Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

БудівництвоЕлектроннийМедицинаОсвітаФінансигеографіяекономіказаконодавство
косметикамаркетингматематикаполітикаправопсихологіярізнийсоціологія
технікауправлінняфізичнийхарчуванняінформаціюісторія

Використання стилів і шаблонів документів

інформацію

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Використання стилів і шаблонів документів
Мета: набути вмінь та навичок створення і використання стилів та шаблонів під

час підготовки документів у середовищі застосування Word.

Призначення: виконавши роботу, ви навчитеся:

створювати стилі для оформлення окремих фрагментів документу;

створювати і використовувати шаблони документів;

створювати нумеровані списки;

настроювати параметри сторінок та створювати колонтитули;

створювати зміст документа в автоматичному режимі;

використовувати схему документа для перегляду його змісту та навігації ним.

Отримані вміння та навички допоможуть створювати документи за підготованою

заздалегідь структурою та кваліфіковано налаштовувати їхній зовнішній вигляд.

Загальні відомості

Щоб однакові за призначенням фрагменти документа мали той самий вигляд, їх

позначають однаковим стилем. Стиль це набір параметрів форматування, таких як

шрифт, розмір шрифту і відступи абзаців, які зберігаються разом і мають спільне ім'я.

Якщо змінити якийсь параметр в стилі, всі фрагменти документа, які позначені цим

стилем, відразу змінять свій зовнішній вигляд.

Якщо в процесі діяльності (навчання чи роботи) потрібно готувати той самий

документ, змінюючи в ньому тільки окремі фрагменти, використовують шаблон

документа. Шаблон документа це файл, в якому зберігаються постійні його фрагменти і

інструменти (стилі, макроси), за допомогою яких можна отримати новий документ.

БАЗОВЕ ЗАВДАННЯ

Постановка задачі

Засобами Word створити шаблон реферату Дениса Петренка. На його основі Денис

Петренко оформлятиме реферати, які йому задають в університеті з різних навчальних

дисциплін.

Структура та правила оформлення реферату

Реферат складається з таких елементів:

титульний аркуш,

зміст,

вступ,

основна частина,

висновки,

літературні джерела.


В свою чергу основна частина реферату складається з розділів, кожний з яких має

заголовок і текст. Іноді до реферату чи окремих його частин додають епіграф.

Реферат друкується на аркушах білого кольору формату А4 з одного боку.

Використовують шрифт Times New Roman розміром 14 пт, міжрядковий інтервал

дорівнює 1,5. Розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - по 20 мм.

На титульному аркуші реферату вказують назву закладу, кафедру, тему,

дисципліну, факультет, курс, групу, прізвище й ініціали студента й викладача.

Заголовки розділів розміщують в середині рядка без крапки в кінці і друкують

великими літерами, не підкреслюючи.

Першою сторінкою реферату є титульний аркуш, який включають до загальної

нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на

наступних сторінках номер проставляють у верхньому правому кутку сторінки без крапки

в кінці.

Нижче запишіть, з яких елементів складається реферат _____________________

__________________________________________________________________________

Стилі реферату

Створимо стилі, які використовуватимуться для оформлення реферату.

Щоб краще орієнтуватися в створених нами стилях, їхні назви матимуть таку

структуру: рефДП_Призначення. Перші три літери реф вказують на те, що стиль

використовуватиметься в оформленні реферату. Літери ДП є ініціалами автора


(скорочення від Денис Петренко). Замість


слова Призначення вкажемо, коли


застосовується стиль, наприклад, Текст для тексту основної частини, Заголовок для

заголовків, що записуються великими літерами (назви розділів). Нам знадобляться такі

стилі:

рефДП_Текст текст основної частини реферату окрім заголовків (шрифт Times

New Roman розміром 14 пт, відступ першого рядка абзацу 1,25 см, вирівнювання по

ширині сторінки, міжрядковий інтервал 1,5);

рефДП_Центр рисунки і підписи до них, переважна частина тексту титульного

аркуша (співпадає з рефДП_Текст, але вирівнювання по центру рядка);

рефДП_Епіграф текст епіграфа, виконавець та викладач на титульній сторінці

(співпадає з рефДП_Текст, але відступ 10 см);

рефДП_НумСписок список літературних джерел та списки в основній частині

реферату (співпадає з рефДП_Текст, але абзаци нумеруються);

рефДП_Заголовок заголовки розділів (співпадає з рефДП_Центр, але літери

великі, рівень 1, інтервал перед 6 пт, інтервал після 6 пт);

рефДП_Курсив виділення окремих слів курсивом (співпадає з рефДП_Текст, але

накреслення курсив);

рефДП_Жирний виділення окремих слів напівжирним шрифтом (співпадає з

рефДП_Текст, але накреслення напівжирне).

Примітка. Всі стилі окрім двох останніх стосуються абзацу, а стилі рефДП_Курсив

і рефДП_Жирний окремої літери (знаку).

Для створення перерахованих стилів виконайте таке:


1. Завантажте застосування Word, вибравши


в головному меню команду Пуск


Все программы Microsoft Office Microsoft Office Word 2003.

2. Налаштуйте застосування Word, щоб воно відображало документ в режимі

Разметка страницы і лінійку, скориставшись меню Вид.

3. Встановіть розміри полів аркуша реферату, виконавши такі дії:

3.1. Виберіть команду Параметры страницы в меню Файл.

3.2. Встановіть такі значення в групі Поля однойменної вкладки вікна

Параметры страницы:


Поле

Верхнее

Нижнее

Левое

Правое

3.3. Клацніть кнопку ОК.


Значення, см

2

2

3

1


4. Створіть стиль для оформлення тексту основної частини реферату, виконавши

такі дії:

4.1. Відобразіть область задач Стили и форматирование, клацнувши кнопку


Панель форматирования


, що розташована першою на панелі форматування.


4.2. Клацніть кнопку Создать стиль, що розташована у верхній частині області

задач Стили и форматирование.

4.3. Вкажіть такі значення параметрів у вікні Создание стиля:


Параметр

Имя

Шрифт

Размер


Значення

рефДП_Текст

Times New Roman

14


4.4. Щоб встановити параметри абзацу, клацніть кнопку Формат у нижній

частині вікна Создание стиля і виберіть елемент Абзац із списку, що відкрився. Потім у

вікні Абзац вкажіть такі значення параметрів:


Параметр

Выравнивание

Отступ слева

Отступ справа

Первая строка

на


Значення

По ширине

0 см

0 см

Отступ

1,25 см


Интервал перед 0 пт

Интервал после 0 пт

Междустрочный Полуторный

4.5. Клацніть кнопку ОК у вікні Абзац, а потім у вікні Создание стиля.

5. Створіть стиль рефДП_Центр, виконавши такі дії:

5.1. Клацніть кнопку Создать стиль в області задач Стили и форматирование.
5.2. Вкажіть такі значення параметрів у вікні Создание стиля:


Параметр

Имя


Значення

рефДП_Центр


Основан на стиле рефДП_Текст

і клацніть кнопку По центру , а потім кнопку ОК.

6. Створіть стиль рефДП_Епіграф, виконавши такі дії:

6.1. Клацніть кнопку Создать стиль в області задач Стили и форматирование.

6.2. Вкажіть такі значення параметрів у вікні Создание стиля:


Параметр

Имя


Значення

рефДП_Епіграф


Основан на стиле рефДП_Текст

6.3. Щоб встановити параметри абзацу, клацніть кнопку Формат у вікні

Создание стиля і виберіть елемент Абзац із списку, що відкрився. Потім у вікні Абзац

вкаж іть такі значення параметрів:


Параметр

Выравнивание

Отступ слева

Первая строка


Значення

По левому краю

10 см

(нет)


6.4. Клацніть кнопку ОК у вікні Абзац, а потім у вікні Создание стиля.

7. Створіть стиль рефДП_НумСписок, виконавши такі дії:

7.1. Клацніть кнопку Создать стиль в області задач Стили и форматирование.

7.2. Вкажіть такі значення параметрів у вікні Создание стиля:


Параметр

Имя


Значення

рефДП_НумСписок


Основан на стиле рефДП_Текст

7.3. Щоб виконувалось нумерування в списках реферату, клацніть кнопку

Формат у вікні Создание стиля і виберіть елемент Нумерация із списку, що відкрився.

Потім у вікні Список перейдіть у вкладку Нумерованный, виберіть значок з цифровим

нумеруванням і клацніть кнопку ОК.

7.4. Клацніть кнопку ОК у вікні Создание стиля.


8.


Створіть стиль рефДП_Заголовок, виконавши такі дії:


8.1. Клацніть кнопку Создать стиль в області задач Стили и форматирование.

8.2. Вкажіть такі значення параметрів у вікні Создание стиля:


Имя


Параметр


Значення

рефДП_Заголовок


Основан на стиле


рефДП_Центр


Стиль следующего абзаца рефДП_Текст


8.3. Щоб встановити параметри абзацу, клацніть кнопку Формат у нижній

частині вікна Создание стиля і виберіть елемент Абзац із списку, що відкрився. Потім у

вікні Абзац вкажіть значення параметрів у вкладці Отступы и интервалы:


Параметр

Уровень

Отступ слева

Отступ справа

Первая строка


Значення

Уровень 1

0 см

0 см

(нет)


Интервал перед 6 пт

Интервал после 6 пт


Після цього перейдіть у вкладку Положение


на странице і встановіть прапорці для


параметрів не отрывать от следующего абзаца і запретить автоматический перенос

слов. Закрийте вікно Абзац, клацнувши кнопку ОК.

8.4. Щоб встановити тільки великі букви в заголовку, клацніть кнопку Формат у

нижній частині вікна Создание стиля і виберіть елемент Шрифт із списку, що відкрився.

Потім у вікні Шрифт встановіть прапорець для параметра все прописные.

8.5. Клацніть кнопку ОК у вікні Шрифт, а потім у вікні Создание стиля.

9. Створіть стиль рефДП_Курсив, виконавши такі дії:

9.1. Клацніть кнопку Создать стиль в області задач Стили и форматирование.

9.2. Вкажіть такі значення параметрів у вікні Создание стиля:


Параметр

Имя

Стиль

Основан на стиле


Значення

рефДП_Курсив

Знака

Основной стиль абзаца


і клацніть кнопку Курсив


, а потім кнопку ОК.


10. Створіть стиль рефДП_Жирний, виконавши дії, що по дібні до описаних в

попередньому пункті. Замість кнопки Курсив клацніть кнопку Полужирный , а потім

кнопку ОК.

11. Збережіть документ у своїй папці, давши файлу імя Реферат.

12. Закрийте застосування Word.

13. Знайдіть файл Реферат у своїй папці. Він матиме значок звичайного файлу,

а розширення doc.

Запитання


1.


Чи можна було побудувати стиль рефДП_Заголовок на основі стилю


рефДП_Текст? Обґрунтуйте відповідь._________________________________________

___________________________________________________________________________


2.


Перегляньте в області задач Стили и форматирование список імен


створених стилів в і опишіть особливості їхнього зовнішнього вигляду ______________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Створення шаблону

Створимо шаблон, який дасть можливість однаково оформляти реферати. Він

складається з двох частин титульного аркуша і власне реферату. Друга частина містить

такі розділи: вступ, основна частина, висновки, літературні джерела. Розділ зм істу

розглянемо пізніше. Оскільки шаблон призначений для оформлення різних рефератів, він

повинен мати загальний вигляд.

Щоб створити шаблон, виконайте таке:

1. Відкрийте файл Реферат.doc, який створено в попередньому розділі.

2. Встановіть розміри полів сторінки. Для цього:

2.1. Виберіть команду Параметры страницы в меню Файл.

2.2. Встановіть такі значення параметрів полів:


Параметр

Верхнее

Нижнее

Левое

Правое


Значення

2 см

2 см

3 см

1 см


у вікні Параметры страницы (рис. 6.1) і клацніть кнопку ОК.

Рис. 6.1. Розміри полів у вікні Параметры страницы

3. Створіть загальний вигляд титульного аркуша (рис. 6.2).


Для цього:
Рис. 6.2. Титульний аркуш


3.1. Введіть текст в зазначені рядки першої сторінки і встановіть стилі згідно з

такою таблицею:


№ рядка

1

2

5

10

11

12

19

20

21

22

23

24

30


Текст

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Назва кафедри

РЕФЕРАТ

НАЗВА ТЕМИ РЕФЕРАТУ

з навчальної дисципліни НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

Виконав:

студент 1 курсу 7 групи

факультету ЕІ

Петренко Д.

Перевірив:

посада Прізвище та ініціали

Харків 2011


Стиль

рефДП_Центр

рефДП_Центр

рефДП_Епіграф

рефДП_Центр

рефДП_Центр

рефДП_Центр

рефДП_Епіграф

рефДП_Епіграф

рефДП_Епіграф

рефДП_Епіграф

рефДП_Епіграф

рефДП_Епіграф

рефДП_Центр


Примітка. Для встановлення стилю абзацу клацніть на ньому, а потім виберіть із

списку Стиль, що розташований на панелі форматування, або в області задач Стили и

форматирование.

3.2. Встановіть курсор в кінці останнього рядка (після 2011) і виконайте команду

Вставка Разрыв Начать новую страницу.


4.


Створіть загальний вигляд власне реферату. Для цього введіть текст в


зазначені рядки другої сторінки і встановіть стилі згідно з такою таблицею:

№ рядка Текст


Стиль


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


ЗМІСТМісце для змісту

ВСТУП

Текст вступу.

НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

Текст першого розділу.

НАЗВА ДРУГОГО РОЗДІЛУ

Текст другого розділу.

НАЗВА ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ

Текст третього розділу.

ВИСНОВКИ

Текст висновків.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Перше літературне джерело.

Друге літературне джерело.


рефДП_Центр

рефДП_Текст

рефДП_Заголовок

рефДП_Текст

рефДП_Заголовок

рефДП_Текст

рефДП_Заголовок

рефДП_Текст

рефДП_Заголовок

рефДП_Текст

рефДП_Заголовок

рефДП_Текст

рефДП_Заголовок

рефДП_НумСписок

рефДП_НумСписок


Примітка. Після того, як введено рядок 14 і встановлено для нього стиль

рефДП_НумСписок, перед ним зявляється номер 1, а при переході на рядок 15 для нього

автоматично встановлюється стиль рефДП_НумСписок, а перед ним зявляється номер 2.

5. Вставте номери сторінок, виконавши такі дії:

5.1. Виберіть команду Номера страниц в меню Вставка.

5.2. Встановіть значення таких параметрів:


Параметр

Положение

Выравнивание

Номер на первой

странице


Значення

Вверху страницы

Справа

Знято прапорець


у вікні Номера страниц (рис. 6.3) і клацніть кнопку ОК.

Рис. 6.3. Параметри у вікні Номера страниц

6. Збережіть зміни в документі Реферат як шаблон. Для цього виконайте такі дії:

6.1. Виберіть команду Сохранить как в меню Файл.

6.2. Встановіть такі значення параметрів у вікні Сохранение документа:


Параметр

Тип файла

Имя файла

Папка

і клацніть кнопку Сохранить.


Значення

Шаблон документа (*.dot)

Реферат.dot

Ваша папка


7.

8.

Запитання

1.


Закрийте застосування Word.

Знайдіть файл Реферат.dot у своїй папці.

Які відмінності у зовнішньому вигляді має значок файлу Реферат.dot у


порівнянні із значком файлу Реферат.doс._________________________________________


2.


Як змінити шаблон вже закритого файлу? _____________________________


____________________________________________________________________________

Використання шаблону

Використаємо шаблон для створення реферату з інформатики на тему Безпека в

Інтернеті.


Щоб створити реферат, виконайте таке:

1. Відкрийте файл шаблону Реферат.dot, двічі клацнувши на його значку.

2. Внесіть такі правки на титульній сторінці:


№ рядка

11

12

24


Попередній текст

НАЗВА ТЕМИ РЕФЕРАТУ

з навчальної дисципліни НАЗВА

ДИСЦИПЛІНИ

посада Прізвище та ініціали


Новий текст

БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ

з навчальної дисципліни

ІНФОРМАТИКА

проф. Сидоров С.С.


3. Внесіть такі правки у власне рефераті:

Попередній текст


Новий текст


Текст вступу.

НАЗВА ПЕРШОГО

РОЗДІЛУ


Аудиторія користувачів всесвітньої мережі Інтернет в

Україні стає все більшою. Переважну частину цієї аудиторії

складає молодь. Часто вона не усвідомлює, які загрози приховані

у віртуальному просторі. А саме:

Молоді люди можуть зайти на сайти расистського,

сексуального, насильницького змісту.

Домовитись про особисту зустріч з незнайомою людиною,

яка може здійснювати протиправні дії щодо молодої людини.

Електронні листи, форуми, чати можуть спонукати молоду

людину до скоєння злочину, як в Інтернеті так і за його межами.

Маючи доступ до банківських даних родини або номеру

кредитної картки, молода людина може витратити кошти на

дорогі товари, замовити послуги.

Завантажуючи програми, музику, фільми, ігри, документи,

поштові повідомлення з неперевірених сайтів можна заразити

компютер або відкрити хакерам доступ до своєї

конфіденціальної інформації.

НЕБЕЗПЕЧНІ ПРОГРАМИ


Текст першого


Хробаки та троянці є небезпечними


вірусними


розділу.


програмами, які можуть поширюватися через електронну пошту

або веб-сторінки.

Віруси можуть пошкодити файли або програми, що

міститься на компютері.

Хробаки розповсюджуються дуже швидко. Наприклад,

хробак електронної пошти може сам себе надсилати на всі

адреси електронної пошти адресної книги користувача.

Троянські коні, або троянці, це небезпечні програми,

які створені так, щоб виглядати безневинними, наприклад, як гра.

Після активації вони можуть пошкодити файли без відома

користувача [1].


НАЗВА

РОЗДІЛУ


ДРУГОГО


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ


Текст другого


Ніколи не відкривайте підозрілі повідомлення


або


розділу.

Текст висновків.


вкладення електронної пошти, що надійшли від людей, яких ви

не знаєте.

Ніколи не відповідайте на небажану пошту.

Використовуйте фільтр спаму свого провайдера інтернет-

послуг або програми електронної пошти (якщо він є).

Використовуйте нову адресу електронної пошти для

запитів в Інтернеті, форумів тощо.

Ніколи не пересилайте ланцюгові повідомлення

електронної пошти. Видаляйте їх одразу після надходження.

Закривайте сумнівні спливаючі вікна.

Перевіряй особу людини, з якою спілкуєтеся у групах

обговорення.

Не повідомляйте особисту інформацію через Інтернет

нікому, крім людей, яких ви знаєте і яким довіряєте.

Інтернет-зловмисники можуть використовувати вірусну

програму, щоб одночасно встановити контроль над великою

кількістю компютерів та використовувати їх як зомбі, які

створюють потужну мережу для зловмисної діяльності.

Мережа зомбі, до якої може входити до 100 000

компютерів, використовується для поширення небажаної пошти,

вірусів, атак на інші компютери та сервери, а також скоєння

інших видів шахрайства [2].


Перше

джерело.


літературне


Володіна І. Л., Володін В. В. Інформатика: Підручник для 9 кл.

загальноосвітніх навчальних закладів. Х.: Гімназія, 2009.

384 с.


Друге літературне

джерело.


Онляндія безпечна веб-країна. https://onlandia.org.ua

/ukr/parentsclub-five-owl.aspx.


Примітка. Для виділення окремих слів використовуйте стилі рефДП_Курсив і

рефДП_Жирний.

4. Вилучіть з документа такі рядки:

НАЗВА ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ

Текст третього розділу.

5. Заповніть розділ змісту. Для цього:

5.1. Виділіть рядок з текстом Місце для змісту.

5.2. Виберіть команду Ссылка Оглавление и указатели в меню Вставка.

5.3. Перейдіть на вкладку Оглавление у вікні Оглавление и указатели і

клацніть кнопку ОК. Замість тексту Місце для змісту зявиться перелік розділів із

зазначенням сторінок.


6.


Перевірте можливість переходу до потрібного розділу. Для цього натисніть


клавішу Ctrl і, утримуючи її, клацніть на потрібній назві розділу в змісті.

7. Збережіть документ у файлі з імям БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ.doc.

8. Закрийте застосування Word.

Запитання


1.


Які дії потрібно виконати, щоб додати четвертий розділи до тексту реферату


і третє літературне джерело до списку? _________________________________________


2.


Чому під час форматування титульного аркуша не слід використовувати


стиль рефДП_Заголовок? До яких наслідків це могло б призвести? _________________

___________________________________________________________________________


3.


В чому полягає перевага використання стилів? _______________________


___________________________________________________________________________


4.


З якою метою будують шаблони? __________________________________


___________________________________________________________________________

Зробіть висновок.

Під час виконання лабораторної роботи я дізнався про _______________________

____________________________________________________________________________

Я навчився ___________________________________________________________________

Завдання для самостійного виконання


1.


Побудуйте шаблон для оформлення звіту з лабораторної роботи з якої-


небудь начальної дисципліни.


2.


Побудуйте шаблон листівки для поздоровлення зі святом (день народження,


Новий рік тощо).

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4700
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site