Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


STUDIU DE PRACTICA LA DISCIPLINA - CONTABILITATE FINANCIARA - Fundamentarea documentara a inregistrarilor operatiilor economice si financiare in contabilitate

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micSTUDIU DE PRACTICA LA DISCIPLINA - CONTABILITATE FINANCIARA - Fundamentarea documentara a inregistrarilor operatiilor economice si financiare in contabilitate

Orice operatie economica sau financiara pentru a fi inregistrata in contabilitate trebuie sa fie consemnata intr-un document intocmit la locul si momentul producerii ei.Privite din punctul de vedere al procesului de cunoastere si gestiune a patrimoniului, documentele justificative indeplinesc doua functii :

Informationala ;

Gestionara.

Functia informationala consta in faptul ca ele asigura datele de intrare in sistemul

contabil, furnizand informatii de reflectare si control pentru cunoasterea fiecarei operatii care provoaca modificari in masa patrimoniala.

Functia gestionara a documentelor justificative rezulta din faptul ca ele fac

dovada infaptuirii operatiilor economice si financiare.

Inregistrarea operatiilor in conturi pe baza documentelor justificative, confera calitatea de forta probanta in raporturile economico-juridice. Ele angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat ori inregistrat in contabilitate.

Pentru inregistrarea operatiilor economice si financiare in contabilitate se utilizeaza documente justificative tipizate, stabilite de Ministerul Finantelor in functie de natura elementelor patrimoniale. De exemplu:

pentru gestiunea mijloacelor fixe se folosesc:

o       registrul numerelor de inventar;

o       registrul pentru evidenta mijloacelor fixe;

o       fisa mijlocului fix;

o       bon de miscare al mijlocului fix;

o       proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe;

pentru gestiunea stocurilor se folosesc:

o       nota de receptie si constatare de diferente;

o       bon de primire in consignatie;

o       bon de predare, transfer, restituire;

o       bon de consum;

o       dispozitia de livrare;

o       fisa de magazie;

o       fisa de cont analitica pentru valori materiale;

o       registrul stocurilor;

o       lista de inventariere;

pentru mijloacele banesti se folosesc:

o       chitanta, chitanta fiscala;

o       dispozitia de plata / incasare;

o       registrul de casa;

o       factura;

o       decont TVA si altele;

pentru salarii si alte drepturi de personal se folosesc:

o       state de salarii;

o       lista de avans chenzinal;

o       stat de premii;

o       ordine de deplasare;

o       decont de cheltuieli;

o       lista de indemnizatii pentru concedii de odihna.

Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate angajeaza raspunderea

persoanelor care le-au intocmit, vizat, ori inregistrat in contabilitate, dupa caz.

Documentele justificative trebuie sa cuprinda, de regula, urmatoarele elemente:

denumirea documentului;

denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul;

numarul si data intocmirii acestuia;

mentionarea celeilalte parti care participa la efectuarea operatiei patrimoniale;

continutul operatiei patrimoniale;

datele cantitative si valorice;

numele, prenumele si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat;

alte elemente care se considera necesare.

Registrele de contabilitate sunt documente contabile necesare pentru prelucrarea

informatiilor cuprinse in documente justificative si inregistrarea in contabilitate.

Principalele registre care se folosesc in contabilitate sunt:

REGISTRUL JURNAL in care se inregistreaza, prin articole contabile, operatiunile patrimoniale in ordine cronologica dupa data intocmirii documentelor sau a intrarii lor in unitate. Se pot folosi registre auxiliare pentru: aprovizionari, vanzari, trezorerie, alte operatii;

REGISTRUL INVENTAR serveste pentru inregistrarea tuturor elementelor patrimoniale de active, datorii si capital propriu, inventariate in conformitate cu prevederile legale. Elementele patrimoniale din registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care sustin posturile din bilant.

REGISTRUL CARTEA MARE prin intermediul caruia se inscriu lunar, direct sau prin regruparea pe conturi corespondente, inregistrarile care s-au efectuat in registrul jurnal. In registrul Cartea mare se stabileste situatia fiecarui cont cu datele privind soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldul final.

Cartea Mare sta la baza intocmirii balantei de verificare prin intermediul caruia se valideaza corectitudinea aritmetica a inregistrarilor efectuate pe parcursul unei luni si de la inceputul anului in registrul jurnal si cartea Mare.

MONOGRAFIE CONTABILA A PRINCIPALELOR OPERATIUNI ECONOMICE

Exemplificari simplificate.

CLASA 1. Conturi de capitaluri.

subscrierea capitalului social de catre actionari sau asociati:

varsarea capitalului social de catre actionari sau asociati:

clasa 3

concomitent:

cresterea capitalului social:

reducerea capitalului social cu pierderile inregistrate:

acoperirea pierderilor:

repartizarea profitului reportat:

acoperirea pierderilor reportate:

inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:

Clasa 7

Clasa 6

reducerea capitalului social cu pierderile inregistrate in exercitiile precedente:

repartizarea profitului net din exercitiul precedent:

inregistrarea subventiilor de primit:

constituirea provizioanelor reglementate:

emiterea de obligatiuni:

inregistrarea dobanzii aferente:

plata ratelor:

CLASA 2. Conturi de imobilizari.

cheltuieli de constituire platite prin:

- amortizarea:

- amortizarea totala:

cheltuieli de cercetare dezvoltare efectuate de un furnizor:

cheltuieli privind procurarea de programe informatice:

intrari de mijloace fixe:

iesirea de mijloace fixe:

complet amortizate

constituirea de provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale:

anularea provizioanelor constituite:

cheltuieli efectuate cu scoaterea din functiune a mijloacelor fixe: de un furnizor:

CLASA 3. Stocuri, productie in curs de executie.

achizitii de la furnizori conform facturilor:

Clasa 3

diferente:

o       in plus

o       in minus

diferente de pret in minus fata de pretul prestabilit, aferente iesirilor:

diferente la materii prime:

materii prime, date spre prelucrare sau in custodie la terti:

consum de materii prime:

bunuri obtinute din productia proprie:

diferente de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul prestabilit) aferent produselor intrate in gestiune din productia proprie:

diferente de pret in minus aferente produselor intrate in gestiune din productia proprie:

diferente de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare:

diferente de pret in minus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare:

vanzarea catre terti:

concomitent se inregistreaza scoaterea din evidenta a bunurilor vandute:

evidentierea productiei, lucrarilor si serviciilor in curs de executie la finele perioadei:

receptionarea marfurilor intrate in reteaua ce amanuntul:

- pret de achizitie:

- adaos comercial:

- T.V.A. neexigibila:

vanzarea marfurilor din depozit in baza facturilor:

concomitent se descarca gestiunea:

vanzarea marfurilor din reteaua cu amanuntul:

concomitent se descarca gestiunea:

venituri in baza facturilor emise din lucrari executate si servicii prestate:

anterior s-au inregistrat cheltuielile aferente acestor activitati astfel:

Clasa 6

Ct. 300

Ct. 301

Ct. 381

Ct. 421

Etc.

minusuri in gestiune constatate cu ocazia inventarierii:

imputarea minusurilor din gestiune in sarcina persoanelor vinovate:

plusuri in gestiune constatate cu ocazia inventarierii:

constituirea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor:

anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs:

CLASA 4. Conturi de terti.

Operatiuni cu furnizori

achizitii de stocuri in cursul perioadei(inventor permanent)

clasa 3

achizitii de stocuri in cursul perioadei(inventor intermitent)

%

plati efectuate la furnizori

decontari pe baza de efecte comerciale

inregistrarea efectelor comerciale achitate furnizorilor la scadenta

inregistrarea sconturilor obtinute de la furnizori

inregistrarea primirii de materiale din livrari de la furnizori, fara factura

inregistrarea facturii primite de la furnizor

concomitent inregistrare TVA

inregistrarea avansurilor acordate furnizorilor

decontarea avansurilor cu furnizorii

Operatiuni cu clienti

vanzare de produse si marfuri pe baza de factura la pret negociat

venituri din lucrari si servicii facturate

incasarea si decontarea sumelor datorate clienti

reactivarea clientilor scosi din evidenta

inregistrarea clientilor incerti sau in litigiu

Operatiuni privind drepturile salariale si sociale

inregistrarea statului de plata al salariilor

plata avansurilor la salarii

inregistrarea obligatiilor unitatii fata de bugetul asigurarilor sociale

inregistrarea fondului de somaj

inregistrarea fondului de risc si alte fonduri speciale

inregistrarea fondului pentru sanatateinregistrarea retinerilor privind obligatiile personalului prin statele de plata a salariilor

inregistrarea retinerilor privind obligatiile personalului din ajutoare sociale

sume datorate personalului care suporta din asigurari sociale

plata salariilor si ajutoarelor sociale

%

achitarea din contul curent al obligatiilor sociale

Decontari cu bugetul statului si alte organisme publice

inregistrarea impozitului pe profit

inregistrarea impozitului pe salarii retinut

inregistrarea impozitului pe dividende

inregistrarea platii datoriilor la buget

inregistrarea regularizarii TVA la stabilirea obligatiei de plata sau drepturile de recuperat

a)      inchiderea contului TVA

b)      in cazul cand TVA deductibil este mai mare decat TVA colectat

c) plata TVA la buget

d) incasare    TVA de la buget

Operatiuni cu debitori si creditori

sume datorate de terti pentru chirii

valoare debitelor prescrise sau debitori insolvabili scosi din evidenta

diferente nefavorabile de curs valutar aferente debitelor in valuta

diferente favorabile de curs valutar aferente debitelor in valuta

CLASA 5. Conturi de trezorerie

aport al intreprinzatorului

remiterea efectelor comerciale spre incasare :

5112

depunerea in contul curent a incasarilor

credite bancare pe termen mediu si lung incasate

valoarea creditelor rambursate

dobanzi platite

achitare furnizori

plata comisioanelor bancare

inregistrarea cheltuielilor cu dobanzi

rambursarea creditului si achitarea dobanzii

se inregistreaza constituirea de provizioane pentru titluri de plasament

se inregistreaza valoarea provizioanelor anulate in anul urmator

CLASA 6. Conturi de cheltuieli

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum si lipsuri neimputabile

valoarea consumului de energie si apa

valoare serviciilor postale si a taxelor de comunicatie

prorata din taxe pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila

valoarea sconturilor acordate clientilor

valoarea pierderilor din calamitati

valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea cu caracter exceptional, survenite in conturile de creante debitori diversi

valoarea impozitului pe profit

includerea la finele exercitiului a conturilor de cheltuieli

CLASA 7. Conturi venituri

contravaloarea lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care au fost emise facturi catre clienti

411

pretul de vanzare al lucrarilor efectuate la care nu s-au emis facturi

costul lucrarilor si serviciilor in curs de executie ( la sfarsitul perioadei)

venituri din creantele reactivate

contravaloarea sconturilor obtinute de la furnizori

valoarea materialelor consumabile, lipsa in gestiune imputate persoanelor vinovate

sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor- clienti

reluarea lucrarilor si serviciilor in curs de executie

inchiderea la finele exercitiului a conturilor de venituri

Clasa 7

Monografie contabila

Evidentierea situatiei patrimoniale pe luna DECEMBRIE 2004 a S.C. ILEDA GROUP S.R.L., care are ca obiect de activitate principal " Activitati de consultanta pentru afaceri si management" si secundar " Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule".

Societatea ILEDA GROUP S.R.L. IASI are sediul in str. Uzinei nr.3, jud. Iasi, a luat fiinta in anul 2002, conducerea ei fiind asigurata de Adunarea asociatilor. Obiectul principal de activitate este " Activitati de consultanta pentru afaceri si management" si cel secundar " Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule", avand contract de colaborare cu firma O M V ROMANIA. Activitatea societatii consta in distributia en detail a produselor petroliere marca O M V (benzina, motorina, uleiuri auto). Compartimentul contabil este alcatuit din doua persoane, un contabil sef si un economist si are ca indatoriri evidenta primara, relatia societatii cu bancile, relatia cu I T M Iasi, AJOFM Iasi, CASA JUDETEANA DE ASIGURARI SOCIALE IASI, FINANTELE PUBLICE, etc.

Capitalul social depus la infiintarea societatii este de 2.000.000 lei, facandu-se inregistrarile:

456

capitalul subscris varsat

depunerea capitalului social

5121

Toate aceste inregistrari au fost facute la inregistrarea unitatii la Registrul

Comertului Iasi.

In anul 2004 unitatea a achizitionat un autoturism marca Renault pe baza unui

contract de leasing financiar de la Reifazen Leasing, contract facut in valuta la cursul zilei

Concomitent s-au efectuat inregistrarile

inregistrat dobanda aferenta contractului de imprumut

inregistrare pe baza de factura

o       a ratei lunare

o       dobanda lunara

o       diferentele de curs valutar

plata facturii

lunar se inregistreaza amortizarea mijloacelor fixe (pentru autoturisme durata de amortizare este de 60 de luni)

cumparari de marfuri de la furnizori

compensari furnizori

plata furnizorilor prin banca

plata furnizorilor prin casa

acordat avans decontare

vanzari de produse finite

prestari servicii

vanzari de marfuri

retineri din salarii

decontari TVA

incasari prin banca

incasari prin casa

trecut pe costuri materii prime

cumparari materiale nestocate (benzina)

cheltuieli cu energia si apa

descarcat gestiunea cu marfurile vandute

cheltuieli cu asigurarile

cheltuieli protocol

cheltuieli posta, telefon

comisioane si alte cheltuieli bancare

servicii terti

impozite si taxe (taxe mijloace de transport, impozit pe cladiri)

cheltuieli cu salariile

diferente de curs valutar

inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1556
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved