Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

Бакалаврська робота на тему: Нові слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові.

різний

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger1. Фонологічні неологізми.

2. Запозичення.

3. Синтаксичні неологізми. Способи творення синтаксичних неологізмів.

Розділ ІІ. Науково-технічний прогрес та місце неологізмів у ньому.

англійська мова, як і багато інших мов,

Однак теорія неології в англійській мові ще не сформувалась як самостійна галузь лексикології. Між тим, в англійській мові в середньому за рік зявляється 800 нових слів більше, ніж в будь-якій іншій мові світу. В звязку з цим перед англістами постає завдання не лише фіксувати нові слова, але й досліджувати їх.

Нова лексична одиниця проходить кілька стадій соціалізації (прийняття її в суспільстві) і лексикалізації (закріплення її в мові). Зявившись, неологізм поширюється, як правило, викладачами університетів, шкільними вчителями, працівниками засобів масової інформації. Потім він фіксується в друці. Наступна стадія соціалізації прийняття нової лексичної одиниці широкими масами носіїв мови. Після цього розпочинається процес лексикалізації: придбання навиків використання неологізмів в суспільстві, виявлення умов та протипоказань для його використання в різних контекстах. В результаті утворюється лексична одиниця окремого структурного типу (просте, похідне, складне, складнопохідне слово чи словосполучення), яка включається в різні словники неологізмів.

Потрібно немало часу, аби нові слова непохитно закріпились в мові, а їх вживання було зрозуміле кожному. Адже менше ніж 10 років тому, такі вирази як: inflection with an electronic virus, a woopy receiving a golden goodbye the cat sat on a mat

Неологізми повязані практично зі всіма сферами життя сучасного англомовного суспільства. Цей звязок, а також утворення самих неологізмів є основною темою нашої роботи. Наша ж мета полягає в розкритті найважливіших джерел і способів презентації неологізмів у суспільному житті: політиці, науці, культурі, а також розкриття нових технологій їх рефлексування в засобах масової інформації, отже повна лексикалізація неологізмів.

Однією з невирішених проблем неології є проблема самого терміну неологізм. Новими словами лексикологи та лексикографи рахують одиниці, які зявляються в мові пізніше якогось часового рубежу прийнятого за похідний. Так, деякі дослідники рахують таким рубежем кінець другої світової війни.

Багато слів, які ми будемо аналізувати вже пройшли процес соціалізації, а частково і лексикалізації. Як показало опитування в Англії та США, більшість слів, зафіксованих в словниках неологізмів не сприймаються носіями мови як нові. Вони втратили свою часову коннотацію новизни, так як використовувалися носіями мови вже більше двох десятків років. Однак ми відносимо дану лексику до нової, так як вона зявилася в англійській мові за останні 20 років, а це надзвичайно короткий відрізок в плані історичного розвитку, і в гносеологічному плані дана лексика ще не втратила свою новизну.

Що до самого терміну неологізм - то це є нове слово( стійке сполучення слів), нове або по формі або по змісту. Виходячи з цього, у вокабулярі неологізмів можна виділити:

1. Власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту): audiotyping bio-computer- thought-processor-

2. Трансномінація, яка поєднує новизну форми слова зі значенням яке вже передавалося раніше іншою формою: sudser big C

3. Семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, котра вже була в мові ): bread drag acid

В мові останніх десятиліть переважають одиниці першої групи, що повязане з ростом потреб суспільства дати назви новим реаліям, які виникли в звязку з науково-технічним прогресом.

Під семантичними інноваціями розуміють нові значення уже існуючих слів. При цьому можливі слідуючі варіанти:

2) в семантичній структурі слова зявляється ще один лексико-семантичний варіант (ЛСВ) при збереженні всіх традиційних. Серед семантичних іновацій останіх десятиліть переважають одиниці другого типу. Так слово mafia

charisma

bummed out

go go

bananas

Слово box портативний магнітофон. Телевізор в США в обстановці неформального спілкування називають the tube tube) the boot tube

Широко використовується в обох варіантах англійської мови прикметник heavy It is a heavy question (problem)

Але викладена вище інформація не враховує спосіб творення нових слів. Отже з погляду на спосіб творення неологізми поділяють на :

1. Фонологічні.

2. Запозичення.

3. Семантичні.

4. Синтаксичні, які утворюються шляхом комбінації існуючих в мові знаків (словотвір).

1. Фонологічні неологізми утворюються з окремих звуків. Вони представляють собою конфігурації звуків. Такі слова інколи називають штучними. До групи фонологічних неологізмів ми умовно відносимо нові слова, утворені від вигуків. Наприклад: Zizz ZZZ Sis-bombah to zap zap qwerty Q,W,E,R,T,Y.

2. До сильних неологізмів можна віднести і запозичення. Запозичення як джерело поповнення словникового складу посідають в англійській мові значне місце. [14, 57] Дуже велику роль відіграли запозичення в XIII XIV

Аналіз запозичень, які прийшли в англійську мову, показує, що традиційні джерела (французька, іспанська, італійська, російська, німецька, грецька, португальська та інші європейські мови) дали 52% запозичень, тобто трохи більше половини. Для деяких запозичень характерне вживання в одному, рідше двох варіантах англійської мови (британському, канадському, австралійському та ін.). Так, запозичення з німецької мови:

patzer -

touriste [tu:ri:st] -

Cловосполучення numero uno

duvay [du:vei] -

Найбільша кількість запозичень, як і раніше, надійшла з французької мови, проте у порівнянні з запозиченнями 80-х років питома вага їх різко знизилась. В наш час англійська мова частіше дає свої слова іншим мовам ніж приймає їх. Це повязано з тим, що англійська мова набула статусу Lingua franca

Основна маса англійських запозичень зосереджена в восьми тематичних групах.

yakuza [ja:kuza:]-

Chozrim [ho:zri:m]-

Franquista brigatisti [bri ga:ti:sti

l fatah - нaйбільша партизанська група організації визволення Палестини.

cafe theatre [ka feiteia tre]

[policier poulisjei]-

hayashi

salsa

Свазіленду-Lilangeni

Екваторіальної Гвінеї- ekpwele

calzone

burrito

hoisin sause

bioplasma

aulacogen

iaido

basho

satsang

zazen

sesshin

shiatsu sulfazinsulphazin (рос.).

suiseki

infitah

amour fou infatuation

Kilometrage the number of kilometers covered or traveledanshinksen high-speed passenger train of Japan

Неологізмами є і ті слова, котрі утворюються за прикладами вже існуючих у мовній системі слів. Мова йде про словотвір, про такі регулярні словотворчі процеси як: конверсія, афіксація, компресія, абревіатура, дезафіксація, основоскладання, відокремлення значень. Розглянемо їх докладніше.

N V, за якою утворюється велика кількість нових термінів: to back-stroke, to lesion

to leaflet

to butterfly

Значна кількість дієслів утворюється від складних іменників: to soft-dock soft-dock to carpool carpool

ic

acrylic, astigmatic, geriatric, prepsychotic

, як alcoholic, lunatic, critic. aholic

workaholic

clotheaholic

milkaholic

work-to rule виступ робітників з вимогами дотримуватись всіх пунктів трудової домовленості. Унікальним є, також, конвертоване дієслово R.S.V.P. R.S.V.P. Repondez, sil vous plait to frag to psych to psych out to psych up

to cassette

При утворенні дієслів від іменників (живих істот) відбувається приглушення семи істота і додавання семи діяти згідно з істотою. Наприклад:

to butterfly

При утворенні іменників від прикметників на семантичному рівні відбувається приглушення семи якість і додавання семи предмет, яка стає центром значення субстантивованої одиниці, наприклад:

acrylic-

compulsory

to acupuncture

to access --

passfail

military

to summit

ability able ac, acy, ance, ant, ative ,ed, ee, eror, ery, ing, ion, ional, ish, ism, ist та багато інших. В утворенні нових одиниць активну участь беруть напівсуфікси: -athon gate, friendly, aoholic, pediapaedia та ін.

Префіксальні новоутворення не такі багаточисельні, хоча кількість префіксів та напівпрефіксів перевищує кількість суфіксів та напівсуфіксів. Серед префіксів переважають одиниці латинського походження: a(n)-, aero-, agri-, anti-, audio-, Euro-, extra-, flexi-, poli-, porno-, post-, та ін.

Серед найбільш продуктивних префіксів слід відмітити: anti-, co-, de-, non-, post-, pre-, ne-, sub-, in-. Найбільшою мірою новизни володіють одиниці, створенні за допомогою нових афіксів та напівафіксів, таких як: -on, ase, sol, nik, manship, eco, mini, maxi, mega, eine, oholic, dial-a-, flexi, і т.д. Наприклад:

antiviral - антивірусна програма в компютері: minidisc-маленький диск для компютерів, плеєрів. (Sony yesterday made a bit to win the Nintendo generation back to music with the launch of the MiniDisc- a miniature compact disc for portable players.);

teleshopping-

superscalar

telebanking-

mega megadual Dual

A megabook is a book expected to be a megahit, perhaps making somebody megarich. a megafirm megaprojects

maxi- maxi-

Так, одним з самих вживаних сленгових суфіксів є суфікс y-ie. Слова, утворенні за його допомогою обмеженні у використанні рамками неофіційного спілкування, переважно серед молоді. Наприклад:

groupie- preppie

fundie-

The fundies in the multi-national organization [Greenpeace] object fiercely to Solos size and fuel consumption and want a greener wind-assisted alternative, while the realos say they need something strong and fast enough to compete naval ships.

anti-, super-, counter-. До значення anti-протидія додалось нове те, що складається з антиречовини: anti-man, anti-world, anti-nucleus. Зміні піддається також суфікс ism hippyism afroism

N+N N; A+N N.

Islington person

power lunch

ethnic cleansing

gestere politics

hot button

safe haven

short sharp shock

stakeholder economy зацікавлений в економічному прогресі.

like- straight-like responsibility

dotted-like responsibility

T mycoplasma

G-7

a ton tun) a tun pound

anchor< anchorman presenter detox<detoxification lib<liberation

chauvinism<male chauvinism, butylnitrite< (iso) butylnitrite-

closed caption<closed circuit caption

ecotecture<ecological architecture

upmanship

Upmanship is the art of being one up on all the others.

Hospital upmanship: My Doc is bettern yours

та організацій. Звичайно абревіатури використовують частіше, ніж самі терміни:

VCR - video-casette recorder

PC - personal computer

MTV - Music Television-

Як правило абревіатури вимовляються буквами:

I.V. (intravenous

SALT (Strategic Arms Limitation Talks)

OMOV (one member, one vote

GASP Group Against Smoke and Pollution.MiPS, RAM (random-access memory)

ROM (read-only memory)

PINS (person in need of supervision)

SWAT (special weapons and tactics) FOB (friend of Bill)

TINA (there is no alternative)

ASH Action on Smoking and Health). [

Europlug (European plug)

sigaretiquette (sigarette, etiquette).

yakow (yak, cow),

beefalo c(beef, buffalo),

citringe (citron, orange

every single girl, every single day, has one hour of tennis, one hour in the pool, one hour of slimnastics. Slimnastics< slim, gymnastics.

Adidas Adi Dassler

personal computer (PC)

multi-user

neurocomputer

hardware

software

megabyte of computer memory

doqusware

BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) Fortran (Formula Translation)

Liveware

computerman

to trouble-shoot

В англомовних країнах компютеризація поширюється в різних сферах життя, в тому числі і в побуті. Велика кількість неологізмів, які повязані з використанням компютерів в побуті, утворюються за допомогою скорочення форми tele-,

telepost

to telework, to telekommute

telebanking

teleshopping

dial-a-taxi

dial-a-meal

machine translation

interlingual biometric locks

computerized cards

finger print-scanner

biometric eye-scanner Eye-Dentity identity) voice verification

sputnik, cosmos, cosmonaut, lunokhod в яких часто використовується морфема space-,

spaceship, spacenik

spacefaring seafaring).

satellite

microgravity

zero gravity

aerocapture

retrorocket

link up

UFO (Unindentified Flying Object) ufology

extra-terrestrials

sauсerman

saucers feet

airbus

seadrome

to bail out

Коли зявились літаки, які потребувати невеликої площі для зльоту і посадки, виникли слідуючі неологізми:

STOL (Short Take-Off and Landing)

verti-port

theatre of absurd

theatre of cruelty

son et lumiere sound and light)

Серед багатьох інших неологізмів, які відносяться до театрального життя, можна назвати такі, наприклад, іменники як:

revolve

theatredom

В сфері кіно, телебачення та відеoтехніки зявилось багато нових технічних засобів, а слідом за цим виникло багато неологізмів, наприклад:

inflight movies

serial

series

featurette

HDTV (High Definition Television)

chat show

kidvid

eyevideopler

the Lib Movement

libber libbie

man man cameraman camera operator, fireman firefighter policeman police-officer chairman chairperson Congressman- Congressperson person man mankind people.

stewardess flight attendant male male nurse, male secretary, male exotic dancer

he she

Gerbil (Great Education Reform Bill).

City Technology Colleges Standard Assessment Tasks (SATs)grant-maintained status City Technology Colleges

Teacher Appraisal

licensed teachers школи і отримали свідоцтво, яке дає їм право навчати дітей.

star schools, non-star school SATs),

sleep-teaching

CLASS (Computer-based Laboratory of Automated School System)

TEFL (Teaching English as a Foreign Language

telelecture , telecourse student, pupil educate, schooler educationalist -

speak

Artsspeak

Sportsspeak

Medspeak

Великої популярності досягли слова і вирази притаманні підліткам, наприклад:

Drugs! O.K sweat

task

brunch breakfast + lunch)

grass, pot, hash, herb, smoke, Acapulco gold, stuff. head, smack-head, pill-head, freak, grass-hopper to blow, to hit, to shoot dirty, spaced, zonked clean

Так, в The Oxford Dictionary of New Words The Longman Register of New Words Reaganomics, Carternomics, Thatchernomics decommunization, new Russians, new Ukrainians, Russian mafia, Duma, Rada glastnost, perestroika, pryzhok Wobbly Thursday mergerite, dead parrot.

Green shoots

відбудова.

Dragon

Тайвань, Сінгапур та Гонконг.

Bail-bandit

поруках.

Killing field

Clear blue water green shoots

Ethnic cleansing

меншості чи релігійних груп на певній території.

Bosnian Serb

вживається атрибутивно.

Bosnian Muslim

East German i West German Ossi i Wessi.

Ossi Ostdeutsche East German

Wessi абревіатура від німецького слова Westdeutsche West German- Західна Німеччина.

political correctness

African-American

темношкірий американець.

First Nations

в свою чергу потребують фіксації на мовній карті світу. Змінюється картина світу, зявляються нові сектори: космонавтики, компютерної техніки, генної інженерії, наркоманії, нові види харчування, нові види протесту. Розширюються традиційні сектори: сектор захворювань, ліків, діагностики. А це значить, що в мові продовжуватимуть зявлятися нові слова, які з часом пройдуть усі стадії соціалізації і лексикалізації, тобто прийняття їх в суспільстві.

The Longman Register of New Words, - M.1990.

The Oxford Dictionary of New Words, - Oxford. New York 1997.

Arnold I.V., - The English Word. M., 1986.

Badger S. Bejzyk S. and others. Leksion of Terms and Concepts in Public Administration, Public Policy and Political Science. Osnovy Publishers, Kyiv, 1998.

Crystal D. and Davy D., Investigating English Style. M., 1969.

В. И. - - М., 1977.

Т.И., - Лексикология английского языка. М., 1977.

C

Gordon E.M. Krilova I.P., A Grammar of Present-Day English. M., 1974.

Ginsburg R.S. Khidekel S.S. and others. A Course in Modern English Lexicology. M., 1976.

Newsweek, monthly

№ 1-4, 2000.

CIS Commonwealth of Independent

States.

CSA Child Support Agency.

Euro.

OMOV One member, one vote.

EU European Union.

G - 7

NAFTA-North America Free

Trade Agreement

за яким знімаютьсяloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2949
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site