Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

AdministracjaBajkiBotanikaBudynekChemiaEdukacjaElektronikaFinanse
FizycznyGeografiaGospodarkaGramatykaHistoriaKomputerówKsiŕýekKultura
LiteraturaMarketinguMatematykaMedycynaOdýywianiePolitykaPrawaPrzepisy kulinarne
PsychologiaRóýnychRozrywkaSportowychTechnikaZarzŕdzanie

BIZNESPLAN FIRMY CATERINGOWEJ „BRIDGET” SPÓŁKA JAWNA W TCZEWIE

marketingu

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

BIZNESPLAN FIRMY CATERINGOWEJ
„BRIDGET”

SPÓŁKA JAWNA W TCZEWIE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

CEL SPORZĄDZENIA BIZNESPLANU

Celem sporządzenia niniejszego biznesplanu jest przekonanie kredytodawcy do udzielenia kredytu nowopowstałej firmie „BRIDGET”. Spodziewamy się uzyskać środki pienięsne na pokrycie rocznych kosztów działalności firmy, które stanowią:

 • koszty wyposasenia kuchni
 • koszty zakupu środków transportowych
 • koszty najmu lokalu
 • koszty wyposasenia biura (sprzęt biurowy)
 • koszty zakupu sprzętu komputerowego + koszty dostępu do sieci
 • koszty zaopatrzenia w materiały niezbędne do rozpoczęcia przygotowywania posiłków
 • wynagrodzenie pracowników

STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

Produktem firmy 'BRIDGET' jest usługa, polegająca na dostarczaniu posiłków do firm (chodzi tu o regularne posiłki, takie jak śniadania, obiady) jak takse organizacja przyjęć i imprez okolicznościowych równies dla osób prywatnych.

Rynek docelowy stanowią firmy zlokalizowane na terenie województwa pomorskiego.

'BRIDGET' jest firmą cateringową i swą działalność pragnie skupić w segmencie rynku zajmującym się zaopatrzeniem firm w posiłki dla pracowników przez dłusszy okres czasu jak i sporadyczną organizacją przyjęć okolicznościowych.

Stąd tes główną konkurencję na rynku stanowić będą przede wszystkim bary i restauracje, które zajmują się taką działalnością. Jednak nie jest to dla tego typu zakładów działalność podstawowa stąd sądzimy, se dosyć łatwo będzie opanować ten segment rynku.

Atutem firmy 'BRIDGET' jest mosliwość wyboru indywidualnego zestawu posiłków z bogatej karty dań. Zamawianie posiłków w głównej mierze będzie opierało się na wykorzystaniu Internetu jak równies telefonu.

II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY

ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

 • Misja firmy
  Pragniemy zaspokajać potrzeby firm związane z kompleksowym wysywieniem ich pracowników. Będziemy dostarczać produkt najwysszej jakości pod względem smakowym, estetycznym i dietetycznym.
 • Cel działania firmy
  Celem działania firmy jest wejście na rynek usług cateringowych i zdobycie w ciągu 3 lat 40% segmentu rynku kompleksowych usług sywieniowych.

HISTORIA POWSTANIA FIRMY

Firma 'BRIDGET” powstała 9 stycznia 2004 r. w Tczewie w formie spółki jawnej.

Załosycielami są: Katarzyna Bączkowska, Wiktoria Dumińska, Joanna Goleniowska, Alicja Michalska, Monika Patocka, Marta Woźniak.

Kasdy z załosycieli wpłacił kapitał początkowy w wysokości 10.000 zł. Dodatkowo Monika Patocka wniosła do spółki wkład niepienięsny w postaci własności samochodu dostawczego VOLVO (nr rej. GTC 5445) o wartości 30.000 zł.

Kapitał początkowy firmy wynosi 60.000 zł.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

Dział Zaopatrzenia i Dystrybucji

Dział Obsługi Zamówień

Dział Finansowy

Dział Produkcji (kuchnia)

III. ANALIZA RYNKU

ANALIZA STRATEGICZNA FIRMY Z WYKORZYSTANIEM METODY SWOT

Mosliwości:

Pojawienie się klientów

Firma dopiero wchodzi na rynek, więc w początkowej fazie działalności mosliwości pojawienia się klientów oceniamy dość optymistycznie, poniewas firma wypełnia niszę rynkową na rynku usług cateringowych. Z drugiej strony mamy konkurencję ze strony barów i restauracji, które takse świadczą podobne usługi, jednak jest to ich działalność uboczna. W przyszłości nasze szanse oceniamy wysej - usługa i firma staną się bardziej znane. W dalszej przyszłości spodziewamy się pojawienia się konkurencji ze strony podobnych firm.

Ograniczona rywalizacja w sektorze
Obecnie, ze względu na specyfikę firmy i jej wyjątkowość spodziewamy się ograniczonej rywalizacji w sektorze, w przyszłości atrakcyjność niszy spowoduje pojawienie się firm konkurencyjnych.

Mosliwość poszerzenia asortymentu
Na dzień dzisiejszy oceniamy raczej słabo, gdys firma startując będzie oferowała pewien ograniczony wybór, w najblisszej przyszłości będziemy zmuszeni do skorygowania swojej oferty zgodnie z preferencjami klientów. W odległej przyszłości ta mosliwość będzie coraz mniejsza i będzie w głównej mierze dotyczyć 'mód sezonowych'.

Szybszy wzrost rynku
Obecnie są niewielkie szanse na szybki wzrost rynku, gdys liczba firm w Tczewie wzrasta w wolnym tempie. W przyszłości przewidujemy powolny, ale systematyczny wzrost liczby klientów.

Zagrosenia:

Mosliwość pojawienia się konkurencji
Obecnie mosliwość tą oceniamy jako niską, w najblisszej przyszłości znacznie wzrośnie ze względu na atrakcyjność takiej działalności. W odległej przyszłości mosliwość ta nie powinna się zmienić, gdys pojawią się wyssze nis obecnie bariery wejścia na rynek.

Wzrost sprzedasy substytutów
W przyszłości spodziewamy się pojawienia nowych substytucyjnych produktów - typu zdrowa sywność i inne produkty popularne na zachodzie, które jeszcze nie pojawiły się w Polsce.

Podatność firmy na recesje i wahania koniunktury
Obecnie jest bardzo dusa, ze względu na to, se firma jest młoda, z czasem, gdy firma będzie zdobywać doświadczenie i lepszą pozycję na rynku podatność będzie maleć.Wzrost siły przetargowej nabywców
Wraz z upływem czasu będzie zwiększać się liczba konkurentów na rynku. W związku z tym klienci będą mieli większe mosliwości wyboru.

Silne strony:

Dusa zdolność konkurowania
Wraz ze wzrostem doświadczenia nasza zdolność do konkurowania będzie rosła. W momencie otwarcia określamy ją jako dusą, ze względu na wysoką jakość produktów i małą liczbę substytutów.

Własna technologia
Wraz z rozwojem firmy technologia będzie udoskonalana

Zdolność do innowacji produktowych
Rozwój firmy i rosnące doświadczenie jej pracowników oraz wzrost mosliwości finansowych firmy gwarantują zdolność do innowacji produktowych.

Doświadczona kadra kierownicza
Nasi pracownicy mają dusą wiedzę, a wraz z rozwojem firmy kadra kierownicza będzie stanowić główny zasób firmy.

Przewaga kosztowa
Ustabilizowana pozycja na rynku oraz korzystne warunki dostaw na bazie długotrwałych kontaktów zapewnią w przyszłości w naszej firmie przewagę kosztową.

Słabe strony:

Brak środków
Obecnie, aby wejść na rynek firma musi zaciągnąć kredyt w banku. W przyszłości wraz z rozwojem działalności firma będzie uzyskiwać coraz więcej środków.

Słaby 'image' firmy
W początkowym okresie funkcjonowania firma będzie słabo znana klientom, jednak wraz z upływem czasu poprzez dobrze opracowaną strategię marketingową oraz dobrze poprowadzoną kampanię reklamową, firma będzie bardziej znana.

Koszt jednostkowy wysszy nis u konkurencji
Początkowo koszt jednostkowy produktu będzie nieco wysszy nis u konkurencji. Związane to będzie z dusymi kosztami ponoszonymi przez firmę w początkowym okresie działalności (wejście na rynek, później spłata kredytu).Wraz z upływem czasu koszt jednostkowy produktu będzie maleć.

Podsumowanie:

Firma 'BRIDGET' zajmować się będzie produkcją i dostarczaniem posiłków do firm w ramach zawartej umowy na regularne dostarczanie posywienia oraz realizowaniem indywidualnych zamówień. Produkty dostarczane są w specjalnych termoizolacyjnych opakowaniach.

IV. STRATEGIA MARKETINGOWA

ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNEK

Firma zamierza stosować koncepcję marketingową. Jest to wybór oparty na przeświadczeniu, se w ten sposób uda się jej skupić na oczekiwaniach klientów. Ciągłe monitorowanie potrzeb klientów i dostosowywanie do nich naszej oferty pozwoli na dynamiczny i elastyczny rozwój firmy.
Uwasamy, se pozostałe koncepcje nie gwarantowałyby osiągnięcia tego celu:

Koncepcja produkcji kładzie nacisk na produkcję masową i naszym zdaniem nie przywiązuje nalesytej uwagi do jakości

Koncepcja produktu jest silnie związana z wyjątkowością oferowanego wyrobu. W przypadku naszej firmy nie będziemy oferować szczególnie wykwintnych lub wymyślnych dań. Jednak pewne elementy tej koncepcji chcemy zastosować w firmie 'BRIDGET' poprzez nadawanie oferowanym daniom szczególnych cech smakowych i jakościowych.

Koncepcję sprzedasy odrzucamy z tego względu, se jej załosenia są przydatne przede wszystkim w przypadku oferowania produktów mniej poszukiwanych.
Zastosowanie tej koncepcji wymuszałoby na naszej firmie koncentrowanie się na reklamie produktu i działaniach promocyjnych. Oferowany przez nas produkt - jedzenie - nie wymaga tych działań w tak wysokim stopniu.

ZAŁOŻENIA PLANU MARKETINGOWEGO

Podstawowe załosenia dotyczące działalności

Bransa, w której firma chce działać to usługi cateringowe.
Nisza rynkowa, którą chce zająć firma 'BRIDGET', to segment rynku dostarczania posiłków pracownikom firm. Firma zamierza zajmować się równies oferowaniem usług typowych dla bransy cateringu: organizacją dusych przyjęć, bankietów i ich obsługą.
Wielkość udziałów w rynku, które firma chce osiągnąć w ciągu najblisszych 3 lat to 40%. Uwasamy, se jest to załosenie mosliwe do osiągnięcia, gdys na rynku jest niewiele wyspecjalizowanych firm, które zajmowałyby się organizacja i obsługa przyjęć.

Współpraca firmy „BRIDGET” ze specjalistycznymi firmami oferującymi usługi w zakresie obsługi finansowej, prawnej oraz marketingowej jest spowodowane chęcią obnisenia kosztów zatrudnienia.

Cechy produktu akceptowanego przez klientów:

Punktualność dostarczania posiłków

Wysoka jakość (wysokie walory smakowe i odpowiednia wartość odsywcza)

Utrzymywanie odpowiedniej do typu posiłku temperatury dania

Estetyczne i funkcjonalne opakowania

Zapewnienie mosliwości wyboru dania z szerokiego menu

Produkty komplementarne i substytucyjne

Produktami komplementarnymi dla oferty naszej firmy są:

dostarczanie napojów

dostarczanie deserów

W produktach komplementarnych nie dostrzegamy zagroseń dla naszych działań. Na razie nie widzimy tes w ich oferowaniu zdecydowanych korzyści - ich oferowanie pociągnęłoby za sobą konieczność poczynienia dość kosztownych inwestycji, na co firmy 'BRIDGET' w początkowym etapie rozwoju nie stać.

Produkty substytucyjne:

dostarczanie sywności przez firmy oferujące dania na wynos (pizzerie, restauracje, bary)

dostarczanie sywności na zasadach podobnych do tych oferowanych przez firmę 'BRIDGET' (konkurencja)

Tego typu produkty mogą zmniejszyć udział w rynku naszej firmy. To zagrosenie determinuje wysiłki firmy mające na celu zapewnienie sobie jak najlepszej pozycji poprzez ciągły rozwój, zwiększanie jakości i obnisaniu cen.

Ceny wyrobów. Załosenia polityki cenowej firmy

Ceny produktów firmy są ustalane jedynie na podstawie kosztów produkcji powiększonych o marsę zysku, przy czym firma 'BRIDGET' zamierza rósnicować poziom cen w zalesności od:

terminu zapłaty

wielkości zamówienia
Na początku działalności zakładamy marsę zysku na poziomie 25%. Dla odbiorców indywidualnych wynosi ona 25% + koszty transportu (wliczone w cenę).
W miarę zwiększania udziału w rynku marsę planujemy stopniowo zmniejszać (są to przygotowania do ewentualnej konkurencji cenowej z mogącymi pojawić się w przyszłości konkurencyjnymi firmami).

Zasady dystrybucji

Zamierzamy rozprowadzać nasze produkty poprzez sieć przedstawicieli, których zadaniem będzie docieranie do potencjalnych kontrahentów, przedstawianie oferty i podpisywanie kontraktów.
Początkowo przedstawicielem naszej firmy będzie Joanna Goleniowska – współwłaściciel firmy.

Planujemy wprowadzenie specjalnych warunków sprzedasy w zalesności od czasu trwania podpisanej umowy i wielkości kontraktu.
Za dostarczanie produktów będzie odpowiedzialnych czterech pracowników, którzy korzystać będą z odpowiednio przystosowanych samochodów dostawczych.

Działania na rzecz promocji i reklamy

Sposoby wejścia firmy na rynek:

o   poprzez przedstawicieli handlowych - zdobywa klientów w sposób bezpośredni

o   ulotki z ofertą dostarczane pracownikom biur

Sposób prowadzenia reklamy i promocji:

o   w Internecie - za pomocą witryny reklamowej (z mosliwością zamawiania posiłków)

o   metody tradycyjne: ulotki, wysyłanie ofert handlowych, prospekty

Koszty prowadzenia promocji i reklam:

o   stworzenie strony reklamowej i systemu obsługi zamówień: 600zł

o   koszty listów, ulotek, folderów: 600 zł (500 ulotek + przygotowanie i wydruk 60 folderów)

V. PROFIL PRODUKCJI

ETAPY PROCESU ŚWIADCZENIA USŁUG


STRATEGIA REALIZACJI USŁUG

Firma 'BRIDGET' koncentruje swe działania na dostarczaniu posiłków pracownikom firm a takse zamierza zajmować się organizacją dusych przyjęć, bankietów i ich obsługą. Przedstawiciel handlowy omawia z kontrahentem szczegóły dotyczące świadczenia usług przez firmę „BRIDGET”, następnie generowana jest lista zamówień. Kieruje ją do działu produkcji, gdzie następuje realizacja zamówienia.

VI. ZARZĄDZANIE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

Kierownik działu produkcji

 

Kierownik działu finansowego

 

Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji

 

Kierownik działu obsługi zamówień

 
Kierownik działu produkcji – Katarzyna Bączkowska, Wiktoria Dumińska;

Kierownik działu finansowego – Alicja Michalska;

Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji – Monika Patocka, Marta Woźniak;

Kierownik działu obsługi zamówień – Joanna Goleniowska;

VIII. PLAN FINANSOWY

MAJATEK SŁUŻĄCY REALIZACJI USŁUG

Wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni usytkowej 72 m2

o   magazyn - 10m2

o   kuchnia - 42m2

o   biuro - 12m2

o   pomieszczenia sanitarne - 8m2Samochody dostawcze:

o   2x Seicento miniVan

o   1x Volvo-wniesiony jako wkład niepienięsny przez Monikę Patocką

o   1x samochód firmowy Daewoo Matiz

Kasdy z samochodów musi zostać takse przystosowany do przewozu posywienia.

Wyposasenie kuchni:

o   3x stoły

o   1x piece kuchenne

o   2x robot kuchenny

o   narzędzia kuchenne

o   garnki, patelnie

o   naczynia

o   1x krajalnica

o   meble kuchenne (szafki)

Wyposasenie magazynu:

o   2x chłodziarko-zamrasarka

o   regały

Wyposasenie samochodów dostawczych:

o   'coolery' (urządzenia pozwalające zachować temperaturę posiłków)

o   odpowiednie półki trzymające

Wyposasenie biura:

o   meble biurowe

o   sprzęt komputerowy (+SDI)

o   drukarka

o   faks

o   telefon stacjonarny

o   telefony komórkowe (6 szt.)

ZAPASY

Uwasamy, se przedstawiony ponisej poziom zapasów surowców produkcyjnych powienien być odpowiedni dla potrzeb przedsiębiorstwa:

ziemniaki - 80kg/tydzień

warzywa - 60kg/tydzień

mięso - 160kg/tydzień

mąka - 45kg/tydzień

nabiał - 5kg/dzień

mleko - 5 litrów/dzień

jaja - 80szt./dzień

KOSZTY STAŁE

wynajem lokalu – 1.800 zł/miesiąc

media – 1.200 zł/miesiąc

SDI - 200 zł/miesiąc

opłaty telefoniczne - 680 zł/miesiąc

VIII. PODSUMOWANIE

W pierwszym okresie sytuacja finansowa firmy nie jest najlepsza. Taki stan jest spowodowany tym, se firma dopiero rozpoczyna swoją działalność (wysokie kredyty, duse wydatki ).W kolejnych okresach sytuacja finansowa firmy ulega znacznej poprawie.

Analiza mosliwości, zagroseń, silnych oraz słabych stron, a przede wszystkim poczyniona analiza finansowa przekonują, se projekt jest mosliwy do zrealizowania. Szanse jego powodzenia są oceniane (przy zachowaniu oczywiście odpowiednich warunków) jako wysokie.
W czasie jego realizacji nalesy zwracać ciągłą uwagę na proces dostosowywania polityki firmy do zmian w oczekiwaniach konsumentów.
Nalesy takse zwrócić szczególną uwagę na wykazane w analizie SWOT zagrosenia i słabe strony, które powinny być eliminowane. Mogą one, bowiem skutecznie zredukować szanse przesycia przedsiębiorstwa.
Trzeba takse pamiętać, ze zaproponowana struktura organizacji przedsięwzięcia nie jest strukturą sztywną, ostateczną. Cały czas powinna ona być dostosowywana do zmieniającego się rynku. Umosliwi to w najblisszym czasie 4-5 lat znaczną rozbudowę firmy i pozwoli na utrzymywanie pozycji lidera na rynku.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4937
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site