Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

PROIECT MANAGEMENTUL PROIECTELOR - „Ospitalitate si competitivitate! Model organizational pentru pensiunile agroturistice montane”

management

+ Font mai mare | - Font mai mic
SCOALA POSTUNIVERSITARA FIBAS

SPECIALIZAREA FINANTE SI ADMINISTRATIE PUBLICA EUROPEANA

DISCIPLINA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

PROIECT

„Ospitalitate si competitivitate!

Model organizational pentru pensiunile agroturistice montane”

CUPRINS

I. CONCEPEREA PROIECTULUI 4

Titlul proiectului: 4

Localizarea 4

Suma solicitata de la finantator: (se completeaza dupa calculul bugetului) 4

Justificarea ideii proiectului (maxim 3 pagini) 4

Scop, obiective si jaloane (maxim 1 pagina) 7

II PLANIFICAREA PROIECTULUI 10

Descrierea detaliata a activitatilor (maxim 9 pagini) 10

Echipa de implementare (maxim 2 pagini) 16

Durata si planul Proiectului 18

Bugetul Proiectului 19

Activitati de monitorizare si evaluare. Indicatori de urmarire si evaluare (maxim 3 pagini) 20

Managementul riscurilor (maxim 1 pagina) 22

Matricea cadru logic 23

Asigurarea continuitatii proiectului (maxim 2 pagini) 23

III BIBLIOGRAFIE 24

Lista de control 25

Grila de evaluare 25

CONCEPEREA PROIECTULUI

Inainte de a incepe completarea propriu-zisa a formularului, descrieti succint contextul pentru care propuneti implementarea proiectului – maxim 1pagina:

a. Ideea proiectului, problema ce se doreste a fi rezolvata: Proiectul isi propune sa dezvolte si sa promoveze un model de buna practica pentru organizarea si administrarea pensiunilor agroturistice montane

b. Domeniul de actiune a solicitantului/promotorului/beneficiarului de fonduri:

Numele organizatiei: S.C ProServ SRL

Adresa de contact: Str. , Localitatea,  Judetul . , Regiunea Nord-Est

Tipul organizatiei

x Firma  q Fundatie/Asociatie  q Institutie administratie publica

Nivelul organizatiei:

x Local q Judetean q Regional q National

Echipa de conducere (nume/functia/adresa):

Popescu A.

Administrator

SC Proserv

Ionescu B

Director executiv

Georgescu C.

Director economic

Popescu B.

Director de productie

c. Descrierea succinta a liniei de finantare selectate (obiective, prioritati)

Titlul proiectului: „Ospitalitate si competitivitate! - Model organizational pentru pensiunile agroturistice montane”


Localizarea : Judetul Neamt, Regiunea de Nord Est, comuna Alexandru cel Bun


Suma solicitata de la finantator: (se completeaza dupa calculul bugetului)


Total costuri eligibile ale proiectului

Suma solicitata de la finantator

% din costul total al proiectului

< EUR >

< EUR >

Justificarea ideii proiectului (maxim 3 pagini)


Se vor furniza urmatoarele informatii:

a) Prezentarea problemei, a cauzelor care au generat-o, efectelor ce ar putea sa se perpetueze prin nerezolvarea problemei (se va apela inclusiv la date statistice, localizarea geografica sau institutionala, astfel incat din descriere sa rezulte solutia/solutiile de rezolvare, ale cui sunt nevoile). De asemenea, se va realiza o analiza SWOT, astfel incat sa rezulte punctele tari si nevoile/punctele slabe percepute in zona/domeniu, oportunitatile si amenintarile (constrangeri).

Plecand de la datele statistice care reflecta o pondere ridicata a populatiei ocupate in agricultura (51,12%) si lipsa unei redistribuiri a acesteia catre sectorul serviciilor si al industriei, Strategia de dezvoltare a Regiunii Nord-Est a stabilit in cadrul prioritatii regionale dedicate Dezvoltarii resurselor umane printre obiectivele principale Dezvoltarea resurselor umane in mediul rural, in special pentru acele meserii specifice deja cerute pe piata muncii.

Proiectul propus de SC Proserv SRL se orienteaza pe un sectoar cu potential ridicat de dezvoltare in regiune: prestare servicii de tip agroturism – pensiunea Vaduni, comuna Alexandru cel Bun, la 7 km de orasul Piatra Neamt si la 1 km de manastirile Bistrita si Pangarati, Bisericani cu hramul „Buna Vestire”.

Un element care ridica valoarea turistica a zonei este cadrul natural deosebit reprezentat de relieful impadurit, ape curgatoare ce strabat zone pitoresti, doua lacuri de acumulare solicitate pentru agrement, sport, pescuit.
Comuna face parte din traseul turistic ce leaga municipiul Piatra Neamt de Cheile Bicazului, Lacul Rosu si lacul de acumulare Bicaz si statiunea Durau.

Ca si in alte zone din regiunea Nord-Est, fenomenul migratiei fortei de munca, in special al tinerilor, catre zonele urbane dezvoltate sau in alte tari, este prezent.

In ciuda unui potential agroturistic foarte ridicat, in zona exista doar 9 pensiuni, pensiunea Montana fiind de departe cea mai reprezentativa ca dimensiune si diversitate de servicii oferite (58 locuri de cazare, 50 locuri in restaurantul propriu, sala de conferinte cu 60 de locuri, 6 terase, piscina, sauna, teren de tenis, gospodarie proprie, etc).

In Regiunea Nord-Est sunt inregistrate un numar de 109 structuri de cazare de tip pensiune rurala (locul 2 la nivel national) dar 88% dintre acestea sunt incadrate la categoria 1 si 2 margarete iar gradul de ocupare este sub 20% (Anuarul Statistic al Romaniei 2005).

In acest context prin activitatile propuse proiectul

ofera posibilitatea angajatilor de a-si imbunatati competentele prin obtinerea unor diplome de calificare in domenii specifice turismului (bucatar, brutar, cofetar-patiser, ospatar-lucrator comercial); aceasta confera stabilitate SC Proserv SRL si ofera posibilitatea unui avantaj competitiv pe piata locala a fortei de munca;

organizarea stagiului practic de pregatire in completarea stagiului teoretic se va face utilizand infrastructura si dotarile proprii SC Proserv SRL. Acestea ofera posibilitatea unor circuite integrate pentru toate serviciile de receptie, masa, cazare si agrement; 

ofera posibilitatea angajatilor cu studii superioare sa isi imbunatatieasca aptitudinile prin formare in domeniul managementului si marketingului turistic care pot fi valorificate cu succes pentru dezvoltarea unei cariere profesionale in domeniul turistic;

utilizarea unor instrumente de management modern in administrarea societatii va conduce la cresterea eficienta a activitatii economice;

conexiunile stabilite cu Centrul Regional de Resurse in Turism vor ajuta la prezentarea si diseminarea exemplelor de buna practica catre alti administratori de pensiuni din zona, scoli profesionale si de meserii (care nu dispun de dotarile necesare in laboratoarele proprii), etc.

b) Prezentarea modului in care proiectul se incadreaza in prioritatile si obiectivele liniei de finantare selectata, pe baza descrierilor de la punctul anterior (1.4.a).

Proiectul se incadreaza in obiectivul 1 al Programului Phare CES 2004-2006 „Dezvoltarea si implementarii politicilor si programelor multi-anuale prin proiecte de investitii in sectoare prioritare, in conformitate cu prevederile PND si sustinerea cresterii economice la nivel national si regional, in scopul cresterii potentialului national general, al fiecareia din cele 8 regiuni de dezvoltare, precum si diminuarii disparitatilor economice si sociale dintre acestea”.

Unul din sectoarele de interventie prioritare in cadrul PND este turismul, recunoscut ca fiind sectorul economic cu cea mai mare dinamica a profitabilitatii in ultimii 10 ani. Imbunatatirea serviciilor si in special a serviciilor turistice din zona agroturismului, poate conduce la crearea unor importante surse de venit, alaturi de productia agricola.

Proiectul isi propune sa creeze un model de unitate agroturistica ale carei performante economice sunt reflectate nu doar de dotari, dar si de nivelul de calificare al personalului angajat si modul de organizare al acestuia.

Pregatirea personalului cu studii superioare in domeniul managementului organizational si marketingului turistic se va axa in mod practic pe:

identificarea si prioretizarea nevoilor momentane si de perspectiva ale societatii comerciale,

asimilarea unor instrumente manageriale de gestionare a resurselor proprii (organigrama, regulament de functiuni, regulament de ordine interioara, fise de descriere a posturilor),

crearea unei culturi organizationale cu valori adecvate exigentelor economiei de piata.

Prin diseminarea rezultatelor in zona si in Regiunea Nord-Est, proiectul va contribui la:

Extinderea utilizarii unor instrumente moderne de administare a serviciului turistic: management organizational, marketing, utilizare internet, managementul resurselor umane;

Cresterea competitivitatii serviciilor in sectorul agroturistic;

Posibilitatea generarii de noi initiative antreprenoriale;

Cresterea potentialului turistic al zonei;

Preluarea exemplelor de buna practica in pensiunile agroturistice existente.

c) Gradul de originalitate/inovare. Prezentarea va include elementele originale vizate, va sublinia importanta lor pentru domeniu/organizatie/comunitate, plecand de la eventualele proiecte implementate deja, experientele sau bunele practici ale altor proiecte si ce s-ar putea dezvolta mai departe.

Proiectul dezvolta un model de buna practica care poate reabilita conditia agroturismului in Regiunea Nord-Est in special in zona montana. Prin masurile de diseminare propuse si prin conexiunile dezvoltate cu Centrul Regional de Resurse in Turism proiectul contribuie la imbunatatirea managementului intreprinzatorilor privati din domeniul agroturistic. Activitatea are caracter practic si poate conduce la modificari organizationale si comportamentale.

Nr. crt.

Grup tinta

Beneficiari finali

Nevoi si constrangeri

Angajatii SC PROSERV SRL 

Lipsa unei calificari in domeniul turistic reduce posibilitatea obtinerii unei retributii mai consistente sau avansarea.

Imposibilitatea dezvoltarii unei cariere profesionale.

Posibilitati reduse de a dezvolta noi aptitudini pe cont propriu (resurse financiare limitate).

Nevoia de a lucra intr-o echipa competenta.

Nevoia de a lucra intr-o societate cu performante economice care asigura locuri de munca stabile.

Participantii la evenimentul de promovare (40)

Nevoia de asimilare a unor instrumente manageriale eficiente care le vor deschide noi oportunitati de finantare din fondurile structurale

Nevoia de cunoastere a structurii si pozitionarii serviciilor turistice concurente pentru formularea pachetelor de servicii pe plan local.

Destinatarii brosurii de promovare (1800 exemplare)

Autoritatile publice locale, in special din zone montane (287) au nevoie de modele pentru stimularea activitatii antreprenoriale si investitionale pe plan local, pentru a valorifica resursele umane din comunitatile rurale in special si pentru a stimula promovarea unor proiecte de pregatire similare

Administratori de pensiuni agroturistice din Regiunea Nord-Est (108) au nevoie de modele de buna practica, pot promova colaborari de tip retea pentru pregatirea personalului propriu cu sprijinul aplicantului si al partenerilor sai

Agentii de turism si reprezentantii din regiune ai autoritatilor de turism (min.12 x 100buc) – au nevoie de informatii si exemple de buna practica pentru a le include in oferta lor turistica

Autoritati si agentii nationale de turism (min.3 x 35buc) – au nevoie de informatii si exemple de buna practica pentru a le include in oferta lor turistica

Turisti (100) care viziteaza pensiunea Montana sunt atrasi de povestile locului care se constituie intr-un instrument de promovare eficient bazat pe experienta proprie.

Vizitatorii paginii web

Internetul este cel mai utilizat instrument de informare pentru turisti in momentul de fata. Inainte de a face planuri de calatorie sunt consultate paginile web pentru a afla unde cand si in ce conditii pot fi accesate diverse pachete turistice. 

Mass media locala si regionala

Media are nevoie de modele. Prezentand un model de succes in presa se ofera posibilitatea publicului larg de a analiza si un alt mod de a face agroturism in regiune.

Media cauta informatii privind modul de accesare al unor surse de finantare europene, etapele parcurse in implementarea unui proiect, elementele de succes ale acestuia.

d) Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tinta, beneficiarilor indirecti. Se va urmari cuantificarea numerica, localizarea geografica, caracteristicile demografice, nevoile percepute, impactul (relevanta) proiectului asupra nevoilor identificate si modul de satisfacere a lor.

Scop, obiective si jaloane (maxim 1 pagina)


a) Se va identifica si defini scopul proiectului, avand in vedere ca el trebuie sa fie clar formulat, din el sa rezulte ce se poate rezolva din problema identificata si ce nu poate fi rezolvat, cui se adreseaza.

b) Se vor stabili obiectivele pe termen mediu si lung (generale), precum si obiectivele pe termen scurt (specifice sau operationale) ale proiectului. Pentru obiectivele pe termen scurt, precizati care sunt cantitative si care sunt calitative (vezi suportul de lucrari practice).Obiectivele vor fi descrise astfel incat sa rezulte foarte clar incadrarea lor in obiectivele si prioritatile liniei de finantare, prin justificarea incadrarii.

Obiective pe termen mediu si lung:

Imbunatatirea competentelor profesionale ale angajatilor SC PROSERV SRL

Imbunatatirea managementului la nivelul SC PROSERV SRL

Crearea unui model organizational

Diseminarea exemplelor de buna practica, in vederea stabilirii unei asociatii a firmelor cu profil agroturistic, din Regiunea de Nord Est

Obiective pe termen scurt

O1: Calificarea personalului in meserii specifice domeniului agroturistic

O2: Specializarea personalului cu studii superioare in domeniul management organizational si marketingului turistic

O3:Realizarea de materiale de promovare a activitatilor proiectului

O4: Diseminarea informatiilor si modelului de buna practica din proiect

c) Pe baza obiectivelor pe termen scurt, se vor formula si jaloanele/reperele proiectului, vazute ca rezultate intermediare ale proiectului. Jaloanele se vor stabili la nivel de proiect, plecand de la scop, sau pe fiecare obiectiv pe termen scurt. Obiectivele si jaloanele vor sta la baza la baza stabilitii indicatorilor de masurare a evolutiei si finalizarii proiectului, precum si pentru descompunerea proiectului in activitati si subactivitati.

O3: Realizarea de materiale de promovare a activitatilor proiectului

 

O4: Diseminarea informatiilor si modelului de buna practica din proiect

 

II PLANIFICAREA PROIECTULUI

Descrierea detaliata a activitatilor (maxim 9 pagini)


a) Se va denumi si descrie detaliat activitatile care vor conduce la obtinerea jaloanelor si atingerea obiectivelor pe termen scurt. Activitatile se vor descompune in subactivitati, respectand regulile din suportul de curs. Descrierea va include si posibile solutii tehnice, eventuale justificari economice pentru solutia selectata.

La descompunerea proiectului pe activitati/subactivitati se vor avea in vedere cele trei tipuri majore de activitati:

de pregatire a conditiilor de implementare a proiectului (de exemplu, achizitiile de echipamente necesare, obtinerea de autorizatii, pregatirea personalului);

de implementare propriu-zisa (de exemplu, derularea actiunilor sociale, organizarea de mobilitati, implementarea si exploatarea de software, efectuare campanii de promovare);

activitatile de monitorizare pe parcursul proiectului si de evaluare interna.ACTIVITATEA 1: Asigurarea cadrului organizatoric si administrativ de implementare a proiectului

Oval: A1.1.Delimitarea rolului fiecarui membru al echipei de implementare

Durata: 10 luni

Locatie: intalniri periodice ale echipei de proiect se vor desfasura prin rotatie la sediul partenerului .Activitatile de achizitie vor fi coordonate de aplicant si se vor localiza la Pensiunea Montana - localitatea Alexandru cel Bun

DESCRIERE SUBACTIVITATI:

A1.1 Echipa de proiect va urmari: asigurarea unui cadru organizatoric adecvat desfasurarii in bune conditii a activitatilor proiectului, asigurarea unui flux de numerar corespunzator angajamentelor asumate, colectarea informatiilor relevante de la parteneri, intocmirea documentatiilor suport pentru raportarea tehnica si financiara a proiectului.

A1.2 In urma definitivarii echipei de implementare a proiectului, aceasta se va intruni si va discuta aspecte legate de documentarea si culegerea de informatii pentru stabilirea strategiilor de realizare a obiectivelor proiectului, prin aducerea aportului fiecarui membru din experienta anterioara.

A 1.3 Documentatia necesara obtinerii autorizatiei a fost intocmita anterior depunerii proiectului, urmand ca in perioada de implementare a proiectului sa se parcurga etapele legale de autorizare.

A1.4.Achizitionarea de echipamente de bucatarie are in vedere reorganizarea activitatilor de prepare si imbunatatirea conditiilor de pastrare la cald si la rece a produselor (vezi capitolul 3 Bugetul proiectului). Pentru aceasta echipa de proiect va intocmi documentatia de achizitie in conformitate cu cerintele prevazute in contractul de finantare.

ACTIVITATEA 2 Pregatire si furnizare program de calificare profesionala furnizat pentru personalul propriu de executie (240ore teorie si 480 de ore practica) x 19 cursanti

Scop: dobandirea cunostintelor teoretice si a aptitudinilor practice adecvate meseriilor de bucatar, brutar, cofetar-patiser si ospatar-lucrator comercial in conformitate cu cerintele standardelor ocupationale validate.

Durata: 6 luni

Locatie: Pensiunea Montana - localitatea Alexandru cel Bun

DESCRIERE SUBACTIVITATI: :

A 2.1.Angajarea lectorilor, programarea cursurilor si a stagiilor practice. Cursurile de calificare vor fi furnizate de partenerul SC Profess SRL, care este acreditata pentru toate domeniile de calificare urmarite in conformitate cu cerintele OG 129/2000;

A2.2.Identificarea participantilor la curs. Evaluarea cunostintelor si abilitatilor in domeniul de instruire propus. Structura programului de formare va impune organizarea de grupe de cursanti pe categoria de calificare urmarita, respectiv: 3 bucatari, 2 brutari, 2 cofetar-patiseri si 12 ospatar-lucrator comerciali. Dobandirea competentelor cheie si a celor tehnice de baza se poate face intr-un program de lucru comun iar dobandirea cunostintelor tehnice de specialitate se va face pe grupe de pregatire;

A.2.3.Elaborarea metodologiei de predare si a celei de evaluare a competentelor dobandite. Se va urmari pe langa dezvoltarea competentelor de specialitate, dezvoltarea unor competente cheie (comunicare, utilizare calculator, prelucrarea informatiei, asigurarea calitatii, igiena si securitatea muncii, lucrul in echipa) precum si a unor competente de baza (organizarea activitatilor in unitatile de alimentatie si turism, promovarea produselor si serviciilor, psihologia consumatorului, evidenta operativa);

A2.4.Organizarea si desfasurarea cursurilor (in spatiile puse la dispozitie de aplicant). SC Proserv SRL dispune de toate facilitatile necesare desfasurarii in bune conditii atat a orelor de curs (teorie) cat si a probelor practice. Pentru desfasurarea orelor de practica este necesara suplimentarea si imbunatatirea dotarii cu echipamente a bucatariei (vezi activitatea 1), astfel incat odata cu ridicarea nivelului de pregatire al personalului sa se imbunatateasca si procesul de preparare si prezentare a preparatelor culinare;

A.2.5.Evaluarea finala a cunostintelor dobandite de cursanti si eliberarea certificatelor de calificare.

ACTIVITATEA 3. Pregatire si furnizare program de specializare profesionala furnizat pentru personalul propriu cu studii superioare (160ore x 6 cursanti)

Scop: intelegerea si asimilarea conceptelor uzuale din domeniul managementului organizational si al marketingului turistic, crearea abilitatilor necesare unei abordari profesionale a pietii serviciilor turistice, familiarizarea cu politici si strategii europene in aria serviciilor turistice, imbunatatirea proceselor organizationale prin adoptarea unor proceduri interne verificate in domeniu (organigrama, regulament de functionare, fise de post).

Durata: 6 luni

Locatie: Pensiunea Montana - localitatea Alexandru cel Bun

DESCRIERE SUBACTIVITATI: :

 • A.3.1.Angajarea lectorilor si programarea cursurilor. Programul de specializare profesionala va fi sustinut de Asociatia Managerilor in Turism, care este acreditata pentru aceste domenii in conformitate cu OG nr. 129/2000;
 • A.3.2.Identificarea participantilor la curs. Programul de pregatire profesionala face parte din categoria cursuri postuniversitare de perfectionare. Aceste cursuri pot fi urmate de absolventi cu diploma ai invatamantului universitar de scurta sau lunga durata;
 • A.3.3.Elaborarea metodologiei de predare si a celei de evaluare a competentelor dobandite. Competentele dezvoltate vor include: abilitati de analiza, diagnoza si prognoza a indicatorilor economici, organizarea activitatilor, capacitatea de a elabora si implementa un plan de afaceri, construirea unei politici de resurse umane, implementarea standardelor de calitate, si managementul serviciilor;
 • A3.4.Organizarea si desfasurarea cursurilor se va face in spatiile puse la dispozitie de aplicant – SC Proserv SRL; 

A.3.5.Evaluarea finala a cunostintelor dobandite de cursanti si eliberarea certificatelor de absolvire.

ACTIVITATEA 4. Organizare activitati de promovare si diseminare

Scop: Exploatarea rezultatelor obtinute in urma functionarii Centrului Regional de Resurse in Turism, precum si a rezultatelor calificarii personalului de executie si cel cu studii superioare prin reorganizarea activitatilor si diseminarea concluziilor catre alte pensiuni turistice, autoritati publice locale, agentii si autoritati de turism nationale si locale precum si turistii care viziteaza pensiunea turistica Montana.

Durata: 10 luni

Locatie: Pensiunea Montana - localitatea Alexandru cel Bun

DESCRIERE SUBACTIVITATI:

A.4.1. Dupa finalizarea programului de formare profesionala, administratorii societatii impreuna cu partenerii de proiect vor evalua rezultatele programelor de pregatire profesionala;

A.4.2.Elaborarea Modelului organizational pentru pensiunile agroturistice montane

 • Echipa de proiect impreuna cu partenerii va elabora regulamentul de organizare si functionare, organigrama, regulamenul de ordine interioara si fisele de responsabilitati pentru posturile cheie ale pensiunii agroturistice; va fi nominalizat un responsabil cu resursele umane care va urmari pastrarea, aducerea la cunostinta tuturor salariatilor si actualizarea acestor documente; va fi nominalizat un coordonator al activitatilor de marketing ale pensiunii turistice. Acesta va urmari actualizarea si dezvoltarea paginii web a pensiunii turistice, editarea, afisarea/distribuirea materialelor de promovare;
 • Durata: 2 luni (luna 9 si luna 10)

A.4.3. Dezvoltarea si actualizarea paginii web, in vederea publicitatii proiectului si a rezultatelor acestuia.

Durata: 10 luni

A.4.4. Editarea si distribuirea brosurii „Model organizational pentru pensiunile agroturistice montan(1800

copii)

 • Impreuna cu partenerii, echipa de proiect va pregati o brosura de promovare care va include elementele cheie necesare administrarii cu succes a unei pensiuni agro turistice de tip montan;

Editarea si distribuirea brosurii „Model organizational pentru pensiunile agroturistice de tip montan(1800copii) conform grupurilor tinta indetificate;

Durata: 4 luni (lunile 7,8, 9, 10)

A.4.5. Organizarea unui seminar de diseminare

La incheierea proiectului va fi organizat un seminar de diseminare la care vor fi invitati sa participe administratori de pensiuni turistice din regiunea Nord-Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, agentii de turism, alte institutii si organizatii cheie din regiune si vor fi prezentate rezultatele si concluziile proiectului. Cu aceasta ocazie va fi editat si distribuit un comunicat de presa.

Durata: 2 luni(lunile 9 si 10).

ACTIVITATEA 5. Monitorizarea si evaluarea proiectului

Oval: A.5.1. Punerea in aplicare a termenilor contractuali stabiliti cu Autoritatea Contractanta

Metodelor de implementare ale activitatilor si motivele pentru metodologia propusa

Pentru activitatile de achizitie: principiul de baza este aplicarea procedurilor de achizitii, folosirea unui sistem competitiv cu scopul de a furniza o transparenta deplina si de a obtine calitatea serviciilor, bunurilor si lucrarilor la cel mai bun pret.

Pentru cursurile de formare profesionala: expunere interactiva, expunere power point, conversatie, problematizare, proiect individual si de grup, studiu de caz, simulare, dezbatere, demonstratie, exercitiu practic.

Pentru serviciile web: tehnici specifice de lucru pentru actualizarea si dezvoltarea paginii web.

Pentru brosura de diseminare: documentare, culegere, prelucrare si editare text/date.

Pentru seminarul de diseminare: tehnica prezentarii Power Point, expunerea de motive.

Pentru relatia cu presa: tehnica comunicatului de presa. 

Metodele selectate pentru punerea in practica a activitatilor proiectului sunt specifice fiecarui domeniu si au fost experimentate si validate in timp. Am optat pentru aceste metode si tehnici deoarece sunt cele mai potrivite obiectivelor grupurilor tinta si rezultatelor previzionate in proiect.

Proiectul este conceput ca o etapa adiacenta a unui proiect anterior „Valorificarea Oportunitatilor Turistice Regionale”, care s-a adresat administratorilor de pensiuni turistice din zona urbana din Regiunea Nord-Est creand premisele unei abordari profesionale a managementului serviciilor turistice oferite in contextul infiintarii unei structuri specializate (Centrul Regional de Resurse in Turism).

Concret proiectul se conecteaza la activitatile Centrului prin

 • modelul de management turistic oferit pentru un exemplu concret – pensiunile agroturistice din zonele montane. Acest model poate fi inscris in activitatile de compatibilizare a metodelor manageriale si ofertantilor de servicii din regiune, contribuie la extinderea si standardizarea serviciilor puse la dispozitia turistilor;
 • extinderea si acutalizarea paginii web prin includerea de noi informatii si legaturi utile pentru potentialii vizitatori.

Acolo unde proiectul este parte a unui program mai larg, explicati cum corespunde sau cum este coordonat cu acest program. Specificati sinergiile potentiale cu alte initiative, in special din Comunitatea Europeana.

Incepand cu anul 1999 activitatea societatii s-a extins si diversificat incluzand pe langa fabricarea produselor de panificatie si activitatea turistica.

Obiectivul administratorilor a fost de a dezvolta infrastructura pensiunii agroturistice Montana. Aceasta dezvoltare s-a facut etapizat:

 • etapa I: 1999-2000, amenajarea camerelor, a salii de mese si a servicilor de recuperare (sauna, piscina, sala de fitness) si de agrement (biliard, tenis de masa)
 • Etapa II: 2000-2005, amenajarea salii de conferinte, a receptiei, teraselor si a terenului de tenis
 • In Etapa III: 2005-2006, pregatirea personalului din cadrul societatii pentru ridicarea nivelului de calificare si dezvoltarea de noi competente. Aceasta etapa a debutat cu obtinerea de catre proprietarul pensiunii a titlului de doctor in specializarea Management si Marketing in Agroturism(decembrie 2005).

Administratorii societatii au urmarit, s-au pregatit si au accesat instrumentele de sprijin financiar oferite in regiune in scopul dezvoltarii coeziunii economico-sociale (Programele Phare CES) precum si a celor dedicate dezvoltarii sectorului agricol (SAPARD). Prin proiectele implementate am contribuit la dezvoltarea valorificarea potentialului economic local, am atras personal din zona rurala invecintata oferind oportunitati de angajare in special tinerilor(60% din personalul angajat are sub 30 de ani), am interactionat cu administratia publica locala si judeteana, am promovat instrumente de lucru inovative in turism (networking si website), am contribuit la crearea de noi structuri organizationale (CRRT).

Proceduri pentru evaluare interna/externa

minute ale intalnirilor cu partenerii

contractele de achizitie semnate

listele de prezenta ale cursantilor nominalizati

metodologiile de formare si evaluare a competentelor profesionale dobandite

fisele de evaluare individuala ale cursantilor

inregistrari video ale cursurilor

certificatele de atestare

aprecierile beneficiarilor finali (participanti seminar, destinatari brosura, vizitatori website, turisti)

rapoartele tehnice si financiare de implementare

b) In functie de durata si complexitatea activitatilor/subactivitatilor se vor stabili si principalele categoriile de resurse estimate a fi utilizate. Daca este cazul, se va specifica si rolul fiecarui partener, asociati sau subcontractanti, in cadrul activitatilor.

Mijloacele puse la dispozitie de catre aplicant pentru implementarea proiectului sunt:

sala de conferinte cu 60 de locuri, video proiector, flipchart, spatii pentru intalniri, spatii de cazare 50 locuri, sala restaurant 50 de locuri, parcare 25 locuri, telefon, fax, conexiune internet proprie.

Pentru desfasurarea exercitiilor practice sunt puse la dispozitiile dotarile existente in restaurant, bucatarie si gospodaria anexa cu completarile necesare conform capitolul 3 Bugetul proiectului.

Nota: se va folosi si structura de descompunere pe lucrari (WBS) indiferent de varianta de reprezentare a acesteia (vezi suportul de curs), atat pentru activitatile, cat si pentru resursele proiectului.

Echipa de implementare (maxim 2 pagini)


a) Descriere detaliata a echipei propusa pentru implementarea proiectului (doar pe functii/roluri: nu este nevoie a se include nume ale persoanelor); pentru fiecare rol se vor descrie abilitatile si cunostintele necesare; modul de comunicare si de adoptare a deciziilor in cadrul proiectului, in functie de responsabilitatile alocate. Se poate folosi graficul responsabilitatilor, prezentat in suportul de lucrari practice.

Echipa de proiect va urmari asigurarea mijloacelor prin care proiectul este coordonat tehnic si financiar .

Structura propusa este urmatoarea:

Manager de proiect (1)

Responsabil financiar (1)

Responsabil tehnic (1)

Lectori pentru cursurile de calificare (1)

Lectori pentru cursurile de perfectionare (2)

Responsabilitati:

1. Manager proiect /

supervizeaza implementarea activitatilor proiectului

angajarea si instruirea personalului implicat in proiect

colaboreaza cu managerul financiar la intocmirea rapoartelor tehnice si financiare catre finantator

colaboreaza la elaborarea materialelor promo

supervizeaza activitatile de promovare

supervizeaza activitatile de training

gestioneaza resursele conform capitolelor bugetare

reprezinta societatea in relatia cu finantatorul

Supervizeaza activitatile de calificare/specializare

respecta conduita etica si profesionala

2. Responsabil financiar asigura managementul financiar al proiectului

organizeaza si conduce evidenta financiar-contabila a proiectului

efectueaza cheltuielile conform capitolelor bugetare

responsabil cu achizitiile publice

realizeaza rapoartele financiare catre finantator

3. Responsabil tehnic

coordoneaza activitatile de instruire

efectueaza demersurile de obtinere a certificatelor de calificare in cadrul cursului

coordoneaza activitatile de promovare

ofera informatii despre activitatile proiectului

organizeaza si conduce conferintele de presa

mediatizeaza proiectul

coordoneaza editarea materialelor publicitare

respecta conduita etica si profesionala caracteristica acestor servicii

Coordoneaza elaborarea materialele didactice

colaboreaza cu personalul de instruire

organizeaza si coordoneaza activitatea de examinare finala

repartizeaza costurile de instruire conform capitolelor bugetare

respecta conduita etica si profesionala caracteristica acestor servicii

4. Echipa de lectori pentru derularea cursurilor de calificare si specializare este formata din 5 persoane si are ca responsabilitate sustinerea cursurilor de calificare si perfectionare cu respectarea curriculelor de cursuri precum si a programelor de instruire.

b) Descrierea rolului partenerilor proiectului (daca este cazul): o scurta prezentare a lor, a echipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecarui partener (tot din punct de vedere al functiilor/rolurilor), specificarea responsabilitatilor pe activitatile in care vor fi implicati

Solicitantul are 2 parteneri: Asociatia Managerilor in Turism si Profess SRL

Partener 1 : Asociatia Managerilor in Turism

Participa la organizarea si planificarea activitatilor proiectului, elaboreaza continutul si metodologia cursului de specializare in domeniul Management si Marketing Turistic destinat personalului cu studii superioare din societate (6), ofera pentru desfasurarea acestui program un numar de 2 lectori (96 ore/lector) care acorda si consiliere pentru punerea in practica a instrumentelor de management si marketing asimilate de cursanti.

SC Proserv SRL si Asociatia managerilor in turism au mai avut relatii de colaborare anterioare in cadrul proiectului Phare CES Valorificarea Oportunitatilor Turistice Regionale.

Colaborarea cu SC PROSERV SRL a oferit posibilitatea extinderii ariei de activitate a Asociatiei in zona judetului Neamt.

Asociatia are experienta in de proiecte in programele Phare, Sapard. Institutia dispune de expertiza necesara pentru organizarea, derularea si evaluarea activitatilor care ii revin in proiect. Specialistii sai au competente l profesionale fiind atestate de impactul pe care il au propriile locatii turistice din regiune, care au dat valoare turistica zonelor promovate.

Partener 2: SC Profess SRL

Participa la organizarea si planificarea activitatilor proiectului, elaboreaza continutul si metodologia cursurilor de calificare in domeniile bucatar, brutar, cofetar-patiser si ospatar-lucrator comercial a unui numar de 19 persoane angajate in SC PROSERV SRL. Sustine programul de instruire teoretica si practica, punand la dispozitie 1 lector instruire teoretica (240ore) si 2 lectori instruire practica (2 x 240 ore = 480 ore).

Intre SC Proserv SRL si SC Profess nu au existat relatii de colaborare anterioare. SC Profess SRL isi axeaza activitatile pe calificarea si recalificarea profesionala incercand sa ofere o alternativa celor in cautarea unui loc de munca sau posibilitatea dezvoltarii de noi competente celor care au un loc de munca dar nu au calificarea corespunzatoare. SC Profess SRL si-a inceput activitatea in anul 2004 si a desfasurat pana in prezent un numar de 14 cursuri de calificare.

SC Profess SRL va castiga experienta in derularea cursurilor de calificare pentru 19 cursanti utilizand facilitatile puse la dispozitie de aplicant.

Ambii parteneri participa la organizarea si desfasurarea seminarului de diseminare a rezultatelor proiectului. In acest scop pregatesc materiale de sinteza cu concluziile programelor de pregatire sustinute si sustin cate o prezentare.

Angajatii SC PROFESS SRL selectati si inclusi in programele de pregatire profesionala vor dobandi competente si aptitudini noi prin intermediul cursurilor de calificare, a stagiilor practice de pregatire si a cursurilor de perfectionare. Ei vor participa cu precadere la activitatile 2 si 3 ale proiectului.

Beneficiarii finali vor fi adresati prin intermediul seminarului si a brosurii de diseminare precum si pagina web site. Modelul organizational si informatiile puse la dispozitie vor fi adaptate la nevoile acestora de informatie. Rolul acestora va fi acela de a recepta, interpreta si asimila dupa caz exemplele si informatiile primite.

Durata si planul Proiectului


q                 Durata proiectului va fi de _10_ luni.[1]

Se va realiza planificarea calendaristica a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se si secventa de derulare a activitatilor/subactivitatilor (dependente FS, SS, FF, SF) . Diagrama Gantt va fi atasata ca anexa, folosind o trimitere in cadrul acestui formular (ex. Planul indicativ de actiune este prezentat in anexa nr. 3). Planificarea calendaristica nu trebuie sa contina descrieri detaliate ale activitatilor/subactivitatilor, ci doar denumirea lor (va rugam sa verificati daca denumirea lor este aceeasi cu cea mentionata in sectiunea 2.1).

Nota: Planul de actiune poate fi prezentat intr-o diagrama Gantt generata cu un produs software specific domeniului (Microsoft Project) sau Excel, Word

Anul 1

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

Luna 1Organizatia care implementeaza

Pregatirea activitatii 1 „Asigurarea cadrului organizatoric si administrativ de implementare a proiectului”- pregatire documentatii de achizitie bunuri si servicii

Toti partenerii

Realizarea activitatii 1 „Asigurarea cadrului organizatoric si administrativ de implementare a proiectului”-intalniri periodice ale echipei de proiect, intocmire rapoarte de implementare, realizare achizitii bunuri si servicii

Toti partenerii

Pregatirea activitatii 2

„Pregatire si furnizare program de calificare profesionala furnizat pentru personalul propriu de executie (240ore teorie si 480 ore practica) x 19 cursanti”- elaborare program, metodologie predare si evaluare, identificare cursanti

Aplicantul si

Partenerul local 2

Realizarea activitatii 2 „Pregatire si furnizare program de calificare profesionala furnizat pentru personalul propriu de executie (240ore teorie si 480 ore practica) x 19 cursanti”- desfasurare activitati teoretice si practice, evaluare finala cursanti, eliberare certificate de calificare

Aplicantul si

Partenerul local 2

Pregatirea activitatii 3 „Pregatire si furnizare program de specializare profesionala furnizat pentru personalul propriu cu studii superioare (192 ore x 6 cursanti)” - elaborare program, metodologie predare si evaluare, identificare cursanti

Aplicantul si

Partenerul local 1

Realizarea activitatii 3 „Pregatire si furnizare program de specializare profesionala furnizat pentru personalul propriu cu studii superioare (192 ore x 6 cursanti)” - desfasurare activitati teretice si practice, evaluare finala cursanti, eliberare certificate de absolvire

Aplicantul si

Partenerul local 1

Pregatirea activitatii 4 „Organizare activitati de promovare si diseminare”- colectare informatii, pregatire materiale

Toti partenerii

Realizarea activitatii 4 „Organizare activitati de promovare si diseminare”

-design si print si distribuire brosura, editare si publicare comunicat de presa, incarcare informatii website, organizare seminar de diseminare

Toti partenerii

Pregatirea activitatii 5 Monitorizarea si evaluarea proiectului

Echipa de proiect

Realizarea activitatii 5 Monitorizarea si evaluarea proiectului

Echipa de proiect


Bugetul Proiectului


Completati Anexele pentru intreaga durata de derulare a proiectului, in cazul unui proiect cu o durata mai mica sau egala de 1 an, sau pentru primul an in situatia unui proiect cu o durata mai mare. Pentru informatii suplimentare vezi suportul de curs si de lucrari practice.

Nota: Formatul bugetului este prezentat in suportul de lucrari practice si trebuie sa contina suficiente detalii pentru justificarea sumelor incluse la fiecare pozitie bugetara (vezi suportul de curs si de lucrari practice). Trebuie specificat numarul de unitati pentru fiecare componenta.

Echipamentele si bunurile planificate a se achizitiona sunt destinate sa completeze resursele materiale ale aplicantului pentru a asigura baza materiala la nivel optim iar pe termen lung (post–proiect) continuarea activitatilor la un nivel profesional competitiv.

Vor fi achizionate urmatoarele echipamente:

Denumire articol

Nr. unitati

Cost unitar

(EURO fara TVA)

Cost total

(Euro fara TVA)

Masina de gatit 

Friteuza 

Hota

Dulap frigorific

Total

Activitati de monitorizare si evaluare. Indicatori de urmarire si evaluare (maxim 3 pagini)


a) Se vor specifica activitatile de monitorizare si evaluare, prin care se planifica modul de urmarire a progresului proiectului, respectiv evaluarea finala a acestuia. Se va tine cont de indicatiile sursei de finantare in privinta efectuarii controlului proiectului, perioadele de raportare, dar si de activitati propuse de echipa proiectului pentru a monitoriza activitatile proiectului. Aceste activitati trebuie sa se regaseasca in planificarea calendaristica a proiectului si in structura descompunerii pe lucrari.

Monitorizarea si evaluarea proiectului presupune:

Punerea in aplicare a termenilor contractuali stabiliti cu Autoritatea Contractanta

Realizarea raportului initial si transmiterea lui catre Autoritatea Contractanta;

Realizarea raportului intermediar si transmiterea lui catre Autoritatea Contractanta;

Realizarea raportarii finale si inchiderea proiectului

Realizarea evaluarii interne a proiectului pe baza propriei proceduri interne;

Realizarea raportului de audit

Obligatiile Beneficiarului

- Beneficiarul trebuie sa asigure managementul si implementarea proiectului in concordanta

cu prevederile contractului de grant

- Beneficiarul va fi singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante pentru

implementarea proiectului atat pentru actiunile sau inactiunile sale, cat si ale

partenerului/partenerilor. Schimbarea partenerilor in cursul implementarii proiectului nu este

permisa.

- Beneficiarul are obligatia de a solicita punctul de vedere oficial al Autoritatii Contractante, cu privire la orice aspect survenit in implementarea proiectului de natura sa afecteze buna implementare a acestuia, precum si in orice situatie in care apar neclaritati cu privire la clauzele prezentului contract.

- Beneficiarul este obligat sa respecte prevederile cuprinse in cererea de finantare referitoare

la asigurarea conformitatii cu politicile Uniunii Europene si nationale, in special cele privind

achizitiile publice, egalitatea de sanse si nediscriminarea, informarea si publicitatea, dezvoltarea

durabila si ajutorul de stat, acolo unde este cazul.

- Beneficiarul are obligatia de a deschide un cont special de proiect prin care va efectua toate

platile aferente implementarii proiectului, inclusiv platile efectuate din contributia proprie.

- Beneficiarul va deschide contul special de proiect in sistemul Trezoreriei Statului.

- Beneficiarul este obligat sa utilizeze fondurile din contul special al proiectului exclusiv pentru

platile necesare implementarii activitatilor proiectului

- Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila analitica a proiectului, utilizand conturi

analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea

proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale.

- In situatia in care implementarea proiectului presupune achizitionarea de bunuri, servicii

sau executia de lucrari, Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale

in vigoare in domeniul achizitiilor publice.

- Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris Autoritatea Contractanta, cu cel

putin 15 (cincisprezece) zile inainte de data la care doreste ca modificarea sa produca efecte, in

urmatoarele situatii:

a) modificari intervenite in bugetul estimat al proiectului in limita a 15% intre capitole

bugetare, cu exceptia cheltuielilor generale de administratie si a cheltuielilor de tip

FEDR, cu justificarea detaliata a motivelor care au condus la aceasta;

b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului;

c) schimbarea contului special deschis pentru proiect;

d) inlocuirea sau introducerea de membri in echipa de implementare a proiectului;

e) inlocuirea reprezentantului legal;

f) inlocuirea auditorului.- incheierea unui act aditional pentru Actul aditional va fi considerat valabil numai daca a

fost facut in conformitate anexele din Ghidul solicitantului, semnat de catre reprezentantul legal si stampilat corespunzator.

- Pe toata perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite Autoritatii Contractante, la fiecare 3 (trei) luni, previziuni actualizate privind cheltuielile care

urmeaza a fi efectuate in trimestrul urmator.

-Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii Contractante, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Departamentului de Lupta Anti-frauda,

Comisiei Europene, Curtii Europene de Conturi si/sau oricarui alt organism abilitat sa verifice

modul de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere si in termen, documentele si/sau

informatiile solicitate si sa asigure toate conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului

 • Beneficiarul se angajeaza sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice si sa puna la dispozitie documentele solicitate

privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului, atat pe suport de hartie, cat si in format

electronic

 • Beneficiarul are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele

contabile, privind activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit

adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare si nationale. Toate documentele vor fi

pastrate pana la 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen pana la inchiderea

oficiala a POSDRU.

 • Beneficiarul este obligat sa declare pe proprie raspundere ca finantarea obtinuta pentru

implementarea proiectului nu se suprapune cu alte finantari primite din bugetul de stat sau alte

bugete ale Comunitatii Europene

 • Beneficiarul se obliga sa mentina exploatarea si mentenanta echipamentelor achizitionate

si lucrarilor efectuate in cadrul Proiectului pe o perioada de cel putin 3 (trei) ani dupa finalizarea

proiectului

 • Beneficiarul isi va asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa

sa pe parcursul implementarii Proiectului.

- Beneficiarul va asigura in implementarea proiectului respectarea prevederilor privind

masurile de informare si publicitate.

b) Se vor stabili indicatorii de evaluare a fiecarui jalon identificat, precizand atat denumirea, cat si valoarea estimata a indicatorilor (eventual sub forma tabelara), urmarindu-se si indicatorii partiali, in functie de activitatile de monitorizare prevazute la punctul anterior.

Text Box: JALOANE O1: 19 angajati calificati in domeniile: bucatar (2), brutar (3), cofetar-patiser (2), ospatar-lucrator comercial (12)
Ř Achizitionarea de echipamente necesare realizarii obiectivului 1 propus prin proiect (imbunatatirea dotarii cu echipamente a bucatariei (conform buget proiect)


Indicatori de evaluare:

Numar de exemplare de brosura tiparite

Numar de vizitatori ai paginii web

Numar de persoane care au facut recomandari pe pagina de web

 

JALOANE O3:

Editarea unei brosuri „Model organizational pentru pensiunile agroturistice montane” in 1800 exemplare

Actualizarea si dezvoltarea paginii web

 

JALOANE O4:

Distribuirea brosurii „Model organizational pentru pensiunile agroturistice montane” , tuturor factorilor implicati in sfera agroturismului

Promovarea paginii web

Organizarea unui eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului cu min. 40 participanti

 

Managementul riscurilor (maxim 1 pagina)


Se vor identifica principalele riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor sau obtinerea jaloanelor. Se vor preciza efectele asupra proiectului, modalitatile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a efectelor lor. Se va folosi Tabelul riscurilor din suportul de lucrari practice.

Analiza ipotezelor de lucru si a riscurilor

Nr. crt.

Ipoteza/riscul

Impact asupra proiectului

Actiuni de efectuat

Riscuri

Intarzierea primirii prefinantarii

Intarzierea activitatii de achizitii echipamente (A.1.4.)

Alocarea sumelor necesare din surse proprii

Dificultati/ intarzierea activitatii A.1.3. – Obtinerea autorizatiei de furnizor de formare profesionala

Impact asupra calitatii activitatii A.2. , si asupra activitatii ulterioare a  beneficiarului de grant

Intocmirea adecvata si in timp util a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de furnizor de formare profesionala

Dezinteresul / abandonarea cursurilor de catre membrii grupului tinta

Neindeplinirea indicatorilor prevazuti pentru evaluarea jaloanelor O1 si O2

Stimularea morala si financiara a membrilor grupului tinta , pe durata desfasurarii cursurilor

Nerespectarea duratei de desfasurare a activitatilor

Nu se pot atinge obiectivele proiectului, impact negativ asupra rezultatelor proiectului

Monitorizare si evaluare continua a proiectului, pentru asigurarea unui feed-back corespunzator, pentru reglarea eventualelor deficiente

Comunicare interna slaba

Perturbarea desfasurarii activitatilor, decalaje, intarzieri, neconformitati

Stabilirea unor metode si mijloace optime de comunicare intre toti cei implicati in proiect

Procedura de achizitii publice nerespectata

Cheltuieli neeligibile

Participarea la cursuri , seminarii, instruiri privind sistemul de achizitii publice

Ipoteze

Sprijinul acordat de finantator in implemetarea proiectului

Implementarea corespunzatoare a activitatilor proiectului

Participarea la seminariile de instruire organizate de finantator, utilizarea  liniei de help-desk deschiza de finantator

Interesul manifestat de grupul tinta

Un nivel calitativ superior al activitatilor A2 si A3

Mentinerea unui climat favorabil desfasurarii activitatilor

Sprijin acordat de proprietarrii de pensiuni din zona in desfasurarea activitatilor A. 4.2., 4.3. si 4.4.

Elaborarea unor materiale cuprinzatoare, calitative, pe baza unor informatii suplimentare elocvente in domeniu

Publicitatea corespunzatoare a proiectului, pentru stimularea participarii si a altor actori relevanti in domeniu

Facilitati fiscale acordate ca urmare a schimbarilor legislative

Imbunatatirea capacitatii operationale si financiare de implementare a proiectului

Urmarirea noutatilor legislative in domeniu

Se inchide proiectul

Matricea cadru logic


Se va realiza fisa de sinteza a proiectului, prin matricea cadru logic, asa cum este prezentata in suportul de lucrari practice.

Matricea este prezentata in anexe, la finalul proiectului.

Asigurarea continuitatii proiectului (maxim 2 pagini)


Descrieti posibilitatile de reluare, dezvoltare si extindere a rezultatelor proiectului, prin continuitate si prin diseminarea cunostintelor, dupa inchiderea finantarii proiectului.

Modelul organizational pentru o pensiune agroturistica de tip montan va putea fi preluat de administratori de pensiune din regiunea Nord-Est. In prezent statisticile arata ca desi regiunea este pe locul 2 in tara ca numar de structuri de cazare si masa de tip pensiune agroturistica(109), un numar foarte mare dintre acestea(peste 88%) se incadreaza doar la nivelul de 1 si 2 margarete. Ceea ce inseamna ca este o nevoie acuta de informare, asistenta, consiliere si de investitii pentru a imbunatati calitativ serviciile turistice oferite in regiunea noastra. Dar si prin promovarea unui model organizational care explica cum poti folosi oameni tineri, cu dorinta de a invata carora li se ofera posibilitatea calificarii la locul de munca si chiar perspectiva unei cariere in domeniul turistic.

Amplasarea Centrului Regional de Resurse in Turism in locatia pensiunii Montana este favorabila diseminarii activitatilor desfasurate prin proiect (diseminare brosura, promovare website). SC Proserv SRL este membru fondator al acestei structuri regionale.

SC Proserv SRL este membra a Asociatiei Nationale de Turism Ecologic si Cultural (ANTREC) din anul 1999. In acest context participa la activitati care ofera posibilitatea preluarii de modele de buna practica si extinderii de colaborari in domeniul serviciilor turistice. 

Sustenabilitate aspectul financiar (cum vor fi finantate activitatile dupa terminarea proiectului)

Veniturile societatii vor asigura mentinerea locurilor de munca existente, ajustarea corespunzatoare a nivelurilor de salarizare in conformitate cu noile calificari obtinute si va promova o politica de salarizare care sa stimuleze interesul angajatilor pentru perfectionarea continua a nivelului de pregatire profesionala. Se estimeaza ca valoarea adaugata a restructurarii tehnologice si manageriale operate in societate vor conduce la obtinerea unor rezultate financiare superioare celor actuale.

Sustenabilitate la nivel institutional (Vor mai exista structurile care sa permita continuarea activitatilor, dupa terminarea finantarii? Va exista „proprietate” locala asupra realizarilor proiectului?)

SC PROSERV SRL functioneaza din anul 1993. Evolutia sa in toti acesti ani dovedeste calitatea managementului si interesul acestuia de a consolida permanent structurile interne, de a-si extinde aria de clienti si de colaborari cu mediul de afaceri. Proiectele de asistenta financiara derulate pana in prezent demonstreaza seriozitate si disciplina in aplicarea procedurilor de implementare.

Certificatele de calificare si de absolvire obtinute de cei 25 de angajati sunt proprietatea acestora, contribuind la imbunatatirea profilului profesional personal al acestora.

Resursele umane, materiale si informationale existente ale aplicantului, expertiza si resursele ce se vor crea prin implementarea prezentului proiect vor fi utilizate pentru continuarea si dezvoltarea activitatilor proiectului.

Sustenabilitate la nivel de politici

In urma derularii proiectului se va incepe elaborarea impreuna cu Centrul Regional de Resurse in Turism a documentatiei aferente pentru obtinerea acreditarii de formator in domeniul „animator centre de vacanta”. Aceasta abilitare impreuna cu capacitatea actuala de a derula activitati de pregatire profesionala (clasificare conform COD CAEN 8042-Alte forme de invatamant) vor permite SC PROSERV SRL sa devina la randul sau formator.

III BIBLIOGRAFIE

Lista bibliografica se va intocmi pe categorii – carti, reviste, resurse web etc.

Oprea D. Managementul proiectelor. Teorie si cazuri practice, Sedcom Libris 2001

Oprea D. Suport de Managementul proiectelor curs

Ghidul solicitantului Phare 2006 DRU, Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca

Resurse web: www.mmssf.ro, www.finantare.ro, www.infoeuropa.ro

Lista de control

Inainte de a depune proiectul, va rugam sa verificati daca formularul este complet (revezi si Nota de la pagina 1) si, in special daca:

Dosarul proiectului este complet si corespunde cu cerintele din formularul propus si din descrierea programului de finantare sau a strategiei organizatiei.

Au fost completate toate rubricile.

Durata si planul proiectului (sectiunea 2.3) sunt incluse in cadrul formularului.

Bugetul este prezentat in formatul solicitat.

Matricea cadru logic aferenta proiectului a fost completata in concordanta cu formatul furnizat.

Grila de evaluare

Justificarea proiectului corespunde cerintelor formulate prin definirea problemei si au fost surprinse toate componentele sectiunii 1.5, a), b), c) (1.5 puncte)

Lista grupurilor tinta si a beneficiarilor directi si indirecti a fost identificata corect, cuantificata si justificata in sectiunea 1.5, d). (1 punct)

Scopul, obiectivele proiectului sunt clar formulate, sunt surprinse atat obiectivele pe termen lung (generale), cat si obiectivele pe termen scurt (specifice), incadrandu-se in cerintele liniei de finantare, prin descrierea relevantei lor.  (1 punct)

Jaloanele sunt relevante pentru proiect, asigura identificarea clara a pasilor de urmat pentru atingerea scopului/obiectivelor proiectului. (1 punct)

Activitatile/subactivitatile sunt descrise, relevante pentru jaloane, coerent prezentate prin structura descompunerii pe lucrari. Au fost realizate planificarea calendaristica si Matricea cadru logic a proiectului.
(2 puncte)

Resursele si echipa de implementare a proiectului au fost alocate corespunzator, sunt stabilite clar responsabilitatile, abilitatile si cunostintele necesare. (1 punct)

Bugetul a fost calculat in functie de resursele alocate pe activitati/subactivitati.  (0.5 puncte)

S-au stabilit modalitatile de monitorizare si evaluare a modului de implementare a proiectului. (0.5 puncte)

S-a prezentat asigurarea continuitatii proiectului. (0.5 puncte)Se va tine cont si de restrictiile de timp impuse prin linia de finantarePolitica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 7031
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site