Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

биологијаживотињазаконодавствоисторијакултуралитературамаркетингматематика
привредаразличитихрачунарарецептисоциологијатехника

СУФИКСИ -AR И -AS СА СЕМАНТИЧКОМ ВРЕДНОШЋУ НОМИНА АГЕНТИС

литература

+ Font mai mare | - Font mai mic



DOCUMENTE SIMILARE



-AR -AS



-ar

ar arius, arius ar

arius

jitar<srb pisar<rus.писар, sumar<шумар etc.

Највише(већина) изведеница са суфиксом ar macinar a macina mulgar a mulge ospatar a ospata sugar a suge bajenar a

bajeni/a fugi), fugar(a fugi), peticar(a petici), vorbar(a vorbi) etc.

Ако погледамо основе изведеница са суфиксом ar

У вези(гледајући) вредности суфикса ar имена особа по вршеном занату, по сталном или ванредном(привременом) занату или по функцији. Међу ових категорија не може се увек видети јасна граница. Међу, најкоришченијим поцечамо: forjar a forja zidar a zidi arhivar a arhiva etc

ar demisionar(a demisiona) ar zvonar(a zvoni)

s

as. s s s s s

С обзиром на форму изведеница у аs ar

Изведенице номина агентис у аs plutas(a pluti vaslas(a vasli

cercetas(a cerceta gonas(a goni mulgas(a mulge tocmas(a se tocmi targui ucigas(a ucide arendas(a arenda buciumas(a buciuma cosas(a cosi pandas(a pandi pradas(a prada), tintas(a tinti



calaras(a calari), inaintas(a inainta

marginas(a margini), rotas(a roti).

s s s complotas-complotist a complota intrigas-intrigant a intriga etc

s puscas(a pusca), schimbas(a schimba), calaras(a calari), fluieras(a fluiera), trambitas(a trambita), inaintas(a inainta), etc.

complotas(a complota), cosas(a cosi), daunas(a dauna), ucigas(a ucide), urmas(a urma) etc.

ar s постоји велика сличност у вези форме али и у вези функционалитета. У закључку, суфикси ar s

-ist

Од суфикса ist arhivist(a arhiva), betonist(a betona), colectivist(a colecta), telefonist(a telefona) etc.

-------- ----- ------ ------Studii si materiale privitoare la formarea cuvintelor in limba romana----- ----- --------- ----- ------Vol.2. - 1960-------- ----- ------ ----- ----- -------------

ant

Нити у наше граматике, нити у друге лингвистичке студије није скоро ништа речено за овај суфикс јер мислило се да ant ant

У румунском језику постоје неке речи изведене суфиксом ant ant contaminant(a contamina), curant(a cura), manipulant(a manipula), premiant(a premia), ofertant(a oferta), orchestrant(a orchestra), proiectant( a proiecta), manifestant(a se manifesta), solicitant(a solicita), votant(a vota) etc.

-------- ----- ------ ------Studii si materiale privitoare la formarea cuvintelor in limba romana----- ----- --------- ----- ------Vol.3. - 1962 -------- ----- ------ ----- ----- -------------

ent

Облик ent

Ma refer aici, in special, la termenii din domeniul invatamantului de tipul:

absolvent(a absolvi), student(a studia), absent(a absenta) etc. Acesti termeni sunt

imprumutati cu certitudine din limba germana, lucru dovedit atat de forma lor fonetica, cat si de sensul special pe care il au in germana si romana.

Варијанта ent

-------- ----- ------ ------Studii si materiale privitoare la formarea cuvintelor in limba romana----- ----- --------- ----- ------Vol.4. - 1967 -------- ----- ------ ----- ----- -------------

ard

И. Данила студирајући овај суфикс, говори о вредношћу коју имају већи број његових изведеница у изворним језицима и у румунски језик. Исто нам показује да овај суфикс је мање продуктиван, ово нам објашнује карактером и конкуренциом овог суфикса са другим суфикса који граде номина агентис.

Треба поцетити да све изведенице са суфиксом ard filozofard a filozofa особа која шпекулише филозофски са сумнивошћу(са сумнивим квалитетом), sablonard a sablona



На ове могу се додати неколико печи који могу бити позајмљенице, али и које могу бити грађене и на румунском територији, стара реч постојећи и у румунском језику: panicard a se panica revansard a se revansa etc

-cios, -et(-aret), -giu(-agiu, -angiu)

-cios

cios cios

Примећује се семантичка вредност номина агентиса неких именица: mancacios a manca plangacios a plange bolnavicios a se imbolnavi batranicios a imbatrani pofticios a pofti schimbacios a se schimba suparacios a se supara etc

-et

bagaret(a se baga certaret(a se certa), infigaret(a se infige plangaret(a se plange vorbaret(a vorbi etc

-giu

giu palavragiu a palavragi chiulangiu a chiuli reclamagiu(a reclama), pilangiu(a pili), scandalagiu(a face scandal), zurbagiu(a zurba) etc.

-------- ----- ------ ------Studii si materiale privitoare la formarea cuvintelor in limba romana----- ----- --------- ----- ------Vol.6. - 1972 -------- ----- ------ ----- ----- -------------

-tor, -or

tor or

Првенствено извори су латински, француски и италијански а у другом плану спадају грчки, немачки и руски.

Грчки језик је створио овакав тип речи помоћу суфикса наслеђен ис индо-европског језика, немачки и руски језик позајмили су суфикс из романских језика, или су их градили по моделу тих језика, руски језик позајмљујући га и из немачког.

Ове позајмљенице стварају отворене серије у румунском језику, њихови извори постајући у току времена вариране(измењане), заједно са ширењем латинско-романских речи у остале језике. Оне су лако биле уоквирене(примељене) у румунској лексици, где постоји велики број речи(именице мушког, женског и средњег рода као и глаголски придеви) грађене са наслеђеним суфиксом tor. Позајмљујући овај тип речи, румунски језик их је асимилирао код изведеница са наслеђеним суфиксом, али њихова адаптација конституира(саставља) један дуг и сложен процес, чије развијање може бити мишљено закључено(завршено) данас за већину речи из ове категорије. На пример, именице изведене суфиксом tor dictator a dicta protector a proteja mediator a medita controlor a controla operator a opera etc



-------- ----- ------ ------Studii si materiale privitoare la formarea cuvintelor in limba romana----- ----- --------- ----- ------Vol.5. - 1969 -------- ----- ------ ----- ----- -------------

ant ar as, -er giu -agiu ier ist or tor

Већина граматичких категорија од којих су изведена занатска имена су именице, а оне са семантичким значењим номина агентиса су многобројне. Тако имамо са суфиксом -ar: colectionar(a colectiona), faiantar(a faianta), faurar(a fauri), forjar(a forja), franar(a frana), maturar(a matura), modelar(a modela), mozaicar(a mozaica), ospatar(a ospata), otelar(a oteli), parchetar(a parcheta), rasnitar(a rasni), rotar(a roti), sapunar(a sapuni), sifonar(a sifona), stantar(a stanta), tapetar(a tapeta), tabacar(a tabaci), tamplar(a tamplari), tocilar(a toci), zidar(a zidi), arhivar(a arhiva), samotar(a samota) etc., -as: ciocanas(a ciocani), cosas(a cosi) etc. , -giu, -angiu: pavagiu(a pava) -er, -ier: confectioner(a confectiona), receptioner(a receptiona), broder(a broda), frizer(a friza), tricoter( a tricota), betonier(a betona), echipier(a echipa), plafonier(a plafona), modelier(a modela), parfumier(a parfuma), magaziner(a inmagazina), miner(a mina) , -ant: manevrant(a manevra), proiectant(a proiecta), manipulant(a manipula) , -or, -tor: acordor(a acorda), ajustor(a ajusta), asfaltor(a asfalta), cablor(a cabla), coafor(a coafa), corector(a corecta), drenor(a drena), finisor(a finisa), forjor(a forja), frezor(a freza), gravor(a grava), machior(a machia), masor(a masa), matisor(a matisa), modelor(a modela), montor(a monta), mortezor(a morteza), pirogravor(a pirograva), plior(a plia), polizor(a poliza), presor(a presa), dresor(a dresa), rafinor(a rafina), profesor(a profesa), recuzitor(a recuza), reglor(a regla), retusor(a retusa), alegator(a alege), calcator(a calca), cititor(a citi), croitor(a croi), culegator(a culege), daltuitor(a daltui), debitator(a debita), depanator(a depana), constructor(a construi), distilator(a distila), echilibrator(a echilibra), formator(a forma), glazurator(a glazura), instalator(a instala), impletitor(a impleti), incarcator(a incarca), incheietor(a incheia), ingrijitor(a ingriji), insotitor(a insoti), laminator(a lamina), lacuitor( a lacui), legator(a lega), lustruitor(a lustrui), masurator(a masura), manuitor(a manui), modelator(a modela), montator(a monta), mulgator(a mulge), nituitor(a nitui), pavator(a pava), pazitor(a pazi), pieptanator(a pieptana), preparator(a prepara), producator(a produce), recuperator(a recupera), strangator(a strange), slefuitor(a slefui), taietor(a taia), tencuitor(a tencui), tiparitor(a tipari), titrator(a titra), topitor(a topi), torcator(a toarce), trasator(a trasa), tragator(a trage), trefilator(a trefila), turnator(a turna), tesator(a tese), ungator(a unge), urzitor(a urzi), vinificator(a vinifica), vanzator(a vinde), vopsitor(a vopsi), vulcanizator(a vulcaniza), patinator(a patina) etc. -ist: betonist(a betona), colorist(a colora), copist(a copia), electronist(a electroniza), modelist(a modela), motorist(a motoriza), receptionist(a receptiona), telefonist(a telefona), telegrafist(a telegrafia), ventilatorist(a ventila) etc.

-ar, -as, -giu, -ier, -ist -ant, -er, -or

-ar

-tor,

-ator.

-ier, -er, magaziner(a inmagazina).

-ier -er -eur -ier. brodier(a broda), modelier(a modela), parfumier(a parfuma) etc.

-as, cosas(a cosi sau trambitas(a trambita

-giu pavagiu a pava

finisor-finisator(a finisa), montor-montator(a monta), rafinor-rafinator(a rafina), distilator-distilier(a distila), betonist-betonier(a betona), pavagiu-pavator(a pava), confectionar-confectioner(a confectiona), broder-brodier(a broda), retusor-retusier(a retusa), modelar-modelier(a modela), receptionist-receptioner(a receptiona) etc.

-or, -tor.

-tor

Следећи суфикс по продуктивности је суфикс -ar. -tor, -ar

И остали суфикси су продуктивни када је говор о професијских имена, али у мањем броју.





Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2639
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved