Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Managementullor in administratia publica - test grila

management+ Font mai mare | - Font mai micManagementul proiectelor in administratia publica

MULTIPLE CHOICE1) Selectionati din cele trei enunturi definitia termenului "proeict" in acceptiunea Comisiei Europene:

- Activitatea care se desfasoara potrivt unui plan bine stabilit in vedereaobiectivelor fixate intr-un termen determinat.

2) Dintre enunturile de mai jos, selectionati-le pe cele doua care se regasesc intre caracteristicile unui proiect :

- Sa aiba un stat si un final definite in timp

- Sa aiba fonduri banesti limitate

- Sa utilizeze resurse umane si financiare

- Sa propuna activitati si sarcini coordinate

- Poate fi multifunctionala

3) Ce este "programul" in acceptiunea Comisiei Europene ?

- Programul este o masuraluata de comisia europeana in favoarea unei tari sau a unui grup de tari.

- Este subiectul unui memorandum financiar individual si are ca scop implementarea ajutorului comisiei europene intr-un anumit domeniu.

4) Limbajul, structura si tonul prezentarii mesajului fata de auditoriu depinde de:

- Cunostintele si intelegerea auditorului

5) Care dintre tipurile "managementului de proiect" consta in " actualizarea scopului daca este cazul"?

- Managementul scopului

6) Care dintre tipurile "managementului de proiect" consta in " asigurarea ca proiectul este finalizat la timp"?

- Managementul timpului

7) Care dintre tipurile "managementului de proiect" consta in "identificarea si analiza riscurilor cu determinarea impactului si planificarea reactiei la risc"?

- Managementul riscului

8) Care sunt etapele constituente ale managementului de proiect?

- Initierea si planificarea

- Implementarea proiectului

- Controlul si mmonitorizarea

9) In care dintre etapele managementului de proeict se regasesc (definirea cerintelor clientului, obiectivele si scopurile clientului)?

- Initierea si planificarea

10) In care dintre etapele managementului de proiect se regasec "managementul echipei si comunicarea"?

- Implementarea

11) Ce presupune "momentul redactarii termenilor de referinta" (TOR)?

- Concepte si propuneri

12) Ce presupune "momentul semnarii contractului" cand TOR sunt deja agreati?

- Definirea proiectului

13) Ce presupune "initierea proiectului"?

Momentul de incepere efectiva a lucrului

14) Ce presupune faza "livrare si control"?

- Etapa de derulare a proiectului

15) Ce presupune faza de "incheiere si evoluare"?

Momentul de predare / acceptare urmat de evaluare

16) Prin ce se programeaza toate activitatile necesare pentru dezvoltarea si realizarea produselor cerute?

- Plan tehnic

17) Prin ce se "arata cantitatea, tipul si costurile resurselor cerute pentru indeplinirea actiunilor din planul tehnic"?

- Planul resurselor

18) Prin ce se "identifica riscurile si impactul lor asupra proectului impreuna cu planul de evitare si reducere a impactului"?

- Registrul riscului

19) Prin ce se "identifica riscurile si impactul lor asupra proectului impreuna cu planul de evitare si reducere a impactului"?

- Registrul riscului

20) Ce componenta a planului general al proiectului "arata desfasurarea temporala a proiectului cu toate etapele pe genuri de activitati?

- Graficul de timp

21) Ce componenta a planului general al proiectului "cuprinde planul costurilor, bugetul de venituri si cheltuieli, contul de castiguri si pierderi"?

- Planul financiar

22) Selectionati componentelemonitorizate intr-un proiect :

- Resursele, procesele, iesiri si planuri

23) Care dintre nevoile umane generale constituie baza piramidei lui Maslow?

- Nevoia de autoimplinire, stima, relationare siguranta si trebuinte fiziologice

24) Ce se intelege prin "analiza riscului"?

- Identificarea de cause efecte

25) Identificati doua elemente esentiale specifice "managementului resurselor umane" :

26) Identificati doua domenii esentiale privind "managementul de proiect" :

- Respectul uman mutual

- Relatii in curs de imbunatatire

- Mentalitate de invingator

- Profesionalism

- Onestitate si integritate

- Managementul conflictelor

27) Ce presupune "evaluarea rezultatelor proiectelor"?

- Aprecierea impactului pe care proiectul il are asupra mediului

28) Ce reprezinta "suma acordata drept finantare nerambursata pentru a indeplini un scop anume"?

- Grantul

29) Identificati doua etape obligatorii pentru participarea la licitatii:

- Alegerea celor mai potrivite programme de finantare procurarea pachetului informative si copletarea documentatiei

- Verificarea documentatiei inainte de depunerea proiectului

- Depunerea proiectului inainte de data limita

- Analiza rezultatului licitatiei

30) Care dintre cele trei fonduri structurale prezente sunt destinate pentru a "promova reintegrarea pe piata fortei de munca a somerilor si a grupurilor defavorizate in special prin finantarea sistemelor de instruire si sistemelor de asistenta la angajare"?

- Fondul social European (FSE)

32) In ce conditii se poate avea acces la "fondul de coeziune"?

- PNB / locuitor se situeaza sub 90 % din media comunitatii

33) Care dintre cele trei program sustin "dezvoltarea zonelor rurale"?

- Sectiunea orientare fondul European de orientare si garantare agricola

34) Care dintre cele trei programe sustine "reformarea economica si sociala a zonelor cu un nivel de trai scazut"?

- Urban II

35) Care dintre cele trei programe sustine "proiectele de mediu inovatoare"?

- Life III

36) Ce tip de asistenta financiara ofera programul "energie inteligenta pentru toti"?

- Asistenta financiara pe termen mediu si lung pentru proiectele din domeniul energetic

37) Ce tip de activitate faciliteaza "programul IDA II"?

- Schimbul de date intre administratiile locale

38) Ce tip de activitate faciliteaza "programul Customs 2007"?

- Sprijinul comertului si combaterea fraudelor vamale

39) Care dintre programele urmatoare isi propune "sa stimuleze mobilitatea fortei de munca tinere, programele de solidarizare"?

- Youth 2000

40) Care dintre programele urmatoare isi propune "sa rezolve problemenele fundamentale ale Comunitatii din domeniul transportului de marfuri"?

- Marco Polo

41) Care este denumirea programelor care "sustin manifestarile impotriva violentelor si crimelor din Europa" - "ajutorarea politiei si justitiei"?

- Daphne II

- Agis

42) Ce program a asigura in perioada 2002/2006 "cooperarea administrativa la nivelul UE in domeniul azilului, vizelor, imigratiei, frontierelor, inlocuind in parte programul ODYSSEUS"?

- Argo

43) Selectionati unul dintre avantajele delegarii:

- Inlatura rutina

- Extinde capacitatea de a conduce,

- Elimina intarzierile in luarea deciziilor

- Elibereaza pentru activitati mai importante

- Permite ca deciziile sa fie luate la acel nivel la care detaliile sunt cunoscute

- Dezvolta capacitatea staffului de a lua decizii si de asi asuma responsabilitatea

44) Identificati doi principali "factori de calitate" care confera durabilitatea, sustenabilitatea pe termen lung a proiectelor?

- Dreptul de proprietate al beneficiarilor

- Sprijin politic

- Tehnologie adecvata

- Aspecte socio culturale

- Egalitatea sexelor

- Protectia mediului inconjurator

- Capacitatea institutionala si de management

- Viabilitate economica si financiara

45) Selectionati cinci elemente ale administratiei dupa Henry Fayol?

- Planificare, organizare, comanda, coordonare, control

46) Care sunt caracteristicile specifice "organizatiei" dupa Frederick Taylor?

- Sistem mechanic dur, intangibil cu tendinta spre ordine si armonie

47) In ce lucrare, ce autor si ce teorie sustine ca "oamenii sunt lenesi si incapabili sa-si supervizeze propriile activitati"?

- Latura umana a organizatiei - Mac Gregor - teoria X

48) In ce lucrare, ce autor si ce teorie sustine ca "oamenii sunt in principal interesati de slujba lor, le place sa-si asume responsabilitatea, sunt activit si dispusi sa munceasca"?

- Latura umana a organizatiei - Mac Gregor - teoria Y

49) In ce lucrare, ce autor si sub ce teorie se sustine ca succesul se datoreaza "adoptarii politiilor de resurse umane care incurajeaza angajamentul, participarea si ca urmare, duc la inovare, o mai buna performanta si flexibilitatea de a raspunde nevoilor schimbatoare ale economiei de piata"?

- Teoria "Z" William Ouchi

50) Selectionati una din principalele "bariere" in constituirea unei echipe de proiect:

- Conceptiile, prioritatile, interesele si judecatile de valoare diferita ale membrilor echipei

- Conflictele privind rolurile in cadrul echipei

- Obiectivele / rezultatele proiectului nu sunt clare

- Cadru dinamic al proiectului

- Concurenta pentru a ajunge la conducerea echipei

- Lipsa unei definitii si a unei structuri a echipei

- Personalul echipei a fost desemnat si nu selectat

- Credibilitatea sefului de proiect

- Lipsa angajamentului membrilor echipei

- Probleme de comunicare

- Lipsa sprijinului din partea conducerii

51) Selectionati cele trei tipuri de "manageri consacrati" in literatura de specialitate :

- Cei care fac ca lucrurile sa se intample

52) Selectionati cele doua "motivatii cheie" specifice "managerului realizator" :

- Fixeaza tinte realiste

- Prefera situatii pe care le pot influenta in locul celor ce pot fi influentate de sansa

53) Selectionati cele doua "tehnici" folosite de "managerul realizator":

- Isi definesc cu exactitate obiectivele

- Isi stabilesc un calendar realist

54) Dintre asertiunile de mai jos selectionati cele doua acceptiuni caracteristice "artei negocierii":

- De a stabilii acordul in locul dezacordului

55) Selectionati situatia specifica rezultatelor unei negocieri "apta sa mentina o relatie pe termen lung":

- Situatia castig castig

56) Selectionati cele trei surse principale aducatoare de succes din perspectiva "managementului timpului":

- Propriile abilitati si experienta

- Bunavointa si increderea staffului

- Timpul

57) Selectionati tipul de problema privind "diferente in modul de abordare a proiectarii" :

- Tehnice

58) Selectionati tipul de problema privind faptul ca "un grup functional nu respecta planul" :

- Manageriale

59) Selectionati tipul de problema privind "conflicte intre personalitatea membrilor echipei sau intre stilurile lor de lucru" :

- Interpersonale

60) Identificati cele trei etape ale "luarii deciziei" :

- Analiza problemei, identificarea solutiilor viabile si alegerea intre solutii

61) Ce se intelege prin comunicare in contextul ei mecanic?

- Transmiterea informatiei de la sursa la destinatar

62) Selectionati care este tactica specifica "mamanagerului clasic traditional" in raport cu "informatia ca sursa de putere":

- Tine lucrurile in secret sau ascunde informatia

63) Selectionati care este tactica specifica "managerului modern deschis" in raport cu "informatia ca sursa de putere"?

- Comunicarea informatiei pe o scara cat mai larga si cat mai des cu putinta

64) Cum se interpreteaza rezultatul unei comunicari "receptionate si care nu poate fi decodata"?

- Comunicare esuata

65) Cum este interpretata "informatia care nu duce la o anumita forma de actiune din partea receptorului"?

- Prost procesata si inefficient gestionata

66) Carui climat organizational le corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca mesajele si comportamentul lor sunt judecate si evaluate intr-o manera primitiva"

- Climatul defensiv

67) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca intentia majoritatii comunicarilor este de a controla sau influenta comportamentul lor"

- Climatul defensiv

68) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca exista motive ascunse in spatele majoritatii comunicarilor"?

- Climatul defensiv

69) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii nu considera ca pe ceilalti ii preocupa binele lor si nici ca sunt apreciati"?

- Climatul defensiv

70) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii presupun ca exista un singur mod corect de a proceda :

- Climatul defensiv

71) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca la mesajele si la comportamentul lor se raspunde in mod realist si sunt apreciate la adevarata lor valoare" :

- Climat de sustinere

72) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca la mesajele si la comportamentul lor se raspunde in mod realist si sunt apreciate la adevarata valoare" :

- Climat de sustinere

73) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca situatia majorit comunicarilor este de a rezolva problemele" :

- Climat de sustinere

74) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca mesajele sunt sigure si autentice" :

- Climat de sustinere

75) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca sunt respectati si apreciati" :

- Climat de sustinere

76) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii asculta ideile altora si sunt gata sa experimenteze" :

- Climat defensiv

77) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "auzim sau percepem doar ceea ce sunt pregatiti sa auzim sau receptionam"

- Subiectivitatea perceptuala a receptorului

78) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "persoanele cu ambitii de cariera ascunt sistematic informatiile care le-ar putea ameninta pozitia (emitatorul altereaza sau emite elemente din mesaj)"

- Omiterea sau deformarea de catre emitator

79) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "daca nu avem incredere in cineva avem grija sa examinam informatia". Cand un individ nu are incredere in receptor, acesta tinde sa-si ascunda atitudinea, rezultatul fiind comunicari evazive, de complezenta sau agresive"

- Lipsa increderii

80) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "conotatiile emotionale ale unei comunicari pot deforma receptionarea datelor"

- Non - verbalul oblitereaza verbalul

81) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "daca pe un canal se transmit prea multe informatii, receptorul se confrunta cu probelma selectarii acestor informatii sau este pus in situatia de a folosi stereotipuri"

- Incarcarea excesiva

82) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "utilizarea pozitiei de putere pentru a culege si a ascunde informatiile in loc ca ele sa fie impartasite cu ceilalti. Un studiu asupra directorilor a aratat ca indivizii care au comunicat o informatie mai mult de unei persoane reprezinta mai putin de 10% din totalul de 67 de directori"

- Ascundrea informatiei

83) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "cu cat cineva este mai departe, cu atat comunca mai putin. S-a observat ca exista o relatie invers proportionala intre distanta fizica ce separa persoanele si probabilitatea ca ei sa comunice"

- Distanta

84) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "indivizii cu un statut perceput ca inferior au dificultati in a initia comunicarea in grupuri sau cu cei care au un statut superior. Cel care vorbeste mai mult intr-un grup are mai multa influenta, cel care are mai multa influenta poate vorbi mai mult"

- Statutul relativ

85) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "cu cat comunicarea este mai imediata, cu atat se pierd mai putine lucruri. Astfel, apelurile telefonice pot intrerupe discutiile care la randul lor inlocuiescu comunicarile scrise"

- Carecterul imediat

86) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "tainuirea sau deformarea informatiei esteo tactica comuna in conflictul organizatoric"

- Tactica conflictului

87) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "ce este evident pentru emitator este necunoscut receptorului. Intelegerea rationala pentru unul este jargon pentru celalalt. Digresiunile, constituirea de propozitii neclare, definitiile imprecise pot foarte usor sa duca la neintelegere"

- Lipsa claritatii

88) Care este scopul unei "prezentari orale" in care "continutul este cu precadere bazat pe fapte si prezentarea poate lua forma unei informari adresate unui grup de subalterni sau altor manageri".

- De a comunica informatii

89) Care este scopul unei "prezentari orale" in care "continutul este reprezentat de ideile sprijinite de argumente intemeiate si judecati personale menite sa convinga si sa castige sprijinul auditorului".

- De a face o propunere

90) Care este scopul unei "prezentari orale" in care "continutul fie ca este vorba de idei sau de fapte, ar trebui sa reflecte si sa intareasca sentimentele auditoriului, sa genereze entuziasm, sa ridice moralul si sa incurajeze atitudinile pozitive".

- De a inspira si motiva

91) Carui scop corespunde "reunirea unui set de abilitati, talente, responsabilitati si atribuirea de sarcini specifice acestora"

- Diviziunea muncii

92) Carui scop corespunde "a face ca munca sa fie organizata si controlata de indivizi potriviti care raspund de o anumita sfera de activitate"

- Managementul si controlul muncii

93) Carui scop corespunde "transmiterea deciziilor si informatiilor la cei care au nevoie sa stie aceste lucruri"

- Prelucrarea informatiilor

94) Carui scop corespunde "reunirea unui set de abilitati, talente si responsabilitati, incat solutia la orice problema sa beneficieze de toate competentele dispo-vizibile"

- Rezolvarea de probleme si luarea de decizii

95) Carui scop corespunde "permisiunea data indivizilor de a-i incuraja sa se implice in planurile si activitatile organizatiei"

- Angajament si implicare crescuta

96) Carui scop corespunde "solutionarea unei dispute sau a unei discutii in contradictoriu intre niveluri, compartimente sau functii in cadrul organizatie"

- Pentru negocierea sau solutionarea unui conflict

97) Ce rol detine persoana care in cadrul unei echipe "conduce echipa si coordoneaza eforturile acesteia"

- Coordonator

98) Ce rol detine persoana care in cadrul unei echipe "este capabil sa disece ideile si sa asigure fliuiditatea discutiei"

- Monitor / Evaluator

99) Ce rol detine persoana care in cadrul unei echipe "transforma ideile in sarcini realizabila"

- Implementator

100) Ce rol detine persoana care in cadrul unei echipe "aduce noi contacte, idei si dezvoltari in cadrul grupului"

- Cautator de resursePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1835
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved