Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

FiskeFysiskaGeografiHistoriaInstallationerKulturLedningLitteratur
MarknadsföringOlikaReceptSociologiSportTeknikUtbildning

Commander´s Of Genius

sociologi+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Commander´s Of Genius

Detta är nagra av dom befälhavare som hade kunnat förändra världen om dom skulle haft fria händer, utan Hitler´s ändringar av operationer och planer hade Tredje riket statt än idag. Om inte Hitler hade lagt sig i sa hade hela Europa varit tyskt nu, som exempel kan jag ta Generalfeldmarshall Fedor von Bock (se bild): han var nog den mest strategiska och erfarna Fältmarskalk Tyskland hade. Han förde befäl över Bl.a armégrupp mitt som hade destination Moskva under operation Barbarossa. men hans misstag var dock att han ifragasatte Hitlers 'utmärkta' planer vid intagandet av Moskva. Det resulterade i att tyskarnas Moskva offensiv trycktes tillbaka av den ryske befälhavaren Zjukhov, Bock blev da utsedd till syndabock för misslyckandet. Därför blev han ersatt av en mindre bra befälhavare (von Klüge), ett stort misstag av Hitler. Fedor´s karriär slutade dock abrupt 4 maj 1943 när hans privata bil blev beskjuten av ett allierat flygplan. En världens största befälhavare dog.Tysklands största pansar expert blev även han avsatt för att ifragasätta Hitler, Heinz Guderian. Guderian var utan tvekan en stor tillgang pa slagfältet. hans expertis pa snabbt pansar visar han i sin bok 'Achtung Panzer!' där han beskriver exakt hur pansaret ska användas med störst effekt, detta var även nagot han visade i Frankrike, Guderians pansar nadde franska kusten efter bara tio dagar, Fransoserna var mer än lamslagna dom var paralyserade av den oerhörd snabba offensiven. Han ersattes senare under operation Barbarossa efter att dragit sin enhet ur en omöjlig situation och ifragasatt Führern. Han kom senare att bli en nyckel person i OKW*. En annan storslagen general var ”Ökenräven”, Erwin Rommel (se bild). Han ledde tyskarnas Afrika kar, han visade sig kunna kommendera pansar även han.

Dom inledande tyska framgangarna i nord Afrika gav Rommel hjälte status, efter Rommels vinst vid Tobruk malade den tyska propagandan upp honom som ”oslagbar”, och Hitler befordrade honom till Generalfältmarskalk. Churchill försökte förklara för Britterna att han inte alls var ”oslagbar”, men i onödan. Fäste efter fäste föll under DAK (Deutshe Africa Korps). Framgangarna avtog dock när Churchill bytte ut 8:e Arméns passiva chef Arhibald Wavell till den mycket energiske Bernard Law Montgomery eller ”Monty”, men inte enbart Monty räddade den 8:e Armén, amerikanarna hade skickat sin energiske George Patton tillsammans tryckte dom ut den allt mer utmattade Tyska Afrika Karen. Drapslaget kom vid El Alamein, där tyskarna tvingades pa en evig flykt genom öken landskapet. Rommels arbete i nord Afrika var över Hitler kallade hem honom till Frankrike där han och Rundstedt skulle stoppa dom allierades invasion, dom bada hade olika tankar pa hur pansar trupperna skulle användas Rundstedt ville vara passiv medan Rommel ville Anfalla dom allierades trupper pa stranden, Hitler följde Rundstedt´s förslag. Därav lyckades dom allierade fa fotfäste och skeppa in mer och mer material och trupper. Efter manga motsägelser mellan Rommel och Hitler drogs Rommel in i Konspirationen mot Hitler. Vid en av hans manga inspektioner vid fronten blev hans stabs bil beskjuten av ett Allierat jaktplan Rommel överlevde men var tvungen att vistas pa sjukhus en lang tid. Och efter att det 20:e juli attentatet mot Hitler misslyckas misstänktes han för att spelat en roll i det hela, eftersom det var Hitlers favorit fick han tva alternativ, Rättegang da kundes det inte uteslutas att hans familj kom ikläm, eller självmord. Med tanke pa familjen valde han självmord. Rommel dog den 14 oktober 1944 följd av en Statsbegravning. Ett mindre rankat geni var Joachim ”Jochen” Peiper, han förde befäl över Kampfgruppe Peiper som tillhörde SS division Leibstandarte Adolf Hitler som i sin tur tillhörde 6:e SS pansar Armen som Josef ”Sepp” Dietrich förde befäl över, Dietrich kommer jag till senare sa lat oss för tillfället nöja oss med Peiper. SS-Obersturmbannführer Peiper hade inte ens gatt över 30 ars strecket under kriget men hans strategiska kompetens var fulländad. han kom inte att minnas enbart för sina stora framgangar bade Ryssland och Tyskland utan även för hans brutalitet mot civila och krigsfangar. Under Tyskarnas Ardennes offensiv 1944 avrättades inte mindre än 80 amerikanska krigsfangar troligen av Kampfgruppe Peiper. Detta var nagot Nürnbergs rättegangarna sag tungt pa och dömde honom till döden, Peiper blev emellertid villkorligt frigiven efter nagra ar i fängelse. Men han mördades senare under 70 talet av franska kommunister. ”Sepp” Dietrich var som sagt högsta befäl för 6:e SS pansar armén under Ardenner offensiven. Under Operation Barbarossa förde han befäl över 1:a pansar karen, han var nära vän till Hitler och utsags till general inom Waffen-SS. Han tog väl hand om sina män och dom älskade honom för det, en riktig moral höjare. Aven han blev fälld i Nürnbergs rättegangarna för morden pa amerikanska krigsfangar under 1944, han fick 25 ars fängelse men blev frikänd efter ca 10 ar. Den ende som kunde tävla med von Bock´s erfarenhet var Generalfeldmarshall Erich von Manstein. Manstein var en mästare pa mekaniserad krigsföring. Under 1939 tjänstgjorde han som Gerd von Rundstedt´s stabschef.

Innan invasionen av Frankrike var officers karen oense om var tyskarnas huvudanfall skulle sättas in, von Manstein utarbetade en egen plan som rakade vara identisk med Hitlers plan.

Hitler godkände genast planen, planen resulterade i paris fall 1940. Efter manga framgangar pa bade västfronten och östfronten blev han befordrad till Fältmarskalk. Under Sovjets inringnig av Paulus 6:e arme ledde han armé grupp Don som skulle försöka sig pa en utbrytning av 6:e. Han var dock oförmögen att bryta inringningen av 6:e armen. 1943 lyckades han aterta Kharkov och Belgorod. Han deltog även i historiens största pansar slag nagonsin, slaget om Kursk. Tyskarna förlorade visserligen det men dom största materiella förlusterna fick Röda Armen. Efter för manga reträtter tappade Hitler förtroendet för von Manstein och därför avsatte honom. Han deltog inte mer i kriget.

Under en brittisk militär domstol 1949 dömdes han till 18 ars fängelse för krigs förbrytelser begangna i Sovjet Unionen, han frigavs dock efter bara ca 4 ar. Friedrich Paulus (se bild) tjänstgjorde som 6:e Arméns stabschef till 1942 da han utsags som befälhavare för densamma. Han ledde 6:e Arméns framryckning mot Stalingrad han lyckades inta 90 procent av staden, men en stor fara hotade 6:e Armén. Ryssarna hade börjat med en inringnings manöver som senare lyckades. Nu var den 6:e Armén inringad och led brist pa bränsle och andra förnödenheter. Eftersom Paulus vägrade bryta mot Hitlers order att försvara staden till siste man utförde han aldrig ett utbrytningsförsök. Hitlers löfte om att han skulle rädda dom visade sig vara falskt. Manstein försökte att bryta igenom den ryska linjen men misslyckades, även 4:e pansar Armén under befäl av Hoth misslyckades. 30 januari 1943 befordrades Paulus till Fältmarskalk av Hitler för att han hallit ut sa länge. Hitler poängterade starkt att ingen fältmarskalk hade nagonsin kapitulerat inför fienden. Trots detta kapitulerade Paulus en dag efter befodringen. Detta gjorde Hitler rasande, ”Han gjorde helt om pa tröskeln till odödligheten” som Hitler sa. Faktum var att Paulus räddade Manga av sina män, mer än 2/3 dog visserligen i rysk fangenskap, men det onödiga lidandet upphörde. Paulus började senare pa rysk radio att uppmanna tyska soldater att ge upp om detta var framtvingat eller frivilligt vet jag inte men jag kan gissa pa att Paulus inte frivilligt skulle vilja göra nagot sadant. Vid Nürnbergs rättegangarna var han ryssarnas huvud vittne och blev därför inte dömd till nagot. Efter kriget bosate han sig i östra sidan av Tyskland. Paulus använde tillskillnad fran andra befäl sitt förnuft och därför räddade manga av sina män, som annars skulle mött en säker död inuti Stalingrad. Jag har även tagit mig tid att skriva en notis om Gerd von Rundstedt. Rundstedt gick i pension redan oktober 1938 men aterinsattes i maj 1939 för att planera invasionen av Polen. Under det polska fälttaget ledde han armégrupp A samma som han ledde under invasionen av Frankrike ca ett ar senare, hans befäl ändrades dock under operation Barbarossa, da han ledde armégrupp syd som drog fram genom Ukraina, eftersom han ville dra tillbaka sina trupper för att fa en starkare front avsattes han i november 1941. Han aterinsattes dock 1942 som överbefälhavare för ”Festung Europa”. Han ersattes ytterligare en gang, juli 1944 för att han misslyckats med att stoppa den allierade invasionen i Normandie. I september 1944 aterinsattes han igen. Han protesterade ljudligt mot Ardenneroffensiven, OKH** ändrade dock inte planen som resulterade i en decimering av den tyska armén. Han blev för sista gangen avsatt mars 1945 för att han drog sina trupper tillbaka över Rehn. Den 1 maj 1945 infangades han av amerikanska trupper. Han blev anklagad för krigsförbrytelser begangna i bade öst och väst. Eftersom hans hälsa var väldigt dalig lades anklagelserna ner, han frigavs i maj 1949. En annan klipsk befälhavare var Hasso Eccard von Manteuffel vid striderna i Afrika var han en av Rommels divisions chefer. Under operation Barbarossa förde han befäl över 7:e pansar divisionen och senare pansargrenadier divisionen Grossdeutshland. Under Ardennes offensiven 1944 fanns det delade tankar om hur den skulle genomföras. Hitlers storhets vansinne tog tyvärr övertaget och han utvecklade en grandios plan som krävde mycket av sina män. Manteuffel klagade högljut pa planen och lade själv fram en alternativ mindre plan som var enklare att genoföra. Trots hans klagande ändrades bara planen nagot. Manteuffel hade som sagt stor erfarenhet fran bade Afrika och ryssland. Det var Manteuffel´s 5:e pansar armé som nadde den av 101st luftburna befästa staden Bastogne som var ett av malen för Wacht am Rhein (watch on the Rhine). Eftersom det var näst till omöjligt att inta staden försökte sig Manteuffel pa en inringning som lyckades, men den amerikanske generalen Patton lyckades med en undsättning och bröt sig igenom den södra flanken. Offensiven mattades av och Hitler gav order om reträtt, planen hade misslyckas och det var den sista stora offensiv av tyskarna i resten av kriget.

Personligen tycker jag att den befälhavaren som förtjänar mest beröm under hela kriget var Friedrich Paulus. Vid inringningen av 6:e armén i Stalingrad, var hans beslut att kapitulera det enda rätta i den  hopplösa situationen. Hitlers alla löften om en undsättning var som sagt falska och för att halla hoppet uppe sa underhölls 6:e armén av en luftbro. Men planen som landade inne i Stalingrad visade sig ofta ha en totalt värdelös last, som t.ex. flera ton av godis. Det sägs även att Paulus led av en djup depression under slutskedet av striden som gjorde honom sängliggandes och oförmögen att utföra vissa delar av sitt ämbete. Och befordringen dagen innan kapitulationen togs ganska lätt av Paulus, eftersom han visste vad Hitlers avsikt var. Paulus ma ha gjort helt om pa tröskeln till odödligheten men han räddade manga av sina män fran en säker död. Han offrade sin odödlighet för sina soldater.

General SS-Obersturmbannführer General

Heinz Guderian Joachim Peiper Hasso von Manteuffel

Tecken Förklaring:

*: Oberkommando der Wehrmacht.

Tysklands överkommando för alla vapengrenar,

Stod under Hitlers direkta befäl.

**: Oberkommando der Heeres.

Tyska Arméns överkommando,

Främst för operativ ledning för östfrontenPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1720
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site