Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

Gradinita

FISA DE EVALUARE A CURRICULUMULUI IN DEZVOLTARE LOCALA Clasa a IX –a si a X-a, liceu tehnologic – ciclul inferior

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Testul Belbin
PROIECT DIDACTIC - Ion de L. Rebreanu – caracterizarea personajelor
PROCESUL DE INVATAMANT
Cine si cum planifica/organizeaza o activitate? - Nivel de studiu: 3-7 ani
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIV INTERDISCIPLINAR - BUN VENIT COLEG DE-NVATATURA !
STUDIUL DOCUMENTELOR, TERMINOLOGIA Sl METODELE DE ANALIZA INFORMATICA DOCUMENTARA - TEHNICILE DOCUMENTARII
Comunicarea didactica
Ce si cum vreau sa fiu? Nivel de studiu: 3-7 ani
Calitatea educatiei - Tehnica predarii: arta si stiinta
Metodologia instruirii

FISA DE EVALUARE A CURRICULUMULUI IN DEZVOLTARE LOCALA Clasa a IX –a si a X-a, liceu tehnologic – ciclul inferior

APROBAT,                                                                                                          AVIZAT,Consiliul de Administratie al ISJ/ISMB                                                                    CLDPS

Sedinta din data de :.

Institutia de invatamant : .

Denumirea CDL : Spatii si echipamente utilizate in procesul tehnologic

Profil : Servicii

Anul de studiu: a IX- a

Autor: ec.  Dumitrica Popescu

Unitatea de invatamant : GR. SC. AGROMONTAN ’’R. CONSTANTINESCU’’

Partener social :                                                                                                                       

CRITERII SI INDICATORI DE EVALUARE

                                   

 

DA

NU

DA, cu

recomandari

I. Respectarea structurii standard a programei prin includerea :

Argumentului

Competentelor speciale

Situatiilor de invatare (cel putin una pentru fiecare)

Continuturilor

Modalitatilor de evaluare

II. Existenta unei bibliografi

III. Elemente de calitate

Concordanta cu nevoile de formare identificate la nivel local

Continutul argumentului

*oportunitatea currriculumului in dezvoltare locala

* realismul in raport cu resursele disponibile la nivelul unitatii de invatamant si al agentului economic partener

Corelarea competentelor cu situatiile de invatare

Corelarea competentelor cu continuturile

Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus

Avizul comisiei metodice a ariei curriculare Tehnologii :

Avizul consiliului de administratie al scolii :..

I. ARGUMENT

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu 'masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice', in care scop 'trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori'1.Conceptia juridica considera ca obiectul contabilitatii il formeaza patrimoniul unui subiect de drept, privit prin prisma relatiilor juridice, adica drepturi si obligatii pecuniare ale unei persoane fizice sau juridice, in corelatie cu obiectele (bunurile, valorile) corespunzatoare.

Drepturile patrimoniale cuprind drepturile de proprietate si cele de creanta si confera titularilor o putere asupra bunurilor ( drepturi de proprietate ), sau posibilitatea obtinerii unor prestatii din partea altor persoane ( drepturi de creanta ).

Drepturile de proprietate se concretizeaza in posibilitatea utilizarii bunurilor ( usus ) in scopul consumului, productiei sau fructificarii acestuia pentru obtinerea unor venituri ( usu – fructus ) .

In general, o societate detine anumite drepturi de proprietate asupra unui ansamblu variat de bunuri materiale cum sunt terenurile, cladirile, stocurile de marfuri, de materii prime, de produse finite, cat si nemateriale reprezentate de brevete, licente, marci de fabrica si alte elemente necorporale.

Drepturile de creanta, adica drepturi asupra tertilor, constau in angajamente contractate de anumiti parteneri, cum sunt clientii a caror termene de plata, convenite in avans, au o scadenta ulterioara livrarii bunurilor sau serviciilor, precum si debitorii societatii, in calitatea lor de beneficiari ai caror imprumuturi, pentru angajamentele de rambursare in viitor a capitalului si costului aferent acestuia sub forma de dobanda. Drept urmare, conturile de imobilizari, clienti si debitori corespunzatoare drepturilor de proprietate si de creanta se vor regasi in activul bilantului.

Angajamentele patrimoniale corespunzatoare obligatiilor pe care societatea trebuie sa le onoreze la o anumita scadenta, sunt inregistrate in pasivul bilantului.

Contabilitatea este considerata pe buna dreptate componenta cea mai importanta a sistemului informational economic deoarece cele mai multe decizii sunt luate pe baza informatiilor obtinute cu ajutorul acesteia . Asfel se creaza premizele pentru manageri si utilizatorii externi, sa aibe o imagine atat structurala cat si de ansamblu asupra organizatiilor ceea ce le permite sa realizeze legaturi si conexiuni intre compartimentele unei entitati, prin evaluarea actiunii anterioare in functie de care se iau decizii ce privesc viitorul .

Prin limbajul si sistemul propriu de concepte , proceduri si tratamente, contabilitatea este disciplina care poate furniza informatii financiare permanente, inteligibile, relevante, credibile si comparabile despre orice entitate si structuri componente ale acesteia, datorita faptului ca informatiile noi se construiesc pe suportul celor existente utilizand proceduri specifice contabilitatii , devenind astfel un veritabil incubator al promovarii si dezvoltarii afacerilor.

             Prin urmare, curriculumul in dezvoltare locala «  Spatii si echipamente utilizate in procesul tehnologic » este o disciplina care isi propune sa introduca elevii in lumea spatiilor pe care unitatile economice le utilizeaza in functie de  specific si necesitati in desfasurarea activitatii economice, dar si a echipamentelor, softurilor si documentelor folosite in realizarea activitatii lor. Cunoasterea efectiva a acestor elemente si lucrul practic cu acestea conduc la adancirea competentelor cheie, alaturi de competentele personale si cele sociale: comunicarea, lucrul in echipa, gandirea critica, asumarea responsabilitatilor, creativitatea si spiritul antreprenorial.

II. COMPETENTE SPECIFICE

                                                       

1.      Cunoasterea organizarii unitatilor economice locale.

2.      Utilizarea echipamentelor, softurilor si a documentelor intalnite in unitatile economice locale.

3.      Identificarea si prezentarea spatiilor utilizate de catre unitatile economice la nivel local.

4.      Procese economice identificate in cadrul agentilor economici locali. Calcule specifice.

III. SITUATII DE INVATARE

Curriculum in dezvoltare locala „Spatii si echipamente utilizate in procesul tehnologic” este structurat pe trei competente generale, temele propuse fiind in interdependenta si corespondenta cu activitatile economice desfasurate in cadrul unitatilor economice.

Metodele de predare-invatare ce pot fi utilizate eficient sunt cele cu caracter activ, interactiv si metode centrate pe elev :

Ø      experienta concreta,

Ø      discutia,

Ø      brainstorming-ul,

Ø      cubul,

Ø      cine stie castiga,

Ø      invatarea prin descoperire,

Ø      analiza SWOT,

Ø      simularea,

Ø      observatia,

Ø      exercitiul,

Ø      jocul de rol,

Ø      studiul de caz.

Acestea prezinta urmatoarele caracterstici :

Ø      sunt centrate pe elev si activitate,

Ø      pun accent pe dezvoltarea gandirii, formarea atitudinilor si a deprinderilor,

Ø      incurajeaza participarea elevilor , initiativa, implicarea, creativitatea,

Ø      realizeaza o comunicare multidirectionala,

Ø      determina parteneriatul profesor-elev.

Activitatile la lectii vor fi variate, astfel incat, indiferent de stilul de invatare caracteristic, toti elevii  sa dobandeasca  competentele necesare.

Metodele de participare activa au meritul de a genera contexte in care se manifesta diferentele, ca si in viata de toate zilele. Aplicarea lor duce la provocari ale indivizilor de a-si reorganiza experientele ca urmare a participarii active la viata si lucrul in grup.

            Abilitati cum sunt :

Ø      observarea, analiza, planificarea, comunicarea,

Ø      munca in echipa,

Ø      invatarea prin efort propriu,

Ø      autoevaluarea,

Ø      capacitatea de a lua decizii,

Ø      spiritual de echipa,

Ø      creativitatea,

Ø      dorinta de informare si perfectionare,

se iau in considerare in scopul formarii competentelor specifice.

            Vor fi promovate situatiile din viata reala si se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale, pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor, ale angajatilor  si ale societatii. Elevilor li se va permite sa aplice propriul lor mod de intelegere a continutului, prin descoperire, conversatie si realizarea de produse intelectuale, cum ar fi : proiecte, desene, eseuri de prezentare, portofolii, teste si teme.

 Prin utilizarea metodelor enumerate anterior, se urmareste o formare mai profunda de priceperi si deprinderi, realizarea unei invatari formative mai accentuata, si ca elevii sa fie capabili sa desfasoare o activitate de calitate in meseria aleasa.

IV.TABEL DE CORELARE A COMPETENTELOR  SI CONTINUTURILOR

                                                       

1. Cunoasterea organizarii  unitatilor economice locale.

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI TEMATICE

1.1  Tipologiile unitatii economice identificate la nivel local

1.2  Elementele de baza ale structurii organizatorice

1.3  Tiputi de structuri organizatorice identificate la nivel local

- intreprinderi private, publice, mixte;
- mari, mici si mijlocii,

- regii autonome, companii/societati comerciale;

- cu scop lucrativ sau nelucrativ;

- postul, functia, ponderea ierarhica, compartimentul, relatiile dintre compartimente sau posturi, niveluri ierarhice;

- structura de conducere/functionala

- structura de productie/operationala

            2. Utilizarea echipamentelor, softurilor si a documentelor intalnite in unitatile economice locale.

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI TEMATICE

2.1 Echipamente especifice si programe informatice utilizate de agentii economici locali

2.2 Documente de evidenta utilizate de agentii economici locali

- echipamente fiscale;

- echipamente de birou;

- programe informatice;

- pregatirea si utilizarea casei de marcat;

- operatii specifice casei de marcat;

- definia si importanta documentelor de evidenta;

- tipuri de documente;

- intocmirea, verificarea, corectarea, circuitul, pastrarea si arhivarea documentelor;

- completarea documentelor pentru principalele evenimente si tranzactii

3. Identificarea si prezentarea spatiilor utilizate de catre unitatile economice la nivel local.

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI TEMATICE

3.1 Depozitul

3.2 Spatiul de contact cu clientii

- spatiul pentru receptia marfurilor, a materiilor prime;

- spatiul pentru depozitarea, pastrarea, conditionarea ambalajelor si a stocului de marfuri;

- raioane;

- culoare de circulatie;

- spatii de prezentare/show-room

- spatii de asteptare

4. Procese economice identificate in cadrul agentilor econmici locali. Calcule specifice.

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI TEMATICE

4.1 Aprovizionarea

4.2 Desfacerea

4.3 Productia

4.4 Calcule economice

- identificarea surselor de aprovizionare

- stabilirea necesarului de aprovizionare

- contractarea

- receptia comenzilor

- canale de distributie

- forme de vanzare

- procese de fabricatie

- procese auxiliare

- calculul veniturilor

- calculul cheltuielilor

- calculul profitului

- calculul rentabilitatii

V. MODALITATI DE EVALUARE

Procesul de evaluare urmareste gradul de dobandire a deprinderilor, si nu intr-o mai mica masura a nivelului de cunostinte acumulate. Pe parcursul desfasurarii modulului, elevul este supus evaluarii prin probe de evaluare variate, in momente diferite, iar rezultatul final al evaluarii are in vedere progresul realizat de acesta.

Criteriile de evaluare se refera la faptul ca:

- elevul trebuie sa demonstreze ca este capabil sa identifice tipologia unitatilor economice dupa: forma de proprietate, dimensiune, forma juridica, obiectul de activitate;

- elevul trebuie sa demonstreze ca este capbil sa recunoasca pozitiile posturilor din diferite structuri organizatorice prin studii de caz, problematizare, proiecte

- elevul trebuie sa demonstreze ca este capabil sa identifice echipamentele fiscale, echipamentele de birou si programele informatice utilizate in activitatea practica in conditii de simulare sau reale;

- elevul trebuie sa demonstreze ca este capabil sa asigure functionalitatea casei de marcat si ca este capabil sa o utilizeze in conditii de simulare sau reale;

- elevul trebuie sa demonstreze ca este capabil sa participe la utilizarea echipamentelor fiscale;

- elevul trebuie sa demonstreze ca este capabil sa citeasca si sa intocmeasca documentele de evidenta, ca poate identifica elementele specifice acestor documente;

- elevul trebuie sa demonstreze ca stie sa completeze aceste documente conform regulilor si uzantelor;

- elevul trebuie sa demonstreze ca este capabil sa identifice procesele economice ce se desfasoara intr-o unitate economica;

- elevul trebuie sa demonstreze ca stie sa realizeze calculele specifice proceselor economice identificate.

Promovarea acestui modul este demonstrata prin atingerea deprinderilor si criteriilor de evaluare specificate anterior.

Propunere de evaluare – prin jocul de rol

In perechi, interpretati pe rand rolul unui vanzator si al unui client - actiunea se refera la vanzarea-cumpararea de marfuri si inregistrarea vanzarii in casa de marcat. Elaborati o harta conceptuala in care sa cuprindeti toate elementele referitoare la casa de marcat. Comparati raspunsul cu cel al colegului/colegei de banca. Verificati modul de completare a documentelor prin comparare cu documente reale.

BIBLIOGRAFIE

Ø      Legea nr 82/1991 - Legea contabilitatii, Editia a IX-a, Ed. Best Publishing, 2009

Ø      Documente financiar contabile, Ed. Monitorul Oficial, 2009

Ø      Iamandi Luca, Paul Mircea Petcu, Bazele contabilitatii, Ed. National, 2009

Ø      A. Deaconu, Economia Intreprinderii , Ed. Didactica si Pedagogica, 1998
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2590
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site