Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


IMOBILIZARI CORPORALE.ORGANIZAREA CONTABILITATII

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND IESIREA MIJLOACELOR FIXE
Calculatia costurilor – obiectiv fundamental al CG
STUDIU DE PRACTICA LA DISCIPLINA - CONTABILITATE FINANCIARA - Fundamentarea documentara a inregistrarilor operatiilor economice si financiare in
Structuri calitative privind bilantul contabil
OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITATII
Contul si dubla inregistrare
Evolutia contabilitatii de la origini pana in prezent - Istoria contabilitatii
IMOBILIZARI CORPORALE.ORGANIZAREA CONTABILITATII
CONTINUTUL SI STRUCTURA CAPITALURILOR
Monografie contabila

IMOBILIZARI CORPORALE.ORGANIZAREA CONTABILITATII

                                                                

1 Notiuni privind imobilizarile corporaleParticularizand definitia activelor data de cadrul  IAS pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare prim prisma IAS 16 “Imobilizarile corporale”, IAS 17 “Leasing”, 38 “Active imobilizate”, IAS 40 “Investitii imobiliare” activele imobilizate reprezinta resursele controlate de intreprindere care indeplinesc urmatoarele conditii:

·                    Au o durata de utilizare mai mare de 1 an;

·                    Sunt utilizate in activitatea de exploatare a intreprinderii, date in chirie (inclusiv leasing) tertilor spre a fi folosite de catre acestia precum si investitiile financiare pe termen lung (plasamentele financiare in capitalul altor societati, inclusiv creantele legate de aceste plasamente);

·                    Sunt achizitionate sau fabricate spre a fi utilizate in activitatea intreprinderii (inclusiv pentru inchiriere sau pentru cresterea valorii capitalului) si nu destinate comercializarii.

Imobilizarile corporale, denumite si imobilizari corporale sau active fixe tangibile, cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata, care indeplinesc urmatoarele caracteristici:

Ø               Sunt utilizate in productia de bunuri, in prestarea de servicii, in activitati administrative sau inchiriate tertilor;

Ø               Au durata normala de functionare mai mare de un an;

In categoria imobilizarilor corporale se includ : terenuri, amenajari de terenuri, constructii, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica, avansuri pentru investitii etc.

          Sunt, de asemenea, considerate imobilizari  corporale:

·                    Investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune;

·                    Mijloacele fixe puse partial in functiune, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizari corporale;

·                     Investitiile efectuate pentru descoperta;

·                     Investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor cu modernizarea, realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijloacelor fixe (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 24, alin.(3)).

Potrivit traditiei contabile romanesti, imobilizarile corporale, cu exceptia terenurilor si amenajarilor de terenuri, formau o subgrupa distincta, numita „mijloace  fixe”. Reglementarile  contabile conforme cu directivele europene nu mai definesc in mod explicit aceasta notiune.

mai mare decat limita minima prevazuta de lege (de la 01.07.2005 valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de minimum 1.500 lei).

Imobilizarile corporale in curs de executie sunt considerate o categorie distincta de active imobilizate.

Nu sunt considerate imobilizari corporale:

·                     Componentele imobilizarilor corporale procurate cu ocazia reparatiilor care au scop restabilirea parametrilor tehnici initiali ale acestora

·                     Constructiile si instalatiile provizorii

·                     Animalele tinere, animalele de ingrasat, pasarile si coloniile de albine

·                     Padurile

·                     Echipamentul de protectie si de lucru, imbracamintea speciala si accesoriile de pat, indiferent de valoarea si de durata lor de utilizare

·                     Sculele, instrumentele si dispozitivele folosite pentru fabricarea anumitor produse de serie sau pe baza unor comenzi.

Recunoasterea imobilizarilor corporale:

O imobilizare corporala trebuie sa fie recunoscuta in bilant atunci cand:

-                      Se estimeaza ca aceasta va genera beneficii economice viitoare pentru entitate;

-                      Costul imobilizarii poate fi evaluat in mod credibil.

Recunoasterea initiala a unei imobilizari este conditionata de evaluarea credibila a costului acesteia.

Evaluarea imobilizarilor corporale:

Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale:

Evaluarea initiala sau evaluarea de intrare se intemeiaza pe costul istoric calculat pe baza documentelor justificative, care capata statutul de valoare contabila de intrare sau valoare la prima inregistrare sau valoare contabila.

O imobilizare corporala recunoscuta ca activ poate sa fie evaluata initial la costul sau, determinat in functie de modalitatea de intrare a imobilizarii in cadrul entitatii.

In mod concret valoarea contabila de intrare se identifica in cazul imobilizarilor cu:

-         valoarea de aport stabilita in urma evaluarii pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;

-         valoarea justa pentru titlurile obtinute cu titlu gratuit (valoarea de utilitate:conform O.M.F. 94/2001);

-         costul de achizitie, pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

-         costul de productie, pentru bunurile produse in unitate.

Prin valoarea justa se intelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii, cu pretul determinat obiectiv.

Conform IAS 16 costul de achizitie este alcatuit din urmatoarele elemente:

·                    pretul de cumparare

Ø                 taxe vamale si alte taxe nedeductibile

Ø                 toate cheltuielile directe necesare punerii bunului in stare de utilizare sau intrari in gestiune a bunului

Ø                 costul de amenajare a amplasamentului

Ø                 costuri initiale de livrare si manipulare

Ø                 costuri de montaj

Ø                 onorariile arhitectilor si inginerilor

Ø                 costuri de demontare si montarea activului respectiv

Ø                 costurile indatorarii, ca tratament contabil alternativ sau optional, aferente imprumuturilor de finantare a achizitiei

-Reducerile comerciale primite.

In ceea ce priveste costul de productie, acesta se bazeaza pe urmatoarea formula:

·                    costul de investitie al materiilor prime si al materialelor consumate, delimitate in mod direct pe obiectul de investitie.

+costurile de prelucrare directe (exemplu:manopera directa)

+costurile indirecte de productie (costurile privind regia de fabricatie), imputate in mod rational

+costurile indatorarii in cazul optiunii pentru tratamentul alternativ al acestora

+rebuturile si alte caderi tehnice peste limitele normale

+alte costuri delimitate in mod direct.

Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie (generata intern) este determinat folosind aceleasi principii ca si pentru un activ achizitionat. Daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Astfel, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ.

Cheltuielile ulterioare:

Pe parcursul exploatarii imobilizarii corporale, entitatea efectueaza pentru aceasta o serie de cheltuieli care poarta denumirea de cheltuieli ulterioare. De regula, cheltuielile efectuate trebuie sa fie recunoscute in contul de profit si pierdere ca fiind cheltuieli ale perioadei in care acestea au fost ocazionate.Entitatea efectueaza lucrari de reparatii pentru imobilizarile corporale in vederea asigurarii utilizarii continue a acestora. Costul reparatiilor efectuate trebuie sa fie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care acestea au fost efectuate.

Investitiile efectuate de catre entitate la imobilizarile corporale, car au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si obtinerea de beneficii economice viitoare,suplimentare fata de cele estimate initial, presupun existenta unor cheltuieli ulterioare care sunt recunoscute ca o componenta a costului imobilizarilor.

Evaluarea la data bilantului:

O imobilizare corporala trebuie sa fie prezentata in bilant la valoarea de intrare (cost de achizitie, cost de productie, valoare de aport, valoare justa sau valoare reevaluata), mai putin orice amortizare cumulata si orice pierdere din depreciere cumulata.

Amortizarea imobilizarilor corporale

a)NOTIUNI

       Imobilizarile corporale isi pierd treptat o parte din valoarea lor de intrebuintare ca urmare a folosirii lor, a actiunii agentiilor naturali, a progresului tehnic. Aceasta depreciere fizica si valorica se numeste uzura. In functie de cauzele care o produc, uzura poate fi:

§                    Uzura fizica-generata de functionarea tehnica si mecanica, precum si de influenta factorilor naturali.

§                    Uzura morala-reprezinta procesul de invechire tehnologica, cauzat de evolutia rapida a tehnicii, de aparitia a noi masini cu performante mai ridicate.

Expresia valorica a uzurii care se include in mod esalonat in cheltuieli se numeste amortizare. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza, pe baza unui plan de amortizare, din luna urmatoare punerii acestora in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii de intrare.

Amortizarea se determina prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale.

In cazul imobilizarilor corporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune, amortizarea se determina si se inregistreaza in contabilitate de catre entitatea care le are in proprietate.                                                                                                                                

Ca o particularitate in ceea ce priveste amortizarea imobilizarilor corporale, trebuie retinut faptul ca terenurile nu se amortizeaza. Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si pentru lucrari similare se recupereaza pe calea amortizarii, prin includerea in costurile activitatii de exploatare a costului investitiei intr-o perioada determinata.

b)DURATELE NORMALE DE UTILIZARE

Duratele normale de utilizare  corespund, in principiu, cu duratele economice de utilizare, in cadrul carora veniturile obtinute din utilizarea imobilizarilor corporale sunt mai mari decat cheltuielile necesare pentru functionare, intretinere si reparare. De aceea, durata normala de utilizare este mai redusa decat durata de viata fizica a activului respectiv. Durata normala de utilizare depinde si de mediul in care imobilizarile corporale sunt exploatate si care poate fi normala, usor corosiv, puternic corosiv.

Duratele normale de utilizare se afla in „Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe”. Imobilizarile corporale cuprinse in catalog sunt clasificate in  grupe, subgrupe, clase, subclase si familii. Catalogul cuprinde urmatoarele date necesare identificarii si stabilirii duratelor de utilizare a imobilizarilor corporale (mijloace fixe):

§        Codul de clasificare

§        Denumirea grupei, subgrupei, clasei, subclasei si familiei imobilizarilor corporale

§        Limita minima si maxima a duratei normale de functionare (de utilizare), in ani.

c)METODE DE AMORTIZARE

Entitatile utilizeaza pentru amortizarea imobilizarilor corporale urmatoarele regimuri de amortizare:

·                    Amortizarea liniara

·                    Amortizarea degresiva

·                    Amortizarea accelerata

Amortizarea liniara se realizeaza prin includerea in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu duratele de utilizare ale imobilizarilor corporale. Amortizarea liniara se calculeaza prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a imobilizarilor corporale

v    Cota anuala de amortizare liniara  se calculeaza prin diviziunea numarului 100 la durata normala de utilizare.

        In cazul constructiilor se aplica in mod obligatoriu regimul de amortizare liniara. De asemenea se amortizeaza liniar, pe o perioada de 10 ani, cheltuielile de investitii pentru amenajarea terenurilor.

Amortizarea liniara reprezinta regimul clasic, traditional, fiind cel mai simplu de utilizat, insa nu tine seama de influenta uzurii morale, care duce la inlocuirea activelor intr-un interval de timp mai scurt.

        Amortizarea degresiva consta in multiplicarea ratei anuale liniare cu unul din coeficientii: 1,5 daca durata normala de utilizare este intre 2-5 ani; 2,0 daca durata normala de utilizare este intre 5-10 ani si 2,5 daca durata normala de utilizare este mai mare de 10 ani .Rata multiplicativa se aplica la valoarea ramasa de amortizat. Aplicarea se face pana in anul de functionare in care amortizarea anuala rezultata este egala sau mai mica cu/decat amortizarea anuala determinata prin raportul intre valoarea ramasa de recuperat si numarul de ani de functionare ramasa.

Regimul de amortizare degresiv se aplica in doua variante:fara influenta uzurii morale (AD1) pentru mijloacele fixe intrate in functiune inainte de 31.XII.1993 si cu influenta uzurii morale (AD2) pentru mijloacele fixe intrate in functiune dupa 31.XII.1993.

          Amortizarea accelerata consta in calcularea si includerea in primul an de functionare in cheltuielile de exploatare a unei amortizari anuale de pana la 50% din valoarea contabila de intrare a mijlocului fix. Amortizarea pentru exercitiile financiare urmatoare este calculata la valoarea ramasa de amortizat, dupa metoda liniara prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasi.

d)ASPECTE FISCALE PRIVIND AMORTIZAREA

Amortizarea fiscala se foloseste numai pentru determinarea rezultatului impozabil si a impozitului pe profit. Amortizarea fiscala nu se inregistreaza in contabilitate, ci numai in Registrul de evidenta fiscala al entitatii.

Regulile specifice amortizarii fiscale sunt, in principal, urmatoarele:

·        In cazul constructiilor se aplica metoda de amortizare liniara

·        In cazul echipamentelor tehnologice, precum si pentru computer si echipamente periferice ale acestora, se poate opta pentru fiecare dintre cele trei metode de amortizare;

·        In cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, se poate folosi metoda de amortizare liniara sau metoda de amortizare degresiva

·        Valoarea ramasa neamortizata aferenta mijloacelor fixe vandute este deductibila fiscal numai in situatia in care acestea sunt valorificate prin entitati specializate sau prin licitatie organizata potrivit legii

·        Pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pana la nivelul corespunzator suprafetei construite prevazute in Legea locuintelor.

2  CONTURI FOLOSITE

Conturile care reflecta existenta, miscarea si amortizarea imobilizarilor corporale sunt cuprinse in grupele: 21 „Imobilizari corporale”, 28 „Amortizari  privind imobilizarile” si 23 „Imobilizari in curs de executie si avansuri pentru imobilizari”.

Contul 2111

Contul 2112


                       „Terenuri”

                             „Amenajari de terenuri”

               Dupa continutul economic sunt conturi de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila sunt conturi de activ, care tin evidenta terenurilor si a amenajarilor de terenuri (investitii care au ca scop punerea in valoare a terenurilor, sisteme de irigatii, de desecari, racordari la sisteme de alimentare cu energie, imprejmuiri, drumuri de acces etc.).

In  DEBIT se inregistreaza:

       -Valoarea terenurilor achizitionate (404), aduse ca aport la capital (456), primite gratuit (133), primite in regim de leasing financiar (167)

       -Costul amenajarilor de terenuri executate de catre terti (404), executate pe cont propriu

       -Valoarea cresterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105)

       -Plusurile de inventar (134)

In  CREDIT se inregistreaza:

       -Valoarea terenurilor vandute (6583), restituite asociatiilor (456)

       -Valoarea amortizata a  amenajarilor de terenuri scoase din evidenta (2811)

       -Valoarea neamortizata  a amenajarilor de terenuri scoase din evidenta (6583)

       -Valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor (105)

        -Valoarea de aport a terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale (261, 263, 265)

        -Diferenta dintre valoarea contabila (mai mare) si valoarea de aport (mai mica) a terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale (1068).

SOLDUL debitor al conturilor reprezinta valoarea terenurilor si amenajarilor de terenuri existente  in patrimoniul entitatii.

Contul 212


                                 “Constructii”

                  Dupa continutul economic este un cont de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila este un cont de activ, care tine evidenta existentei si miscarii constructiilor.
In DEBIT se inregistreaza:

          -Valoarea constructiilor achizitionate (404), realizate din productie proprie (231, 722), primite ca aport la capital (456), primite gratuit (133), primite in regim de leasing financiar (167).

-Valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105, 7588

-Valoarea amortizarii investitiilor efectuate de catre chiriasi la constructiile inchiriate si restituite proprietarului (2812)

In CREDIT se inregistreaza:

-Valoarea amortizata a constructiilor scoase din evidenta (2812)

-Valoarea neamortizata a constructiilor scoase din evidenta (2583)

-Valoarea constructiilor restituite asociatiilor (456), cedate in regim de leasing financiar (2678), distruse de calamitati (671)

-Valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105, 6588)

-Valoarea de aport a constructiilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati (261, 263, 265)

         -Diferenta dintre valoarea neamortizata (mai mare) si valoarea de aport (mai mica) a constructiilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale (1068)

SOLDUL  debitor al contului reprezinta valoarea constructiilor existente in patrimoniul entitatii.

Contul 2131

Contul 2132

Contul 2133

Contul 2134


Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii)                                                                             „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”

                            „Mijloace de transport”

                 „Animale si plantatii”

                                                                                                                                           

          Dupa continutul economic sunt conturi de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila sunt conturi de activ, care tin evidenta instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca si plantatiilor.

In  DEBIT se inregistreaza:

-Valoare instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate (404), realizate din productie proprie (231, 722),

primite ca aport la capital (456), primite gratuit (133), primite in regim de leasing financiar (167).

-Valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105, 7588)

-Valoarea amortizarii investitiilor efectuate de catre chiriasi la imobilizarile

corporale inchiriate si restituite proprietarului (2813).

In  CREDIT se inregistreaza:

          -Valoarea amortizata a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor scoase din evidenta (2813)

         -Valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor scoase din evidenta (6583)

         -Valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si

plantatiilor restituite asociatilor (456), cedate in regim de leasing financiar (2678), distruse de calamitati (671)

         -Valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105,6588)

          -Valoarea de aport a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati (261, 263,265)

         -Diferenta dintre valoarea neamortizata (mai mare) si valoarea de aport (mai mica) a instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati comerciale (1068).

SOLDUL  debitor al contului reprezinta valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor  existente in patrimonial entitatii.

Contul 214

     “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si material si alte active   corporale ”

         Dupa continutul economic este un cont de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila este un cont de activ, care tine evidenta mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale.

In  DEBIT se inregistreaza:

        -Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale achizitionate (404), realizate din productie proprie (231, 722), primite ca aport la capital (456), primite gratuit (133), primite in regim de leasing financiar (167).

        -Valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105, 7588)

        -Valoarea amortizarii investitiilor efectuate de catre chiriasi la mobilierul, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si la alte active corporale imobilizarile inchiriate si restituite proprietarului (2813).

In  CREDIT se inregistreaza:

        -Valoarea amortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale iesite din evidenta (2814)

           -Valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale iesite din evidenta (6583).

          -Valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale restituite asociatilor (456), cedate in regim de leasing financiar (2678), distruse de calamitati (671)

          -Valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105, 6588)

          -Valoarea de aport a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societati (261,263, 265)

           -Diferenta dintre valoarea neamortizata (mai mare) si valoarea de aport ( mai mica) a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altei societatii comerciale (1068)

SOLDUL  debitor al contului reprezinta valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protectie a valorilor umane si material si a altor active corporale  existente in patrimonial entitatii.

Conturile

2811-2814


                                  „Amorizari privind imobilizarile corporale”

Dupa continutul economic sunt conturi substractive sau rectificative ale valorii imobilizarilor corporale, iar dupa functia contabila sunt conturi de pasiv, care tin evidenta amortizarii imobilizarilor corporale.

In  CREDIT se inregistreaza:

           -Amortizarea imobilizarilor corporale (6811)

            -Amortizarea investitiilor efectuate de catre chiriasi la imobilizarile corporale inchiriate si restituite proprietarului (212, 2131 la 2134, 214)

In DEBIT se inregistreaza:

            -Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale scoase din activ (2112,212,2131 la 2134,214)

SOLDUL creditor al conturilor reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale existente in patrimoniu.

Contul 231


                                  “Imobilizari corporale in curs de executie”

Dupa continutul economic este un cont de imobilizari corporale, iar dupa functia contabila este un cont de activ, care tine evidenta imobilizarilor corporale in curs de executie.

In  DEBIT se inregistreaza:

           -Valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie facturate de catre terti(404), executate de catre entitate (722), primite ca aport social (456).

 In  CREDIT se inregistreaza

           -Valoarea imobilizarilor corporale finalizate si receptionate (212, 2131 la 2134,214)

            -Valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie cedate(6583), retrase de catre asociati (456), distruse de calamitati (671)

SOLDUL  debitor al contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie existente in patrimoniul entitatii.

Contul 232


                               „Avansuri acordate pentru imobilizari corporale”

In DEBIT se inregistreaza:             -Avansuri acordate furnizorilor de imobilizari corporale (5121, 5124, 5311, 5314)

In CREDIT se inregistreaza:

   -Valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale,decontate (404)

SOLDUL debitor al contului reprezinta valoarea avansurilor acordate  furnizorilor de imobilizari corporale, nedecontate.

             *Alte conturi specifice: 6583 „Cheltuieli privind  activele cedate si alte operatii de capital”, 6811”Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”, 7583 “Venituri din vanzarea activelor si altor operatii de capital”, 8031 “Imobilizari corporale luate in chirie”

3 OPERATII PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

In contabilitatea imobilizarilor corporale intalnim urmatoarele tipuri de operatii:

ü                 Intrarile prin achizitie cu titlu oneros

                                        21                            =                                   404

                                 Imobilizari corporale                                              Furnizori de imobilizari

                             (pentru costul de achizitie)                                (pentru costul de achizitie plus TVA de dedus)

ü                 Imobilizarile corporale obtinute din productia proprie

                                        21                             =                                  72

        Imobilizari corporale                               Venituri din productia de imobilizari

ü                 Investitii realizate de catre terti

                            231                           =                                  401

                Imobilizari corporale                                                              Furnizori

                 in curs  de executie

                             21                            =                                  231         

                Imobilizari corporale                                          Imobilizari corporale

                                                                                                       in curs de executie

                            401                           =                                  512

                         Furnizori                                                             Conturi la banci

ü                 Reevaluarea imobilizarilor corporale

                             21                            =                                  105

                 Imobilizari corporale                                          Rezerve din reevaluare

ü                 Imobilizari corporale achizitionate in leasing

                             21                            =                                   167

                      Imobilizari corporale                              Alte datorii si imprumuturi asimilate

ü                 Lucrari de modernizare a imobilizarilor corporale

                             21                            =                                   722

                     Imobilizari corporale                                           Venituri din productia

                                                                                                 de imobilizari corporale

ü                 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

                             232                           =                                  512

                          Avansuri acordate                                       Conturi curente la banci

                pentru imobilizari corporale   

ü                 Imobilizari corporale donate

·                    Scoaterea din gestiune

                            281                           =                                  21

                 Amortizari privind                                                        Imobilizari corporale

              imobilizarile corporale

                            6582                         =                                 7582

              Donatii si subventii acordate                                      Venituri din donatii si subventii

                                                                                                                  primite

ü                 Intrarile de imobilizari cu titlu gratuit  prin donatii sau prin plusuri la inventar

                           21                              =                                131

                Imobilizari corporale                                          Subventii pentru investitii         

ü                 Imobilizari corporale distruse de calamitati

                          671                             =                                21

       Cheltuieli privind calamitatile                                               Imobilizari corporale

      si alte evenimente extraordinare       

                                      21                               =                               131

                              Imobilizari corporale                                          Subventii pentru investitii         

Intrarile de imobilizari prin aport in natura

                                 21                               =                             1012

         Imobilizarile corporale                                       Capitalul subscris varsat

                                                                                       1043

                                                                                                  Prima de aport
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 927
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site