Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Sistemul de management al calitatii

management+ Font mai mare | - Font mai micSistemul de management al calitatiiGeneralitati

Cerinte referitoare la documentatie

Generalitati

Manualul calitatii

Controlul documentelor

Controlul inregistrarilor

Cerinte generale

Prin prezentul MC managementul de la cel mai inalt nivel al organizatiei a stabilit si documentat un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului de referinta SR EN ISO 9001:2001.

Sistemul de management al calitatii este implementat si mentinut, iar eficacitatea lui este urmarita si imbunatatita continuu prin eforturile intregului personal al organizatiei.

Prin MC si procedurile SMC managementul SILVAROM a stabilit:

procesele necesare functionarii sistemului si modul cum se aplica ele de catre organizatie, inclusiv succesiunea si interactiunea acestor procese (vezi fig. 1

criteriile si metodele care asigura ca atat operarea cat si controlul proceselor SMC sunt documentate, mentinute si eficace;

responsabilii si modul de asigurare a resurselor si informatiilor necesare pentru a sustine operarea si monitorizarea acestora (vezi fig. 1);

modul de monitorizare, masurare si analizare a proceselor SMC.

Prin aplicarea cerintelor cuprinse in documentele SMC, managementul SILVAROM, asigura implementarea actiunilor necesare pentru a:

realiza rezultatele planificate;

imbunatati continuu desfasurarea proceselor SMC.

Toate procesele SMC, necesare pentru realizarea obiectului de activitate (vezi pct. 1.2), sunt efectuate in interiorul organizatiei.

In cazul in care unele subprocese (activitati) sau chiar procese, in ansamblu, vor fi externalizate, pentru executantii acelor procese SILVAROM aplica prevederile documentelor SMC, cu precadere procedura de selectie si evaluare/reevaluare a furnizorilor prevazuta in cap. 7.4, si/sau alte cerinte convenite contractual.

Cerinte referitoare la documentatie

Generalitati

Documentatia sistemului de management al calit tii cuprinde:

Declaratia de politica in referitoare la calitate, cod DP-01;

Declaratia referitoare la obiectivele calitatii, cod DO-01;

Manualul calitatii, cod MC-SR;

Proceduri documentate cerute de standardul de referinta, cod PD-xx;

Proceduri operationale si de lucru, instructiuni, coduri PO-xx, PL-xx si I-xx;

Documente, dupa caz, necesare planificarii, operarii si controlului proceselor identificate;

Inregistrari cerute de standardul de referint

Documente de provenienta externa (specificatii, documente de reglementare, standarde, legislatie aplicabila, etc.)

Documentatia SMC este disponibila atat pe suport hartie (format A4), cat si in sistem informatic.

Detalii referitoare la documentatie se regasesc in: MC-SR; PD-01 Controlul documentelor si al inregistrarilor ; I-01 Metodologia de elaborare si redactare a procedurilor documentate, a procedurilor operationale si instructiunilor de lucru",  I-02. Formulare utilizate la redactarea unor ale SMC", LPVI - Lista procedurilor si instructiunilor in vigoare", LFV - Lista formularelor in vigoare" .

Manualul calitatii

Manualul Calitatii este elaborat conform cerintelor ISO 9001/2000, aplicabile domeniului de activitate descris la pct. 1.2 si face referire in sectiunile sale la fiecare capitol din standard.

Manualul calitatii prezinta politica si obiectivele referitoare la calitate adoptate de SILVAROM, descrie procesele identificate de organizatie si interactiunea acestora, prezinta structura organizatorica, precizeaza responsabilitatile, delegarile de autoritate, precum si relatiile dintre personalul de conducere, executie, verificare, sau analiza a proceselor desfasurate.

In MC-SR se regaseste o descriere sintetizata a structurii documentelor SMC si continutului acestora. MC-SR documenteaza si, acolo unde este necesar, face referiri la procedurile detaliate stabilite pentru desfasurarea proceselor SMC. Prevederile MC-SR si ale documentelor SMC au caracter obligatoriu pentru intreg personalul SILVAROM.

Manualul calitatii este elaborat / revizuit de Serviciul Managementul Calit tii. Modalitatile de avizare, aprobare, modificare, arhivare, difuzare si retragere a Manualului calitatii sunt prezentate in instructiunea I-01 "Metodologia de elaborare si redactare a procedurilor documentate, a procedurilor operationale si instructiunilor de lucru".

Difuzarea Manualului calitatii se face de catre seful Serviciul Managementul Calit tii, in conformitate cu lista de difuzare cod F002. Copiile informative nu sunt tinute la zi.

Originalul Manualului calitatii se pastreaza in cadrul Serviciului Managementul Calit tii si se distinge de celelalte exemplare valabile, difuzate prin aplicarea stampilei "ORIGINAL", pe spatele fiecarei pagini a acestuia.

Orice modificare a MC-SR urmareste acelasi circuit de avizare/aprobare ca un document nou elaborat. Serviciul Managementul Calit tii transmite modificarile aplicate, tuturor detinatorilor de copii in evident

MC-SR este la dispozitie sub forma scrisa (format A4) si in sistem informatic, constituind unul din instrumentele importante prin care managementul la cel mai inalt nivel asigura comunicarea si constientizarea importantei SMC in cadrul organizatiei.

2.3 Controlul documentelor

Controlul documentelor SMC este implementat si mentinut pentru a se asigura ca:

sunt folosite documente adecvate activitatilor / proceselor derulate;

informatiile utilizate sunt recunoscute / insusite de organizatie;

nu este posibila utilizarea unor documente / informatii perimate.

Modalitatile de tinere sub control a documentelor SMC vizeaz

analiza si aprobarea, inainte de difuzare, pentru a se asigura adecvarea lor in raport cu scopul pentru care au fost elaborate;

analiza, actualizarea si reaprobarea atunci cind necesitatile imbunatatirii continue o impun;

identificarea / personalizarea documentelor printr-un cod unic si controlul evolutiei lor prin editii / revizii;

disponibilitatea documentelor, la editiile / reviziile in vigoare, in conditii de lizibilitate si acolo unde este necesara prezenta lor;

identificarea continua si difuzarea controlata a documentelor de provenienta externa;

retragerea prompta a documentelor perimate din toate punctele de difuzare si identificarea adecvata a documentelor perimate / arhivate pentru prevenirea utilizarii neintentionate.

Documentele SMC pot fi puse la dispozitie in exteriorul si interiorul organizatiei pe suport hartie sau suport media. Pentru documentele pe suport informatic se aplica aceleasi reguli de control ca si pentru documentele editate pe suport hartie.

Activitatea de control a documentelor si datelor presupune participarea activa si continu a tuturor entit tilor organizatorice identificate de organigrama in vigoare (vezi Anexa 1).

Detalii privind modul de exercitare al controlului documentelor se regasesc in PD-01 "Controlul documentelor si al inregistrarilor" si PO /I asociate.

Controlul inregistrarilor

SILVAROM initiaza si mentine inregistrari in scopul:

furnizarii dovezilor conformitatii cu cerintele SMC propriu si cu cele ale standardului de referinta;

furnizarii dovezilor referitoare la functionarea eficace a SMC implementat in organizatie;

obtinerii de date pentru analiza si imbunatatirea functionarii SMC.

Calitatea unui proces, produs sau serviciu se obtine pe parcursul derularii tuturor activitatilor fundamentale ale SILVAROM. Orice neconformitate este rezultatul abaterii de la exigentele specificate ale SMC. Aceste devieri / abateri se pot manifesta fie in ceea ce priveste modul de realizare a procesului / produsului, fie in modul lor de definire.

Elementul fundamental pentru analiza si eliminarea acestor perturbatii din sistem, il reprezinta inregistrarile SMC referitoare atat la definirea cat si la executia unui proces / produs.

Sunt initiate si mentinute inregistrari pentru urmatoarele procese / subprocese:

analiza efectuata de management;

managementul resurselor umane (studii, instruire, evaluare, competente, etc.);

planificarea realizarii produsului;

analiza cerintelor referitoare la produs;

evaluarea si urm rirea furnizorilor;

productia si furnizarea de servicii;

auditul intern;

monitorizarea si masurarea produsului;

controlul produsului neconform;

actiuni corective / preventive si de imbun t tire;

comunicarea interna si cu clientul.

Toate aceste inregistrari, la realizarea carora concurǎ toate structurile organizatorice, reprezinta dovezi obiective ale calitatii proceselor / produselor si a eficacitatii sistemului de management.

SILVAROM utilizeaza aceste inregistrari ca argumente esentiale, in convingerea atat a clientilor cat si a managementului societatii, cǎ se poate acorda o incredere corespunzatoare declaratiilor referitoare la satisfacerea exigentelor specificate.

Ca element al sistemului de management al calitatii, "controlul inregistrarilor" reprezinta o conditie esentialǎ pentru realizarea "identificarii si trasabilitatii" procesului/produsului si se aflǎ intr-o stransa legaturǎ cu "controlul documentelor". Astfel, toate inregistrarile calitatii sunt:

lizibile si identificabile;

semnate, avizate, aprobate, arhivate, difuzate, modificate in mod controlat;

disponibile pentru o perioadǎ de timp determinatǎ.

Prin conceptie si conditii de pastrare se asigurǎ:

regasire usoarǎ;

eliminarea/reducerea riscurilor de pierdere sau deteriorare.

Atunci cand se convene contractual, inregistrarile sunt disponibile pentru evaluare de catre client sau reprezentantul acestuia.

2.10 La expirarea perioadei de pastrare (conform legislatiei sau reglementǎrilor pe domenii de activitate) inregistrarile sunt retrase si distruse in baza unui protocol semnat emitent/detinator si aprobate de Directorul general.

2.11 Detalii privind modul de derulare in SILVAROM a acestor activitati se regasesc in PD - 01 "Controlul documentelor si al inregistrarilor", LFV - 01 "Lista formularelor in vigoare" si PO / I asociate.

HARTA PROCESELOR

Nr. crt.

PROCESE IDENTIFICATE

Coordonator / Responsabil

Documente de referintǎ (*)

1. PLANIFICARE

Stabilirea si actualizarea permanentǎ a politicii si obiectivelor referitoare la calitate.

DG

MC-SR; DP-01;

DO-01

Planificarea (SMC si realizarea produsului).

DG/DTP/SSPPLU

MC-SR

Managementul resurselor (financiare, materiale, umane, infrastructura, mediul de lucru).

DG/DTP/DEC/

SMSP

MC-SR; PO-12

Analiza efectuata de management.

DG / CDC

MC-SR; PO-01

2. REALIZARE

Determinarea si analiza cerintelor referitoare la produs.

DTP/DEC

MC-SR

Proiectare si dezvoltare

SSP/DTP

MC-SR; PO-03

Aprovizionarea

DTP/SSADT

MC-SR; PO-04

Pregǎtire material aprovizionat (detalii in fig. 3 5)

DTP/SS IVV

MC-SR; PO-07

Executie produs (detalii in fig. 6 8)

DTP/ SS IIII

MC-SR; PO-07

Livrare si servicii asociate produsului livrat.

DTP/SSEI/

SSVMS

MC-SR

3. VERIFICARE

Monitorizare si mǎsurare procese si produse.

CDC/SSMCI

MC-SR; Doc. tehnicǎ

Monitorizare satisfactie clienti.

SSMCI/SSEI/ SSVMS

MC-SR; PO-14

Monitorizare sesizǎri / reclamatii de la client.

SSMCI/SSEI/

SSVMS

MC-SR; PO-13

Audit intern.

SSMCI

MC-SR; PD-04

ACTIONARE

Controlul produsului neconform.

SSMCI/DTP

MC-SR;

PD-02

Analiza datelor si imbunǎtǎtire.

CDC

MC-SR

Actiuni corective si preventive.

CDC

MC-SR; PD-03

SPRIJIN

Comunicare (internǎ - cu clientul).

CDC/SSEI/

SSVMS

MC-SR

Controlul documentelor si inregistrarilor.

SSMCI/DEC/SSP

MC-SR; PD-01

) In documentele de referintǎ sunt evidentiate : datele de intrare/iesire si criteriile de performantǎ/acceptare penrtu toate procesele identificate

Fig. 1 Procesele identificate de S.C. SIVLAROM S.A.

 


NOT 1. Criteriile, metodele de operare si acceptare sunt definite in documentatiile tehnice disponibile in poate punctele de lucru (pentru Subprocesul 2.1 criteriile de acceptare prevǎzute in standardul de firmǎ sunt mai restrictive decat standardul national).

2. Acolo unde este posibil monitorizarea si m surarea beneficiaz de inregistr ri obiective ale parametrilor (Prelucrari, Uscare, Formare panouri, etc.)

Fig. 2 Schema succesiunii si interactiunii proceselor identificate de SILVAROM

 


Fig. 3 Detalii ale subproceselor si

 


Fig. 4 Detalii ale subproceselui   2.3 

 


Fig. 5 Detalii ale subproceselui   2.4 

 


Fig. 6 Detalii ale subproceselui   2.5.1 

Fig. 7 Detalii ale subproceselui   2.5.2 

 


Fig. 8 Detalii ale subproceselui   2.5.3 Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 6867
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved