Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

биологијаживотињазаконодавствоисторијакултуралитературамаркетингматематика
привредаразличитихрачунарарецептисоциологијатехника

PRIVREDNI SISTEM KAO NAUNA DISCIPLINA

привреда+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

PRIVREDNI SISTEM KAO NAUNA DISCIPLINADEFINICIJA

Celokupnost drutveno-ekonomskih odnosa izraenih kroz razliite drutveno-ekonomske kategorije ini drutveno-ekonomski sistem.

Upravo tim kategorijama definiemo i obrazlaemo neku drutveno-ekonomsku formaciju, kao poseban, istorijski odreen oblik drutva, koji je utemeljen na dostignutom nainu proizvodnje.

OSNOVNE METODE TEORIJE
PRIVREDNOG SISTEMA

Dijalektika metoda

Sintetika metoda

Verifikaciona metoda

Komparativna metoda

Istorijska metoda

OSNOVE I NOSIOCI PRIVREDNOG SISTEMA

OSNOVE PRIVREDNOG SISTEMA INE:

Oblik i sadraj vlasnitva

Robno bie privrede

Integralna trita (robe, usluga, kapitala)

Trite radne snage

Planiranje kao korektivni mehanizam privrednog razvoja

Preduzee kao osnovni privredni subjekt

Dobit kao motiv uspenog poslovanja

vrsti principi pravne drave

Ogranieno strukturno prilagoavanje uloge drave u upravljanju privrednim sistemom

NOSIOCI PRIVREDNOG SISTEMA SU:

Domainstva kao osnovna prirodna i potroaka organizacija

Privredna drutva i njegove razne asocijacije

Drutveno-politike zajednice (optine, gradovi, okruzi, pokrajine, republike, drava)

Drutveno-politike organizacije, odnosno politike stranke
(koje deluju posredno)

CILJEVI I TIPOVI PRIVREDNOG SISTEMA

CILJEVI PRIVREDNOG SISTEMA

ivotni standard

Puna zaposlenost

Uravnoteen platni bilans

Mogua stopa ekonomskog rasta

Mogui rast linih dohodaka

TIPOVI PRIVREDNOG SISTEMA

PRVA PODELA

1. Kapitalistiki:

liberalni

monopolski

dravno-kapitalistiki

2. Socijalistiki:

dravno-administrativni

samoupravni (primer SRJ)

DRUGA PODELA

1. Otvorenog tipa (savremeni, trini)

2. Zatvorenog tipa (autarhini, pripada prolosti)

OPTI ELEMENTI EKONOMSKOG SISTEMA

1) RESURSI

DEFINICIJA

Sve raspoloive materijalne i nematerijalne izvore stvaranja materijalnog bogatstva i ekonomskog blagostanja nazivamo resursima jedne zemlje.

RESURSI:

1.Geografski poloaj

2.Tip zemljita

3.Rudno i mineralno bogatstvo

4.Bogatstvo vodotokovima

5.Bogatstvo umama, panjacima, biljna proizvodnja

6.Bogatstvo savremenim sredstvima za proizvodnju-investicije u osnovne fondove

7.Razvoj tercijalnog sektora

8.Stanje deviznih rezervi (za nekonvertibilne valute)

9.Obrazovni sistem - stanovnitvo resurs nad resursima

10.Nivo tehniko-tehnolokih saznanja Nauno-istraivaka i istraivako razvojna delatnost,

2) PRIVREDNI SUBJEKTI

PRVA PODELA

1.Prema broju lica (pojedinani, grupni);

2.Prema delatnosti (poljoprivredna, industrijska, zanatska, itd.);

3.Prema ulozi (proizvoai ili potroai);

4.Prema drutvenom statusu (oni koji odluuju i oni koji ne odluuju)

DRUGA PODELA

1.Drava koja kao drutveno-politika zajednica istovremeno predstavlja i privredni subjekt.

2.Privredno drutvo definie se kao organizovana jedinica u kojoj se proizvode odreena materijalna dobra, pruaju odreene usluge.

3.Domainstva su osnovne elije drutva i osnovne potroake jedinice, a ujedno i najbrojniji subjekti u jednom drutvu.

3) PRIVREDNE AKTIVNOSTI

PREMA MARKSU INE:

Proizvodnja (prioritetna aktivnost)

Raspodela

Razmena (uestvuju i trgovinska i druga preduzea)

Potronja

PROIZVODNA AKTIVNOST
OBAVLJA SE UZ POSREDNU POMO:

Monetarne privrede (banke, berzanski posrednici, investicioni fondovi, osiguravajua drutva, itd)

Trgovine (unutranje i spoljne) koja slui za razmenu robe i dokazivanje opravdanosti proizvodnje.

FAKTORI NAJPRESUDNIJI ZA
STOPU PRIVREDNOG RASTA

Obim akumulacije

Struktura novih ulaganja

Tempo privrednog progresa

Veliina ponude radne snage i njen kvalifikacioni nivo

Metodi upravljanja razvojem

Karakter politikog sistema

Stanje raspodele dohotka

Postojei nivo cena

Stanje zaliha

Broj nezaposlenih

Koliina uvezenih proizvoda, itd.

4) INSTITUCIJE

SU CENTRALNI PROBLEM EKONOMIJE
PREMA SHVATANJU:

a)Karla Marksa

b)Amerike institucionalne kole (Veblen Torsten i dr)

DVA SU KLJUNA PITANJA
KOJA TREBA REITI INSTITUCIONALNO:

a)Svojina (privatno vlasnitvo)

b)Ugovori (odnos izmeu ekonomskih i pravnih institucija)

DRUGA SHVATANJA DAJU PREDNOST
SLEDEIM INSTITUCIJAMA:

a)Tritu

b)Planiranju

c)Trokovima

DEFINICIJA I CILJ:

Definicija

Institucijom nastaje jedan ustaljeni odnos (pravila) izmeu privrednih subjekata ime se garantuju odreena ponaanja ljudi.

Cilj Pravna sigurnostPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3282
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved