Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA A LOCUINTEI

Electronica electricitate+ Font mai mare | - Font mai micAntet operator de retea Anexa nr. la contractul de furnizare nrNr.. din.

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

Nr.. din

Urmare cererii adresate de .cu domiciliul in judetul municipiul/orasul comuna/satul.sectorul. cod postal str nr. .. bl.. sc.. et. ap. telefon/fax.e-mail. inregistrata la nr. din .., in calitate de si a analizarii documentatiei anexate acesteia,

in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, se

APROBA RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA

A LOCUINTEI

amplasate in judetul .. municipiul/orasul. comuna/satul . sectorul. cod postal str. nr. . bl.. sc.. et. ap. apartinand .. . , telefon/fax.e-mail..

Avizul tehnic de racordare este valabil in urmatoarele

CONDITII:

1. Puterea aprobata (puterea maxima simultan absorbita) este de Pa / Sa = .. /kW / kVA

si va fi absorbita prin urmatoarele receptoare electrice, corespunzatoare unei puteri totale instalate Pi = .. kW, din care :

- iluminat: ......kW ; - aparate monofazate:.kW ;

- aparate trifazate, nominalizate: .kW, .kW, .kW, .kW, .kW.

Racordarea la reteaua electrica se face 2) ...

Punctul de delimitare a instalatiilor este..

iar masurarea energiei electrice se face..

4. Durata de restabilire a alimentarii in cazul unei intreruperi accidentale este cea minima necesara

remedierii defectelor intervenite in retelele de distributie, in conformitate cu standardul de performanta

5. Nu se va executa o extindere a instalatiei de utilizare pentru constructii noi (anexe, supraetajare etc.) si nu se va consuma in locuinta existenta o putere mai mare decat puterea aprobata prin prezentul aviz, decat dupa obtinerea prealabila a unui nou aviz tehnic de racordare.

(1) In conformitate cu H.G. nr. 867/2003, pentru realizarea racordarii la reteaua electrica utilizatorul incheie contractul de racordare cu. operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.3)

Valoarea tarifului de racordare, inclusiv TVA, stabilita conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz, este de , rezultata din urmatoarele componente definite in H.G. nr.867/2003: componenta A .; componenta B .. ; componenta C . .

Valoarea mentionata pentru tariful de racordare se actualizeaza, daca este cazul, la incheierea contractului de racordare..

Operatorul de retea executa lucrarile prevazute la punctul 2 cu forte proprii sau pe baza de contract incheiat, dupa caz::

a)       cu un proiectant constructor selectat de el conform prevederilor legale;

b)       cu un anumit proiectant/constructor atestat in conditiile legii, daca acesta a fost ales de catre utilizator, care a cerut in mod expres acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare; in acest caz tariful de racordare ( respectiv componenta B) se recalculeaza in mod corespunzator pe baza rezultatelor negocierilor utilizatorului cu constructorul respectiv.

Lucrarile pentru realizarea instalatiilor din aval de punctul de delimitare se executa pe cheltuiala utilizatorului, in conditiile legii, de catre o persoana fizica/juridica autorizata/atestata pentru categoria respectiva de lucrari. Valoarea acestor lucrari nu este inclusa in tariful de racordare.

Executantul instalatiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementarile in vigoare privind realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

Pentru incheierea contractului de racordare utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea

a)       copie a prezentului aviz tehnic de racordare;

b)       autorizatia de construire a obiectivului / acte care sa ateste dreptul de folosinta a acestuia, in copie si in original, care se restituie

c)       originalele acordurilor proprietarilor pentru acces si executie a lucrarilor de construire a instalatiei de racordare, respectiv pentru ocupare si/sau traversare de teren, in conditiile legii, atunci cand instalatia de racordare traverseaza sau ocupa un teren proprietate a utilizatorului sau a altor detinatori;

d)       autorizatia de construire a instalatiei de racordare la reteaua electrica, in original;

e)       urmatoarele avize si acorduri prealabile de la organele abilitate, necesare pentru realizarea instalatiei de racordare, in original :   

(7) Intocmirea documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea de catre utilizator a acordurilor si avizelor prevazute la alin.(6) lit.c),d) si e) este obligatia operatorului de retea.

Valabilitatea avizului tehnic de racordare, cu precizarea de la punctul 6, alin.(2), este de de la data emiterii 6).

(2) Avizul tehnic de racordare isi pierde valabilitatea in urmatoarele situatii:

a)       expira perioada pentru care a fost emis;

b)       se modifica datele utilizatorului (energetice, de identificare sau de patrimoniu) care au stat la baza emiterii lui;

c)       avizele organelor abilitate, emise ulterior avizului tehnic de racordare, respectiv autorizatia de construire pentru obiectiv si/sau pentru instalatia de racordare, impun schimbarea solutiei de racordare la reteaua electrica;

d)       in termen de 12 luni nu a fost achitat tariful de racordare si incheiat contractul de racordare sau dupa caz, formele de angajare a executarii lucrarilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la reteaua electrica.

8. Alte conditii 7) .

Semnatura autorizata,

Tariful pentru eliberarea ATR a fost achitat cu chitanta nr.din in valoare de..lei noi.

Tariful de racordare calculat/recalculat la data de.este de ., din care componenta A ..; componenta B ; componenta C8) . . a fost achitat cu factura nr..

Semnatura

Nota:

Aviz tehnic de racordare (ATR), continut cadru, pentru consumatori casnici; el se poate folosi, adaptat, si

pentru unele categorii de mici consumatori. In situatia unor consumatori casnici speciali, se poate folosi

ATR cadru pentru rest utilizatori, adaptat in mod corespunzator;

Descrierea succinta a solutiei si a lucrarilor necesare pentru realizarea instalatiei de racordare, conform

fisei de solutie sau variantei din studiul de solutie pentru care a optat consumatorul, respectiv mentionarea

instalatiilor existente, atunci cand, in cazul dezvoltarilor, cresterea puterii solicitate fata de puterea

aprobata anterior pentru locul de consum respectiv se poate acorda din acestea, fara executarea de

lucrari.In cazul unui studiu de solutie se mentioneaza si documentele prin care acesta a fost avizat de

operatorul de retea si respectiv acceptat de utilizator;

Dupa caz, se adauga: ,, Odata cu tariful de racordare se va plati operatorului de retea, conform legii, o

suma echivalenta cu, la cursul oficial al zilei de plata, drept compensatie baneasca pe care acesta o

va transmite utilizatorului care a suportat costul instalatiei de racordare realizata initial pentru el si la

care urmeaza sa se racordeze utilizatorul sau, tot dupa caz, Utilizatorul va primi, in conditiile HG

nr.867/2003 o compensatie baneasca, daca la instalatia prevazuta la punctul 2 vor fi racordati si alti

utilizatori .

Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz, se continua cu: ,, in functie

de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data incheierii contractului de racordare si

se definitiveaza corelat cu costul negociat cu executantul lucrarilor de realizare a instalatiei de racordare.

- Daca tariful de racordare a fost stabilit pe baza de tarife si indici specifici aprobati de ANRE, se continua cu: ,, daca tarifele si indicii specifici aprobati de ANRE pe baza carora a fost stabilita au fost modificate prin Ordin al presedintelui ANRE; actualizarea in acest caz se face in conditiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife si indici specifici .

Se cer, dupa caz, numai acordurile si avizele necesare in cazul concret al utilizatorului, locului de

consum si solutiei de racordare etc.

Dupa caz, conform HG nr.867/2003

In functie de cerintele utilizatorului, posibilitatile oferite de caracteristicile si de starea retelelor locale,

existente sau rezultate din reglementarile in vigoare la data emiterii avizului etc.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1132
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved