Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


Codul international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare

Tehnica mecanica

+ Font mai mare | - Font mai mic
Act
Codul international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare

    PREAMBUL

    1 Conferinta Diplomatica asupra Securitatii Maritime care a avut loc la Londra in decembrie 2002 a adoptat noile prevederi referitoare la Conventia Internationala pentru Ocrotirea Vietii Omenesti pe Mare, 1974 si prezentul Cod*) in vederea sporirii securitatii maritime. Aceste noi cerinte formeaza cadrul international prin care navele si facilitatile portuare pot coopera in vederea depistarii si impiedicarii actelor care ameninta securitatea in sectorul transporturilor maritime.

   *) Denumirea completa a acestui Cod este Codul International pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare. Denumirea abreviata a acestui Cod, dupa cum se face referire in reglementarea XI-2/1 din Conventia SOLAS'74 amendata, este Codul International pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare (ISPS) sau, pe scurt, Codul ISPS.

    2 In urma tragicelor evenimente din 11 septembrie 2001, cea de-a 22-a sesiune a Adunarii Organizatiei Maritime Internationale (Organizatia), in noiembrie 2001, a convenit in mod unanim asupra dezvoltarii unor noi masuri in legatura cu securitatea navelor si a facilitatilor portuare pentru adoptarea in cadrul unei Conferinte a Guvernelor Contractante la Conventia Internationala pentru Ocrotirea Vietii Omenesti pe Mare, 1974 (cunoscuta sub numele de Conferinta Diplomatica asupra Securitatii Maritime) in decembrie 2002. Pregatirea Conferintei Diplomatice a fost in sarcina Comitetului pentru Siguranta Maritima al Organizatiei (MSC) pe baza documentelor intocmite de Statele Membre, organizatiile interguvernamentale si non-guvernamentale in faza de consultari cu Organizatia.

    3 MSC, in cadrul primei sale sesiuni extraordinare, care a avut loc de asemenea in noiembrie 2001, pentru a accelera dezvoltarea si adoptarea masurilor de securitate corespunzatoare, a stabilit un Grup de lucru MSC intersesional asupra securitatii maritime. Prima sedinta a Grupului de lucru MSC intersesional asupra securitatii maritime a avut loc in februarie 2002, iar rezultatele discutiilor au fost raportate si analizate la cea de-a 75-a sesiune a MSC din martie 2002, cand a fost stabilit un Grup de lucru ad-hoc in vederea dezvoltarii ulterioare a propunerilor facute. Cea de-a 75-a sesiune a MSC a analizat raportul acelui Grup de lucru si a recomandat ca lucrarile sa aiba loc in cadrul unui viitor Grup de lucru MSC intersesional, care a avut loc in septembrie 2002. Cea de-a 76-a sesiune a MSC a analizat rezultatele sesiunii din septembrie 2002 a Grupului de lucru MSC intersesional si lucrarile ulterioare realizate de catre Grupul de lucru MSC care a avut loc in legatura cu cea de-a 76-a sesiune a Comitetului in decembrie 2002, imediat inainte de Conferinta Diplomatica si a fost de acord ca versiunea finala a textelor propuse sa fie analizate in cadrul Conferintei Diplomatice.

    4 Conferinta Diplomatica (9-13 decembrie) a adoptat, de asemenea, amendamentele la prevederile existente ale Conventiei Internationale pentru Ocrotirea Vietii Omenesti pe Mare, 1974 (SOLAS 1974) care accelereaza implementarea cerintei cu privire la echiparea Sistemelor de Identificare Automata si a adoptat noile Reguli ale Capitolului XI-1 din SOLAS'74 cu privire la marcarea Numarului de Identificare al Navei si intocmirea unui Registru Sinoptic Continuu.

    Conferinta Diplomatica a adoptat, de asemenea, un numar de Rezolutii ale Conferintei inclusiv acelea referitoare la implementarea si revizuirea acestui Cod, Cooperarea Tehnica, precum si lucrarile in colaborare cu Organizatia Internationala a Muncii si Organizatia Mondiala a Vamilor. A fost recunoscut ca analizarea si amendarea unora din noile prevederi cu privire la securitatea maritima pot fi cerute la incheierea lucrarilor acestor doua Organizatii.

    5 Prevederea Capitolului XI-2 din SOLAS'74 si prezentul Cod se aplica navelor si facilitatilor portuare. Extinderea SOLAS'74 pentru a acoperi facilitatile portuare a fost acceptata in baza faptului ca SOLAS'74 a oferit cele mai rapide mijloace de asigurare a masurilor de securitate necesare intrate in vigoare si puse rapid in aplicare. Oricum, s-a convenit si in legatura cu faptul ca prevederile cu privire la facilitatile portuare ar trebui puse in legatura exclusiv cu interfata nava/port. Problema mai ampla a securitatii zonelor portuare va face subiectul unor lucrari viitoare de colaborare intre Organizatia Maritima Internationala si Organizatia Internationala a Muncii. S-a convenit de asemenea ca prevederile nu ar trebui extinse asupra raspunsului efectiv la atacuri sau asupra oricaror alte activitati necesare de combatere a efectelor dupa un astfel de atac.

    6 In proiectarea prevederilor, s-a acordat atentie asigurarii compatibilitatii cu prevederile Conventiei Internationale asupra standardelor de instruire, certificare si serviciul de cart pentru navigatori (STCW), 1978, amendata, Codul International privind Managementul Sigurantei (ISM) si sistemul armonizat de inspectie si certificare.

    7 Prevederile reprezinta o schimbare importanta in abordarea industriilor maritime internationale privind problema securitatii in sectorul transporturilor maritime. Este recunoscut faptul ca acestea pot plasa o raspundere suplimentara semnificativa asupra Guvernelor Contractante. Importanta cooperarii tehnice pentru asistarea Guvernelor Contractante in implementarea prevederilor este complet recunoscuta.

    8 Implementarea prevederilor va necesita o cooperare efectiva continua si intelegere intre toti cei implicati in acest lucru sau care utilizeaza nave si facilitati portuare inclusiv personalul navei, personalul portuar, pasageri, interese privind marfa, managementul navei si portului si cei din cadrul autoritatilor nationale si locale cu responsabilitati in securitate. Practicile si procedurile existente vor trebui revazute si schimbate daca nu asigura un grad corespunzator de securitate. In interesul securitatii maritime crescute, vor trebui suportate responsabilitati suplimentare de catre industriile portuare si de navigatie si de catre autoritatile locale si nationale.

    9 Ghidul prezentat in partea B a prezentului Cod trebuie luat in considerare atunci cand se implementeaza prevederile privind securitatea stabilite in Capitolul XI-2 din SOLAS'74 si in partea A din prezentul Cod. Oricum, este recunoscut ca extinderea pentru care se aplica ghidul poate varia in functie de natura facilitatii portuare si a navei, specificul si/sau incarcatura.

    10 Nimic din prezentul Cod nu va fi interpretat sau aplicat intr-o maniera inconsistenta cu respectarea corespunzatoare a drepturilor si libertatilor fundamentale dupa cum este stabilit prin instrumente internationale, in special acelea cu privire la lucratorii maritimi si la refugiati inclusiv Declaratia Organizatiei Internationale a Muncii asupra principiilor si drepturilor fundamentale la lucru, precum si standardele internationale cu privire la lucratorii maritimi si portuari.

    11 Recunoscand ca, Conventia asupra Facilitarii Traficului Maritim, 1965, amendata, prevede ca membrilor echipajelor straine sa le fie permis de catre autoritatile publice sa coboare la tarm in timp ce nava cu care sosesc se afla in port, dovedind ca formalitatile de sosire ale navei au fost indeplinite si autoritatile publice nu au nici un motiv sa refuze coborarea la tarm din considerente de sanatate publica, siguranta publica sau ordine publica, Guvernele Contractante atunci cand aproba planurile de securitate ale navei si facilitatii portuare trebuie sa acorde o atentie deosebita faptului ca personalul navei traieste si munceste pe nava si are nevoie sa coboare la tarm si sa aiba acces la facilitatile de la tarm pentru navigatori privind asistenta sociala, inclusiv ingrijire medicala.

   PARTEA A

  CERINTE OBLIGATORII PRIVIND PREVEDERILE CAPITOLULUI XI 2 AL CONVENTIEI INTERNATIONALE PENTRU OCROTIREA VIETII OMENESTI PE MARE, 1974, AMENDATA

    1 GENERALITATI

Introducere

    Aceasta parte a Codului international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare contine prevederi obligatorii la care se face referire in capitolul XI - 2 al Conventiei Internationale pentru Ocrotirea Vietii Omenesti pe Mare, 1974, amendata.

   1.2. Obiective

    Obiectivele acestui Cod sunt:

   - 1 sa stabileasca un cadru international care sa implice cooperarea intre Guvernele Contractante, agentiile guvernamentale, administratiile locale si ramurile industriale de navigatie si portuare pentru a detecta amenintarile la securitate si a lua masuri preventive contra incidentelor de securitate ce afecteaza navele sau facilitatile portuare folosite in comertul international;

   - 2 sa stabileasca rolurile si responsabilitatile respective ale Guvernelor Contractante, agentiilor guvernamentale, administratiilor locale si ale ramurilor industriale de navigatie si portuare, la nivel national si international pentru asigurarea securitatii maritime;

   - 3 sa asigure adunarea si schimbul la timp si eficient de informatii legate de securitate;

   - 4 sa ofere o metodologie pentru evaluarile de securitate astfel incat sa aiba stabilite planuri si proceduri pentru a reactiona la grade de securitate in schimbare; si

   - 5 sa asigure increderea ca sunt stabilite masuri de securitate maritima, adecvate si proportionate.

   1.3. Cerinte functionale

    Pentru a atinge aceste obiective, prezentul Cod cuprinde un numar de cerinte functionale. Acestea includ, dar nu sunt limitate la:

   - 1 strangerea si evaluarea informatiei cu privire la amenintarile securitatii si schimbul de astfel de informatii cu Guvernele Contractante corespunzatoare;

   - 2 solicitarea mentinerii protocoalelor de comunicare pentru nave si facilitati portuare;

   - 3 prevenirea accesului neautorizat la nave, facilitati portuare si in zonele lor restrictionate;

   - 4 prevenirea introducerii de arme neautorizate, echipamente incendiare sau explozibile la nave si facilitati portuare;

   - 5 furnizarea de mijloace pentru pornirea alarmei ca reactie la amenintarile privind securitatea sau incidentele de securitate;

   - 6 solicitarea de planuri de securitate a navei si a facilitatii portuare bazate pe evaluarile de securitate; si

   - 7 solicitarea de instruire si exercitii pentru a asigura familiarizarea cu planurile si procedurile de securitate.

    2 DEFINITII

   2.1. In sensul acestei parti, daca nu este prevazut in mod expres altfel:

   - 1 Conventie inseamna Conventia Internationala pentru Ocrotirea Vietii Omenesti pe Mare, 1974, amendata.

   - 2 Regula inseamna o regula a Conventiei.

   - 3 Capitol inseamna un capitol al Conventiei.

   - 4 Planul de securitate al navei inseamna un plan elaborat pentru a se asigura aplicarea masurilor la bordul navei, destinate sa protejeze persoanele de la bord, marfa, unitatile de transport a marfii, magaziile navei sau nava de riscurile unui incident de securitate.

   - 5 Planul de securitate a facilitatii portuare inseamna un plan elaborat pentru a se asigura aplicarea masurilor destinate sa protejeze facilitatea portuara si navele, persoanele, marfurile, unitatile de transport a marfii si magaziile navei in interiorul facilitatii portuare de riscurile unui incident de securitate.

   - 6 Persoana desemnata cu securitatea la nava inseamna persoana de la bord, subordonata comandantului, desemnata de Companie ca responsabila cu securitatea navei, inclusiv implementarea si mentinerea planului de securitate a navei si in legatura cu persoana desemnata insarcinata cu securitatea companiei si cu persoana desemnata insarcinata cu securitatea facilitatii portuare.

   - 7 Persoana desemnata cu securitatea companiei inseamna persoana desemnata de catre Companie pentru a se asigura ca evaluarea securitatii navei este realizata, ca este elaborat un plan de securitate a navei, transmis spre aprobare si apoi implementat si mentinut, si pentru legatura cu persoana desemnata insarcinata cu securitatea facilitatii portuare si persoana desemnata insarcinata cu securitatea navei.

   - 8 Persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare inseamna persoana desemnata, responsabila cu elaborarea, implementarea, revizuirea si mentinerea planului de securitate a facilitatii portuare si in legatura cu persoanele desemnate insarcinate cu securitatea navei si cu persoanele desemnate insarcinate cu securitatea companiei.

   - 9 Grad de securitate 1 inseamna gradul pentru care trebuie mentinute tot timpul masuri de securitate minime de protectie corespunzatoare.

   - 10 Grad de securitate 2 inseamna gradul pentru care trebuie mentinute pe o perioada de timp masuri de securitate suplimentare de protectie corespunzatoare ca rezultat al riscului ridicat al unui incident de securitate.

   - 11 Grad de securitate 3 inseamna gradul pentru care trebuie mentinute masuri de securitate suplimentare specifice de aparare pe o perioada de timp cand un incident de securitate este probabil sau iminent, desi poate nu este posibil de identificat tinta specifica.

   2.2. Termenul 'nava', atunci cand este folosit in prezentul Cod, include unitati mobile de foraj marin si nave de mare viteza, asa cum sunt definite in regula XI-2/1.

   2.3. Termenul 'Guvern Contractant' in legatura cu orice referire la o facilitate portuara, atunci cand este folosit in sectiunile de la 14 la 18, include o referinta la 'Autoritatea Desemnata'.

   2.4. Termenii care nu sunt definiti altfel in aceasta parte au acelasi inteles ca cel atribuit lor in capitolele XI-1 si XI-2.

    3 APLICARE

   3.1. Acest cod se aplica:

   - 1 urmatoarelor tipuri de nave angajate in voiaje internationale:

   - 1 navelor de pasageri, inclusiv nave de mare viteza pentru pasageri;

   - 2 cargourilor, inclusiv navele de mare viteza de 500 tone tonaj brut si mai mult; si

   - 3 unitatilor mobile de foraj marin si

   - 2 facilitatilor portuare ce servesc astfel de nave angajate in voiaje internationale.

   3.2. In ciuda prevederilor sectiunii 3.1.2, Guvernele Contractante vor decide extinderea aplicarii prezentei Parti din Cod asupra acelor facilitati portuare in interiorul teritoriului lor care, desi initial erau folosite de catre nave care nu erau angajate in voiaje internationale, sunt solicitate, ocazional, sa serveasca nave care sosesc din sau pleaca intr-un voiaj international.

   3.2.1. Guvernele Contractante isi vor baza deciziile, conform sectiunii 3.2, pe o evaluare a securitatii facilitatii portuare efectuata in conformitate cu prezenta parte a Codului.

   3.2.2. Orice decizie adoptata de un Guvern Contractant, conform sectiunii 3.2, nu va compromite gradul de securitate ce se intentioneaza a fi atins prin capitolul XI-2 sau prin prezenta parte a Codului.

   3.3. Prezentul Cod nu se aplica navelor de razboi, navelor auxiliare sau altor nave detinute sau operate de un Guvern Contractant si utilizate numai in serviciul non-comercial al Guvernului.

   3.4. Sectiunile 5-13 si 19 ale acestei parti se aplica navelor si companiilor asa cum se specifica in regula XI-2/4.

   3.5. Sectiunile 5 si 14-18 ale acestei parti se aplica facilitatilor portuare asa cum se specifica in regula XI-2/10.

   3.6. Nimic din prezentul Cod nu va prejudicia drepturile sau obligatiile statelor conform legislatiei internationale.

    4 RESPONSABILITATILE GUVERNELOR CONTRACTANTE

   4.1. Conform prevederilor reglementarii XI-2/3 si XI-2/7, Guvernele Contractante vor stabili grade de securitate si vor oferi ghid pentru protectia impotriva incidentelor de securitate. Gradele de securitate mai ridicate indica o probabilitate mai mare de aparitie a unui incident de securitate. Factorii ce trebuie analizati in stabilirea gradului corespunzator de securitate includ:

   - 1 gradul in care informatia privind amenintarea este credibila;

   - 2 gradul in care informatia privind amenintarea este coroborata;

   - 3 gradul in care informatia privind amenintarea este specifica sau iminenta; si

   - 4 consecintele potentiale ale unui astfel de incident de securitate.

   4.2. Guvernele Contractante, atunci cand stabilesc gradul de securitate 3, vor emite, dupa cum este necesar, instructiuni corespunzatoare si vor furniza informatii referitoare la securitate navelor si facilitatilor portuare care pot fi afectate.

   4.3. Guvernele Contractante pot delega catre o organizatie de securitate recunoscuta unele din responsabilitatile sale referitoare la securitate conform capitolului XI-2 si prezentei parti a Codului cu exceptia urmatoarelor aspecte:

   - 1 stabilirea gradului de securitate aplicabil;

   - 2 aprobarea unei evaluari a securitatii facilitatii portuare si amendamentele ce urmeaza unei evaluari aprobate;

   - 3 determinarea facilitatilor portuare care vor trebui sa desemneze o persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare;

   - 4 aprobarea unui Plan de securitate a facilitatii portuare si amendamentele care urmeaza unui plan aprobat;

   - 5 exercitarea controlului si masurile corespunzatoare in conformitate cu regula XI-2/9; si

   - 6 stabilirea cerintelor pentru Declaratia de securitate.

   4.4. Guvernele Contractante, in sensul extinderii pe care acestea o considera corespunzatoare, vor verifica eficienta planurilor de securitate a navelor sau a facilitatilor portuare, sau eficienta amendamentelor la astfel de planuri pe care le-au aprobat sau, in cazul navelor, eficienta planurilor care au fost aprobate in numele lor.

    5 DECLARATIA DE SECURITATE

   5.1. Guvernele Contractante vor determina cand o declaratie de securitate este ceruta prin evaluarea riscului pe care il prezinta o interfata nava/port sau activitatea nava-nava pentru persoane, proprietate sau mediu.

   5.2. O nava poate solicita incheierea declaratiei de securitate atunci cand:

   - 1 nava opereaza la un grad de securitate mai inalt decat facilitatea portuara sau alta nava cu care aceasta este in interfata;

   - 2 exista un acord asupra unei declaratii de securitate intre Guvernele Contractante care acopera anumite voiaje internationale sau nave specifice in acele voiaje;

   - 3 a existat o amenintare la securitate sau un incident de securitate care a implicat nava sau facilitatea portuara, dupa caz;

   - 4 nava se afla intr-un port care nu trebuie sa detina si sa implementeze un plan de securitate a facilitatii portuare aprobat; sau

   - 5 nava deruleaza activitati nava-nava cu o alta nava care nu trebuie sa detina si sa implementeze un plan de securitate al navei aprobat.

   5.3. Cererile pentru incheierea unei declaratii de securitate, conform acestei sectiuni, vor fi facute cunoscute de catre nava sau facilitatea portuara aplicabila.

   5.4. Declaratia de securitate va fi completata de:

   - 1 comandant sau de persoana desemnata cu securitatea navei in numele navei (navelor); si, daca este cazul,

   - 2 persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare sau, daca Guvernul Contractant stabileste altfel, alt organ responsabil cu securitatea pe tarm, in numele facilitatii portuare.

   5.5. Declaratia de securitate va contine cerintele de securitate care ar putea fi impartite intre o facilitate portuara si o nava (sau intre nave) si va stabili responsabilitatea fiecareia dintre acestea.

   5.6. Guvernele Contractante vor specifica, tinand cont de prevederile regulei XI-2/9.2.3, perioada minima pentru care Declaratiile de securitate vor fi pastrate de catre facilitatile portuare aflate in cadrul teritoriilor lor.

   5.7. Administratiile vor specifica, tinand cont de prevederile reglementarii XI-2/9.2.3, perioada minima pentru care Declaratiile de securitate vor fi pastrate de catre navele indreptatite sa arboreze pavilionul lor.

    6 OBLIGATIILE COMPANIEI

   6.1. Compania se va asigura ca planul de securitate a navei contine o declaratie clara ce accentueaza autoritatea comandantului. Compania va stabili in planul de securitate a navei ca, comandantul are autoritatea si responsabilitatea superioara in a lua decizii cu privire la siguranta si securitatea navei si la cererea de asistenta a companiei sau a oricarui alt Guvern Contractant, in functie de necesitati.

   6.2. Compania se va asigura ca persoanei desemnate cu securitatea companiei, comandantului si persoanei desemnate cu securitatea navei li se acorda sprijinul necesar pentru a-si indeplini indatoririle si responsabilitatile in conformitate cu capitolul XI-2 si prezenta Parte a acestui Cod.

    7 SECURITATEA NAVEI

   7.1. Unei nave i se cere sa opereze conform gradelor de securitate stabilite de Guvernele Contractante, asa cum se indica mai jos.

   7.2. La gradul de securitate 1, vor fi indeplinite urmatoarele activitati, prin masuri corespunzatoare, pe toate navele, luand in considerare ghidul dat in partea B a acestui Cod, pentru a identifica si a lua masuri preventive impotriva incidentelor de securitate:

   - 1 asigurarea executarii tuturor sarcinilor de securitate la nava;   - 2 controlul accesului la nava;

   - 3 controlarea ambarcarii persoanelor si a efectelor lor;

   - 4 monitorizarea zonelor restrictionate pentru a se asigura ca numai persoanele autorizate au acces;

   - 5 monitorizarea zonelor pe punte si a zonelor ce inconjoara nava;

   - 6 supervizarea manevrarii marfii si a proviziilor navei; si

   - 7 asigurarea ca sistemul de comunicare privind securitatea este disponibil.

   7.3. La gradul de securitate 2, masurile suplimentare de protectie, specificate in planul de securitate a navei vor fi implementate pentru fiecare activitate detaliata in sectiunea 7.2, luand in considerare ghidul dat in partea B a acestui Cod.

   7.4. La gradul de securitate 3, masuri de protectie suplimentare specifice, specificate in planul de securitate a navei vor fi implementate in fiecare activitate detaliata in sectiunea 7.2, luand in considerare ghidul dat in partea B a acestui Cod.

   7.5. Oricand gradele de securitate 2 si 3 sunt stabilite de catre Administratie, nava va lua la cunostiinta primirea instructiunilor asupra schimbarii gradului de securitate.

   7.6. Inaintea intrarii intr-un port sau in timp ce se afla intr-un port de pe teritoriul unui Guvern Contractant care a stabilit gradul de securitate 2 sau 3, nava va lua la cunostiinta primirea acestei instructiuni si va confirma persoanei desemnata insarcinata cu securitatea facilitatii portuare initierea implementarii masurilor si procedurilor corespunzatoare asa cum este detaliat in planul de securitate al navei si, in cazul gradului de securitate 3, in instructiunile emise Guvernul Contractant care a stabilit gradul de securitate 3. Nava va raporta orice dificultate aparuta in procesul de implementare, in astfel de cazuri, persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare si persoana desemnata cu securitatea navei vor tine legatura si vor coordona actiunile corespunzatoare.

   7.7. Daca o nava este solicitata de catre Administratie sa stabileasca un grad de securitate mai mare sau este deja la un grad de securitate mai mare, altul decat acela stabilit pentru portul in care intentioneaza sa intre sau in care se afla deja, nava va aviza apoi, fara intarziere, autoritatea competenta a Guvernului Contractant pe teritoriul caruia este localizata facilitatea portuara si persoana desemnata cu securitatea instalatiei portuare asupra situatiei.

   7.7.1. In astfel de cazuri, persoana desemnata cu securitatea navei va tine legatura cu persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare si va coordona actiunile corespunzatoare, daca este necesar.

   7.8. O Administratie care solicita navelor indreptatite sa arboreze pavilionul sau sa stabileasca gradul de securitate 2 sau 3 intr-un port al altui Guvern Contractant, va informa acel Guvern Contractant fara intarziere.

   7.9. Atunci cand Guvernele Contractante stabilesc grade de securitate si asigura prevederea referitoare la informarea asupra gradului de securitate pentru navele care opereaza in marea lor teritoriala sau care au transmis intentia lor de a intra in marea lor teritoriala, astfel de nave vor fi avizate sa fie vigilente si sa raporteze Administratiei lor si oricaror State aflate in apropierea coastei orice informatie pe care o observa si care ar putea afecta securitatea maritima in zona.

   7.9.1. Atunci cand avizeaza astfel de nave asupra gradului de securitate aplicabil, un Guvern Contractant, tinand cont de ghidul dat in Partea B a prezentului Cod, va aviza de asemenea acele nave si asupra oricarei masuri de securitate pe care acestea ar trebui sa o ia si, daca este cazul, asupra masurilor care au fost luate de catre Guvernul Contractant pentru a asigura protectia impotriva amenintarilor.

Cursul 2

    8 EVALUAREA SECURITATII NAVEI

   8.1. Evaluarea securitatii navei este o parte esentiala si integranta a procesului elaborarii si actualizarii planului de securitate a navei.

   8.2. Persoana desemnata cu securitatea companiei se va asigura ca evaluarea securitatii este executata de persoane cu abilitati corespunzatoare in a evalua securitatea unei nave, in conformitate cu aceasta sectiune si luand in considerare ghidul dat in Partea B a acestui Cod.

   8.3. Supusa prevederilor din sectiunea 9.2.1, o organizatie recunoscuta de securitate poate efectua evaluarea securitatii unei nave specifice.

   8.4. Evaluarea securitatii navei va include o inspectie a securitatii la fata locului, si, cel putin, urmatoarele elemente:

   - 1 identificarea masurilor de securitate, a procedurilor si operatiunilor existente;

   - 2 identificarea si evaluarea operatiunilor-cheie de la bord, important de protejat;

   - 3 identificarea amenintarilor posibile fata de operatiunile cheie de la bord si probabilitatea incidentei lor, pentru a stabili si da prioritate masurilor de securitate; si

   - 4 identificarea punctelor slabe, inclusiv factorii umani din infrastructura, politici si proceduri.

   8.5. Evaluarea securitatii navei va fi documentata, revazuta, acceptata si pastrata de Companie.

    9 PLANUL DE SECURITATE AL NAVEI

   9.1. Fiecare nava va avea la bord un plan de securitate a navei aprobat de Administratie, planul va prevedea pentru cele trei grade de securitate asa cum este definit in aceasta Parte a prezentului Cod.

   9.1.1. Supusa prevederilor sectiunii 9.2.1, o organizatie recunoscuta de securitate poate pregati planul de securitate pentru o nava specifica.

   9.2. Administratia poate incredinta revederea si aprobarea planurilor de securitate a navelor, sau a amendamentelor la un plan aprobat anterior unor organizatii recunoscute de securitate.

   9.2.1. In astfel de cazuri, organizatia recunoscuta de securitate, efectueaza revederea si aprobarea unui plan de securitate a navei, sau a amendamentelor la acesta, pentru ca o anumita nava nu trebuie sa fie implicata nici macar in pregatirea evaluarii securitatii navei pe baza careia planul, sau amendamentele, au fost elaborate.

   9.3. Transmiterea spre aprobare a unui plan de securitate al navei sau a amendamentelor la un plan aprobat anterior trebuie sa fie insotit de evaluarea securitatii in baza careia au fost elaborate planul sau amendamentele.

   9.4. Un astfel de plan va fi elaborat luand in considerare ghidul dat in partea B a acestui Cod si va fi redactat in limba sau limbile de lucru de la nava. Daca limba sau limbile folosite nu sunt engleza, franceza sau spaniola, o traducere intr-una din aceste limbi va fi inclusa. Planul va cuprinde cel putin:

   - 1 masurile destinate sa impiedice introducerea la bordul navelor a armelor, substantelor si echipamentelor periculoase cu intentia de a fi folosite impotriva oamenilor, navelor sau porturilor si transportul carora este neautorizat;

   - 2 identificarea zonelor restrictionate si masurilor pentru prevenirea accesului neautorizat in acestea;

   - 3 masuri pentru prevenirea accesului neautorizat la nava;

   - 4 procedurile de raspuns la amenintarile privind securitatea sau atentatele la securitate, inclusiv prevederile pentru mentinerea operatiunilor vitale ale navei sau ale interfetei nava/port;

   - 5 procedurile de raspuns la orice instructiuni de securitate pe care Guvernele Contractante le pot da pentru gradul de securitate 3;

   - 6 procedurile pentru evacuare in caz de amenintari privind securitatea sau atentatele la securitate;

   - 7 indatoririle personalului de la bord insarcinat cu responsabilitati privind securitatea si ale altor membri ai personalului de la bord in privinta aspectelor de securitate;

   - 8 procedurile pentru auditarea activitatilor de securitate;

   - 9 procedurile pentru instruire, exercitii si antrenamente asociate cu planul;

   - 10 proceduri pentru interfata cu activitatile in legatura cu securitatea facilitatii portuare;

   - 11 procedurile pentru revizuirea periodica a planului si pentru actualizarea acestuia;

   - 12 procedurile pentru raportarea incidentelor de securitate;

   - 13 identificarea persoanei desemnate insarcinata cu securitatea navei;

   - 14 identificarea persoanei desemnate insarcinata cu securitatea companiei, inclusiv a serviciului de contactat 24 ore pentru detalii;

   - 15 procedurile pentru asigurarea inspectiei, testarii, calibrarii si intretinerii oricaror echipamente de securitate prevazute la bord;

   - 16 frecventa testarii sau calibrarii oricaror echipamente de securitate prevazute la bord;

   -17 identificarea locurilor unde sunt prevazute puncte de activare a sistemului de alarma privind securitatea navei;*) si

   - 18 procedurile, instructiunile si ghidul referitoare la folosirea sistemului de alarma privind securitatea navei, inclusiv testarea, activarea, dezactivarea si anularea pentru limitarea alarmelor false.*)

   *) Administratiile pot permite, pentru a evita compromiterea in orice fel a obiectivului referitor la prevederea la bord a alarmei de securitate a navei, ca aceasta informatie sa fie pastrata in alta parte la bord, intr-un document cunoscut de comandant, de persoana desemnata insarcinata cu securitatea navei si a altor membri superiori de la bord, asa cum poate decide compania.

   9.4.1. Personalul care efectueaza audituri interne ale activitatilor de securitate specificate in plan sau care evalueaza implementarea acestora va fi independent de activitatile care sunt auditate mai putin atunci cand acest lucru este impracticabil datorita marimii sau specificului companiei sau navei.

   9.5. Administratia va determina care dintre schimbarile la un plan de securitate aprobat sau la orice echipamente de securitate specificate intr-un plan aprobat nu vor fi implementate mai putin atunci cand amendamentele relevante aduse planului sunt aprobate de catre Administratie. Orice astfel de schimbari vor fi cel putin la fel de eficiente ca si acelea prescrise in capitolul XI-2 si prezenta parte din Cod.

   9.5.1. Natura schimbarilor aduse planului de securitate a navei sau echipamentelor de securitate care au fost in mod specific aprobate de catre Administratie, conform sectiunii 9.5, vor fi documentate intr-o maniera care indica in mod clar o astfel de aprobare. Aceasta aprobare va fi disponibila la bord si va fi prezentata impreuna cu Certificatul International de Securitate a Navei (sau cu Certificatul International Interimar de Securitate a Navei). Daca aceste schimbari sunt temporare, odata ce masurile sau echipamentele originale aprobate sunt reinstaurate, aceasta documentatie nu mai trebuie pastrata de catre nava.

   9.6. Planul poate fi tinut in format electronic. Intr-un astfel de caz, va fi protejat prin proceduri ce au ca scop prevenirea stergerii, distrugerii sau amendarii acestuia neautorizate.

   9.7. Planul va fi protejat de accesul sau dezvaluirea neautorizata.

   9.8. Planurile de securitate ale navei nu sunt supuse inspectiei de catre persoane corespunzator autorizate de un Guvern Contractant sa execute controlul si conformitatea masurilor potrivit reglementarii XI-2/9, cu exceptia circumstantelor specificate in sectiunea 9.8.1.

   9.8.1. Daca persoanele corespunzator autorizate de catre un Guvern Contractant au motive clare sa creada ca nava nu respecta cerintele capitolului XI-2 sau partea A din prezentul Cod si singurul mod de verificare sau rectificare a non-conformitatii este acela de revedere a cerintelor relevante din planul de securitate a navei, accesul limitat la sectiunile specifice ale planului in legatura cu non-conformitatea este permis in mod exceptional, dar numai cu consimtamantul Guvernului Contractant al navei in cauza sau al comandantului navei respective. Cu toate acestea, prevederile din plan referitoare la sectiunea 9.4 subsectiunile .2, .4, .5, .7, .15, .17 si .18 din prezenta Parte a Codului sunt considerate informatii confidentiale si nu pot fi subiectul unei inspectii, mai putin atunci cand este convenit altfel de catre Guvernele Contractante implicate.

    10 PROCESE VERBALE/INREGISTRARI

   10.1. Procesele verbale ale urmatoarelor activitati din planul de securitate al navei vor fi tinute la bord pentru cel putin perioada minima specificata de Administratie, avand in vedere prevederile reglementarii XI-2/9.2.3:

   - 1 instruire, antrenament si exercitii;

   - 2 amenintari la securitate si incidente de securitate;

   - 3 atentatele la securitate;

   - 4 schimbari ale gradului de securitate;

   - 5 comunicatiile legate de securitatea directa a navei precum amenintarile specifice aduse navei sau facilitatilor portuare la care se afla sau a fost nava;

   - 6 audituri interne si revizuiri ale activitatilor legate de securitate;

   - 7 revizuirea periodica a evaluarii securitatii navei;

   - 8 revizuirea periodica a planului de securitate al navei;

   - 9 implementarea oricaror amendamente aduse planului; si

   - 10 intretinerea, calibrarea si testarea oricarui echipament de securitate prevazut la bord inclusiv testarea sistemului de alarma pentru securitatea navei.

   10.2. Procesele verbale trebuie pastrate in limba sau limbile de lucru de pe nava. Daca limba sau limbile utilizate nu sunt engleza, franceza sau spaniola, o traducere intr-una din aceste limbi va fi inclusa.

   10.3. Procesele verbale pot fi pastrate in format electronic. Intr-un astfel de caz, ele vor fi protejate prin proceduri ce au ca scop prevenirea stergerii, distrugerii sau amendarii neautorizate.

   10.4. Procesele verbale vor fi protejate de accesul sau dezvaluirea neautorizata.

    11 PERSOANA DESEMNATA CU SECURITATEA COMPANIEI

   11.1. Compania va nomina persoana desemnata cu securitatea companiei. O persoana desemnata cu securitatea companiei poate actiona ca persoana desemnata cu securitatea companiei pentru una sau mai multe nave, in functie de numarul sau tipurile de nave pe care le opereaza compania cu conditia sa se identifice clar pentru care nave este responsabila aceasta persoana. O companie poate, in functie de numarul sau tipurile de nave pe care le opereaza, sa desemneze mai multe persoane ca persoane desemnate cu securitatea companiei, cu conditia sa se identifice clar pentru care nave este responsabila fiecare persoana.

   11.2. In plus fata de cele specificate oriunde in prezenta Parte a acestui Cod, atributiile si responsabilitatile persoanei desemnata cu securitatea companiei trebuie sa cuprinda, dar nu se limiteaza la:

   - 1 sa informeze cu privire la gradul de amenintare posibil cu care ar putea sa se confrunte nava, folosind evaluarile corespunzatoare referitoare la securitate si alte informatii relevante;

   - 2 sa se asigure ca evaluarile referitoare la securitatea navei sunt efectuate;

   - 3 sa asigure dezvoltarea, transmiterea spre aprobare si apoi implementarea si intretinerea planului de securitate a navei;

   - 4 sa se asigure ca planul de securitate a navei este modificat, dupa cum este potrivit, pentru a corecta deficientele si a satisface cerintele de securitate ale fiecarei nave;

   - 5 sa pregateasca auditurile interne si sa revada activitatile referitoare la securitate;

   - 6 sa pregateasca verificarea initiala a navei si cele care urmeaza efectuate de catre Administratie sau de organizatia de securitate recunoscuta;

   - 7 sa se asigure ca deficientele si non-conformitatile identificate in timpul auditurilor interne, revizuirilor periodice, inspectiilor de securitate si verificarilor de conformitate sunt facute cunoscute si corectate in mod prompt;

   - 8 sa intensifice atentia si vigilenta fata de securitate;

   - 9 sa asigure o pregatire corespunzatoare pentru personalul responsabil cu securitatea navei;

   - 10 sa asigure o comunicare si o cooperare efectiva intre persoana desemnata cu securitatea navei si persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare relevante;

   - 11 sa asigure uniformitatea intre cerintele de siguranta si cele de securitate;

   - 12 sa se asigure ca, atunci cand planurile de siguranta a flotei sau a navelor-surori (cu aceleasi caracteristici) sunt utilizate, planul pentru fiecare nava reflecta cu acuratete informatiile specifice fiecarei nave; si

   - 13 sa se asigure ca orice masuri alternative sau echivalente aprobate pentru o anumita nava sau grup de nave sunt implementate si mentinute.

    12 PERSOANA DESEMNATA CU SECURITATEA NAVEI

   12.1. Pe fiecare nava trebuie sa fie nominata o persoana desemnata cu securitatea navei.

   12.2. In plus fata de cele specificate oriunde in prezenta parte a acestui Cod, atributiile si responsabilitatile persoanei desemnata cu securitatea navei trebuie sa cuprinda, dar nu se limiteaza la:

   - 1 sa efectueze inspectii regulate privind securitatea navei pentru a se asigura ca sunt mentinute masurile de securitate corespunzatoare;

   - 2 sa mentina si sa supravegheze implementarea planului de securitate a navei, inclusiv orice amendamente aduse planului;

   - 3 sa coordoneze aspectele de securitate privind manipularea marfii si a proviziilor cu restul de personal aflat la bord si cu persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare relevante;

   - 4 sa propuna modificari la planul de securitate a navei;

   - 5 sa raporteze persoanei desemnate cu securitatea companiei orice deficiente si non-conformitati identificate in timpul auditurilor interne, revizuirilor periodice, inspectiilor de securitate si verificarilor de conformitate si sa implementeze actiunile corective;

   - 6 sa sporeasca atentia si vigilenta la bord cu privire la securitate;

   - 7 sa se asigure ca personalul de la bordul navei a primit o pregatire corespunzatoare;

   - 8 sa raporteze toate incidentele de securitate;

   - 9 sa coordoneze implementarea planului de securitate a navei impreuna cu persoana desemnata cu securitatea companiei si cu persoana desemnata cu securitatea facilitatilor portuare importante; si

   - 10 sa se asigure ca echipamentele de securitate, daca acestea exista, sunt operate, testate, calibrate si intretinute in mod corespunzator.

    13 PREGATIREA, ANTRENAMENTELE SI EXERCITIILE PENTRU SECURITATEA NAVEI

   13.1. Persoana desemnata cu securitatea companiei si personalul corespunzator de la tarm trebuie sa aiba cunostinte si sa fie pregatit, tinand cont de ghidul dat in Partea B a prezentului Cod.

   13.2. Persoana desemnata cu securitatea navei trebuie sa aiba cunostinte si sa fie pregatit, tinand cont de ghidul dat in Partea B a prezentului Cod.

   13.3. Personalul de la bordul navei care are atributii si responsabilitati specifice in legatura cu securitatea trebuie sa inteleaga responsabilitatile pe care le are pentru securitatea navei dupa cum este descris in planul de securitate al navei si trebuie sa detina suficiente cunostinte si abilitati pentru realizarea atributiilor pe care le au, tinand cont de ghidul dat in Partea B a prezentului Cod.

   13.4. Pentru a se asigura implementarea efectiva a planului de securitate al navei, trebuie realizate antrenamente la intervale corespunzatoare tinand cont de tipul navei, schimbarile de personal de pe nava, facilitatile portuare care vor fi inspectate si alte circumstante relevante, tinand cont de ghidul dat in Partea B a prezentului Cod.

   13.5. Persoana desemnata cu securitatea companiei va asigura coordonarea si implementarea eficienta a planurilor de securitate a navei prin participarea la exercitii la intervale corespunzatoare, tinand cont de ghidul dat in Partea B a prezentului Cod.

   14. SECURITATEA FACILITATILOR PORTUARE

   14.1. O facilitate portuara trebuie sa functioneze in baza gradelor de securitate stabilite de catre Guvernul Contractant pe teritoriul caruia este situata aceasta. Masurile si procedurile de securitate trebuie sa fie aplicate facilitatii portuare intr-o asemenea maniera astfel incat sa cauzeze perturbari sau intarzieri minime pasagerilor, navei, personalului navei si inspectorilor, marfurilor si serviciilor.

   14.2. La gradul de securitate 1, urmatoarele activitati trebuie efectuate prin intermediul unor masuri corespunzatoare in toate facilitatile portuare, tinand cont de ghidul dat in Partea B a prezentului Cod, pentru a identifica si a lua masurile preventive impotriva incidentelor de securitate:

   - 1 asigurarea indeplinirii tuturor atributiilor de securitate a tuturor facilitatilor portuare;

   - 2 controlul accesului la facilitatile portuare;

   - 3 monitorizarea facilitatilor portuare, inclusiv a zonei (zonelor) de acostare;

   - 4 monitorizarea zonelor restrictionate pentru a se asigura ca numai persoanele autorizate au acces;

   - 5 supravegherea manipularii marfurilor;

   - 6 supravegherea manipularii proviziilor navei; si

   - 7 asigurarea ca sistemul de comunicare pentru siguranta este disponibil oricand.

   14.3. La gradul de securitate 2, masurile protective aditionale, specificate in planul de securitate a facilitatilor portuare, trebuie implementate pentru fiecare activitate detaliata in sectiunea 14.2, tinand cont de ghidul dat in Partea B a prezentului Cod.

   14.4. La gradul de securitate 3, masuri protective specifice suplimentare, specificate in planul de securitate a facilitatilor portuare, trebuie implementate pentru fiecare activitate detaliata in sectiunea 14.2, tinand cont de ghidul dat in Partea B a prezentului Cod.   14.4.1. In plus, la gradul de securitate 3, facilitatilor portuare li se cere sa raspunda si sa implementeze orice instructiuni de securitate date de Guvernul Contractant pe teritoriul caruia facilitatea portuara este localizata.

   14.5. Atunci cand o persoana desemnata cu securitatea facilitatilor portuare este informata ca o nava intampina dificultati in indeplinirea cerintelor din capitolul XI-2 sau din aceasta parte sau in implementarea masurilor si procedurilor corespunzatoare dupa cum sunt detaliate in planul de securitate a navei, si in cazul gradului de securitate 3 care urmeaza orice instructiuni de securitate dat de catre Guvernul Contractant pe al carui teritoriu se afla facilitatea portuara, persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare si cea insarcinata cu securitatea navei trebuie sa fie in legatura si sa coordoneze actiunile corespunzatoare.

   14.6. Atunci cand o persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare este informata ca o nava are un grad de securitate care este mai inalt decat cel al facilitatii portuare, persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare va raporta problema autoritatii competente si va fi in legatura cu persoana desemnata cu securitatea navei si vor coordona actiunile corespunzatoare, daca este necesar.

    15 EVALUAREA SECURITATII FACILITATILOR PORTUARE

   15.1. Evaluarea securitatii facilitatilor portuare reprezinta o parte esentiala si integranta a procesului de dezvoltare si actualizare a planului de securitate a facilitatilor portuare.

   15.2. Evaluarea securitatii facilitatilor portuare trebuie efectuata de Guvernul Contractant pe al carui teritoriu se afla facilitatea portuara. Un Guvern Contractant poate autoriza o organizatie recunoscuta de securitate sa efectueze evaluarea securitatii facilitatii portuare pentru o anumita facilitate portuara localizata pe teritoriul acestuia.

   15.2.1. Atunci cand evaluarea securitatii facilitatilor portuare a fost efectuata de catre o organizatie recunoscuta de securitate, evaluarea securitatii va fi revazuta si aprobata in scopul conformitatii cu prezenta sectiune de catre Guvernul Contractant pe al carui teritoriu se afla facilitatea portuara.

   15.3. Persoanele care efectueaza evaluarea trebuie sa aiba aptitudini corespunzatoare pentru a evalua securitatea facilitatii portuare conform prezentei sectiuni, tinand cont de ghidul dat in partea B a prezentului Cod.

   15.4. Evaluarile securitatii facilitatilor portuare vor fi revazute si actualizate periodic, tinand cont de caracterul schimbator al amenintarilor si/sau al altor schimbari minore in cadrul facilitatilor portuare si vor fi intotdeauna revazute si actualizate atunci cand au loc schimbari majore in cadrul facilitatilor portuare.

   15.5. Evaluarea securitatii facilitatilor portuare trebuie sa cuprinda, cel putin, urmatoarele elemente:

   - 1 identificarea si evaluarea activelor si infrastructurii relevante, importante de protejat;

   - 2 identificarea posibilelor amenintari privind activele si infrastructura si probabilitatea incidentei acestora, pentru a stabili prioritatea masurilor de securitate;

   - 3 identificarea, selectarea si stabilirea prioritatii contra masurilor si schimbarilor procedurale si nivelul eficientei acestora in reducerea vulnerabilitatii; si

   - 4 identificarea punctelor slabe, inclusiv factorul uman in infrastructura, politici si proceduri.

   15.6. Guvernul Contractant poate permite ca o evaluare a securitatii facilitatii portuare sa acopere mai mult decat o singura facilitate portuara, daca operatorul, locatia, operarea, echipamentul si structura acelor facilitati portuare sunt similare. Orice Guvern Contractant care permite un astfel de aranjament va comunica catre Organizatie particularitatile acestuia.

   15.7. La terminarea evaluarii securitatii facilitatilor portuare, trebuie pregatit un raport, constand intr-un rezumat cu privire la modul de efectuare a evaluarii, o descriere a fiecarui aspect vulnerabil gasit in timpul evaluarii si o descriere a contramasurilor ce ar putea fi utilizate pentru fiecare aspect vulnerabil. Raportul trebuie protejat impotriva accesului neautorizat sau dezvaluirii neautorizate.

    16 PLANUL DE SECURITATE AL FACILITATILOR PORTUARE

   16.1. Un plan de securitate al facilitatilor portuare trebuie sa fie elaborat si mentinut, pe baza evaluarii securitatii facilitatilor portuare, pentru fiecare facilitate portuara, corespunzator pentru interfata nava/port. Planul va contine prevederi pentru cele trei grade de securitate, dupa cum este definit in prezenta Parte a Codului.

   16.1.1. Supusa prevederilor sectiunii 16.2, o organizatie recunoscuta de securitate poate pregati planul de securitate pentru o anumita facilitate portuara.

   16.2. Planul de securitate a facilitatilor portuare va fi aprobat de Guvernul Contractant pe al carui teritoriu este situata facilitatea portuara.

   16.3. Un astfel de plan va fi elaborat tinand cont de ghidul dat in partea B a prezentului Cod si va fi redactat in limba de lucru a facilitatii portuare. Planul se va referi, cel putin, la urmatoarele aspecte:

   - 1 masurile concepute pentru a impiedica armele si orice alte dispozitive si substante periculoase destinate pentru a fi folosite impotriva oamenilor, navelor sau porturilor, al caror transport nu este autorizat, sa fie aduse in interiorul facilitatilor portuare sau la bordul navei;

   - 2 masurile concepute sa previna accesul neautorizat la facilitatile portuare, la navele acostate la facilitati, si in zonele restrictionate ale facilitatilor;

   - 3 procedurile de raspuns la amenintarile privind securitatea sau atentatele la securitate, inclusiv prevederile pentru mentinerea operatiunilor vitale ale facilitatii portuare sau a interfetei nava/port;

   - 4 procedurile de raspuns la orice instructiuni privind securitatea pe care Guvernul Contractant, pe al carui teritoriu se afla facilitatea portuara, le poate da pentru gradul de securitate 3;

   - 5 procedurile de evacuare in caz de amenintari privind securitatea sau atentatele la securitate;

   - 6 atributiunile personalului facilitatii portuare insarcinat cu responsabilitati privind securitatea si cele ale altui personal al facilitatii cu privire la aspecte de securitate;

   - 7 procedurile pentru conexiunea cu activitatile de securitate a navei;

   - 8 procedurile pentru revederea si reactualizarea periodica a planului;

   - 9 procedurile pentru raportarea incidentelor de securitate;

   - 10 stabilirea persoanei desemnate insarcinata cu securitatea facilitatilor portuare inclusiv detaliile privind contactul 24h din 24;

   - 11 masurile pentru a asigura securitatea informatiilor cuprinse in plan;

   - 12 masurile concepute sa asigure o securitate efectiva a marfii si a echipamentelor de manipulare a marfii la facilitatea portuara;

   -13 procedurile pentru auditarea planului de securitate a facilitatii portuare;

   - 14 procedurile de raspuns in cazul in care sistemul de alarma pentru securitatea navei de la facilitatea portuara a fost activat; si

   - 15 procedurile pentru facilitarea permisiei la uscat a personalului navei sau pentru schimbarile de personal, precum si accesul inspectorilor la nava inclusiv pentru reprezentantii organizatiilor de munca si asistenta sociala pentru navigatori.

   16.3.1. Personalul care realizeaza audituri interne ale activitatilor privind securitatea specificate in plan sau care evalueaza implementarea acestuia vor fi independente de activitatile care vor fi auditate, mai putin atunci cand acest lucru este impracticabil datorita marimii si naturii facilitatii portuare.

   16.4. Planul de securitate al facilitatilor portuare poate fi combinat cu sau poate fi parte a planului de securitate a portului sau cu orice alt plan (planuri) de urgenta a portului;

   16.5. Guvernul Contractant pe al carui teritoriu se afla facilitatea portuara va determina ce schimbari la planul de securitate a facilitatii portuare nu vor fi implementate, mai putin atunci cand amendamentele relevante la plan sunt aprobate de acesta.

   16.6. Planul poate fi tinut in format electronic. In acest caz, planul trebuie protejat prin proceduri care au ca scop prevenirea stergerii, distrugerii sau amendarii neautorizate.

   16.7. Planul va fi protejat impotriva accesului sau dezvaluirii neautorizate.

   16.8. Guvernele Contractante pot permite ca un plan de securitate a facilitatilor portuare sa acopere mai mult de o facilitate portuara daca operatorul, locatia, operarea, echipamentul si proiectarea acestor facilitati sunt similare. Orice Guvern Contractant care permite o astfel de masura alternativa va comunica Organizatiei detalii despre aceasta.

    17 PERSOANA DESEMNATA CU SECURITATEA FACILITATII PORTUARE

   17.1. O persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare va fi nominata pentru fiecare facilitate portuara. O persoana poate fi desemnata drept persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuara pentru una sau mai multe facilitati portuare.

   17.2. In plus fata de cele specificate oriunde in prezenta Parte a Codului, atributiile si responsabilitatile persoanei desemnate cu securitatea facilitatii portuare vor cuprinde, dar nu se limiteaza la:

   - 1 sa realizeze o inspectie initiala cuprinzatoare a securitatii facilitatii portuare luand in considerare evaluarea relevanta a securitatii facilitatii portuare;

   - 2 sa asigure dezvoltarea si mentinerea planului de securitate a facilitatii portuare;

   - 3 sa implementeze si sa aplice planul de securitate a facilitatii portuare;

   - 4 sa intreprinda inspectii regulate ale securitatii facilitatii portuare pentru a asigura continuitatea masurilor de securitate corespunzatoare;

   - 5 sa recomande si sa incorporeze, dupa cum este cazul, modificari in planul de securitate a facilitatii portuare cu scopul de a corecta deficientele si a actualiza planul pentru a avea in vedere schimbarile importante ale facilitatii portuare;

   - 6 sa sporeasca atentia si vigilenta personalului facilitatii portuare cu privire la securitate;

   - 7 sa se asigure ca o pregatire corespunzatoare i-a fost asigurata personalului responsabil cu securitatea facilitatii portuare;

   - 8 sa raporteze autoritatilor importante si sa pastreze procese verbale ale evenimentelor care au amenintat securitatea facilitatii portuare;

   - 9 sa coordoneze implementarea planului de securitate a facilitatii portuare impreuna cu Compania corespunzatoare si cu persoana (persoanele) insarcinata(e) cu securitatea navei;

   - 10 sa coordoneze impreuna cu serviciile de securitate, dupa caz;

   - 11 sa se asigure ca sunt indeplinite standardele pentru personalul responsabil cu securitatea facilitatii portuare.

   - 12 sa se asigure ca echipamentele de securitate, daca exista, sunt operate corespunzator, testate, calibrate si intretinute; si

   - 13 sa asiste persoana desemnata cu securitatea navei in confirmarea identitatii acelora care incearca sa urce la bord, la cerere.

   17.3. Persoanei desemnate cu securitatea facilitatii portuare i se va acorda sprijinul necesar pentru a-si indeplini atributiile si responsabilitatile impuse prin capitolul XI-2 si prin prezenta Parte a Codului.

    18 PREGATIRE, ANTRENAMENTE SI EXERCITII PENTRU SECURITATEA FACILITATII PORTUARE

   18.1. Persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare si personalul corespunzator insarcinat cu securitatea facilitatii portuare vor avea cunostinte si va fi pregatit, tinand cont de ghidul dat in partea B a prezentului Cod.

   18.2. Personalul facilitatii portuare care are atributiuni specifice privind securitatea trebuie sa inteleaga atributiunile si responsabilitatile pe care le are pentru securitatea facilitatii portuare, dupa cum este descris in planul de securitate a facilitatii portuare si trebuie sa aiba suficiente cunostinte si abilitati pentru indeplinirea atributiunilor ce le revin, tinand cont de ghidul dat in partea B a prezentului Cod.

   18.3. Pentru a asigura implementarea efectiva a planului de securitate a facilitatii portuare, antrenamentele vor fi efectuate la intervale adecvate tinand cont de tipurile de operatii ale facilitatii portuare, schimbarile de personal la facilitatea portuara, tipurile de nave pe care le serveste facilitatea portuara si alte circumstante relevante, tinand cont de ghidul dat in partea B a prezentului Cod.

   18.4. Persoana desemnata cu securitatea facilitatii portuare va asigura coordonarea efectiva si implementarea planului de securitate a facilitatii portuare prin participarea la exercitii la intervale adecvate, tinand cont de ghidul dat in partea B a prezentului Cod.

CURSUL 3

    19 VERIFICAREA SI CERTIFICAREA NAVELOR

   19.1. Verificari

   19.1.1. Fiecare nava la care se aplica prezenta parte din Cod trebuie sa fie subiectul verificarilor specificate mai jos:

  - 1 o inspectie initiala inainte de darea in folosinta a navei sau inainte ca certificatul cerut in baza sectiunii 19.2 sa fie acordat pentru prima data, care va include o verificare completa a sistemului sau de securitate si orice echipamente de securitate asociate acoperite de prevederile relevante ale capitolului XI-2, prezenta Parte din Cod si planul aprobat de securitate a navei. Aceasta verificare va asigura ca sistemul de securitate a navei si orice echipament de securitate asociat indeplineste in totalitate cerintele aplicabile ale capitolului XI-2 si ale prezentei Parti a Codului si ca este in stare satisfacatoare si potrivit pentru scopul pe care il are nava;

   - 2 o inspectie de reactualizare la intervale specificate de catre Administratie, dar care sa nu depaseasca cinci ani, mai putin acolo unde se aplica sectiunea 19.3. Aceasta inspectie va asigura ca sistemul de securitate a navei si echipamentul de securitate asociat indeplineste in totalitate cerintele aplicabile ale capitolului XI-2, ale prezentei Parti a Codului si ca este in stare satisfacatoare si potrivit pentru scopul pe care il are nava;

   - 3 cel putin o verificare intermediara. Daca este efectuata o singura verificare intermediara, aceasta va avea loc intre a doua si a treia data aniversara a certificatului dupa cum este definit in regula I/2(n). Verificarea intermediara va include verificarea sistemului de securitate a navei si a oricarui echipament de securitate asociat pentru a asigura ca acestea sunt in stare satisfacatoare pentru scopul pe care il are nava. O astfel de verificare intermediara va fi inscrisa pe certificat;

   - 4 orice inspectii suplimentare dupa cum este determinat de catre Administratie.

   19.1.2. Verificarile navei vor fi efectuate de catre persoanele corespunzator autorizate ale Administratiei. Totusi, Administratia poate incredinta verificarile unei organizatii de securitate recunoscuta la care se face referire in regula XI-2/1.

   19.1.3. In toate cazurile, Administratia implicata trebuie sa garanteze in totalitate indeplinirea si eficienta verificarii si se obliga sa asigure pregatirile necesare pentru a satisface aceasta obligatie.

   19.1.4. Sistemul de securitate a navei si orice echipamente de securitate asociate, dupa verificare, trebuie mentinute pentru a fi in conformitate cu prevederile reglementarilor XI-2/4.2 si XI-2/6, cu prezenta Parte din Cod si cu planul de securitate a navei aprobat. Dupa ce o inspectie conform sectiunii 19.1.1 a fost incheiata, nici o schimbare nu va mai fi facuta in sistemul de securitate si in orice echipamente de securitate asociate sau in planul de securitate a navei aprobat, fara autorizatia Administratiei.

   19.2. Emiterea sau avizarea certificatului

   19.2.1. Un Certificat International de Securitate a Navei trebuie sa fie emis dupa verificarea initiala sau cea de reinnoire a certificatului in conformitate cu prevederile sectiunii 19.1.

   19.2.2. Un astfel de certificat va fi emis sau avizat fie de catre Administratie, fie de catre organizatia de securitate recunoscuta care actioneaza in numele Administratiei.

   19.2.3. Un alt Guvern Contractant poate, la cererea Administratiei, sa determine ca nava sa fie verificata si, daca apreciaza ca sunt indeplinite prevederile paragrafului 19.1.1, va emite sau va autoriza emiterea unui Certificat International de Securitate a Navei pentru nava si, acolo unde este cazul, sa avizeze sau sa autorizeze avizarea acelui certificat pe nava, in conformitate cu prezentul Cod.

   19.2.3.1. O copie a certificatului si o copie a raportului verificarii vor fi transmise cat de curand posibil catre Administratia care a solicitat aceasta.

   19.2.3.2. Un certificat astfel emis va contine o declaratie din care sa reiasa ca a fost eliberat la cererea Administratiei si va avea aceeasi putere si va primi aceeasi recunoastere ca si certificatul emis conform sectiunii 19.2.2.

   19.2.4. Certificatul International de Securitate a Navei va fi intocmit sub o forma corespunzatoare modelului dat in anexa la prezentul Cod. Daca limba utilizata nu este engleza, franceza sau spaniola, textul trebuie sa includa o traducere in una din aceste limbi.

   19.3. Durata si valabilitatea certificatului

   19.3.1. Un Certificat International de Securitate a Navei va fi emis pentru o perioada specificata de catre Administratie care nu trebuie sa depaseasca cinci ani.

   19.3.2. Atunci cand verificarea pentru reinnoirea certificatului a fost efectuata intr-o perioada de trei luni inainte de data de expirare a certificatului existent, noul certificat va fi valabil incepand cu data incheierii verificarii pentru reinnoirea certificatului pana la o data care sa nu depaseasca cinci ani de la data expirarii certificatului existent.

   19.3.2.1. Atunci cand verificarea pentru reinnoirea certificatului a fost incheiata dupa data expirarii certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data incheierii verificarii de reinnoire a certificatului pana la o data care sa nu depaseasca cinci ani de la data expirarii certificatului existent.

   19.3.2.2. Atunci cand verificarea de reinnoire a certificatului este incheiata cu mai mult de trei luni inainte de data de expirare a certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data incheierii verificarii de reinnoire a certificatului pana la o data care sa nu depaseasca cinci ani de la data incheierii inspectiei de reactualizare.

   19.3.3. Daca un certificat este emis pentru o perioada mai mica de cinci ani, Administratia poate extinde valabilitatea certificatului dupa data de expirare la perioada maxima specificata in sectiunea 19.3.1, cu conditia ca verificarile la care se face referire in sectiunea 19.1.1 aplicabile atunci cand un certificat este emis pentru o perioada de cinci ani sunt efectuate corespunzator.

   19.3.4. Daca o verificare de reinnoire a certificatului a fost incheiata si un nou certificat nu poate fi emis sau plasat la bordul navei inainte de data expirarii certificatului existent, Administratia sau organizatia de securitate recunoscuta care actioneaza in numele Administratiei poate aviza certificatul existent si un astfel de certificat va fi acceptat ca fiind valabil pentru o perioada ulterioara care nu va depasi cinci luni de la data expirarii.

   19.3.5. Daca o nava, in momentul expirarii certificatului, nu se afla in portul in care urmeaza sa fie verificata, Administratia poate extinde perioada de valabilitate a certificatului, dar aceasta extindere va fi acordata numai cu scopul de a-i permite navei sa isi incheie voiajul catre portul in care va fi verificata, si apoi numai in cazurile in care este potrivit si rezonabil sa procedeze astfel. Nici un certificat nu va fi extins pentru o perioada mai mare de trei luni, iar nava careia ii este acordata o extindere, la sosirea in portul in care urmeaza sa fie verificata, nu va fi indreptatita, in virtutea unei astfel de extinderi, sa paraseasca acel port fara a detine un nou certificat. Atunci cand verificarea de reinnoire a certificatului a fost incheiata, noul certificat va fi valabil pana la o data care sa nu depaseasca cinci ani de la data expirarii certificatului existent inaintea acordarii extinderii.

   19.3.6. Un certificat emis unei nave angajate in voiaje scurte care nu a fost extins conform prevederilor anterioare din prezenta sectiune poate fi extins de catre Administratie pentru o perioada de gratie de pana la o luna de la data expirarii inscrisa pe certificat. Atunci cand verificarea de reinnoire a certificatului este incheiata, noul certificat va fi valabil pana la o data care sa nu depaseasca cinci ani de la data expirarii certificatului existent inainte ca extinderea sa fie acordata.

   19.3.7. Daca o verificare intermediara este incheiata inainte de perioada specificata in sectiunea 19.1.1, atunci:

   - 1 data expirarii indicata pe certificat va fi amendata prin avizarea la o data care nu trebuie sa fie mai tarziu de trei ani dupa data la care a fost incheiata verificarea intermediara;

   - 2 data expirarii poate ramane neschimbata daca una sau mai multe verificari suplimentare au fost efectuate astfel incat intervalele maxime intre verificarile prescrise in sectiunea 19.1.1 nu sunt depasite.

   19.3.8. Un certificat emis conform sectiunii 19.2 va inceta sa fie valabil in oricare din urmatoarele cazuri:

   - 1 daca verificarile relevante nu sunt incheiate in cadrul perioadelor precizate in sectiunea 19.1.1;

   - 2 daca certificatul nu este avizat in conformitate cu sectiunile 19.1.1.3 si 19.3.7.1, daca sunt aplicabile;

   - 3 cand o Companie isi asuma responsabilitatea operarii unei nave care nu a mai fost operata anterior de acea Companie; si

   - 4 datorita transferului navei sub pavilionul altui Stat.

   19.3.9. In cazul:

   - 1 transferului unei nave sub pavilionul altui Guvern Contractant, Guvernul Contractant al carui pavilion nava a fost anterior indreptatita sa il arboreze va transmite, pe cat de curand posibil, Administratiei copii sau toate informatiile referitoare la Certificatul International de Securitate a Navei detinut de nava inainte de transfer si copii ale rapoartelor disponibile ale verificarilor, sau

   - 2 unei Companii care isi asuma responsabilitatea operarii unei nave care nu a mai fost operata de acea Companie, Compania anterioara va transmite, pe cat de curand posibil, Companiei actuale copii ale oricaror informatii referitoare la Certificatul International de Securitate a Navei sau pentru a facilita inspectiile descrise in sectiunea 19.4.2.

   19.4. Certificarea interimara

   19.4.1. Certificatele specificate in sectiunea 19.2 vor fi emise numai atunci cand Administratia care emite certificatele este complet satisfacuta ca nava indeplineste cerintele sectiunii 19.1. Oricum, dupa 1 iulie 2004, in cazul:

   - 1 unei nave fara certificat, la predare sau inainte de intrarea sau reintrarea in serviciu;

   - 2 transferului unei nave de sub pavilionul unui Guvern Contractant sub pavilionul unui alt Guvern Contractant;

   - 3 transferului unei nave sub pavilionul unui Guvern Contractant de sub pavilionul unui Stat care nu este Guvern Contractant; sau

   - 4 cand o Companie isi asuma responsabilitatea operarii unui nave care nu a mai fost operata anterior de acea Companie;

    inainte ca certificatul la care se face referire in sectiunea 19.2 sa fie emis, Administratia poate determina emiterea unui Certificat International Interimar de Securitate a Navei, intr-o forma care corespunde modelului dat in Apendicele la prezenta Parte din Cod.

   19.4.2. Un Certificat International Interimar de Securitate a Navei va fi emis numai atunci cand Administratia sau organizatia recunoscuta de securitate, in numele Administratiei, a verificat ca:

   - 1 evaluarea securitatii navei ceruta prin prezenta Parte a Codului a fost incheiata,

   - 2 o copie a planului de securitate a navei care indeplineste cerintele capitolului XI-2 si ale partii A din prezentul Cod este prevazuta la bord, ca a fost transmisa pentru analiza si aprobare, si implementata la bord,

   - 3 nava este prevazuta cu un sistem de alarma de securitate care indeplineste cerintele reglementarii XI-2/6, daca este necesar,

   - 4 persoana desemnata insarcinata cu securitatea companiei:.1 s-a asigurat:
-1 de analizarea planului de securitate a navei in vederea conformitatii cu prezenta Parte
din Cod;
-2 ca planul a fost transmis spre aprobare, si
-3 ca planul este implementat pe nava, si
.2 a stabilit aranjamentele necesare, inclusiv aranjamente pentru antrenamente, exercitii si
audituri interne, prin care persoana desemnata insarcinata cu securitatea companiei
apreciaza ca nava va indeplini cu succes verificarea solicitata in conformitate cu sectiunea
19.1.1.1, in termen de 6 luni;

   . 5 au fost facute aranjamentele pentru efectuarea verificarilor necesare conform sectiunii 19.1.1.1;

   . 6 comandantul, persoana desemnata cu securitatea navei si personalul navei cu atributii specifice referitoare la securitate isi cunosc atributiile si responsabilitatile dupa cum sunt specificate in prezenta parte din Cod, precum si cu prevederile relevante ale planului de securitate a navei aflat la bord si ca astfel de informatii au fost prevazute in limba de lucru a personalului navei sau limbile intelese de acesta; si

   . 7 persoana desemnata cu securitatea navei indeplineste cerintele din prezenta parte a Codului.

   19.4.3. Un Certificat International Interimar de Securitate a Navei poate fi emis de catre Administratie sau de o organizatie recunoscuta de securitate autorizata sa actioneze in numele sau.

   19.4.4. Un Certificat International Interimar de Securitate a Navei va fi valabil 6 luni sau inainte ca certificatul cerut prin sectiunea 19.2 sa fie emis, oricare dintre acestea ar fi primul, si nu poate fi extins.

   19.4.5. Nici un Guvern Contractant nu va determina emiterea unui Certificat International Interimar de Securitate a Navei ulterior, in mod consecutiv unei nave daca, dupa parerea Administratiei sau a organizatiei recunoscute de securitate, unul dintre scopurile navei sau Companiei care solicita un astfel de certificat este acela de a evita conformitatea completa cu capitolul XI-2 si prezenta parte din Cod dupa trecerea perioadei certificatului interimar initial dupa cum este specificat in sectiunea 19.4.4.

   19.4.6. In scopul reglementarii XI-2/9, Guvernele Contractante pot, inaintea acceptarii unui Certificat International Interimar de Securitate a Navei ca fiind un certificat valabil, sa se asigure ca cerintele sectiunilor de la 19.4.2.4 la 19.4.2.6 au fost indeplinite.

    APENDICE LA PARTEA A

    APENDICE 1
Forma Certificatului International de Securitate a Navei

    CERTIFICAT INTERNATIONAL DE SECURITATE A NAVEI

    (sigiliul oficial)    (Statul)

Certificat nr.
Emis conform prevederilor

CODULUI INTERNATIONAL PENTRU SECURITATEA NAVELOR SI
FACILITATILOR PORTUARE (CODUL ISPS)

Sub autoritatea Guvernului __________ ______ ____ ___________________
(Numele Statului)
de catre __________ ______ ____ ___________

(persoanele sau organizatia autorizate)
Numele navei:
Numar sau litere distinctive: ..
Portul de inmatriculare: .
Tipul navei: .
Tonajul brut:
Numarul IMO: .
Numele si adresa companiei: .
PREZENTUL ATESTA:
1 ca sistemul de securitate a navei si orice echipament asociat de securitate
a fost verificat in conformitate cu sectiunea 19.1 din partea A din Codul ISPS;
2 ca verificarea a aratat ca sistemul de securitate a navei si orice
echipament asociat de securitate a navei este din toate punctele de vedere
satisfacator si ca nava indeplineste cerintele aplicabile din capitolul XI-2 al
Conventiei si din partea A din Codul ISPS;
3 ca nava este prevazuta cu un Plan de Securitate a Navei aprobat.
Data verificarii initiale/de reinnoire pe care este bazat acest certificat ..
..
Acest Certificat este valabil pana la
supus verificarilor in conformitate cu sectiunea 19.1.1 din partea A din Codul
ISPS.
Emis la . Data emiterii .
(locul emiterii Certificatului)
..
(semnatura persoanei oficiale
corespunzator autorizate care a emis Certificatul)

(Sigiliul sau stampila autoritatii emitente, dupa caz)

    ATESTAT PENTRU VERIFICAREA INTERMEDIARA

    PREZENTUL ATESTA ca, la verificarea intermediara ceruta prin sectiunea 19.1.1 din partea A din Codul ISPS, s-a apreciat ca nava indeplineste prevederile relevante ale capitolului XI-2 din Conventie si ale partii A din Codul ISPS.

    Verificarea intermediara

    Semnat .

    (Semnatura persoanei oficiale autorizate)

    Locul ..

    Data

    (Sigiliul sau stampila autoritatii, dupa caz)

    ATESTAT PENTRU VERIFICARI SUPLIMENTARE*)

   *) Aceasta parte a certificatului va fi adaptata de catre Administratie pentru a indica daca aceasta a stabilit verificari suplimentare dupa cum este prevazut in sectiunea 19.1.1.4.

    Verificarea suplimentara

    Semnat .

    (Semnatura persoanei oficiale autorizate)

    Locul ..

    Data

    (Sigiliul sau stampila autoritatii, dupa caz)

    Verificarea suplimentara

    Semnat .

    (Semnatura persoanei oficiale autorizate)

    Locul ..

    Data

    (Sigiliul sau stampila autoritatii, dupa caz)

    Verificarea suplimentara

    Semnat .

    (Semnatura persoanei oficiale autorizate)

    Locul ..

    Data

    (Sigiliul sau stampila autoritatii, dupa caz)

VERIFICAREA SUPLIMENTARA IN CONFORMITATE
CU SECTIUNEA A/19.3.7.2 A CODULUI ISPS

    PREZENTUL ATESTA ca, la verificarea suplimentara ceruta prin sectiunea 19.3.7.2 din partea A din Codul ISPS, s-a apreciat ca nava indeplineste prevederile relevante ale capitolului XI-2 din Conventie si ale partii A din Codul ISPS.

    Semnat .

    (Semnatura persoanei oficiale autorizate)

    Locul ..

    Data

    (Sigiliul sau stampila autoritatii, dupa caz)

    ATESTAT PENTRU EXTINDEREA CERTIFICATULUI DACA ACESTA
ESTE VALABIL PENTRU MAI PUTIN DE CINCI ANI ACOLO UNDE
SE APLICA SECTIUNEA A/19.3.3 A CODULUI ISPS

    Nava este in conformitate cu prevederile relevante ale partii A din Codul ISPS, iar Certificatul va fi acceptat, in conformitate cu sectiunea 19.3.3 a partii A din Codul ISPS, ca valabil pana la

    Semnat .

    (Semnatura persoanei oficiale autorizate)

    Locul ..

    Data

    (Sigiliul sau stampila autoritatii, dupa caz)

ATESTAT PENTRU EFECTUAREA VERIFICARII DE INNOIRE SI
APLICARE A SECTIUNII A/19.3.4 A CODULUI ISPS

    Nava este in conformitate cu prevederile relevante ale partii A din Codul ISPS, iar Certificatul va fi acceptat, in conformitate cu sectiunea 19.3.4 a partii A din Codul ISPS, ca valabil pana la

    Semnat .

    (Semnatura persoanei oficiale autorizate)

    Locul ..

    Data

    (Sigiliul sau stampila autoritatii, dupa caz)

    ATESTAT PENTRU EXTINDEREA VALABILITATII CERTIFICATULUI INAINTE DE
SOSIREA IN PORTUL DE VERIFICARE IN CARE SE APLICA SECTIUNEA A/19.3.5
A CODULUI ISPS SAU PENTRU O PERIOADA DE GRATIE IN CARE
SE APLICA SECTIUNEA A/19.3.6 A CODULUI ISPS

    Acest Certificat va fi acceptat, in conformitate cu sectiunea 19.3.5/19.3.6*) a partii A din Codul ISPS, ca valabil pana la .

   *) Se va sterge, dupa caz

    Semnat .

    (Semnatura persoanei oficiale autorizate)

    Locul ..

    Data

    (Sigiliul sau stampila autoritatii, dupa caz)

    ATESTAT PENTRU AVANSAREA DATEI DE EXPIRARE ACOLO UNDE SE
APLICA SECTIUNEA A/19.3.7.1 A CODULUI ISPS

    In conformitate cu sectiunea 19.3.7.1 a partii A din Codul ISPS, noua data de expirare**) este

    Semnat .

    (Semnatura persoanei oficiale autorizate)

    Locul ..

    Data

    (Sigiliul sau stampila autoritatii, dupa caz)

   **) In cazul completarii acestei parti din certificat, data de expirare inscrisa pe fata certificatului va fi, de asemenea, amendata corespunzator

    APENDICE 2
Forma Certificatului International Interimar de Securitate a Navei

    CERTIFICAT INTERNATIONAL INTERIMAR DE SECURITATE A NAVEI

(sigiliul oficial)    (Statul)
Certificat nr.

Emis conform prevederilor
CODULUI INTERNATIONAL PENTRU SECURITATEA NAVELOR SI
FACILITATILOR PORTUARE (CODUL ISPS)

Sub autoritatea Guvernului ..
(Numele Statului)
de catre ..
(persoanele sau organizatia autorizate)

Numele navei:
Numar sau litere distinctive: ..
Portul de inmatriculare: .
Tipul navei: .
Tonajul brut:
Numarul IMO: .
Numele si adresa companiei: .
Acest certificat interimar este unul ulterior, consecutiv? DA/NU*)
Daca DA, data emiterii certificatului interimar initial

PREZENTUL ATESTA ca cerintele sectiunii A/19.4.2 a Codului ISPS au fost
indeplinite.
Acest Certificat este emis in baza sectiunii A/19.4 din Codul ISPS.
Acest Certificat este valabil pana la

Emis la . Data emiterii ..
(locul emiterii Certificatului)
.
(semnatura persoanei oficiale corespunzator
autorizate care a emis Certificatul)
(Sigiliul sau stampila autoritatii emitente, dupa caz)

  *) Se va sterge, dupa cazdin 09/12/2002 acceptat prin Ordonanta de urgenta nr. 80/2003 ,din 11/09/2003, pentru acceptarea de catre Romania a amendamentelor la anexa Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, amendata, si a Codului international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare, adoptate la Conferinta Organizatiei Maritime Internationale, la Londra, in perioada 9-13 decembrie 2002, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 684bis din 29/09/2003, aprobat prin Lege nr. 484/2003 din 18/11/2003, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de catre Romania a amendamentelor la anexa Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, amendata, si a Codului international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare, adoptate la Conferinta Organizatiei Maritime Internationale, la Londra, in perioada 9-13 decembrie 2002, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 24/11/2003 promulgat prin Decret nr. 759/2003.

A se vedea si Norma metodologica din 26/02/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 09/03/2004 de implementare a prevederilor Codului international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare - Codul ISPS, acceptat de Romania prin O.U.G. nr. 80/2003 pentru acceptarea de catre Romania a amendamentelor la anexa Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, amendata, si a Codului international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare, adoptate la Conferinta O.M.I., la Londra, in perioada 9-13 decembrie 2002, aprobata prin Legea nr. 484/2003.loading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 602
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site