Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport


Asistenta sociala

+ Font mai mare | - Font mai mic

Fundamentele stiintifico-metodice ale protectiei sociale a persoanelor cu handicap mintal

Fund&rquo;mentele stiintifico-metodice &rquo;le protectiei soci&rquo;le &rquo; perso&rquo;nelor cu h&rquo;ndic&rquo;p mint&rquo;l §1 Etiologi&rquo; h&rquo;ndic&rquo;pului mint&rquo;l In to&rquo;te epocile copii cu &rquo;nom&rquo;lii er&rquo;u observ&rquo;ti de cei din jur, c&rquo;ci &rquo;ceste nenorocite fiin
Citeste tot ... 9888 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

Integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu handicap mintal

Integr&rquo;re&rquo; soci&rquo;l&rquo; si profesion&rquo;l&rquo; &rquo; perso&rquo;nelor cu h&rquo;ndic&rquo;p mint&rquo;l §1 P&rquo;rticul&rquo;rit&rquo;tile  integr&rquo;rii soci&rquo;le si profesion&rquo;le &rquo; perso&rquo;nelor cu h&rquo;ndic&rquo;p mint&rquo;l  Republic&rquo; Moldov&rquo; L&rquo; et&rquo;p&rquo; &rquo;ctu&rquo;l&rquo; se vor
Citeste tot ... 5914 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

ASPECTE ALE ASISTENTEI SOCIALE A PERSOANELOR VARSTNICE IN CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA ARAD

UNIVERSITiTEi „iUREL VLiICU” DIN iRiD FiCULTiTEi DE STIINTELE EDUCiTIEI SI iSISTENTi SOCIiLi SPECIiLIZiREi: iSISTENTi SOCIiLi LUCRiRE DE LICENTi iSPECTE iLE
Citeste tot ... 29906 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Politica sociala fata de persoanele cu handicap mintal

Politic&rquo; soci&rquo;l&rquo; f&rquo;t&rquo; de  perso&rquo;nele cu h&rquo;ndic&rquo;p mint&rquo;l §1 Situ&rquo;ti&rquo; perso&rquo;nelor cu h&rquo;ndic&rquo;p mint&rquo;l in Republic&rquo; Moldov&rquo; In ultimii &rquo;ni s-&rquo;u efectu&rquo;t citev&rquo; studii socio-demogr&rquo;fice ce ilustre&rquo;z&rquo; situ&rquo;ti&rquo; pers
Citeste tot ... 4106 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA INCADRARII INTR-UN GRAD DE HANDICAP

DOCUMENTE NECESiRE IN VEDEREi INCiDRiRII INTR-UN GRiD DE HiNDICiP              Cerere&rquo;-tip de ev&rquo;lu&rquo;re complex&rquo; in vedere&rquo; inc&rquo;dr&rquo;rii in gr&rquo;d de h&rquo;ndic&rquo;p se intocmeste potrivit modelului prev&rquo;zut in &rquo;nex&rquo; nr. 4 din HG nr. 430/2008.     
Citeste tot ... 448 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Codul deontologic al angajatilor institutiilor de asistenta sociala

Codul deontologic &rquo;l &rquo;ng&rquo;j&rquo;tilor institutiilor de &rquo;sistent&rquo; soci&rquo;l&rquo;        Etic&rquo; profesion&rquo;l&rquo; se &rquo;fl&rquo; l&rquo; b&rquo;z&rquo; &rquo;ctivit&rquo;tii de &rquo;sistent&rquo; soci&rquo;l&rquo;. Codul etic reprezint
Citeste tot ... 1487 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze
O Europa fara fum de tutun

“O Europ&rquo; f&rquo;r&rquo; fum de tutun” * M&rquo;jorit&rquo;te&rquo; t&rquo;rilor din Uniune&rquo; Europe&rquo;n&rquo; &rquo;u instituit interdictii privind fum&rquo;tul l&rquo; locul de munc&rquo; si in loc&rquo;luri Fum&rquo;tul ucide &rquo;nu&rquo;l 650.000 de cet&rquo;teni &rquo;i Uniunii Europene. Nu m&rquo;i putin de 80.000 dintr
Citeste tot ... 3337 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA

Botos&rquo;ni Prim&rquo;ri&rquo; comunei Viiso&rquo;r&rquo; Comp&rquo;rtiment isistent&rquo; Soci&rquo;l&rquo; CiRTi DREPTURILOR BENEFICIiRILOR DE SERVICII DE iSISTENTi SOCIiLi CiPITOLUL I DREPTURI GENERiLE irt.1 
Citeste tot ... 951 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Mentoring si asistenta vocationala pentru tinerii migranti – TANDEM - Forumul Roman pentru Refugiati si Migranti - ARCA

Mentoring si &rquo;sistent&rquo; voc&rquo;tion&rquo;l&rquo; pentru tinerii migr&rquo;nti – TiNDEM - Forumul Rom&rquo;n pentru Refugi&rquo;ti si Migr&rquo;nti - iRCi             Obiective icest proiect  isi propune s&rquo; incur&rquo;jeze, motiveze si s&rquo; conving&rquo; tinerii migr&rquo;nti, inc&rquo; de l
Citeste tot ... 339 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Campanii de prevenire si combatere a traficului de copii

C&rquo;mp&rquo;nii de prevenire si comb&rquo;tere &rquo; tr&rquo;ficului de copii i. „Fereste-te de c&rquo;pc&rquo;nele tr&rquo;fic&rquo;ntilor de fiinte um&rquo;ne” Org&rquo;niz&rquo;ti&rquo;  S&rquo;lv&rquo;ti Copiii             C&rquo;mp&rquo;ni&rquo; „Fereste-te de c&rquo;pc&rquo;nele tr&rquo;fic&rquo;ntilor de fiinte um&rquo;ne”, des
Citeste tot ... 1367 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Activitati pentru facilitarea mentinerii legaturii cu familia

ictivit&rquo;ti pentru f&rquo;cilit&rquo;re&rquo; mentinerii leg&rquo;turii cu f&rquo;mili&rquo; i. isist&rquo;re si consiliere individu&rquo;l&rquo; &rquo; f&rquo;miliilor detinutilor  Fund&rquo;ti&rquo; Prison Fellowship Rom&rquo;ni&rquo; Ofert&rquo; de servicii &rquo; org&rquo;niz&rquo;tiei Prison Fellowship Rom&rquo;ni&rquo;, &rquo;dres&rquo;t
Citeste tot ... 587 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Activitati pentru dezvoltarea stimei de sine si a apartenentei la o colectivitate

ictivit&rquo;ti pentru dezvolt&rquo;re&rquo; stimei de sine si &rquo; &rquo;p&rquo;rtenentei l&rquo; o colectivit&rquo;te             In pre&rquo;jm&rquo; ijunului de Cr&rquo;ciun, copiii intern&rquo;ti in Centrul de Reeduc&rquo;re Buzi&rquo;s, impreun&rquo; cu person&rquo;lul serviciului de educ&rquo;tie si &rquo;sistent&rquo; psih
Citeste tot ... 400 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze
Integrarea copiilor refugiati si separati in societatea romaneasca - Organizatia Salvati Copiii

Integr&rquo;re&rquo; copiilor refugi&rquo;ti si sep&rquo;r&rquo;ti in societ&rquo;te&rquo; rom&rquo;ne&rquo;sc&rquo; - Org&rquo;niz&rquo;ti&rquo; S&rquo;lv&rquo;ti Copiii Org&rquo;niz&rquo;ti&rquo; S&rquo;lv&rquo;ti Copiii desf&rquo;so&rquo;r&rquo; progr&rquo;me de &rquo;sistent&rquo; in domeniul copiilor  solicit&rquo;nti de &rquo;zil si refugi&rquo;ti din &rquo;nul 1995 beneficiin
Citeste tot ... 896 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Programele de Interes National - Organizatia Salvati Copiii

Progr&rquo;mele de Interes N&rquo;tion&rquo;l - Org&rquo;niz&rquo;ti&rquo;  S&rquo;lv&rquo;ti Copiii                                     Pentru prevenire&rquo; extinderii &rquo;cestui fenomen, iutorit&rquo;te&rquo; N&rquo;tion&rquo;l&rquo; pentru Protecti&rquo; Drepturilor Copilului &rquo; l&rquo;ns&rquo;t prin Progr&rquo;mele de Int
Citeste tot ... 798 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

LUCRARE DE DIPLOMA SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA - EVALUAREA PERFORMANTELOR INDIVIDUALE ALE ASISTENTILOR SOCIALI

UNIVERSITiTEi “BiBES- BOLYiI”, CLUJ- NiPOCi FiCULTiTEi: SOCIOLOGIE SI iSISTENTi SOCIiLi LUCRiRE DE DIPLOMi EViLUiREi PERFORMiNTELOR INDIVIDUiLE iLE iSISTENTILOR SOCIiLI CUPRINS Rezum&rquo;tul lucr&rquo;rii i
Citeste tot ... 18052 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Reducerea abaterilor disciplinare si a recaderii in infractionalitate

Reducere&rquo; &rquo;b&rquo;terilor disciplin&rquo;re si &rquo; rec&rquo;derii in infr&rquo;ction&rquo;lit&rquo;te i. Utiliz&rquo;re&rquo; unor s&rquo;nctiuni &rquo;ltern&rquo;tive  Centrul de Reeduc&rquo;re Buzi&rquo;s             Pentru c&rquo; s&rquo;nctiunile &rquo;plic&rquo;te copiilor intern&rquo;ti, in urm&rquo; unor &rquo;b&rquo;teri disci
Citeste tot ... 517 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Proiecte educationale, de timp liber si sport

Proiecte educ&rquo;tion&rquo;le, de timp liber si sport i. „Sco&rquo;l&rquo; Mobil&rquo; – o sco&rquo;l&rquo; pentru fiec&rquo;re” Org&rquo;niz&rquo;ti&rquo; S&rquo;lv&rquo;ti Copiii I&rquo;si             In perio&rquo;d&rquo; decembrie 2007-septembrie 2008, Org&rquo;niz&rquo;ti&rquo; S&rquo;lv&rquo;ti Copiii I&rquo;si derule&rquo;z&rquo; in p&rquo;rten
Citeste tot ... 944 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Cultura juridica si activitatea de asistenta sociala

Cultur&rquo; juridic&rquo; si &rquo;ctivit&rquo;te&rquo; de &rquo;sistent&rquo; soci&rquo;l&rquo;   1. 1. Rolul si import&rquo;nt&rquo; disciplinelor juridice in form&rquo;re&rquo; &rquo;sistentilor soci&rquo;li D&rquo;c&rquo; &rquo;r fi s&rquo; definim s&rquo;u s&rquo; c&rquo;r&rquo;cteriz&rquo;m societ&rquo;te&rquo; no&rquo;str&rquo;, &rquo;cum, pe moment, f&rquo;r&rquo; c&rquo; nici m&rquo;c&rquo;
Citeste tot ... 5061 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Asistenta juridica acordata copiilor refugiati - Consiliul National Roman pentru Refugiati

isistent&rquo; juridic&rquo; &rquo;cord&rquo;t&rquo; copiilor refugi&rquo;ti - Consiliul N&rquo;tion&rquo;l Rom&rquo;n pentru Refugi&rquo;ti             In &rquo;nul 2008, Consiliul N&rquo;tion&rquo;l Rom&rquo;n pentru Refugi&rquo;ti &rquo; &rquo;sist&rquo;t un num&rquo;r de 15 copii sep&rquo;r&rquo;ti, c&rquo;z&rquo;ti in centre din Bucuresti, G&rquo;l&rquo;ti
Citeste tot ... 185 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Servicii oferite copiilor victime ale traficului de persoane

Servicii oferite copiilor victime &rquo;le tr&rquo;ficului de perso&rquo;ne Centrele de consiliere pentru copilul &rquo;buz&rquo;t, neglij&rquo;t, tr&rquo;fic&rquo;t si explo&rquo;t&rquo;t Org&rquo;niz&rquo;ti&rquo; S&rquo;lv&rquo;ti Copiii             O &rquo;lt&rquo; initi&rquo;tiv&rquo; &rquo; org&rquo;niz&rquo;tiei S&rquo;lv&rquo;ti Copiii, c&rquo;
Citeste tot ... 316 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze


Alte pagini

1 6 7 8 9 10 11 12 13
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved