Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


CURS PREGATIRE EXAMEN ACCES

access

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CURS PREGATIRE EXAMEN ACCES
EXPORTUL DE DATE
OBIECTELE SISTEMULUI ACCESS: Tabele, Interogari, Machete
CONSTRUIREA UNEI BAZE DE DATE
Baze de date in ACCESS - proiect
BAZE DE DATE
Microsoft Access
Baza de date Microsoft Access
Microsoft Access - Utilizarea aplicatiei
Data Acces Objects

TERMENI importanti pentru acest document

principal mai mare decat 30 suma acordata microsoft access :

CURS PREGATIRE EXAMEN ACCES

45. Grupati veniturile de mai jos in impozite directe, impozite indirecte si venituri nefiscale, conform clasificatiei  bugetare:

a)   impozit pe profit; 

b)   taxa pe valoarea adaugata;  c)   accize;

d)   taxe vamale; 

e)   impozitul pe dividende de la societatile comerciale;  f)   impozit pe venit;

g)   impozit pe veniturile microintreprinderilor;  h)   taxe consulare

i)   taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.

Raspuns:

Conform  clasificatiei  veniturilor  bugetului  de  stat  (a  se  vedea  Legea  nr.  511  din  22.11.2004  pentru  aprobarea bugetului de stat pe 2004), putem clasifica veniturile de mai sus astfel:

Impozite directe

a) impozitul pe profit;

e) impozitul pe dividende de la societatile comerciale;  f) impozit pe venit;  g) impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Impozite indirecte

b) taxa pe valoarea adaugata;

c) accize;

d) taxe vamale;

Venituri nefiscale

h) taxe consulare;

i) taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.

46. Se cunosc urmatoarele date din legile bugetului de stat al Romaniei pe anii 2004 si 2005:

 Indicator

2004

2005

 Impozit pe profit

49.210,00

60.710,00

 Accize

68.915,00

97.733,00

 Impozit pe veniturile din salarii

59.176,00

66.435,00

 Impozit pe veniturile din dividende

2.400,00

6.400,00

 Impozit pe dividende de la societatile comerciale

1.980,00

2.850,00

 Impozit pe veniturile realizate din activitatile de expertiza contabila

10,00

30,00

 Taxe  pentru  prestatiile  efectuate  si  pentru  eliberarea  autorizatiilor  de transport in trafic international

37,00

40,00

Taxa pe valoarea adaugata                                                                           110.150,85    126.692,54

Taxe pentru eliberarea certificatelor de cazier fiscal                                                  5,00             45,00

Venituri din capital                                                                                              350,00        1.133,00

Sursa: Legea Bugetului de Stat pe 2005 nr. 511/2004, publicata in Monitorul Oficial, Nr. 1121/2004 si Legea Bugetului de Stat pe 2004  nr. 507/2003 publicata in Monitorul Oficial nr. 853/2003

Determinati:


b)   cresterea absoluta si relativa a veniturilor fiscale

Raspuns:

a) Determinarea ponderii veniturilor fiscale in total venituri bugetare

Pas 1. Identificarea veniturilor fiscale

Veniturile fiscale cuprind: Impozit pe profit, Accize, Impozit pe veniturile din salarii, Impozit pe veniturile  din dividende, Impozit pe dividende de la societatile comerciale, Impozit pe veniturile realizate din activitatile de  expertiza contabila, Taxa pe valoarea adaugata

Pas 2. Determinarea valorii veniturilor fiscale

Vfisc2004 = 49.210,00 + 68.915,00 + 59.176,00 + 2.400,00 + 1.980,00 + 10,00 + 110.150,85 =

= 291.841,85 mld. lei

Vfisc2005 = 60.710,00 + 97.733,00 +  66.435,00 + 6.400,00 + 2.850,00 + 30,00 + 126.692,54 =

= 360.850,54 mld. lei

Pas 3. Determinarea valorii veniturilor bugetare

Vbug2004 = 49.210,00 + 68.915,00 + 59.176,00 + 2.400,00 + 1.980,00 + 10,00 + 37,00 + 110.150,85 + 5,00  + 350,00 = 292.233,85 mld. lei

Vbug2005 =  60.710,00 + 97.733,00 +  66.435,00 + 6.400,00 + 2.850,00 + 30,00 + 40,00 + 126.692,54 +  45,00 + 1.133,00 = 362.068,54 mld. lei

Pas 4. Determinarea ponderii veniturilor fiscale in total venituri bugetare

P2004 = 291.841,85 / 292.233,85 = 99,87%

P2005 = 360.850,54 / 362.068,54 = 99,66%

b) Determinarea cresterii absolute si relative a veniturilor fiscale

Pas 1. Determinarea cresterii absolute a veniturilor fiscale

Cresterea absoluta = Vfisc2005 - Vfisc2004 = 360.850,54 – 291.841,85 = 69.008,69 mld. lei

Pas 2. Determinarea cresterii relative a veniturilor fiscale

Cresterea relativa = Cresterea absoluta / Vfisc2004 = 69.008,69 / 291.841,85 = 23,65%

47. O societate comerciala supusa impozitului pe profit realizeaza in primul semestru al anului 2006 venituri totale  

in suma de 50.000 mil. lei din care 40.000 mil. lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma  totala  a  cheltuielilor  deductibile  efectuate  de  agentul  economic  este  de  35.000  mil.  lei.  Determinati  cuantumul  impozitului  pe  profit  aferent  semestrului  I. Stiind  ca  agentul  economic  a  constituit  si  platit  la  sfarsitul  primului  trimestru al anului 2006 impozit pe profit in suma de 4.000 mil. lei determinati cat este cuantumul impozitului pe  profit de plata aferent trimestrului II.

Raspuns:  


Cum nu exista o separare exacta a cheltuielilor pe activitatea de bar de noapte si pe celelalte activitatii, vom  repartiza procentual cheltuielile deductibile pe cele doua tipuri de activitati.

Pentru activitatea de bar de noapte

Venituri = 40.000 mil. lei

Cheltuieli = 35.000 * (40.000/50.000) = 28.000 mil. lei

Pentru celelalte activitati

Venituri = 50.000 – 40.000 = 10.000 mil. lei

Cheltuieli = 35.000 – 28.000 = 7.000 mil. lei

Pas 2. Determinarea impozitului pe profit aferent activitatii de bar de noapte

Pentru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maxima dintre 16%*Profitul impozabil sau  5%*Total venituri. Astfel, vom calcula impozitul pe profit in ambele moduri, urmand sa decidem ulterior care este  suma de plata.

Cu cota de 16%: Impozit = 16% * (40.000 – 28.000) = 1.920 mil. lei

Cu cota de 5%: Impozit = 5% * 40.000 = 2.000 mil. lei 

I Impozitul pe profit datorat pentru semestrul I din activitatea barului de noapte = 2.000 mil. lei

Pas 3. Determinarea impozitului pe profit aferent celorlalte activitati 

Pentru celelalte activitati impozitul pe profit se determina prin aplicarea cotei de 16% la profitul impozabil.  Impozitul pe profit datorat pentru semestrul II pentru alte activitati = 16% * (10.000 – 7.000) = 480 mil. lei

Pas 4. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul I

Impozit datorat = Impozitbar + Impozitalteact. = 2.000 + 480 = 2.480 mil. lei

Pas 5. Determinarea impozitului pe profit de plata aferent trimestrului II

Impozit pe profit platit in trimestrul I = 4.000 mil. lei

Impozit pe profit datorat cumulat de la inceputul anului pentru semestrul I = 2.480 mil. lei

I 

Societatea are de recuperat impozit pe profit in suma de 4.000 – 2.480 = 1.520 mil. lei

48. O organizatie non-profit realizeaza urmatoarele venituri in anul 2006:  -    venituri din cotizatiile membrilor = 500 mil. lei  -    venituri din donatii si sponsorizari = 1.500 mil. lei

-    venituri din finantari nerambursabile de la Uniunea Europeana = 3.000 mil. lei  -    venituri din activitati comerciale = 1.000 mil. lei

Corespunzator acestor venituri ea realizeaza urmatoarele cheltuieli:  -    cheltuieli aferente activitatii non-profit = 4.800 mil. lei;  -    cheltuieli aferente activitatii comerciale = 700 mil. lei

Determinati impozitul pe profit datorat de aceasta organizatie non-profit pentru activitatile desfasurate in cursul  anului 2006, daca cursul de schimb este 36.500 lei/Euro.

Raspuns:


Pentru veniturile din cotizatiile membrilor, donatii  si sponsorizari si finantari nerambursabile de la Uniunea  Europeana organizatia non-profit este scutita de plata impozitului pe profit.

Organizatiile non-profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile din activitati economice ce nu  depasesc 15.000 euro, dar nu mai mult de 10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit.

Deci, limita veniturilor scutite din activitati economice este suma minima dintre 15.000 euro si 10% din  celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit.

15.000 euro = 15.000 * 36.500 = 547,5 mil. lei

10% (500 + 1.500 + 3.000) = 500 mil. lei

I veniturile din activitati economice sunt scutite in limita a 500 mil. Lei, pentru restul de 500 mil. lei  datorandu-se impozit pe profit

Pas 2. Determinarea profitului impozabil

Organizatia non-profit va datora impozit pentru partea din profit care corespunde cuantumului veniturilor  impozabile.

Profitul activitatilor economice = Veconomice – Ch.economice = 1000 – 700 = 300 mil. lei

Profitul aferent veniturilor impozabile = 300 * (500/1000) = 150 mil. lei

Pas 3. Determinarea impozitului pe profit

Impozit pe profit = 16% * 150 = 24 mil. lei

49. Se dau urmatoarele tipuri de cheltuieli:  

-    cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;  -    cheltuielile de protocol;

-    cheltuielile cu provizioane; 

-    cheltuielile cu impozitul pe profit;

-    cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor romane; 

-    cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei;  -    cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor;

-    cheltuieli reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori;  -    cheltuieli cu marfurile vandute;

-    cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Clasificati aceste cheltuieli in categoriile:  a)   cheltuieli deductibile;

b)   cheltuieli cu deductibilitate limitata;  c)   cheltuieli nedeductibile

din punctul de vedere al impozitului pe profit.

Raspuns:

Conform Codului Fiscal, art. 21, cheltuielile de mai sus se clasifica astfel:

a) Cheltuieli deductibile: 

-    cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;  -    cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei;  -    cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor;

-    cheltuieli cu marfurile vandute;

b) Cheltuieli cu deductibilitate limitata:


-    cheltuielile cu provizioane;

-    cheltuieli reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori;

c) Cheltuieli nedeductibile: 

-    cheltuielile cu impozitul pe profit;

-    cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor romane;  -    cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

50. O societate comerciala realizeaza urmatoarele venituri si cheltuieli aferente trimestrului I 2006:  -    venituri din vanzarea marfurilor: 50.000 mil. lei;  -    venituri din prestari servicii: 20.000 mil. lei;

-    venituri din dividende primite de la o societate comerciala romana = 1.000 mil. lei;  -    cheltuieli cu marfurile vandute: 30.000 mil. lei;

-    cheltuieli cu serviciile de la terti: 10.000 mil. lei;  -    cheltuieli de protocol: 1.000 mil. lei;

-    cheltuieli salariale: 2.000 mil. lei 

-    cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor romane: 3.000 mil. lei

-    cheltuieli cu tichetele de masa: 800 mil. lei, din care 200 mil. lei peste limita legala  Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comerciala.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile

Venituri impozabile = Venituri din vanzarea marfurilor + venituri din prestari servicii =

= 50.000 + 20.000 = 70.000 mil. lei

Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile

Pentru determinarea sumei cheltuielilor deductibile vom analiza fiecare tip de cheltuiala in parte:  -    cheltuielile cu marfurile vandute sunt integral deductibileIChelt. Ded. = 30.000 mil. lei  -    cheltuielile cu serviciile de la terti sunt integral deductibileIChelt. Ded. = 10.000 mil. lei  -    cheltuielile cu protocolul sunt deductibile limitat 

Limita = 2% * (Venituri impozabile – Cheltuieli aferente veniturilor impozabile altele 

decat cele cu impozitul pe profit si protocolul)

= 2% * (70.000 – 30.000 – 10.000 – 2.000 – 3.000 – 800) = 24.200 mil. Lei = 484 mil. Lei

I cheltuielile cu protocolul sunt deductibile in limita a 484 mil. Lei  I Chelt. Ded. = 484 mil. Lei si Chelt neded = 516 lei.

-    cheltuielile salariale sunt integral deductibile I Chelt. Ded. = 2.000 mil. lei 

-    cheltuielile cu amenzile sunt integral nedeductibile I Chelt. Neded. = 3.000 mil. lei  -    cheltuielile cu tichetele de masa sunt deductibile in limita prevederilor legale I

Chelt. Ded. = 600 mil. lei si Chelt. Neded. = 200 mil. lei.

Total cheltuieli deductibile = 30.000 + 10.000 + 484 + 2.000 + 600 = 43.084 mil. lei

Pas 3. Determinarea profitului impozabil

Profit impozabil = 70.000 – 43.084 = 26.916 mil. lei

Pas 4. Determinarea impozitului pe profit


51.  O  societate  comerciala  realizeaza  in  anul  2006  venituri  totale  impozabile  in  valoare  de  10.000  mil.  lei  si  cheltuieli  deductibile  totale  in  valoare  de  8.000  mil.  lei.  Separat  de  aceste  cheltuieli  societatea  inregistreaza  cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor de la banci in suma de 1.200 mil. lei. Valoarea capitalului propriu  este  de  125.000  mil.  lei  la  inceputul  anului  si  150.000  mil.  lei  la  sfarsitul  anului.  Valoarea  imprumuturilor  pe  termen lung este de 400.000 mil. lei la inceputul anului si 300.000 mil. lei. Determinati valoarea impozitului pe  profit de plata aferent anului 2006.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile

Cheltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor de la banci autorizate de BNR sunt integral deductibile.

Pas 2. Determinarea profitului impozabil

Profit impozabil = 10.000 – 8.000 – 1.200 = 800 mil. lei

Pas 3. Determinarea impozitului pe profit

Impozit pe profit = 16% * 800 = 128 mil. lei

52. O societate comerciala a realizat cumulat de la inceputul anului pe primele sase luni ale anului 2006 venituri  totale impozabile in valoare de 40.000 mil. lei, din care cifra de afaceri reprezinta 38.000 mil. lei si cheltuieli totale  in valoare de 30.000 mil. lei, din care 600 mil. lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, in  luna mai societatea a acordat o sponsorizare in valoare de 250 mil. lei. Determinati care este suma impozitului pe  profit pe care societatea trebuie s-o plateasca la 25 iulie 2006, stiind ca impozitul pe profit constituit pentru primul  trimestru a fost platit la termenul legal.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea profitului impozabil aferent primelor sase luni ale anului.

Venituri impozabile = 40.000 lei 

Cheltuieli deductibile = 30.000 – 600 = 29.400 mil. lei  Profit impozabil = 40.000 – 29.400 = 10.600 mil. lei

Pas 2. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul II

Impozit pe profit datorat = 16% * 10.600 = 1.696 mil. lei 

Cheltuielile cu sponsorizarea  pot fi deduse din impozitul pe profit in limita a 3‰ din cifra de afaceri si 20% din  impozitul pe profit datorat.

3‰ * CA = 3‰ * 38.000 = 114 mil. lei 

20% * Impozit = 20% * 1.696 = 339,2 mil. lei

I din impozitul datorat putem deduce cheltuieli cu sponsorizarea in suma de 114 mil. lei

Impozit pe profit datorat = 1696 – 114 = 1.582 mil. lei


Pas 3. determinarea impozitului pe profit de plata

Impozit pe profit de plata = Impozit pe profit datorat - Impozit pe profit platit = 1.582 – 600 = 982 mil. lei 

53. Din veniturile enumerate mai jos selectati-le pe cele neimpozabile in anul 2007, in sensul impozitului pe venit:  a)   venituri din dividende;  b)   veniturile din pensii pentru invalizi de razboi;

c)   indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca;  d)   sumele primite sub forma de sponsorizare;

e)   indemnizatia pentru cresterea copilului;  f)   indemnizatia lunara a asociatului unic;

g)   indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica;  h)   venituri din cedarea folosintei bunurilor;

i)   venituri din drepturi de proprietate intelectuala;  j)   venituri din jocuri de noroc.

Raspuns:

Conform prevederilor Titlului III din Codul Fiscal, sunt venituri impozabile in sensul impozitului pe venit  urmatoarele:

a) venituri din dividende; 

c) indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca;  f) indemnizatia lunara a asociatului unic;

g) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica;  h) venituri din cedarea folosintei bunurilor;

i) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;  j) venituri din jocuri de noroc.

54. O salariata a unei societati comerciale obtine la locul de munca de baza urmatoarele venituri, in luna martie  2006:

-    salariu de baza = 5.000.000 lei; 

-    spor de vechime = 15%; (neinclus in salariul de baza)  -    20 tichete de masa in valoare de 65.000 lei/tichet.

-    un cadou cu ocazia zilei de 8 martie in valoare de 2.500.000 lei. 

Salariata are in intretinere un copil minor si pe mama sa care nu obtine venituri si este proprietara unui teren  agricol in suprafata de 5.000 mp

Determinati venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie, si salariul net pe care il primeste  angajata cunoscandu-se urmatoarele valori pentru deducerea personala:

-    pentru contribuabili fara persoane in intretinere: 2.500.000 lei; 

-    pentru contribuabili cu o persoana in intretinere: 3.500.000 lei;  -    pentru contribuabili cu doua persoane in intretinere: 4.500.000 lei;

Raspuns:

Pas 1. Determinarea venitului brut din salarii

Salariul de baza face parte integral din venitul brut

Sporul de vechime = 15% * 5.000.000 = 750.000 lei face parte integral din venitul brut


a avut 23 zile lucratoare, valoare tichetelor de masa nu se include in venitul brut.

Cadoul primit cu ocazia zilei de 8 martie este neimpozabil in limita a 1.500.000 lei. Deci se va include in  venitul brut suma de 1.000.000 lei

Venitul brut din salarii = 5.000.000 + 750.000 + 1.000.000 = 6.750.000 lei

Pas 2. Determinarea contributiilor obligatorii

Contributia de asigurari sociale = 6.750.000 * 9,5% = 641.250 lei

Contributia de asigurari sociale de sanatate = 6.750.000 * 6,5% = 438.750 lei

Contributia de asigurari pentru somaj = 5.000.000 * 1% = 50.000 lei

Pas 3. Determinarea venitului net din salarii

Venit net = Venit brut – Contributii obligatorii = 6.750.000 – 641.250 – 438.750 – 50.000 =

= 5.620.000 lei

Pas 4. Determinarea deducerii personale

Deducerea personala se stabileste in functie de numarul de persoane considerate in intretinere:  -    copilul minor este intotdeauna considerat in intretinere;

-    mama  contribuabilei  este  si  ea  considerata  in  intretinere  si  nu  obtine  venituri,  iar  suprafata  de  teren  detinuta este de doar 5.000 mp. Ea n-ar fi fost considerata persoana in intretinere daca suprafata de teren  detinuta depasea 10.000 mp in zonele colinare si de ses sau 20.000 mp in zonele montane.

Deducerea personala =  4.500.000 lei

Pas 5. Determinarea venitului impozabil

Venitul impozabil = Venit net – Deducere personala = 5.620.000 – 4.500.000 = 1.120.000 lei

Pas 6. Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Impozit = 16% * 1.120.000 = 179.200 lei

Pas 7. Determinarea drepturilor salariale primite de angajata in luna martie 2005

In luna martie salariata primeste:

- un salariu net in numerar in valoare de  

5.000.000 + 750.000 - 641.250 - 438.750 - 50.000 - 179.200 = 4.440.800 lei;

- 20 de tichete de masa in valoare totala de:

20 * 65.000 = 1.300.000 lei

- un cadou cu ocazia zilei de 8 martie in valoare de

2.500.000 lei

55. O persoana fizica obtine la locul de munca de baza un venit net lunar de 5.500.000 lei si la un loc de munca  unde are un contract individual de munca cu timp partial unde obtine un venit net lunar de 3.500.000 lei. Persoana  fizica lucreaza la locul de munca de baza in perioada ianuarie – septembrie 2006, iar la celalalt loc de munca in


lunara aferenta este de 3.500.000, determinati:

a)   impozitul lunar pe veniturile din salarii platit de persoana fizica; 

b)   impozitul total platit in cursul anului 2006 pentru veniturile din salarii;  c)   venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii

Raspuns:

a)   Determinarea venitului lunar pe veniturile din salarii

Pentru locul de munca de baza: 

Venit impozabil = Venit net – Deducerea personala = 5.500.000 – 3.500.000 = 2.000.000 lei  Impozitul lunar = 16% * Venit Impozabil = 16% * 2.000.000 = 320.000 lei

Pentru celalalt loc de munca:

Venit impozabil = Venit net = 3.500.000 lei

Impozitul lunar = 16% * Venit Impozabil = 16% * 3.500.000 = 560.000 lei

b) Determinarea impozitului total platit in cursul anului 2005 pentru veniturile din salarii:

Impozit total platit in cursul anului 2005: 320.000 * 9 + 560.000 * 5 = 5.680.000 lei

c) Conform Codului Fiscal art. 57 beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final. Deci  venitul din salarii nu se ia in calcul la determinarea venitului net anual impozabil.

56.  Pentru  care  din  veniturile  de  mai  jos  obtinute  in  anul  2007  de o persoana  fizica  romana  cu  domiciliul  in  Romania este obligata sa depuna declaratii speciale de venit:

a)   venituri din pensii; 

b)   venituri din drepturi de proprietate intelectuala;  c)   venituri din cedarea folosintei bunurilor;

d)   venituri din salarii; 

e)   venituri din activitati agricole determinate in sistem real;  f)   venituri nete determinate pe baza de norme de venit.

Raspuns:

Pentru veniturile obtinute in anul 2007 nu s-a aprobat inca formularistica specifica impozitului pe venit.  Pentru  anul  2006,  dintre  veniturile  enumerate,  trebuie  depusa  declaratie  speciala  privind  veniturile  realizate,  conform OMFP 185/2007, pentru:

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;  c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;

e) venituri din activitati agricole determinate in sistem real;

57. O persoana fizica desfasoara activitati de servicii de sonorizare muzicala si opteaza pentru impunerea in sistem  real. Ea estimeaza ca in anul 2006 va realiza urmatoarele venituri:

-    venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 700 mil. lei 

-    venituri din dobanzi aferente disponibilitatilor din conturile la vedere: 5 mil. lei  -    venituri din sponsorizari: 30 mil. lei

In aceeasi perioada, ea estimeaza ca va realiza urmatoarele cheltuieli: 

-    cheltuieli cu achizitionarea de materiale consumabile si obiecte de inventar: 200 mil. lei  -    cheltuieli cu chiria spatiului unde isi are sediul: 120 mil. lei


-    cheltuieli privind amenzile datorate autoritatilor romane: 15 mil. lei

-    cheltuieli de protocol: 10 mil. lei 

La 01 iunie 2006 persoana fizica contracteaza un imprumut in suma de 300 mil. lei, rambursabil integral peste  12 luni, de la o alta persoana fizica la o rata a dobanzii de 20% pe an. Rata dobanzii de referinta stabilita de  BNR este de 15% pe an

Determinati impozitul platit sub forma de plati anticipate in contul impozitului pe venit in cursul anului la  scadentele legale.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea venitului brut

Venitul brut = venituri din prestarea serviciilor + venituri din dobanzi = 700 + 5 = 705 mil. lei

Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile

Vom determina deductibilitatea fiecarui tip de cheltuiala, astfel: 

-    cheltuielile cu achizitionarea de materiale consumabile si obiecte de inventar sunt integral deductibile

I Ch. Ded. = 200 mil. lei  

-    cheltuielile cu chiria spatiului sunt integral deductibile I Ch. Ded. = 120 mil. lei  -    cheltuielile cu salariile sunt integral deductibile I Ch. Ded. = 180 mil. lei

-    cheltuielile privind amenzile datorate autoritatilor romane sunt integral nedeductibile I Ch. Neded. =  15 mil. lei

-    cheltuielile cu dobanzile la imprumuturile contractate de la alte persoane fizice sunt deductibile in limita  ratei dobanzii de referinta a BNR. I  Valoarea dobanzii lunare = 300.000.000 * 20% * (1/12) = 50.000 lei  Valoarea dobanzii conform ratei de referinta a BNR: 300.000.000 * 15% * (1/12) = 37.500 lei  I persoana fizica isi va putea deduce o cheltuiala cu dobanda lunara de 37.500 lei.   Numarul de luni de plata a dobanzii = 7 I Ch. Ded. = 7*37.500 = 262.500 lei 

Ch Neded = 7 * (50.000 – 37.500) = 87.500 lei 

-    cheltuielile de protocol sunt deductibile in limita unei cote de 2% aplicata diferentei dintre venitul brut

si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, protocol si cotizatiile  platite la asociatiile profesionale

Limita = 2% * (705.000.000 – 200.000.000 – 120.000.000 - 180.000.000 – 262.500) = 

= 2% * 204.737.500 = 4.094.750 lei  I Ch. Ded. = 4.094.750 lei

Ch. Neded. = 10.000.000 – 4.094.750 = 5.905.250 lei

Total cheltuieli deductibile = 200.000.000 + 120.000.000 + 180.000.000 + 262.500 + 4.094.750 =

= 504.357.250 lei

  

Pas 3. Determinarea venitului net

Venit net = Venit brut – Cheltuieli deductibile = 705.000.000 – 504.357.250 = 200.642.750 lei

Pas 4. Determinarea platilor anticipate in contul impozitului pe venit

Impozit pe venit estimat = 200.642.750 * 16% = 32.102.840 lei


La 15 iunie 2006: platile anticipate in contul impozitului pe venit = 32.102.840 / 4 = 8.025.710 lei

La 15 septembrie 2006: platile anticipate in contul impozitului pe venit = 32.102.840 / 4 = 8.025.710 lei  La 15 decembrie 2006: platile anticipate in contul impozitului pe venit = 32.102.840 / 4 = 8.025.710 lei

58. O persoana fizica realizeaza in cursul anului 2007 urmatoarele venituri din drepturi de autor:

Luna                        Tipul de venit              Suma (lei)

20.000  Septembrie 2007     Opere monumentale    50.000  Octombrie 2007 Iunie 2007         Opere literare

Opere literare                 10.000

Determinati venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectuala aferente anului 2007  si impozitul sub forma de plati anticipate in contul impozitului pe venit platit in cursul anului, stiind ca  contribuabilul a fost pe parcursul intregului an angajat la o societate comerciala cu contract individual de munca cu  timp intreg.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea venitului brut anual pe tipuri de venituri

Venit brut din opere literare = 20.000 + 10.000 = 30.000 lei 

Venit brut din opere monumentale = 50.000 lei

Pas 2. Determinarea cheltuielilor forfetare pe tipuri de venituri

Pentru veniturile din opere literare cota de cheltuieli forfetare este de 40% I Cheltuielile forfetare pentru  operele literare sunt egale cu 30.000 * 40% = 12.000 lei

Pentru veniturile din opere monumentale cota de cheltuieli forfetare este de 50% I Cheltuielile forfetare  pentru operele monumentale sunt egale cu 50.000 * 50% = 25.000 lei

Pas 3. Determinarea venitului net pe tipuri de venituri

Venitul net = Venit brut – Cheltuieli forfetare – Contributii sociale obligatorii

Cum persoana fizica a realizat pe tot parcursul anului si venituri din salarii, ea nu mai plateste nici un fel de  contributii sociale pentru venitul obtinut din drepturi de proprietate intelectuala I 

Venit net = Venit brut – Cheltuieli forfetare

Venit net pentru operele literare = 30.000 – 12.000 = 18.000 lei

Venit net pentru operele monumentale = 50.000 – 25.000 = 25.000 lei

Pas 4. Determinarea venitului net anual impozabil

Venitul net anual impozabil = 18.000 + 25.000 = 43.000 lei

Pas 5. Determinarea impozitului sub forma de plati anticipate

In luna iunie 2007: Impozit = 20.000 * 10% = 2.000 lei


In luna octombrie 2007: Impozit = 10.000 * 10% = 1.000 lei

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 50

59.  O  societate  civila  de  notari,  infiintata  in  luna  februarie  2007,  la  care  sunt  asociati  doi  notari  cu  cotele  de  participare  50%  fiecare,  estimeaza  realizarea  in  anul  2007  a  unor  venituri  in  suma  de  500.000  lei  carora  le  corespund cheltuieli deductibile in suma de 350.000 lei. La sfarsitul anului se constata ca veniturile realizate sunt  in suma de 450.000 lei, iar cheltuielile aferente realizate in suma de 250.000 lei. 

a) care sunt obligatiile fiscale declarative ale asociatiei fara personalitate juridica;

b) care este venitul net realizat aferent fiecarui asociat.

Raspuns:

a) Obligatiile fiscale declarative ale asociatiei sunt:

- inregistrarea contractului de asociere in 15 zile de la infiintare; 

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 86, alin 2, lit. f

-  depunerea unei declaratii privind privind venitul realizat pana la data de 15 martie 2008, care va cuprinde  si distributia venitului net/pierderii pe asociati;  Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 86, alin 4

b)   Venitul net realizat = 450.000 – 250.000 = 200.000 lei; 

Venitul net aferent primului asociat = 200.000 * 50% = 100.000 lei;

Venitul net aferent celui de-al doilea asociat = 200.000 * 50% = 100.000 lei

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 48

60. O persoana fizica romana obtine in anul 2007 urmatoarele venituri:

- venituri impozabile din salarii obtinute in Romania in suma de 50.000 lei;

- venituri impozabile din salarii obtinute intr-o alta tara in suma de 100.000 lei (echivalent calculat  la cursul de schimb BNR). Pentru acest venit, persoana a platit in strainatate un impozit de 33.000 lei;

Determinati  creditul  fiscal  acordat  de  autoritatile  romane  pentru  venitul  obtinut  in  strainatate,  precum  si  impozitul pe venit platit in Romania si in strainatate, in conditiile in care nu esista incheiata conventie de evitare a  dublei impuneri intre Romania si tara respectiva.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea creditului fiscal acordat

Venitul  obtinut  in  strainatate  este  impozitat  in  Romania  cu o cota  de  16%.  Astfel  impozitul  platit  in  Romania pentru acest venit ar fi fost de 16.000 lei. Deci creditul fiscal acordat este in limita impozitului ce ar fi  fost platit in Romania I Credit fiscal = 16.000 lei

Pas 2. Determinarea impozitului platit in Romania

Impozitul platit in Romania = Impozitul aferent tuturor veniturilor – Creditul fiscal extern

Impozitul platit in Romania = 50.000 * 16% + 100.000 * 16% - 16.000 = 

= 8.000 lei

Pas 3. Determinarea impozitului platit in strainatate


Impozit = 33.000 lei

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 91

61. Care din urmatoarele venituri sunt scutite de la plata de impozit pe veniturile obtinute de nerezidenti:  -    venituri din dobanzi la depozitele la termen constituite la institutii de credit romane;  -    venituri din dobanzi la depozitele la vedere;

-    venituri din dividende la o persoana juridica romana;  -    redevente de la un rezident;

-    venituri  din  dobanzi  la  creditele  externe  contractate  prin  emisiune  de  obligatiuni  garantate  de  Guvernul  Romaniei.

Raspuns:

Sunt venituri neimpozabile in sensul impozitului pe veniturile obtinute de nerezidenti:  -    venituri din dobanzi la la depozitele la vedere;

-    venituri  din  dobanzi  la  creditele  externe  contractate  prin  emisiune  de  obligatiuni  garantate  de  Guvernul  Romaniei.

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 117

62.  O  societate  comerciala  angajeaza  incepand  cu  luna  februarie  2007 o persoana  fizica  nerezidenta.  Care  sunt  obligatiile angajatorului in ceea ce priveste veniturile platite acestei persoane fizice nerezidente?

Raspuns:

Obligatiile care revin angajatorului persoanei fizice nerezidente sunt: 

-    retinerea prin stopaj la sursa a contributiilor obligatorii si impozitului pe venit si virarea acestora la bugetele

respective; 

-    depunerea  unei  fise  fiscale  la  autoritatea  fiscala  competenta  pana  la  28  respectiv  29  februarie  a  anului

urmator celui in care s-a platit venitul si transmiterea si catre angajat a unei copii.

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 57 si 59

63. O persoana fizica nerezidenta in Romania realizeaza in cursul anului 2007 venituri din dobanzi la depozitele la  termen  in  suma  de  30.000  lei,  venituri  din  jocuri  de  noroc  in  suma  de  85.000  lei  si  venituri  din  servicii  de  consultanta prestate in cadrul unor acorduri de finantare gratuita incheiate intre Guvernul Romaniei si Guvernul  tarii de rezidenta a persoanei in valoare de 100.000 lei. Intre cele doua tari exista incheiata conventie pentru  evitarea  dublei  impuneri  internationale  conform  careia  veniturile  obtinute  de  persoanele  fizice  nerezidente  se  impun cu o cota de 19%. Determinati impozitul pe venit platit de persoana fizica nerezidenta in Romania, stiind ca  depozitele pentru care s-au platit dobanzile s-au constituit dupa 01.01.2007.

Raspuns:

Pentru veniturile obtinute de persoana fizica nerezidenta se va aplica cota de impozitare cea mai favorabila  dintre: cota din conventia de evitare a dublei impuneri internationale si cota de impunere din Romania, astfel:

Tip de venit                                       Cota de impozit  aplicabila in                   Cota de impozit  din conventia de                                 Cota aplicabila


impuneri

Venituri din dobanzi la depozitele la termen                         16%                          19%                       16%

Venituri din jocuri de noroc                                   20%                          19%                       19%

Venituri din servicii de consultanta prestate in  cadrul unor acorduri de finantare gratuita

SCUTIT                       19%                    SCUTIT

incheiate intre Guvernul Romaniei si Guvernul  tarii de rezidenta

Impozitul de plata = 30.000 * 16% + 85.000 * 19% = 4.800 + 16.150 =  20.950 lei

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 116, 117 si 118

64. O societate comerciala inregistrata in scop de TVA realizeaza in luna mai 2007 urmatoarele operatiuni:

- achizitioneaza 1.000 kg deseuri metale neferoase la pretul de 1,5 lei/kg fara TVA;

- achizitioneaza 2.000 kg fructe la pret de 2,0 lei/kg fara TVA;

- livreaza 1500 kg fructe la pretul de 2,5 lei/kg fara TVA.

Determinati TVA de plata sau de recuperat aferent lunii mai 2007. Toate achizitiile/livrarile se fac pe plan  intern de la/catre persoane inregistrate in scop de TVA.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Pentru achizitia de deseuri metale neferoase de la o persoana inregistrata in scop de TVA se aplica masurile  de simplificare, conform Art. 160 Cod fiscal, in sensul ca acestea se supun regimului de taxare inversa. Astfel,  TVA-ul aferent acestora se trece si la TVA deductibil si la TVA colectat, nefacandu-se insa plati intre furnizor si  client pentru acest TVA.

Astfel, TVA deductibil = 1.000 * 1,5 *19% + 2.000 * 2,0 * 19% = 1.045 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

TVA colectat = 1.000 * 1,5 *19% + 1500 * 2,5 * 19% = 997,5 lei

Pas 3. Determinarea TVA de plata sau de recuperat               

Cum TVA deductibil > TVA colectat I TVA de recuperat = 1.045 – 997,5 = 

  = 47,5 lei

65. O persoana juridica inregistrata in scop de TVA ce activeaza in domeniul productiei de mobilier realizeaza in  luna iunie 2007 urmatoarele operatiuni:

-    achizitii de masa lemnoasa pe picior utilizata ca materie prima 850.000 pret fara TVA;  -    achizitii de materiale consumabile in valoare de 250.000, pret fara TVA;

-    inregistreaza facturi pentru cazarea personalului trimis in delegatie in valoare de 25.000, fara TVA; 

-    achizitioneaza produse alcoolice si din tutun destinate activitatii de protocol in valoare de 15.000 fara TVA;  -    livreaza produse finite (mobilier) in valoare de 1.450.000 lei, pret cu TVA.

Determinati TVA aferent lunii iunie 2007. Stiind ca la sfarsitul lunii mai 2007 societatea raportase TVA de  recuperat in valoare de 2.500 lei, determinati care este valoarea TVA pe care societatea o datoreaza catre bugetul  statului la sfarsitul lunii iunie. Toate operatiunile se desfasoara pe plan intern, furnizorii si clientii fiind persoane  inregistrate in scop de TVA.


Raspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Pentru determinarea TVA deductibil vom analiza fiecare tip de achizitie: 

-    achizitiile  de  masa  lemnoasa  pe  picior  genereaza  un  TVA  deductibil  si  un  TVA  colectat  in  valoare  de

850.000 * 19% = 161.500 lei; 

-    achizitiile de materiale consumabile genereaza un TVA deductibil de 250.000 * 19% = 47.500 lei;  -    prestarea de servicii de cazare se impoziteaza cu cota de 9%, deci, TVA-ul  deductibil  generat  de  aceste

facturi va fi de 25.000 * 9% = 2.250 lei; 

-    pentru  achizitionarea  de  produse  alcoolice  si  din  tutun  destinate  activitatii  de  protocol  societatea  nu  are

dreptul de deducere a TVA I nu se inregistreaza TVA deductibil  Deci, TVAdeductibil = 161.500 + 47.500 + 2.250 = 211.250 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

Pentru determinarea TVA colectat vom analiza fiecare opertiune:  

-    achizitiile  de  masa  lemnoasa  pe  picior  genereaza  un  TVA  deductibil  si  un  TVA  colectat  in  valoare  de

850.000 * 19% = 161.500 lei 

-    pentru livrarea de produse finite vom aplica cota de TVA recalculata: TVA colectat = 1.450.000 * (19/119)

= 231.512,61 lei 

Deci, TVAcolectata = 161.500 + 231.512,61 = 393.012,61 lei

Pas 3. Determinarea TVA de plata sau de recuperat aferent lunii iunie 2007

TVA colectat > TVA deductibil I TVA de plata = 393.012,61 – 211.250 = 181.762,61 lei

Pas 4. Determinarea TVA de plata la bugetul statului

TVA de plata la buget = 181.762,61 – 2.500 = 179.262,61 lei

66. In luna iulie 2007 o persoana juridica platitoare de TVA realizeaza operatiunile:  -    livrari de bunuri pe piata interna in valoare de 220.000 fara TVA, TVA 19%;

-    prestari de servicii pe piata interna scutite cu drept de deducere in valoare de 110.000 lei;  -    prestari de servicii pe piata interna scutite fara drept de deducere in valoare de 180.000 lei;

-    achizitii  de  marfuri  in  valoare  de  100.000  fara  TVA,  TVA  19%,  destinate  in  intregime  operatiunilor  cu  drept de deducere;

-    achizitii de materiale consumabile si servicii in valoare de 190.000 lei fara TVA, TVA 19%, din care 70%  sunt destinate activitatilor cu drept de deducere si 30% activitatilor fara drept de deducere.  Determinati TVA de plata in luna iulie 2007

Raspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Intrucat  societatea  a  tinut  evidenta  aprovizionarilor  separat  pentru  activitatile  cu  drept  de  deducere  si  pentru  activitatile fara drept de deducere vom lua in calculul TVA-ului deductibil numai acele achizitii destinate realizarii  operatiunilor cu drept de deducere, nefiind necesara utilizarea pro-ratei.

TVA deductibil = 100.000 * 19% + 190.000 * 70% * 19% = 44.270 lei


Pas 2. Determinarea TVA colectat

TVA colectat = 220.000 * 19% = 41.800 lei

Pas 3. determinarea TVA de plata sau de recuperat aferent lunii iulie 2007

TVA colectat < TVA deductibil I TVA de recuperat = 44.270 – 41.800 = 2.470 lei

67.  In luna august 2007 o societate platitoare de TVA realizeaza urmatoarele operatiuni:  -    exporturi (in afara Comunitatii) in valoare de 400.000 lei;  -    livrari de bunuri pe piata interna in valoare de 250.000 lei fara TVA, TVA 19%;

-    prestari de servicii pe piata interna scutite fara drept de deducere in valoare de 200.000 lei;  

-    achizitii de materii prime si materiale consumabile de pe piata interna in valoare de 600.000 lei fara TVA,

TVA 19%, destinate realizarii activitatilor firmei; 

-    beneficiaza de prestari servicii de la terti in valoare de 560.000 lei, pret cu TVA, TVA 19%

Determinati TVA de plata catre bugetul statului in luna august 2007.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea TVA deductibil

Intrucat societatea nu a reflectat separat achizitiile destinate operatiunilor cu drept de deducere si cele destinate  operatiunilor fara drept de deducere, vom calcula TVA deductibil aferent tuturor achizitiilor si apoi, pe baza pro- ratei, TVA ce poate fi dedus din TVA colectat.

TVA deductibil = 600.000 * 19% + 560.000 * (19/119) = 203.411,77 lei

Pro rata = (livrari cu drept de deducere) / (total livrari) = (400.000 + 250.000) / (400.000 + 250.000 + 200.000) =  650.000 / 850.000 = 76,47%

TVA ce poate fi dedus = 203.411,77 * 76,47% = 155.548,98 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

TVA colectat = 250.000 * 19% = 47.500 lei

Pas 3. Determinarea TVA de plata sau de recuperat

TVA colectat < TVA ce poate fi dedus I TVA de recuperat = 155.548,98 – 47.500 = 108.048,98 lei

68. Agentul economic X achizitioneaza de la producatorul Y o cantitate de 1.000 perechi de pantofi la pretul de  productie  de  250  lei  /  pereche,  pret fara  TVA.  Producatorul  Y  decide  acordarea  unui  discount  de  10%  pentru  aceasta comanda. Agentul economic X aplica un adaos comercial de 30% la pretul de achizitie al pantofilor dupa  care  vinde  800  de  perechi  agentului  economic  W  si  200  de  perechi  agentului  economic  Z.  Intrucat  agentul  economic W este un vechi client, X decide sa-i acorde un discount de 5% la vanzarea celor 800 perechi de pantofi. 

Stiind ca toti agentii economici participanti la circuit sunt inregistrati in scop de TVA Romania, iar toate  operatiunile au loc in Romania, determinati TVA de plata sau de recuperat pentru agentul economic X.


Pret de productie pantofi = 250 lei / pereche  Discount = 10%

I Pret de achizitie fara TVA = 250 – 250 * 10% = 225 lei / pereche

TVA deductibil = 225 * 1.000 * 19% = 42.750 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat

Pret achizitie = 225 lei / pereche 

Adaos comercial = 225 * 30% = 67,5 lei / pereche  I Pret vanzare fara TVA = 292,5 lei / pereche

Pentru vanzarea catre W:          Pret vanzare = 292,5 lei/pereche

Discount = 5% * 292,5 = 14,63 lei/pereche

I pret vanzare fara TVA = 277,87 lei / pereche

TVA colectat = 277,87 * 800 * 19% = 42.236,24 lei

Pentru vanzarea catre Z:            Pret vanzare = 292,5 lei / pereche

TVA colectat = 292,5 * 200 * 19% = 11.115 lei

TVA colectat = 42.236,24 + 11.115 = 53.351,24 lei ≈ 53.351 lei

Pas 3. Determinarea TVA de plata sau de recuperat

TVA colectat > TVA deductibil I TVA de plata = 53.351 – 42.750 = 10.601 lei

69. O societate comerciala achizitioneaza un mijloc fix pentru care plateste un avans de 30% din valoare in luna  iulie 2007, urmand ca restul de 70% sa fie achitat in luna septembrie, atunci cand mijlocul fix ii este livrat. Factura  este facuta pentru intraga valoare in luna iulie 2007. Daca valoarea mijlocului fix este de 500.000 lei, pret fara  TVA, determinati TVA-ul deductibil aferent lunii iulie 2007.

Raspuns:

TVA  devine  exigibila  la  data  facturii  astfel  ca  societatea  isi  inregistreaza  in  luna  iulie  2007  un  TVA  deductibil de 500.000 * 19% = 95.000 lei

70. O societate comerciala achizitioneaza in luna martie marfuri in valoare de 40.000 lei fara TVA pe care le achita  in proportie de 60% in luna martie si 40% in luna aprilie. Tot in luna martie ea factureaza catre clienti marfuri in  valoare de 50.000 lei pret fara TVA. Pentru care va primi contravaloarea integral in luna aprilie. Determinati TVA  de  plata  sau  de  recuperat  aferent  lunii  aprilie,  stiind  ca  toate  operatiunile  au  loc  in  Romania,  intre  persoane  inregistrate in scop de TVA in Romania.

Raspuns:

TVA devine exigibila la data livrarii sau data facturarii. Astfel, TVA-ul aferent achizitiilor este exigibil in  luna martie, iar TVA-ul aferent livrarilor este exigibil tot in luna martie I pentru luna aprilie societatea nu are de  platit sau de recuperat, intrucat ea nu a desfasurat operatiuni impozabile cu exigibilitate in luna aprilie. 


luna iunie 2007:

-    emiterea de facturi in valoare de 30.000 lei fara TVA, cota 19% pentru livrarea de bunuri in Romania; 

-    emiterea de facturi in valoare de 10.000 lei fara TVA, cota 19% pentru prestarea de servicii avand locul in

Romania; 

-    achizitia din Romania, de la furnizorii interni, de bunuri in valoare de 25.000 lei, cota TVA 19%;  -    primirea facturii de 1.500 lei fara TVA privind rata 15 de plata aferenta achizitionarii unui utilaj cu plata in

rate de pe piata interna (contractul a fost incheiat in 2006); 

-    primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un automobil contractat in luna

februarie  2007  prin  leasing  extern  din  Franta,  in  valoare  de  280  euro,  inclusiv  TVA  francez  in  cota  de  19,6%. Conform contractului, data de plata este de 15 a fiecarei luni.

Cursul de schimb este 3,3 lei/euro

Determinati: 

a)   TVA deductibil;  b)   TVA colectat;

c)   TVA de plata sau de recuperat.

Raspuns:

a)   Determinarea TVA deductibil

Pentru bunurile achizitionate in rate prin contracte incheiate inainte de 31.12.2006, TVA devine exigibila la  data platii fiecarei rate (Cod Fiscal, art. 161, alin (15)). 

Pentru  operatiunile  leasing  extern  pentru  mijloace  de  transport,  locul  prestarii  este  unde  este  stabilit  prestatorul (Cod Fiscal, art. 133, alin (1)).

Astfel, TVA deductibil = 25.000 * 19% + 1.500 * 19% =    =  5.035 lei

b)   Determinarea TVA colectat

TVA colectat = 30.000 * 19% + 10.000 * 19% =  7.600

c) Determinarea TVA de plata

TVA de plata = 7.600 – 5.035 = 2.565 lei

72. Selectati dintre operatiunile prezentate mai jos acele operatiuni pentru care se aplica cota redusa de TVA de  9%:

-    prestari de servicii medicale;  -    livrari de produse ortopedice;

-    livrarile de organe, de sange si de lapte de provenienta umana;  -    livrarea de manuale scolare;

-    activitatea de invatamant;  -    dreptul de intrare la muzee;

-    cazarea in cadrul sectorului hotelier;

Raspuns:


-    livrari de produse ortopedice;

-    livrarea de manuale scolare;  -    dreptul de intrare la muzee;

-    cazarea in cadrul sectorului hotelier.

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 140, alin 2

73.  O  societate  comerciala  A  produce o cantitate  de  2.000  sticle  de  vin  spumos  a  0,75  l/sticla  la  un  pret  de  productie de 8 lei/sticla. Societatea A vinde catre societatea B cele 2.000 de sticle in luna aprilie 2007. Valoarea  accizei specifice pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl. produs, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro

Determinati valoarea accizei si a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie sa le declare societatea B la  administratia financiara, daca B nu mai realizeaza nici o alta operatiune in luna aprilie 2007

Raspuns:

Societatea B este comerciant, nu producator, ca urmare ea nu are obligatii declarative in ceea ce priveste  accizele.

Pentru determinarea TVA-ului de declarat trebuie sa determinam pretul fara TVA la care B va cumpara de  la A. Acest pret = Pret de productie + Acciza

Pret  de  achizitie  fara  TVA  =  (2.000  *  8)  +    (34,05  *  3,3  *  2.000  *  0,75  /  100)  =  16.000  +  1685,48  =  17.685,48 lei

TVA deductibil = 17.685,48 * 19% = 3.360 lei

Deci societatea trebuie sa declare un TVA de recuperat de 3.360 lei

74. Un agent economic importa din America de Sud 10.000 sticle alcool etilic concentratie 50%, de 0,5 l/sticla la  pret extern de 100 euro/sticla, nefiind plasate in regim suspensiv. Acciza specifica pentru alcool etilic este de 750  euro/hl alcool pur. Cursul de schimb este 3,3 lei/euro.

Determinati valoarea accizei care trebuie platita in vama

Raspuns:

Acciza = 750 * 3,3 * [(10.000 * 0,5) / 100] * 50% = 61.875 lei

75. O societate comerciala produce in luna mai 2007 2.000 pachete tigari cu 10 tigari in pachet. Acciza pentru  

tigari este de 34,50 euro/1000 tigari, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro. Cat este acciza datorata la bugetul de  stat pentru productia realizata, daca tigarile sunt eliberate in consum in luna mai 2007?

Raspuns:

Acciza = 34,50 * 3,3 * (2.000 * 10)/1.000 = 2.277 lei

76. Precizati produsele pentru care se aplica accize armonizate.

Raspuns:

Accizele armonizate se datoreaza pentru:  -    bere;  -    vinuri;

-    bauturi fermentate, altele decat berea si vinurile;


-    alcool etilic;

-    tutun prelucrat; 

-    produse energetice;  -    energie electrica.

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 162

77. Ce document insoteste intotdeauna miscarea produselor accizabile in regim suspensiv?

Raspuns:

Documentul administrativ de insotire. 

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 195

78. Un agent economic importa in 2007 din Rusia 40 bucati articole din cristal al un pret de producator de 50  euro/bucata. Cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa  vamala este de 20%, comisionul vamal de 0,5%, iar acciza de 55%. Determinati valoarea accizei ce trebuie platita  in vama, daca cursul de schimb este 3,3  lei/euro

Raspuns:  

Valoarea in vama = 40 * 50 * 3,3 + 500 * 3,3 = 6.600 + 1.650 = 8.250 lei

Taxa vamala = 20% * 8.250 = 1.650 lei

Comisionul vamal = 0,5% * 8.250  = 41,25 lei

Acciza = 55% * (8.250 + 1.650 + 41,25) = 5.468  lei

79. Precizati care sunt scutirile generale care se acorda produselor accizabile in functie de destinatia lor.

Raspuns:

Sunt scutite de la plata accizelor acele produse accizabile destinate pentru :  a)  livrarea in contextul relatiilor consulare sau diplomatice; 

b)  organizatiile internationale, recunoscute ca atare de catre autoritatile publice ale Romaniei, si membrii  acestor organizatii, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale, care pun bazele  acestor organizatii, ori prin acorduri incheiate la nivel statal sau guvernamental;   c)   fortele armate apartinand oricarui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord (NATO), cu exceptia  Fortelor Armate ale Romaniei, precum si pentru personalul civil care le insoteste sau pentru aprovizionarea  popotelor ori cantinelor acestora; 

d)  consumul aflat sub incidenta unui acord incheiat cu tari nemembre sau organizatii internationale, cu  conditia ca un astfel de acord sa fie permis ori autorizat cu privire la scutirea de taxa pe valoarea adaugata. 

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 199

80. O puternica companie internationala isi deschide o reprezentanta in Romania incepand cu luna aprilie 2007. La  data de 15 mai 2007 reprezentanta se hotaraste sa achite impozitul pe veniturile reprezentantelor, cursul de schimb  fiind 1 euro = 3,3 lei. Determinati cuantumul impozitului platit.

Raspuns:


numarul de luni de existenta a respectivei reprezentante in anul fiscal de calcul. 

Impozitul pe reprezentante = 4.000 * 9/12 * 3,3 = 9.900 lei

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 123

81. Care sunt obligatiile declarative ale contribuabililor in legatura cu impozitul pe reprezentante ?

Raspuns:

Obligatiile declarative ale contribuabililor in legatura cu impozitul pe reprezentante se refera la: 

-    depunerea unei declaratii anuale la autoritatea fiscala competenta pana la 28 sau 29 februarie a anului de

impunere; 

-    depunerea  unei  declaratii  fiscale  la  autoritatea  competenta  in  termen  de  30  de  zile  de  la  infiintarea  sau

desfiintarea unei reprezentante.

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 124

82. O persoana juridica straina are infiintata o reprezentanta in Romania incepand din luna noiembrie 2006. In anul  2007  reprezentanta  realizeaza  cheltuieli  de  3.000  euro  (echivalent  lei).  Determinati  cuantumul  impozitului  pe  reprezentante aferent anului 2007 ce trebuie platit la scadentele legale, daca cursul de schimb este 3,3 lei/euro.

Raspuns:  

Persoana juridica straina trebuie sa plateasca un impozit pe reprezentante in valoare de 4.000 euro anual,  platibil in doua transe egale la 20 iunie si 20 decembrie.

La 20 iunie 2007: Impozit de plata = (4.000 * 3,3) / 2 = 13.200 lei

La 20 decembrie 2007: Impozit de plata = (4.000 * 3,3) / 2 = 13.200 lei

Legislatie aplicabila: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 123 si 124

83. Cum se determina valoarea taxei judiciare de timbru in cazul contestatiei la executarea silita?  Raspuns:

Conform Legii 146/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2, alin. 2  in cazul contestatiei la  executarea  silita,  taxa  se  calculeaza  la  valoarea  bunurilor  a  caror  urmarire  se  contesta  sau  la  valoarea  debitului  urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarit. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate  depasi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestata.    

84. Ce fel de taxe de timbru se percep pentru eliberarea certificatelor de orice fel, conform Legii 117/1999?

Raspuns:

Conform Legii 117/1999 pentru eliberarea certificatelor de orice fel se percep taxe extrajudiciare de timbru.

85. O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor  desprinsa din balanta lunii martie 2007:

Tip venit                                                      Valoare cumulata de la  inceputul anului (lei)

Venituri din vanzarea marfurilor                                                                                                10.000


 Venituri din cedarea activelor fixe

7.000

 Venituri din provizioane

500 Venituri din dobanzi

50

 Venituri din diferente de curs valutar

70

 Venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru  pagubele la activele corporale proprii

200

In luna februarie societatea comerciala achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat in valoare de  500 lei.

Determinati impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trim. I 2007.

Raspuns:

Veniturile  supuse  impozitului  pe  veniturile  microintreprinderilor  =  Venituri  din  vanzarea  marfurilor  +  Venituri din cedarea activelor fixe + Venituri din dobanzi + Venituri din diferente de curs valutar = 10.000 + 7.000  + 50 + 70 = 17.120 lei

Din veniturile supuse impozitului pe venit putem scadea valoarea casei de marcat.

Impozit pe venit = 2% * (17.120 – 500) = 2%*16.620 = 332 lei

86. Trei societati comerciale prezinta urmatoarea situatie la 31.12.2006:

 Indicator

Societatea A

Societatea B

Societatea C

 Obiectul de activitate

Comert cu articole de  imbracaminte

Jocuri de noroc

Prestari servicii coafura

 Tip capitalul social

Integral Privat

Integral privat

Integral privat

 Venituri (lei)

250.000

300.000

480.000

 Numar salariati

10

4

5

Stiind ca la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3,3817 lei/euro care din societatile de mai sus se  pot incadra pentru anul 2007 la categoria platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, avand in vedere ca  nici una dintre ele nu a mai fost incadrata in aceasta categorie

Raspuns:

Nici  una  dintre  societatile  de  mai  sus  nu  se  poate  incadra  in  categoria  microintreprinderilor  in  2007,  deoarece:

-    societatea A are 10 salariati, conditia impusa de lege limitand numarul de salariati la 9 (Cod Fiscal, art. 103,  lit. b);

-    societatea   B   activeaza   in   domeniul   jocurilor   de   noroc,   domeniu   in   care   nu   se   pot   infiinta  microintreprinderi(Cod Fiscal, art. 104, alin 5, lit. c);

-    societatea C a realizat venituri peste 100.000 euro/an, conditia impusa de lege limitand valoarea veniturilor  la 100.000 euor pe an (Cod Fiscal, art. 103, lit. c).

87. La sfarsitul anului 2007 o societate comerciala pe actiuni inregistreaza un profit net in valoare de 200.000 lei.  Actionarii societatii sunt: o persoana fizica romana ce detine 30% din capitalul social si o persoana juridica romana  ce detine din anul 2001 70% din capitalul social. In conditiile in care societatea practica o rata de distribuire a  dividendelor de 50% determinati:


b)   impozitul pe dividende;

c)   valoarea dividendului net pe beneficiari; 

d)   pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende.

Raspuns:

a)   Dividend brut = 200.000 * 50% = 100.000 lei 

- persoana fizica = 100.000 * 30% = 30.000 lei;  - persoana juridica 100.000 * 70% = 70.000 lei;

b)   Impozitul pe dividende  

- persoana fizica = 30.000 * 16% = 4.800 lei (Cod fiscal, art. 67, alin 1);

- persoana juridica = 0; (Dividendele sunt scutite de impozit, conform, art. 36, alin 4, Cod Fiscal);  c)   Dividendul net 

- persoana fizica = 30.000 – 4.800 = 25.200 lei;  - persoana juridica = 70.000 – 0  = 70.000 lei;

d)   Impozitul pe dividende va fi platit in anul 2008, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in  care  se  plateste  dividendul  ori  de  cate  ori  actionarii  decid  ridicarea  dividendelor,  pentru  impozitul  aferent acestora, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2008 (Cod fiscal, art. 67, alin 1).

88. In anul 2007 o societate comerciala realizeaza un dividend brut in valoare de 45.000 lei. Societatea are doi  actionar:

- o persoana fizica romana ce detine 60% din capitalul social; 

- o persoana fizica nerezidenta ce detine 40% din capitalul social.

In anul 2008 persoana fizica romana isi ridica integral dividendele aferente anului 2007 pe data de 15 iulie  2008, iar persoana fizica nerezidenta isi ridica dividendele in doua transe: jumatate in august 2008 si jumatate in  octombrie 2008.

Determinati valoarea impozitului pe dividende ce trebuie platit de fiecare actionar si care sunt termenele  legale de plata catre bugetul de stat stiind ca persoana fizica nerezidenta este rezidenta a unui stat ne-membru UE  cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.

Raspuns:

Pas 1. Repartizarea dividendului brut pe categorii de beneficiari

Div. brut pf romana = 45.000 * 60% = 27.000 lei  Div brut pf nerezidenta = 45.000 * 40% = 18.000 lei

Pas 2. Determinarea impozitului pe veniturile din dividende de plata

Imp div. pf romana = 27.000 * 16% = 4.320 lei (Cod fiscal, art. 67, alin 1); 

Imp div pf nerezidenta = 18.000 * 16% = 2.880 lei (Cod fiscal, art. 115, alin. 1, lit. a si art. 116, alin 2, lit. c);

Pas 3. Determinarea platilor ce trebuie efectuate din impozitul pe venitul din dividende la termenele scadente

Pentru persoana fizica romana, scadenta este 25 august 2008. (Cod fiscal, art. 67, alin 1);

Pentru persoana fizica nerezidenta, impozitul trebuie platit astfel: 

-    1.440 lei cu scadenta la 25 Septembrie 2008 (Cod fiscal, art. 116, alin 5);  -    1.440 lei cu scadenta la 25 Noiembrie 2008 (Cod fiscal, art. 116, alin 5).


89. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu un apartament in mediul urban intr-un bloc cu 4 etaje si 15

apartamente construit in anul 1940 cu o suprafata desfasurata de 95 mp. Valoarea impozabila a cladirii este de 669  lei/mp, iar coeficientul de corectie pozitiva determinat pe baza rangului localitatii si zonei din cadrul localitatii este  2,40. Determinati impozitul pe cladiri ce trebuie platit de persoana fizica in contul anului 2007.

Raspuns: 

Pas 1. Determinarea suprafetei construite desfasurate

Suprafata construita desfasurata =  95 mp

Pas 2. Determinarea valorii impozabile initiale

Valoare impozabila initiala =95 mp * 669 lei/mp = 63.555 lei

Pas 3. Determinarea coeficientului de corectie

Conform tabelului coeficientul de corectie = 2,40

Cum apartamentul este intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente I coeficientul de corectie se  diminueaza cu 0,10  I coeficientul de corectie = 2,40 – 0,10 = 2,30

Pas 4. Determinarea valorii impozabile dupa aplicarea coeficientului de corectie

Valoare impozabila dupa aplicarea coeficientului de corectie = 63.555 * 2,30 = 146.176,50 lei

Pas 5. Determinarea reducerii datorate anului terminarii

Blocul are o vechime de peste 50 de ani la data de 01 ianuarie 2007 I persoana fizica va beneficia de reducerea  valorii impozabile cu 20%

Pas 6. Determinarea valorii impozabile dupa aplicarea reducerii datorata anului terminarii

Valoarea  impozabila  dupa  aplicarea  reducerii  datorata  anului  terminarii  =  146.176,50  -  146.176,50  *  20%      =  116.941,20 lei.

Pas 7. Determinarea majorarii datorate suprafetelor mari

Suprafata construita nu depaseste 150 mp, deci nu se va aplica majorare datorita suprafesei mari. 

Pas 8. Determinarea valorii impozabile finale

Valoarea impozabila finala = 116.941,20 lei.

Pas 9. Determinarea impozitului de plata

Impozit = 0,1% * 116.941,20 = 117 lei

90. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu o casa in Bucuresti cu valoare impozabila de 669 lei/mp si  suprafata  utila  de  80  mp,  construita  in  anul  2005.  La  15  aprilie  2007  persoana  fizica  mai  achizitioneaza  tot  in  Bucuresti,  un  apartament  intr-un  bloc  cu  2  etaje  si  5  apartamente  cu o suprafata  desfasurata  de  50  mp,  valoare


apartament, pentru care incheie un contract de inchiriere pe 3 ani. Coeficientul de corectie este 2,60. Determinati

impozitul pe cladiri ce trebuie platit de persoana fizica separat pentru casa si apartament.

Raspuns:

PENTRU CASA

Pas 1. Determinarea suprafetei desfasurate

Suprafata desfasurata construita = 80 * 1,2 = 96 mp

Pas 2. Determinarea valorii impozabile

Valoarea impozabila = 96 * 669 = 64.224 lei

Pas 3. Aplicarea coeficientului de corectie

Valoarea impozabila = 64.224 * 2,60 = 166.982,4 lei

Pas 4. Aplicarea reducerii datorate anului terminarii

Pentru  ca  vechimea  casei  este  de  numai  2  ani  persoana  fizica  nu  va  beneficia  de  reducerea  valorii  impozabile  datorita anului terminarii

Pas 5. Aplicarea majorarii datorate suprafetelor mari

Deoarece suprafata construita nu depaseste 150 mp, nu se va aplica majorare datorita suprafetei mari. 

Pas 6. Determinarea impozitului anual 

Impozit anual = 166.982,4 * 0,1% = 167 lei

Pas 7. Determinarea impozitului de plata 

Impozitul de plata = impozitul anual = 167 lei 

PENTRU APARTAMENT

Pas 1. Determinarea suprafetei desfasurate

Suprafata desfasurata construita = 50 mp

Pas 2. Determinarea valorii impozabile

Valoarea impozabila = 50 * 669 = 33.450 lei

Pas 3. Aplicarea coeficientului de corectie

Valoarea impozabila = 33.450 * 2,60 = 86.970 lei


Pentru  ca  vechimea  apartamentului  este  de  numai  2  ani  persoana  fizica  nu  va  beneficia  de  reducerea  valorii  impozabile datorita anului terminarii

Pas 5. Aplicarea majorarii datorate suprafetelor mari

Deoarece suprafata construita nu depaseste 150 mp, nu se va aplica majorare datorita suprafetei mari. 

Pas 6. Determinarea impozitului anual 

Impozit anual = 86.970 * 0,1% = 86,97 lei

Pas 7. Determinarea impozitului de plata 

Pentru apartament se va plati impozitul numai pentru perioada mai-decembrie, adica pentru 8 luni. Insa pentru cel  de-al  doilea  imobil  valoarea  impozitului  se  majoreaza  cu  15%,  intrucat    este  prima  cladire  in  afara  celei  de  domiciliu. Majorarea nu se va aplica in lunile in care imobilul a fost dat spre inchiriere I Majorarea se aplica  pentru perioada mai-iunie I  impozitul de plata = 86,97 * 2/12 * 1,15 + 86,97 * 6/12 = 16,67 + 43,49 = 60,16 =  60 lei.

91.  O  societate  comerciala  are  inregistrata  in  contabilitate o cladire  cu o valoare  de  inventar  de  800.000  lei,  amortizata integral. Cota de impozit stabilita prin hotarare a Consiliului Local este de 0,5%. Determinati impozitul  pe cladiri ce trebuie platit de respectiva societate comerciala.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea valorii impozabile

Valoarea impozabila este data de valoarea de intrarea a cladirii. In cazul cladirilor amortizate integral, valoarea  impozabila se reduce cu 15% (Cod fiscal, art. 253, alin 4) I   Valoarea impozabila = 800.000 * (100% - 15%) = 680.000 lei

Pas 2. Determinarea impozitului pe cladiri

Impozitul = 0,5% * 680.000 = 3.400 lei

92. O institutie de invatamant preuniversitar detine un teren in intravilan destinat constructiilor in suprafata de 500  mp, din care 100 mp sunt ocupati de o cladire. Valoarea impozabila a terenului este de 6148 lei/ha. Determinati  impozitul pe teren datorat bugetului local.

Raspuns:

Terenurile apartinand institutiilor de invatamant preuniversitar sunt scutite de la plata impozitului pe teren  (Cod fiscal, art. 257, lit. d) I pentru acest teren nu se datoreaza impozit

93. Care sunt bonificatiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren?

Raspuns:


intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv de pana la 10%, cu conditia

ca ea sa fie stabilita prin Hotarare a Consiliului Local. (Cod fiscal, art. 260, alin. 2)    

94. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2400 cm3. Valoarea impozitului asupra  mijloacelor de transport este de 9 lei/200 cm3. Stiind ca persoana fizica a achizitionat automobilul pe data de 18  februarie 2007 determinati cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plata catre bugetul local.

Raspuns:

Pas 1. Determinarea bazei impozabile

Baza impozabila = 2400/200 = 12 fractiuni de 200cm3

Pas 2. Determinarea impozitului pentru intreg anul

Impozitul asupra mijloacelor de transport =  9 * 12 = 108 lei

Pas 3. Determinarea impozitului de plata la buget

Numar luni in care autoturismul a fost detinut = 10 

Taxa asupra mijloacelor de transport de plata = 108 * 10/12 = 90 lei

95. La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a  inregistrat urmatorii indicatori economico-finanicari:

Capital social subscris si varsat               1.000 lei

Venituri totale si impozabile                 70.000 lei

Cheltuieli totale si deductibile fiscal                  60.000 lei

Sa se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislatia in vigoare, in  conditiile in care AGA a hotarat constituirea integrala a rezervei legale. Societate se afla in primul an de activitate.

Raspuns: 200 lei

Metodologia de calcul: 

Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)                                                              10.000 lei

Suma maxima admisa a rezervei legale       .     200 lei 

10.000 lei x 5% = 500 lei  1.000 lei x 20% = 200 lei

500 lei > 200 lei 

Rezulta suma maxima admisa de 200 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 22 (1) a

96. La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a  inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:

Capital social subscris si varsat               1.000 lei

Venituri totale si impozabile                 70.000 lei

Cheltuieli totale si deductibile fiscal                  60.000 lei


maxima admisa la deductibililtate fiscala. Societatea se afla in primul an de activitate.

Raspuns: 1568 lei

Metodologia de calcul: 

I. Determinarea sumei maxime admise a rezervei legale  Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)                                                              10.000 lei

Suma maxima admisa a rezervei legale       .     200 lei 

10.000 lei x 5% = 500 lei  1.000 lei x 20% = 200 lei

500 lei > 200 lei 

Rezulta suma maxima admisa de 200 lei  II. Determinarea impozitului pe profit anual

Profit impozabil (10.000 - 200)      ..           9.800 lei

Impozit pe profit anual (9.800 x 16%)              1.568 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 22 (1) a si art. 19 (1)

97. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor,  cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exercitiului N a inregistrat urmatorii indicatori  economico-financiari:

Venituri totale si impozabile                 10.000 lei

Cheltuieli totale si deductibile fiscal        ..        6.000 lei

Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.

Raspuns: 640 lei

Metodologia de calcul: 

Profit impozabil (10.000 lei – 6.000 lei)       ..      4.000 lei

Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:  (4.000 x 16% = 640 lei)

Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activitati:  (10.000 x 5% = 500 lei)

Determinarea impozitului pe profit datorat           640 lei

(640 lei > 500 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 18

98. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor,  cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exercitiului N a inregistrat urmatorii indicatori  economico-financiari:

Venituri totale si impozabile                 10.000 lei

Cheltuieli totale si deductibile fiscal        ..        7.500 lei

Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.

Raspuns: 500 lei


Profit impozabil (10.000 lei – 7.500 lei)       ..      2.500 lei

Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:  (2.500 x 16% = 400 lei)

Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activitati:  (10.000 x 5% = 500 lei)

Determinarea impozitului pe profit datorat           500 lei

(400 lei < 500 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 18

99. La data de 31 martie a exercitiului N o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% a inregistrat  urmatorii indicatori economico-financiari:

Venituri totale             14.000 lei

Din care 

- dividende primite de la o persoana    juridica romana                             ..      2.000 lei

Cheltuieli totale          10.000 lei

Din care 

- majorari si penalitati de intarziere    pentru neplata la termen a TVA                                                       .. 100 lei

Sa se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim. I.

Raspuns: 336 lei

Metodologia de calcul: 

Profit contabil (14.000 lei – 10.000 lei)             4.000 lei

Profit impozabil (4.000 lei – 2.000 lei + 100 lei)         .      2.100 lei

Impozitul pe profit (2.100 lei x 16%)           336 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 19 (1)

100. La o societate comerciala s-au inregistrat urmatorii indicatgori economico-financiari:  Total venituri impozabile               ..       10.000 lei

Total cheltuieli     .      7.000 lei

Din care 

- cheltuieli de protocol     .    200 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit        ..    340 lei

Sa se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, stiind ca societatea este platitoare de impozit pe  profit si neplatitoare de TVA.

Raspuns: 70,8 lei

Metodologia de calcul:  Total venituri impozabile                                           ..       10.000 lei

Total cheltuieli     .      7.000 lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile            .. 3.540 lei 

(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)  Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei)                                                                                   . 70,8 lei


101. La data de 30 iunie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA  19% a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:  Total venituri impozabile                                           ..       10.000 lei

Total cheltuieli     .      7.000 lei

Din care 

- cheltuieli de protocol (bauturi alcoolice si produse din tutun)           .     200 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I        ..     340 lei

Sa se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim II, stiind sa totalul  cheltuielilor include si TVA-ul nedeductibil aferent produselor de protocol.

Raspuns: 561 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie

221 lei impozit pe profit aferent trim II

Metodologia de calcul:  I. Determinarea cheltuielilor de protocol deductibile  Total venituri impozabile                            ..                                          10.000 lei

Total cheltuieli     .      7.000 lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile            .. 3.540 lei 

(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)  Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei)                                                                             . 70,8 lei

II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile 

Cheltuieli de protocol nedeductibile (200 lei – 70,8 lei)               129,2 lei

TVA nedeductibila aferenta cheltuielilor de protocol         . 38 lei

(200 lei x 19% = 38 lei) 

Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I          340 lei

Cheltuieli nedeductibile Total      .  507,2 lei

III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie  Profit contabil (10.000 lei – 7.000 lei)                                                .   3.000 lei

Profit impozabil (3.000 lei + 507,2 lei)            3.507,2 lei

Impozit pe profit cumulat la 30 iunie (16% x 3.507,2 lei)                     561 lei

IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.   Impozit pe profit aferent Trim II.                                                                                                             221 lei

(561 lei – 340 lei = 221 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (3) a si art. 145 (5) b)

102. La 30 iunie, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% prezinta urmatoarea situatie financiara:   Venituri totale impozabile                   ..      700.000 lei

Cheltuieli totale          600.000 lei

Din care 

- cheltuieli de protocol       12.000 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I        .            10.000 lei

- cheltuieli reprezentand majorari de intarziere si penalizari    pentru neplata la termen a TVA                                                       ..                                                      2.000 lei


Raspuns: 2.440 lei

Metodologia de calcul:

Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei)        .         100.000 lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile                    122.000 lei

(100.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei) 

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 122.000 lei)               2.440 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (3) a 

103. La 30 iunie, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si TVA 19% prezinta urmatoarea  situatie financiara: 

Venituri totale impozabile      ..      700.000 lei

Cheltuieli totale          600.000 lei

Din care 

- cheltuieli de protocol       12.000 lei

- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I        ..  10.000 lei

- cheltuieli reprezentand majorari de intarziere si penalizari    pentru neplata la termen a TVA                                                       ..                                                      2.000 lei

Sa se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim II, stiind ca totalul  cheltuielilor include si cheltuielile cu TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile.   

Raspuns: 19.740 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie

9.740 lei impozit pe profit aferent trim II

Metodologia de calcul:  I. Determinarea limitei maxime de deductibilitate a cheltuielilor de protocol  Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei)        .                                                                    100.000 lei

Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile                    122.000 lei

(100.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei) 

Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 122.000 lei)               2.440 lei

II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile 

Cheltuieli de protocol nedeductibile (12.000 lei – 2.440 lei)                     9.560 lei

Cheltuieli cu TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile            ..      1816,4 lei

(9560 lei x 19% = 1816,4 lei)  Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I                                                                ..         10.000 lei

Cheltuieli reprezentand majorari de intarziere si penalizari

pentru neplata la termen a TVA     .      2.000 lei

Cheltuieli nedeductibile Total      .        23.376,4 lei

III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie  Profit impozabil (100.000 lei + 23.376,4 lei)                                                                         ..          123.376,4 lei 

Impozit pe profit cumulat (23.376,4 lei x 16%)                 19.740,22 lei

IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.   Impozit pe profit aferent Trim II.                                                       .  9.740 lei


Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (3) a) si (4) a) si HG  44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul VI TVA,  pct. 6 (11) si (12).

104. O societate commerciala a obtinut cumlat, de la inceputul anului pana la data de 31 decembrie 2007, un profit  impozabil de 750.000 lei, conform calculelor finalizate in luna aprilie 2008. In cursul anului s-a platit un profit  impozabil astfel:

Impozit pe profit trim. I                   36.000 lei

Impozit pe profit trim. II                  40.000 lei

Impozit pe profit trim. III      ..           12.000 lei

Sa se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pana la data de 25 ianuarie, aferent trim IV,  urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la data de 15 aprilie a anului  urmator si care va fi diferenta de plata pentru acel an. 

Raspuns: 12.000 lei impozit pe profit pentru trim. IV

20.000 lei diferenta de plata pentru anul 2007

Metodologia de calcul:  I. Determinarea impozitului pe profit Trim. IV  Impozit pe profit pentru Trim. IV                                                        .     12.000 lei

(suma egala cu impozitul pe Trim. III) 

II. Determinarea impozitului pe profit anual  Profit impozabil                          . .       750.000 lei

Impozit pe profit anual (750.000 lei x 16%)       . 120.000 lei

III. Determinarea diferentei de plata pentru anul 2007  Impozit pe profit platit pana la data de 25 ianuarie                                                                 .     100.000 lei

(36.000 lei + 40.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei)  Diferenta de plata pentru anul 2007                                                           ..   20.000 lei

(120.000 lei – 100.000 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 34 (10) si art. 35 (1)

105. La data de 31 martie 2007, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

- lei -

1 ianuarie 2007              31 martie 2007

Capital propriu                                                   100.000                       120.000

Capital imprumutat                                            110.000                         90.000

Cheltuieli cu dobanzile aferente  unui imprumut de la o banca

romaneasca autorizata de BNR                                      0                        40.000

Venituri din dobanzi                                                       0                        22.000

Celelate venituri impozabile                                            0                      150.000

Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2007.

Raspuns: Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile adica sunt in suma de 40.000 lei.


106. La data de 31 martie 2007, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

- lei -

1 ianuarie 2007              31 martie 2007

Capital propriu                                                   100.000                       120.000

Capital imprumutat                                            110.000                       150.000

Cheltuieli cu dobanzile aferente  unui imprumut de la un actionar

al societatii comerciale                                                   0                        60.000

Venituri din dobanzi                                                       0                        22.000

Celelate venituri impozabile                                            0                      170.000

Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2007. Rata dobanzii la care s- a contractat imprumutul de la actionar este inferioara ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR.

Raspuns: Cheltuielile cu dobanzile sunt deductibile in suma de 60.000 lei.

Metodologia de calcul:  I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobanzile posibil deductibile  Cheltuielilor cu dobanzile posibil deductibile

                                                                         ..60.000 lei  (se incadreaza in limita data de nivelul ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR)  II. Determinarea gradului de indatorare a capitalului

110 .      000   +          150 .       000      260      .           000

GR. Trim I =                                  =                = 1        ,           18

100 .      000   +          120 .       000      220      .           000

III. Determinarea cheltuielilor cu dobanzile deductibile in trim I  Cheltuieli cu dobanzile deductibile in trim I.                                           .                                                                        60.000 lei

(grad indatorare < 3)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 23 (5) si art. 23 (1)

107. La data de 31 martie 2007, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:

- lei -

1 ianuarie 2007              31 martie 2007

Cheltuieli cu dobanzile aferente  unui imprumut de la un actionar              0            70.000

Venituri din dobanzi                                                       0                        30.000

Celelate venituri impozabile                                            0                      220.000

Sa  se  determine  nivelul  deductibilitatii  cheltuielilor  cu  dobanzile  la  31  martie  2007,  in  cazul  in  care  gradul  de  indatorare al capitalului este pozitiv dar mai mic ca 3 si in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este  pozitiv dar mai mare ca trei. Daca pentru imprumutul contractat s-ar fi platit dobanzi calculate cu rata de referinta a  BNR, volumul acestora pentru trim. I ar fi fost 50.000 lei.

Raspuns: Grad de indatorare                           Cheltuieli deductibile cu dobanzile 

la 31 martie 2007

< 3                                                                   50.000 lei


Metodologia de calcul:

I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobanzile posibil deductibile  Cheltuieli cu dobanzile posibil deductibile

       .50.000 lei 

(numai cele care se incadreaza in limita data de nivelul ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR ar fi posbil  deductibile. Restul de 10.000 sunt integral nedeductibile)

II. Determinarea cheltuielilor cu dobanzile deductibile in trim I in functie de gradul de indatorare a capitalului

Caz I. Grad de indatorare < 3  

Cheltuieli cu dobanzile deductibile in trim I.

                                                                        .50.000 lei  (Cheltuielile cu dobanzile posibil de dedus vor fi integral deductibile in trim I)

Caz II. Grad de indatorare > 3  

Cheltuieli cu dobanzile deductibile in trim I.          .

0  lei 

(Cheltuielile cu dobanzile posibil de dedus vor fi integral nedeductibile in trim I ;i se vro reporta pana cand  gradulde indatorare va fi mai mic decat 3)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 23 (1), (2) si (5)

108.  O  societate  achizitioneaza,  pe  data  de  15  decembrie  2007  un  utilaj.  Valoarea  contabila  de  intrare  este  de

56.000 lei, durata normala de utilizare 5 ani. 

In  conditiile  aplicarii  pentru  calculul  amortizarii  fiscale  a  metodei  de  amortizare  accelerata,  care  este  marimea  amortizarii fiscale in anul 2009? La calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare admisa.  .

Raspuns: 7000 lei                           

Metodologia de calcul:  Amortizarea accelerata in primul an de functionare (2008)                                                                                             .                                                                                             28.000 lei

(56.000 lei x 50%) 

Amortizarea in al doilea an de functionare (2009)        ..      7.000 lei

(28.000 lei : 4 ani = 7.000 lei/an)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 24 (9)

109. La data de 01 martie 2007, o societate achizitioneaza o cladire pentru extinderea activitatii. Valoarea contabila

de intrare este de 2.000.000 lei, durata normala de utilizare 40 ani.  Sa se calculeze amortizarea fiscala pentru anul 2007.

Raspuns: 37.500 lei                           

Metodologia de calcul:  Amortizarea fiscala anuala pe baza metodei liniare                                                                                 ..       50.000 lei

(2.000.000 lei : 40 ani)  Amortizarea fiscala in anul 2007                                                     ..      37.500 lei

(50.000 lei x 9/12 =37.500 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 24 (6), (7), (11)

110.  Un  contribuabil  achizitioneaza,  in  data  de  03  Octombrie  2007  un  brevet  de  inventie  pe  care  il  utilizeaza

incepand cu data de 10 Octombrie 2007. Valoarea de facturare a brevetului de inventie este de 145.775 lei, din care  TVA 23.275 lei. Durata normala de utilizare este de 3 ani, iar contribuabilul aplica regimul de amortizare liniara.


Raspuns: 3.402,77 lei                           

Metodologia de calcul:

Valoarea contabila de intrare (145.775 lei – 23.275 lei)         .            122.500 lei

Amrtizarea fiscala lunara     .         3.402,77 lei

(122.500 lei : 36 luni = 3402,77 lei) 

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 24 (6), (7), (11)

111. Se inregistreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune in valoare de 1.000 lei. AGA hotaraste descarcarea

gestiunii fara a emite decizie de imputare. Materialele nu au fost asigurate.

Care este tratatmentul fiscal din punct de vedere al TVA si al impozitului pe profit pentru aceasta situatie?

Raspuns:

Tratatment din punct de vedere al TVA

Constatarea existentei de bunuri lipsa in gestiune se considera livrare catre sine, pentru care societatea trebuie sa  colecteze TVA I se va colecta TVA in suma de 100.000 x 19% = 19.000 lei. Acest TVA colectat este cheltuiala a  societatii.

Tratatment din punct de vedere al impozitului pe profit

Cheltuiala cu stocul constatat lipsa in gestiune, precum si cu TVA aferent este deductibila fiscal numai daca stocul  a fost asigurat, in limita asigurarii. Cum stocul nu a fost asigurat, atat cheltuiala cu stocul, cat si TVA colectata  aferenta stocului vor fi cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 (4) lit. c, art. 128 (4), art.  155 (2) si HG 44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,  Titlul VI TVA, pct. 70 (1) si (2).

112. O societate comerciala platitoare de impozit pe profit, in cursul trim I. a incheiat un contract de leasing

operational in calitate de utilizator de leasing pentru un utilaj si a inregistrat urmatoarele cheltuieli pe cumulat:  Cheltuieli privind marfurile                     …………………………………………..     100.000 lei

Cheltuieli cu salariile     …………………………………………………     20.000 lei

Cheltuieli cu amortizarea bunului luat in leasing          ………………………..  1.000 lei

Cheltuieli cu serviciile bancare      ……………………………………………    500 lei

Una din aceste cheltuieli nu a fost inregistrata corespunzator operatiunii economice realizate de societate.

Sa se indice grupa de cheltuieli incorrect inregistrata si cine trebuia sa le inregistreze, precum si regimul fiscal al  acesteia la calculul profitului impozabil.  

Raspuns:

Cheltuielile cu amortizarea obiectului de leasing sunt incorrect inregistrate la utilizator deoarece societatea a  incheiat un contract de leasing operational. Aceste cheltuieli cu amortizarea obiectului de leasing se inregistreaza  de catre locator si sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul profitului impozabil.

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 25 


urmatoarea situatie:

Profit net de repartizat sub forma de dividende        .. 300.000 lei

Capital social subscris si varsat      ..          30.000 lei

Din care: Asociat „A”/Persoana juridica romana       ..          25.000 lei

Asociat „B”/Persoana fizica romana     .        5.000 lei

Asociatul „A” detine partile sociale incepand cu anul 2000.  

Sa se determine suma dividendelor ce trebuie incasate de catre fiecare asociat si a impozitului pe dividende retinut  de societatea comerciala. 

Raspuns:                    Dividende de incasat              Impozit pe dividende

Asociat „A”                            249.990 lei                              0 lei

Asociat „B”                              42.008 lei                       8.002 lei

291.998 lei                       8.002 lei

Metodologia de calcul:

I. Determinarea ponderii partilor sociale in total capital   Asociat „A” 25.000 lei : 30.000 lei = 83,33%

Asociat „B”   5.000 lei : 30.000 lei = 16,67%

30.000 lei                    = 100%

II. Repartizarea profitului net sub forma de dividende   Asociat „A” 300.000 lei x 83,33% = 249.990 lei

Asociat „B” 300.000 lei x 16,67% =   50.010 lei

300.000 lei x 100% = 300.000 lei

III. Determinarea impozitului pe dividend datorat  Asociat „A” 249.990 lei x 0% = 0 lei

Asociat „B” 50.010 lei x 16% = 8.001,6 lei = 8.002 lei

8.002 lei

IV. Suma dividendelor de incasat de catre asociati  Asociat „A” 249.990 lei -0 = 249.990 lei

Asociat „B” 50.010 lei – 8002 = 42.008 lei

291.998 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 (1), (2), (4) si art. 67 (1)

114.  In cursul anului 2008, dupa aprobarea bilantului contabil aferent anului 2007, la o societate comerciala avem

urmatoarea situatie:

Profit net de repartizat sub forma de dividende        .. 200.000 lei

Capital social subscris si varsat      ..          40.000 lei

Din care: Asociat „A”/Persoana fizica romana       ..          25.000 lei

15.000 lei 

Sa se determine suma dividendelor ce trebuie incasate de catre fiecare asociat si a impozitului pe dividende retinut  de societatea comerciala.                                          Asociat „B”/Persoana fizica romana    ..


Asociat „A”                            105.000 lei                     20.000 lei

Asociat „B”                              63.000 lei                     12.000 lei

168.000 lei                     32.000 lei

Metodologia de calcul:

I. Determinarea ponderii partilor sociale in total capital   Asociat „A” 25.000 lei : 40.000 lei = 62,50%

Asociat „B” 15.000 lei : 40.000 lei = 37,50%

40.000 lei                    = 100%

II. Repartizarea profitului net sub forma de dividende   Asociat „A” 200.000 lei x 62,50% = 125.000 lei

Asociat „B” 200.000 lei x 37,50% =   75.000 lei

200.000 lei x 100% = 200.000 lei

III. Determinarea impozitului pe dividend datorat  Asociat „A” 125.000 lei x 16% = 20.000 lei

Asociat „B” 75.000 lei x 16% = 12.000 lei

32.000 lei

IV. Suma dividendelor de incasat de catre asociati  Asociat „A” 125.000 lei -20.000 = 105.000 lei

Asociat „B” 75.000 lei – 12.000 = 63.000 lei

169.000 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 67 (1)

115.  O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trim I 2007 venituri

impozabile in valoare de 200.000 lei si cheltuieli totale de 150.000 lei.  Sa se calculeze impozitul pe venit.

Raspuns: 4.000 lei

Metodologia de calcul:

Determinarea impozitului pe venit       .     4.000 lei

(200.000 lei x 2% = 4.000 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107 si 108. 

116.  O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trim I 2007 venituri totale

impozabile in valoare de 18.000 In cursul lunii februarie achizitioneaza si pune in  functiune o casa de marcat  fiscala in valoare de 1.500 lei.

Sa se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2007.

Raspuns: 330 lei

Metodologia de calcul:


Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit          .. 16.500 lei

(18.000 lei – 1.500 lei = 16.500 lei)  Determinarea impozitului pe venit                                                                     330 lei

(16.500 lei x 2% = 330 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107 si 108. 

117.  O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trim I 2007 urmatoarele

venituri: 

Venituri din vanzarea produselor finite        12.000 lei

Venituri din dobanzi     . 200 lei

Venituri din variatia stocurilor       ..  1.000 lei

Venituri din productia de impobilizari  corporale si necorporale                                         .. 700 lei

  

Sa se determine impozitul pe venit.

Raspuns: 244 lei

Metodologia de calcul:

Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit          .. 12.200 lei

(12.000 lei + 2.000 lei = 12.200 lei)  Determinarea impozitului pe venit                                                                     244 lei

(12.200 lei x 2% = 244 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107 si 108. 

118.  O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor achizitioneaza si pune in functiune in

cursul lunii februarie o casa de marcat fiscala in valoare de 1.400 lei. Balanta la 31 martie 2007 inregistreaza  urmatoarele venituri:

Venituri din comercializarea marfurilor        10.000 lei

Venituri din dobanzi     . 100 lei

Venituri din provizioane     .. 200 lei

Sa se determine impozitul pe venit.

Raspuns: 174 lei

Metodologia de calcul:

Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit          .. 8.700 lei

(10.000 lei + 100 lei – 1.400 lei = 8.700 lei)  Determinarea impozitului pe venit                                                                     174 lei

(8.700 lei x 2% = 174 lei)

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107 si 108. 


20.000 lei care a fost amortizat in proportie de 30%. Explicati tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA daca

lipsa nu este imputabila.

Raspuns: Bunul constatat lipsa in gestiune si neimputabil este o livrare catre sine pentru care societatea comerciala

trebuie sa colecteze TVA.

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 128 (4), art. 155 (2) si HG  44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul VI TVA,  pct. 70 (1) si (2).

120.  La o societate comerciala cu obiect de activitate comercializarea marfurilor in regim de consignatie s-au

comercializat marfuri care au provenit numai de la deponenti persoane juridice, inregistrate in scop de TVA in  Romania.

Sa se calculeze pretul de vanzare cu amanuntul, in conditiile in care se cunosc urmatoarele date:  -    societatea este platitoare de TVA;  -    valoarea marfurilor receptionate 2.380 lei, din care TVA 380 lei  -    comision practicat de consignatie 10%.

Raspuns: 2.618 lei

Metodologia de calcul:

Valoarea marfurilor receptionate (fara TVA)     .. 2.000 lei

Comision practicat 10% (2.000 lei x 10%)           200 lei

Total ..       2.200 lei

TVA 19% (2.200 lei x 19%)    ..    418 lei

Total – pret de vanzare cu amanuntul      ..       2.618 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 137 (1) 

121.  La o societate comerciala cu obiect de activitate comercializarea marfurilor in regim de consignatie s-au

comercializat marfuri care au provenit numai de la deponenti persoane fizice romane. 

Sa se calculeze pretul de vanzare cu amanuntul, in conditiile in care se cunosc urmatoarele date:

-    societatea este platitoare de TVA; 

-    valoarea marfurilor receptionate 1.000 lei  -    comision practicat de consignatie 10%.

Raspuns: 1.119 lei

Metodologia de calcul:

Valoarea marfurilor receptionate     1.000 lei

Comision practicat 10% (1.000 lei x 10%)           100 lei

Total ..       1.100 lei

TVA 19% (100 lei x 19%)    .  19 lei

Total – pret de vanzare cu amanuntul      ..       1.119 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 137 (1) 


TVA aferenta marfurilor vandute de catre furnizor, cunoscand urmatoarele:

Pret de vanzare   .            2.000 lei

Rabat 10% acordat marfurilor vandute.

Raspuns: 342 lei

Metodologia de calcul:

Pret de vanzare   .            2.000 lei

Rabat 10% (2.000 lei x 10%)              200 lei

Baza de impozitare TVA   . 1.800 lei

(2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei)  TVA 19% (1.800 lei x 19%)                                              ..                                              342 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 137 (3) 

123. Un furnizor acorda clientului sau in momentul facturarii marfurilor reduceri comerciale. Sa se calculeze TVA

aferenta marfurilor vandute de catre furnizor, cunoscand urmatoarele:  Pret de vanzare              .

2.000 lei  Rabat 10% si remiza 5% acordate marfurilor vandute.

Raspuns: 325 lei

Metodologia de calcul:

Pret de vanzare   .            2.000 lei

Rabat 10% (2.000 lei x 10%)              200 lei

Subtotal . 1.800 lei

(2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei)  Remiza 5% (1.800 lei x 5%)                                                        90 lei

Baza de impozitare TVA   . 1.710 lei

(1.800 lei – 90 lei = 1.710 lei)  TVA 19% (1.710 lei x 19%)                                              ..                                              325 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 137 (3) 

124. Se importa din SUA produse finite spre a fi comercializate. Sa se calculeze TVA datorata in vama, in

conditiile in care se cunosc urmatoarele date:  Valoarea in vama a marfurilor                                   .. 40.000 lei;

Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%. 

Importatorul nu beneficiaza de certificat de amanare la plata TVA in vama.

Raspuns: 8.398 lei

Metodologia de calcul:

Valoarea in vama a marfurilor     . 40.000 lei

Taxa vamala10% (40.000 lei x 10%)      .           4.000 lei

Comision vamal 0,5% (40.000 lei x 0,5%)        ..       200 lei


TVA 19% (44.200 lei x 19%)              8.398 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 139 

125. Se importa din SUA produse finite spre a fi comercializate. Sa se calculeze TVA datorata in vama, in

conditiile in care se cunosc urmatoarele date:  Valoarea in vama a marfurilor                                                   .. 100.000 lei;

Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%, acciza 30% 

Importatorul nu beneficiaza de certificat de amanare la plata TVA in vama.

Raspuns: 27.294 lei

Metodologia de calcul:

Valoarea in vama a marfurilor     . 100.000 lei

Taxa vamala10% (100.000 lei x 10%)                10.000 lei

Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%)         ..     500 lei

Total             110.500 lei

Acciza 30% (110.500 lei x 30%)     .          33.150 lei

Total baza de impozitare TVA    ..            143..650 lei

TVA 19% (143.650 lei x 19%)    ..         27.294 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 139 

126. O societate comerciala realizeaza din productia interna artcole de cristal. Sa se calculeze TVA, cunoscand

urmatoarele date: pret de livrare, mai putin accizele, al produselor 20.000 lei, acciza 55%.

Raspuns: 5.890 lei

Metodologia de calcul:

Pret de livrare al produselor     .          20.000 lei

Acciza aplicabila 55% (20.000 lei x 55%)       .          11.000 lei

Total baza de impozitare TVA    .          31.000 lei

TVA 19% (31.000 lei x 19%)    ..        5.890 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 137 

127. Sa se determine pro-rata cunoscandu-se urmatoarele date:

Venituri obtinute din operatiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;   Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere 57.500 lei.

Raspuns: 67%

Metodologia de calcul:

Venituri obtinute din operatiuni care dau drept de deducere         .         115.000 lei

Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere         . 57.500 lei.

Pro-rata             . 67%


=               = 66 ,   67         %

115 .      000 +         57  .        500      172      .           500

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 147 (6) si (7)

128. Sa se determine TVA de dedus aplicand pro-rata, cunoscand urmatoarele date:

Venituri obtinute din operatiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;   Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere 57.500 lei;

Bunuri si servicii achizitionate atat pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere, cat si de  operatiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei.

Raspuns: 127 lei

Metodologia de calcul:

I. Determinarea pro-rata 

Venituri obtinute din operatiuni care dau drept de deducere         .         115.000 lei

Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere         . 57.500 lei.

Pro-rata             . 67%

115 .                 000 115  .           000

=               = 66 ,   67         %

115 .      000 +         57  .        500      172      .           500

II. Determinarea TVA de dedus            127 lei

190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus  190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibila

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 147 (6) - (11)

129. Sa se determine TVA de plata, cunoscand urmatoarele date:

Venituri obtinute din operatiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;   Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere 57.500 lei;

Bunuri si servicii achizitionate atat pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere, cat si de  operatiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei;

Bunuri si servicii achizitionate destinate exclusiv realizarii de operatiuni care dau drept de deducere  119.000 lei, din care TVA 19.000 lei;

Raspuns: 2.723 lei

Metodologia de calcul:

I. Determinarea pro-rata 

Venituri obtinute din operatiuni care dau drept de deducere         .         115.000 lei

Venituri obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere         . 57.500 lei.

Pro-rata             . 67%

115 .                 000 115  .           000

=               = 66 ,   67         %

115 .      000 +         57  .        500      172      .           500

II. Determinarea TVA de dedus            127 lei

190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus  190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibila

III. Determinarea TVA de plata 


TVA deductibila.(19.000 lei + 127 lei )       .. 19.127 lei

TVA de plata (21.850 lei – 19.127 lei = 2.723 lei)        ..           2.723 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 147 (6) - (11) si art. 1471

130. La data de 31 martie 2007 din evidentele contabile s-au centralizat urmatoarele date:

TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente        ..          3.230 lei

TVA colectata   ..          7.460 lei

2.850 lei 

Societatea obtine numai venituri din operatiuni care dau drept de deducere. Sa se calculeze TVA care rezulta din  regularizarea datelor la sfarsitul lunii. TVA deductibilia          

Raspuns: 1.380 lei

Metodologia de calcul:

TVA colectata   ..          7.460 lei

TVA deductibilia              2.850 lei

TVA de plata in luna martie 2007      .          4.610 lei

TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente        ..          3.230 lei

TVA de plata la 31 martie 2007 (4.610 lei – 3.230 lei)                  1.380 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1471

131. Studiul de caz:

Persoana angajata cu contract individual de munca;  

Venitu lunar brut din salarii la functia de baza (de incadrare)            .       1.000 lei;
Deducere personala (are o persoana in intretinere)             350 lei;

Cota de asigurari sociale pentru conditii normale de munca             29%;

Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii.

Raspuns: 77 lei

Metodologia de calcul:

Venit lunar brut     ..       1.000 lei

Contributia la asigurari sociale (9,5% x 1.000 lei)        . 95 lei

Contributia la fondul de somaj (1% x 1.000 lei)        . 10 lei

Contributia la asigurari sociale de sanatate (6,5% x 1.000 lei)         65 lei

Total contributii obligatorii          170 lei

(95 lei + 10 lei + 65 lei)  Venit net                  830 lei

(1.000 lei – 170 lei)  Deducere personala                                     350 lei

Venit baza de calcul    ..    480 lei

Impozit pe venitul din salarii (16% x 480 lei)        .  77 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 56 si 57

132. Studiul de caz:


Venitu lunar brut din salarii la functia de baza (de incadrare)            .       1.000 lei;

Deducere personala (are o persoana in intretinere)             350 lei;

Cota de asigurari sociale pentru conditii normale de munca             29%;

Cotizatia sindicala      . 10 lei;

Contributii la fondurile de pensii facultative            ..  30 lei.

(contributia la nivelul anului nu depaseste echivalentul in lei a 200 euro)  Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii.

Raspuns: 70 lei

Metodologia de calcul:

Venit lunar brut     ..       1.000 lei

Contributia la asigurari sociale (9,5% x 1.000 lei)        . 95 lei

Contributia la fondul de somaj (1% x 1.000 lei)        . 10 lei

Contributia la asigurari sociale de sanatate (6,5% x 1.000 lei)         65 lei

Total contributii obligatorii          170 lei

(95 lei + 10 lei + 65 lei)  Venit net                  830 lei

(1.000 lei – 170 lei)  Deducere personala                                     350 lei

Cotizatia sindicala       10 lei

Contributii la fondurile de pensii facultative         ..  30 lei

Deducere personala si contributii facultative – total         .   390 lei

(350 lei + 10 lei + 30 lei)  Venit baza de calcul                                   ..    440 lei

(830 lei – 390 lei) 

Impozit pe venitul din salarii (16% x 440 lei)        .  70 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 56 si 57

133. Studiul de caz:

Persoana ce desfasoara activitati in baza unui contract incheiat conform Codului Civil   Venitul brut obtinut

     ..2.000 lei; 

La inchierea contractului persoana si-a exercitat optiunea de impozitare a venitului brut Sa se determine impozitul  pe venit retinut la sursa de platitorul de venit.

Raspuns: 320 lei

Metodologia de calcul:

Baza de impozitare – Venitul brut obtinut          ..      2.000 lei

Impozitul pe venit (16% x 2.000 lei)      .    320 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 78 si 79

134. Care este drumul pe care trebuie sa-l parcurga produsul finit pentru a intra in posesia consumatorului final in

cazul livrarii produselor accizabile prin antrepozit fiscal?

Varianta A                                                        Varianta B


1                                                                                                          1

Angrosist  Sau              Consumator  final           Angrosist  Sau                                    Consumator  final

Detailist                                                            Detailist

2

Raspuns: Varianta A

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 178 (3)

135. O societate realizeaza din roductia interna bijuterii din aur, cu exceptia verghetelor. Pretul de livrare, mai

putin accizele,  al produselor este de 8.000 lei. Acciza care se aplica conform Codului Fiscal este de 25%.  Sa se determine valoarea de facturare fara TVA a produselor, inclusiv acciza.

Raspuns: 10.000 lei

Metodologia de calcul:  Baza de impozitare – Pretul de livrare, mai putin accizele                                                                                                                                                                                        8.000 lei

Acciza aplicabila (25% x 8.000 lei)            2.000 lei

Valoarea de facturare fara TVA, inclusiv acciza       .         10.000 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 208

136. Se importa din Canada produse de parfumerie pentru a fi comercializate. 

Sa se caluleze valoarea accizei in conditiile in care se cunosc umratoarele date: Valoarea in vama 180.000 lei, taxa  vamala 10%, comision vamal 0,5%, acciza 35%.

Raspuns: 69.615 lei

Valoarea in vama a produselor     .            180.000 lei

Taxa vamala10% (180.000 lei x 10%)                18.000 lei

Comision vamal 0,5% (180.000 lei x 0,5%)         ..     900 lei

Total             198.900 lei

Acciza 35% (198.900 lei x 35%)     .          69.615 lei

Legislatie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art. 208 

137.  O  persoana  fizica  a  obtinut  in  luna  martie  2007,  in  baza  unui  contract  privind  cesiunea  unor  drepturi  de

proprietate intelectuala, venituri in valoare de 2.000 lei. Stabiliti valoarea impozitului ce trebuie virat statului de  catre platitorul de venit in luna aprilie si suma neta incasata de persoana fizica.

Impozit = 10% x 2.000 = 200 lei.  Venit net = 2.000 – 200 = 1.800 lei.

138. O persoana fizica a obtinut, in luna martie 2007, in baza unui contract de munca cu perioada nedeterminata,

un  salariu  de  incadrare  de  1.000  lei.  Cunoscand  faptul  ca  angajatul  este  membru  de  sindicat,  platind  lunar o


salarii datorat de salariat.

CAS = 1.000 x 9,5% = 95 lei  AS = 1.000 x 1% = 10 lei

CASS = 1.000 x 6,5% = 65 lei 

Venit net = 1.000 – 95 – 10 – 65 = 830 lei  Venit impozabil = 830 – 5 – 350 = 475 lei

Impozit pe salariu = 475 x 16% = 76 lei

139. O persoana fizica detine in proprietate, intr-u oras, in anul fiscal 2007, un apartament, situat intr-un imobil cu

doua etaje, fiecare etaj cu doua apartamente, construit in anul 1990, cu peretii din beton armat, cu instalatii de apa,  canalizare, electrice si de incalzire, in suprafata construit desfasurata de 57 m2. Localitatea unde se afla imobilul a  fost incadrata la rangul II, zona D, cu un coeficient de corectie de 2,10. Stabiliti impozitul pe cladire datorat de  proprietarul apartamentului  pentru  annul  2007, stiind  ca valoarea impozabila  unitara  a  fost  stabilita  de  consiliul  local la 669 lei/m2, iar plata impozitului se face integral pana la data de 31 martie 2007 (prin hotararea consiliului  local, pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta in Codul fiscal).

Impozit anual = 57 x 669 x 2,1 x 0,1% = 80 lei  Bonificatie = 80 x 10% = 8 lei

Impozit de plata = 80 – 8 = 72 lei.

140.  In  anul  fiscal  2007 o persoana  fizica  detine  in  proprietate  un  autoturism  inmatriculat  in  Romania,  cu o

capacitate  cilindrica  de  1895cm3.  Calculati  impozitul  pe  mijloacele  de  transport  datorat  de  proprietar  stiind  ca  valoarea impozitului unitar este stabilita de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau fractiune de capacitate, iar plata  impozitului  se  face  integral  pana  pe  31  martie  2007  (prin  hotararea  consiliului  local,  pentru  plata  anticipata  a  impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta in Codul fiscal).

Nr unitati de 200 cm3 = 1895/200 = 10  Impozit anual = 10 x 15 = 150 lei

Bonificatie = 150 x 10% = 15 lei  Impozit de plata = 150 – 15 = 135 lei

141. Un agent economic a inregistrat in luna 2007 urmatoarele operatiuni:

-    livrari de marfuri, supuse cotei de TVA de 19%, la pret cu amanuntul 4.165 lei;  -    livrari de marfuri la pretul cu ridicate de 5.000 lei, TVA 19%;

-    emiterea de facturi, pentru bunuri ce vor fi transportate in luna aprilie catre clienti, in valoare de 2.000 lei,  TVA 19%;

-    livrari de manuale scolare 1.000, TVA 9%; 

-    livrari de bunuri scutite de TVA, fara drept de deducere, 800 lei;  -    achizitii de marfuri si alte achizitii 6.000 lei, TVA 19%.

Agentul economic a obtinut aprobarea de a determina pro-rata lunar. Stabiliti TVA-ul de plata pentru luna martie.

Prorata  =  (4165  x  (100/119)  +  5.000  +  2.000  +  1.000)  /  (4165  x  (100/119)  +  5.000  +  2.000  +  1.000  +  800)  =  93,49%

TVA colectat = 4165 x 19/119 + 5000 x 19% + 2000 x 19% + 1000 x 9% = 2085 lei


TVA de dedus = 1140 x 93,49% = 1066

TVA de plata = 2085 – 1066 = 1019 lei.

142.  In  luna  martie  2007  un  agent  economic  producator  de  bere  a  inregistrat o productie  de  10.000  hl,  cu o

concentratie alcoolica de 4,5% si un numar de 6 grade Plato. Stabiliti acciza datorata de producator stiind ca acciza  unitara este 0,748 euro/ 1 hl grad Plato, iar cursul de schimb din prima zi lucratoare a lunii octombrie 2006 este 1  euro = 3,4 lei.

A = 6 x 0,748 x 3,4 x 10000 = 152.592 lei

143. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice romane. Descrieti categoriile de

de persoane juridice romane ce datoreaza impozit pe profit, precum si sfera de cuprindere a impozitului datorat de  aceste persoane. 

In  categoria  persoanelor  juridice  platitoare  de  impozit  pe  profit  se  cuprind:  companiile  nationale,  societatile  nationale,  regiile  autonome,  indiferent  de  subordonare,  societatile  comerciale,  indiferent  de  forma  juridica  de  organizare si de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital strain sau cu capital integral strain,  societatile agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica, organizatiile cooperatiste, institutiile  financiare si institutiile de credit, fundatiile, asociatiile, organizatiile, precum si orice alta entitate care are statutul  legal de persoana juridica constituita potrivit legislatiei romane.  Aceste persoane datoreaza impozit asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din  strainatate.

144. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice straine. Descrieti activitatile si

profitul impozabil pentru care aceste societati datoreaza impozitul pe profit.

Persoanele juridice straine intra sub incidenta impozitului pe profit in urmatoarele situatii: 

-    persoanele  juridice  straine  care  desfasoara  activitate  prin  intermediul  unui  sediu  permanent  in  Romania,

pentru profitului impozabil atribuibil sediului permanent; 

-    persoanele  juridice  straine  si  persoanele  fizice  nerezidente  care  desfasoara  activitate  in  Romania  intr-o

asociere  fara  personalitate  juridica,  asupra  partii  din  profitul  impozabil  al  asocierii  atribuibile  fiecarei  personae;

-    persoanele  juridice  straine  care  realizeaza  venituri  din/sau  in  legatura  cu  proprietati  imobiliare  situate  in  Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, asupra  profitului impozabil aferent acestor venituri. 

145. In ce conditii asociatiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate?

Asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de  proprietari, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sunt scutite de


imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.

146. Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe

profit, in anumite conditii, pentru veniturile realizate din activitati economice. Care sunt aceste conditii?

Organizatiile  nonprofit,  organizatiile  sindicale  si  organizatiile  patronale  sunt  scutite  de  la  plata  impozitului  pe  profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un  an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

147. Sa se prezinte formula generala de calcul a impozitului pe profit.

Profitul  impozabil  se  calculeaza  ca  diferenta  intre  veniturile  realizate  din  orice  sursa  si  cheltuielile  efectuate  in  scopul  realizarii  de  venituri,  dintr-un  an  fiscal,  din  care  se  scad  veniturile  neimpozabile  si  la  care  se  adauga  cheltuielile nedeductibile. 

148. Sa  se  determine  impozitul  pe  profit  datorat  de o organizatie  non-profit    pentru  anul  2007,  daca  se  cunosc

urmatoarele date despre venituri si cheltuieli: 

-    venituri din serbari, conferinte, tombole 24.000 lei;  -    venituri din cotizatii 3.000 lei;

-    donatii in bani si bunuri primite prin sponsorizare 9.000 lei;  -    venituri obtinute din reclama si publicitate 25.000 lei;

-    venituri din activitati economice 7.000 lei; 

-    cheltuielile  totale  aferente  anului  2007  sunt  in  suma  de  5.000  lei,  din  care  cheltuielile  efectuate  pentru

realizarea de venituri impozabile sunt in suma de 50 lei.   Cursul de schimb mediu anual este de 1 euro = 3,3 lei.

15000 euro = 15000 x 3,3 = 49500 lei 

10% x (24000 + 3000+ 9000 +25000) = 6100 lei

Rezulta ca veniturile din actrivitatile economice neimpozabile sunt de 6100 lei, deci veniturile impozabile sunt de  7000 - 6100 = 900 lei.

Profit impozabil = 900 – 50 = 850 lei  Impozit = 850 x 16% = 136 lei.

149.  Ce  conditii  cumulative  trebuie  sa  indeplineasca  imobilizarea  corporala  pentru  a  reprezenta  un  mijloc  fix

amortizabil din punctul de vedere al codului fiscal?

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:  

a)  este  detinut  si  utilizat  in  productia,  livrarea  de  bunuri  sau  in  prestarea  de  servicii,  pentru  a  fi  inchiriat

tertilor sau in scopuri administrative;  

b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului (1800 lei);   c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an. 


la determinarea amortizarii se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intra in

structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat, amortizarea se  determina pentru fiecare componenta in parte.

150.  Prezentati  regulile  generale  pe  baza  carora  se  poate  stabili  regimul  de  amortizare  (liniar,  degresiv  sau

accelerat) in cazul mijloacelor fixe.

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:   a) in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara; 

b)  in  cazul  echipamentelor  tehnologice,  respectiv  al  masinilor,  uneltelor  si  instalatiilor,  precum  si  pentru  computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara,  degresiva sau accelerata; 

c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara  sau degresiva. 

151.  Cum  se  calculeaza  amortizarea  fiscala  prin  fiecare  din  cele  3  metode  de  amortizare  (liniara,  degresiva  si

accelerata)?

In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la  valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la  durata normala de utilizare a mijlocului fix. 

In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare  liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: 

a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;  

b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;   c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

Cotele  de  amortizare  determinate  de  aplica  la  valoarea  ramasa  de  amortizat  la  finalul  fiecarui  an  de  amortizare  pana  in  momentul  in  care  amortizarea  anuala  determinata  in  sistem  regresiv  devine  mai  mica  decat  raportul  intre  valoarea  ramasa  de  amortizat  si numarul  de  ani  ramasi  de  amortizat,  moment  in  care  amortizarea  anuala devine egala cu raportul mentionat anterior.

In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:  

a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix;   b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a

mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

152.  Incepand  cu  anul  2007  ce  conditii  trebuie  indeplinite pentru  ca  dividendele  primite  de o persoana  juridica

romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru sa fie neimpozabile?

Sunt neimpozabile dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa  situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii: 


2. detine minimum 15% din capitalul social al persoanei juridice dintr-un stat membru de la care primeste

dividendele, respectiv minimum 10%, incepand cu 1 ianuarie 2009; 

3. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioada

neintrerupta de cel putin 2 ani. 

153. Dati 3 exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de nivelul lor.

Se vor alege 3 tipuri de cheltuieli din cele enumerate mai jos: 

a) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil; 

b)  cheltuielile  efectuate,  potrivit  legii,  pentru  protectia  muncii  si  cheltuielile  efectuate  pentru  prevenirea  accidentelor de munca si a bolilor profesionale; 

c) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit  legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale; 

d) cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in  baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor  publicitare. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in cadrul unor  campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte  bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor; 

e) cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate, efectuate de catre salariati si administratori;  

f) contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;   g)  taxele  de  inscriere,  cotizatiile  si  contributiile  obligatorii,  reglementate  de  actele  normative  in  vigoare,

precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca;   h) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat; 

i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri  si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii; 

j)  cheltuielile  de  cercetare,  precum  si  cheltuielile  de  dezvoltare  care  nu  indeplinesc  conditiile  de  a  fi  recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;   

k) cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, intretinerea si  perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de calitate; 

l) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;  

m) taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile

sindicale si organizatiile patronale; 

154.  Care  este  limita  de  deductibilitate  a  cheltuielilor  cu  indemnizatia  de  deplasare  acordata  salariatiilor  in

Romania si/sau in strainatate?

Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate  este deductibila in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice.

155. Care este, din punctual de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea?

Cheltuielile cu sponsorizare sunt cheltuieli nedeductibile fiscal.  

Ele se scad din impozitul pe profit datorat in limita minimului dintre urmatoarele 

1. 30/00 din cifra de afaceri; 

2. 20% din impozitul pe profit datorat. 


156. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor?

Sunt deductibile

157.  Ce  dobanzi  si  diferente  de  curs  valutar  nu  intra  sub  incidenta  gradulului  de  indatorare  in  ceea  ce  priveste

deductibilitatea din punctul de vedere al impozitului pe profit?

Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la 

banci  internationale  de  dezvoltare  si  organizatii  similare,    si  cele  care  sunt  garantate  de  stat,  cele  aferente  imprumuturilor  obtinute  de  la  institutiile  de  credit  romane  sau  straine,  institutiile  financiare  nebancare,  de  la  persoanele  juridice  care  acorda  credite  potrivit  legii,  precum  si  cele  obtinute  in  baza  obligatiunilor  admise  la  tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta gradului de indatorare.

158. Cum se determina gradul de indatorare in vederea stabilirii daca cheltuielile cu dobanzile sun deductibile sau

nu?

Gradul de indatorare se calculeaza ca raport intre media capitalului imprumutat si media capitalului propriu. Pentru  calculul  acestor  medii  se  folosesc  valorile  existente  la  inceputul  anului  si  la  sfarsitul  perioadei  pentru  care  se  determina impozitul pe profit.

capital imprumutat inceputul perioadei + capital imprumutat sfarsitul perioadei

Gradul de indatorare =

capital propriu inceputul perioadei  + capital propriu sfarsitul perioadei

159. Un agent economic obtine in anul 2007 un profit impozabil dintr-un bar de noapte in valoare de 1.000 lei.

Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9.000 lei. Sa se determine impozitul pe profit datorat.

Impozitul in cazul barurilor de noapte este 16% din profitul impozabil, dar nu mai putin de 5% din venituri.  16% x 1000 = 160 lei

5% x 9000 = 450 lei 

In acest caz impozitul este 450 lei.

160. Sa  se  calculeze  amortizarea  anuala  a  unui  mijloc  fix  amortizabil  prin  utilizarea  regimului  de  amortizare

degresiva prevazut la art 24, alin 8 din Codulfiscal. Se cunosc urmatoarele date:  -    valoarea de intrare 35.000 lei;  -    durata normala de functionare conform catalogului 10 ani;  -    cota anuala de amortizare liniara = 100/10 = 10%;

-    cota anuala de amortizare degresiva este 10% x 2 = 20 %.

anul                       Valoare la inceputul  anului                                             amortizare                              Valoare ramasa de  amortizat

1                                       35000          35000 x 20% = 7000                                     28000


 3

22400

22400 x 20% = 4480

17920

 4

17920

17920 x 20% = 3584

14336

 5

14336

14336 x 20% = 2867,2

11468,8

6                                    11468,8          11468,8/5 = 2293,76

7                                                                                2293,76

8                                                                                2293,76

9                                                                                2293,76

10                                                                               2293,76

161.  Care este regimul fiscal al pierderilor in cazul impozitului pe profit?

Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in

urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen

de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora. 

Pierderea  fiscala  inregistrata  de  contribuabilii  care  isi  inceteaza  existenta  prin  divizare  sau  fuziune  nu  se  recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite, dupa  caz.

In  cazul  persoanelor  juridice  straine,  pierderea  se  recuperaza  luandu-se  in  considerare  numai  veniturile  si  cheltuielile atribuibile sediului permanent in Romania.

Contribuabilii  care  au  fost  platitori  de  impozit  pe  venit  si  care  anterior  au  realizat  pierdere  fiscala  intra  sub  incidenta  regulilor  de  recuperare  a  pierderii  de  la  data  la  care  au  revenit  la  sistemul  de  impozitare  a  profitului.  Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani.

162. Contrbuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit la anumite termene si a depune declaratii de impozit pe

profit.  Se  cere  sa  se  mentioneze  pentru  anul  2007  termenele  la  care  se  face  plata,  ca  regula  si  pe  categorii  de  contribuabili, precum si ce fel de declaratii de impozit pe profit se depun si la ce date?

Contribuabilii,  societati  comerciale  bancare,  persoane  juridice  romane,  si  sucursalele  din  Romania  ale  bancilor,  persoane  juridice  straine,  au  obligatia  de  a  plati  impozit  pe  profit  anual,  cu  plati  anticipate  efectuate  trimestrial  (sacdenta este data de 25, inclusive, a primei luni a trimestrului urmator). Termenul pana la care se efectueaza plata  impozitului annual (impozitul annual – platile anticipate) este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul  pe profit (15 aprilie).

Celelalte societati comerciale au obligatia de a declara (declaratia 100) si plati impozitul pe profit trimestrial, pana  la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Contribuabilii au  obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.

Organizatiile  nonprofit  au  obligatia  de  a  declara  si  plati  impozitul  pe  profit  anual,  pana  la  data  de  15  februarie  inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.


obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui

pentru care se calculeaza impozitul.

163. Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.

Neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate,  asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain.

Certitudinea  impunerii,  prin  elaborarea  de  norme  juridice  clare,  care  sa  nu  conduca  la  interpretari  arbitrare,  iar  termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata  urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management  financiar asupra sarcinii lor fiscale

Echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora

Eficienta  impunerii  prin  asigurarea  stabilitatii  pe  termen  lung  a  prevederilor  Codului  fiscal,  astfel  incat  aceste  prevederi  sa  nu  conduca  la  efecte  retroactive  defavorabile  pentru  persoane  fizice  si  juridice,  in  raport  cu  impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.

164. Clasificati impozitele dupa fond si forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate.

Dupa trasaturile de fond si forma impozitele se clasifica in impozite directe si impozite indirecte. 

Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unei persoane, cuantumul lor fiind influentat, in cele mai multe  cazuri, de nivelul veniturilor si/sau averii, precum si de cotele de impozitare. In categoria impozitelor directe de  cuprind impozitele reale (impozite percepute asupra unor obiecte –cladiri, terenuri etc.) si impozitele personale (pe  venit si pe avere).

Impozitele indirecte sunt impozite percepute pe cheltuieli (ele sunt impozite pe consum).

165. De cate feluri sunt impozitele directe?

Impozitele directe sunt de 2 feluri: impozite reale si impozite personale.

166. Prin ce se caracterizeaza imnpozitele reale?

Impozitele  reale  sunt  impozite  percepute  asupra  unor  obiecte  –cladiri,  terenuri  etc.  Ele  nu  tin  cont  de  situatia  personala a subiectului impozitului, ci doar de obiectul impozabil.

167. Ce semnifica impozitele personale?

Impozitele persoanale sunt impozite instituite asupra veniturilor sau averii avand legatura cu situatia (venitul sau  averea) persoanei impozabile.

168. Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii


169. Cine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului pe profit?

Sunt contribuabili in cazul impozitului pe profit:   a) persoanele juridice romane; 

b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;  

c)  persoanele  juridice  straine  si  persoanele  fizice  nerezidente  care  desfasoara  activitate  in  Romania  intr-o

asociere fara personalitate juridica;  

d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in

Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;  

e)  persoanele  fizice  rezidente  asociate  cu  persoane  juridice  romane,  pentru  veniturile  realizate  atat  in

Romania  cat si  in  strainatate  din  asocieri  fara personalitate juridica; in acest caz, impozitul datorat  de  persoana  fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana. 

170.   In   cazul   caror   personae   juridice,   legiuitorul   permite   optarea   pentru   plata   impozitului   pe   veniturile

microintreprinderilor?

Pot  opta  pentru  impozitarea  cu  impozitul  pe  veniturile  microintreprinderilor  persoanele  juridice  romane  care  indeplinesc cumulative urmatoarele conditii:

a) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile  totale; 

b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;  

c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro; 

d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile  publice. 

Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romane care:   a) desfasoara activitati in domeniul bancar; 

b)  desfasoara  activitati  in  domeniile  asigurarilor  si  reasigurarilor,  al  pietei  de  capital,  cu  exceptia  persoanelor  juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;   c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;   d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

171. Care este cota de impunere a profitului in anul fiscal 2007?

16%

172. Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit in cazul rezervei legale?

Rezerva  legala  este  deductibila  in  limita  unei  cote  de  5%  aplicata  asupra  profitului  contabil,  inainte  de  determinarea  impozitului  pe  profit,  din  care  se  scad  veniturile  neimpozabile  si  se  adauga  cheltuielile  aferente  acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din  patrimoniu,  dupa  caz,  potrivit  legilor  de  organizare  si  functionare.  In  cazul  in  care  aceasta  este  utilizata  pentru  acoperirea  pierderilor  sau  este  distribuita  sub  orice  forma,  reconstituirea  ulterioara  a  rezervei  nu  mai  este  deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza  utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru  acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor, iar  sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil


173. Cum actioneaza creditul fiscal extern in cazul impozitului pe profit?

Daca o persoana  juridica  romana  obtine  venituri  dintr-un  stat  strain  prin  intermediul  unui  sediu  permanent  sau  venituri supuse impozitului cu retinere la sursa si veniturile sunt impozitate atat in Romania cat si in statul strain,  atunci impozitul platit catre statul strain, fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce  din impozitul pe profit ce trebuie datrorat in Romania petru profitul impozabil aferent intregii activitatii (atat din  Romania, cat si din strainatate).

Deducerea pentru impozitele platite catre un stat strain intr-un an fiscal nu poate depasi impozitul pe profit, calculat  prin  aplicarea  cotei  de  impozit  pe  profit  valabila  in  Romania  la  profitul  impozabil  obtinut  in  statul  strain,  determinat in conformitate cu regulile de determinare din Romania sau la venitul obtinut din statul strain.  Impozitul  platit  unui  stat  strain  este  dedus,  numai  daca  persoana  juridica  romana  prezinta  documentatia  corespunzatoare, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain.

174. Cum se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar persoana juridica, daca plata dividendelor se

face in anul fiscal 2007?

Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre  o persoana juridica romana.

Nu  se  datoreaza  impozit  in  cazul  dividendelor  platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice  romane, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15%, respectiv 10%, incepand cu anul 2009, din titlurile  de participare ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora.

175. Care este cota de impunere pentru anul fiscal 2007 in cazul microintreprinderilor?

2%

176. Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe veniturile microintreprinderilor?

Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se  scad: 

a) veniturile din variatia stocurilor; 

b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale; 

c)  veniturile  din  exploatare,  reprezentand  cota-parte  a  subventiilor  guvernamentale  si  a  altor  resurse  pentru  finantarea investitiilor; 

d) veniturile din provizioane; 

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli  deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale; 

f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale  proprii. 

In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din  baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit  legii.

177. Cine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului pe venit?


a) persoanele fizice rezidente; 

b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in  Romania; 

c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania; 

178.  Care  este  sfera  de  cuprindere  in  cazul  impozitului  pe  venit  pentru  veniturile  realizate  de  persoanele  fizice

rezidente romane, cu domiciliul in Romania?

Impozitul  pe  venit  in  cazul  persoanelor  fizice  rezidente  romane,  cu  domiciliul  in  Romania  se  aplica  asupra  veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei. 

179. Care sunt categoriile de venituri din aria de cuprindere a impozitului pe venit?

Categorii de venituri: 

a) venituri din activitati independente;   b) venituri din salarii; 

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;   d) venituri din investitii; 

e) venituri din pensii;  

f) venituri din activitati agricole; 

g) venituri din premii si din jocuri de noroc;  

h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;   i) venituri din alte surse. 

180.  Pentru ce categorii de venituri se aplica cota proportionala de 16%?

Cota  de  impozit  este  de  16%  si  se  aplica  asupra  venitului  impozabil  corespunzator  fiecarei  surse  din  fiecare  categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:   a) activitati independente; 

b) salarii;  

c) cedarea folosintei bunurilor;   d) investitii; 

e) pensii;  

f) activitati agricole;   g) premii; 

h) alte surse. 

181. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de o persoana pentru a fi considerata in intretinere din punctul de

vedere al deducerii personale ce se acorda salariatiilor?

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale  sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc  2.500.000 lei lunar.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere: 


de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane; 

b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor  in  sere,  in  solarii  special  destinate  acestor  scopuri  si/sau  in  sistem  irigat,  din  cultivarea  si  din  valorificarea  arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent  de suprafata.

182.  Potrivit  legislatiei  cu  privire  la  impozitul  pe  veniturile  persoanelor  fizice  care  sunt  categoriile  de  venituri

pentru care se depune anual Declaratia speciala privind veniturile realizate (Formularul 200)?

Declaratia  se  completeaza  de  catre  contribuabilii  persoane  fizice  care  obtin  venituri  din:  activitati  independente  (activitati comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuala), din cedarea folosintei bunurilor, din  activitati agricole si din transferul titlurilor de valoare.

183. Care este regimul pierderilor fiscale externe, din punctul de vedere al impozitului pe profit?

Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent din strainatate este deductibila doar din veniturile obtinute din  strainatate.  Pierderile  realizate  printr-un  sediu  permanent  din  strainatate  se  deduc  numai  din  aceste  venituri,  separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali  consecutivi. 

184. Cui revine obligatia determinarii si retinerii impozitului pe profit in cazul asocierilor dintre o persoana juridica

romana si o persoana fizica rezidenta?

Impozitul este se calculeaza, se retine si se vireaza statului de catre persoana juridica romana.

185. Cum se calculeaza si se retine impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti?

Impozitul pe veniturile nerezidentilor se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:  

a)  10%  pentru  veniturile  din  dobanzi  si  redevente,  daca  beneficiarul  efectiv  al  acestor  venituri  este o persoana  juridica rezidenta intr-un stat membru sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru, situat  intr-un alt stat membru. Aceasta cota de impunere se aplica in perioada de tranzitie, de la data aderarii Romaniei la  Uniunea  Europeana si pana  la  data  de  31  decembrie  2010,  cu  conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau  redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe  o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor;   b) 20% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc; 

c)  16%  in  cazul  oricaror  alte  venituri  impozabile  obtinute  din  Romania,  cu  exceptia  veniturilor  din  dobanzile  obtinute  de  la  depozitele  la  termen,  depozitele  la  vedere/conturi  curente  constituite,  certificate  de  depozit  si  instrumentele de economisire dobandite anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care se aplica cota de impozit de  la data constituirii/dobandirii.

Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se  varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.


Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania de nerezidenti sunt impozitate conform prevederilor de la

impozitul pe profit sau de la impozitul pe venit: 

a)  veniturile  unui  nerezident,  care  sunt  atribuibile  unui  sediu  permanent  in  Romania  –  se  aplicai  regulile  de  la  impozitul pe profit; 

b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul  titlurilor de participare detinute intr-o persoana juridica romana – se aplica regulile de la impozitul pe profit;   c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania – se  aplica regulile de la impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice; 

d)  veniturile  unei  persoane  fizice  nerezidente  obtinute  din  inchirierea  sau  alta  forma  de  cedare  a  dreptului  de  folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o  persoana juridica romana – se aplica regulile de la impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice.

186. Ce tipuri de operatiuni intra in sfera de aplicare a TVA?

In  sfera  de  aplicare  a  Tva  in  Romania  intra: livrarile  de  bunuri  (la  intern,  intracomunitare,  exportul),  achizitiile  intracomunitare, prestarile de servicii si importul.

187. Care sunt cotele de TVA in Romania?

Cotele  de  TVA  sunt  19%  si  9%.  Mai  pot  exista  operatiuni  scutite  cu  sau  fara  drept  de  deducere,  precum  si  operatiuni neimpozabile in Romania.

188. Cand devine exigibila taxa pe valoarea adaugata in cazul achizitiilor intracomunitare?

In  cazul  unei  achizitii  intracomunitare  de  bunuri,  exigibilitatea  taxei  intervine  la  data  la  care  este  emisa  factura  catre persoana care efectueaza achizitia, pentru intreaga contravaloare a livrarii de bunuri, dar nu mai tarziu de a  cincisprezecea  zi  a  lunii  urmatoare  celei  in  care  a  intervenit  faptul  generator  (data  la  care  ar  interveni  faptul  generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia – de regula data la care se face  livrarea bunurilor).

189. Care este sfera de aplicare a accizelor armonizate in Romania?

Sfera de aplicare a accizelor armonizate este urmatoarea::   a) berea; 

b) vinurile;  

c) bauturile fermentate, altele decat berea si vinurile;   d) produsele intermediare; 

e) alcoolul etilic;   f) tutunul prelucrat; 

g) produsele energetice;   h) energia electrica.


190. Care este faptul generator in cazuil accizelor armonizate?

Faptul generator in cazul produselor supuse accizelor armonizate intervine la momentul producerii lor pe teritoriul  comunitar sau la momentul importului lor in acest teritoriu.

191.   Ce se intelege prin antrepozit fiscal, din punctul de vedere al accizelor?

Antrepozitul  fiscal  este  locul  aflat  sub  controlul  autoritatii  fiscale  competente,  unde  produsele  accizabile  sunt  produse,  transformate,  detinute,  primite  sau  expediate  in  regim  suspensiv  de  catre  antrepozitarul  autorizat,  in  exercitiul activitatii sale.

192. Care este cuantumul impozitului pe reprezentante?

Impozitul  pe  reprezentanta  pentru  un  an  fiscal  este  egal  cu  echivalentul  in  lei  al  sumei  de  4.000  euro,  stabilita  pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in  ziua in care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat.  In cazul unei persoane juridice straine, care in cursul unui an fiscal infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in  Romania,  impozitul  datorat  pentru  acest  an  se  calculeaza  proportional  cu  numarul  de  luni  de  existenta  a  reprezentantei in anul fiscal respective.

193. Cine datoreaza impozitul pe cladiri, respective taxa pe cladiri?

Impozitul pe cladiri este datorat de proprietarii cladirilor.  

Taxa pe cladiri este datorata de persoanele juridice care au concesionate, inchiriate, primite sau luate in folosinta  cladiri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.

194.  Cum  se  calculeaza  impozitul  pe  cladiri  in  cazul  in  care  proprietarul  este o persoana  fizica  ce  detine  in

proprietate doar o cladire?

In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la  valoarea impozabila a cladirii.

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate  a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m2 (ajustata cu un  coefficient  de  corectie  in  functie  de  rangul  localitatii  si  zona  in  cadrul  localitatii).  In  cazul  unui  apartament  amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabila a cladirii,se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza: 

a)  cu  20%,  pentru  cladirea  care  are o vechime  de  peste  50  de  ani la  data  de  1  ianuarie  a  anului  fiscal  de  referinta; 

b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1  ianuarie a anului fiscal de referinta.


impozabila a acesteia se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.

Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata  construita  desfasurata  a  cladirii  se  determina  prin  inmultirea  suprafetei  utile  a  cladirii  cu  un  coeficient  de  transformare de 1,20.

195. Cum se calculeaza impozitul pe cladiri in cazul unei persoane juridice?

In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra  valorii de inventar a cladirii.

Cota  de  impozit  se  stabileste  prin  hotarare  a  consiliului  local  si  poate  fi  cuprinsa  intre  0,25%  si  1,50%  inclusiv.  In  cazul  unei  cladiri  care  nu  a  fost  reevaluata  in  ultimii  3  ani  anteriori  anului  fiscal  de  referinta,  cota  impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si  se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in  care s-a efectuat prima reevaluare.

In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se  reduce cu 15%. 

196. Care este scadenta de plata a impozitului pe cladiri?

31 martie si 30 septembrie

197. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxa pe teren?

Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora.  

Taxa  pe  teren  este  datorata  de  persoanele  care  au  concesionate,  inchiriate,  primite  sau  luate  in  folosinta  cladiri  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.

198. Cum se fundamenteaza impozitul pe teren, pentru un teren situat in intravilan, la alta categorie  de folosinta

decat teren pentru constructii?

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de  terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu  impozitul unitar, iar acest rezultat se inmulteste cu un coeficient de corectie.

199. Care sunt contribuabilii in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport?

Persoanele care detin in proprietate un mijloc de transport datoreaza impozitul asupra mijloacelor de transport.  

In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia,  impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar


Impozitul  pe  mijlocul  de  transport  se  calculeaza  in  functie  de  capacitatea  cilindrica  a  acestuia,  prin  inmultirea  numarului de unitati de 200 de cm3 sau fractiuni din acesttea (determinate prin impartirea capacitatii cilindice la  200, iar rezultatul rotunjit la intreg prin adaugare) cu impozitul unitar.

201. Care sunt platitorii taxei pentru servicii de reclama si publicitate?

Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui  alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei pentru servicii de reclama si publicitate, cu  exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale

202. Care sunt platitorii taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate?

Orice  persoana  care  utilizeaza  un  panou,  afisaj  sau  structura  de  afisaj  pentru  reclama  si  publicitate  intr-un  loc  public datoreaza plata taxei anuale pentru afisaj in scop de reclama si publicitate catre bugetul local al autoritatii  administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.

203.   Camera   profesionala   „C”,   persdoana   juridica   de   utilitate   publica   are   organiyate   in   structura   sa

desmembraminte (sedii secundare) fara personalitate juridica, denumite „filiale”. Parte din aceste desmembraminte  (sedii secundare), avand mai mult de 5 salariati indeplinesc conditia ceruta de lege pentru a fi inregistrate ca puncte  de lucru platitoare de impozit pe venitul din salarii si, pe cale de consecinta, de a li se atribui cod de identificare  propriu.

Cum se inregistreaza si care este organul fiscal competent pentru indeplinirea obligatiei de inregistrare in cazul  sediilor secundare care au mai mult de 5 salariati

Raspuns:

Solicitarea  de  inregistrare  se  face  in  termen  de  15  zile  de  la  infiintare  (Legea  273/2006,  art.  32,  alin  7)  prin  depunerea                 declaratiei                  fiscale                 060                'Declaratie                  de

inregistrare  fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare' la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla punctul  de  lucru.  (OMFP  262/2007).  Organul  fiscal  are  obligatia  ca  in  termen  de  5  zile  de  la  inregistrarea  fiscala sa  comunice in scris primarului acest lucru. (Legea 273/2006, art. 32, alin 7)Legislatie  aplicabila:  Legea  273/2006  privind  finantele  publice  locale  coroborat  cu  OMFP  262/2007  pentru  aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

204.  Care  este  organul  fiscal  competent  teritorial  pentru  administrarea  impozitelor  si  taxelor  datorate  de

contribuabili, altii decat marii contribuabili?

Raspuns:

Cod  de  procedura  fiscala,  republicat  iulie  2007,  art.  33,  alin  1,  „(1)  Pentru  administrarea  impozitelor,  taxelor,  contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, judetean,  local  sau  al  municipiului  Bucuresti  stabilit  prin  ordin  al  ministrului  economiei  si  finantelor,  la  propunerea


contribuabilului sau al platitorului de venit, in cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa, in

conditiile legii. ” 

Competenta de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisa altui organ fiscal cu acordul  contribuabilului si a primului organ fiscal.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 33, alin 1 

205.  In  ce  conditii  un  alt  organ  fiscal  decat  cel  competent  teritorial,  potrivit  legii,  si  anume  cel  in  raza  caruia

contribuabilul isi are domiciliul fiscal, poate prelua competenta pentru administrarea impozitelor si taxelor datorate  de respectivul contribuabil.

Raspuns:

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 33, alin 3, „(3) Pentru administrarea de catre organele fiscale 

din  subordinea  Agentiei  Nationale  de  Administrare  Fiscala  a  creantelor  fiscale  datorate  de  marii  contribuabili,  inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenta poate fi stabilita in sarcina altor organe fiscale decat cele  prevazute  la  alin.  (1),  prin  ordin  al  ministrului  economiei  si  finantelor,  la  propunerea  presedintelui  Agentiei  Nationale de Administrare Fiscala.”

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 33, alin 3 

206. Un contribuabil persoana fizica, pentru care venitul net anual din activitati independente se stabileste pe baza

normelor  de  venit,  isi  desfasoara  activitatea  pe  raza  altui  organ  fiscal  decat  cel  in  care  isi  are  domiciliul  fiscal.  Conform Codului Fiscal, normele de venit se stabilesc si se publica anual de catre Directiile generale ale finantelor  publice teritoriale, fiind deci valabile pe raza lor teritoriala si pentru anul fiscal la care se refera. 

La determinarea impozitului pe venit se va tine cont de norma de venit stabilita de catre organul fiscal teritorial pe  raza caruia isi desfasoara activitatea contribuabilul, ori de pe cel pe raza caruia contribuabilul isi are domiciliul  fiscal?

Raspuns

Conform Codului de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 89, alin 1, „ Bazele de impunere se stabilesc  separat, prin decizie referitoare la bazele de impunere, in urmatoarele situatii: 

a) cand venitul impozabil este realizat de mai multe persoane. Decizia va cuprinde si repartizarea venitului  impozabil pe fiecare persoana care a participat la realizarea venitului; 

b) cand sursa venitului impozabil se afla pe raza altui organ fiscal decat cel competent teritorial. In acest caz  competenta de a stabili baza de impunere o detine organul fiscal pe raza caruia se afla sursa venitului.„  Astfel ar rezulta ca normele de venit valabile sunt cele stabilite de catre organul fiscal teritorial pe raza caruia isi  desfasoara activitatea contribuabilul.

Pe de alta parte, conform Codului de procedura fiscal, republicat iulie 2007, art  31, alin 1, domiciliul fiscal este  „b) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere,  sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala;”

Intrucat obtine venituri din activitati independente trebuie sa depuna declaratia 070 aprobata prin Ordin 262/2007.  Aceasta declaratie se depune la organul fiscal competent.   „Organul fiscal competent este: 

-    pentru  contribuabilii  care  se  inregistreaza  direct  sau  prin  imputernicit,  organul  fiscal  in  a  carui  raza  teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul; 


administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.”

Deci daca se respecta legea nu se poate ca domiciliul fiscal sa fie diferit de sediul activitatii principale

207.  Care  este  termenul  si  momentul  de  la  care  acesta  incepe  sa  curga,  in  cazul  prescriptiei  dreptului

contribuabililor de a cere restituirea impozitelor si taxelor platite in plus fata de cele legal datorate?

Raspuns:

5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire.

Legislatie aplicabila: OMFP 1899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la  buget,  precum  si  de  acordare  a  dobanzilor  cuvenite  contribuabililor  pentru  sumele  restituite  sau  rambursate  cu  depasirea termenului legal

208.  Societatea  „X”  SRL  a  depus  la  data  de  25  Aprilie  2007  decontul  de  taxa  pe  valoarea  adaugata  aferent

trimestrului I 2007, solicitand totodata si rambursarea sumei negative inscrisa in decontul respectiv, de 10.000 lei   Pentru solutionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectueaza o inspectie fiscala pe parcursul careia decide si  verificarea impozitului pe salariu

Inspectia fiscala se finalizeaza in data de 10 iunie 2007 si are ca rezultat stabilirea unei diferente suplimentare la  impozitul pe salariu fata de cel datorat si declarat la 25 ianuarie, de 5.000 lei. Organul fiscal competent emite nota  de compensare a TVA de rambursat cu diferenta datorata la impozitul pe salariu in data de 20 iunie 2007. 

Sa se calculeze cuantumul majorarilor de intarziere datorat de contribuabil pentru diferenta suplemntara de impozit  pe salariu, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi. 

Raspuns: 730 lei

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1,  „(1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru  fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei  datorate, inclusiv. „

Cod  de  procedura  fiscala,  republicat iulie  2007,  art.  122,  alin  1,  lit.  b   „b)  pentru  compensarile din oficiu, data  stingerii este data inregistrarii operatiei de compensare de catre unitatea de trezorerie teritoriala, conform notei de  compensare intocmite de catre organul competent; „

Perioada pe care se calculeaza majorarile de intarziere: 26 Ianuarie – 20 Iunie 2007  Majorari de intarziere = 5.000 x 146 zile x 0,1% = 730 lei

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 1 si art. 122, alin 1, lit. b 

209. Care este termenul de declarare si de plata a impozitului pe salariu calculat si retinut de o persoana fizica care

desfasoara activitatea de expert contabil intr-un cabinet individual si care a re 5 angajati.

Raspuns

25 a lunii trimestrului urmator

210. Societatea „A” SRL isi schimba, incepand cu data de 29 Martie 2007, sediul social, care este si domiciliu

fiscal, din sectorul 4 in sectorul 1. La data schimbarii sediului social societatea avea de plata restante la impozitul  pe veniturile microantreprinderilor in suma de 1.000 lei. Debitul este achitat in cursul luni mai (10 mai) in contul  Trezoreriei Sectorului 1. Dosarul fiscal este transferat noului organ fiscal la data de 20 mai 2007.


stabilire a majorarilor de intarziere datorate pana la data stingerii sumei restante? Explicati.  

Raspuns

Nu a fost corect! AFP Sector 4

Metodologia  de  schimbare  a  sediului  a  fost  aprobata  prin  OMEF  419/2007  conform  caruia  administrarea  contribuabilului la noul sediu se face de la data comunicarii contribuabilului a deciziei de inregistrare a sediului  social si a domiciliului fiscal . Decizia se emite dupa primirea dosarului fiscal de catre organul fiscal de la noul  sediu. Astfel, pana la emiterea deciziei, moment ce va fi ulterior datei de 20 mai 2007, competenta de administrare  revine AFP Sector 4.

211. Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoana fizica?

Raspuns:

In  cazul  creantelor  fiscale  administrate  de  Ministerul  Economiei  si  Finantelor  prin  Agentia  Nationala  de  Administrare Fiscala, prin domiciliu fiscal se intelege: 

a) pentru persoanele fizice, adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul  in care aceasta este diferita de domiciliu; 

b) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere,  sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala; 

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 33, alin 1 lit. a si b 

212.  Dl.  „A”,  medic,  cu  domiciliul  in  Bucuresti,  sectorul  1,  are  un  cabinet  individual  pentru  acordarea  de

consultatii medicale in Bucuresti, sectorul 3, avand program in 4 zile din saptamana. Dl. „A” mai detine un cabinet  de consultatii medicale si in orasul Buftea, judesul Ilfov, la acesta din urma avand program doar o zi pe saptamana.

Care este domiciliul fiscal al domnului „A”? Explicati. 

Raspuns: Bucuresti, Sectorul 3

In  cazul  creantelor  fiscale  administrate  de  Ministerul  Economiei  si  Finantelor  prin  Agentia  Nationala  de  Administrare Fiscala, prin domiciliu fiscal se intelege: pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice  in mod independent sau exercita profesii libere, sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea  principala. 

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 33, alin 1 lit. b 

213.  Societatea  „X”  SRL  calculeaza  impozitul  pe  veniturile  microintreprinderilor  aferent  trimestrului  I  2007  in

suma de 20.000 lei. Societatea vireaza la termenul legal – 25 Aprilie 2007 – impozitul datorat. De asemenea, la  termenul din 25 Aprilie 2007 societatea depune Declaratia 100 la organul fiscal competent, insa omite sa inscrie in  aceasta declaratie impozitul pe microintreprinderi calculat, in suma de 20.000 lei.   

Care sunt efectele juridice ale platii impozitului pe venitul microintreprinderilor asupra obligatiei de declarare a  acestuia?

Raspuns:

Obligatia de a depune declaratia fiscala se mentine si in cazul in care a fost efectuata plata obligatiei fiscale. Astfel,  chiar daca plata a fost efectuata, nu inseamna ca nu mai exista obligatia de declarare. 


Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 81, alin 3

214. Codul de procedura fiscala prevede obligatia contribuabilului de a aduce la cunostinta organului fiscal orice

modificare ulterioara a datelor din declaratia de inregistrare fiscala prin depunerea declaratiei de mentiuni.

In ce termen trebuie depusa declaratia de mentiuni?

Raspuns: in termen de 30 de zile de la data producerii modificarii

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 77, alin 1

215. Societatea „X” SRL datoreaza impozit pe profit astfel: 

a) Creante principale reprezentand impozit pe profit, conform declaratiei fiscale:

ƒ  Trimestrul I 2006: 1.000, scadente la 25 aprilie 2006;  ƒ  Trimestrul II 2006: 1.500, scadente la 25 iulie 2006;

ƒ  Trimestrul III 2006: 200, scadente la 25 octombrie 2006;  

ƒ  Trimestrul IV 2006: 1.700, scadente la 25 ianuarie 2007. b) Creante rezultate din inspectia fiscala, cu

termen de plata, conform deciziei de impunere comunicata in data de 20 ianuarie 2007:

ƒ  Diferenta trimestrul I 2006: 400;  

ƒ  Accesoriu aferent diferentei de 400 calculat pana la 15 ianuarie 2007 (data finalizarii controlului): 100;  ƒ  Diferenta trimestrul III 2006: 500;

ƒ  Accesoriu aferent diferentei de 800 calculat pana la 15 ianuarie 2007 (data finalizarii controlului): 60;  ƒ  Total:

o Principal: 900;  o Accesoriu: 160.

c) Creante accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenta a impozitului pe profit:

ƒ  Comunicata la data de 10 iulie 2006: 200;  ƒ  Comunicata la data de 10 ianuarie 2007: 300.

Societatea efectueaza pentru impozitul pe profit o plata de 3.500, la data de 10 martie 2007.

Sa  se  precizeze  cum  va  efectua  organul  fiscal  stingerea  obligatiilor  in  evidenta  sa  fiscala  prin  aplicarea  regulii  privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedura fiscala.

Raspuns: 

Data (vechimea  obligatiei)                                    Suma datorata                Suma  acoperita  prin  plata  din  10  martie       Ramas   de   plata   la  10 martie 2007

2007

 25 Aprilie 2006

principal: 1.000

1.000

0

 10 iulie 2006

accesoriu 200

200

0

 25 iulie 2006

principal 1.500

1.500

0

 25 octombrie 2006

principal 200

200

0

 10 ianuarie 2007

accesoriu 300

300

0

 20 ianuarie 2007

principal 900

300

600

accesorii 160                  0                                   160

25 ianuarie 2007             principal 1.700                0                                   1.700

TOTAL                         5.960                            3.500                            2.460

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 115, alin 2 si 3


216. Cum se stabileste vechimea obligatiilor de plata accesorii in scopul aplicarii regulii de stingere a datoriilor?

Raspuns:

Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel: 

a) in functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale; 

b)  in  functie  de  data  comunicarii,  pentru  diferentele  de  obligatii  fiscale  principale  stabilite  de  organele  competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii; 

c) in functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii  fiscale principale stabilite de contribuabil. 

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 115, alin 3

217. Care este termenul legal in care organul fiscal trebuie sa solutioneze o cerere a unui contribuabil in cazul in

care pentru aceasta sunt necesare informatii suplimentare?

Raspuns:

Ca  regula  generala,  cererile  depuse  de  catre contribuabil potrivit Codului de procedura  se  solutioneaza de catre  organul fiscal in termen de 45 de zile de la inregistrare. 

In  situatiile  in  care,  pentru  solutionarea  cererii,  sunt  necesare  informatii  suplimentare  relevante  pentru  luarea  deciziei,  acest  termen  se  prelungeste  cu  perioada  cuprinsa  intre  data  solicitarii  si  data  primirii  informatiilor  solicitate. 

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 70, alin 1 si 2

218.   Societatea   „X”   SRL   a   stabilit   si   declarat   la   data   de   25   Ianuarie   2007   un   impozit   pe   veniturile

microintreprinderilor aferent trimestrului IV 2006 in suma de 12.000 lei. Ulterior, societatea constata ca a calculat  gresit impozitul, suma corecta a acestuia fiind de 10.000 lei. Ca urmare, societatea isi exercita dreptul de a corecta  declaratia si depune in data de 25 Aprilie 2007 declaratia rectificativa, data la care efectueaza si plata sumei de  10.000 de lei in contul impozitului datotorat.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorat ca urmare a neplatii la scadenta a impozitului pe  venitul microantreprinderilor aferent trimestrului IV 2006, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de  intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1,  „(1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru  fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei  datorate, inclusiv. „

Cod  de  procedura  fiscala,  republicat  iulie  2007,  art.  120,  alin  3  „(3)  In  situatia  in  care  diferentele  rezultate  din  corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele stabilite initial,  se datoreaza majorari de intarziere pentru suma datorata dupa corectare ori modificare, incepand cu ziua imediat  urmatoare scadentei si pana la data stingerii acesteia inclusiv. 

Perioada pe care se calculeaza majorarile de intarziere: 26 Ianuarie – 25 Aprilie 2007

Suma la care se datoreaza majorarile: 10.000

Majorari de intarziere = 10.000 x 90 zile x 0,1% = 900 lei


Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 1 si 2

  

219.  Societatea  „X”  SRL  depune,  la  data  de  25  Aprilie  2007  decontul  de  taxa  pe  valoarea  adaugata  aferent

trimestrului I 2007, solicitand totodata si rambursarea sumei negative inscrise in decontul respectiv de 8.000 lei. La  aceeasi data, societatea depune si declaratia 100 in care declara impozit pe profit datorat bugetului de stat in suma  de  6.000  lei,  precum  si  contributia  de  asigurari  sociale  de  stat  retinuta  de  la  angajati  in  suma  de  3.000  lei  si  contributia de asigurari sociale de stat datorata de societate de 7.000 lei. Tot la data de 25 Aprilie  2007, prin cerere  inregistrata  societatea  solicita  compensarea  soldului  negativ  al  taxei  pe  valoarea  adaugata cu suma datorata  in  contul contributiei de asigurari sociale de stat retinute de angajati in suma de 3.000 lei, iar diferenta de pana la  8.000 lei sa stinga partial debitul reprezentand contributia de asigurari sociale de stat datorata de societate, de 7.000  lei. 

In  situatia  admiterii  in  totalitate  a  sumei  solicitate  la  rambursare,  poate  organul  fiscal  sa  respinga  cererea  de  compensare asa cum aceasta a fost formulata de contribuabil, efectuand compensarea din oficiu mai intai a sumelor  datorate bugetului de stat? Explicati.   

Raspuns: 

Pe  de  alta  parte,  Codul  de  procedura  fiscala,  republicat  iulie  2007,  art.  116,  alin  5  spune  ca  „compensarea  creantelor  debitorului  se  va  efectua  cu  obligatii  datorate  aceluiasi  buget,  urmand  ca  din  diferenta  ramasa sa  fie  compensate obligatiile datorate altor bugete, in urmatoarea ordine: 

a) bugetul de stat; 

b) fondul de risc pentru garantii de stat, pentru imprumuturi externe; 

c) bugetul asigurarilor sociale de stat; 

d) bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; 

e) bugetul asigurarilor pentru somaj; 

f) fonduri comunitare, cum ar fi PHARE, ISPA, fonduri structurale si fond de coeziune.” 

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 116, alin 5

220. Care este termenul in care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de plata a

impozitelor si taxelor?

Raspuns: Un an de la data platii 

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 114, alin 6

221. Este posibila corectarea de catre contribuabil a unei declaratii fiscale dupa efectuarea inspectiei fiscale asupra

creantei inscrise in declaratia fiscala ce se doreste a fi corectata?

Raspuns: NU

222. Care este termenul in care actul administrativ fiscal este considerat comunicat in cazul comunicarii lui prin

publicitate?

Raspuns: 15 zile de la data afisarii anuntului.  

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 44, alin 3


desmembraminte (sedii secundare) fara personalitate juridica, denumite „filiale”. Parte din aceste desmembraminte

(sedii secundare), neavand mai mult de 5 salariati nu indeplinesc conditia ceruta de lege pentru a fi inregistrate ca  puncte  de  lucru  platitoare  de  impozit  pe  venitul  din  salarii  si,  pe  cale  de  consecinta,  de  a  li  se  atribui  cod  de  identificare  propriu.  Aceste  desmembraminte  trebuie  insa  declarate  la  organul  fiscal,  fara  a  primi  cod  de  identificare propriu. 

Cum se declara si care este organul fiscal competent pentru indeplinirea obligatiei de inregistrare in cazul sediilor  secundare care au mai putin de 5 salariati

Raspuns:

Declararea  se  face  in  termen  de  30  de  zile  de  la  infiintarea  sediilor  secundare  (Cod  procedura  fiscala)  prin  depunerea  declratiei  privind  sediile  secundare  (OMFP  1329/2004).  Competenta  teritoriala  pentru  administrarea  acestora revine organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situatie. (Cod procedura fiscala)

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 34 si art. 74  si OMFP 1329/2004

224. Pana la ce data poate organul fiscal sa efectueze inspectia fiscala si, eventual, sa modifice prin decizie de

impunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2004? Explicati

Raspuns: 31 decembrie 2009

Baza de impunere s-a constituit in trim I 2004, termenul de prescriptie incepe sa curga de la 01 ianuarie 2005, deci  inspectia se poate efectua pana la 31 decembrie 2009. 

Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale 

Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea  dispune altfel.

Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale incepe sa curga de la data de 1  ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala potrivit art. 23, daca legea nu dispune altfel.   Daca legea nu prevede altfel, dreptul de creanta fiscala si obligatia fiscala corelativa se nasc in momentul in care,  potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaza.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 23,  art. 91 si art. 98

225. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspectii fiscale generale care incepe pe data de 10 Aprilie 2007 si se

finalizeaza  la  data  de  30  iunie  2007,  data  la  care  are  loc  discutia  finala  cu  contribuabilul  asupra  constatarilor  incluse in Raportul de inspectie fiscala.

In  cursul  discutiilor,  reprezentantul  legal  al  societatii  invoca  prescriptia  dreptului  organului  fiscal  de  a  stabili  diferenta de 50.000 lei aferenta impozitului pe profit pentru trimestrul I 2002, declarat de societate la data de 25  Aprilie  2002.  Invocarea  are  ca  motivare  in  drept  prevederile  legale  aplicabile  conform  carora  prescriptia  se  implineste  „in  termen  de  5  ani  de  la  data  la  care  a  expirat  termenul  de  depunere  a  declaratiei  pentru  perioada  respectiva”. 

Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru diferenta de 5.000 lei? Explicati.

Raspuns: DA. Va emite decizia de impunere, intrucat, conform prevederilor legale „Dreptul organului fiscal de a

stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel.


ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala”.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 91 

226. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2007 declaratia privind obligatiile la bugetul de stat in care

declara un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeasi data societatea depune si decontul cu suma negativa  de taxa pe valoarea adaugata in suma de 50.000 lei, solicitand si rambursarea.

La data de 30 Aprilie 2007 societatea inregistreaza la organul fiscal cererea de compensare a celor doua obligatii  reciproce.

Organul fiscal, analizand cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, constata ca solutionarea necesita  efectuarea in prealabil a inspectiei fiscale. Ca urmare, se stabileste prin decizie emisa la data de 10 iunie 2007, ca  taxa pe valoarea adaugata la care este indreptatit contribuabilul este de 20.000 lei. La data de 15 iunie 2007 se  emite si nota de compensare.

Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzatoare acestor actiuni ale organului fiscal, le accepta  si efectueaza plata diferentei de 10.000 lei in data de 24 iunie 2007.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de societate, in urma solutionarii celor doua  cereri depuse la organul fiscal, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Pentru suma de 20.000 lei admisa la compensare majorarile se calculeaza pe perioada 26 – 30 Aprilie 2007

Pentru suma de 10.000 lei neadmisa la compensare majorarile se calculeaza pe perioada 26 Aprilie – 24 Iunie 2007

Majorari de intarziere = 20.000 x 5 zile x 0,1% +  10.000 x 60 zile x 0,1% = 100 + 600 = 700 lei

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1 si 2  „(1) Majorarile de intarziere se calculeaza  pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii  sumei datorate, inclusiv. (2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor  sau modificarea unei decizii de impunere, majorarile de intarziere se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare  scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv.”  Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b   „a) pentru compensarile la cerere, data  stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare; „

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 1 si 2 si art. 122, alin 1, lit.  b 

227. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2007 declaratia privind obligatiile la bugetul de stat in care

declara un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeasi data societatea depune si decontul cu suma negativa  de taxa pe valoarea adaugata in suma de 50.000 lei, solicitand si rambursarea.

La data de 25 Aprilie 2007 societatea inregistreaza la organul fiscal cererea de compensare a celor doua obligatii  reciproce.

Organul fiscal, analizand cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, constata ca solutionarea necesita  efectuarea in prealabil a inspectiei fiscale. Ca urmare, se stabileste prin decizie emisa la data de 10 iunie 2007, ca


emite si nota de compensare.

Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzatoare acestor actiuni ale organului fiscal, le  accepta.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de societate, in urma solutionarii celor doua  cereri depuse la organul fiscal, stiut fiind ca legea prevede un nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Nu se vor calcula majorari de intarziere

Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1 si 2  „(1) Majorarile de intarziere se calculeaza  pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii  sumei datorate, inclusiv. (2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor  sau modificarea unei decizii de impunere, majorarile de intarziere se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare  scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv.”  Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b   „a) pentru compensarile la cerere, data  stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare; „

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 1 si 2 si art. 122, alin 1, lit.  b 

228. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. La ce se refera informatia continuta

in vestorul fiscal al unui contribuabil?

Raspuns:

Vectorul fiscal cuprinde  categoriile de obligatii fiscale de declarare, potrivit legii.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 78, alin 1 lit. b 

229.  Ce  document  emite  organul  fiscal  la  finalizarea  controlului  inopinat  sau  incrucisat?  Este  acesta  un  act

administrativ fiscal? De ce ?

Raspuns:

La finalizarea controlului inopinat sau incrucisat se incheie proces-verbal. Acesta nu este act administrativ fiscal  intrucat nu contine masuri stabilite in sarcina contribuabilului ci numai constatari.

Totusi Inspectiile fiscale incepute inainte de data intrarii in vigoare a Codului de procedura fiscala se vor continua

potrivit procedurii existente la data cand au fost incepute. In aceste conditii, masurile dispuse prin procesul-verbal  de control au valoare de act administrativ fiscal.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 97, alin 2

230.  Societatea  „X”  SRL  depune  la  data  de  25  Aprilie  2007  decontul  cu  suma  negativa  de  taxa  pe  valoarea

adaugata in suma de 40.000 lei, fara a solicita si rambursarea acestei sume. La aceeasi data, societatea mai depune  si declaratia privind obligatiile la bugetul de stat in care declara un impozit pe profit datorat de 30.000 lei, dar pe  care nu-l achita. 


Raspuns:

NU

Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de cate ori constata existenta unor creante reciproce, cu  exceptia sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adaugata fara optiune de rambursare. 

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 116, alin 4

231. Ce este solutia fiscala individuala anticipata?

Solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in  vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare. 

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 42, alin 1

232. Care este termenul general de solutionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit Codului de procedura

fiscala?

Raspuns:

45 de zile de la inregistrare

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 70, alin 1

233. Societatea „X” SA are datorii restante la bugetul de stat, pentru care organele fiscale au pornit executarea

silita  prin  poprire,  atat  asupra  disponibilitatilor  banesti  din  conturile  bancare,  cat si  asupra  sumelor  pe  care  alte  societati  le  datoreaza  soicetatii  „X”.  Societatea  se  confrunta  cu  dificultati  financiare  si,  pe  fondul  lipsei  de  disponibilitati in conturile bancare, este in imposibilitate de a achita salariile. Pentru depasirea situatiei, societatea  solicita aplicarea prevederilor din Codul de procedura fiscala care prevad urmatoarele: „  (12) In masura in care  este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si  cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate. Din momentul  indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti,  bancile nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si  nu vor accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de  infiintare a popririi, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale. ”

Poate  organul  fiscal  sa  dea  curs  solicitarii  societatii  debitoare  cu  privire  la  eliberarea  de  catre  tertul  poprit  in  favoarea sa a sumelor necesare platii drepturilor salariale? Explicati.

Raspuns:

Nu. Tertul poprit nu poate elibera sume in favoarea debitorului, chiar si numai pentru plata drepturilor salariale ci  poate onora numai documentele de plata emise de debitor in vederea platii drpeturilor salariale.  

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 149, alin 12

234. Este permis, conform Codului de procedura fiscala ca plata datoriei fiscale sa fie efectuata de alta persoana

decat debitorul?

Raspuns: DA


Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct pe fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume

datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorari de intarziere. 

Obligatia poate fi achitata de orice persoana interesata, precum de un coobligat sau de un fidejusor. 

Obligatia poate fi achitata chiar de o persoana neinteresata; aceasta persoana trebuie insa sa lucreze in numele si  pentru achitarea debitorului, sau de lucreaza in numele ei propriu, sa nu se subroge in drepturile creditorului

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 114, alin 2 si Cod Civil, Art. 1093

235. Care este, potrivit Codului de procedura fiscala, momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a

dreptului organului fiscal de a stabili impozite si taxe si cat este acest termen?

Raspuns: „Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului

in care legea dispune altfel. 

Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale incepe sa curga de la data de 1  ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala”.

Legislatie aplicabila: O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 91 

236. Societatea „X” SRL depune la data de 25 Iulie 2007 o declaratie rectificativa prin care corecteaza impozitul

pe profit aferent trimestrului I 2005. Conform declaratiei rectificative, depusa cu respectarea prevederilor legale in  materie de corectare a declaratiilor, rezulta ca societatea a calculat si declarat initial un impozit mai mare, diferenta  negativa fiind de 10.000 lei.

Stiind ca societatea a achitat suma inscrisa in declaratia initiala sa se precizeze pana la ce data contribuabilul poate  solicita restituirea impozitului pe profit achitat in plus fata de cel datorat conform legii, in suma de 10.000 lei. 

Raspuns: Cererea de restituire trebuie sa fie depusa in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere

restituirea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul  la restituire. Deci se poate depune cererea pana la data de 31 decembrie 2012.

Legislatie aplicabila:  OMFP 1899/2004

237. Precizati cazurile in care inspectia fiscala se poate efectua fara ca organul fiscal sa fie obligat sa comunice

contribuabilului avizul de inspectie fiscala.

Raspuns:

Comunicarea avizului de inspectie fiscala nu este necesara: 

a) pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului; 

b) in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati, potrivit legii; 

c) in cazul controlului inopinat si al controlului incrucisat; 

d) in cazul refacerii controlului ca urmare a unei dispozitii de reverificare cuprinse in decizia de solutionare a  contestatiei. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 102, alin. 2

238. Care este perioada de valabilitate a certificatului de atestare fiscala emis de ANAF pentru o persoana juridica?


Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 112, alin. 4

239. Care este primul act de executare silita in cazul creantelor fiscale?

Raspuns:

Somatia

Art. 145  (1) Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 145

240. Care este termenul de depunere a unei contestatii impotriva unui act de executare silita al organului fiscal?

Raspuns: 

Contestatia se poate face in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data cand: 

a) contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea  somatiei sau din alta instiintare primita ori, in lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau in alt mod; 

b) contestatorul a luat cunostinta, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a indeplini un act de  executare; 

c) cel interesat a luat cunostinta, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contesta.   Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului  urmarit poate fi introdusa cel mai tarziu in termen de 15 zile dupa efectuarea executarii. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 173, alin. 1 si 2

241.  Din  momentul  indisponibilizarii,  respectiv  de  la  data  si  ora  primirii  adresei  de  infiintare  a  popririi  asupra

disponibilitatilor banesti, bancile nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea  conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor  fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi

Raspuns: sumele necesare platii drepturilor salariale.

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 149, alin 12

242.  Contribuabilul  „X”,  persoana  fizica  independenta,  a  primit  in  data  de  05  Martie  2006  decizia  de  plati

anticipate pentru anul fiscal 2006 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:  - 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei; 

- 15 septembrie: 1.000 lei;  - 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul nu plateste ratele.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de  impunere in care stabileste un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achita acest din urma debit in data de 27  Octombrie 2007.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un  nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.


Raspuns: 

Majorari calculate in anul 2006: 

Pentru plata anticipata 1: 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei  Pentru plata anticipata 2: 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei  Pentru plata anticipata 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei  Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2007: 4.000 x 300 x 0,1% = 1.200 lei

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6

243.  Contribuabilul  „X”,  persoana  fizica  independenta,  a  primit  in  data  de  05  Martie  2006  decizia  de  plati

anticipate pentru anul fiscal 2006 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:  - 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei; 

- 15 septembrie: 1.000 lei;  - 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul nu plateste ratele.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de  impunere in care stabileste un impozit anual de 2.000 lei. Contribuabilul achita acest din urma debit in data de 27  Octombrie 2007.

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un  nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns: 

Majorari calculate in anul 2006: 

Pentru plata anticipata 1: 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei  Pentru plata anticipata 2: 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei  Pentru plata anticipata 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei  Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2007: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6

244.  Contribuabilul  „X”,  persoana  fizica  independenta,  a  primit  in  data  de  05  Martie  2006  decizia  de  plati

anticipate pentru anul fiscal 2006 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:  - 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei; 

- 15 septembrie: 1.000 lei;  - 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele trei rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de  impunere in care stabileste un impozit anual de 3.000 lei.  


Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un

nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns: 

Majorari calculate in anul 2006: 

Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2007: 0 lei 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6

245.  Contribuabilul  „X”,  persoana  fizica  independenta,  a  primit  in  data  de  05  Martie  2006  decizia  de  plati

anticipate pentru anul fiscal 2006 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:  - 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei; 

- 15 septembrie: 1.000 lei;  - 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele trei rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de  impunere  in  care  stabileste  un  impozit  anual  de  5.000  lei.  Contribuabilul  achita  in  data  de  27  Octombrie  2007,  respectiv in termenul de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala, stabilite de Codul fiscal  pentru achitarea diferentelor ramase de achitat fata de platile anticipate, intreaga datorie de 2.000 lei.  

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un  nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Majorari calculate in anul 2006: 

Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2007: 1.000 x  300 x 0,1% = 300 lei

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6

246.  Contribuabilul  „X”,  persoana  fizica  independenta,  a  primit  in  data  de  05  Martie  2006  decizia  de  plati

anticipate pentru anul fiscal 2006 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:  - 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei; 

- 15 septembrie: 1.000 lei;  - 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele doua rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de  impunere in care stabileste un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achita datoria in data de 27 Octombrie  2007.   

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un  nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.


Majorari calculate in anul 2006:

Pentru plata anticipata 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei  Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2007: 2.000 x  300 x 0,1% = 600 lei

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6

247.  Contribuabilul  „X”,  persoana  fizica  independenta,  a  primit  in  data  de  05  Martie  2006  decizia  de  plati

anticipate pentru anul fiscal 2006 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:  - 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei; 

- 15 septembrie: 1.000 lei;  - 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele trei rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de  impunere  in  care  stabileste  un  impozit  anual  de  5.000 lei. Contribuabilul achita in data de 31 Decembrie 2007,  depasind astfel cu 100 de zile termenul de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala, stabilite  de Codul fiscal pentru achitarea diferentelor ramase de achitat fata de platile anticipate, intreaga datorie de 2.000  lei.  

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un  nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Majorari calculate in anul 2006: 

Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei

Majorari calculate in anul 2007: 1.000 x  365 x 0,1% + 1.000 x 100 x 0,1% = 365 + 100  = 465 lei

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6

248.  Contribuabilul  „X”,  persoana  fizica  independenta,  a  primit  in  data  de  05  Martie  2006  decizia  de  plati

anticipate pentru anul fiscal 2006 in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata:  - 15 martie: 1.000 lei;

- 15 iunie: 1.000 lei; 

- 15 septembrie: 1.000 lei;  - 15 decembrie: 1.000 lei;

Contribuabilul plateste doar primele trei rate.

Dupa depunerea declaratiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2007, organul fiscal emite decizia de  impunere in care stabileste un impozit anual de 0 lei si un drept la restituire de 2.000 lei. 

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un  nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns:

Majorari calculate in anul 2006: 

Pentru plata anticipata 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei


Majorari calculate in anul 2007: 0 lei.

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120, alin 6

249. Doamna „X” se prezinta la Administratia finantelor publice si solicita informatii despre veniturile fostului sot,

aratand ca aceste informatii sunt necesare in instanta pentru stabilirea pensiei de intretinere a copilului.

Cum va solutiona organul fiscal cererea doamnei „X”?

Raspuns:

Administratia  finantelor  publice  nu  poate  comunica  sotiei  aceste  date,  datorita  secretului  fiscal.  Astfel,  aceste  informatii pot fi transmise numai:

a) autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege; 

b) autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate in baza unor conventii; 

c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii; 

d) in alte cazuri prevazute de lege. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 11, alin 2

250. Doamna „X” se prezinta la Administratia finantelor publice si solicita informatii despre veniturile fostului sot,

aratand ca aceste informatii sunt necesare in instanta pentru stabilirea pensiei de intretinere a copilului.

In ce conditii organul fiscal va solutiona favorabil cererea doamnei „X”?

Raspuns:

Administratia  finantelor  publice  nu  poate  comunica  sotiei  aceste  date,  datorita  secretului  fiscal.  Astfel,  aceste  informatii pot fi transmise numai:

a) autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege; 

b) autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate in baza unor conventii; 

c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii; 

d) in alte cazuri prevazute de lege. 

Sotiei i s-ar putea transmite datele numai in baza unei procuri din parte sotului.

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 11, alin 2

251. Societatea „X” SRL, care nu este mare contribuabil, primeste un aviz de inspectie fiscala in care se precizeaza

ca  perioada  supusa  inspectiei  fiscale  este  cea  din  cadrul  termenului  de  prescriptie.  Societatea  a  depus  in  toata  aceasta  perioada  declaratiile  fiscale  cu  respectarea  termenelor  legale,  a  efectuat  plata  impozitelor  datorate  la  termen.  De  asemenea,  in  ce  priveste  societatea,  nu  exista  informatii  din  care  sa  rezulte  indicii  de  diminuare  a  impozitelor.

Este corecta precizarea organului fiscal cu privire la perioada supusa inspectiei fiscale. Explicati. 

Raspuns:


Precizarea nu este corecta.   La celelalte categorii de contribuabili, in afara de marii contribuabili, inspectia fiscala

se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor  fiscale. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca  este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii: 

a) exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general  consolidat; 

b) nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie; 

c) nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului  general consolidat.   Cum nici una din situatiile de mai sus nu este indeplinita, precizarea nu este corecta.

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 98, alin 3

252.  Ce  obligatii  are  functionarul  din  cadrul  organului  fiscal  care  se  afla  intr-una  din  situatiile  de  conflict  de

interese prevazute de Codul de procedura fiscla?

Raspuns:

Functionarul public care stie ca se afla in una dintre situatiile de conflict de interese este obligat sa instiinteze  conducatorul organului fiscal si sa se abtina de la indeplinirea procedurii. In cazul in care conflictul de interese se  refera la conducatorul organului fiscal, acesta este obligat sa instiinteze organul ierarhic superior. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 40, alin 1 si 2

253. Societatea „X” SRL a facut obiectul unei inspectii fiscale in urma careia au fost stabilite sume suplimentare de

plata in cuantum de 50.000 lei. Societatea nu este de acord si contesta la organul fiscal competent suma de 30.000  lei. Totodata, societatea se adreseaza si instantei competente de contencios administrativ, solicitand suspendarea  executarii deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferentele de plata. 

Care  este  suma  cautiunii  pe  care  societatea  trebuie  sa o plateasca  pentru  solutionarea  cererii  de  suspendare  a  executarii deciziei?

Raspuns:

Cautiunea = 20% din suma contestata = 20% x 30.000 = 6.000 lei

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 215, alin 2

254. In ce conditii este posibila suspendarea executarii unui act administrativ fiscal?

Raspuns:

In  situatia  in  care  s-a  cerut  suspendarea  executarii  actului  administrativ  fiscal,  in  temeiul  Legii  contenciosului  administrativ  nr.  554/2004,  cu  modificarile  ulterioare.  Instanta  competenta  poate  suspenda  executarea,  daca  se  depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, iar in cazul cererilor al caror obiect nu este  evaluabil in bani, o cautiune de pana la 2.000 lei.

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 215, alin 2

255.  Este  obligat  organul  fiscal  sa  dea  curs  unei  solicitari  din  parte  unui  contribuabil  de  a  efectua,  la  acest

contribuabil, o inspectie fiscala?


Raspuns:

NU 

Selectarea contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul fiscal competent. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 100, alin 1

256.  Societatea  „X”  SRL  a  adresat  ANAF o cerere  pentru  emiterea  unei  solutii  fiscale  individuale  anticipate

referitoare  la o tranzactie  pe  care  intentioneaza  a o derula  in  perioada  urmatoare.  ANAF  emite  solutia  si o  comunica societatii. Analizand solutia. Societatea apreciaza ca ea nu este cea corecta. 

Este societatea obligata sa aplice solutia fiscala individuala anticipata asa cum a fost ea emisa de ANAF? Explicati.

Raspuns:

In cazul in care ea nu se respecta ea nu va mai fi opozabila organului fiscal. „Solutia fiscala individuala anticipata  si acordul de pret in avans sunt opozabile si obligatorii fata de organele fiscale, numai daca termenii si conditiile  acestora au fost respectate de contribuabil” (Cod procedura fiscala art 42, alin 4) Societatea poate sa nu o aplice,  contribuabilul fiind insa expus riscului fiscal

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 42, alin 4

257.  Societatea  „X”  SRL  persoana  juridica  romana,  contribuabil  mare,  avand  sediul  social  in  municipiul  „C”,

judetul „C”, infiinteaza un sediu secundar in municipiul „T”, judetul „T”. Acest sediu secundar, avand trei salariati,  nu indplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi platitor de impozit pe salarii. 

Care este organul fiscal competent pentru declararea si plata impozitului pe venitul din salarii retinut de la cei trei  salariati ai sediului secundar? Explicati

Raspuns:

Acelasi ca si organul fiscal care administreaza contribuabilul mare.

258. Societatea „X” SRL, filiala a societatii „Y” SA este supusa unei inspectii fiscale. Perioada controlata este anul

fiscal 2006. Pe parcursul derularii inspectiei societatea este informata ca nu a aplicat corect legea fiscala la una din  tranzactiile  derulate  in  perioada  fiscala  controlata.  Societatea  invoca  aplicarea  unei  solutii  fiscale  individuale  anticipate emise de ANAF la o tranzactie similara derulata de o alta societate, de asemenea filiala a societatii „Y”  SA.

Este obligat inspectorul fiscal sa aplice solutia fiscala individuala anticipata la situatia fiscala a societatii „X” SRL?  Explicati.

Raspuns. NU. 

Solutia fiscala individuala anticipata sau acordul de pret in avans se comunica numai contribuabilului caruia ii sunt  destinate. 

Solutia  fiscala  individuala  anticipata  si  acordul  de  pret  in  avans  sunt  opozabile  si  obligatorii  fata  de  organele  fiscale, numai daca termenii si conditiile acestora au fost respectate de contribuabil. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 42

259. Care este obligatia pe care o are un inspector fiscal la inceperea unei inspectii fiscale la un contribuabil. 

Raspuns.


La  inceperea  inspectiei  fiscale,  inspectorul  este  obligat  sa  prezinte  contribuabilului  legitimatia  de  inspectie  si

ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in  registrul unic de control. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 105, alin. 7

260.  Ce  creante  sunt  cuprinse,  de  regula,  in  certificatul  de  atestare  fiscala  emis  de  ANAF  in  cazul  persoanelor

juridice?

Raspuns.

Creantele  fiscale  exigibile,  existente  in  sold  in  ultima  zi  a  lunii  anterioare  depunerii  cererii,  denumita  luna  de  referinta. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 112, alin. 2

261.  Care  sunt  elementele  principale  pe  care  trebuie  sa  le  cuprinda o contestatie  formulata  impotriva  unui  act

administrativ fiscal?

Raspuns.

a) datele de identificare a contestatorului; 

b) obiectul contestatiei; 

c) motivele de fapt si de drept; 

d) dovezile pe care se intemeiaza; 

e) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice.  Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 206, alin. 1

262.  Societatea  „X”  SA,  persoana  juridica  nerezidenta    trebuie  sa  execute,  in  baza  unui  contract  incheiat  cu o

persoana juridica romana, doua portiuni ale unei autostrazi. Prima portiune, ce constituie potrivit Codului fiscal un  sediu permanent, strabate trei judete astfel:  incepe in judetul A, municipiul Z, trece prin judetul B si se sfarseste in  judetul C, municipiul Z. Cea de a doua portiune, ce constiutie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal,  se afla in intregime pe raza municipiului V din judetul D.

Care  este  organul  fiscal  competent  pentru  administrarea  obligatiilor  fiscale  datorate  de  societatea  „X”  SA  in  Romania. Explicati

Raspuns. 

Pentru sediul permanent 1: municipiul Z, judetul A  Pentru sediul permenent 2: municipiul V, judetul D

In cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii  permanente, competenta revine organului fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat fiecare sediu permanent. In  cazul in care activitatea unui sediu permanent se desfasoara pe raza teritoriala a mai multor organe fiscale,  competenta revine acelui organ fiscal in a carui raza teritoriala incepe activitatea acelui sediu permanent. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 33, alin. 2


de  cuantumul  sumelor  datorate,  organul  de  executare  aplica masura  executarii  silite  mobiliare,  sechestrand  prin

proces verbal cele cinci mijloace de transport aflate in folosinta societatii, intre care doua sunt detinute de societate  in baza unor contracte de inchiriere incheiate cu asociatul unic.

Este corecta aplicarea masurii de executare silita? Explicati.

Raspuns. 

NU.  

Sunt supuse executarii silite orice bunuri mobile ale debitorului. Cele doua masini ale asociatului nu apartin  societatii debitoare, deci nu pot fi sechestrate. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 151, alin. 1

264. Societatea „X” SA face obiectul unei inspectii fiscale in urma careia sunt stabilite obligatii suplimentare de

plata reprezentand impozit pe profit aferent trimestrului I 2007 in cuantum de 10.000 lei. Decizia de impunere prin  care organul fiscal stabileste suma astfel datorata este comunicata societatii in data de 10 iunie 2007. Societatea  achita debitul la termenul de plata prevazut de Codul de procedura fiscala si mentionat in decizie, respectiv 5 iulie  2007. 

Sa se calculeze cuantumul legal al majorarilor de intarziere datorate de contribuabil stiut fiind ca legea prevede un  nivel al majorarilor de intarziere de 0,1% pe zi.

Raspuns. 

Majorari = 10.000 x 71 x 0,1% = 710 lei 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 120 

265.  Societatea  „X”  SRL  face  obiectul  unei  inspectii  fiscale  in  urma  careiansunt  stabilite  obligatii  fiscale

suplimentare de plata. Societatea formuleaza si depune o contestatie impotriva deciziei de stabilire a obligatiilor  suplimentare de plata, dar pe care o retrage dupa doua zile. Ulterior, societatea apreciaza ca exista premise pentru  solutionarea favorabila a contestatiei si doreste sa depuna contestatia reformulata.

Are societatea dreptul de a mai depune contestatia dupa ce aceasta a fost retrasa?

Raspuns. 

Da. Prin retragerea contestatiei nu se pierde dreptul de a se inainta o noua contestatie in interiorul termenului  general de depunere a acesteia.

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 208, alin. 2 

266. Codul de procedura fiscala prevede un termen special pentru depunerea contestatiei. Care este acest termen si

in ce situatii se aplica?

Raspuns. 

Termenul general: 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal; 

Termenul  special:  3  luni  de  la  data  comunicarii  actului  administrativ  fiscal,  daca  actul  administrativ  fiscal  nu  contine elementele obligatorii pe care trebuie sa le contina, potrivit legii. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 207


267. Societatea bancara „X” SA face obiectul unei inspectii fiscale. Pe perioada derularii inspectiei, organul fiscal

constata neindeplinirea de catre banca a obligatiei de furnizare a informatiilor cu privire la deshiderea si inchiderea  de   conturi   bancare.   Ca   urmare,   organul   de   inspectie   aplica   sanctiunea   amenzii   in   sarcina   directorului  compartimentului financiar, stabilind ca acesta se face vinovat de neindeplinirea obligatiei. 

Este corect modul de aplicare a sanctiunii amenzii in sarcina directorului compartimentului financiar? Explicati. 

Raspuns. 

Nu. 

Constituie contraventii urmatoarele fapte: […]  j) nerespectarea de catre banci a obligatiilor privind furnizarea  informatiilor si a obligatiilor de decontare prevazute de prezentul cod;  (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel: 

d) cu amenda de la 50 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 500 lei la 10.000 lei, pentru  persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. a), b), g)-m); 

Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au calitatea de subiect in  raportul juridic fiscal. In cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, sanctiunile se aplica  reprezentantilor acestora. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 219 si 221

268. Sa se precizeze care este, potrivit Codului de procedura fiscala, momentul nasterii impozitului pe profit in

cazul contribuabililor la care, conform Codului fiscal perioada impozabila este anul fiscal care coincide cu anul  calendaritic? Explicati.

Raspuns. 

Daca legea nu prevede altfel, dreptul de creanta fiscala si obligatia fiscala corelativa se nasc in momentul in care,  potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaza. 

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 23

269. Codul de procedura fiscala reglementeaza dreptul contribuabililor la o dobanda pentru sumele de restituit sau

de rambursat de la buget, daca restituirea sau rambursarea nu se face in termenul legal pentru solutionarea cererilor  contribuabililor, termen stabilit de acelati act normativ.

Care este nivelul acestei dobanzi?

Raspuns. 

Dobanda datorata este la nivelul majorarii de intarziere, respectiv de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 124

270.  Cum  se  stabileste  vechimea  creantelor  fiscale  principale  rezultate  din  declaratiile  rectificative  in  scopul

aplicarii regulilor cu privire la ordinea de stingere?

Raspuns. 

In functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative


271. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandata cu confirmare de

primire,  insa  scrisoarea  este  inapoiata  de  posta  cu  mentiunea  „negasit  la  domiciliu”.  Ca  urmare,  organul  fiscal  decide comunicarea deciziei prin publicitate.

In ce consta comunicarea prin publicitate?

Raspuns. 

Prin  afisarea,  concomitent,  la  sediul  organului  fiscal  emitent  si  pe  pagina  de  internet  a  Agentiei  Nationale  de  Administrare  Fiscala,  a  unui  anunt  in  care  se  mentioneaza ca  a  fost  emis  actul  administrativ  fiscal  pe  numele  contribuabilului.

Legislatie aplicabila:  O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (r3) art. 44, alin. 3


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1272
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site