Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Proiect managementul proiectelor cu finantare europeana

management

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Strategia firmei
Managerierea timpului si controlul stresului
RAPORT DE CERCETARE: 'ANALIZA STRATEGICA A INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI'
INFORMATIA SI COMUNICAREA
CONCEPTUL BUSINESS INTELLIGENCE (BI) - INTELIGENTA IN AFACERI
MANAGERI, INTREPRINZATORI SI LIDERI
Managementul desfacerii produselor
Rolul managerului – planificare si organizare
Macromediul si formele sale
STRUCTURA ORGANIZATORICAUNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

F.E.E.A SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI RAPORTARI FINANCIARE

Proiect managementul proiectelor cu finantare europeana

Proiectarea unei cladiri noi necesare S.C. EXPERTIZA S.R.L.

„Un proiect reprezinta o intreprindere unicat, care are un inceput si un sfarsit clar, realizata in vederea realizarii unor teluri bine stabilite, cu respectarea anumitor parametri referitori la costuri, termene , calitate.” (Buchananand Boddy)

Deasemenea, proiectul reprezinta o serie de activitati organizate, desfasurate in vederea atingerii unor teluri sau obiective predefinite, care necesita resurse si efort si care reprezinta o intreprindere unica, pe baza unui buget si a unui program.

Exemplul urmator se incadreaza in cadrul proiectelor de investitii in constructia unei cladiri:

Denumire legala: S.C. EXPERTIZA S.R.L.

CUI: 188695

Adresa: Romania, Jud. Dolj, Craiova, str.Brestei, nr.63 4

Nr. Telefon/fax: 0070/ 021 564123

Adresa e-mail: www.expertiza1@yahoo.com

Grupul tinta/ scopul/ obiectivele proiectului

Scopul de baza este construirea unui nou nou sediu.

SC EXPERTIZA SRL se adreseaza majoritatii firmelor, cum ar fi:

societatilor comerciale in nume colectiv (SNC, in comandita simpla (SCS), in comandita pe actiuni (SCA), si cu raspundere limitata (SRL)

societatilor/ companiilor nationale;

regii autonome;

institutelor nationale de cercetare si dezvolatre

societatilor cooperatiste;

subunitatilor fara personalitate juridica.etc. si a aparut din necesitatea oferirii intreprinzatorilor unor solutii pentru conceperea, implementarea si finantarea proiectelor de dezvoltare ale acestora.

Entitatea este membra C.E.C.C.A.R (Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania).

Invatand din experienta programelor de finantare pentru preaderare: PHARE, SAPARD, ISPA, societatea ofera acum expertiza in domeniul contabilitatii incercand sa-si creeze o retea de contacte in principalele orase ale tarii.

Obiectivele serviciilor oferite de SC EXPERTIZA SRL:

expertii nostri vor rezolva problemele si obstacolele de care clientii se pot lovi in domeniul contabil, juridic, fiscal;

se va urmari realizarea obiectivelor clientului prinreaa identifica problemeler care scad rezultatele companiei si deci se vor solutii pentru remedierea acestora;

se va urmari cresterea profitului companiei;

compania va demara si va reusi atragerea mai multor parteneri financiari, respectiv mai multor resurse financiare.

Servicii oferite intocmirea bilantului, bilantului prescurtat, contului de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu;

intocmirea situatiei fluxurilor de trezorerie, notele explicative, note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

- efectueaza evaluari, cu ocazia inventarierii, evaluarea la incheierea exercitiului financiar, evaluarea la data iesirii din entitate;

- intocmirea registrului de casa, a jurnalelor de cumparari – vanzari;

- inregistrarea ordinelor de vanzare; a documentelor de livrare, facturilor;

intocmirea balantei de verificare, jurnalul vanzarilor, situatii recapitulative lunare, jurnalul incasarilor

inregistrarea avizelor de virament;

- calcularea obligatiunilor de plata si intocmirea documentelor necesare pentru pentru plata acestora;

- intocmirea decontului T.V.A. ; intocmirea si depunerea fiselor fiscale si a declaratiilor privind taxele si impozitele; intocmirea si depunerea bilantului contabil; intocmirea registrului jurnal si a balantei de verificare;

- analiza rapoartelor contabile; intocmirea de rapoarte financiar contabile la cerere conform legislatiei in vigoare;

- asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil;

intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli;

informare constanta privind modificarea legislatiei financiar – contabile si fiscale;

- stabilirea obligatiilor aferente salariatilor si intocmirea ordinelor de plata pentru varsarea obligatiilor si impozitelor catre stat;

- intocmirea si depunerea declaratiilor lunare la Administratia Financiara, Casa de Asigurari de Sanatate, CNSAS, Somaj, I.T.M;

- modificarea actului constitutiv al societatii; schimbarea denumirii sau formei juridice;

- cresterea capitalului social;

- reducerea capitalului social;

- excluderea sau retragerea partilor sociale;

- cesiunea partilor sociale;

- numirea, revocarea sau schimbarea administratorilor;

- fuziunea societatii;

- divizarea societatii;

- dizolvarea societatii;

-analiza rapoartelor contabile ; analiza fluxului financiar; analiza datoriilor si creantelor; analiza capitalului si imobilizarilor; evaluarea patrimoniului societatii; efectuarea de audit intern, verificarea si certificarea bilantului;verificarea respectarii dispozitiilor legale in calcularea si varsarea obligatiilor fiscale (T.V.A., impozit pe profit, impozit pe venit etc.); activitate de cenzorat; efectuarea de expertize contabile la cerere, in conditiile prevazute de lege;elaborarea rapoartelor financiare necesare obtinerii de credite sau leasing; etc.

Justificarea necesitatii implementarii proiectului

Misiunea firmei este satisfacerea calitativa a nevoii clientului , in conditii de profitabilitate cat mai ridicate.

Analiza SWOT :

Puncte forte:

atragerea de noi clienti;

cunoasterea concurentei;

- forta de munca calificata;

- sisteme informatice de gestionare moderne;

- imobilul nou ofera mai mult spatiu de lucru;

- imobilul nou ofera conditii de lucru mai bune;

- creearea de noi locuri de munca;

- imobilul este amplasat intr-o zona intens circulata, fapt ce va spori vadul comercial;

- se preconizeaza ca jumatate din investitie sa fie recuperata in primul an de utilizare al acesteia.

Puncte slabe:

exapansiunea altor mari firme cu specific asemanator;

firma a apelat la imprumuturi pe termen lung si scurt;

imprumuturile genereaza dobanzi, comisioane.

3) Activitatile proiectului

Proiectul cuprinde 10 activitati, si anume:

1. Scop/obiectiv:

Obiectivul general al proiectului propus este reprezentat de realizarea unei investitii constand in construirea unui imobil cu functionarea de sediu al firmei SC EXPERTIZA SRL in Craiova,str. Brestei, nr. 634.

Planificarea proiectului dureaza o luna.

2. Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate este elaborat de catre o echipa tehnica specializata si cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico – economici ai investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale.

Durata studiului de fezabilitate din cadrul proiectului va fi de o luna

3. Achizitia terenului unde va fi realizata constructia intocmirea actelor de vanzare-cumparare (o luna

4. Autorizatia de construire:

Autorizatia de construire= actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Actul normativ in baza caruia se autorizeaza construirea este.Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare

Termenul de obtinere al autorizatiei-o luna

5. Licitarea firmei de proiectare presupune stabilirea firmei cu care se va semna contractul prin care se realizeaza proiectul tehnic- o luna

6. Proiectul tehnic:

Acesta trebuie sa fie clar, completverificat, avizat, aprobat potrivit prevederilor legale si reprezinta documentatia scrisa pe baza careia se executa lucrarea.

Durata- 2 luni.

7. Licitarea firmei de constructii;

Echipa de implementare va efectua licitatia pentru stabilirea firmei de constructii ce va efectua ridicarea constructiei.

Durata efectuarii licitatiei a fost de o luna.

8. Realizarea constructiei:

Firma constructoare se ocupa de realizarea constructiei, propuse si aprobate prin proiectul ce a stat la baza autorizatiei de construire. De respectarea proiectului, dar si a termenului de 5 luni se va ocupa dirigintele de santier.

9.Mobilarea noului sediu:

Se vor analiza oferte de pe piata, iar secretarul de proiect le va alege pe cele mai favorabile. Fiecare birou al sediului va fi echipat cu cate un birou, scaun, calculator, telefon, fax, Xerox, dulap.

Se vor amenaja 2 grupuri sanitare.

Aceasta activitate dureaza o luna.

10. Obtinerea autorizatiilor necesare:

Managerul de proiect si secretarul de proiect vor demara actele necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesaredesfasurarii activitatii in mod legal.

Termenul de obtinere- o luna

Pentru realizarea graficului Gantt, sa vor avea in vedere urmatoarele interconditionari intre activitatile proiectului:activitatea 1) conditioneaza activitatile 2) si 3);

activitatea3) conditioneaza activitatile 4) si 5);

activitatea 5) conditioneaza activitatea 6);

activitatea 7) conditioneaza activitatea 8);

activitatea8) conditioneza activitatile 9) si 10).

timpul→12 luni

 

Activitatea

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

Oportunitatea si necesitatea obiectivului

2)Studiul de fezabilitate

3)Cumpararea terenului unde va fi realizata investitia

4)Obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare demararii lucrarilorEfectuarea licitatiei pentru stabilirea firmei de proiectare

Elaborarea proiectului

7)Efectuarea licitatiei pentru stabilirea firmei de constructii

8)Realizarea constructiei

9)Dotarea centrului

10)Obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare functionarii

activitateaPentru activitatea 1), 2), 3), 6), 8) si 10) responabil este managerul iar pentru restul activitatilor responsabile este asistentul manager.

Rezultatele proiectului

Necesarul de finantare: apreciem ca intreaga investitie necesita un fond de 55 000 roni din care 40 000 roni pentru amenajarea spatiului de desfasurare a activitatii si 15 000 ron pentru achizitionarea de mobilier si aparatura necesara care se vor acoperi din imprumuturi bancare.

Venituri:

Program de lucru = 9 ore/ zi, 280 zile lucratoare => 9 ore * 280 zile lucratoare = 2580 ore

Lucrari executate:

200 roni/ luna * 12 luni * 20 firme evidenta completa = 60 000 roni;

300 roni/ expertiza * 12 expertize = 3 600 roni;

400roni / infiintare firma * 30 = 12 000 roni;

200 roni/ intocmire bilant * 20 = 4 000 roni;

50 roni/ depunere declaratii lunare * 12 luni= 1200*25 = 15 000 roni;

100 roni/ certificare bilant * 25 = 2 500 roni;

100 roni/ consultanta contabila * 3/ luna = 600 * 12 luni = 3 600 roni;

50 roni/ intocmire contestatie * 20 = 1 000 roni;

200 roni/ consultanta calculator*4 *20firme = 16 000 roni;

alte servicii , cenzorate = 4 000 roni;

Total venituri = 107 300 roni;

Cheltuieli deductibile:

Estimam ca pentru realizarea veniturilor sus mentionate se va cheltui o suma de crica 303488 lei. In estimarea cheltuielilor de productie s-au inclus urmatoarele cheltuieli:

a) Cheltuieli cu salariile :

1 post administrator = 1000 roni * 12 luni = 10 000 roni;

1 post contabil-sef = 1000 roni * 12 luni = 12 000 roni;

1 post programator = 800 roni* 12 luni = 9 600roni;

1 post jurist = 700 roni* 12 luni = 8 400roni;

1 post economist = 400roni * 12 luni = 4 800 lei * 2 = 9 600 roni;

1 post asistenta/ secretariat = 500 roni* 12 luni = 6 000 roni;

Total cheltuieli cu salariii= 55 600 roni.

b) Consumuri:

energie electrica : cca 200 roni/ luna * 12 luni =2 400 roni;

apa canalizare : cca 200 ron/ luna * 12 luni = 2 400 roni;

intretinere  : cca 400 ron/ luna * 12 luni = 4 800 ron;

combustibil  : cca 800 ron / luna * 6 luni = 4 800 ron;

Total cheltuieli cu utilitatile = 14 400 ron.

c) Cheltuieli transport : consumul in medie este de 7,5 %

circa 1000 km / luna * 7.5% = 750* 12 luni = 9000 / auto

9000 * 2 autoturisme = 18000 ron;

reparatii, asigurari, ulei, rovignete = 800 ron

Total cheltuieli transport = 9000 + 800 = 9 800 ron

g) Prime = 500 ron;

h) Alte taxe= 1500 ron;

i) Topuri coli,cartuse imprimante, dosare = 2000 ron;

Total cheltuieli: 55 600+ 14 400+ 9 800+ 4 000= 83 800

Re=Venituri –cheltuieli = 107 300 – 83 800 =23 500 ron;

Ip= 16 % * 23 500= 3760 ron;

Venit net= 23 500-3760= 19740

Costuri investitii:

Teren: 150 m2 * 200 ron/m = 30000 ron

Costuri materiale de constructie : 7 luni * 1 200 ron/luna= 8 400 ron;

Birouri = 6 buc * 100 ron/ buc = 600 ron;

Calculatoare = 6 buc * 2000 ron / buc = 12 000 ron;

Imprimante = 6 buc * 200 ron/buc = 1200 ron;

Scaune = 6 buc * 100 ron/ buc = 600ron;

Dulap = 4 buc * 100 ron/ buc = 400 ron;

Cost investitie= 30 000+8 400+ 600+ 12 000+ 1 200+ 600+ 400= 53 200

Profitul obtinut se va reinvesti spre dezvoltarea activitatii.

5) Echipa proiectului

Echipa de proiect cuprinde :

- managerul de proiect -direct responsabil de indeplinirea obiectivelor prestabilite, identifica scopul bine definit al proiectului si vegheaza la elaborarea acestuia

asistentul manager de proiect- e responsabil cu avizul si autorizatia de construirese, se mai ocupa si cu dotarea sediului respectiv cu mobilier, aparatura, etc.

responsabilul financiar- este insarcinat cu efectuarea licitatiei pentru stabilirea echipei de proiectare dar si a firmei de constructii , care va realiza imobilul;

consilierul juridic raspunde de intocmirea documentelor de vanzare-cumparare ;

- responsabilul cu achizitiile- responsabil de achizitionarea terenului .

6) Bugetul proiectului

Bugetul se refera in general la o lista cu toate cheltuielile si veniturile .

Proiectul este finantat din:

aporturi propii ale asociatilor: Mutu Marius si Cristian Balasea fiecare cu cate 25 000 ron din totalul de 55 000 ron necesari pentru realizarea proiectului;

imprumuturi bancare= 5000 ron;

SC EXPERTIZA SRL va urmari atragerea de surse materiale de la UE, Banca Mondiala, cat si de la minister;

7) Managementul riscurilor proiectului

Managementul riscului se refera la identificarea riscurilor semnificative asociate proiectului.

Analiza riscurilor se face cu determinarea detaliata a impactului si probabilitatii producerii evenimentelor de risc.

Se va face o planificare,respectiv aplicare a reactiei la risc pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscurilor.

Protectia muncii:

Trebuiesc respectate:

H.G. nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

Legea nr: 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;

H.G.nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca nr 319/2006;

H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca;

H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.

investitorul trebuie sa analizeze proiectul din punct de vedere al masurilor de protectie a muncii si in cazul cand constata deficiente, lipsuri sau neconcordante fata de prevederile legislatiei in vigoare, sa ceara proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea documentatiei tehnice sau punerea in concordanta a prevederilor din proiect cu cele legislative; sa colaboreze cu proiectantul si furnizorul in scopul rezolvarii problemelor de securitate a muncii.

Executarea constructiei conforma normelor legale in vigoare, si anume:

respectarea legii 10/1995 privind asigurarea durabilitatii, calitatii riguroase, sigurantei in functionarea constructiilor.

responsabilul tehnic cu executia, sa fie atestat in conditiile H.G. nr: 925/1995;

un diriginte de santier atestat legal sa supravegheze executarea lucrarilor,

cartea constructiei sa fie in conformitate cu H.G. nr. 261/1994.

nedemarararea lucrarilor fara Autorizatia de Constructie prevazuta de Legea 50/1991, modificata si completata de Legea 125/1996.

receptia lucrarilor la terminarea acestora sa fie conforma prevederilor H.G. nr. 273/1994.

BIBLIOGRAFIE :

1) C. Staicu, M.Mihai, C. Dragan, V. Brabete- Contabilitate financiara, ed.Universitaria, 2007, Craiova

2) Craciun Liviu- curs „Managementul proiectelor”

3) OPREA,D., Managementul proiectelor. Teorie si cazuri practice, SedcomLibris, Iasi, 2001;

4) www.finantare.ro;

5) www.infoeuropa.ro;

www.scritub.com .Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1376
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site