Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


Leica SR 520/530 - MANUAL DE TEREN GPS

Comunicatii+ Font mai mare | - Font mai micInstitutul pentru Cercetarea din Spatiu a Terrei din Delf

Universitatea din KarlsruheInstitutul de Geodesie

Universitatea Bucuresti Catedra de Geofizica

Institutul National pentru Fizica Pamantului

Leica SR 520/530


MANUAL DE TEREN GPS

Cuprins

Trecere in revistǎ a operatiunilor de executat 2

1. Introducere 3

2. Stergerea fisierelor vechi din receptor 3

3. Crearea unui set de configuratii pentru mǎsurarea datelor GPS 4

4. Verificarea stǎrii bateriilor si a memoriei 11

5. Schimbarea numelui locatiei din memoria receptorului 12

6. Programarea receptorului pentru sesiunile zilnice 13

7. Operatiuni de executat in timpul efectuǎrii mǎsurǎtorilor 15

8. Schimbarea memoriei "flashcard" si copierea datelor 19

9. Probleme de alimentare cu energie electricǎ 20

10. Sistemul de iluminare a receptorului    21

11. Indicatorii de pe ecran ai stǎrii de functionalitate a receptorului

12. Tabel cu zilele de observatie si numerele de cod ale zilelor GPS 22

13. Observatii suplimentare    23

Notite 24

Trecere in revistǎ a operatiunilor de executat (IMPORTANT)

La inceperea campaniei:

Cititi cu mare atentie manualul!!!!!

Stergerea fisierelor vechi din receptor

Crearea unui set de configuratii pentru mǎsurarea datelor GPS

Verificarea stǎrii bateriilor si a memoriei

Programarea receptorului pentru sesiunile zilnice

La ocuparea unei noi locatii:

Schimbarea numelui locatiei din memoria receptorului

Verificarea stǎrii bateriilor si a memoriei

Zilnic:

Schimbarea memoriei "flashcard" si copierea datelor

Sarcini de indeplinit in mod regulat (de cateva ori pe zi):

Verificarea stǎrii bateriilor si a memoriei

In timp de receptorul executǎ determinǎrile GPS

11 Indicatorii de pe ecran ai stǎrii de functionalitate a receptorului

Probleme de alimentare cu energie electricǎ:

9 Intreruperea alimentǎrii cu energie electricǎ

Programarea receptorului pentru sesiunile zilnice

1. Introducere

Acest manual descrie programarea receptorului GPS de tip Leica SR520/530 pentru locatiile care vor fi mǎsurate de cǎtre ISES in timpul campaniei de mǎsurǎtori GPS 2006 din Romania. Vor fi prezentate detalii privind programarea intr-o singurǎ etapǎ a receptorilor GPS pentru toate zilele de observatiei dintr-o locatie si cum se copiazǎ aceste date pe laptop fǎrǎ intreruperea mǎsurǎtorilor.

La inceputul campaniei toate fisierele cuprinzand date vechi din receptor si din laptop se sterg pentru a maximiza memoria disponibilǎ pentru alocarea datelor GPS. Se verificǎ deasemenea setǎrile generale ale receptorului si se modificǎ (dacǎ este cazul). Sesiunile zilnice de mǎsurǎtori vor fi programate la inceputul campaniei tinand cont de faptul cǎ in prima zi de mǎsurǎtori dintr-o locatie, determinǎrile trebuie sǎ aibǎ un moment de inceput plasat dupǎ instalarea receptorului. In fiecare zi (UTC-time) se schimbǎ memoria "flashcard" si se copiazǎ datele GPS mǎsurate anterior.

In general este posibil sǎ se apese tastele numerice sau sǎ se utilizeze sǎgetile ( , , , ) pentru a efectua o selectare in meniul potrivit.

Stergerea fisierelor vechi din receptor

Acest procedeu trebuie efctuat o singurǎ datǎ, la inceputul campaniei, pentru a goli memoria ("flashcard") din receptor si a formata memoria ("flashcard") in vederea stocǎrii datelor [aceastǎ operatiune trebuie efectuata cu toate memoriile ("flashcard") pe care le aveti]. Inainte de a porni alimentarea cu energie electricǎ, verificati dacǎ existǎ o memorie ("flashcard") in receptor. Dupǎ pornirea alimentǎrii cu energie electricǎ si initializarea receptorului, pe ecran va apǎrea urmǎtorul meniu:

MAIN

1 Survey

2 Stake-Out

3 Applications

4 Utilities

5 Job

6 Configure

7 Transfer

CONT HIDE

Treceti la meniul 4 Utilities tastand tasta 4 (dacǎ nu aveti aceastǎ optiune tastati F4 odatǎ).

Va apǎrea urmǎtorul meniu:

UTILITIES Menu

1 Directory of Memory Device

2 Format Memory Module

3 Enter Security Code

4 SelfTest

CONT

Tastati 2pentru a formata modulul de memorie, cu urmǎtoarele setǎri:

UTILITIES Format Memory Module

Device : PC-Card

Quick Format: YES

CONT SYSTM

Tastati F1 (CONT) pentru a formata modulul de memorie. Cand sunteti solicitati sǎ confirmati, tastati F5 (OK). Tastati repetat ESC panǎ reveniti in meniul principal.

Tastati STATUS pe tastaturǎ si apoi selectati 2. Logs si apoi 3. Message log.

In ecranul cu mesaje tastati F4 DEL-A si apoi direct F5 pentru confirmare.

Acum tastati repetat ESC panǎ reveniti in meniul principal.

Crearea unui set de configuratii pentru mǎsurǎtorile GPS

Trebuie creatǎ o nouǎ configurare. Ea constǎ din toate setǎrile necesare pentru campania GPS. Tastati 6 (Configure) in meniul principal pentru a ajunge la meniul de configurare. Dacǎ setul de configurare Romania existǎ deja (Romania va apare pe ecran), deschideti-l (tastati F3) si verificati setǎrile de pe pagina urmǎtoare. Dacǎ fisierul de configurare nu existǎ, tastati F2 (New) pentru a crea un nou set de configurare. Folositi CAPS pentru litere mari si CE pentru corectarea greselilor, apoi tastati <enter> cand ati terminat. Tastele sǎgeti ( , , , ) pot fi utilizate la navigarea prin meniu si la schimbarea valorilor. Cand la intrare aveti de optiuni predefinite (spre exemplu un tabel cu valori), sǎgetile pot fi utilizate si la selectarea valorilor si tasta <enter> se foloseste la confirmarea valorii. is used for confirmation of this value.

<Enter> este folositǎ la selectarea valorii care trebuie editatǎ.

Name: Romania Description: - Creator: Numele dvs. (Ex: Mocanu)

Tastati F1 pentru a continua.

Fixati toate setǎrile asa cum sunt prezentate in figura de mai jos.

Mode: Advanced (F1 pentru a contiunua)

(Aceasta permite unele modificǎri necesare campaniie noastre)

CONFIGURE Antenna

Ant. Name    : LEIAT502

Serial # : Seria antenei DUMNEAVOASTRA!!!!!

Vert. Offset: 0.0000 m

Deflt Hgt : 0.000 m

Meas. Type : Vertical

CONT

ONT

Selectati valoarea corespunzǎtoare Ant. Name, (antenǎ predefinitǎ) si tastati ENTER.

CONFIGURE Antenna

Antenna Name : <    >

LEIAT502

CONT NEW EDIT DEL DEFLT NUM

Dacǎ LEIAT502 deja existǎ, selectati-o si tastati F3 (EDIT) pentru a edita tipul antenei. Dacǎ nu existǎ, tastati F2 (NEW) and si completati urmǎtoarele valori:.

CONFIGURE Antenna

Ant Name : LEIAT502

Serial # : numarul serial al antenei VOASTRE!!!

Horz Offset : 0.0000 m

Vert Offset : 0.0000 m

L1 PhOffset : 0.0683 m

L2 PhOffset : 0.0712 m

CONT

In acest tabel se introduce doar seria antenei dumneavoastrǎ de tip Leica AT502. Verificati deasemenea dacǎ valorile L1 si L2 PhOffset sunt cele de mai sus. Seria antenei se gǎseste la partea inferioarǎ a a anteneri (S. No.:, nu Art No.:). Aceastǎ valoare nu este neapǎrat necesarǎ mǎsurǎtorilor dar va apǎrea in toate fisierele finale de observatii care asociazǎ fiecare mǎsurǎtoare cu o anumitǎ antenǎ. Este astfel clar care observatii s-au efectuat si cu ce antena - foarte util la prelucrare!!!

Tastati F1 de douǎ ori pentru a ajunge din nou la tabelul cu setarea antenei. Seria antenei dumneavoastrǎ trebuie sǎ aparǎ de aceastǎ datǎ. Tastati F1 pentru a continua.

CONFIGURE Position

Update Rate : 1.0 s

Coord Sys : WGS84 Geodetic

CONT

(Informatiile privind Transformarea, Elipsoidul etc. nu se prezintǎ aici si pot fi ignorate). Tastati F1 pentru a continua.

CONFIGURE Formats

Format Grid : North, East, Hgt

Format Geodetic : Lat, Lon, Hgt

Quality Type : DOP (or QUALITY)

Defined by : Pos+Hgt

OCUPY Counter : Observations

CONT

Tastati F1 pentru a continua.

Coding type: None

Tastati F1 pentru a continua.

R-time data: None

Tastati F1 pentru a continua.

CONFIGURE Logging

Log Static Obs : YES

Obs Rate : 30.0 s

Log Moving Obs : NO

Observables : Normal

Log Auto Positions: NO

CONT FILES

Acum tastati F6 (Files) pentru a selecta meniul fisier in cadrul meniului de mai sus.

CONFIGURE LOG Files

Log File Segments :    1 file

Auto Del Log Files:    Never

CONT

Tastati F1 de douǎ ori pentru a continua.

CONFIGURE Occupation Settings

OCUPY Mode: Normal

Auto OCUPY: NO

Auto Stop : NO

STOP P-PRC: None

Auto Store: YES

END Survey: Manual

CONT

Tastati F1 pentru a continua.

CONFIGURE ID Templates

OCUPY Pts : No Template Used

Auto Log Pos: Time and Date

Auxil Pts : No Template Used

CONT

Tastati F1 pentru a ajunge la punctul cu meniu ascuns. Lǎsati totul asa cum este. Tastati F1 de douǎ ori pentru a reveni in meniul principal de inceput.

Tastati tasta CONFIG de pe tastatura rosie a receptorului Leica.

Verificati ca pe linia superioarǎ sǎ existe notarea Romania.cnf dupǎ cel CONFIGURE. Dacǎ nu existǎ trebuie sǎ reveniti in meniul principal tastand ESC. Alegeti 6. Configuration. Selectati configuratia 6 Romania si tastati ENTER. Acum tastati din noua tasta CONFIG.

CONFIGURERomania.cnf

1 Survey

2 Operation

3 General

4 Interfaces

CONT STORE CONFG

Alegeti 1 (Survey) si apoi 2 (Satellite).

Setati unghiul mascǎ de altitudine la 0 si SV Health la Automatic.

Setati modul de urmǎrire ("Tracking mode") la Max. Accuracy.

Setati pierderea de contact cu satelitii ("Set LossOfLock") la Beep.

Tastati F1 pentru a continua. Apoi tastati din nou tasta CONFIG pe tastaturǎ.

Alegeti 3 (General).

Si apoi selectati 4 (Time & Initial Position).

Tastati F1 pentru a continua. Tastati din nou tasta CONFIG de pe tastatura rosie si apoi alegeti 3 (General).

Alegeti 6 (TR500).

Tastati F1 pentru a continua. Apoi tastati tasta CONFIG de pe tastatura rosie..

Selectati 3 (General).

Selectati 3 (Hot-Keys).

Se vor folosi urmǎtoarele setǎri:

CONFIGURE Hot-Keys

F7 key: STATUS Satellite (use to change)

F8 key: STATUS Message Log (use to change)

F9 key: STATUS Logging (use to change)

F10 key: STATUS Memory/Batter (use to change)

CONT

Tastati F1 (Cont) pentru a continua. Acum tastati din nou tasta CONFIG de pe tastatura rosie. .

Selectati 3 (General).

Selectati 5 (Start-up).

Tastati F1 pentru a continua.

Acum tastati tasta CONFIG de pe tastatura rosie pentru ultima oarǎ..

Tastati F3 (Store) pentru a salva schimbǎrile efectuate in configuratie (receptorul fa semnala cu un beep pentru confirmare).

Trebuie sǎ vǎ aflati acum in MAIN MENU.

Verificarea stǎrii bateriilor si a memoriei

Dupa ce s-a configurat sistemul pentru efectuarea mǎsurǎtorilor GPS este necesarǎ o verificare a stǎrii tuturor bateriilor si capacitǎtii memoriei.

Tastati tasta STATUS de pe tastatura rosie.

Selectati 3 (General).

Selectati 1 (Memory/Battery).

Verificati dacǎ memoria ("flashcard") este suficientǎ (receptorul genereazǎ cca. 600 KB/zi), si dacǎ starea bateriei este OK. Bateria auto este marcatǎ drept "Battery Ext". Trebuie sǎ fiti siguri cǎ bateriile interne de tip baterii camerǎ video sunt permanent instalate in receptor si inlocuiti regulat bateria auto cu una reincǎrcatǎ complet. Receptorul va trece automat pe bateriile de tip camera video in timpul schimbǎrii bateriilor auto si apoi va reveni la bateria auto (exterioarǎ).

Verificati trecerea receptorului de la bateria internǎ la cea externǎ deoarece altfel bateriile interne se vor consuma si receptorul se va intrerupe.

!!!! Verificati permanent (la fiecare 2-3 ore) starea bateriei auto (exterioare). Scara de descǎrcare nu este linearǎ si nu utilizati o baterie auto complet incǎrcatǎ pentru mai mult de o zi!!!

Tastati F1 pentru a continua.

Schimbarea numelui locatiei din memoria receptorului

Tastati tasta CONFIG de pe tastatura rosie.

Selectati 3 (General). Selectati 7 (Sensor Identification).

CONFIGURE Identification

Sensor Id: codul statiei format din patru caractere, litere mari (ex. ADAM)

CONT    DEFLT

Selectati codul statiei ("Sensor Id")) si tastati <enter> pentru a il edita. Dar intai trebuie sters codul vechi folosind tasta CE; altfel nu veti reusi sǎ introduceti noul cod.

Dupǎ ce ati terminat confirmati prin tastarea tastei <enter> si reveniti la meniul principal tastand F1 (Cont).

IMPORTANT: Acum tastati tasta CONFIG pentru ultima oarǎ.

Tastati F3 (Store) pentru a salva schimbǎrile efectuate in configuratie (receptorul va semnala cu un beep pentru confirmare).

VA RUGAM VERIFICATI CA ACEASTA ETAPA SA FIE EFECTUATA LA FIECARE NOUA LOCATIE IN CARE AJUNGETI!!! UITAND ACEST LUCRU GENERATI UN NUME GRESIT AL FISIERULUI SI RISCUL MAJOR DE AMESTECA DATELE!!!! (Aceasta este acea mai frecventǎ gresalǎ in timpul campaniilo GPS.)

Programarea receptorului pentru sesiunile zilnice

Cand toate etapele prezentate inainte au fost completate sunteti gata pentru programarea sesiunilor zilnice. Incepeti prin a programa intai de toate sesiunea pentru ultima zi si apoi vǎ apropiati de prima sesiune (prima zi). In acest fel riscul de a programa ca ultima sesiune sǎ inceapǎ la un moment mai tarziu decat inceperea primei sesiuni este redus drastic deoarece in caz contrar prima sesiune nu porneste!!!

Selectati 3 (Applications) din meniul principal.

Selectati 04 (Wake-Up Sessions). (Intai tastati 0 apoi 4, sau folositi sǎgeti !!!!!)

(Ecranul de mai jos este doar un exemplu, valorile sunt diferite!!!)

Wake-up Sessions

Date Duration

13.09.06 12:10 -> 12:30

13.09.06 13:50 -> 22:00

CONT NEW EDIT DEL INFO

Dacǎ sunt sesiuni mai vechi programate trebuie intai de toate sǎ le stergeti prin tastarea F4 (DEL) (doar la programarea primei sesiuni la inceputul campaniei). Folositi pentru a scana intregul meniu in jos.

Tastati F2 (New) pentru a crea o nouǎ sesiune.

WAKE-UP New Wake-Up Session

Session    : NEW

Job : Default (Folositi pentru selectie)

Config Set : Romania (Folositi pentru selectie)

Start date : DD/MM/YY (Verificati programarea!!!)

Start time : 00:00:00 (Folositi pentru a merge la inceput)

Duration    : 23:50:00 (Vezi comentariul de mai jos)

Point Id : -----

Ant Height : 0.000

# Execut's : 1

CONT

Tastati F1 pentru a continua.

Repetati acest procedeu panǎ cand toate sesiunile zilnice pentru acea locatie particularǎ au fost programate!

!!!! Timpul de oprire este definit drept durata datǎ in meniul de definire a sesiunii (wake-up session). Deci timpul de oprire nu este ora efectivǎ ci durata sesiunii. Deoarece receptorul are nevoie sǎ se initializeze singur iar dumneavoastrǎ aveti nevoie de timp pentru schimbarea flascard-ului, oprirea si re-pornirea nu pot fi in acelasi moment. Deci pentru o sesiune de 24 ore, durata va fi de fapt 23:50 h, astfel incat receptorul inceteazǎ functionarea cu 10 min inainte de inceperea unei noi sesiuni.

Sesiunea care trebuie sǎ fie executatǎ prima este denumitǎ automat sesiunea activǎ. Dacǎ ati fǎcut o gresalǎ in sesiunea activǎ aceasta nu poate fi editatǎ tastand F3. Trebuie intai de toate sǎ stergeti acea sesiune folosind tasta F4 si apoi sǎ o reprogramati asa cum a fost descris mai sus.

!!!! Totdeauna opriti sesiunea cu 10 min. inainte de inceperea unei noi sesiuni !!!!

IMPORTANT!!!!!

Verificati setǎrile pentru sesiuni (wake-up sessions) prin tastarea tastei F5 (Info) in meniul sesiunii (wake-up session) de cateva ori.

Dupǎ aceasta tastati F1 (Cont) panǎ reveniti in meniul principal.

Acum tastati tasta ON/OFF de pe tastatura rosie si desprindeti tastatura de pe receptor. Fiti siguri cǎ observati setul de lumini de pe receptor la momentul la care receptorul este programat sǎ inceapǎ inregistrǎrile. Va apǎrea intai o luminǎ rosie, apoi alternativ rosu/verde cand receptorul incepe sǎ caute satelitii si NUMAI VERDE cand receptorul inregistreazǎ (a se vedea paragraful 10 pentru a detalia semnificatia fiecǎrui led).

MARE GRIJA!!!! Sesiunile de lucru (wake-up sessions) vor porni numai dacǎ receptorul este inchis la terminarea programǎrii (si inainte de inceperea primei sesiuni)!!!!

In timp de receptorul executǎ determinǎrile GPS

In timp de receptorul executǎ determinǎrile GPS se pot utiliza cateva taste cu functii predefinite (F7-F10) pentru a verifica starea receptorului Aceste taste predefinite au fost setate in capitolul 3. Folositi ESC pentru a iesi din meniul selectat inainte de a selecta un alt meniu. Niciodatǎ nu utilizati F1 pentru a merge inapoi in meniul vechi in timp ce receptorul efectuazǎ mǎsurǎtori. Aceasta deoarece tasta F1 functioneazǎ si drept comandǎ de incetare a mǎsurǎtorilor in timpul functionǎrii aparatului. Dacǎ tastati din gresalǎ de douǎ ori F1 mǎsurǎtorile se intrerup. Dacǎ in schimb utilizati tasta ESC, acest risc nu existǎ.

Fiti siguri cǎ TOTDEAUNA pǎrasiti acest meniu tastand ESC.

In continuarea capitolului se presupune cǎ se folosesc setǎrile descrise in capitolul 3.

F7 Fereastra de Stare a Satelitilor ("Satellite Status Window")

STATUS Satellite

Sat Elev Azi SN1 SN2 QI1 QI2

CONT TRACK HELTH SKY

Acest meniu dǎ o privire generalǎ a satelitilor care ar trebui sǎ fie vizibili pentru receptor si a satelitilor utilizati efectiv de cǎtre receptor. (Tastand pot fi vizualizati toti satelitii).

URMARIREA (TRACKING) (F2) dǎ informatii despre satelitii care sunt urmǎriti sau nu. .

STAREA SATELITILOR (HELTH) (F4) dǎ informatii despre starea tehnicǎ a satelitilor.

CERUL (SKY) (F5) dǎ o imagine graficǎ a distributiie satelitilor.

ESC se utilizeazǎ la intoarcerea in fereastra mǎsurǎtorilor.

F8 (Lista Mesajelor) Message Log (exemplu)

STATUS Message log

--Message----- ----- ----- ----- ------

| Wake-up 1 stopped |

| Detected illegal power-down |

| Loss of Lock |

| Wake-up 1 started |

CONT Del-A INFO

Aceastǎ fereastrǎ dǎ informatii despre evenimentele din timpul mǎsurǎtorilor. Tastele , pot fi utilizate pentru navigarea prin mesaje. Tastand F5 (Info) se poate citi data si ora. .

Tastand F4(DEL-A), si F5(OK) pentru confirmare, toate mesajele sunt sterse din memorie. EFECTUATI ACEASTA OPERATIE DOAR LA INCEPUTUL CAMPANIEI DAR NICIODATA IN TIMPUL CAMPANIEI DEOARECE INFORMATIILE ACESTEA SUNT PRETIOASE PENTRU NOI!!!

Reveniti la fereastra mǎsurǎtorilor tastand ESC.

!!!! Verificati cu regularitate Lista Mesajelo pentru a vedea dacǎ s-a pierdut legǎtura cu satelitii, s-a intrerupt alimentarea cu energie lectricǎ si notati aceste observatii in foile de mǎsurǎtori!!!!

F9 Mǎsurare (Logging)

Se prezintǎ urmǎtoarea fereastrǎ:

STATUS Logging

Logging    : YES

Moving Obs : ---

All Static Obs : 800

All Moving Obs : 0

# OCUPY or DB Pts : 0

# Auto Pts : 0

CONT FILES

Aici este prezentatǎ informatia cu privire la sesiunile curente din receptor. Tastati F4 (Files) pentru mai multe informatii privind mǎrimea fisierului sesiunii.

STATUS Logged data files

Current Job : ADAM261

# / Size Pts: 0 / 100 Kb

Size Obs : 180 Kb

Total Size : 286 Kb

Other Jobs : 1.1 Mb

Memory Free : 8.6 Mb

CONT

Aici se poate verifica dacǎ existǎ destulǎ memorie si/sau dacǎ mǎrimea memoriei sesiunii este normalǎ (cam 600 kb pentru o zi) sau dacǎ este vreo problemǎ.

In acest meniu se poate vedea dacǎ receptorul functioneazǎ in acel moment. Cand mǎrimea memorie observatiilor este de doar cativa kb (< 20) la cateva ore de la inceperea mǎsurǎtorilor, aceastǎ probabil inseamnǎ cǎ receptorul nu inregistreazǎ normal. In mod normal pentru fiecare orǎ de mǎsurǎtori se inregistreazǎ cca. 20-25 kb de date care se adaugǎ la mǎrimea fisierului de observatii.

tastati ESC de douǎ ori pentru a reveni la meniul de mǎsurare.

F10 Starea Bateriei/Memoriei (Battery/Memory Status)

Dǎ starea bateriei/memoriei asa cum a fost descrisǎ mai inainte in manual.

!!!! Cand o sesiune de mǎsurǎtori devine activǎ, tastati F10 pentru a observa fereastra bateriilor si lǎsati receptorul in aceastǎ fazǎ. Aceasta deoarece F1 este tasta de optire a mǎsurǎtorilor. Dacǎ aceastǎ tastǎ este atinsǎ accidental in timpul mǎsurǎtorilor, observatiile vor fi oprite. Cand vǎ aflati in fereastra bateriilor, tastand din gresalǎ F1 nu se opresc mǎsurǎtorile. Din cauza acestui motiv este mai bine sǎ reveniti in meniul anterior in timpul mǎsurǎtorilor tastand ESC in loc de F1, pentru a fi siguri cǎ mǎsurǎtorile nu sunt INTRERUPTE ACCIDENTAL.

!!!! Tineti minte cǎ Meniul Principal nu se poate utiliza in timpul mǎsurǎtorilor!!!!

Receptorul are incorporatǎ o combinatie de taste pentru a bloca tastatura si a o feri de apǎsarea accidentalǎ a tastelor:

Dupǎ ce ati terminat verificǎrile tastati ALT - L pentru a bloca tastatura si trebuie sǎ o desprindeti imediat de receptor, dupǎ care o plasati intr-un loc foarte sigur.

Cand doriti sǎ executati o operatiune cum ar fi spre exemplu verificarea stǎrii bateriilor etc.: atasati tastatura rosie inapoi la receptor, tastati din nou ALT - L si astfel tastatura este deblocatǎ. Pentru a o bloca din nou, tastati ALT - L si asa mai departe.

Schimbarea memoriei "flashcard" si copierea datelor

Memoria extrenǎ de tip card PCMCIA este standardul in care sistemul Leica SR520/530 stocheazǎ datele. De aceea cardul PCMCIA reprezintǎ o posibilitate foarte simplǎ si eficientǎ de transfer a datelor de pe card de pe laptop in sistem (senzor) si invers. Aceasta este valabilǎ pentru cateva configuratii dar si pentu datele colectate cu sistemul Leica. Cardul PCMCIA poate fi utilizat pe laptop ca un accesoriu normal, ca un disk. Se pot copia fisiere si directoare de pe card pe laptop si invers. De aceea cardul PCMCIA poate fi utilizat la transferarea datelor GPS pe laptop.

Flashcard-ul poate fi extras din receptor doar atunci cand receptorul nu functioneazǎ. In timpul campaniei aveti la dispozitie doar ZECE minute intre sesiuni si acestea intre orele 02:50 si 03:00 ora localǎ din noapte (23:50 - 00:00:00 UTC). De aceea unul dintre membrii echipe trebuie sa fie treaz in acest interval si sǎ schimbe flashcard-ul cu celǎlalt flashcard pe care il aveti!!! Este deasemenea recomandabil sǎ verificati dacǎ receptorul porneste in mod corespunzǎtor si la timpin noua sesiune de mǎsurǎtori !

Cand aveti flashcard-ul cu date trebuie sǎ efectuati urmǎtoarele operatiuni:

1. Copierea datelor de pe flashcard pe laptop

Datele GPS vor fi pe flashcard in directorul /GEODB

Numele fisierului este generat automat in cadrul sistemelor Leica 500 folosind urmǎtorul format:

ssssdddf.o## (exemplu: ADAM2480.O00)

Unde:

ssss - caracterele introduse in identificarea receptorului (

ddd - Ziua din an a creerii job-ului

f - Numǎrul secventei de job dintr-o zi (0.9, A.Z)

o## - Extensia fisierului

0 = fisierul de observatii, ## = secventa fisierului 00.99,AA.ZZ.

Data dinainte de fisier aratǎ cand a fost inchis fisierul pentru ultima datǎ. Trebuie sǎ copiati toate cele 5 fisiere din directorul GEODB in directorul C:ROM2006DDD (DDD = ziua din an). Verificati punerea datelor inregistrate in directorul corect (a se vedea 12 pentru aceste date si zilele din an) chiar dacǎ numele fisierului nu este corect. Verificati dacǎ operatiunea de copiere a fisierelor s-a efectuat corespunzǎtor.

2. Copierea datelor de pe flashcard intr-un director de rezervǎ de pe flashcard

Dupǎ copierea fisierelor pe latop si verificarea acestora trebuie sǎ mutati fisierele din din directorul /GEODB in directorul /BACKUP (dacǎ acesta nu existǎ faceti unul in Windows Explorer). Fiti siguri cǎ nu a rǎmas nici un fisier iin directorul GEODB. Acum flashcardul este gata de re-utilizare in ziua urmǎtoare.

9. Probleme de alimentare cu energie electricǎ

In cazul intreruperii alimentǎrii cu energie electricǎ receptorul nu va reporni totdeauna automat in modul de operare. Uneori receptorul nu va reporni decat la apǎsarea tastei ON/OFF de pe tastatura rosie. In acest caz o sǎ aparǎ un mesaj solicitand confirmarea pentru salvarea datelor importante. Selectati OK pentru a confirma aceastǎ operatie. Dacǎ acest mesaj de confirmare nu apare, receptorul va evita aceastǎ optiune dupǎ un timp si va continua operarea ca inainte de intreruperea alimentǎrii cu energie electricǎ. Dacǎ intreruperea a fost prea lungǎ (ex. mai lungǎ decǎt momentul la care mǎsurǎtoarea era planificatǎ a fi stopatǎ), receptorul nu va reveni automat in fereastra de mǎsurare. In acest caz porniti receptorul si tastati 1. Survey, mergeti in meniul de mǎsurǎtori manuale (manual survey). Verificati corectitudinea urmǎtoarelor setǎri: .

SURVEY Begin

Config Set: ROMANIA

Job    : Default

Coord Sys : WGS84 Geodetic

Antenna : LEIAT502

CONT CSYS

Acum tastati F1 (CONT) pentru a continua. Tastati F1 (OCUPY) din nou pentru a porni mǎsurǎtorile. Trebuie sǎ intelegeti cǎ receptorul NU se va mai opri automat la ora 23:50 UTC si cǎ trebuie sǎ opriti mǎsurǎtorile manual prin tastarea tastei F1 (STOP). Folositi tasta ESC pentru reintoarcerea in meniul principal si confirmarea opririi functionǎrii mǎsurǎtorilor (F5). Acum intrerupeti receptorul si schimbati flashcard-ul pentru sesiunea urmǎtoare.

!!!! Evitati intreuperea alimentǎrii cu energie electricǎ iar dacǎ apare aceastǎ situatie trebuie sǎ fiti la fata locului pentru a verifica/schimba sursa de energie (chiar si noaptea) si sǎ readuceti receptorul in stare de functionare cat de repede posibil!!!!! Notati acest lucru in foaia de observatie si telefonati imediat echipei de control!!!

10. Sistemul de iluminare al receptorului

Aceste LED-uri pot fi gǎsite sub tastatura de pe fata superioarǎ a receptorului.

Indicatorii de pe ecran ai stǎrii de functionalitate a receptorului

Indicatorii importanti sunt:

Position Mode (Pozitia): Trebuie sǎ fie un trepied

No. Sats Used (Numǎrul de sateliti utilizati): Ar trebui sǎ fie peste 4 si egal pentru L1 si L2. Dacǎ este mai mic sau chiar 0, verificati mufele antenei si localizarea. Memory Status (Starea memoriei): Nu trebuie sǎ fie plinǎ; dacǎ este aproape plinǎ copiati datele undeva si goliti (partial) flashcard-ul data viitoare astfel incat sǎ fie din nou memorie suficientǎ.

!!!! Cand apare o sǎgeatǎ in dreptul indicatorului de stare a memoriei, flashcard-ul poate fi inlocuit. Niciodatǎ nu inlocuiti flashcard-ul dacǎ sǎgeata nu este prezentǎ!!!!

Obs. Recording Status:Trebuie sǎ fie ~S

Battery Status: Nu trebuie sǎ fie gol, litera de langǎ indicatorul de stare a bateriei aratǎ ce baterie este utilizatǎ (A= Bateria internǎ A, B= Bateria internǎ B, E=Bateria externǎ). Ar trebui sǎ fie totdeauna pe E. Dacǎ apare A sau B, bateria extrenǎ trebuie schimbatǎ imediat.

In plus fatǎ de indicatorii d epe ecran, receptorul va emite si semnale sonore cand apar problem ca pierdearea legǎturii cu satelitii. Cand auziti receptorul emitand sunete trebuie sǎ verificati receptorul imediat!!!!

Tabel cu zilele de observatie si numerele de cod ale zilelor GPS

Date

Julian Day

Date

Julian Day

Date

Julian Day

Cum mǎsurǎtorile se efectueazǎ in timp UTC, retineti cǎ ora localǎ in Romania in timpul verii este este UTC+3, si de aceea o nouǎ zi UTC incepe in Romania la ora localǎ 03:00 AM (dimineata). Aceasta inseamnǎ cǎ receptorul trebuie programat si sǎ fie complet functional inainte de acea orǎ. Receptorul in sine opereazǎ in timp UTC (asa cum este setat in meniul zonei orare) si de aceea programarea este de la ora 0:00 UTC panǎ la ora 0:00 UTC a zilei urmǎtoare.

13. Observatii suplimentare (Important!)

Notati orice eveniment semnificativ in fisa statiei. Totdeauna completati toate rubricile din foaia de observatie!

Verificati cu regularitate dacǎ receptorul executǎ corect mǎsurǎtorile si fiti prezenti la inceperea sesiunii de lucru (wake-up session) urmǎtoare.

Verificati alinierea antenei si inǎltimea la inceputul fiecǎrei sesiuni dar si intre sesiuni.

Notati orice problemǎ climaticǎ (ploaie/furtunǎ/nori etc.).

Dacǎ este cazul construiti un gard (raza de cca. 5 m) din sfoarǎ sau materiale impovizate pentru a evita accesul animalelor, oamenilor sau a oricǎrui obiect care ar putea obstructiona antena.

Protejati receptorul cu o pelerinǎ de ploaie fixatǎ cu pietre mari. Protejati cablul antenei cu lemne/frunze mari/pietre astfel incat cainii sau alte animale sǎ nu poatǎ sǎ il distrugǎ/muste!

Nu lǎsati locatia nesupravegheatǎ direct de cǎtre personalul autorizat. Dacǎ se pierde/distruge ceva sau dacǎ antena este deplasatǎ echipa dumneavoastrǎ va fi responsabilǎ in mod direct!!!

Utilizati numai bateriile auto noi de 12 V cu o capacitate de 50-70 Ah si verificati faptul cǎ cele 2 baterii interne sunt permanent incǎrcate complet. Inlocuiti o baterie auto cu alta in fiecare zi!!! Incarcati-o pe cea golitǎ pe autovehicul sau cu incǎrcǎtorul, dacǎ aveti acces la reteaua electricǎ de 220 V.

Aveti mare grijǎ ca mufa de conectare a antenei sǎ fie aliniatǎ spre Nord.

Notite

SUCCES IN CAMPANIA GPS!!!Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2447
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved