgotschów, sygn. 941.

Kart. 83. Jelenia Góra-Cieplice, plan miejscowości z zaznaczeniem parków i alej, z ok. 1930 r., załączony do Lindnera kroniki Cieplic (Bad Warmbrunn []). Dział Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Kart. 84. Jelenia Góra-Cieplice, plan sytuacyjny zespołu pocysterskiego z lat 1880/1881, w skali 1:625. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 2315.

Kart. 85. Jelenia Góra-Cieplice, plan gminy Cieplice w 27 sekcjach, (z lat 1892–1896), w skali 1:625. Sekcja 18. Plan katastralny północnej pierzei Placu Piastowskiego z kościołem ewangelickim, domem parafialnym, cmentarzem i szkołą (Kreis Hirschberg. Gemarkung Warmbrunn. Gemarkungskarte in 27 Blättern). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 2108.

Kart. 86. Jelenia Góra-Cieplice, ul. Cerwi 10. Projekt budowy zespołu placu koncertowego w parku zdrojowym. Plan sytuacyjny z 1921 r. wykonany przez K. Engelharda (Kurkonzertplatz Bad Warmbrunn, 1:625). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Archiwum Schaffgotschów Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 816.

Kart. 87. Jelenia Góra-Cieplice, Projekty osiedla domków jednorodzinnych (rósne wersje) w południowej części Cieplic, w okolicach ul. Cieplickiej, wykonane w 1938 r. przez architekta Langera (Bad Warmbrunn. Volkswohnungen. Bebaungs Vorschlage). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Cieplice, sygn. 105.

Kart. 88. Jelenia Góra-Sobieszów, reprodukcja fragmentu mapy topograficznej w skali 1:25000 z 1824 r., ze zbiorów Biblioteki (Staatsbibliothek) w Berlinie, sekcja nr 3008 (fotokopia tej sekcji w zbiorach Działu Zbiorów Kartograficznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich).

Kart. 88a. Jelenia Góra-Sobieszów i Jelenia Góra-Jagniątków, mapa topograficzna obecnej południowo-zachodniej części miasta z dawnymi wsiami Sobieszów i Jagniątków, reprodukcja mapy topograficznej w skali 1:25 000, z r.1906 (sekcji 3008).

Kart. 89. Jelenia Góra-Jagniątków, Nadleśnictwo Sobieszów z fragmentem wsi Sobieszów oraz ze wsią Jagniątków, 1929 (Reichsgräfl. Schaffgotsch’sche Forsten. Oberförsterei Hermsdorf. Revier Hermsdorf. 1929). Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Archiwum Schaffgotschów Kartografia, sygn. Kart. Schaffg. 312.

III. Rzeczowy układ ilustracji

Mapy topograficzne il. 1–3

Jelenia Góra, historyczny ośrodek miejski

plany ogólne il. 4–14

klasyfikacja zabudowy, ochrona zabytków, układ komunikacyjny il. 15–19

centrum miasta w obrębie murów miejskich i jego otoczenie il. 20–25

promenada w miejscu fosy miejskiej, ul. Bankowa, Jelenia il. 26–30

Przedmieście Wojanowskie i inne części miasta il. 31–39

tereny rekreacyjne koło Jeleniej Góry włączone w XIX i XX w.

w urbanistyczny układ miasta il. 40–49

Wzgórze T. Kościuszki il. 40

Wzgórze Bolesława Chrobrego il. 41–42

Wzgórze Partyzantów il. 43–48a

Wzgórze Zamkowe z Paulinum il. 49

nowe osiedla il. 50–56

tereny sportowe i przemysłowe il. 57–58

Obszary przyłączone do Jeleniej Góry po 1945 r. (w układzie topograficznym

obszary połosone na wschód od miasta, plany ogólne il. 59–60

Jelenia Góra-Strupice il. 61

Jelenia Góra-Maciejowa il. 62–63a

obszary połosone na południe od miasta, plany ogólne il. 64–65

Jelenia Góra-Czarne il. 66–68

obszary połosone na zachód od miasta

Jelenia Góra-Goduszyn il. 69

zachodni skraj miasta z papiernią il. 70

obszary połosone na południowy zachód od miasta, plany ogólne il. 71–71a

Jelenia Góra-Cunnersdorf il. 72–74

Jelenia Góra-Malinnik il. 74–77

Jelenia Góra-Cieplice il. 78–87

Jelenia Góra-Sobieszów i Jelenia Góra-Jagniątków il. 88–89loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2503
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site