Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


STUDIU DE PRACTICA LA DISCIPLINA - CONTABILITATE FINANCIARA - Fundamentarea documentara a inregistrarilor operatiilor economice si financiare in contabilitate

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


STUDIU DE PRACTICA LA DISCIPLINA - CONTABILITATE FINANCIARA - Fundamentarea documentara a inregistrarilor operatiilor economice si financiare in contabilitate

            Orice operatie economica sau financiara pentru a fi inregistrata in contabilitate trebuie sa fie consemnata intr-un document intocmit la locul si momentul producerii ei.

            Privite din punctul de vedere al procesului de cunoastere si gestiune a patrimoniului, documentele justificative indeplinesc doua functii :

-         Informationala ;

-         Gestionara.

Functia informationala consta in faptul ca ele asigura datele de intrare in sistemul

contabil, furnizand informatii de reflectare si control pentru cunoasterea fiecarei operatii care provoaca modificari in masa patrimoniala.

Functia gestionara a documentelor justificative rezulta din faptul ca ele fac

dovada infaptuirii operatiilor economice si financiare.

            Inregistrarea operatiilor in conturi pe baza documentelor justificative, confera calitatea de forta probanta in raporturile economico-juridice. Ele angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat ori inregistrat in contabilitate.

            Pentru inregistrarea operatiilor economice si financiare in contabilitate se utilizeaza documente justificative tipizate, stabilite de Ministerul Finantelor in functie de natura elementelor patrimoniale. De exemplu:

-         pentru gestiunea mijloacelor fixe se folosesc:

o       registrul numerelor de inventar;

o       registrul pentru evidenta mijloacelor fixe;

o       fisa mijlocului fix;

o       bon de miscare al mijlocului fix;

o       proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe;

-         pentru gestiunea stocurilor se folosesc:

o       nota de receptie si constatare de diferente;

o       bon de primire in consignatie;

o       bon de predare, transfer, restituire;

o       bon de consum;

o       dispozitia de livrare;

o       fisa de magazie;

o       fisa de cont analitica pentru valori materiale;

o       registrul stocurilor;

o       lista de inventariere;

-         pentru mijloacele banesti se folosesc:

o       chitanta, chitanta fiscala;

o       dispozitia de plata / incasare;

o       registrul de casa;

o       factura;

o       decont TVA si altele;

-         pentru salarii si alte drepturi de personal se folosesc:

o       state de salarii;

o       lista de avans chenzinal;

o       stat de premii;

o       ordine de deplasare;

o       decont de cheltuieli;

o       lista de indemnizatii pentru concedii de odihna.


Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate angajeaza raspunderea

persoanelor care le-au intocmit, vizat, ori inregistrat in contabilitate, dupa caz.

Documentele justificative trebuie sa cuprinda, de regula, urmatoarele elemente:

-         denumirea documentului;

-         denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul;

-         numarul si data intocmirii acestuia;

-         mentionarea celeilalte parti care participa la efectuarea operatiei patrimoniale;

-         continutul operatiei patrimoniale;

-         datele cantitative si valorice;

-         numele, prenumele si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat;

-         alte elemente care se considera necesare.

Registrele de contabilitate sunt documente contabile necesare pentru prelucrarea

informatiilor cuprinse in documente justificative si inregistrarea in contabilitate.

Principalele registre care se folosesc in contabilitate sunt:

-         REGISTRUL JURNAL in care se inregistreaza, prin articole contabile, operatiunile patrimoniale in ordine cronologica dupa data intocmirii documentelor sau a intrarii lor in unitate. Se pot folosi registre auxiliare pentru: aprovizionari, vanzari, trezorerie, alte operatii;

-         REGISTRUL INVENTAR serveste pentru inregistrarea tuturor elementelor patrimoniale de active, datorii si capital propriu, inventariate in conformitate cu prevederile legale. Elementele patrimoniale din registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care sustin posturile din bilant.

-         REGISTRUL CARTEA MARE prin intermediul caruia se inscriu lunar, direct sau prin regruparea pe conturi corespondente, inregistrarile care s-au efectuat in registrul jurnal. In registrul Cartea mare se stabileste situatia fiecarui cont cu datele privind soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldul final.

Cartea Mare sta la baza intocmirii balantei de verificare prin intermediul caruia se valideaza corectitudinea aritmetica a inregistrarilor efectuate pe parcursul unei luni si de la inceputul anului in registrul jurnal si cartea Mare.


MONOGRAFIE CONTABILA A PRINCIPALELOR OPERATIUNI ECONOMICE

         Exemplificari simplificate.

         CLASA 1. Conturi de capitaluri.

-         subscrierea capitalului social de catre actionari sau asociati:

456

=

1011

            varsarea capitalului social de catre actionari sau asociati:

%

5311

5121

211

212

clasa 3

=

456

-         concomitent:

1011

=

1012

-         cresterea capitalului social:

%

107

129

104

106

=

1012

-         reducerea capitalului social cu pierderile inregistrate:

1012

=

%

107

121

-         acoperirea pierderilor:

107

=

121

-         repartizarea profitului reportat:

107

=

%

106

111

112

457

-         acoperirea pierderilor reportate:

%

121

1061

1012

=

107

-         inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:

Clasa 7

=

121

121

=

Clasa 6

-         reducerea capitalului social cu pierderile inregistrate in exercitiile precedente:

1012

=

121

-         repartizarea profitului net din exercitiul precedent:

121

=

129

-         inregistrarea subventiilor de primit:

445

=

131

-         constituirea provizioanelor reglementate:

6874

=

141


-         emiterea de obligatiuni:

%

461

169

=

161

-         inregistrarea dobanzii aferente:

666

=

1681

-         plata ratelor:

%

1681

161

=

5121

            CLASA 2. Conturi de imobilizari.

-         cheltuieli de constituire platite prin:

201

=

%

5311

5121

                        - amortizarea: 

6811

=

2801

                        - amortizarea totala:

2801

=

201

-         cheltuieli de cercetare dezvoltare efectuate de un furnizor:

%

203

4426

=

404

-         cheltuieli privind procurarea de programe informatice:

%

208

4426

=

404

-         intrari de mijloace fixe:

%

212

4426

=

404

212

=

722

212

=

456

212

=

131

212

=

231

            iesirea de mijloace fixe:

complet amortizate

281

=

212

%

6871

281

=

212

-         constituirea de provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale:

6811

=

291

-         anularea provizioanelor constituite:

291

=

7813

-         cheltuieli efectuate cu scoaterea din functiune a mijloacelor fixe: de un furnizor:

628

=

401

3018

=

779

            CLASA 3. Stocuri, productie in curs de executie.

-         achizitii de la furnizori conform facturilor:

%

Clasa 3

4426

=

401

-         diferente:o       in plus

308

=

401

308

=

542

o       in minus

300

=

308

-         diferente de pret in minus fata de pretul prestabilit, aferente iesirilor:

diferente la materii prime:

308

=

600

-         materii prime, date spre prelucrare sau in custodie la terti:

351

=

300

-         consum de materii prime:

600

=

300

-         bunuri obtinute din productia proprie:

%

323

341

345

346

361

=

711

-         diferente de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul prestabilit) aferent produselor intrate in gestiune din productia proprie:

348

=

711

-         diferente de pret in minus aferente produselor intrate in gestiune din productia proprie:

711

=

348

-         diferente de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare:

711

=

348

-         diferente de pret in minus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare:

348

=

711

-         vanzarea catre terti:

411

=

%

701

4427

-         concomitent se inregistreaza scoaterea din evidenta a bunurilor vandute:

711

=

345

-         evidentierea productiei, lucrarilor si serviciilor in curs de executie la finele perioadei:

%

331

332

=

711

-         receptionarea marfurilor intrate in reteaua ce amanuntul:

- pret de achizitie:

%

371

4426

=

401

                        - adaos comercial:

371

=

378

                        - T.V.A. neexigibila:

371

=

4428

-         vanzarea marfurilor din depozit in baza facturilor:

411

=

%

707

4427


-         concomitent se descarca gestiunea:

%

607

378

=

371

-         vanzarea marfurilor din reteaua cu amanuntul:

411

=

%

707

4427

-         concomitent se descarca gestiunea:

%

607

378

4428

=

371

-         venituri in baza facturilor emise din lucrari executate si servicii prestate:

411

=

%

704

4427

-         anterior s-au inregistrat cheltuielile aferente acestor activitati astfel:

Clasa 6

=

Ct. 300

Ct. 301

Ct. 381

Ct. 421

Etc.

-         minusuri in gestiune constatate cu ocazia inventarierii:

600

=

300

-         imputarea minusurilor din gestiune in sarcina persoanelor vinovate:

461

=

%

758

4427

-         plusuri in gestiune constatate cu ocazia inventarierii:

300

=

600

-         constituirea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor:

681

=

390

-         anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs:

390

=

781

CLASA 4. Conturi de terti.

                  Operatiuni cu furnizori

-         achizitii de stocuri in cursul perioadei(inventor permanent)

%

clasa 3

4426

=

401

-         achizitii de stocuri in cursul perioadei(inventor intermitent)

      %

600

4426

=

401

-         plati efectuate la furnizori

401

=

%

512

531

541

542

-         decontari pe baza de efecte comerciale

401

=

403


-         inregistrarea efectelor comerciale achitate furnizorilor la scadenta

403

=

5121

-         inregistrarea sconturilor obtinute de la furnizori

401

=

767

-         inregistrarea primirii de materiale din livrari de la furnizori, fara factura

%

301

4428

=

408

-         inregistrarea facturii primite de la furnizor

408

=

401

-         concomitent inregistrare TVA

4426

=

4428

-         inregistrarea avansurilor acordate furnizorilor

409

=

5121

-         decontarea avansurilor cu furnizorii

401

=

409

Operatiuni cu clienti

-         vanzare de produse si marfuri pe baza de factura la pret negociat

411

=

%

701

4427

4428

-         venituri din lucrari si servicii facturate

411

=

%

704

4127

-         incasarea si decontarea sumelor datorate clienti

%

5121

5311

413

=

411

-         reactivarea clientilor scosi din evidenta

411

=

754

-         inregistrarea clientilor incerti sau in litigiu

416

=

411

654

=

416

Operatiuni privind drepturile salariale si sociale

-         inregistrarea statului de plata al salariilor

641

=

421

-         plata avansurilor la salarii

425

=

5311

-         inregistrarea obligatiilor unitatii fata de bugetul asigurarilor sociale

645

=

4311

-         inregistrarea fondului de somaj

6452

=

4371

-         inregistrarea fondului de risc si alte fonduri speciale

635

=

447

-         inregistrarea fondului pentru sanatate

4311
=

447


-         inregistrarea retinerilor privind obligatiile personalului prin statele de plata a salariilor

421

=

%

444

4312

4372

425

427

426

-         inregistrarea retinerilor privind obligatiile personalului din ajutoare sociale

423

=

%

444

4312

4372

427

426

-         sume datorate personalului care suporta din asigurari sociale

4311

=

423

-         plata salariilor si ajutoarelor sociale

 %

421

423

=

5311

-         achitarea din contul curent al obligatiilor sociale

%

444

4311

4312

4371

4372

427

447

=

5121

Decontari cu bugetul statului si alte organisme publice

-         inregistrarea impozitului pe profit

691

=

441

-         inregistrarea impozitului pe salarii retinut

%

421

423

424

=

444

-         inregistrarea impozitului pe dividende

457

=

446

-         inregistrarea platii datoriilor la buget

%

441

444

446

=

512

-         inregistrarea regularizarii TVA la stabilirea obligatiei de plata sau drepturile de recuperat

a)      inchiderea contului TVA

4427

=

%

4426

4423

b)      in cazul cand TVA deductibil este mai mare decat TVA colectat

%

4427

4424

=

4426

c) plata TVA la buget

4423

=

5121

d) incasare  TVA de la buget

5121

=

4424

Operatiuni cu debitori si creditori

-         sume datorate de terti pentru chirii

461

=

706

-         valoare debitelor prescrise sau debitori insolvabili scosi din evidenta

671

=

461

-         diferente nefavorabile de curs valutar aferente debitelor in valuta

665

=

461

-         diferente favorabile de curs valutar aferente debitelor in valuta

461

=

765

CLASA 5. Conturi de trezorerie

-         aport al intreprinzatorului

5121

=

108

-         remiterea efectelor comerciale spre incasare :

 5112

=

411

5121

=

5112

-         depunerea in contul curent a incasarilor

5121

=

581

-         credite bancare pe termen mediu si lung incasate

5121

=

162

-         valoarea creditelor rambursate

162

=

5121

-         dobanzi platite

168

=

5121

-         achitare furnizori

401

=

5121

-         plata comisioanelor bancare

627

=

5121

-         inregistrarea cheltuielilor cu dobanzi

666

=

5198

-         rambursarea creditului si achitarea dobanzii

%

5191

5198

=

5121

-         se inregistreaza constituirea de provizioane pentru titluri de plasament

6863

=

590

-         se inregistreaza valoarea provizioanelor anulate in anul urmator

590

=

7863

          CLASA 6. Conturi de cheltuieli

-         valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum si lipsuri neimputabile

600

=

%

300

308

-         valoarea consumului de energie si apa

%

605

4426

=

401

-         valoare serviciilor postale si a taxelor de comunicatie

%

626

4426

=

5321

-         prorata din taxe pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila

635

=

168

-         valoarea sconturilor acordate clientilor

667

=

411

-         valoarea pierderilor din calamitati

671

=

300

-         valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea cu caracter exceptional, survenite in conturile de creante debitori diversi

687

=

496

-         valoarea impozitului pe profit

631

=

441

-         includerea la finele exercitiului a conturilor de cheltuieli

121

=

%

CLASA 7. Conturi venituri

-         contravaloarea lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care au fost emise facturi catre clienti

 411

=

%

704

4427

-         pretul de vanzare al lucrarilor efectuate la care nu s-au emis facturi

418

=

%

704

4428

-         costul lucrarilor si serviciilor in curs de executie ( la sfarsitul perioadei)

%

332

=

711

-         venituri din creantele reactivate

411

=

754

-         contravaloarea sconturilor obtinute de la furnizori

401

=

767

-         valoarea materialelor consumabile, lipsa in gestiune imputate persoanelor vinovate

461

=

%

771

4427

-         sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor- clienti

491

=

781

-         reluarea lucrarilor si serviciilor in curs de executie

711

=

332

-         inchiderea la finele exercitiului a conturilor de venituri

%

Clasa 7

=

121


Monografie contabilaEvidentierea situatiei  patrimoniale pe luna DECEMBRIE 2004 a S.C. ILEDA GROUP S.R.L., care are ca obiect de activitate principal „ Activitati de consultanta pentru afaceri si management” si secundar „ Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule”.

                  


            Societatea ILEDA GROUP S.R.L. IASI are sediul in str. Uzinei nr.3, jud. Iasi, a luat fiinta in anul 2002, conducerea ei fiind asigurata de Adunarea asociatilor. Obiectul principal de activitate este „ Activitati de consultanta pentru afaceri si management” si cel secundar „ Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule”, avand contract de colaborare cu firma O M V ROMANIA. Activitatea societatii consta in distributia en detail a produselor petroliere marca O M V (benzina, motorina, uleiuri auto). Compartimentul contabil este alcatuit din doua persoane, un contabil sef si un economist si are ca indatoriri evidenta primara, relatia societatii cu bancile, relatia cu I T M Iasi, AJOFM Iasi, CASA JUDETEANA DE ASIGURARI SOCIALE IASI, FINANTELE PUBLICE, etc.

Capitalul social depus la infiintarea societatii este de 2.000.000 lei, facandu-se inregistrarile:

             456

=

1011

2000000

-         capitalul subscris varsat

1011

=

1012

2000000

-         depunerea capitalului social

 5121

=

456

2000000

Toate aceste inregistrari au fost facute la inregistrarea unitatii la Registrul

Comertului Iasi.

In anul 2004 unitatea a achizitionat un autoturism marca Renault pe baza unui

contract de leasing financiar de la Reifazen Leasing, contract facut in valuta la cursul zilei

2124

=

167

519554814

Concomitent s-au efectuat inregistrarile

-         inregistrat dobanda aferenta contractului de imprumut

471

=

1687

137943967

-         inregistrare pe baza de factura

o       a ratei lunare

167

=

404

5038621

4426

=

404

984606

o       dobanda lunara

1687

=

404

4329577

666

=

471

4329577

o       diferentele de curs valutar

665

=

404

266834

-         plata facturii

404

=

5121

-         lunar se inregistreaza amortizarea mijloacelor fixe (pentru autoturisme durata de amortizare este de 60 de luni)

681

=

281

8660000

-         cumparari de marfuri de la furnizori

3711

=

401

6135642

-         compensari furnizori

401

=

409

10000000

-         plata furnizorilor prin banca

401

=

5121

78456502

-         plata furnizorilor prin casa

401

=

5311

103025989

-         acordat avans decontare

401

=

542

1202100

-         vanzari de produse finite

411

=

701

8804994


-         prestari servicii

411

=

704

187383290

-         vanzari de marfuri

411

=

707

2500000

-         retineri din salarii

421

=

%

43113

4312

4372

444

3152500

4607000

485000

2386900

-         decontari TVA

4423

=

4424

2183485

4426

=

401

24021878

4427

=

4423

13728896

4427

=

4426

24021878

-         incasari prin banca

5121

=

411

241787108

5121

=

581

33763020

5121

=

766

154599

-         incasari prin casa

5311

=

4551

110000000

-         trecut pe costuri materii prime

6011

=

301

-13688158

-         cumparari materiale nestocate (benzina)

604

=

401

19788383

-         cheltuieli cu energia si apa

605

=

401

7491903

-         descarcat gestiunea cu marfurile vandute

607

=

3711

2150000

-         cheltuieli cu asigurarile

613

=

401

2101823

613

=

5121

18424264

-         cheltuieli protocol

623

=

401

9733710

-         cheltuieli posta, telefon

626

=

401

12787480

-         comisioane si alte cheltuieli bancare

627

=

401

931201

627

=

5121

381378

-         servicii terti

628

=

401

106573555

-         impozite si taxe (taxe mijloace de transport, impozit pe cladiri)

635

=

4472

363750

-         cheltuieli cu salariile

6451

=

43111

10670000

6451

=

4471

242500

6452

=

43112

1455000

6453

=

43112

3395000

-         diferente de curs valutar

665

=

401

-168164

691

=

441

12009122


-         inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

%

701

704

707

741

765

766

=

121

8804994

187383290

2500000

18060000

1965670

154599

121

=

%

6011

604

605

607

613

623

626

627

628

635

641

6451

6452

6453

665

691

-1368818

19788383

7491903

2150000

20526087

9733710

12787480

1312579

106573555

363750

51560000

10912500

1455000

3395000

-168164

12009122


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 832
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site