Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


Transportul si distributia energiei electrice

Electronica electricitate+ Font mai mare | - Font mai micEnuntul proiectului

Se considerǎ un sistem electroenergetic in zona localitǎtilor A, B, Cconstituit din:

o centralǎ electricǎ indepǎrtatǎ (in apropierea resuselor energetice primare) prevǎzutǎ cu o statie de conexiune cu douǎ nivele de tensiuni inalte: 220 kV si 110 kV;

o centralǎ electricǎ de putere medie sau micǎ in apropierea unui centru industrial, care asigurǎ si termoficarea localitǎtii, prevǎzutǎ cu o statie electricǎ cu un singur nivel de tensiune inaltǎ;

trei consumatori echivalenti (constituiti din retele electrice) amplasati in localitǎtile A, B, si C. Pe barele statiei centralei indepǎrtate, consumatorul se racordeazǎ astfel: 70% pe bara de 220 kV si 30% pe cea de 110 kV.

Se mai dau:

  1. Amplasarea geograficǎ a localitǎtilor (distantele dintre localitǎti);
  2. Amplasarea celor douǎ centrale si puterea maximǎ ce se poate instala in centrala limitatǎ;
  3. Caracteristicile consumatorilor:

- Un - tensiune nominalǎ;

- Pmax - putere activǎ maximǎ absorbitǎ, presupusǎ nemodificatǎ pe

perioada de studiu;

- p0 - valoarea procentualǎ a ponderii consumatorilor de

categoria zero, presupusǎ aceleiasi, indifferent de mǎrimea sarcinii;

- cosφn - factorul de putere nominal, considerat constant;

- graficul de sarcinǎ mediu zilnic al puterii active.

Amplasarea geograficǎ a localitǎtilor

distante in [km]

Amplasarea centralelor electrice

indepǎrtatǎ

limitatǎ

dAB

dBC

dCA

B

A

P [MW]

189

154

80

55

Cons.

Caracteristici consumatori

Un

[kV]

Pmax

[MW]

p0

[%]

cosφn

A

I.t.

1900

45

0,85

B

20

185

31

0,70

C

10

45

45

0,85

Se cer:

Alegerea schemei circuitelor principale ale sistemului pe baza considerentelor tehnico-economice;

Alegerea elementelor componente ale sistemului: generatoare, transfor- matoare, compensatoare sincrone si linii electrice aeriene;

Determinarea si verificarea sectiunii conductoarelor liniilor electrice aeriene de inaltǎ tensiune;

Calculul electric al sistemului si optimizarea regimului de functionare pentru consum maxim;

t [h]


Calculul electric al sistemului si optimizarea regimului de functionare pentru consum minim.

Alegerea schemei de interconexiune a localitatilor

Pqlim =55     MW

PCC0 = 25,85 MW

PCAmax = 190 MW

PCA0 = 119,6 MW

80 km

154 km

189 km

C

B

A

PCBmax = 185 MW

PCB0 = 93,28 MW

PCCmax = 90 MW


c1 = 8100 [$/km]

c2 = 14800 [$/km]

c3 = 21500 [$/km]

c4 = 36900 [$/km]

LEA 110 kV s.c.

LEA 110 kV d.c.

LEA 220 kV s.c.

LEA 220 kV d.c.


Costurile liniilor aeriene de inalta tensiune:

Varianta 1

Intre localitatile A si B se considera o linie de 220 kV s.c , iar intre

localitatile B si C o linie de 110 kV d.c. Alegerea liniilor s-a facut pe baza capacitatii de transport a LEA, conf. tabelului 1.2.

PCCmax = 90 MW

PCB0 = 93,28 MW

PCBmax =185 MW

LEA 220 kV s.c.

LEA 110 kV d.c.

PCC0 = 25,85 MW

189 km

154 km

A

C

B

PCAmax = 190 MW

PCA0 = 119,6 MW


Linia AB : 189 km, 220 kV s.c., 185MW in regim normal si 119.6MW in caz de avarie.

CAB = 21500 dAB = 4063500 $

Linia BC : 154 km, 110 kV d.c., 90MW in regim normal si 25.85MW in caz de avarie.

CBC = 14800 dBC = 2279200 $

Generator de 55 MW: gen55 MW = 4520000 $

CostTOTAL = CAB + CBC + gen55 MW = 10862700 $

Varianta 2:

Intre localitatile B si C se considera o linie de 220 kV d.c., iar intre

localitatile C si A o linie de 220 kV s.c. Alegerea liniilor s-a facut pe baza capacitatii de transport a LEA, conf. tabelului1.2.

SHAPE * MERGEFORMAT

PCCmax = 90 MW

PCB0 = 93,28 MW

PCBmax = 185 MW

LEA 220 kV s.c.

LEA 220 kV d.c.

PCC0 = 25,85 MW

80km

154 km

A

C

B

PCAmax =190 MW

PCA0 = 119,6 MW

Linia BC : 56 km, 220 kV d.c., 90 MW in regim normal si

25,85 MW in caz de avarie.

CBC = 36900 dBC = 2066400 $

Linia AC : 80 km, 220 kV s.c., 190MW in regim normal si 25.85 MW in

caz de avarie.

CAC = 21500 dAC = 1720000 $

Generator de 55 MW: gen55 MW = 4520000 $

CostTOTAL = CAB + CBC + gen135 MW = 6446640 $

Varianta 3:

Intre localitatile B si A se considera o linie de 220 kV d.c., iar intre

localitatile A si C o linie de 220 kV s.c. Alegerea liniilor s-a facut pe baza capacitatii de transport a LEA, conf. tabelului1.2.

PCCmax = 90 MW

PCB0 = 93,28 MW

PCBmax = 185 MW

LEA 220 kV s.c.

LEA 220 kV d.c.

PCC0 = 25,85 MW

80 km

189 km

A

C

B

PCAmax = 95 MW

PCA0 = 119,6 MW


Linia AB : 189 km, 220 kV d.c., 90+190=270 MW in regim normal si

119,5+25,85=145,45 MW in caz de avarie.

CAB = 36900 dAB = 6974100 $

Linia AC : 80 km, 220 kV s.c., 190MW in regim normal si 25.85 MW in

caz de avarie.

CAC = 21500 dAC = 1720000 $

Generator de 55 MW: gen55 MW = 4520000 $

CostTOTAL = CAB + CBC + gen55 MW = 10414100

Prin compararea costurilor variantelor de instalare a liniilor electrice

aeriene de interconexiune intre cele trei localitati se observa ca varianta 1 reprezinta optimul din punct de vedere tehnico-economic.

Alegerea generatoarelor din centralele sistemului

A)    Centrala mica:

Alegem un generator de 55 MW

190

185

90

B)    Centrala mare - regim normal km = 1,165; k = 1.3; Pmaxk = a=412.41

pag 22 - costul si pag 27 - generator

a) 4 100 = 400 4 3,81 = 15,24 milioane $

b) 5 100 = 500 5 3,81 = 19,05 milioane $

c) 4 120 = 480 4 4,24 = 16,96 milioane $

d) 3 135 = 405 3 4,52 = 13,56 milioane $

e) 4 150 = 600 4 4,86 = 19,44 milioane $

f) 3 150 = 450 3 4,86 = 14,58 milioane $

g) 2 210 = 420 2 5,9 = 11,8 milioane $

Cea mai buna solutie este cea de 2*210 MW care costa 11.8 milioane dolari.

n=2; Png=210; a=412,41; n Png≥a 2 210≥412,41

B.b) Centrala mare - regim postavarie krp=1,15

POA = 119,6 MW POB = 93,28 MW POC = 25,85 MW

= 119,289

n = 2 Png = 210 MW b = 119,289

(n-1) Png ≥ b 1 210 a - b = 293,121

Png ≤ a-b 210 ≤ 293,12

P'0glim = 0

c = 274,539

n = 2 Png = 210 MW c = 274,539 n Png≥c 2

Centrala electrica

Centrala mare, loc.B

Centrala limitata, loc.A

nxPn [MW]

Sn [MVA]

Un[kV]

cos j n    (ind)

cos j min(cap)

X''d [u.r.n.]

X'd [u.r.n.]

Xd [u.r.n.]

Compensarea puterii reactive.

Alegerea compensatoarelor sincrone

tg φci = 0,426 => tg φnA = 0,72

tg φnB = 0,93

tg φnC = 1,02

QCA = PCA tg φA = 230

QCB = PCB tg φB = 212

QCC = PCC tg φC = 47

In B:

QKB220 = 70/100 [0,93 - 0,426] = 74,79 MVAR

QKB110 = 30/100 [0,93 - 0,426] = 32,054 MVAR

In A:

cos A = 0,81 => tg CA = 0,72 PCA = 230 MW

PA = PCA - Pqlim = 230 - 135 = 95 MW

Q*KA = PA[tg CA - tg Ci

QKA = Q*KA 0,9 = 25,13 MVAR

In C:

cos φCC = tg φC = 1,02

PCC = 47 MW

QKC = PCC(tg φCC - tg φCi) = 47(1,02 - 0,426) = 27,918 MVAR

B

A

C

QKB = 74,79

QKB = 32,054

QKA = 25,13

QKC = 27,918

Sn = 75

Sn = 37,5

Sn = 30

Sn = 30

Un = 11

Un = 10,5

Un = 10,5

Un = 10,5

In = 3,94

In = 2,06

In = 1,65

In = 1,65

Alegerea transf. si autotransformatoarelor din statiile sistemului

Transformatoare de bloc:

Pentru centrala mare avem 2 generatoare de 210 MW. Se alege acel

transformator bloc care are valoarea puterii aparente nominale imediat superioara celei a generatorului.

Din tabelul 6.2 (pag 41) =>

SnTb = 2 250 MVA

Pentru centrala mica avem 1 generator de 55 MW. Se alege acel

transformatoare bloc care are valoarea puterii aparente nominale imediat superioara celei a generatorului.

Din tabelul 6.2 (pag 41) =>

SnTb A = 190 MVA

Transformatoare de distributie:

Pentru consumatorii din A:

a) regim normal de functionare:

cos m.c.i. = 0,92 kP = 1,1 kS = 0,8

STdA = 343,75 < 2

Alegem 2 TD de 180 MVA

b) regim de postavarie:

=> STdA = 178,75 < 1

In concluzie se aleg 2 trafo de distributie (cu 2 infasurari) din tabelul 6.4

(pag.42) de 180 MVA.

STdA = 2 180 MVA

Pentru consumatorii din C:

a) regim normal de functionare:

cos m.c.i. = 0,92 kP = 1,1 kS = 0,8

=> STdC = 70,245 < 2

b) regim de postavarie:

=> STdC = 38,635 < 1

In concluzie se aleg 2 trafo de distributie (cu 2 infasurari) din tabelul 6.4

(pag.42) de 40 MVA.

STdC = 2 40 MVA

Alegerea autotransformatoarelor:

Autotransformatoare vom avea doar in localitatea B:

a) regim normal de functionare:

PMB = 0,3 PmaxA + PmaxB = 281 kp = 1,05 . 1,1

cosФm.c.i. = 0,92 kP = 1,05 kS = 0,8

=> SAtB = 400,883

b) regim de postavarie:

P0B = 0,3 P0A + P0B = 129,16

cosФm.c.i. = 0,92 kP = 1,07 kS = 0,8

=> SAtB = 187,773

In concluzie se aleg 2 autotransformatoare (cu 2 infasurari) din tabelul 6.3

(pag 41) de 200 MVA.

SnATB = 2 210 MVA

Gen 2x210

Gen 1x135

AT 2x200

TB 2x250

TB 1x190

TD 2x180

TD 2x40

20 kV

B

LEA 220 kV

s.c.

LEA 110 kV d.c.

~

~

~

A

C


Determinarea sectiunii economice a conductoarelor

Pi = i = 1.8

- rezistivitatea Aluminiului δ = 28,2

- costurile specifice marginale ale EE pierdute

cW = 0,050 $/kWh (din pag 51)

cp = 1250; TSCE = 30

Δt = 3

a = 0,08; tSL = 30

Linia AB: (220 kV s.c.; 95 MW in regim normal si 119,6 MW in regim de postavarie)

cosФm.c.i. = 0,92; PnAB = 95 MW; Un = 220 kV; k = 112

(table 8.1 pag 51)

Din tabelul 12.2 (pag 84) obtinem conductorul STAS:

Sectiunea AB = 400/75; SAl AB = 395,2; SOL AB = 75,5

dAl AB = 28,2

Nr.fire Ol AB = 1 + 6 + 12; Nr.fire Al AB = 11 + 17; nstraturi Al AB = 2

Cu aceste date se allege tipul stalpului din anexa 12 (pag 78) SNY 220 109 pt. AB.

N

Linia BC: (110 kV d.c.; 47 MW in regim normal si 25,85 MW in regim de postavarie)

cos m.c.i. = 0,92; PnBC = 47 MW; Un = 110 kV; k = 176

(table 8.1 pag 51)

Din tabelul 12.2 (pag 84) obtinem conductorul STAS:

Sectiunea BC = 120/21; SAl BC = 122,6; SOL BC = 20,9

dAl BC = 15,7

Nr.fire Ol BC = 1 + 6; Nr.fire Al BC = 10 + 16; nstraturi Al BC = 2

Cu aceste date se allege tipul stalpului din anexa 12 (pag 75) SCS 1185 pt. BC.

Tip: SCS 1185

c.c. 6x185/32mm (Ol-Al)

c.p. 50m: Ol

fmax=5,8 m; iz=1,8m

Verificarea tehnica a dimensionarii LEA Corona si incalzire

Verificarea CORONA

m1 = 0,8; m2 = 1; n = 1; ρ = 1

Linia AB: (220 kV s.c.; 95 MW in regim normal si 119,6 MW in regim de postavarie)

D12 AB = 7400 mm; D23 AB = 7400 mm

D31 AB = D12 AB + D23 AB = 14800 mm

kg = 0,7765 (tabelul 12.1 pag 71)

rm AB = kg rAl AB = 1,095 cm

Ucr AB13 = 1,06 Ucr AB = 294,302 kV > 220 kV

Ucr AB2 = 0,96 Ucr AB = 266,538 kV > 220 kV

Linia BC: (110 kV d.c.; 47 MW in regim normal)

m1 = 0,72 - coeficient ce tine cont de starea supraf. conductorului

m2 = 1 - coeficient ce tine cont de conditiile meteo

densitatea relativa a aerului in conditii normale

r - raza unui conductor din fascicul [cm]

n = 1 - numarul conductoarelor din fascicul

Dm - distanta medie geometrica dintre faze

rm - raza medie geometrica pe faza

d12 = 3,6 m - distantele intre traversele stalpilor

d23 = 3,6 m - distantele intre traversele stalpilor

l1 = 2,35 m; l2 = 3,05 m; l3 = 2,35 m - lungimea traverselor

D13 = d12 + d23 = 7,2 m

r = 15,7/2 = 7,85 mm - raza conductorului de sectiune standard (tab12.2)

kg = 0,8116 - coeficient ce depinde de tipul conductorului (tab 12.1)

rm = r kg - raza medie geometrica a conductorului de faza

2. Verificarea la incalzire Imax <= Iadm

Linia AB: (220 kV s.c.; 95 MW in regim normal si 119,6 MW in regim de postavarie)

Curentul admisibil la sectiunea de 400 mm2 este Iadm= 865 A (pag 85)

Pmax AB = 119,6 MW; cos m.c.i. = 0,92; UnAB = 220 kv

Linia BC: ( 110 kV d.c, 47MW in regim normal si 25.85MW in caz de avarie)

Curentul admisibil la sectiunea de 120 mm2 este Iadm= 360 A (pag 85)

Pmax AC = Pmax C; Pmax AC = 47 MW; cos m.c.i.

UnAC = 110 kV

Scheme echivalente, calculul param de secventa

Linia AB: (220 kV s.c.; 95 MW in regim normal si 119,6 MW in regim de postavarie)

Sectiunea AB = 400/75; Sn Al AB = 400 mm2; Sn Ol AB = 75 mm2

dAl AB = 28,2

Al mm2/km] Ol mm2/km]

- resistenta de secventa directa

Rdo AB = 1,03 Al (1000/Sn Ol AB) = 2,582 [ /km]

Rp0 = 0,05 [Ω/km]

- reactanta inductive de secventa directa

D12 AB = 7400; D23 AB = 7400; D31 AB = D12 AB + D23 AB = 14800

- reactanta inductiva de secventa homopolara

Dcp = 1000 m

susceptanta capacitiva de secventa homopolara

fmax = 12000; λiz

h01 AB = 24000;

Linia BC: ( 110 kV d.c, 47MW in regim normal si 25.85MW in caz de avarie)

SectiuneaBC = 120/21; Sn Al BC = 120 mm2; Sn Ol BC = 21 mm2

dAL BC = 15,7

- rezistenta de secventa directa

R'd0 BC =1,03 Al (1000/SnAl BC) = 0,242 [ /km]

Rd0 BC = R'd0 BC/2 = 0,121 [ /km]

rezistenta de secventa homopolara

Rcp0 BC =1,03 Al (1000/SnOl BC) = 9,221 [ /km]

Rp0 = 0,05 [Ω/km]

- reactanta inductiva de secventa directa

fmax = 5,8 m; λiz = 1,8 m

d12 = 3600 mm; d23 = 3600 mm

l1 = 2350 mm; l2 = 3050 mm; l3 = 2350 mm

h01 = 21800 mm; h02 = 18200 mm; h03 = 14600 mm

D13 = d12 + d23 = 7,2 103mm

D14 = l1 = 4,7 103 mm

D25 = l2 = 6,1 103 mm

D36 = l3 = 4,7 103 mm

kg = 0,7765; rmBC = kg(dAl BC/2) = 6,096

reactanta inductiva de secventa homopolara

Dcp = 1000 mm

susceptanta capacitiva de secventa directa

Bd0 BC = 2 B'do BC = 2,565 10-6 [S/km]

susceptanta capacitiva de secventa homopolara

Secventa directa

R

X

B

LEA

S

[mm2]

L

[km]

R`d0

W/km]

Rd0

W/km]

Rd

W

X`d0

W/km]

Xd0

W/km]

Xd

W

B`d0

mS/km]

Bd0

mS/km]

Bd

mS]

AB

s.c

BC

d.c

Secventa homopolara

R

X

B

LEA

S

[mm2]

L

[km]

R`h0

W/km]

Rh0

W/km]

Rh

W

X`h0

W/km]

Xh0

W/km]

Xh

W

B`h0

mS/km]

Bh0

mS/km]

Bh

mS]

AB

s.c

BC

d.c

Stabilirea schemei echivalente si calculul parametrilor de secventa pentru

transformatoarele electrice de putere

SnTb A = 190 MVA    SnTb B = 250 MVA

SnTd A = 180 MVA    SnTd C = 40 MVA

SnAt B = 200 MVA

Caracteristici transformatoare si autotransformatoare (pagina 41,42)

Transformatoare bloc:

In A: SnTb A = 190; UnitTb A = 242; UnjtTb A = 15,75

ΔpscnTb A = 500; UscnTb A = 11,7; ΔpgnTb A = 150

ignTbA = 0,6

In B: SnTb B = 250; UnitTb B = 242; UnjtTb B = 15,75

ΔpscnTb B = 947; UscnTb B = 14; ΔpgnTb B = 282

ignTb B = 1,2

Transformatoare de distributie

In A: SnTd A = 180; UnitTd A = 220; UnjtTd A = 11

ΔpscnTd A = 490; UscnTd A = 11,5; ΔpgnTd A = 280

ignTd A = 1,2

In C: SnTd C = 400; UnitTd C = 110; UnjtTd C = 11

ΔpscnTd C = 180; UscnTd C = 12; ΔpgnTd C = 52

ignTd C = 1

Autotransformatoare:

In B: SnAt B = 200; UnitAt B = 231; UnjtAt B = 121

ΔpscnAt B = 708; UscnAt B = 15,6; ΔpgnAt B = 147

ignAt B = 0,7

Transformatoare bloc cu 2 infasurari:

In punctul A:

SnTb A = 190 MVA

- pe partea de i.t.

- pe partea de j.t.

In punctul B:

SnTb B = 250 MVA

- pe partea de i.t.

- pe partea de j.t.

Transformatoare (autotransformatoare) cu 2 infasurari:

In punctul A:

SnTd A = 180 MVA

- pe partea de i.t.

- pe partea de j.t.

In punctul C:

SnTd C = 40 MVA

- pe partea de i.t.

- pe partea de j.t.

In punctul B:

SnAt B = 200 MVA

- pe partea de i.t.

- pe partea de j.t.

Be

[μS]

BT

[μS]

Ge

[μS]

GT

[μS]

Xe

XT

Re

RT

Nivel

tens.

i.t.

j.t.

i.t.

j.t.

i.t.

j.t.

i.t.

j.t.

i.t.

j.t.

Reglaj

nxN

12x1,25

12x1,25

9x 1,78

ig

Δpg

[kV]

Usc

Δpsc

[kV]

Unit / Unjt

[kV]

nxSn

[MVA]

TB

2X190

TD

2X180

TB

2X250

AT

2X200

TD

2X40

Not.

A

B

C

Calculul circulatiei de puteri in sistem si optimizarea regimului normal de functionar

Acest calcul are drept scop optimizarea reimului de functionare astfel incat:

- valorile tensiunilor in nodurile subsistenului sa se incadreze in benzile admisibile impuse;

- sa se asigure incadrarea in limitele impuse prin norme a pierderilo de tensiune si pierderilor de energie;

-sa se evite circulatia inutila de putere reactiva pe linii si transformatoare.

Benzile admisibile de tensiune pe nivelele de tensiune:

- 110kV U intre 108kV si 123kV

- 220kV U intre 200kV si 242kV

SHAPE * MERGEFORMAT

1x135[MW]

2x180[MW]

1x190[MW]

[kV]

[kV]

[kV]

[kV]

[kV]

[kV]

[kV]

[kV]

2x40[MW]

2x200[MW]

2x250[MW]

2x210[MW]

k

k

2,5613-j●19,466

0,8111+j●36,063

0,0073+j●0,309

-j●510,644

-j●510,644

13,87+j●25,46

6,776+j●20,328

0,0068+j●0,181

859,5-j●6612

0,259+j●11,42

10,04-j●95,62

0,444+j●16,398

9,63-j●120,5

G.B.

TB.B.

AT.B.

LEA 110 [kV]

TD.C.

LEA 220 [kV]

G.A.

TB.A.

TD.A.

-j●143,64

-j●143,64

578,5-j●4463


Caracteristicile consumatorilor:

A

C

B1

B2

PA=230 MW

PC=47 MW

PB1=148,4 MW

PB2=63,6 MW

QA=165,6 MVAR

QC=47,94 MVAR

QB1=138,012 MVAR

QB2=59,148 MVAR

QKA=25,13 MVAR

QKC=27,918 MVAR

QKB1=74,79 MVAR

QKB2=32,054 MVAR

UnA=20 kV

UnC=10 kV

UnB1=220 kV

UnB2=110 kV

Caracteristicile transformatoarelor:

RTSSA=0,0073 Ω

RAT=0,259 Ω

RTSSC=0,0068 Ω

XTSSA=0,309 Ω

XAT=11,42 Ω

XTSSC=0,181 Ω

GTSSA=578,5 μS

GAT=10,04 μS

GTSSC=859,5 μS

BTSSA=4463 μS

BAT=95,62 μS

BTSSC=6612 μS

vTSSA=1,25 %

vAT=1,25 %

vTSSC=1,78 %

KnTSSA=220/22

KnAT=231/121

KnTSSC=110/11

Caracteristicile liniilor:

B110=510,644 μS

B220=143,64 μS

R110=6,776 Ω

R220=13,87 Ω

X110=20,328 Ω

X220=25,46 Ω

Caracteristicile generatoarelor:

Unglin=10,5 kV

UnG=15,75 kV

Pnglim=135 MW

PnG=2 210 MW

cosФnglim=0,8

cosФnG=0,85

RTBA=0,8111 Ω

RTBB=0,444 Ω

vTBA=5 %

vTBB=1,4 %

XTBA=36,0631 Ω

XTBB=16,398 Ω

GTBA=2,5613 μS

GTBB=9,63 μS

KnTBA=242/22

KnTBB=242/15,75

BTBA=19,466 μS

BTBB=102,5 μS

Cosiderand regimul pe cele trei faze simetric, pentru calcul se va folosi

schema echivalenta monofazata de secventa directa.

Marimile de calcul ale consumatorului din localitatea C:

Calculul caderilor de tensiune si de putere pe trafo TSSC

Calculul marimilor pe partea IT a transformatorului TSSC

;

In punctul 5 se impune tensiunea minima a benzii admisibile de teniune,

deoarece, punctul 5 aflandu-se la capatul liniei de 110 kV este de asteptat ca spre inceputul liniei tensiunea sa creasca.

Pentru a obtine valoarea impusa in punctul 5 transformatoarele din SSC

trebuie sa aiba un raport de transformare bine determinat.

Se va calcula deci plotul pe care vor functiona transformatoarele din SSC.

(numarul plotului care corespunde valorii , care

apoi se rotunjeste la cea mai apropiata valoare intreaga)

n=2

(noul raport de transformare)

Noul raport de transformare, corespunzator unui numar intreg de ploturi,

conduce la obtinerea unei valori diferite a tensiunii fata de cea necesara cu o eroare egala cu valoarea corespunzatoare unei jumatati de plot.

Calculul pe LEA 110kV

(deoarece conductanta liniei se considera neglijabila)

(valoarea marimilor la sfarsitul LEA 110kV)

Calcul caderilor de puteri si de tensiune pe AT

(valorile marimilor pe partea i.t. a AT)

Ajungand in acest punct calcul se opreste pe partea aceasta, deoarece e

nevoie de valorile parametrilor din punctul 34. Calculul se va continua din punctul 19 in care este alimentat consumatorul din localitatea A.

(parametrii consumatorului din localitatea A)

Calculul caderilor de tensiune si putere pe trafo TSSA

(valorile parametrilor la i.t. pt trafo TSSA.)

Calculu puterii si tensiunii furnizate de centrala limitata din localitatea A

Calculul caderilor de teniune si de puteri pe tafo bloc TBA

(valorile parametrilor pe partea de i.t. la TBA)

Deoarece apare o diferenta intre tensiunile dintre cele doua puncte se vor

egaliza cele doua tensiuni prin schimbarea plotului pe care functioneaza TSSA.

Se va calcula deci plotul pe care vor functiona transformatoarele din SSA.

(numarul plotului care corespunde valorii , care

apoi se rotunjeste la cea mai apropiata valoare intreaga)

(noul raport de transformare)

Noul raport de transformare, corespunzator unui numar intreg de ploturi,

conduce la obtinerea unei valori diferite a tensiunii fata de cea necesara cu o eroare egala cu valoarea corespunzatoare unei jumatati de plot.

Calcul caderilor de tensiune si de puteri pe LEA 220kV

Datorita diferentei de tensiune dintre punctele 34 si 18 se vor egaliza

tensiunile in aceste puncte prin reglajul tensiunii in secundarul AT, prin schimbarea numarului plotului pe care functiona acesta.

;

=> ;

(noua valoare a tensiunii in secundarul AT)

Calculul caderilor de tensiuni si puteri pe trafo TBB

Calculul parametrilor in primarul trafo TBB

=> n' = 4

(noua valoare a tensiunii in secundarul TBB)

Se verfica urmatoarele conditii:

P39 = 381,6111 [MW] < PnG = 420 [MW]

(si apartine intervalului cosФn si cosФmin

;

Pierderile de tensiune, putere activa si reactiva pe fiecare element de

retea:

Element

de retea

ΔU

ΔP

ΔQ

[kV]

[MW]

[MVAR]

TBA

TDA

LEA 220 kV

TBB

ATB

LEA 110 kV

TDCPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2740
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved