Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


CONVENTIE privind crearea de noi locuri de munca

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micCONVENTIE

privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora conform prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

NrIntre:

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului /Municipiului Bucuresti, reprezentata prin ........., avand functia de ........., denumita in continuare agentie, si

persoana juridica/fizica ....., domiciliat in ...,. posesor BI/CI seria ..nr..., CNP ....reprezentata prin ........., avand functia de .........., denumita in continuare angajator,

avand in vedere prevederile Legii nr.76/2002, ale Normelor metodologice nr.394/13108/2002 emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Banca Nationala a Romaniei, ale Contractului nr. 427/J188 / 08.04.2003 incheiat intre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Banca Comerciala Romana SA si ale contractului de credit nr..../.....incheiat intre angajator si B.C.R.-Sucursala ...

a intervenit prezenta conventie :

1. Angajatorul se obliga sa creeze un numar de ..... noi locuri de munca, potrivit graficului de angajare, pe care persoanele sa fie incadrate pentru program normal de lucru. Pe cel putin 50% din locurile de munca nou create, angajatorul se obliga sa incadreze someri inregistrati la agentie.

2. Agentia are obligatia de a pune la dispozitia angajatorului liste cu persoanele inregistrate in evidentele acesteia ca persoane in cautarea unui loc de munca, pentru incadrarea acestora in munca.

3. Angajatorul se obliga sa mentina persoanele incadrate pe locurile de munca nou create o perioada de cel putin 3 ani de la incadrare.

4. Angajatorul se obliga sa mentina numarul locurilor de munca existent la data acordarii creditului.

5. Daca posturile nou create sau cele existente la data acordarii creditului se vacanteaza, angajatorul are obligatia ca in termen de 30 de zile calendaristice de la vacantarea acestora sa incadreze persoane cu respectarea punctului 1.

6. Angajatorul se obliga sa prezinte la agentie contractele individuale de munca incheiate cu persoanele nou incadrate, conform graficului de angajare, vizate de Inspectoratul Teritorial de Munca ......, in termen de 20 de zile de la data incheierii lor.

7. Angajatorul are obligatia sa prezinte lunar dovada respectarii prevederilor punctelor 3 si 4. Dovada se face cu statele de plata ale angajatilor, vizate de Inspectoratul Teritorial de Munca, depuse in termen de 5 zile de la lichidarea drepturilor salariale dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata acestora.

8. Angajatorul se obliga sa permita accesul in incinta unitatii, pentru verificarea respectarii obligatiilor legale, a personalului imputernicit al agentiei.

9. In cazul nerespectarii prevederilor punctului 1, angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.

10. In cazul nerespectarii punctului 3, angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate.

11. In cazul nerespectarii punctului 4, contractul de creditare se reziliaza, iar angajatorul va suporta o penalitate egala cu creditul acordat plus dobanda aferenta, fara a mai avea posibilitatea sa beneficieze de credite in conditiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, timp de 3 ani.

In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la punctul 8 personalul imputernicit al agentiei va aduce la cunostinta comitetului de credit in vederea luarii masurilor ce se impun;

13. Penalitatile prevazute la punctele 9, 10 si 11 constituie creante bugetare si se recupereaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.

14. Prezenta conventie a fost incheiata in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

AJOFM....... ANGAJATOR

Director Executiv

CONVENTIE

privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora conform prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

Nr

Intre:

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului /Municipiului Bucuresti, reprezentata prin ........., avand functia de ........., denumita in continuare agentie, si

persoana juridica/fizica ....., domiciliat in ...,. posesor BI/CI seria ..nr..., CNP ....reprezentata prin ........., avand functia de .........., denumita in continuare angajator,

avand in vedere prevederile Legii nr.76/2002, ale Normelor metodologice nr.394/13108/2002 emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Banca Nationala a Romaniei, ale Contractului nr. 427/J188 / 08.04.2003 incheiat intre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Banca Comerciala Romana SA si ale contractului de credit nr..../.....incheiat intre angajator si B.C.R.-Sucursala ...

a intervenit prezenta conventie :

Persoana fizica autorizata se obliga sa faca dovada ca se afla in evidenta agentiei ca persoana avand statutul de somer;

Persoana fizica autorizata se obliga sa nu renunte la autorizatie timp de 3 ani.

Pe perioda derularii creditului, persoana fizica autorizata se obliga sa permita accesul personalului imputernicit al agentiei la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta acesteia, in scopul verificarii respectarii obligatiilor legale;

In cazul nerespectarii punctului 2 beneficiarul de credit va suporta o penalitate egala cu creditul acordat.

In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la punctul 3, personalul imputernicit al agentiei va aduce la cunostinta comitetului de credit in vederea luarii masurilor ce se impun;

6. Penalitatea prevazuta la punctul 4 constituie creanta bugetara si se recupereaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creantelor bugetare;

7. Prezenta conventie a fost incheiata in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

AJOFM ....... PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

DirectorExecutiv

CONVENTIE

privind crearea de noi locuri de munca, ocuparea si mentinerea acestora conform prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

Nr

Intre:

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului /Municipiului Bucuresti, reprezentata prin ........., avand functia de ........., denumita in continuare agentie, si

persoana juridica/fizica ....., domiciliat in ...,. posesor BI/CI seria ..nr..., CNP ....reprezentata prin ........., avand functia de .........., denumita in continuare angajator,

avand in vedere prevederile Legii nr.76/2002, ale Normelor metodologice nr.394/13108/2002 emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Banca Nationala a Romaniei, ale Contractului nr. 427/J188 / 08.04.2003 incheiat intre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Banca Comerciala Romana SA si ale contractului de credit nr..../.....incheiat intre angajator si B.C.R.-Sucursala ...

a intervenit prezenta conventie :

Acelasi observatii ca la persoana fizica.

1. Asociatia familiala se obliga ca cel putin 50% din numarul membrilor pentru care beneficiaza de credit in conditiile legii sa provina din randul somerilor aflati in evidenta agentiei.

  1. Asociatia familiala se obliga sa nu renunte la autorizatie timp de 3 ani.

Pe perioada derularii creditului, asociatia familiala se obliga sa permita accesul personalului imputernicit al agentiei la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta acesteia, in scopul verificarii respectarii obligatiilor legale;

  1. In cazul nerespectarii punctului 2 beneficiarul de credit va suporta o penalitate egala cu creditul acordat.

5. In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la punctul 3, personalul imputernicit al agentiei va aduce la cunostinta comitetului de credit in vederea luarii masurilor ce se impun;

6. Penalitatea prevazuta la punctul 4 constituie creanta bugetara si se recupereaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.

  1. Prezenta conventie a fost incheiata in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

AJOFM ....... ASOCIATIA FAMILIALA

Director ExecutivPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1602
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved