Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateC
C sharpCalculatoareCorel drawDot netExcelFox pro
FrontpageHardwareHtmlInternetJavaLinux
MatlabMs dosPascalPhpPower pointRetele calculatoare
SqlTutorialsWebdesignWindowsWordXml

CAIET DE PRACTICA - CONTABILITATE DE GESTIUNE

calculatoare+ Font mai mare | - Font mai micCAIET DE PRACTICA

CONTABILITATE DE GESTIUNEINTRODUCERE

Contabilitatea, pentru orice entitate economico-siciala este definita ca un proces prin care se obtin cele mai multe informatii economice necesare luarii deciziilor, in special a celor de alocare a resurselor.

Spre deosebire de contabilitatea generala (financiara), contabilitatea de gestiune ofera o imagine detailata a fiecarei activitati, de unde si denumirea de analitica, avand urmatoarele obiective principale: calcularea costurilor, controlul de gestiune, controlul bugetar si altele.

Contabilitatea de gestiune se organizeaza de fiecare unitate patrimoniala in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale acesteia.

Organizarea si conducerea unei contabilitati de gestiune este facultativa, in timp ce organizarea si conducerea contabilitatii financiare este obligatorie pentru toti agentii economici.

Contabilitatea de gestiune se organizeaza de fiecare unitate patrimoniala in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii, avand ca obiective principale urmatoarele:

calcularea costurilor;

stabilirea rezultatelor si a rentabilitatii produselor, lucrarilor si serviciilor executate;

intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe feluri de activitati, urmarirea si controlul executarii acestora in scopul cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale si altele;.

Contabilitatea de gestiune este destinata, in principal, pentru inregistrarea operatiilor privind

colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv pe activitati, sectii, faze de fabricatie, etc., decontarea productiei, precum si calculul costului aferent produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, inclusiv al productiei in curs de executie.

Orice operatie economica sau financiara pentru a fi inregistrata in contabilitate trebuie sa fie consemnata intr-un document intocmit la locul si momentul producerii ei.

Privite din punctul de vedere al procesului de cunoastere si gestiune a patrimoniului, documentele justificative indeplinesc doua functii :

Informationala ;

Gestionara.

Functia informationala consta in faptul ca ele asigura datele de intrare in sistemul contabil,

furnizand informatii de reflectare si control pentru cunoasterea fiecarei operatii care provoaca modificari in masa patrimoniala.

Functia gestionara a documentelor justificative rezulta din faptul ca ele fac dovada infaptuirii

operatiilor economice si financiare.

Inregistrarea operatiilor in conturi pe baza documentelor justificative, confera calitatea de forta probanta in raporturile economico-juridice. Ele angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat ori inregistrat in contabilitate.

Pentru inregistrarea operatiilor economice si financiare in contabilitate se utilizeaza documente justificative tipizate, stabilite de Ministerul Finantelor in functie de natura elementelor patrimoniale. De exemplu:

pentru gestiunea mijloacelor fixe se folosesc:

o       registrul numerelor de inventar;

o       registrul pentru evidenta mijloacelor fixe;

o       fisa mijlocului fix;

o       bon de miscare al mijlocului fix;

o       proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe;

pentru gestiunea stocurilor se folosesc:

o       nota de receptie si constatare de diferente;

o       bon de primire in consignatie;

o       bon de predare, transfer, restituire;

o       bon de consum;

o       dispozitia de livrare;

o       fisa de magazie;

o       fisa de cont analitica pentru valori materiale;

o       registrul stocurilor;

o       lista de inventariere;

pentru mijloacele banesti se folosesc:

o       chitanta, chitanta fiscala;

o       dispozitia de plata / incasare;

o       registrul de casa;

o       factura;

o       decont TVA si altele;

pentru salarii si alte drepturi de personal se folosesc:

o       state de salarii;

o       lista de avans chenzinal;

o       stat de premii;

o       ordine de deplasare;

o       decont de cheltuieli;

o       lista de indemnizatii pentru concedii de odihna.

Documentele care stau la baza inregistrarii in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor

care le-au intocmit, vizat, ori inregistrat in contabilitate, dupa caz.

Documentele justificative trebuie sa cuprinda, de regula, urmatoarele elemente:

denumirea documentului;

denumirea si sediul unitatii patrimoniale care intocmeste documentul;

numarul si data intocmirii acestuia;

mentionarea celeilalte parti care participa la efectuarea operatiei patrimoniale;

continutul operatiei patrimoniale;

datele cantitative si valorice;

numele, prenumele si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat;

alte elemente care se considera necesare.

Registrele de contabilitate sunt documente contabile necesare pentru prelucrarea informatiilor

cuprinse in documente justificative si inregistrarea in contabilitate.

Principalele registre care se folosesc in contabilitate sunt:

REGISTRUL JURNAL in care se inregistreaza, prin articole contabile, operatiunile patrimoniale in ordine cronologica dupa data intocmirii documentelor sau a intrarii lor in unitate. Se pot folosi registre auxiliare pentru: aprovizionari, vanzari, trezorerie, alte operatii;

REGISTRUL INVENTAR serveste pentru inregistrarea tuturor elementelor patrimoniale de active, datorii si capital propriu, inventariate in conformitate cu prevederile legale. Elementele patrimoniale din registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care sustin posturile din bilant.

REGISTRUL CARTEA MARE prin intermediul caruia se inscriu lunar, direct sau prin regruparea pe conturi corespondente, inregistrarile care s-au efectuat in registrul jurnal. In registrul Cartea mare se stabileste situatia fiecarui cont cu datele privind soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldul final.

Cartea Mare sta la baza intocmirii balantei de verificare prin intermediul caruia se valideaza corectitudinea aritmetica a inregistrarilor efectuate pe parcursul unei luni si de la inceputul anului in registrul jurnal si cartea Mare.

Cateva exemplificari simplificate principalelor operatiuni contabile:

CLASA 1. Conturi de capitaluri.

subscrierea capitalului social de catre actionari sau asociati:

varsarea capitalului social de catre actionari sau asociati:

clasa 3

concomitent:

cresterea capitalului social:

reducerea capitalului social cu pierderile inregistrate:

acoperirea pierderilor:

repartizarea profitului reportat:

acoperirea pierderilor reportate:

inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:

Clasa 7

Clasa 6

reducerea capitalului social cu pierderile inregistrate in exercitiile precedente:

repartizarea profitului net din exercitiul precedent:

inregistrarea subventiilor de primit:

constituirea provizioanelor reglementate:

emiterea de obligatiuni:

inregistrarea dobanzii aferente:

plata ratelor:

CLASA 2. Conturi de imobilizari.

cheltuieli de constituire platite prin:

- amortizarea:

- amortizarea totala:

cheltuieli de cercetare dezvoltare efectuate de un furnizor:

cheltuieli privind procurarea de programe informatice:

intrari de mijloace fixe:

iesirea de mijloace fixe:

complet amortizate

constituirea de provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale:

anularea provizioanelor constituite:

cheltuieli efectuate cu scoaterea din functiune a mijloacelor fixe: de un furnizor:

CLASA 3. Stocuri, productie in curs de executie.

achizitii de la furnizori conform facturilor:

Clasa 3

diferente:

o       in plus

o       in minus

diferente de pret in minus fata de pretul prestabilit, aferente iesirilor:

diferente la materii prime:

materii prime, date spre prelucrare sau in custodie la terti:

consum de materii prime:

bunuri obtinute din productia proprie:

diferente de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul prestabilit) aferent produselor intrate in gestiune din productia proprie:

diferente de pret in minus aferente produselor intrate in gestiune din productia proprie:

diferente de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare:

diferente de pret in minus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare:

vanzarea catre terti:

concomitent se inregistreaza scoaterea din evidenta a bunurilor vandute:

evidentierea productiei, lucrarilor si serviciilor in curs de executie la finele perioadei:

receptionarea marfurilor intrate in reteaua ce amanuntul:

- pret de achizitie:

- adaos comercial:

- T.V.A. neexigibila:

vanzarea marfurilor din depozit in baza facturilor:

concomitent se descarca gestiunea:

vanzarea marfurilor din reteaua cu amanuntul:

concomitent se descarca gestiunea:

venituri in baza facturilor emise din lucrari executate si servicii prestate:

anterior s-au inregistrat cheltuielile aferente acestor activitati astfel:

Clasa 6

Ct. 300

Ct. 301

Ct. 381

Ct. 421

Etc.

minusuri in gestiune constatate cu ocazia inventarierii:

imputarea minusurilor din gestiune in sarcina persoanelor vinovate:

plusuri in gestiune constatate cu ocazia inventarierii:

constituirea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor:

anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs:

CLASA 4. Conturi de terti.

Operatiuni cu furnizori

achizitii de stocuri in cursul perioadei(inventor permanent)

clasa 3

achizitii de stocuri in cursul perioadei(inventor intermitent)

%

plati efectuate la furnizori

decontari pe baza de efecte comerciale

inregistrarea efectelor comerciale achitate furnizorilor la scadenta

inregistrarea sconturilor obtinute de la furnizori

inregistrarea primirii de materiale din livrari de la furnizori, fara factura

inregistrarea facturii primite de la furnizor

concomitent inregistrare TVA

inregistrarea avansurilor acordate furnizorilor

decontarea avansurilor cu furnizorii

Operatiuni cu clienti

vanzare de produse si marfuri pe baza de factura la pret negociat

venituri din lucrari si servicii facturate

incasarea si decontarea sumelor datorate clienti

reactivarea clientilor scosi din evidenta

inregistrarea clientilor incerti sau in litigiu

Operatiuni privind drepturile salariale si sociale

inregistrarea statului de plata al salariilor

plata avansurilor la salarii

inregistrarea obligatiilor unitatii fata de bugetul asigurarilor sociale

inregistrarea fondului de somaj

inregistrarea fondului de risc si alte fonduri speciale

inregistrarea fondului pentru sanatate

inregistrarea retinerilor privind obligatiile personalului prin statele de plata a salariilor

inregistrarea retinerilor privind obligatiile personalului din ajutoare sociale

sume datorate personalului care suporta din asigurari sociale

plata salariilor si ajutoarelor sociale

%

achitarea din contul curent al obligatiilor sociale

Decontari cu bugetul statului si alte organisme publice

inregistrarea impozitului pe profit

inregistrarea impozitului pe salarii retinut

inregistrarea impozitului pe dividende

inregistrarea platii datoriilor la buget

inregistrarea regularizarii TVA la stabilirea obligatiei de plata sau drepturile de recuperat

a)      inchiderea contului TVA

b)     in cazul cand TVA deductibil este mai mare decat TVA colectat

c) plata TVA la buget

d) incasare TVA de la buget

Operatiuni cu debitori si creditori

sume datorate de terti pentru chirii

valoare debitelor prescrise sau debitori insolvabili scosi din evidenta

diferente nefavorabile de curs valutar aferente debitelor in valuta

diferente favorabile de curs valutar aferente debitelor in valuta

CLASA 5. Conturi de trezorerie

aport al intreprinzatorului

remiterea efectelor comerciale spre incasare :

5112

depunerea in contul curent a incasarilor

credite bancare pe termen mediu si lung incasate

valoarea creditelor rambursate

dobanzi platite

achitare furnizori

plata comisioanelor bancare

inregistrarea cheltuielilor cu dobanzi

rambursarea creditului si achitarea dobanzii

se inregistreaza constituirea de provizioane pentru titluri de plasament

se inregistreaza valoarea provizioanelor anulate in anul urmator

CLASA 6. Conturi de cheltuieli

valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum si lipsuri neimputabile

valoarea consumului de energie si apa

valoare serviciilor postale si a taxelor de comunicatie

prorata din taxe pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila

valoarea sconturilor acordate clientilor

valoarea pierderilor din calamitati

valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea cu caracter exceptional, survenite in conturile de creante debitori diversi

valoarea impozitului pe profit

includerea la finele exercitiului a conturilor de cheltuieli

Clasa 6

CLASA 7. Conturi venituri

contravaloarea lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care au fost emise facturi catre clienti

411

pretul de vanzare al lucrarilor efectuate la care nu s-au emis facturi

costul lucrarilor si serviciilor in curs de executie ( la sfarsitul perioadei)

venituri din creantele reactivate

contravaloarea sconturilor obtinute de la furnizori

valoarea materialelor consumabile, lipsa in gestiune imputate persoanelor vinovate

sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor- clienti

reluarea lucrarilor si serviciilor in curs de executie

inchiderea la finele exercitiului a conturilor de venituri

Clasa 7

CLASA 9. Conturi de gestiune

Din clasa 9 " Conturi de gestiune" fac parte urmatoarele conturi, grupate astfel:

Grupa 90 " Decontari interne"

901 - Decontari interne privind cheltuielile;

902 - Decontari interne privind productia obtinuta;

903 - Decontari interne privind diferentele de pret;

Grupa 92 " Conturi de calculatie"

921 - Cheltuielile activitatii de baza;

922 - Cheltuielile activitatilor auxiliare;

923 - Cheltuielile indirecte de productie;

924 - Cheltuielile generale de administratie;

925 - Cheltuielile de desfacere;

Grupa 93 " Costul de productie"

931 - Costul productiei obtinute;

932 - Costul productiei in curs de executie.

inregistrarea cheltuielilor activitatii de baza, respectiv a cheltuielilor directe

921

inregistrarea cheltuielilor activitatilor auxiliare

inregisrarea cheltuielilor indirecte de productie (CIFU, CGS, si CGA)

inregistrarea productiei obtinute pe parcursul perioadei de gestiune, evaluata la costuri prestabilite

repartizarea si decontarea cheltuielilor indirecte si a cheltuielilor de desfacere

decontarea consumurilor interne de semifabricate si a productiei auxiliare

calculul si decontarea costurilor efective aferente productiei in curs de executie

calculul si decontarea costurilor efective aferente productiei obtinute

stabilirea si inregistrarea diferentelor dintre costul prestabilit si cel efectiv

a. pentru diferente favorabile

b. pentru diferente nefavorabile

la sfarsitul lunii inchiderea conturilor se face astfel

a. contul 931

b. contul 933

c. contul 903

* in cazul diferentelor favorabile

* in cazul diferentelor nefavorabile

d. conturile 901, 902

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.RL. este o societate comerciala cu raspundere limitata, cu actionar unic si are ca obiect principal de activitate fabricarea de mobila pentru consumatorii casnici din Romania, urmand ca in viitorul apropiat sa patrunda si pe piata externa si sa-si diversifice obiectul de activitate prin achizitionarea unui magazin de desfacere si prezentare a produselor proprii. S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. mai efectueaza si reparatii si reconditionari de mobila.

Intreaga activitate de productie este subordonata managerului firmei, caruia ii revine sarcina organizarii si urmaririi modului de respectare a procesului tehnologic, respectarea conditiilor de calitate stabilite, urmarirea modului de folosire a capacitatii de productie in conditii de maxima eficienta, respectarea disciplinei tehnologice, folosirea rationala a bazei tehnologice si de materii prime puse la dispozitie.

Folosirea corespunzatoare a resurselor materiale, umane si financiare are efecte directe asupra costului productiei obtinute, care, la randul ei, influenteaza marimea pretului de livrare, deci realizarea obiectivelor firmei.

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. are personalitate juridica si detine conturi curente, in lei si in valuta, deschise la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE - sucursala IASI, firma apeland la credite in valuta in special pentru achizitionarea de utilaje tehnologice.

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUXS.R.L are relatii economico-financiare si juridice directe cu Bugetul de Stat, banci, regii autonome,diverse societati, precum si cu persoane fizice, din Iasi si din tara.

STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. are o structura organizatorica simpla, cu doua posturi manageriale.

Proprietarul este principalul responsabil pentru controlul profitului si planificare, dar este consiliat si de ceilalti doi manageri care primesc si responsabilitati decizionale.

Managerii, ca persoane investite cu autoritate si responsabilitate decizionala privind folosirea eficienta a principalelor resurse ale firmei, exercita atributii de planificare, organizare, coordonare - antrenare si control.

Orice manager, de la directorul general sau presedintele unei mari companii multinationale pana la seful unui compartiment dintr-o firma mica, are trei categorii de responsabilitati:

Ø     Sa orienteze firme in conformitate cu misiune asi obiectivele stabilite - orientarea strategica,

Ø     Sa lucreze cu oamenii pentru crearea unui climat favorabil si dezvoltarea relatiilor inter-umane,

Ø     Sa directioneze activitatea in functie de particularitatea domeniului - sa actioneze ca specialist.

Conducerea unei firme moderne trebuie sa se bazeze tot mai mult pe informatii, din ce in ce mai diverse, pentru a putea face fata mediului concurential, caracterizat de un grad sporit de incertitudine, ceea ce a facut ca sistemele informationale sa devina o importanta resursa a firmei.

In aceste conditii rolul managerilor nu se mai limiteaza doar la a planifica, coordona si controla activitatea firmei, ci trebuie sa se orienteze si asupra sistemelor informationale, prin participarea directa la realizarea si exploatarea acestora. Ei trebuie sa fie capabili sa defineasca tipurile de informatii care le sunt necesare, sa ia deciziile de realizare a noilor sisteme informationale si sa sprijine specialistii sistemelor informatice.

Organigrama firmei se prezinta astfel:


MISIUNE :

calitate in serviciile prestate

satisfacerea tuturor clientilor

OBIECTIVE:

pe termen scurt

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. are sediul in com. Letcani, jud. Iasi si isi desfasoara activitatea pe piata interna, urmand a se extinde si pe piata externa. Obiectul principal de activitate al societatii il constituie realizarea de mobilier la comanda.

Maniera in care intreprinderea isi organizeaza serviciile si isi desfasoara activitatea de marketing poate fi decisiva pentru relatiile sale cu mediul de afaceri inconjurator.

Analiza activitatii firmei s-a realizat prin intermediul a 3 aspecte de baza :

Furnizorii - sunt producatori interni, care furnizeaza materiile prime si materialele necesare societatii, cum ar fi cheresteaua, furniturile, stofele s.a., iar relatiile se realizeaza prin comanda.

Clientii - sunt cu precadere interni, persoane fizice si juridice.

Concurenta - este reprezentata de mai multe firme cu acelasi profil din Iasi, cat si din tara.

FLUXURI TEHNOLOGICE DE BAZA

La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. pot fi identificate urmatoarele sisteme informationale:

furnizori

clienti

stocuri de materii prime

mijloace fixe

personal si salarizare

productie

contabilitate generala.

FURNIZORI

Scopul sistemului informational Furnizori este de a asigura urmarirea creditului acordat de furnizori, prin evidenta facturilor si a notelor/ordinelor de plata, precum si determinarea in orice moment a resurselor financiare disponibile.

INTRARI:

Facturi - apar intr-un singur exemplar la intrarea materiilor prime in magazie si sunt insotite de un aviz de expeditie.

N.I.R.C.D. - se intocmeste in 2 exemplare dupa intrarea si receptionarea materiilor prime in magazie. Un exemplar ramane la magazie iar cel de-al doilea este trimis la contabil, unde se intocmeste o nota contabila si se arhiveaza.

Documente de plata - ordine de plata, chitante, cecuri.

Aviz de expeditie - insoteste factura si are acelasi parcurs cu factura.

IESIRI:

Raport de date furnizori - se realizeaza lunar de catre seful departamentului productie, pe baza facturilor si avizelor de expeditie si este trimis la conducere, ca sprijin pentru luarea deciziilor.

CLIENTI

Scopul sistemului este de a sprijini conducerea la identificarea clientilor care solicita lucrarile societatii si a clientilor neincasati. Cu ajutorul acestui sistem sunt gestionate creantele firmei, urmarindu-se culegerea si prelucrarea datelor privind lucrarile pe credit.

INTRARI:

Deviz de lucrari - se intocmeste de seful de lucrare in 3 exemplare si urmeaza acelasi curs cu factura

Proces verbal de executie a comenzii - se intocmeste in 2 exemplare, unul ramane la departamentul Productie, iar cel de-al doilea merge la departamentul Vanzari pentru intocmirea documentelor de facturare a lucrarii.

Comanda - se emite de catre client, se intocmeste in 3 exemplare, unul ramane la departamentul Vanzari, unul merge la departamentul Productie, iar unul ramane la client dupa ce a fost avizata de conducere.

Contractul - se intocmeste de catre manager in 2 exemplare, dupa avizarea comenzii, un exemplar ramane la departamentul Productie, iar cel de-al doilea la client.

Balanta analitica clienti - se intocmeste de catre contabil, in vederea verificarii corectitudinii inregistrarilor contabile prin confruntarea cu datele din facturile emise. Se intocmeste intr-un singur exemplar, care dupa semnare si verificare de catre seful departamentului Vanzari, se reintoarce la contabil.

IESIRI:

Factura - se intocmeste de seful departamentului Vanzari in 3 exemplare dupa receptionarea lucrarii, un exemplar ramane la acesta, care il arhiveaza, unul este trimis la contabil, care intocmeste o nota contabila si il arhiveaza, iar unul este inmanat clientului.

Avizul de expeditie (daca este cazul) - insoteste si are acelasi parcurs cu factura.

Balanta analitica clienti semnata

Document pentru incasare - se intocmeste (daca este cazul) de catre seful departamentului Vanzari, in 2 exemplare, unul ramane la casierie, iar cel de-al doilea la client.

Raport date clienti - se realizeaza lunar de catre seful departamentului Vanzari pe baza facturilor sau avizelor de expeditie intocmite si este trimis la conducere, ca sprijin pentru luarea deciziilor.

STOCURI DE MATERII PRIME

Scopul acestui sistem este de a asigura a gestiune eficienta a investitiilor in materii prime, urmarindu-se stocurile, rapoartele intocmite sprijinind conducerea firmei in luarea deciziilor privind cantitatea si tipul de materie prima achizitionata.

INTRARI:

Facturi - apar intr-un singur exemplar la intrarea materiilor prime in magazie si sunt insotite de un aviz de expeditie.

N.I.R.C.D. - se intocmeste in 2 exemplare dupa intrarea si receptionarea materiilor prime in magazie. Un exemplar ramane la magazie iar cel de-al doilea este trimis la contabil, unde se intocmeste o nota contabila si se arhiveaza.

Documente de plata - ordine de plata, chitante, cecuri.

Aviz de expeditie - insoteste factura si are acelasi parcurs cu factura.

Bon de consum - se intocmeste in 2 exemplare, unul ramane la magazie, iar cel de-al doilea merge la contabil, care intocmeste o nota contabila si il arhiveaza.

Fisa de magazie - se intocmeste intr-un singur exemplar la magazie pentru fiecare tip de materie prima.

IESIRI:

Raport de stocuri - se intocmeste la sfarsitul fiecarei luni de catre seful departamentului Productie, pe feluri de materiale, obiecte de inventar.

Notele contabile - de intocmesc de contabil pe baza bonurilor de consum.

Lista de inventar - se intocmeste anual in 2 exemplare, din care unul ramane la magazie, iar cel de-al doilea merge la contabil pentru confruntare cu datele inregistrate in registrele contabile, eventualele diferente fiind consemnate in procese verbale de constatare de diferente.

Declaratia de inventar - insoteste si are acelasi parcurs cu lista de inventar.

MIJLOACE FIXE

INTRARI:

Facturi - apar intr-un singur exemplar la intrarea mijloacelor fixe in magazie si sunt insotite de un aviz de expeditie.

N.I.R.C.D. - se intocmeste in 2 exemplare dupa intrarea si receptionarea mijloacelor fixe in magazie. Un exemplar ramane la magazie iar cel de-al doilea este trimis la contabil, unde se intocmeste o nota contabila si se arhiveaza.

IESIRI:

Notele contabile - se intocmesc pe baza N.I.R.C.D. de catre contabil.

Raport de mijloace fixe - se intocmeste anual de catre comisia de inventariere si se inainteaza un exemplar la conducere.

Lista de inventar - se intocmeste anual de catre comisia de inventariere, separat pentru cele aflate in custodia personalului, se semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionari si se inainteaza la contabil, eventualele diferente se consemneaza in procese verbale de constatare diferente.

PERSONAL SI SALARIZARE

Acest sistem are scopul de inregistra datele cu privire la salariati, stabilirea modului de plata, a drepturilor banesti cuvenite, a datoriilor catre bugetul asigurarilor sociale si urmarirea si sprijinirea salariatilor in dezvoltarea profesionala.

INTRARI:

Pontajul - se intocmeste de catre seful locului de munca si este trimis la sfarsitul lunii la contabil, pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor banesti.

Certificatele medicale - se anexeaza si urmeaza acelasi curs cu pontajul.

Statutul de functii - este folosit pentru stabilirea drepturilor banesti ale salariatilor.

IESIRI:

statul de plata - se intocmeste de catre contabil intr-un exemplar, iar dupa semnarea de catre salariati se intoarce la contabil , care il arhiveaza.

Statul de avans chenzinal - se intocmeste de contabil intr-un exemplar, iar dupa semnarea de catre salariati se intoarce la contabil, care il arhiveaza.

Fisa fiscala - se foloseste pentru evidenta impozitului pe salarii platit de angajat, este folosita in calculul impozitului pe venit, se intocmeste in 3 exemplare, unul se da angajatului, unul se inainteaza la organele abilitate pana la 1 februarie pentru anul fiscal precedent, iar unul ramane la unitate

Centralizator date salariati - se intocmeste la cererea conducerii si se inainteaza acesteia.

PRODUCTIE

Scopul acestui sistem este de a asigura planificarea, realizarea si controlul productiei pe baza solicitarilor si a capacitatii de productie existente.

INTRARI:

comanda avizata de conducere

fisa limita de consum

bon de consum

IESIRI:

raport de productie

registru de evidenta livrari

proces verbal de executie a lucrarii

CONTABILITATE GENERALA

Sistemul informational contabilitate generala leaga toate celelalte activitati contabile pentru a evidentia efectul lor asupra unitatii, iar scopul lui este de a ajuta la centralizarea tuturor operatiunilor contabile efectuate in unitate, de a sintetiza si evidentia modificarile de active, obligatiile si venitul net al firmei si preia date din toate celelalte sisteme informationale ale firmei.

IESIRI:

balanta de verificare

bilant

contul de profit si pierdere

situatii financiare comparative

situatia operatiunilor contabile ale perioadei

situatia conturilor

situatia veniturilor si a cheltuielilor etc.

In cadrul firmei S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. se regasesc urmatoarele functii de baza :

servicii,

ofertare - decontare,

productie,

financiar-contabila.

Functia servicii urmareste realizarea obiectivelor firmei cu scopul satisfacerii clientilor. Aceasta functie este realizata in cadrul compartimentului PREGATIRE - APROVIZIONARE, compartiment care desfasoara toate activitatile necesare asigurarii complete si la timp a firmei cu resursele materiale necesare realizarii lucrarilor, activitati care constau in intocmirea planului de aprovizionare si asigurarea receptionarii materialelor de la furnizori.

Functia ofertare - decontare implica activitati complexe cum ar participarea la licitatii, achizitionarea de lucrari, precum si decontarea acestora.

Functia productie - grupeaza toate activitatile care asigura realizarea lucrarilor care constituie obiectul de activitate al firmei si are ca obiective utilizarea eficienta a resurselor firmei, obtinerea de produse de calitate, satisfacerea clientilor prin oferirea produselor la timp si la costuri cat mai mici, eliminarea rebuturilor si consumurilor fara justificare.

Functia financiar - contabila asigura elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, urmarirea modului de obtinere a rezultatelor financiare, inventarierea patrimoniului, stabilirea pretului lucrarilor, utilizarea fondurilor, repartizarea pe destinatii a profitului, plata datoriilor, urmarirea incasarii creantelor, elaborarea documentelor de sinteza, organizarea contabilitatii. Obiectivele principale ale acestei functii sunt cresterea profitului, utilizarea eficienta a resurselor si asigurarea capacitatii de plata a firmei.

Circuitul economic al intreprinderii cuprinde 3 faze principale : aprovizionarea, productia si desfacerea.

APROVIZIONAREA

Principalul obiectiv al aprovizionarii il constituie asigurarea unitatii cu resursele materiale si tehnice, corespunzatoare calitativ, la termenele solicitate si cu un cost minim. Aprovizionarea presupune emiterea comenzilor si incheierea de contracte economice.

In conditiile economiei de piata un rol importat in aprovizionare il detine prospectarea pietei, alegerea preturilor de cumparare cat mai favorabile si alegerea materialelor de calitate superioara.

Particular productia de mobila se poate realiza si cu materie prima pusa la dispozitie de catre client (intern sau extern), beneficiar al produsului finit.

La negocierile de pret calculatiile costului se fac in 3 variante :

in conditiile realizarii produsului cu toate materialele din tara;

in conditiile realizarii produsului cu toate materialele puse la dispozitie de client (intern sau extern), cu plata acestora sau fara plata;

in conditiile realizarii produsului cu materiale aprovizionate, atat din tara cat si din import.

Pentru materialul clientului se are in vedere valoarea in costuri care constituie baza de calcul pentru costurile de manipulare, transport intern, depozitare, valoare ce se scade din pret la negocierea pretului produsului.

Alegerea surselor de aprovizionare se face dupa mai multe criterii care au in vedere calitatea materialului, conditiile de furnizare, nivelurile preturilor si conditiile de plata.

PRODUCTIA

Principalele etape ale procesului tehnologic de producere a mobilei sunt:

uscarea si conditionarea cherestelei (daca este cazul) in camere special amenajate;

dupa uscare si conditionare cheresteaua este transportata in atelierul de croit unde este debitata in rigle si frize;

dupa croire piesele se prelucreaza la masinile de indreptat, de frezat si de cepuit, dupa care sunt supuse operatiunilor de formatizare a panourilor si de profilare a canturilor, executare de lacasuri, gauri etc.

panourile masive sunt apoi slefuite, manual sau mecanic, cu ajutorul masinii de slefuit, dupa care se baituiesc sau nu si se lacuiesc.

montarea se face in general pe banda folosind dispozitive pneumatice de strans, insurubat.

mobila ansamblata este receptionata ambalata si apoi trimisa la magazia de produse finite, de unde va pleca spre beneficiari.

DESFACEREA

Procesul de desfacere nu inregistreaza particularitati deosebite.

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. urmeaza sa-si deschida un magazin propriu de prezentare si desfacere a produselor sale pentru eliminarea intermediarilor si pentru a oferi cumparatorilor produsele la preturi cat mai mici.

FINANCIAR-CONTABIL

Organizarea si conducerea contabilitatii este un drept si totodata o obligatie a fiecarei societati care desfasoara o activitate productiva sau neproductiva.

Contabilitatea este un instrument esential de cunoastere economico-financiara si gestionara si este baza de calcul pentru determinarea patrimoniului, de a produce profit si pentru stabilirea rezultatelor financiare.

La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. contabilitatea este condusa in partida dubla, inregistrarile se fac cronologic, potrivit Planului General de Conturi si normelor emise de Ministerul de Finante, pe baza de documente justificative. Alaturi de contabilitatea sintetica, LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. organizeaza si contabilitatea de gestiune, cele doua contabilitati completandu-se si intrepatrunzandu-se reciproc.

Fiind o microintreprindere, S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. nu are compartimente specializate - financiar si contabil - inregistrarile, analizele economice si toate evidentele financiar-contabile fiind executate de un expert contabil.

Principalele operatii de contabilitate generala sunt:

consemnarea operatiunilor economico-financiare care au loc prin note

contabile intocmite pe baza documentelor justificative,

- coordonarea activitatii de inventariere si de evidenta a patrimoniului, luarea

masurilor de reintregire a patrimoniului prin stabilirea vinovatiilor, atunci cand se constata pagube,

inregistrarea cronologica a notelor contabile in Registrul Jurnal,

intocmirea balantelor de verificare lunare pentru controlul inregistrarilor contabile,

intocmirea situatiei principalilor indicatori economico-financiari lunari, bilanturilor trimestriale si anuale, precum si a raportului explicativ la acestea,

participarea la organizarea si perfectionarea sistemului informational in vederea rationalizarii si simplificarii lucrarilor de evidenta contabila, de mecanizare si automatizare a prelucrarii datelor,

inregistrarea operatiunilor consemnate in notele contabile in conturi analitice si punerea de acord a evidentei analitice cu soldul din balanta.

Atat evidenta sintetica cat si evidenta analitica se realizeaza la S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. cu ajutorul calculatorului.

Controlul financiar preventiv urmareste sa preintampine incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si producerea de pagube si exercita asupra documentelor care contin operatii de utilizare a fondurilor sau din care deriva drepturi si obligatii patrimoniale.

Controlul financiar de gestiune verifica respectarea dispozitiilor legale in vigoare privitoare la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, pe baza documentelor din evidenta tehnico-operativa.

Contabilitatea constituie un sistem de informare si comunicare, atat in interiorul unitatii cat si pe plan extern. Unitatea depune un exemplar al Bilantului la D.G.F.P. Iasi.

Evidenta contabila la S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. este tinuta dupa metoda FIFO (FIRST-IN, FIRST-OUT).

Aceasta metoda consta in : bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator, in ordine cronologica.

Avantajele acestei metode constau in :

este simpla si usor de aplicat;

stocurile finale sunt evaluate la valorile cele mai recente si sunt, deci, mai apropiate de realitatea economica.

Dezavantaje:

iesirile din stoc sunt subevaluate in perioada de inflatie ceea ce conduce la o minimizare a cheltuielilor si la o supraevaluare a rezultatului final;

invers, iesirile din stoc sunt supraevaluate intr-o perioada de scadere a preturilor, deci, costurile se coreleaza cu intarziere la variatiile de pret.

CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME

In procesul de fabricatie a mobilei materia prima ocupa un rol important si cuprinde o gama foarte mare de repere: cherestea de diverse esente, PAL, PFL, panel, furnir, placaj, stofa, panza, lacuri, vopsele, coloranti, accesorii si altele.

Contabilitatea materiilor prime si a materialelor consumabile se tine atat cantitativ cat si valoric, la magazie gestionarul operand in fisa analitica toate operatiile ce privesc miscarea stocurilor.

Pentru intrarile de materii prime si materiale in magazie se intocmeste "NOTA DE INTARE-RECEPTIE" de catre gestionar. Materiile prime si materialele se primesc de catre gestionar numai insotite de documentele justificative legale: aviz de insotire a marfii, factura fiscala, chitanta fiscala, nota de transfer. Iesirile de materii prime si materiale din magazie au loc numai pe baza de documente justificative legale: fisa limita de consum, bon de consum, factura fiscala, aviz de insotire a marfii, nota de transfer.

Productia de mobila se realizeaza pe laturi stabilite in functie de cerere, iar pentru laturile aprobate a se realiza se stabileste cantitatea limita a se consuma din fiecare reper de materie prima ce urmeaza a se ridica de la magazia de materii prime si materiale.

Cantitatile se pot ridica odata sau esalonat in mai multe zile urmarindu-se de catre gestionar cantitatile ridicate cumulat pana la nivelul maxim prevazut. Listele cu cantitatile initiale iesite din magazie se confrunta lunar de catre gestionar si contabil.

In conditiile economiei de piata flexibilitatea preturilor impune o atentie deosebita in alegerea surselor de aprovizionare, in negocierea preturilor de cost al materiilor prime deoarece acestea au o influenta directa asupra costului produsului finit.

Particular in productia de mobila, materia prima - cheresteaua - primeste pe parcurs si costurile cu conditionarea (uscarea si curbarea reperelor).

CONTABILITATEA MATERIALELOR CONSUMABILE

Conform Regulamentului de aplicare a Legii Contabilitatii nr. 82/1991 materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb si alte materiale consumabile) participa sau ajuta la procesul de fabricatie fara a se regasi, de regula, in produsul finit.

In industria lemnului intalnim materiale auxiliare specifice, cum ar fi: hartia de slefuit, panza pentru lustruit, oxigenul tehnic, materiale de intretinere si curatenie a utilajelor, si altele.

Piesele de schimb cuprind o diversitate de bunuri: rulmenti, suruburi, piulite, electromotoare, parti componente ale utilajelor ce necesita inlocuirea pentru functionarea ritmica a utilajelor, cat si pentru reparatii capitale. Necesarul de piese de schimb de aprovizionat se determina in functie de programarea reparatiilor curente si capitale de executat. In categoria combustibililor utilizati in productia de mobila intalnim diverse tipuri de unsori, carburanti si lubrifianti.

In categoria altor materiale consumabile se includ imprimatele si rechizitele de birou, materialele administrativ-gospodaresti necesare intretinerii si curateniei mijloacelor fixe, cum ar fi: detergenti, maturi, vopsele, ipsos, ciment, aracet etc., precum si alte materiale consumabile.

Rechizitele de birou, imprimatele si alte materiale consumabile pe care S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. considera ca nu este cazul sa le stocheze sunt incluse direct pe cheltuieli prin debitarea contului 604 - "Cheltuieli privind materialele nestocate" si creditarea contului 401 - "Furnizori", exceptie facand imprimatele cu regim special (chitantiere, registre de casa, facturiere, registre de bonuri de consum), care sunt gestionate separat evidentiindu-se cu ajutorul "fiselor speciale de evidenta a imprimatelor cu regim special" si care se predau persoanelor spre pastrare temporara cu obligativitatea restituirii de catre acestea a celui de-al treilea exemplar in vederea arhivarii. De regula, imprimatele cu regim special sunt inseriate si legate in topuri.

La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. contabilitatea materialelor consumabile este organizata dupa metoda cantitativ-valorica prin folosirea inventarului intermitent, iar la intrarea in unitate materialele consumabile se evalueaza la costul de achizitie.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale consumabile se realizeaza, in general, direct de la unitatile producatoare sau din depozitele cu ridicata si mai rar de la unitatile de desfacere cu amanuntul, documentele justificative pentru intrarile de materiale fiind avizul de insotire a marfii, factura fiscala sau chitanta fiscala.

Pentru fiecare intrare de materii prime si materiale consumabile in urma receptiei cantitative si calitative gestionarul intocmeste NOTA DE INTRARE-RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE in 2 exemplare, din care un exemplar este inmanat contabilului, impreuna cu documentele justificative, cel de-al doilea exemplar fiind pastrat de gestionarul primitor pentru inregistrarile in evidenta tehnico-operativa.

Evidenta tehnico-operativa se realizeaza cantitativ cu ajutorul fisei de magazie, care se completeaza de catre gestionar pe feluri de materiale si care inregistreaza document cu document toate intrarile si iesirile si stabileste dupa fiecare modificare produsa stocul existent in magazie.

Eliberarea materiilor prime si a materialelor consumabile din magazie in vederea consumarii lor se face pe baza de bon de consum individual sau colectiv si fisa limita de consum. Inregistrarile privind consumurile de materii prime si materiale se fac la pretul de inregistrare.

La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. inventarierea materiilor prime, a materialelor consumabile si a tuturor stocurilor in general, se face anual, intocmindu-se liste de inventar, separate pe categorii de materii prime, materiale si produse finite.

Rezultatele inventarierii se consemneaza intr-un proces verbal de inventariere.

CONTABILITATEA MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

In categoria materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in patrimoniul S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. sunt incluse: mobilierul de birou, scule, instrumente si dispozitive speciale si alte bunuri cu o valoare mai mica de 8.000.000 lei, indiferent de durata de serviciu sau bunuri cu o durata de serviciu mai mica de un an, indiferent de valoarea lor. Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar se face la pret de achizitie.

Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul fisei de cont analitic pentru valori materiale, iar evidenta gestionara se realizeaza cantitativ-valoric cu ajutorul fisei de magazie.

CONTABILITATEA PRODUSELOR IN CURS DE EXECUTIE

Determinarea valorii productiei in curs de executie urmareste delimitarea in timp a cheltuielilor de productie si a celor de circulatie pentru includerea in pretul de cost a productiei finite numai a cheltuielilor care privesc perioada respectiva.

Valoarea productiei in curs de executie la sfarsit de luna se determina prin evaluarea inventarului faptic. Productia in curs de executie se inregistreaza la sfarsitul lunii prin debitarea contului 331-"Produse in curs de executie" si creditarea contului 711-"Venituri din productia stocata", asfel nefiind afectate produsele obtinute cu cheltuielile aferente productiei neterminate.

La inceputul lunii urmatoare se scade din gestiune valoarea productiei in curs de executie prin creditarea contului 311 si debitarea contului 711.

CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE

Materializarea eforturilor depuse de personalul S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. se concretizeaza in obtinerea produselor finite. Produsele finite se predau la magazia de produse finite pe baza bonului de predare-transfer-restituire, document in baza caruia se fac si inregistrarile in evidenta contabila, produsele finite fiind evaluate la pret de inregistrare.

Produsele obtinute se inregistraza cu ajutorul contului 711-"Venituri din productia stocata". La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. contabilitatea produselor finite este organizata potrivit metodei cantitativ-valorice. Evidenta operativa se tine cu ajutorul fiselor de magazie pe produs cantitativ, iar evidenta contabila sintetica cu ajutorul contului 345-"Produse finite".

Livrarea produselor finite se face pe baza facturii fiscale, stabilindu-se de comun acord cu clientul modalitatea de plata si termenul de plata. La iesirea din gestiune a produselor finite se face la pret de inregistrare. Pe baza facturii se emite NIR si se contabilizeaza produsele finite vandute.

Descarcarea gestiunii se face prin debitarea contului 711 si creditarea contului 345, cu valoarea produselor finite livrate la pret de inregistrare.

CONTABILITATEA MARFURILOR

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. nu detine deocamdata un magazin propriu de desfacere si prezentare a produselor proprii si nu utilizeaza in contabilitate conturile 371-"Marfuri" si 378-"Diferente de pret la marfuri".

CONTABILITATEA AMBALAJELOR

S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. nu foloseste ambalaje refolosibile, mobila livrata fiind ambalata sumar doar in ambalaje de carton. Materialele de ambalat (sfoara, banda, hartie, carton) sunt incorporate in costul productiei obtinute si se inregistreaza in contabilitate in categoria materialelor consumabile.

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

Orice activitate economico-sociala genereaza consumuri de resurse concretizate in cheltuieli. Cheltuielile unei unitati reprezinta valorile platite sau de platit pentru consumuri de stocuri, lucrari si servicii de care beneficiaza unitatea, remunerarea fortei de munca, executarea unor obligatii legale sau contractuale, inclusiv amortizarile si provizioanele constituite.

In contabilitatea financiara cheltuielile sunt structurate dupa natura activitatii si natura cheltuielilor in urmatoarele categorii:

cheltuieli de exploatare,

cheltuieli financiare,

cheltuieli extraordinare,

cheltuieli cu amortizarile si provizioanele,

cheltuieli cu impozitul pe profit.

CONTABILITATEA VENITURILOR

Veniturile includ sumele sau valorile incasate sau de incasat si castigurile din orice alte surse. Veniturile din exploatare sunt generate de activitatea curenta a firmei, sunt impuse de realizarea obiectului de activitate propriu unitatii si au caracter de permanenta.

La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. veniturile din exploatare se contabilizeaza cu ajutorul contului 701-"Venituri din vanzarea produselor finite". Avand ca obiect de activitate producerea de mobila la S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. veniturile perioadei se evidentiaza cu ajutorul contului 711.

La S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. veniturile financiare se concretizeaza in dobanzile cuvenite pentru disponibilul in cont, evidentiate cu ajutorul contului 766-"Venituri din dobanzi".

In contabilitatea veniturilor la S.C. LUCEAFARUL MOBIL LUX S.R.L. se utilizeaza si contul 704-"Venituri din lucrari executate si servicii prestate", cu ajutorul caruia se evidentiaza valoarea lucrarilor si serviciilor prestate receptionate.

In contabilitatea de gestiune clasificarea cheltuielilor de productie se face conform urmatoarelor criterii:

criteriul naturii economice a cheltuielilor;

criteriul raportului in care se gasesc fata de volumul productiei;

criteriul cerintelor de postcalcul, etc.

Dintre criteriile semnificative de clasificare a cheltuielilor, pot fi mentionate

urmatoarele:

dupa natura lor:

a.       cheltuieli de exploatare:

i. cheltuieli privind consumurile de materii prime, materiale auxiliare, combustibil, ambalaje, piese de schimb, costul de achizitie al materialelor de natura obiectelor de inventar, costul marfurilor vandute;

ii. cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, intretinere si reparatii;

iii. cheltuieli cu impozite , yaxe si varsaminte asimilate;

iv. cheltuieli cu personalul;

v. alte pierderi din exploatare.

b. cheltuieli financiare:;

c. cheltuieli extraordinare;

d. cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite.

2. dupa natura muncii consumate:

a.       cheltuieli cu munca vie: remunerarea personalului;

b. cheltuieli de munca materializata sau materiale.

3. dupa modul de repartizare in costul produselor, lucrarilor si serviciilor:

a.       cheltuieli directe:

i. consumul de materii prime si materiale,

ii. alte utilitati tehnologice directe.

b. cheltuieli indirecte: se refera la fabricarea intregii productii.

AFECTAREA SI REPARTIZAREA CHELTUIELILOR DE PRODUCTIE IN ABORDAREA LOR ANALITICA

Din punct de vedere al structurii organizatorice si functionale, unitatea

patrimoniala se imparte sectoare de activitate, sectii de productie, sectii ajutatoare sau auxiliare si sectii neindustriale, la care se adauga compartimentele functionale.

Din aceste considerente, pentru localizarea cheltuielilor de productie ocazionate, in calculatie se foloseste notiunea de centru de analiza.

Acestea pot fi:

centrul de lucru sau de activitate : sectii, ateliere, magazine, birouri etc.;

centru de responsabilitate;

centrul de cost;

centru de profit;

centrul de investitii.

Problema fundamentala pe care o ridica cheltuielile indirecte este aceea a

sistemelor de repartizare asupra costurilor produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate. In acest scop sunt parcurse trei etape:

repartizarea primara;

repartizarea secundara;

calculul coeficientului de repartizare.

Repartizarea primara a cheltuielilor indirecte presupune colectarea si delimitarea

acestora pe fiecare centru de analiza care le-a ocazionat.

Atribuirea cheltuielilor indirecte centrelor de analiza se poate face :

prin afectare;

prin repartizare.

Aceasta repartizare are urmatoarele avantaje:

faciliteaza calculul;

permite individualizarea cheltuielilor indirecte pe produse, lucrari executate, servicii prestate;

permite calculul costurilor de productie printr-o metoda de calcul mai performanta.

Repartizarea secundara are drept scop decontarea cheltuielilor centrelor de analiza auxiliare centrelor de analiza principale pentru care functioneaza.

Calculul coeficientului de repartizare pentru fiecare centru de analiza presupune raportarea totalului cheltuielilor indirecte, obtinut dupa repartizarea secundara, la numarul de UBR-uri.

Metodele de calculatie a costurilor folosesc o serie de procedee cu caracter general cum ar fi : observatia, rationamentul, clasificarea, analogia, comparatia, inductia, deductia, axiomarea si calculul matematic.

Cele mai utilizate procedee de identificare a cheltuielilor si de repartizare a lor sunt urmatoarele:

procedee de determinare si delimitare a cheltuielilor pe purtatori si pe sectoare:

o       procedeul ponderii cantitatilor cu preturile sau tarifele;

o       procedeul cotelor procentuale aplicate asupra unor valori

o       procedeul defalcarii de cote in raport cu nr. perioadelor de gestiune;

o       procedeul statistico-experimental.

procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte:

o       procedeul de repartizare prin diviziune simpla;

o       procedeul de repartizare prin diviziune cu ajutorul indicilor de echivalenta;

o       procedeul suplimentarii.

procedee de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe:

o       procedeul punctelor de maxim si minim;

o       procedeul valorii medii;

o       procedeul grafic;

o       procedeul celor mai mici patrate sau procedeul de "ajustare liniara";

o       procedeul analitic.

procedee de evaluare si calculare a costurilor privind productia de fabricatie independenta:

o       procedeul calculatiei costului fiecarui produs fara a se tine seama de prestatiile reciproce;

o       procedeul calculatiei costurilor cand prestatiile reciproce dintre ateliere sau sectii se evalueaza la un cost perstabilit;

o       procedul calculelor iterative;

o       procedeul algebric.

procedee de determinare a costurilor pe unitatea de produs:

o       procedeul diviziunii simple;

o       procedeul cantitativ;

o       procedeul cifrelor de echivalenta;

o       procedeul echivalarii cantitative a produsului secundar cu produsul principal;

o       procedeul deducerii valorii produselor secundare.

Deoarece in cadrul contabilitatii de gestiune se urmareste doar determinarea prin

conturi a costurilor productiei, cheltuielile care sunt preluate spre retratare din contabilitatea financiara se refera numai la cheltuielile de exploatare si la o parte din cheltuielile financiare si cu amortizarile si provizioanele.

BIBLIOGRAFIE:

BUDUGAN D., CONTABILITATEA SI CONTROL DE GESTIUNE, Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2002;

2. Ordinul nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23/12.01.2004;

3. BUDUGAN D., LEONTINA BETIANU, CONTABILITATE DE GESTIUNE, suport de curs.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 8575
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved