Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


Transformatorul trifazat

Electronica electricitate

+ Font mai mare | - Font mai mic

TEMA DE PROIECT

Transformatorul trifazat -

Problema :

I. Se va proiecta un transformator trifazat de putere in ulei, de tip exterior pentru retele de 50Hz caracterizat de datele nominale :

putere nominala, Sn=630 KVA;

raportul;

schema si grupa de conexiuni : Yy 012;

reglajul tensiunilor 5%;

tensiunea de scurtcircuit, Uk=6%;

pierderile de scurtcircuit, Pk=9720 W;

pierderile la functionarea in gol, P0=1920 W;

curentul la functionarea in gol, i0=2,4%;

serviciu de functionare, S1;

infasurarile se realizeaza din cupru;

circuitul magnetic se realizeaza din tabla laminata la rece cu cristale orientate.

II. Proiectul va cuprinde :

Calculul marimilor de baza ;

Determinarea dimensiunilor principale orientative ;

Alegerea si dimensionarea infasurarilor ;

Calculul parametrilor de scurtcircuit ;

Verificarea solicitarilor mecanice;

Verificarea incalzirilor infasurarilor la scurtcircuit;

Calculul parametrilor la functionarea in gol si dimensioarea circuitului magnetic;

Caracteristicile de functionare;

Calcul termic al transformatorului;

Accesoriile transformatorului.

III. Material dat :

Desenul de ansamblu din trei vederi, partial sectionate, la scara si schema electrica corespunzatoare grupei de conexiuni;

Caracteristica de functionare.

Il


If

Uf Ul

Fig. 1. Schema conexiunii stea


1. Calculul marimilor de baza

UnfI = 11,547kV

InfI = 18,18A

UnfJ = 0,303kV

InfJ = 693A

S1=puterea pe coloana

S1 = 210kVA


2.Determinarea dimensiunilor principale orientative


loj loi


aoj aij aii


aj aj


- infasurarea de joasa tensiune

- infasurarea de inalta tensiune

date de catalog :

aoj = 5 mm

aij = 20 mm

aii = 20 mm

loj = 50 mm

loi = 50 mm

diametrul coloanei

β = factor de suplete

cm

cm

Bc = inductia in coloana = 1,65T

km = factorul deumplere =kFe*kg=0,95*0,92=0,874

kR = factorul Rogovscki = 0,95

ukR = componenta reactiva a tensiunii de sc.

cm

Din datele de catalog se alege o valoare standard : D = 240 mm

aria coloanei

cm2 AC= 0,0395 m2

Dm = D+2*aoj+aij+(aj+ai) =

= 20+2*0,5+2+3*1,98 = 28,94 cm

HB = inaltimea bobinei

cm

3. Alegerea si dimensionarea infasurarilor

A. Determinarea numerelor de spire

Uw =π**f*AC*BC =π**50*0,0275*1,65 = 10,08 V

spire

Alegem wj = 30 spire

spire

= numarul de spire de reglaj

spire

wit = 1143 + 57 = 1200 spire wit = 1200 spire

B.    Sectiunile conductoarelor

J = densitatea medie de curent

A/m2 J = 3,79 A/m2

mm2

mm2

C. Alegerea tipului de infasurari

pe joasa tensiune - infasurare cilindrica

pe inalta tensiune - infasurare stratificata

D. Dimensionarea infasurarilor

a) infasurarea de joasa tensiune

- o alegem in doua straturi, cu un canal de racire

m=2

spire /strat

hs = inatimea unei spire

mm

grosimea unui strat = mm

Aleg urmatoarea aranjare a conductoarelor in spira :


b b'

b

a

a

a'

mm2

A/m2

- calculam inatimea reala a bobinei :

HBj = (ws+1)*nC*b' = (15+1)*3*9,44 = 453,12 HBj = 453 mm

- aleg latimea canalului de racire : hC = 8 mm

aj = 2*a'+hC = 2*7,54+8 = 23,08 23 mm aj = 23 mm

Dj1 = D+2*a0j = 200+2*5 = 210 mm

Djm = Dj1+aj = 210+23= 233 mm

Dj2 = Djm+aj = 233+23 = 256 mm    Dj2 = 256 mm

b) infasurarea de inalta tensiune

Aleg un conductor rotund cu d = 2,5 mm


d

d'

Si = mm2

- izolat cu hartie

d'= 2,8 mm

A/m2Presupunem HBi HBj = 453 mm

spire/strat

straturi

spire/strat

HBi = (ws+1)*d' = (150 + 1)*2,8= 423    HBi = 423 mm

hx = HBj - HBi = 30 mm

Infasurare de inalta tensiune se divide in doua bobine ;

prima bobina cu 3 straturi catre interior si bobina a doua

cu 5 straturi catre exterior. Bobinele sunt separate

printr-un canal de racire hci = 6 mm.

ai = ns*d'+hci+(ns-2)*iz = 8*2,8+6+5*0,6 31,4 mm ai = 31 mm

Us = 2*ws*Uw = 2*150*10,1= 3030 V

-din tabel : iz = 5*0,12 = 0,6 mm

Di1 = Dj2+2*aij = 256 + 2*20= 296 mm

Dim = Di1+ai = 296 + 31= 327 mm

Di2 = Dim+ai = 327 + 31 = 358 mm    Di2 = 358 mm

4. Calculul parametrilor de scurtcircuit

A.   Masele infasurarilor

=

= 3*8990*23,3**(3*63)*30*10-8 = 111,9 Mwj = 111,9 Kg


=

= 3*8990*32,7**4,9*1200*10-8 = 162,9 Mwi = 162,9 Kg

B.    Pierderile de scurtcircuit

a. pierderile de baza din infasurari

Pwj = km*J*Mmj = 2,4 * 3,662 * 111,9 = 3598 W

Pwi = km*J*Mmi = 2,4 * 3,712 * 162,9 = 5382 W

b. factorii de majorarea a pierderilor

= 1+0,095*0,8492*0,714*(22-0,2) = 1,066

= 1+0,044*0,8422*0,254*82 = 1,008

c. pierderile in legaturi

lY = 7,5 * HB = 7,5 * 45,3= 340 cm

557 W

15 W

d. pierderi in cuva

Pcv = 10 * k * Sn = 10*0,015*630 = 95 W

din tabel : k = 0,015

e. pierderile totale de scurtcicuit

Pk = kRJ * PmJ + kRI * PmI + PJ + PI + Pcv =

= 1,066*3598+1,008*5382 +557+15+95 Pk = 9928 W

din problema se da : Pk = 9720 W

= 2,14 %

f. densitatea de suprafata a pierderilor

AwJ = nauj * kp * * Djm * HBj =

= 4 * 0,95 * * 23,3* 45,3 = 1,26 m2

AwI = nauI * kp * * Dim * HBI =

= 4 * 0,9 * * 32,7 * 42,3 = 1,564 m2

W/m2

W/m2

- valorile se incadreaza in limitele impuse de standard

C.   Tensiunea de scurtcircuit

a. componenta activa

% Uka = 1,57%

b. componenta reactiva

cm

lm = lungimea medie a spirei

lm = 88 cm

Ukr = 5,78 %

Uk = 5,98%

5. Verificarea solicitarilor mecanice

A. Forte radiale

= = 23572 A Ikm = 23,5*103 A

= 606348 N Fr = 606 kN

      HX/2

 


= +

ai-aj


HX/2

aj ai ai ai ai


Pentru aceasta asezare r = 4

B. Forte axiale

F'a = 26,8 kN

F''a = 26,6 kN

l' = 2*aoj + 2*aj + 2*aij + 2*ai + aii =

= 2*0,5+2*2,3+2*3,1+2*2 +2 = 17,8cm l' = 18 cm

Faj = F'a - F''a = 0,2*103 N

Faj = F'a + F''a = 53,4*103 N

C. Eforturile din infasurari

6. Verificarea incalzirilor infasurarilor la scurtcicuit

- pentru cupru limita admisibila este de 250oC

7. Calculul parametrilor la functionarea in gol si

dimensionarea circuitului magnetic

A. Determinarea dimensiunilor circuitului magnetic

Miezul magnetic se realizeaza din tabla laminata la

rece, cu cristale orientate, de tip ARMCO 7X, de 0,35

mm grosime.

a. sectiunea coloanei

cum D = 20 cm nt = 7 trepte


bc2

ac1

 
bc1

b. . sectiunea jugurilor

- se pot alege diferite combinatii precum :

● aceeasi latime a primei trepte: aj1 = aj2 = ac1

● aceeasi latime a ultimei trepte: aj6 = aj7 = ac6

c. aria neta sectiuni coloanei

Aci = 0,0273 m2

d. aria neta a jugurilor

Aj = 0,0303 m2

- luand valori standard

- alegem ac1 =0,96*D=0,96*200=192 mmac1=195 mm

bc1=22 mm

ntole = ntole = 62 tolebci=21,7 mm

- numarul de tole trebuie sa fie par

Din tabelul standard rezulta

nt

aci

ntole

bci

Aci

aij

Aij

mm

Mm

cm2

Mm

cm2Aci = aci*bci ; Aij = aij*bci

mm

ntole suprapuse = 2 * 260 = 520 tole

e. inductiile reale

T

T


f. dimensiunile miezului magnetic

H = inaltimea coloanei

H = HB + l0I + l0j = 45,3 + 5 + 5 = 55,3 cm

C = distanta dintre azele coloanelor

C = Di2 + aii = 35,8 + 2 = 37,8 cm

F = largimea ferestrei

F = C - aI = 37,8 - 19,5 = 18,3 cm

g. modul de impachetare a miezului

Se utilizeaza infasurari sub un unghi de 900 si se

aleg dimensiunile tolelor in afara dimensiunilor miezului

magnetic.

B. Masa miezului magnetic

a. Masele coloanelor

= 0,0436*8126,6 = 354,32 Mc = 354,3 Kg

b. Masele colturilor

= 0,08721*2619,1 = 228,41 Mco = 228,4 Kg


c. Masele jugurilor

Mj = 198,1 Kg

d. Masa totala a miezului magnetic

Mnr = Mc + Mco + Mj = 354,3 + 228,4 + 198,1 = 780,8 Mnr = 780,8 Kg

C. Calculul pierderilor in fier

Tabla aleasa este de tip ARMCO 6x, groasa de 0,35 mm

pentru BC = 1,665 T, avem poc = 1,63;

pentru Bj = 1,511 T, avem pj = 1,2;

pentru Bmed = 1,588 T, avem poco = 1,44;

P0 = k0Fe*(poc*Mc + pj*Mj + poco*Mco)

= 1,6*(1,63*354,3 + 1,2*228,4 + 1,44*198,1) P0 = 1775,8 W

D. Curentul la functionarea in gol

pentru BC = 1,665 T, avem qoc = 7,9;

pentru Bj = 1,511 T, avem qj = 1,8;

pentru Bmed = 1,588 T, avem qoco = 3,1;

Q0 = k0Fe*(qoc*Mc + qj*Mj + qoco*Mco) =

= 1,12*(7,9*354,3 + 1,8*228,4 + 3,1 *198,1) Q0 = 4283,1Var

8. Caracteristicile de functionare

U1 = Un = ct.

A. Caracteristica randamentului :     f = fn = ct.

- factorul de incarcare

Randamentul este maxim pentru valoarea :

I2

u

U2

0.707l

0.707c
U1 = Un = ct.

A. Caracteristica externa : f = fn = ct.

= 1*(1,57+5,78)*0,707 u2 = 5,19 %


9. Calculul termic al transformatorului

A.Caderea de temperatura dintre infasurare si ulei

a. infasurarea de joasa tensiune

-la infasurarea de tip cilindric :

b. infasurarea de inalta tensiune

-la infasurarea de tip stratificat :

p = 14,77*10-2

c. caderea de temperatura intre suprafata bobinei si ulei

d. caderea medie de temperatura dintre infasurare si ulei

B.Caderea maxima de temperatura intre miez si ulei

-pentru tole laminate la rece izolate cu carbit :

;

C. Dimensiunile interioare ale cuvei si suprafetele de

cadere a caldurii


Hev


B


a.diminsiunile principale ale cuvei

-pentru o tensiune de 20 kV, avem :

s = s5 = 45 mm

s1 = s2 = 100 mm

s3 = s4 = 90 mm

A = 2C + Di2 + 2s5 = 2*37,8 + 35,8 + 2*4,5 = 120,4 cm

B = Di2 + s1 + s2 + d1 + s3 + s4 + d2 =

= 37,8 + 10 + 10 + 0,28 + 9 +9 + 0,71 = 76,8 cm

Hcv = H + 2Hj + Hjc + Hjs = 55,3 + 2*19,5 + 40 + 3 Hcv = 137,3cm

b. caderea de temperatura de la cuva la aer

c. aria supratei verticale a cuvei

Acv = 2*(A + B)Hcv = 2*(120,4 + 76,8)*137,3

= 5,42*104 cm2 = 5,42 m2

d. aria supratei de radiatie

Ar = k*Acv = 2*Acv = 2*5,42 = 10,83 m2

e. aria supratei de convectie

= 62,14 - 12,13 = 50 m2

f. aria elementelor de racire

Aer = Aco - Acv = 50 - 5,42 = 44,6 m2

-alegem radiatoare cu tevi drepte, cu lungimea

L = 140 cm, deci aria de convectie a unui element este :

Aer = 4,2 + 0,4 = 4,6 m2

-deci : 44,6 : 4,6 10 radiatoare

51


30


B+2*30cm


A+2*30cm


-aria de convectie este

Aco = Acv + 10*Aae = 5,42 + 10*4,6 = 51,42 m2

iar aria de de radiatie este

Ar = 2*(A+60+B+60)*Hcv = 2*(120,4+60+76,8+60)*

*137,3*10-4 = 2*317,2*137,3*10-4 Ar = 8,71 m2

D.Definitivarea caderilor de temperatura din

transformator

a. caderea de temperatura de la cuva la aer

b. caderea de temperatura de la ulei la cuva

c. caderea medie de temperatura de la ulei la aer

d. caderea de temperatura de la bobina la aer

10. Accesoriile transformatorului

A. Conservatorul de ulei

Vu = Vc + Vur - (Vw + Vm)

Vc = A*B*Hcv = 120,4*76,8*137,3 = 1269575 cm2 Vc = 1,269 m2

= 3*1,2**(0,233*30*189+0,327*1200*4,9)*10-3 =

= 4,524*(1321,11+1922,76)*10-3 = 20,652 dm3 Vw = 0,0206 m3

Vu = 1,269 + 0,44 - (0,0206 + 0,1123) = 1,576 m3

Vcons = 0,1*Vu = 0,1*1,576 = 0,1576 m3


Dcons = 0,378 m

-aleg o dispunere pe latime , deci Lconv = A = 140 cm

B. Izolatoarele de trecere

- pentru o tensiune Un de 10kV se aleg izolatori cu doua

palarii de tip exterior sau de tip interior

C.   Comutatorul de reglare a tensiunii

-dimensiunile lui se aleg in functie de Un astfel :


Un

kV

a

b

c

D

l

h

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1157
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved