Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


TERMENI SI NOTIUNI PRIVIND SISTEMELE DE COMUNICATII

Comunicatii+ Font mai mare | - Font mai micTERMENI SI NOTIUNI PRIVIND SISTEMELE DE COMUNICATII

Studiul sistemelor de comunicatii are la baza un important suport stiintific care impune intelegerea clara a termenilor precum si folosirea lor fara ambiguitati.
Definitiile prezentate in acest capitol vizeaza un numar relativ restrans de termeni de larga utilitate in domeniul telefoniei si comunicatiilor de date pe canalele analogice, digitale si mixte ce beneficiaza de largimea de banda specifica de 3100 Hz ( 300 - 3400 Hz.).
Documentele elaborate prin recomandarile internationale ITU reprezinta singurele documente care pun la dispozitie un limbaj comun de intelegere intre specialitati, eliminandu-se ambiguitatile si interpretarile 'sui generis '.Termenii si notiunile prezentate in acest capitol au la baza urmatoarele referinte: Recomandarile CCITT M 60, M 300, M 562, G 701 si Anexa A la suplimentul numarul 29 (COM.XII R-31-F).

Dorim sa lamurim termenul digital in contextul telefoniei digitale respectiv al retelelor digitale de comunicatii. Termenii de analogic/digital echivalenti cu continuu/discret (numeric) sunt utilizati in trei contexte: informatie, semnal si transmisiune. In telefonia digitala, informatiile pot fi analogice daca se realizeaza transmisia semnalului vocal, sau digitale daca se asigura servicii de transmitere a datelor, telex, etc. Semnalele utilizate pot fi digitale (daca transmisia este in banda de baza) sau analogice (daca se produce o modulare a semnalului). Se apreciaza ca termenul digital se refera la tipul transmisiei. Tipul unei transmisiuni este dat de modul in care sunt prelucrate semnalele intre transmitator si receptor. In cazul transmisiunilor analogice se transmit semnale analogice fara a interesa continutul informatiei. La transmisiunea digitala se transmit semnale digitale sau analogice ce contin informatii digitale. Pentru refacerea semnalelor in comunicatiile de date se folosesc regeneratoarele iar in transmisiile analogice se utilizeaza amplificatoarele.

1.3.1. Termeni si notiuni uzuale privind sistemele de comunicatii

a.1). Definitie generala.

1.3.1.1. Canalul (calea ) de transmisie.

Canalul sau calea de transmisie este un ansamblu de mijloace necesare pentru a asigura transmisia semnalelor intr-un singur sens, intre doua puncte.
Doua sau mai multe canale (cai) pot fi multiplexate pe un mediu de comunicatie comun, folosind tehnica de diviziune in frecventa, (Frequency Division Muliplexing-FDM) sau in timp, (Time Division Muliplexing-TDM).

Deoarece tipurile de multiplexare au fost traduse si multiplexare cu repartitie in frecventa (FRM) sau multiplexare cu repartitie in timp (TRM), se observata folosirea uzuala a notiunii de multiplexare in frecventa, respectiv multiplexare in timp.
In limba engleza (E) termenul este channel (Transmission channel), in limba franceza (F) termenul este voie (voie de transmision).

a.2). Canal analogic

Canalul analogic este un canal alocat pe perechi fizice, la frecvente vocale, sau pe sisteme de transmisie analogice, intr-o banda de 4 KHz ( efectiv 3,1 KHz).
Un exemplu clasic il reprezinta canalele analogice pe sisteme de curenti purtatori utilizand multiplexarea in frecventa ; semnalele de frecventa vocala se regasesc la cele doua puncte extreme (terminale) ale sistemelor tehnice.

E : analogue channel     / F : voie analogique

a.3). Canal digital.


Un canal digital este un canal pus la dispozitie la debitul binar de 64 Kb/s, pe o legatura digitala.
La cele doua extremitati accesibile in repartitoarele digitale, un canal digital apare fie ca o capacitate de 64 Kb/s, fie ca un interval de timp ( time slot), la 64 Kb/s, cand este multiplexat cu alte canale pe o legatura digitala, la un nivel specificat al ierarhiei digitale. In figura 1.3. se prezinta cele doua exemple ce definesc canalul digital.
E : digital channel

F : voie numerique

Fig. 1.3. Canal digital.


a.4). Canal mixt analog /digital.


Este un canal ce contine minim o conversie analog/digital, respectiv conversie digital/analog, utilizand pentru conversie sisteme PCM sau transmultiplexoare.
In loc de transmultiplexoare se pot folosi sisteme PCM ca mijloc de interfatare a sistemelor analogice cu cele digitale.

F : voie mixte analogique/numerique     / E : mixed analog/digital channel


Fig.1.4. Tipuri de canale mixte.

1.3.1.2. Sectiune de circuit

b.1). Sectiune de circuit analogic.


    Sectiunea de circuit analogic cuprinde doua canale analogice, cate unul in fiecare sens de transmisie si este delimitata de doua puncte consecutive intre care se efectueaza o conversie de frecventa.


b.2). Sectiune de circuit digital.


    Sectiunea de circuit digital cuprinde doua canale, cate unul in fiecare sens de transmisie si este delimitata de doua puncte consecutive intre care se efectueaza o conversie temporala.
E : digital circuit section / F : section de circuit numerique


b.3). Sectiune de circuit mixt.


Sectiunea de circuit mixt cuprinde doua canale mixte, cate unul in fiecare sens de transmisie.
E : mixed circuit section / F : section de circuit mixte


b.4). Sectiune terminala de circuit mixt.


    Sectiunea cuprinde doua sensuri de transmitere pentru un semnal echivalent vocal care traverseaza un echipament de multiplexoare PCM astfel:
- pe sensul analog - digital sectiunea terminala mixta este cuprinsa intre intrarea analogica (de frecventa vocala) si aparitia intervalului de timp asociat canalului de 64 Kb/s din iesirea digitala a echipamentului;

- pe sensul digital - analog sectiunea terminala mixta este cuprinsa intre punctul de aparitie a intervalului de timp alocat unui canal de 64 Kb/s de la intrarea unui echipament de multiplexare PCM si iesirea la terminalul de frecventa vocala.
E : mixed analog / digital terminal circuit section

F : section terminale de circuit mixte analogique/ numerique


b.5). Sectiune terminala de circuit digital


E: Digital terminal circuit section / F: Section terminale de circuit numerique


    Sectiunea terminala de circuit digital cuprinde cele doua sensuri de transmitere pentru un semnal echivalent de frecventa vocala care traverseaza un terminal digital. In fiecare sens de transmisie sectiunea terminala digitala de circuit este delimitata de aparitia unui interval de timp asociat canalului de 64 kb/s din fluxul de intrare in terminalul digital si aparitia intervalului de timp corespunzator acestui canal de 64 kb/s din fluxul de iesire al terminalului digital.

1.3.1.3. Circuitul

c.1). Definitie generala

Circuitul constituie ansamblul a doua canale care asigura, intre doua puncte, o transmisie in ambele sensuri.

c.2). Circuit analog

    Circuitul analog cuprinde una sau mai multe sectiuni analogice si se termina la capete cu echipamente de comutatie analogice ( fara a le include ).
E: Analogue circuit / F: Circuit analogique


c.3) Circuit digital

    Un circuit digital se compune din una sau mai multe sectiuni digitale de circuit. Ele se termina la comutatoarele digitale fara sa le includa.

E: Digital circuit / F: Circuit numerique


c.4) Circuit mixt analog/digital

Circuitul cuprinde o combinatie de sectiuni de circuit care contine una sau mai multe dispozitive de conversie analog/digitala. Circuitele mixte analog/digitale se pot termina la o extremitate sau alta a echipamentelor de comutatie analogice si digitale, fara a le include.
   

Transmultiplexor

Un transmultiplexor este un echipament care transforma semnalele multiplexate cu diviziune in frecventa in semnale multiplexate cu diviziune in timp cu specificatia ca au aceeasi structura cu semnalele din sistemul PCM si invers.

E: Transmultiplexor    / F: Transmultiplexeur


Legatura digitala (traseu digital)

Legatura digitala reprezinta un ansamblu de mijloace care permite transmiterea/receptionarea unui debit liniar specificat intre doua repartitoare digitale (subrepartitoare sau echivalentul lor) la care sunt conectate echipamentele terminale sau echipamentele de comutatie. Mai multe legaturi digitale interconectate prin echipamentele de comutatie ale centrelor (nodurilor) de comutatie formeaza o comunicatie digitala.

E: digital path (digital link) / F: conduit numèrique (liaison numèrique)


Sectiune digitala

Sectiunea digitala este ansamblul de mijloace care permite transmiterea/receptionarea unui semnal digital specificat intre doua repartitoare digitale (subrepartitoare sau echivalentul lor) consecutive.

O sectiune digitala poate fi o parte sau in intregime o legatura digitala.
E: Digital section / F: Section numèrique


Sectiune digitala de linie

Sectiunea digitala de linie cuprinde doua echipamente terminale de linie consecutive, suportul de transmisie dintre ele, cablajul intern al statiilor intre acestea si repartitoarele digitale respective (subrepartitoare si echivalentul lor). Acestea alcatuiesc ansamblul mijloacelor de transmitere/receptie ale unui semnal digital cu un debit bine specificat, intre doua repartitoare digitale (subrepartitoare sau echivalentul lor) consecutive.


Sectiunea digitala de linie reprezinta o particularizare a sectiunii digitale. Echipamentele terminale de linie pot fi :
- regeneratoare;
- transcodere;
- dispozitive de telealimentare;
- dispozitive de supraveghere.
E: Digital line section / F: Section de ligne numrique


Legatura digitala de linie

Legatura digitala de linie este constituita din doua sau mai multe sectiuni digitale de linie interconectate astfel ca debitul binar specificat al semnalului digital transmis/receptionat sa fie de aceeasi valoare pe tot traseul de linie intre doua repartitoare digitale terminale.
E: Digital line path (Digital line link)
F: Conduit de ligne numèrique (Liaison de ligne numèrique)

Bloc digital
Blocul digital este compus dintr-o legatura digitala si echipamentele de multiplexare digitale care ii sunt asociate.

( fig.1.5.) - lipsa

E: Digital block / F: Bloc numèrique


i1). Bloc primar
Fig.1.5. Bloc primar
Blocul primar este un grup de baza PCM, obtinut prin multiplexarea in timp (fig.1.5.).
E: Primary block
F: Bloc primaire
i2) Repartitor digital
    Repartitorul general reprezinta o rama la care sunt efectuate interconectari intre iesirile digitale ale unor echipamente si intrarile digitale ale altor echipamente.
E: Digital distribution frame
F: Repartiteur numrique

1.3.2. Circuite mixte analog/digitale acceptate


    Alaturi de sisteme analogice de comunicatie au fost introduse noi sisteme digitale de comunicatie, indeosebi in domeniul comutatiei si transmisiei, aparand circuitele mixte analog/digitale. Caracterul mixt al sistemelor de comunicatie apare ca urmare a interconectarilor dintre centralele digitale electronice si centralele analogice si a interconectarilor centralelor digitale prin mijloace de transmisie analogice.
    Principiul care sta la baza elaborarii de noi recomandari cu privire la circuitele mixte este conservarea tuturor recomandarilor ce se refera la circuitele analogice.
    Circuitele mixte analog/digitale sunt realizate din combinatiile mai multor sectiuni de circuit, acceptate in practica curenta pentru a realiza transmiterea informatiilor prin reteaua de comunicatie.
Abrevierile si simbolurile utilizate in exemplele ce se prezinta in circuitele mixte analog/digitale sunt :

Fig. 1.6. Simboluri grafice si abrevieri


1. Exemplul 1 este caracterizat prin comutatie analogica la ambele extremitati, transmisie digitala si sectiuni terminale de circuit mixt.(fig.1.7).

Fig.1.7. Combinatie de circuite mixte.


Exemplul 2 se caracterizeaza prin comutatie analogica la ambele extremitati, transmisie analogica si digitala cu transmultiplexarea la interfata de transmisie, sectiune terminala mixta(fig.1.8.).

Fig.1.8. Varianta de comutatie analogica la ambele extremitati, sectiune terminala mixta


3. In exemplul 3 se prezinta circuite mixte caracterizate prin comutatie digitala la o extremitate si analogica la alta extremitate, transmisia analogica si transmultiplexor (fig.1.9.).

Fig.1.9. Varianta de combinatie de circuite mixte.

    In exemplul urmator se prezinta circuit mixt caracterizat prin comutatie digitala la o extremitate si analogica la alta, transmisie analogica si digitala si transmultiplexor la interfata de transmisie (fig.1.10.).

Fig.1.10. Combinatie de circuite mixte


5. In exemplul 5 circuitul mixt este caracterizat prin comutatie digitala la o extremitate analogica la alta, transmisie digitala si sectiune terminala mixta ( fig.1.11.).

Fig.1.11. Combinatie de circuite mixte.
6. In figura 1.12. se prezinta un circuit mixt caracterizat prin comutatie mixta la ambele extremitati, transmisie analogica si transmultiplexoare la ambele extremitati.

Fig.1.12. Varianta de circuite mixte.


7. In exemplul 7 circuitul mixt este caracterizat prin comutatie digitala la ambele extremitati , transmisie digitala si analogica si transmultiplexoare la interfetele de transmisie (fig.1.13.).

Fig.1.13. Combinatie de circuit mixt.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2066
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved