Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateC
C sharpCalculatoareCorel drawDot netExcelFox pro
FrontpageHardwareHtmlInternetJavaLinux
MatlabMs dosPascalPhpPower pointRetele calculatoare
SqlTutorialsWebdesignWindowsWordXml

CAIET DE PRACTICA - CONTABILITATE DE GESTIUNE

calculatoare

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Schemele logice (organigrama)
Administrarea rolurilor Oracle9I
Ghid pentru calculatoare - Prelucrarea si stocarea informatiilor, sursa, placa de baza etc
Aplicatii de e-guvernare
Gestiunea unui Hipermarket
Procese Markov (Markov Analysis)
Operatori speciali. Pointeri
CODIFICAREA DATELOR
Etapele de realizare a sistemelor informatice
Mediul de programare SCILAB

TERMENI importanti pentru acest document

caiet de practica contabilitate : caiet practica contabilitate : caiet de practica cig anul 2 : caiet de practica contabilitate anul 2 : :

CAIET DE PRACTICA

CONTABILITATE DE GESTIUNE


            INTRODUCERE

            Contabilitatea, pentru orice entitate economico-siciala este definita ca un proces prin care se obtin cele mai multe informatii economice necesare luarii deciziilor, in special a celor de alocare a resurselor.

            Spre deosebire de contabilitatea generala (financiara), contabilitatea de gestiune ofera o imagine detailata a fiecarei activitati, de unde si denumirea de analitica, avand urmatoarele obiective principale: calcularea costurilor, controlul de gestiune, controlul bugetar si altele.

            Contabilitatea de gestiune se organizeaza de fiecare unitate patrimoniala in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale acesteia.

            Organizarea si conducerea unei contabilitati de gestiune este facultativa, in timp ce organizarea si conducerea contabilitatii financiare este obligatorie pentru toti agentii economici.

            Contabilitatea de gestiune se organizeaza de fiecare unitate patrimoniala in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii, avand ca obiective principale urmatoarele:

-         calcularea costurilor;

-         stabilirea rezultatelor si a rentabilitatii produselor, lucrarilor si serviciilor executate;

-         intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe feluri de activitati, urmarirea si controlul executarii acestora in scopul cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale si altele;.

Contabilitatea de gestiune este destinata, in principal, pentru inregistrarea operatiilor privind

colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv pe activitati, sectii, faze de fabricatie, etc., decontarea productiei, precum si calculul costului aferent produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, inclusiv al productiei in curs de executie.

            Orice operatie economica sau financiara pentru a fi inregistrata in contabilitate trebuie sa fie consemnata intr-un document intocmit la locul si momentul producerii ei.

            Privite din punctul de vedere al procesului de cunoastere si gestiune a patrimoniului, documentele justificative indeplinesc doua functii :

-         Informationala ;

-         Gestionara.

Functia informationala consta in faptul ca ele asigura datele de intrare in sistemul contabil,

furnizand informatii de reflectare si control pentru cunoasterea fiecarei operatii care provoaca modificari in masa patrimoniala.

Functia gestionara a documentelor justificative rezulta din faptul ca ele fac dovada infaptuirii

operatiilor economice si financiare.

            Inregistrarea operatiilor in conturi pe baza documentelor justificative, confera calitatea de forta probanta in raporturile economico-juridice. Ele angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat ori inregistrat in contabilitate.

            Pentru inregistrarea operatiilor economice si financiare in contabilitate se utilizeaza documente justificative tipizate, stabilite de Ministerul Finantelor in functie de natura elementelor patrimoniale. De exemplu:

-         pentru gestiunea mijloacelor fixe se folosesc:

o       registrul numerelor de inventar;

o       registrul pentru evidenta mijloacelor fixe;

o       fisa mijlocului fix;

o       bon de miscare al mijlocului fix;

o       proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe;

-         pentru gestiunea stocurilor se folosesc:

o       nota de receptie si constatare de diferente;

o       bon de primire in consignatie;

o       bon de predare, transfer, restituire;

o       bon de consum;

o       dispozitia de livrare;

o       fisa de magazie;

o       fisa de cont analitica pentru valori materiale;

o       registrul stocurilor;

o       lista de inventariere;

-         pentru mijloacele banesti se folosesc:

o       chitanta, chitanta fiscala;

o       dispozitia de plata / incasare;

o       registrul de casa;

o       factura;

o       decont TVA si altele;

-         pentru salarii si alte drepturi de personal se folosesc:

o       state de salarii;

o       lista de avans chenzinal;

o       stat de premii;

o       ordine de deplasare;

o       decont de cheltuieli;

o       lista de indemnizatii pentru concedii de odihna.

Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor

care le-au intocmit, vizat, ori inregistrat in contabilitate, dupa caz.

Documentele justificative trebuie sa cuprinda, de regula, urmatoarele elemente:

-         denumirea documentului;

-         denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul;

-         numarul si data intocmirii acestuia;

-         mentionarea celeilalte parti care participa la efectuarea operatiei patrimoniale;

-         continutul operatiei patrimoniale;

-         datele cantitative si valorice;

-         numele, prenumele si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat;

-         alte elemente care se considera necesare.

Registrele de contabilitate sunt documente contabile necesare pentru prelucrarea informatiilor

cuprinse in documente justificative si inregistrarea in contabilitate.

Principalele registre care se folosesc in contabilitate sunt:

-         REGISTRUL JURNAL in care se inregistreaza, prin articole contabile, operatiunile patrimoniale in ordine cronologica dupa data intocmirii documentelor sau a intrarii lor in unitate. Se pot folosi registre auxiliare pentru: aprovizionari, vanzari, trezorerie, alte operatii;

-         REGISTRUL INVENTAR serveste pentru inregistrarea tuturor elementelor patrimoniale de active, datorii si capital propriu, inventariate in conformitate cu prevederile legale. Elementele patrimoniale din registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care sustin posturile din bilant.

-         REGISTRUL CARTEA MARE prin intermediul caruia se inscriu lunar, direct sau prin regruparea pe conturi corespondente, inregistrarile care s-au efectuat in registrul jurnal. In registrul Cartea mare se stabileste situatia fiecarui cont cu datele privind soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldul final.

Cartea Mare sta la baza intocmirii balantei de verificare prin intermediul caruia se valideaza corectitudinea aritmetica a inregistrarilor efectuate pe parcursul unei luni si de la inceputul anului in registrul jurnal si cartea Mare.

            Cateva exemplificari simplificate principalelor operatiuni contabile:

            CLASA 1. Conturi de capitaluri.

-         subscrierea capitalului social de catre actionari sau asociati:

456

=

1011

            varsarea capitalului social de catre actionari sau asociati:

%

5311

5121

211

212

clasa 3

=

456

-         concomitent:

1011

=

1012

-         cresterea capitalului social:

%

107

129

104

106

=

1012

-         reducerea capitalului social cu pierderile inregistrate:

1012

=

%

107

121

-         acoperirea pierderilor:

107

=

121

-         repartizarea profitului reportat:

107

=

%

106

111

112

457

-         acoperirea pierderilor reportate:

%

121

1061

1012

=

107

-         inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:

Clasa 7

=

121

121

=

Clasa 6

-         reducerea capitalului social cu pierderile inregistrate in exercitiile precedente:

1012

=

121

-         repartizarea profitului net din exercitiul precedent:

121

=

129

-         inregistrarea subventiilor de primit:

445

=

131

-         constituirea provizioanelor reglementate:

6874

=

141

-         emiterea de obligatiuni:

%

461

169

=

161

-         inregistrarea dobanzii aferente:

666

=

1681

-         plata ratelor:

%

1681

161

=

5121

            CLASA 2. Conturi de imobilizari.

-         cheltuieli de constituire platite prin:

201

=

%

5311

5121

                        - amortizarea:           

6811

=

2801

                        - amortizarea totala:

2801

=

201

-         cheltuieli de cercetare dezvoltare efectuate de un furnizor:

%

203

4426

=

404

-         cheltuieli privind procurarea de programe informatice:

%

208

4426

=

404

-         intrari de mijloace fixe:

%

212

4426

=

404

212

=

722

212

=

456

212

=

131

212

=

231

            iesirea de mijloace fixe:

complet amortizate

281

=

212

%

6871

281

=

212


-         constituirea de provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale:

6811

=

291

-         anularea provizioanelor constituite:

291

=

7813

-         cheltuieli efectuate cu scoaterea din functiune a mijloacelor fixe: de un furnizor:

628

=

401

3018

=

779

            CLASA 3. Stocuri, productie in curs de executie.

-         achizitii de la furnizori conform facturilor:

%

Clasa 3

4426

=

401

-         diferente:

o       in plus

308

=

401

308

=

542

o       in minus

300

=

308

-         diferente de pret in minus fata de pretul prestabilit, aferente iesirilor:

diferente la materii prime:

308

=

600

-         materii prime, date spre prelucrare sau in custodie la terti:

351

=

300

-         consum de materii prime:

600

=

300

-         bunuri obtinute din productia proprie:

%

323

341

345

346

361

=

711

-         diferente de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul prestabilit) aferent produselor intrate in gestiune din productia proprie:

348

=

711

-         diferente de pret in minus aferente produselor intrate in gestiune din productia proprie:

711

=

348

-         diferente de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare:

711

=

348

-         diferente de pret in minus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare:

348

=

711

-         vanzarea catre terti:

411

=

%

701

4427

-         concomitent se inregistreaza scoaterea din evidenta a bunurilor vandute:

711

=

345

-         evidentierea productiei, lucrarilor si serviciilor in curs de executie la finele perioadei:

%

331

332

=

711

-         receptionarea marfurilor intrate in reteaua ce amanuntul:

- pret de achizitie:

%

371

4426

=

401

                        - adaos comercial:

371

=

378

                        - T.V.A. neexigibila:

371=

4428

-         vanzarea marfurilor din depozit in baza facturilor:

411

=

%

707

4427

-         concomitent se descarca gestiunea:

%

607

378

=

371

-         vanzarea marfurilor din reteaua cu amanuntul:

411

=

%

707

4427

-         concomitent se descarca gestiunea:

%

607

378

4428

=

371

-         venituri in baza facturilor emise din lucrari executate si servicii prestate:

411

=

%

704

4427

-         anterior s-au inregistrat cheltuielile aferente acestor activitati astfel:

Clasa 6

=

Ct. 300

Ct. 301

Ct. 381

Ct. 421

Etc.

-         minusuri in gestiune constatate cu ocazia inventarierii:

600

=

300

-         imputarea minusurilor din gestiune in sarcina persoanelor vinovate:

461

=

%

758

4427

-         plusuri in gestiune constatate cu ocazia inventarierii:

300

=

600


-         constituirea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor:

681

=

390

-         anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs:

390

=

781

CLASA 4. Conturi de terti.

                  Operatiuni cu furnizori

-         achizitii de stocuri in cursul perioadei(inventor permanent)

%

clasa 3

4426

=

401

-         achizitii de stocuri in cursul perioadei(inventor intermitent)

      %

600

4426

=

401

-         plati efectuate la furnizori

401

=

%

512

531

541

542

-         decontari pe baza de efecte comerciale

401

=

403

-         inregistrarea efectelor comerciale achitate furnizorilor la scadenta

403

=

5121

-         inregistrarea sconturilor obtinute de la furnizori

401

=

767

-         inregistrarea primirii de materiale din livrari de la furnizori, fara factura

%

301

4428

=

408

-         inregistrarea facturii primite de la furnizor

408

=

401

-         concomitent inregistrare TVA

4426

=

4428

-         inregistrarea avansurilor acordate furnizorilor

409

=

5121

-         decontarea avansurilor cu furnizorii

401

=

409

Operatiuni cu clienti

-         vanzare de produse si marfuri pe baza de factura la pret negociat

411

=

%

701

4427

4428

-         venituri din lucrari si servicii facturate

411

=

%

704

4127


-         incasarea si decontarea sumelor datorate clienti

%

5121

5311

413

=

411

-         reactivarea clientilor scosi din evidenta

411

=

754

-         inregistrarea clientilor incerti sau in litigiu

416

=

411

654

=

416

Operatiuni privind drepturile salariale si sociale

-         inregistrarea statului de plata al salariilor

641

=

421

-         plata avansurilor la salarii

425

=

5311

-         inregistrarea obligatiilor unitatii fata de bugetul asigurarilor sociale

645

=

4311

-         inregistrarea fondului de somaj

6452

=

4371

-         inregistrarea fondului de risc si alte fonduri speciale

635

=

447

-         inregistrarea fondului pentru sanatate

4311

=

447

-         inregistrarea retinerilor privind obligatiile personalului prin statele de plata a salariilor

421

=

%

444

4312

4372

425

427

426

-         inregistrarea retinerilor privind obligatiile personalului din ajutoare sociale

423

=

%

444

4312

4372

427

426

-         sume datorate personalului care suporta din asigurari sociale

4311

=

423

-         plata salariilor si ajutoarelor sociale

 %

421

423

=

5311


-         achitarea din contul curent al obligatiilor sociale

%

444

4311

4312

4371

4372

427

447

=

5121

Decontari cu bugetul statului si alte organisme publice

-         inregistrarea impozitului pe profit

691

=

441

-         inregistrarea impozitului pe salarii retinut

%

421

423

424

=

444

-         inregistrarea impozitului pe dividende

457

=

446

-         inregistrarea platii datoriilor la buget

%

441

444

446

=

512

-         inregistrarea regularizarii TVA la stabilirea obligatiei de plata sau drepturile de recuperat

a)      inchiderea contului TVA

4427

=

%

4426

4423

b)     in cazul cand TVA deductibil este mai mare decat TVA colectat

%

4427

4424

=

4426

c) plata TVA la buget

4423

=

5121

d) incasare  TVA de la buget

5121

=

4424

Operatiuni cu debitori si creditori

-         sume datorate de terti pentru chirii

461

=

706

-         valoare debitelor prescrise sau debitori insolvabili scosi din evidenta

671

=

461

-         diferente nefavorabile de curs valutar aferente debitelor in valuta

665

=

461

-         diferente favorabile de curs valutar aferente debitelor in valuta

461

=

765


CLASA 5. Conturi de trezorerie

-         aport al intreprinzatorului

5121

=

108

-         remiterea efectelor comerciale spre incasare :

 5112

=

411

5121

=

5112

-         depunerea in contul curent a incasarilor

5121

=

581

-         credite bancare pe termen mediu si lung incasate

5121

=

162

-         valoarea creditelor rambursate

162

=

5121

-         dobanzi platite

168

=

5121

-         achitare furnizori

401

=

5121

-         plata comisioanelor bancare

627

=

5121

-         inregistrarea cheltuielilor cu dobanzi

666

=

5198

-         rambursarea creditului si achitarea dobanzii

%

5191

5198

=

5121

-         se inregistreaza constituirea de provizioane pentru titluri de plasament

6863

=

590

-         se inregistreaza valoarea provizioanelor anulate in anul urmator

590

=

7863

        

 CLASA 6. Conturi de cheltuieli

-         valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum si lipsuri neimputabile

600

=

%

300

308

-         valoarea consumului de energie si apa

%

605

4426

=

401

-         valoare serviciilor postale si a taxelor de comunicatie

%

626

4426

=

5321

-         prorata din taxe pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila635

=

168

-         valoarea sconturilor acordate clientilor

667

=

411

-         valoarea pierderilor din calamitati

671

=

300

-         valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea cu caracter exceptional, survenite in conturile de creante debitori diversi

687

=

496

-         valoarea impozitului pe profit

631

=

441

-         includerea la finele exercitiului a conturilor de cheltuieli

121

=

%

Clasa 6

CLASA 7. Conturi venituri

-         contravaloarea lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care au fost emise facturi catre clienti

 411

=

%

704

4427

-         pretul de vanzare al lucrarilor efectuate la care nu s-au emis facturi

418

=

%

704

4428

-         costul lucrarilor si serviciilor in curs de executie ( la sfarsitul perioadei)

%

332

=

711

-         venituri din creantele reactivate

411

=

754

-         contravaloarea sconturilor obtinute de la furnizori

401

=

767

-         valoarea materialelor consumabile, lipsa in gestiune imputate persoanelor vinovate

461

=

%

771

4427

-         sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor- clienti

491

=

781

-         reluarea lucrarilor si serviciilor in curs de executie

711

=

332

-         inchiderea la finele exercitiului a conturilor de venituri

%

Clasa 7

=

121

CLASA 9. Conturi de gestiune

            Din clasa 9 „ Conturi de gestiune” fac parte urmatoarele conturi, grupate astfel:

                        Grupa 90 „ Decontari interne”

                                   901 – Decontari interne privind cheltuielile;

                                   902 – Decontari interne privind productia obtinuta;

                                   903 – Decontari interne privind diferentele de pret;

                        Grupa 92 „ Conturi de calculatie”

                                   921 – Cheltuielile activitatii de baza;

                                   922 – Cheltuielile activitatilor auxiliare;

                                   923 – Cheltuielile indirecte de productie;

                                   924 – Cheltuielile generale de administratie;

                                   925 – Cheltuielile de desfacere;

                        Grupa 93 „ Costul de productie”

                                   931 – Costul productiei obtinute;

                                   932 – Costul productiei in curs de executie.

           

-         inregistrarea cheltuielilor activitatii de baza, respectiv a cheltuielilor directe

 921

=

901

-         inregistrarea cheltuielilor activitatilor auxiliare

922

=

901

-         inregisrarea cheltuielilor indirecte de productie (CIFU, CGS,  si CGA)

%

923

924

925

=

901

-         inregistrarea productiei obtinute pe parcursul perioadei de gestiune, evaluata la costuri prestabilite

931

=

902

-         repartizarea si decontarea cheltuielilor indirecte si a cheltuielilor de desfacere

921

=

%

923

924

925

-         decontarea consumurilor interne de semifabricate si a productiei auxiliare

921

=

922

-         calculul si decontarea costurilor efective aferente productiei in curs de executie

933

=

921

-         calculul si decontarea costurilor efective aferente productiei obtinute

902

=

921

-         stabilirea si inregistrarea diferentelor dintre costul prestabilit si cel efectiv

a. pentru diferente favorabile

902

=

903

                                   b. pentru diferente nefavorabile

903

=

902

-         la sfarsitul lunii inchiderea conturilor se face astfel

a. contul 931

901

=

931

                                   b. contul 933

902

=

933

                                   c. contul 903

                                               * in cazul diferentelor favorabile

903

=

901

                                               * in cazul diferentelor nefavorabile

901

=

903

                                   d. conturile 901, 902

901

=

902


S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX  S.RL. este o societate comerciala cu raspundere limitata, cu actionar unic si are ca obiect principal de activitate fabricarea de mobila pentru consumatorii casnici din Romania, urmand ca in viitorul apropiat sa patrunda si pe piata externa si  sa-si diversifice obiectul de activitate prin achizitionarea unui magazin de desfacere si prezentare a produselor proprii.  S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. mai efectueaza si reparatii si reconditionari de mobila.

Intreaga activitate de productie este subordonata managerului firmei, caruia ii revine sarcina organizarii si urmaririi modului de respectare a procesului tehnologic, respectarea conditiilor de calitate stabilite, urmarirea modului de folosire a capacitatii de productie in conditii de maxima eficienta, respectarea disciplinei tehnologice, folosirea rationala a bazei tehnologice si de materii prime puse la dispozitie.

Folosirea corespunzatoare a resurselor materiale, umane si financiare are efecte directe asupra costului productiei obtinute, care, la randul ei,  influenteaza marimea pretului de livrare, deci realizarea obiectivelor firmei.

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX  S.R.L. are personalitate juridica si detine conturi  curente,  in lei  si in valuta, deschise la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE – sucursala IASI, firma apeland la credite in valuta in special pentru achizitionarea de utilaje tehnologice.

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUXS.R.L are relatii economico-financiare si juridice directe cu Bugetul de Stat, banci, regii autonome,diverse societati, precum si cu persoane fizice, din Iasi  si din tara.

STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. are o structura organizatorica simpla, cu doua posturi manageriale.

Proprietarul este principalul responsabil pentru controlul profitului si planificare, dar este consiliat si de ceilalti doi manageri care primesc si responsabilitati decizionale.

Managerii, ca persoane investite cu autoritate si responsabilitate decizionala privind folosirea eficienta a principalelor resurse ale firmei, exercita atributii de planificare, organizare, coordonare – antrenare si control.

Orice manager, de la directorul general sau presedintele  unei mari companii multinationale pana la seful unui compartiment dintr-o firma mica, are trei categorii de responsabilitati:

Ø     Sa orienteze firme in conformitate cu misiune asi obiectivele stabilite – orientarea strategica,

Ø     Sa lucreze cu oamenii pentru crearea unui climat favorabil si dezvoltarea relatiilor inter-umane,

Ø     Sa directioneze activitatea in functie de particularitatea domeniului – sa actioneze ca specialist.

Conducerea unei firme moderne trebuie sa se bazeze tot mai mult pe informatii, din ce in ce mai diverse, pentru a putea face fata mediului concurential, caracterizat de un grad sporit de incertitudine, ceea ce a facut ca sistemele informationale sa devina o importanta resursa a firmei.

In aceste conditii rolul managerilor nu se mai limiteaza doar la a planifica, coordona si controla activitatea firmei, ci trebuie sa se orienteze si asupra sistemelor informationale, prin participarea directa la realizarea si exploatarea acestora. Ei trebuie sa fie capabili sa defineasca tipurile de informatii care le sunt necesare, sa ia deciziile de realizare a noilor sisteme informationale si sa sprijine specialistii sistemelor informatice.


Organigrama firmei se prezinta astfel:


MISIUNE : 

-         calitate in serviciile prestate

-         satisfacerea tuturor clientilor

   OBIECTIVE:

·        pe termen scurt

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L.  are sediul in com. Letcani, jud. Iasi si isi desfasoara activitatea pe piata interna, urmand a se extinde si pe piata externa. Obiectul principal de activitate al societatii il constituie  realizarea de mobilier la comanda.

Maniera in care intreprinderea isi organizeaza serviciile si isi desfasoara activitatea de marketing poate fi decisiva pentru relatiile sale cu mediul de afaceri inconjurator.

Analiza activitatii firmei s-a realizat prin intermediul a 3 aspecte de baza :

·        Furnizorii – sunt producatori interni, care furnizeaza materiile prime si materialele necesare societatii, cum ar fi cheresteaua, furniturile, stofele s.a., iar relatiile se realizeaza prin comanda.

·        Clientii – sunt cu precadere interni, persoane fizice si juridice.

·        Concurenta – este reprezentata de mai multe firme cu acelasi profil din Iasi, cat si din tara.

FLUXURI TEHNOLOGICE DE BAZA

La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. pot fi identificate urmatoarele sisteme informationale:

-         furnizori

-         clienti

-         stocuri de materii prime

-         mijloace fixe

-         personal si salarizare

-         productie

-         contabilitate generala.

FURNIZORI

Scopul sistemului informational Furnizori este de a asigura urmarirea creditului acordat de furnizori, prin evidenta facturilor si a notelor/ordinelor de plata, precum si determinarea in orice moment a resurselor financiare disponibile.


INTRARI:

-         Facturi – apar intr-un singur exemplar la intrarea materiilor prime in magazie si sunt insotite de un aviz de expeditie.

-         N.I.R.C.D. – se intocmeste in 2 exemplare dupa intrarea si receptionarea materiilor prime in magazie. Un exemplar ramane la magazie iar cel de-al doilea este trimis la contabil, unde se intocmeste o nota contabila si se arhiveaza.

-         Documente de plata – ordine de plata, chitante, cecuri.

-         Aviz de expeditie – insoteste factura si are acelasi parcurs cu factura.

IESIRI:

-         Raport de date furnizori – se realizeaza lunar de catre seful departamentului productie, pe baza facturilor si avizelor de expeditie si este trimis la conducere, ca sprijin pentru luarea deciziilor.

CLIENTI

Scopul sistemului  este de a sprijini conducerea la identificarea clientilor care solicita lucrarile societatii si a clientilor neincasati. Cu ajutorul acestui sistem sunt gestionate creantele firmei, urmarindu-se culegerea si prelucrarea datelor privind lucrarile pe credit.

INTRARI:

-         Deviz de lucrari – se intocmeste de seful de lucrare in 3 exemplare si urmeaza acelasi curs cu factura

-         Proces verbal de executie a comenzii – se intocmeste in 2 exemplare, unul ramane la departamentul Productie, iar cel de-al doilea merge la departamentul Vanzari pentru intocmirea documentelor de facturare a lucrarii.

-         Comanda  - se emite de catre client, se intocmeste in 3 exemplare, unul ramane la departamentul Vanzari,  unul merge la departamentul Productie, iar unul ramane la client dupa ce a fost avizata de conducere.

-         Contractul – se intocmeste de catre manager in 2 exemplare, dupa avizarea comenzii, un exemplar ramane la departamentul Productie, iar cel de-al doilea la client.

-         Balanta analitica clienti – se intocmeste de catre contabil, in vederea verificarii corectitudinii inregistrarilor contabile prin confruntarea cu datele din facturile emise. Se intocmeste intr-un singur exemplar, care dupa semnare si verificare de catre seful departamentului Vanzari, se reintoarce la contabil.

IESIRI:

-         Factura – se intocmeste de seful departamentului Vanzari in 3 exemplare dupa receptionarea lucrarii, un exemplar ramane la acesta, care il arhiveaza, unul este trimis la contabil, care intocmeste o nota contabila si il arhiveaza, iar unul este inmanat clientului.

-         Avizul de expeditie (daca este cazul) – insoteste si are acelasi parcurs cu factura.

-         Balanta analitica clienti semnata

-         Document pentru incasare – se intocmeste (daca este cazul) de catre seful departamentului Vanzari, in 2 exemplare, unul ramane la casierie, iar cel de-al doilea la client.

-         Raport date clienti – se realizeaza lunar de catre seful departamentului Vanzari pe baza facturilor sau avizelor de expeditie  intocmite si este trimis la conducere, ca sprijin pentru luarea deciziilor.

STOCURI DE MATERII PRIME

Scopul acestui sistem este de  a asigura a gestiune eficienta a investitiilor in materii prime, urmarindu-se stocurile, rapoartele intocmite sprijinind conducerea firmei in luarea deciziilor privind cantitatea si tipul de materie prima achizitionata.

INTRARI:

-         Facturi – apar intr-un singur exemplar la intrarea materiilor prime in magazie si sunt insotite de un aviz de expeditie.

-         N.I.R.C.D. – se intocmeste in 2 exemplare dupa intrarea si receptionarea materiilor prime in magazie. Un exemplar ramane la magazie iar cel de-al doilea este trimis la contabil, unde se intocmeste o nota contabila si se arhiveaza.

-         Documente de plata – ordine de plata, chitante, cecuri.

-         Aviz de expeditie – insoteste factura si are acelasi parcurs cu factura.

-         Bon de consum – se intocmeste in 2 exemplare, unul ramane la magazie, iar cel de-al doilea merge la contabil, care intocmeste o nota contabila si il arhiveaza.

-         Fisa de magazie – se intocmeste intr-un singur exemplar la magazie pentru fiecare tip de materie prima.

IESIRI:

-         Raport de stocuri  - se intocmeste la sfarsitul fiecarei luni de catre seful departamentului Productie, pe feluri de materiale, obiecte de inventar.

-         Notele contabile – de intocmesc de contabil pe baza bonurilor de consum.

-         Lista de inventar – se intocmeste anual  in 2 exemplare, din care unul ramane la magazie, iar cel de-al doilea merge la contabil pentru confruntare cu datele inregistrate in registrele contabile, eventualele diferente fiind consemnate in procese verbale de constatare de diferente.

-         Declaratia de inventar – insoteste si are acelasi parcurs cu lista de inventar.

MIJLOACE FIXE

INTRARI:

-         Facturi – apar intr-un singur exemplar la intrarea mijloacelor fixe in magazie si sunt insotite de un aviz de expeditie.

-         N.I.R.C.D. – se intocmeste in 2 exemplare dupa intrarea si receptionarea mijloacelor fixe in magazie. Un exemplar ramane la magazie iar cel de-al doilea este trimis la contabil, unde se intocmeste o nota contabila si se arhiveaza.

IESIRI:

-         Notele contabile – se intocmesc pe baza N.I.R.C.D. de catre contabil.

-         Raport de mijloace fixe – se intocmeste anual de catre comisia de inventariere si se inainteaza un exemplar la conducere.

-         Lista de inventar – se intocmeste anual de catre comisia de inventariere, separat pentru cele aflate in custodia personalului, se semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionari si se inainteaza la contabil, eventualele diferente se consemneaza in procese verbale de constatare diferente.

PERSONAL SI SALARIZARE

          Acest sistem are scopul de inregistra datele cu privire la salariati, stabilirea modului de plata, a drepturilor banesti cuvenite, a datoriilor catre bugetul asigurarilor sociale si urmarirea si sprijinirea salariatilor in dezvoltarea profesionala.

INTRARI:

-         Pontajul – se intocmeste de catre seful locului de munca si este trimis la sfarsitul lunii la contabil, pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor banesti.

-         Certificatele medicale – se anexeaza si urmeaza acelasi curs cu pontajul.

-         Statutul de functii – este folosit pentru stabilirea drepturilor banesti ale salariatilor.

IESIRI:

-         statul de plata – se intocmeste de catre contabil intr-un exemplar, iar dupa semnarea de catre salariati se intoarce la contabil , care il arhiveaza.

-         Statul de avans chenzinal – se intocmeste de contabil intr-un exemplar, iar dupa semnarea de catre salariati se intoarce la contabil, care il arhiveaza.

-         Fisa fiscala – se foloseste pentru evidenta impozitului pe salarii platit de angajat, este folosita in calculul impozitului pe venit, se intocmeste in 3 exemplare, unul se da angajatului, unul se inainteaza la organele abilitate pana la 1 februarie pentru anul fiscal precedent, iar unul ramane la unitate

-         Centralizator date salariati – se intocmeste la cererea conducerii si se inainteaza acesteia.

PRODUCTIE

Scopul acestui sistem este de a asigura planificarea, realizarea si controlul productiei pe baza solicitarilor si a capacitatii de productie existente.

INTRARI:

-         comanda avizata de conducere

-         fisa limita de consum

-         bon de consum

IESIRI:

-         raport de productie

-         registru de evidenta livrari

-         proces verbal de executie a lucrarii

CONTABILITATE GENERALA

Sistemul informational contabilitate generala leaga toate celelalte activitati contabile pentru a evidentia efectul lor asupra unitatii, iar scopul lui este de a ajuta la centralizarea tuturor operatiunilor contabile efectuate in unitate, de a sintetiza si evidentia modificarile de active, obligatiile si venitul net al firmei si preia date din toate celelalte sisteme informationale ale firmei.

IESIRI:

-         balanta de verificare

-         bilant

-         contul de profit si pierdere-         situatii financiare comparative

-         situatia operatiunilor contabile ale perioadei

-         situatia conturilor

-         situatia veniturilor si a cheltuielilor  etc.

In cadrul firmei S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L.  se regasesc  urmatoarele functii de baza :

·        servicii,

·        ofertare – decontare,

·        productie,

·        financiar-contabila.

Functia servicii urmareste realizarea obiectivelor firmei cu scopul satisfacerii clientilor. Aceasta  functie este realizata in cadrul compartimentului  PREGATIRE – APROVIZIONARE, compartiment care desfasoara toate activitatile necesare asigurarii complete si la timp a firmei cu resursele materiale necesare realizarii lucrarilor, activitati care constau in intocmirea planului de aprovizionare si asigurarea receptionarii materialelor de la furnizori.

Functia ofertare – decontare implica activitati complexe cum ar participarea la licitatii, achizitionarea de lucrari,  precum si decontarea acestora.

Functia productie – grupeaza toate activitatile care asigura realizarea lucrarilor care constituie obiectul de activitate al firmei si are ca obiective utilizarea eficienta a resurselor firmei, obtinerea de produse de calitate, satisfacerea clientilor prin oferirea produselor la timp si la costuri cat mai mici, eliminarea rebuturilor si consumurilor fara justificare.

 Functia financiar – contabila asigura elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, urmarirea modului de obtinere a rezultatelor financiare, inventarierea patrimoniului, stabilirea pretului lucrarilor, utilizarea fondurilor, repartizarea pe destinatii a profitului, plata datoriilor, urmarirea incasarii creantelor, elaborarea documentelor de sinteza, organizarea contabilitatii. Obiectivele principale ale acestei functii sunt cresterea profitului, utilizarea eficienta a resurselor si asigurarea capacitatii de plata a firmei.

Circuitul economic al intreprinderii cuprinde 3 faze principale : aprovizionarea, productia si desfacerea.

 

APROVIZIONAREA

Principalul obiectiv al  aprovizionarii il constituie asigurarea unitatii cu resursele materiale si tehnice, corespunzatoare calitativ, la termenele solicitate si cu un cost minim. Aprovizionarea presupune emiterea comenzilor si incheierea de contracte economice.

In conditiile economiei de piata un rol importat in aprovizionare il detine prospectarea pietei, alegerea preturilor de cumparare cat mai favorabile si alegerea materialelor de calitate superioara.

Particular productia de mobila se poate realiza si cu materie prima pusa la dispozitie de catre client (intern sau extern), beneficiar al produsului finit.

La negocierile de pret  calculatiile costului se fac in 3 variante :

-        in conditiile realizarii produsului cu toate materialele din tara;

-        in conditiile realizarii produsului cu toate materialele puse la dispozitie de client (intern sau extern), cu plata acestora sau fara plata;

-        in conditiile realizarii produsului cu materiale aprovizionate, atat din tara cat si din import.

Pentru materialul clientului se are in vedere valoarea in costuri care constituie baza de calcul pentru costurile de manipulare, transport intern, depozitare, valoare ce se scade din pret la negocierea pretului produsului.

Alegerea surselor de aprovizionare se face dupa mai multe criterii care au in vedere calitatea materialului, conditiile de furnizare, nivelurile preturilor  si conditiile de plata.

 

PRODUCTIA

 

Principalele etape ale procesului tehnologic de producere a mobilei sunt:

-        uscarea si conditionarea cherestelei (daca este cazul) in camere special amenajate;

-        dupa uscare si conditionare cheresteaua este transportata in atelierul de croit unde este debitata in rigle si frize;

-        dupa croire piesele se prelucreaza la masinile de indreptat, de frezat si de cepuit, dupa care sunt supuse operatiunilor de formatizare a panourilor si de profilare a canturilor, executare de lacasuri, gauri etc.

-        panourile masive sunt apoi slefuite, manual sau mecanic, cu ajutorul masinii de slefuit, dupa care se baituiesc sau nu si se lacuiesc.

-        montarea se face in general pe banda folosind dispozitive pneumatice de strans, insurubat.

-        mobila ansamblata este receptionata ambalata si apoi trimisa la magazia de produse finite, de unde va pleca spre beneficiari.

 

DESFACEREA

Procesul de desfacere nu inregistreaza particularitati deosebite.

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. urmeaza sa-si deschida un magazin propriu de prezentare si desfacere a produselor sale pentru  eliminarea intermediarilor si pentru a oferi cumparatorilor produsele la preturi cat mai mici.

FINANCIAR-CONTABIL

Organizarea si conducerea contabilitatii este un drept si totodata o obligatie a fiecarei societati care desfasoara o activitate productiva sau neproductiva.

Contabilitatea este un instrument esential de cunoastere economico-financiara si gestionara si este baza de calcul pentru determinarea patrimoniului, de a produce profit si pentru stabilirea rezultatelor financiare.


La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. contabilitatea este condusa in partida dubla, inregistrarile se fac cronologic, potrivit Planului General de Conturi si normelor emise de Ministerul de Finante, pe baza de documente justificative. Alaturi  de contabilitatea sintetica, LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. organizeaza si contabilitatea de gestiune, cele doua contabilitati completandu-se si intrepatrunzandu-se reciproc.

Fiind o microintreprindere, S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. nu are compartimente specializate – financiar si contabil – inregistrarile, analizele economice si toate evidentele financiar-contabile fiind executate de un expert contabil.

Principalele operatii de contabilitate generala sunt:

-        consemnarea operatiunilor economico-financiare care au loc  prin note

                        contabile intocmite pe baza documentelor justificative,

                - coordonarea activitatii de inventariere si de evidenta a patrimoniului, luarea

masurilor de reintregire a patrimoniului prin stabilirea vinovatiilor, atunci cand se constata pagube,

-   inregistrarea cronologica a notelor contabile in Registrul Jurnal,

-   intocmirea balantelor de verificare lunare pentru controlul inregistrarilor contabile,

-   intocmirea situatiei principalilor indicatori economico-financiari lunari, bilanturilor trimestriale si anuale, precum si a raportului explicativ la acestea,

-   participarea la organizarea si perfectionarea sistemului informational in vederea rationalizarii si simplificarii lucrarilor de evidenta contabila, de mecanizare si automatizare a prelucrarii datelor,

-   inregistrarea operatiunilor consemnate in notele contabile in conturi analitice si punerea de acord a evidentei analitice cu soldul din balanta.

             Atat evidenta sintetica cat si evidenta analitica  se realizeaza la S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. cu ajutorul calculatorului.

             Controlul financiar preventiv urmareste sa preintampine incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si producerea de pagube si exercita asupra documentelor care contin operatii de utilizare a fondurilor sau din care deriva drepturi si obligatii patrimoniale.

             Controlul financiar de gestiune verifica respectarea dispozitiilor legale in vigoare privitoare la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, pe baza documentelor din evidenta tehnico-operativa.

             Contabilitatea constituie un sistem de informare si comunicare, atat in interiorul unitatii cat si pe plan extern. Unitatea depune un exemplar al Bilantului  la D.G.F.P. Iasi.

Evidenta contabila la S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. este tinuta dupa metoda FIFO (FIRST-IN, FIRST-OUT).

Aceasta metoda consta in : bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator, in ordine cronologica.

Avantajele acestei metode constau in :

-         este simpla si usor de aplicat;

-         stocurile finale sunt evaluate la valorile cele mai recente si sunt, deci, mai apropiate de realitatea economica.

Dezavantaje:

-         iesirile din stoc sunt subevaluate in perioada de inflatie ceea ce conduce la o minimizare a cheltuielilor si la o supraevaluare a rezultatului final;

-         invers, iesirile din stoc sunt supraevaluate intr-o perioada de scadere a preturilor, deci, costurile se coreleaza cu intarziere la variatiile de pret.


CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

 CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME

In procesul de fabricatie a mobilei materia prima ocupa un rol important si cuprinde o gama foarte mare de repere: cherestea de diverse esente, PAL, PFL, panel, furnir, placaj, stofa, panza, lacuri, vopsele, coloranti, accesorii si altele.

Contabilitatea  materiilor prime si a materialelor consumabile se tine atat cantitativ cat si valoric, la magazie gestionarul operand in fisa analitica toate operatiile ce privesc miscarea stocurilor.

Pentru intrarile de materii prime si materiale in magazie se intocmeste “NOTA DE INTARE-RECEPTIE” de catre gestionar. Materiile prime si materialele se primesc de catre gestionar numai insotite de documentele justificative legale: aviz de insotire a marfii, factura fiscala, chitanta fiscala, nota de transfer. Iesirile de materii prime si materiale din magazie  au loc numai pe baza de documente  justificative legale: fisa limita de consum, bon de consum, factura fiscala, aviz de insotire a marfii, nota de transfer.

Productia de mobila se realizeaza pe laturi stabilite in functie de cerere, iar pentru  laturile aprobate a se realiza se stabileste cantitatea limita a se consuma din fiecare reper de materie prima ce urmeaza a se ridica de la magazia de materii prime si materiale.

Cantitatile se pot ridica odata sau esalonat in mai multe zile urmarindu-se de catre gestionar cantitatile ridicate cumulat pana la nivelul maxim prevazut. Listele cu cantitatile initiale iesite din magazie se confrunta lunar de catre gestionar si contabil.

In conditiile economiei de piata flexibilitatea preturilor impune o atentie deosebita in alegerea surselor de aprovizionare, in negocierea preturilor de cost al materiilor prime deoarece acestea au o influenta directa asupra costului produsului finit.

Particular in productia de mobila, materia prima – cheresteaua – primeste pe parcurs si costurile cu conditionarea (uscarea si curbarea reperelor).

CONTABILITATEA MATERIALELOR CONSUMABILE

Conform Regulamentului de aplicare a Legii Contabilitatii nr. 82/1991 materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb si alte materiale consumabile) participa sau ajuta la procesul de fabricatie fara a se regasi, de regula, in produsul finit.

In industria lemnului intalnim materiale auxiliare specifice, cum ar fi: hartia de slefuit, panza pentru lustruit, oxigenul tehnic, materiale de intretinere si curatenie a utilajelor, si altele.

Piesele de schimb cuprind o diversitate de bunuri: rulmenti, suruburi, piulite, electromotoare, parti componente ale utilajelor ce necesita inlocuirea pentru functionarea ritmica a utilajelor, cat si pentru reparatii capitale. Necesarul de piese de schimb de aprovizionat se determina in functie de programarea reparatiilor curente  si capitale de executat. In categoria combustibililor utilizati in productia de mobila  intalnim diverse tipuri de unsori, carburanti si lubrifianti.

In categoria altor materiale consumabile se includ imprimatele si rechizitele de birou, materialele administrativ-gospodaresti necesare intretinerii si curateniei mijloacelor fixe, cum ar fi: detergenti, maturi, vopsele, ipsos, ciment,  aracet etc., precum si alte materiale consumabile.

Rechizitele de birou, imprimatele si alte materiale consumabile pe care S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. considera ca nu este cazul sa le stocheze sunt incluse direct pe cheltuieli prin debitarea contului 604 - „Cheltuieli privind materialele nestocate” si creditarea contului 401 - „Furnizori”, exceptie facand imprimatele cu regim special (chitantiere, registre de casa, facturiere, registre de bonuri de consum), care sunt gestionate separat evidentiindu-se cu ajutorul „fiselor speciale de evidenta a imprimatelor cu regim special” si care se predau persoanelor spre pastrare temporara cu obligativitatea restituirii de catre acestea a celui de-al treilea exemplar in vederea arhivarii. De regula, imprimatele cu regim special sunt inseriate si legate in topuri.

La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. contabilitatea materialelor consumabile este organizata dupa metoda cantitativ-valorica prin folosirea inventarului intermitent, iar la intrarea in unitate materialele consumabile se evalueaza la costul de achizitie.

Aprovizionarea  cu materii prime si materiale consumabile se realizeaza, in general, direct de la unitatile producatoare sau din depozitele cu ridicata  si mai rar de la unitatile de desfacere cu amanuntul, documentele justificative pentru intrarile de materiale fiind avizul de insotire a marfii, factura fiscala sau chitanta fiscala.

Pentru fiecare intrare de materii prime si materiale consumabile in urma receptiei cantitative si calitative gestionarul intocmeste NOTA DE INTRARE-RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE in 2 exemplare, din care un exemplar este inmanat contabilului, impreuna cu documentele justificative, cel de-al doilea exemplar fiind  pastrat de gestionarul primitor pentru inregistrarile in evidenta tehnico-operativa.

Evidenta tehnico-operativa se realizeaza cantitativ cu ajutorul fisei de magazie, care se completeaza de catre gestionar pe feluri de materiale  si care inregistreaza document cu document toate intrarile si iesirile si stabileste dupa fiecare modificare produsa stocul existent in magazie.

Eliberarea materiilor prime si a materialelor consumabile din magazie in vederea consumarii lor se face pe baza de bon de consum individual sau colectiv si fisa limita de consum. Inregistrarile privind consumurile de materii prime si materiale se fac  la pretul de inregistrare.

La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX  S.R.L. inventarierea materiilor prime, a materialelor consumabile si a tuturor stocurilor in general, se face anual, intocmindu-se liste de inventar, separate pe categorii de materii prime, materiale si produse finite.

Rezultatele inventarierii se consemneaza intr-un proces verbal de inventariere.

CONTABILITATEA MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

In categoria materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in patrimoniul S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. sunt incluse: mobilierul de birou, scule, instrumente si dispozitive speciale si alte bunuri cu  o valoare mai mica de 8.000.000 lei, indiferent de durata de serviciu sau bunuri cu o durata de serviciu mai mica de un an, indiferent de valoarea lor. Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar se face la pret de achizitie.

Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul fisei de cont analitic pentru valori materiale, iar evidenta gestionara se realizeaza cantitativ-valoric cu ajutorul fisei de magazie.


CONTABILITATEA PRODUSELOR IN CURS DE EXECUTIE

Determinarea valorii productiei in curs de executie urmareste delimitarea in timp a cheltuielilor de productie si a celor de circulatie pentru includerea in pretul de cost a productiei finite numai a cheltuielilor care privesc perioada respectiva.

Valoarea productiei in curs de executie la sfarsit de luna se determina prin evaluarea inventarului faptic. Productia in curs de executie se inregistreaza la sfarsitul lunii prin debitarea contului 331-„Produse in curs de executie” si creditarea contului 711-„Venituri din productia stocata”, asfel nefiind afectate  produsele obtinute cu cheltuielile aferente productiei neterminate.

La inceputul lunii urmatoare se scade din gestiune  valoarea productiei in curs de executie prin creditarea contului 311 si debitarea contului 711.

CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE

Materializarea eforturilor depuse de personalul S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. se concretizeaza in obtinerea produselor finite. Produsele finite se predau la magazia de produse finite pe baza bonului de predare-transfer-restituire, document in baza caruia se fac si inregistrarile in evidenta contabila, produsele finite fiind evaluate la pret de inregistrare.

Produsele obtinute se inregistraza cu ajutorul contului 711-„Venituri din productia stocata”. La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. contabilitatea produselor finite este organizata potrivit metodei cantitativ-valorice. Evidenta operativa se tine cu ajutorul fiselor de magazie pe produs cantitativ, iar evidenta contabila sintetica cu ajutorul contului 345-„Produse finite”.

Livrarea produselor finite se face pe baza facturii fiscale, stabilindu-se de comun acord cu clientul modalitatea de plata si termenul de plata. La iesirea din gestiune  a produselor finite se face la pret de inregistrare. Pe baza facturii se emite NIR si se contabilizeaza produsele finite vandute.

Descarcarea gestiunii se face prin debitarea contului 711 si creditarea contului 345, cu valoarea produselor finite livrate la pret de inregistrare.

CONTABILITATEA MARFURILOR

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. nu detine deocamdata un magazin propriu de desfacere si prezentare a produselor proprii si nu utilizeaza in contabilitate conturile 371-„Marfuri” si 378-”Diferente de pret la marfuri”.

CONTABILITATEA AMBALAJELOR

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. nu foloseste ambalaje refolosibile, mobila livrata fiind ambalata sumar doar in ambalaje de carton. Materialele de ambalat (sfoara, banda, hartie, carton) sunt incorporate in costul productiei obtinute si se inregistreaza in contabilitate in categoria materialelor consumabile.


CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

Orice activitate economico-sociala genereaza consumuri de resurse concretizate in cheltuieli. Cheltuielile unei unitati reprezinta valorile platite sau de platit pentru consumuri de stocuri, lucrari si servicii de care beneficiaza unitatea, remunerarea fortei de munca, executarea unor obligatii legale sau contractuale, inclusiv amortizarile si provizioanele constituite.

In contabilitatea financiara cheltuielile sunt structurate dupa natura activitatii si natura cheltuielilor in urmatoarele categorii:

-        cheltuieli de exploatare,

-        cheltuieli financiare,

-        cheltuieli extraordinare,

-        cheltuieli cu amortizarile si provizioanele,

-        cheltuieli cu impozitul pe profit.

CONTABILITATEA VENITURILOR

Veniturile includ sumele sau valorile incasate sau de incasat  si castigurile din orice alte surse. Veniturile din exploatare sunt generate de activitatea curenta a firmei, sunt impuse de realizarea obiectului de activitate propriu unitatii si au caracter de permanenta.

La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. veniturile din exploatare se contabilizeaza cu ajutorul contului 701-„Venituri din vanzarea produselor finite”. Avand ca obiect de activitate producerea de mobila la S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L.  veniturile perioadei se evidentiaza cu ajutorul contului 711.

La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. veniturile financiare se concretizeaza in dobanzile cuvenite pentru disponibilul in cont, evidentiate cu ajutorul contului 766-„Venituri din dobanzi”.

In contabilitatea veniturilor la S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. se utilizeaza si contul 704-„Venituri din lucrari executate  si servicii prestate”, cu ajutorul caruia se evidentiaza valoarea lucrarilor si serviciilor prestate receptionate.

             

            In contabilitatea de gestiune clasificarea cheltuielilor de productie se face conform urmatoarelor criterii:

-         criteriul naturii economice a cheltuielilor;

-         criteriul raportului in care se gasesc fata de volumul productiei;

-         criteriul cerintelor de postcalcul, etc.

Dintre criteriile semnificative de clasificare a cheltuielilor, pot fi mentionate

urmatoarele:

1.      dupa natura lor:

a.       cheltuieli de exploatare:

                                                                           i.      cheltuieli privind consumurile de materii prime, materiale auxiliare, combustibil, ambalaje, piese de schimb, costul de achizitie al materialelor de natura obiectelor de inventar, costul marfurilor vandute;

                                                                        ii.      cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, intretinere si reparatii;

                                                                      iii.      cheltuieli cu impozite , yaxe si varsaminte asimilate;

                                                                       iv.      cheltuieli cu personalul;

                                                                          v.      alte pierderi din exploatare.

b.      cheltuieli financiare:;

c.      cheltuieli extraordinare;

d.      cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite.

2.       dupa natura muncii consumate:

a.       cheltuieli cu munca vie: remunerarea personalului;

b.      cheltuieli de munca materializata sau materiale.

3.      dupa modul de repartizare in costul produselor, lucrarilor si serviciilor:

a.       cheltuieli directe:

                                                                           i.      consumul de materii prime si materiale,

                                                                        ii.      alte utilitati tehnologice directe.

b.      cheltuieli indirecte: se refera la fabricarea intregii productii.

           

            AFECTAREA SI REPARTIZAREA CHELTUIELILOR DE PRODUCTIE IN ABORDAREA LOR ANALITICA

Din punct de vedere al structurii organizatorice si functionale, unitatea

patrimoniala se imparte sectoare de activitate, sectii de productie, sectii ajutatoare sau auxiliare si sectii neindustriale, la care se adauga compartimentele functionale.

            Din aceste considerente, pentru localizarea cheltuielilor de productie ocazionate, in calculatie se foloseste notiunea de centru de analiza.

            Acestea pot fi:

-         centrul de lucru sau de activitate : sectii, ateliere, magazine, birouri etc.;

-         centru de responsabilitate;

-         centrul de cost;

-         centru de profit;

-         centrul de investitii.

Problema fundamentala pe care o ridica cheltuielile indirecte este aceea a

sistemelor de repartizare asupra costurilor produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate. In acest scop sunt parcurse trei etape:

-         repartizarea primara;

-         repartizarea secundara;

-         calculul coeficientului de repartizare.

Repartizarea primara a cheltuielilor indirecte presupune colectarea si delimitarea

acestora pe fiecare centru de analiza care le-a ocazionat.

Atribuirea cheltuielilor indirecte centrelor de analiza se poate face :

-         prin afectare;

-         prin repartizare.

Aceasta repartizare are urmatoarele avantaje:

-         faciliteaza calculul;

-         permite individualizarea cheltuielilor indirecte pe produse, lucrari executate, servicii prestate;

-         permite calculul costurilor de productie printr-o metoda de calcul mai performanta.

Repartizarea secundara are drept scop decontarea cheltuielilor centrelor de analiza auxiliare centrelor de analiza principale pentru care functioneaza.

Calculul coeficientului de repartizare pentru fiecare centru de analiza presupune raportarea totalului cheltuielilor indirecte, obtinut dupa repartizarea secundara, la numarul de UBR-uri.

Metodele de calculatie a costurilor folosesc o serie de procedee cu caracter general cum ar fi : observatia, rationamentul, clasificarea, analogia, comparatia, inductia, deductia, axiomarea si calculul matematic.

Cele mai utilizate procedee de identificare a cheltuielilor si de repartizare a lor sunt urmatoarele:

-         procedee de determinare si delimitare a cheltuielilor pe purtatori si pe sectoare:

o       procedeul ponderii cantitatilor cu preturile sau tarifele;

o       procedeul cotelor procentuale aplicate asupra unor valori

o       procedeul defalcarii de cote in raport cu nr. perioadelor de gestiune;

o       procedeul statistico-experimental.

-         procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte:

o       procedeul de repartizare prin diviziune simpla;

o       procedeul de repartizare prin diviziune cu ajutorul indicilor de echivalenta;

o       procedeul suplimentarii.

-         procedee de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe:

o       procedeul punctelor de maxim si minim;

o       procedeul valorii medii;

o       procedeul grafic;

o       procedeul celor mai mici patrate sau procedeul de „ajustare liniara”;

o       procedeul analitic.

-         procedee de evaluare si calculare a costurilor privind productia de fabricatie independenta:

o       procedeul calculatiei costului fiecarui produs fara a se tine seama de prestatiile reciproce;

o       procedeul calculatiei costurilor cand prestatiile reciproce dintre ateliere sau sectii se evalueaza la un cost perstabilit;

o       procedul calculelor iterative;

o       procedeul algebric.

-         procedee de determinare a costurilor pe unitatea de produs:

o       procedeul diviziunii simple;

o       procedeul cantitativ;

o       procedeul cifrelor de echivalenta;

o       procedeul echivalarii cantitative a produsului secundar cu produsul principal;

o       procedeul deducerii valorii produselor secundare.

Deoarece in cadrul contabilitatii de gestiune se urmareste doar determinarea prin

conturi a costurilor productiei, cheltuielile care sunt preluate spre retratare din contabilitatea financiara se refera numai la cheltuielile de exploatare si la o parte din cheltuielile financiare si cu amortizarile si provizioanele.


            BIBLIOGRAFIE:

1.      BUDUGAN D., CONTABILITATEA SI CONTROL DE GESTIUNE, Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2002;

2.      Ordinul nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23/12.01.2004;

3.      BUDUGAN D., LEONTINA BETIANU, CONTABILITATE DE GESTIUNE, suport de curs. 


loading...DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2766
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site