Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII S.C. ADMIRR PRODUCT IMPEX S.R.L.

afaceri+ Font mai mare | - Font mai micANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII S.C. ADMIRR PRODUCT IMPEX S.R.L.Principalele aspecte urmarite in efectuarea analizei economico-financiare a situatiei financiar patrimoniale a unei intreprinderi:

ADMIRR1. 1. Organizarea activitatii practice de analiza economico-financiara

Orice activitate economico-financiara de conducere indiferent de nivelul organizatoric -macroeconomic, microeconomic sau in profil teritorial - este in esenta ei o activitate permanenta de cunoastere profunda si complexa a starii economice si financiare, in structura timpului trecut, prezent si viitor, o activitate permanenta de fundamentare a unor pachete de decizii operative, tactice si strategice in vederea stabilirii cailor de actiune pentru realizarea obiectivelor de program, precum si o activitate permanenta de aplicare a deciziilor adoptate si de urmarire sistematica a infaptuirii acestora. Atat in activitatea de fundamentare si aplicare a deciziilor curente si de perspectiva, cat si in etapa de control a realizarii deciziilor adoptate, un rol important revine analizei economico-financiare.

In procesul operational de conducere a activitatilor economico-financiare se contureaza doua tipuri sau modalitati de fundamentare a deciziilor de conducere:

a)   conducerea de tip intuitiv (bazata pe experienta practica), caz in care, deciziile adoptate au un grad relativ scazut de certitudine privind realizarea integrala si cu eficienta scontata a obiectivelor programate.

b)   conducerea rationala sau stiintifica, care se bazeaza pe utilizarea metodelor analizei economico-financiare la fundamentarea deciziilor. Practica a confirmat pe deplin faptul ca, in conditiile economiei moderne, caracterizata prin complexitate si dinamism, conducerea activitatii economico-financiare nu poate fi conceputa decat prin adoptarea unor decizii fundamentate pe o analiza ampla si obiectiva a fenomenelor si proceselor economice.

Analiza economico-financiara confera procesului decizional un continut profund stiintific, corespunzator situatiei conjuncturale din fiecare etapa, bazat pe luarea in considerare a factorilor interni si externi, a impactului progresului tehnico-stiintific asupra dezvoltarii economice, a tendintelor cantitative si, indeosebi, calitative asupra cererii de consum productiv si neproductiv.

Analiza activitatii desfasurate de un agent economic are in vedere studierea fenomenelor economice si financiare care au avut loc, in mod analitic si interdependent, pe componente de detaliu, iar pe baza asamblarii concluziilor rezultate se ajunge la sinteza. Se dovedeste astfel ca analiza si sinteza reprezinta etape interdependente proprii oricaror cercetari indreptate asupra activitatii economico-financiare.

Prin definitie, analiza economico-financiara este un proces complex de cunoastere a starii economico-financiare a unui agent economic, a unei ramuri sau a economiei nationale in ansamblul ei, in conditii concrete de loc si timp, folosind metode adecvate si indicatori specifici in vederea individualizarii si dimensionarii factorilor si cauzelor cu actiune pozitiva sau negativa, care au determinat o anumita conditie economico-financiara, precum si reglarea prin decizii tactice si strategice a echilibrului dintre lichiditatea activelor si exigibilitatea elementelor de pasiv, a echilibrului functional dintre nevoile curente si resursele implicate, precum si a corelatiei globale a costului resurselor cu randamentul intrebuintarilor.

Analiza economico-financiara are un rol important in realizarea tuturor functiilor conducerii activitatii economice: prevedere, organizare, coordonare, comanda (decizie) si control.

Totodata, analiza economico-financiara are un rol important in realizarea functiilor agentilor economici: cercetare-dezvoltare tehnologica, productie, comercial, personal, financiar-contabila.

Intre analiza economico-financiara, functiile conducerii si cele ale agentilor economici exista urmatoarea relatie de intrepatrundere: efectuarea analizei se realizeaza prin functiile conducerii, iar functiile conducerii actioneaza asupra functiilor agentilor economici.

In concluzie, se poate arata ca analiza economico-financiara este implicata metodologic in realizarea procesului decizional al conducerii, in activitatea de planificare si de control a activitatii, in reglarea dinamica a activitatii economico-financiare si cresterea rolului factorilor intensivi (calitativi) in dezvoltarea economica prin evidentierea posibilitatilor si variantelor de a actiona, precum si prin stabilirea solutiilor de indeplinire a obiectivelor propuse.

Din punct de vedere al raportului intre momentul in care se efectueaza analiza si momentul producerii fenomenelor se disting doua tipuri fundamentale de analiza economico-financiara:

a)   Analiza post-factum - denumita si analiza post-operatorie sau analiza activitatii (respectiv analiza comparativa in profil dinamic, teritorial sau in raport cu planul) se refera la analiza situatiei fenomenelor care au inregistrat o anumita configuratie in trecut sau in prezent. Aceasta forma de analiza este, in esenta, o analiza diagnostic, prin care se cerceteaza rezultatele unui agent economic, se evidentiaza in principal rezultatele obtinute in raport cu obiectivele din programul propus sau in dinamica, factorii care au influentat pozitiv sau negativ nivelul acestora, precum si rezervele potentiale nevalorificate.

b)   Analiza previzionala - denumita si analiza prospectiva sau analiza de prognoza, are ca scop estimarea evolutiei viitoare a unui fenomen economico-financiar folosind metode de cercetare previzionala sau de prognoza, precum si metode de simulare a rezultatelor economico-financiare in variante de conditii posibile. Analiza previzionala prezinta o importanta deosebita pentru fundamentarea programelor de consolidare si dezvoltare economica.

ADMIRR1.2. Etapele analizei economico-financiare

Analiza economico-financiara este in primul rand o analiza post-faptica efectuata zilnic si decadal, in mod permanent, pe baza evidentei tehnico-operative, cat si la intervale mai mari de timp, lunar, trimestrial, semestrial sau anual, cand se folosesc ca surse informationale de baza, raportarile de sinteza contabila, "Bilantul" sau "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", "Contul de profit si pierdere" sau "Rezultatele financiare", precum si alte informatii sintetizate de celelalte anexe ale bilantului. Fiecare moment de analiza post-faptica constituie in acelasi timp o baza a analizei prospective efectuata cu ajutorul metodelor specifice prognozei.

Indiferent de periodicitatea efectuarii analizei, precum si de continutul acesteia, asigurarea unui grad inalt de utilitate a analizei economico-financiare pentru management, incumba o buna organizare a activitatii practice de cercetare si prin urmare, parcurgerea urmatoarelor etape:

a) Identificarea si solutionarea problemelor de natura organizatorica.

b) Culegerea informatiilor (datelor) necesare indeplinirii scopului analizei.

c) Verificarea informatiilor (datelor) culese sub aspectul exactitatii lor (cantitativ si calitativ) si a legalitatii operatiunilor.

d) Prelucrarea datelor culese folosind procedee si metode specifice analizei economico-financiare.

e) Interpretarea complexa a rezultatelor obtinute in urma prelucrarii datelor.

f) Fundamentarea masurilor si solutiilor pentru ridicarea nivelului calitativ al produselor si serviciilor, pentru cresterea performantelor financiare, a rezultatului net al exercitiului financiar si a eficientei activitatii economice in general.

Analiza generala a bilantului  - ca instrument de analiza economico-financiara

Raportarile contabile sunt un instrument al managementului agentilor economici prin care sunt sintetizate datele evidentei contabile la un moment dat si pe o perioada data (trimestru, semestru sau an), privind patrimoniul de care dispune o persoana juridica, sursele de acoperire financiara ale acestuia, precum si datele informative care privesc evolutia datoriilor si creantelor, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, activele imobilizate, actiunile si obligatiunile, repartizarea profitului, informatii privind salariatii, administratorii si directorii.

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta pe de o parte, elementele de activ, grupate dupa natura si lichiditate, iar pe de alta parte, capitalurile proprii si datoriile, grupate dupa natura si exigibilitate.

Principalii indicatori financiari

In lucrarea de fata ne vom opri atentia asupra principalilor indicatori financiari care reflecta, la nivelul unui agent economic, modul de gestiune a resurselor sale si performanta economico-financiara a acestuia. Acesti indicatori ii vom prezenta succint in continuare, iar mai apoi ii vom analiza.

ADMIRR2.1 Indicatori de apreciere a echilibrului financiar a patrimoniului net

Valoarea patrimoniului net de care dispune un agent economic, la un moment dat, respectiv la incheierea unui ciclu financiar este reprezentata, in general, de capitalurile proprii la care s-au adus insa unele corectii, folosind informatiile sintetizate in bilant (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii). De asemenea, patrimoniul net poate fi considerat ca fiind activul neangajat in datorii sau patrimoniul brut diminuat cu datoriile contractate.

O concluzie favorabila privind echilibrul financiar al unui agent economic se formuleaza atunci cand patrimoniul net are o marime pozitiva corespunzatoare si prezinta in dinamica cresteri relativ constante, ca o consecinta a alocarii unei parti din rezultatul net al exercitiului financiar pentru investitii si dezvoltarea activitatii economice.

ADMIRR2.2  Indicatori de apreciere a ratelor financiare

In practica curenta de analiza a starii financiare a unui agent economic folosind informatiile sintetizate in raportarile contabile se utilizeaza, in general, 5 grupe de indicatori interdependenti, al caror continut informational se completeaza reciproc, constituind un ansamblu coerent si fundamental fara a exclude luarea in considerare si a altor indicatori specifici in vederea caracterizarii unor domenii distincte ale activitatii economico-financiare.

Cele cinci grupe de indicatori de expresie financiara sunt titularizate astfel:

grupa indicatorilor de performanta financiara;

 grupa indicatorilor de eficienta a utilizarii activelor circulante;

grupa indicatorilor de lichiditate;

 grupa indicatorilor care exprima gradul de indatorare-solvabilitate;

grupa indicatorilor actiunilor si dividendelor.

Indicatori de performanta financiara

Indicatorul de performanta care ocupa un loc central in cadrul analizei economico-financiare il reprezinta rata rentabilitatii financiare (Rrf), care exprima capacitatea unui agent economic de a genera profit net ca rezultat al folosirii capitalurilor proprii. Calculul acestui indicator se realizeaza prin raportarea rezultatului net al exercitiului financiar la capitalurile proprii inregistrate, de regula, la sfarsitul anului.

Rrf

Rezultatul net al exercitiului financiar

Capitaluri proprii

Analiza performantelor financiare ale agentilor economici implica o aprofundare a marimii si dinamicii ratei rentabilitatii financiare, in care scop se poate construi "piramida performantei" cu trei niveluri de indicatori. Piramida structureaza legaturile de interdependenta dintre indicatorii sintetici de performanta financiara si indicatori analitici, gradandu-i ca loc si importanta in determinarea influentei fiecaruia asupra situatiei indicatorului primar (rata rentabilitatii financiare).

Piramida performantei

 

 


Figura ADMIRR1.

Indicatori de eficienta a utilizarii (sau gestiunii - se pot folosi alternativ cei 2 termeni) activelor circulante

Viteza de rotatie a activelor, ca expresie a eficientei utilizarii acestora, prezinta un interes aparte in contextul analizei economico-financiare, deoarece aceasta constituie un indicator de politica comerciala. Se semnalizeaza o activitate performanta atunci cand viteza de rotatie a activelor si in special a celor circulante, ca element component cu rol dinamic definitoriu, este in crestere, deoarece favorizeaza marirea masei profitului printr-un rulaj sporit al activelor in cadrul fazelor ciclului economic, generic sintetizat, prin formula: bani - marfa - bani.

In ceea ce priveste viteza de rotatie a activelor imobilizate, aceasta este mult mai redusa in comparatie cu viteza de rotatie a activelor circulante, datorita specificului lor economic de constituire si utilizare, a politicii adoptate pentru amortizare, precum si a politicii de investire.

Eficienta utilizarii activelor circulante de care dispun agentii economici este apreciata prin indicatori care au la baza procesul de transformare a capitalului pe un circuit in care resursele banesti sunt folosite pentru achizitionarea materiilor prime, materialelor si energiei, a serviciilor si lucrarilor executate de terti, in continuare acestea sunt folosite in procesul de productie sau de realizare a serviciilor, parcurgand unele stadii intermediare specifice pentru ca apoi produsele finite sau serviciile sa fie vandute si deci incasata contravaloarea lor. In final se obtine, prin urmare, reconstituirea formei banesti a elementelor care prin parcurgerea ciclului economic s-au transformat in produse finite sau servicii.

Indicatorii care exprima eficienta utilizarii activelor circulante sunt:

- numarul mediu de rotatii al activelor circulante (n);

- durata medie in zile a unei rotatii (d)

in care:  Ac - valoarea medie a activelor circulante;

Z - numarul de zile calendaristice ale perioadei pentru care se face calculul vitezei de rotatie;

CA - cifra de afaceri.

ADMIRR2.3. Iindicatori de lichiditate

Pentru ca un agent economic sa-si desfasoare activitatea in mod fluent este necesar sa dispuna in permanenta de resurse banesti (lichiditati) care sa asigure capacitatea efectuarii platilor la termenele scadente. Sau, cu alte cuvinte, prin lichiditate se intelege proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani.

Indicatorii care exprima lichiditatea au un continut calitativ deoarece surprind aspecte de sinteza a fluxurilor banesti si respectiv a activitatii economice. Calitatea acestora consta de asemenea in posibilitatea de a caracteriza starea financiara a unui agent economic respectiv echilibrul financiar semnalizand totodata riscul de neachitare a obligatiilor curente sau a datoriilor pe termen scurt.

Cu cat gradul de indatorare este mai pronuntat, cu atat agentul economic este supus presiunii de a-si procura lichiditati in termen scurt, de aceea este de preferat ca in general acestea sa se bazeze in mod preponderent pe resurse proprii. Pe de alta parte, se impune ca agentul economic sa opteze pentru o structura rationala a activelor astfel incat sa poata fi preintampinat pericolul lipsei de lichiditati.

In practica de analiza economico-financiara se utilizeaza urmatorii indicatori ai ratei lichiditatii:

Rata lichiditatii generale, datorita continutului mai complex al indicatorului de la numarator (activele circulante), se apreciaza ca exprima o situatie buna numai atunci cand inregistreaza o marime care este cel putin egala cu 2,ADMIRR

O utilitate deosebita prezinta urmarirea si analiza ratei lichiditatii reduse care este cunoscuta si sub denumirea de "testul acid". Se considera ca are o marime corespunzatoare din punct de vedere financiar atunci cand acest indicator este mai mare de 1,ADMIRR

In ceea ce priveste rata lichiditatii imediate, se apreciaza ca fiind optima atunci cand marimea acesteia este cel putin egala cu o unitate.

Datoriile curente sau resursele financiare temporare, in conditiile in care au termene scadente mai mici de un an sunt formate din: datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si veniturile inregistrate in avans.

Se precizeaza de asemenea, ca disponibilitatile banesti din casa si conturi la banci, luate in considerare la calculul ratei lichiditatii imediate, sunt constituite din: cecuri de incasat; conturi la banci in lei; conturi la banci in valuta; sume in curs de decontare; casa in lei; casa in valuta; timbre fiscale si postale; tichete si bilete de calatorie; acreditive in lei; acreditive in valuta; avansuri de trezorerie si alte valori.

ADMIRR2.4   Indicatori privind gradul de solvabilitate-indatorare

La fel ca si in cazul indicatorilor care dimensioneaza nivelul relativ al lichiditatii, indicatorii de solvabilitate-indatorare se calculeaza pe baza informatiilor sintetizate in bilantul contabil sau in situatia patrimoniului. In principiu, prin solvabilitate se intelege capacitatea unui agent economic de a-si onora la scadenta obligatiile asumate fata de creditorii sai. In mod concret insa aceasta capacitate este interpretata prin posibilitatea agentului economic de a face fata cu totalul activelor de care dispune oricaror obligatii de plata si rambursarii de datorii.

O forma generala a nivelului relativ de solvabilitate-indatorare, pe care il inregistreaza un agent economic, este data de una din urmatoarele forme ale aceleasi expresii indicative:

a)

Datorii totale

sau

b)

Total active

Total active

Datorii totale

Existenta unei marimi subunitare a indicatorului formalizat prin relatia "a)" reflecta capacitatea agentului economic de acoperire financiara a datoriilor cu activele de care dispune, in timp ce un nivel supraunitar exprima incapacitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile de achitare a datoriilor prin prisma activelor totale inscrise la un moment dat in bilant sau in situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Partea Practica

Analiza economico-financiara a S.C. ADMIRR PRODUCT IMPEX S.R.L.

SC ADMIRR IMPEX SRL este o societate comerciala cu rapspundere limitata, cu sediul in Resita, care a fost infiintata in anul, 1994, sub numarul. de inregistrare la Registrul Comertului, J11/279/1994 si care are ca obiect principal de activitate, FABRICARE APARAT PENTRU MASURAREA DEFORATIILOR DIN LAGARE, cod CAEN, conform clasificarilor aferente anului 2007: 281ADMIRR

Pentru stabilirea modului de gestiune a resurselor si a nivelului performantei financiare a SC ADMIRR IMPEX se va realiza in continuare analiza principalilor indicatori de apreciere a utilizarii resurselor si performantei pentru anii 2006, 2007, 2008.

Analiza structurii activului

Ratele de structura ale activului ne arata destinatia economica a capitalurilor, lichiditatea elementelor de activ precum si capacitatea intreprinderii de a-si modifica structura activului urmare a unor diferite inprejurari. Principalele rate de structura ale activului sunt: rata activelor imobilizate si rata activelor curente.

TABELUL ADMIRR1.

Nr. Crt.

Specificatie

Simbol

U.M.

Active imobilizate net

Ain

lei

Active total

AT

lei

Rata activelor imobilizate

RAI = Ai/TA

Indicele de  crestere a Ai

Iai=Ai1/Ai0 x100

Indicele de crestere a AT

Iat = AT1/AT0 x100

Inicele de crestere a CA

Ica=CA1/CA0 x100

Imobilizari corporale nete

Ic

lei

Active imobilizate nete

Ai

lei

RIC

RIC

Indicele de crestere a Ic

Iic

Indicele de crestere a Ai

Iai

Active circulante

AC

Lei

Activ total

AT

Lei

RAC

RAC

Indicele de crestere a AC

Iac = AC current/AC precedent x100

Indicele de crestere a AT

Iat = AT current/AT precedent x100

stocuri

St

Lei

AC

AC

lei

Rata stocurilor

RSt

Indicele de crestere a stocurilor

Ist

Indicele de crestere a activelor circulante

Iac

Creante

CR

lei

Active circulante

AC

lei

Rata creantelor

RCR

Indicele de crestere a creantelor

Icr

Indicele de crestere a activeor circulante

Iac

Disponibilitati

Db

Lei

AC

AC

lei

Rata disponibilitatilor

Rdb

Indicele de crestere a disponibilitatilorI

Idb

Indicele de crestere a AC

Iac

Valoarea optima

Rata activelor imobilizate ne arata cum evolueaza elementele patrimoniale (imobilizarile corporale, necorporale si financiare) utilizate de societate in total activ.

Formula de calcul este: RAI = Active imobilizate/Total activ x100

CA0 - CA aferenta anului precedent

CA1 - CA aferenta anului curent

Din analiza se observa ca rata activelor imobilizate a scazut in anul in 2007 fata de 2006, dar si in 2008 fata de anul 2007, ceea ce arata ca desi a crescut atat valoarea activelor totale cat si a activelor imobilizate ponderea activelor imobilizate in total activ este mai mica si in scadere, fapt ce se datoreaza inregistrarii amortizarii imobilizarilor.

Rata imobilizarilor corporale - arata ponderea activelor corporale in total imobilizari, adica a invetitiilor strategice in total investitii

Formula de calcul RIC = Imobilizari corporale/Active imobilizate nete x100

Avand in vedere ca activele imobilizate ale societatii sunt constituie doar din imobiizari corporale, respectiv constructii si terenuri, ponderea imobilizarilor corporae este de 100% in total active imobilizate. Din acest motiv societatea nu calculeaza indicatori de structura a imobilizarilor corporale.

Analiza ratei activelor circulante (RAC) - arata ponderea activelor circulante (stocuri, bani, creante) in total activ. Se calculeaza dupa urmatoarea formula:

RAC = Active circulante/Active total x100

Se poate observa o rata a activelor circulante in crestere de la un an la altul, ceea ce insemana ca a crescut ponderea activelor circulante in total active, acestea detinand de fapt ponderea cea mai mare, cee ace arata ca societatea este orientata pe cresterea activitatii pe termen scurt.

rata stocurilor - RSt reflecta ponderea stocurilor in total active circulante. Stocurile sunt AC cel mai putin lichide. Formula de calcul este:

RSt = Stocuri totale/Active circulante x100

Analiza structurii stocurilor arata ca atat in 2006 cat si in 2007 socieatea nu a si-a constituit stocuri, abia in cursul anului 2008 societatea s-a aprovizionat cu stocuri de materii prime si materiale necesare activitatii de productie. Din total stocuri in anul 2008, 100% sunt reprezentate de astfel de materiale.

b) rata creantelor RCR - arata ponderea creantelor in total active circulante.

RCR = Creante totale/ctive circulante x100

Se poate observa ca incepand cu anul 2007 societatea valoarea creantelor a crescut seminificativ fata de anul 2006, ceea ce arata ca societatea a inceput sa foloseasca aceasta forma de credit comercial acordata clientilor sai, trendul se mentine si in anul urmator. In cursul anului 2008 ponderea creantelor in activele circulante este de asemenea insemnata. creantele.

Analizand comparativ cu nivelul si indicele cifrei de afaceri a societatii se poate exprima o situatie favorabila a incasarilor, urmare a scaderii perioadei de incasare a clientilor. Cresterea creantelor in total active circulante ajuta societatea la imbunatatirea indicatorilor de lichiditate.

c) Rata disponibilitatilor Rdb, reflecta ponderea disponibilitatilor in total active circulante.

Se calculeaza dupa formula:

Rdb = Disponibilitati/Active circulante x100

Graficul ADMIRR1.

Graficul ADMIRR2.

Valorile RDb, in cursul anilor analizati, mult peste valoarea considerata optima arata faptul ca societatea folosteste ineficient disponibilitatile banesti. Pentru o mai buna gestiune, lichiditatile ar trebui mai bine folosite, fie pentru realizarea de stocuri, fie pentru investitii pe piata financiara sau de capital, fie pentru achizitia de active imobilizate.

ADMIRR3.2. Analiza ratelor de gestiune

Ratele de gestiune arata nivelul de utilizare a resurselor intreprinderii, altfel spus viteza cu care aceste resurse parcurg intreg circuitul economic si se transforma in venituri.

In analiza se intalnesc :

Viteza de rotatie a activelor circulante - arata numarul de rotatii sau durata medie a unei rotatii efectuate de activele circulante prin cifra de afaceri.

Nr. De rotatii = cifra de afacri/active circulante

Durata medie in zile = Active circulante/cifra de afaceri x360

Tabelul ADMIRR2.

Nr. Crt.

Specificatie

Simbol

U.M.

Cifra de afaceri

CA

Lei

Active circulante

AC

lei

Numar de rotatii

Nr=CA/Ac

Rot

Durata in zile a unei rotatii

Dz=Ac/CA

Zile

Indice de crestere a CA

ICA

Indice de crestere a AC

Iac

Graficul ADMIRR3.

Tabelul ADMIRR3.

Dz

Nr.rot

In ultimul an (2008) se observa o scadere a numarului de rotatii a activelor circulante de la 2,53 in 2007, la 1,11 in 2008 concomitent cu cresterea duratei medii in zile a unei rotatii cu 180 de zile fata de anul 2007, ceea ce insemana o reducere  a eficientei utilizarii activeor circulnte, adica cresterea duratei medii de recuperare a acestor active circulante sub forma baneasca, ceea ce insemana o presiune financiara de circa (-870.000 lei).

Viteza de rotatie a stocurilor - arata rapiditatea cu care stocurile trec prin toate fazele circuitului economic si se intorc in forma baneasca initiala. Cu cat viteza lor este mai mare, cu atat se considera o utilizare eficienta.

Se caluleaza dupa formula:

Nr = Cifra de afaceri/Stocuri totale

Dz = Stocuri totale/Cifra de afaceri x 360

Tabelul ADMIRR4.

Nr. Crt.

Specificatie

Simbol

U.M.

Cifra de afaceri

CA

Lei

Stocuri totale

St

Lei

Numar de rotatii

Nr

rot

Durata in zile a unei rotatii

Dz

zile

Indicele de crestere a CA

ICA

Indicele de crestere a St

ISt

Indicatorul de gestiune a stocurilor este relevant abia pentru anul 2008, pentru ca in anii anteriori firma nu detine stocuri. Pentru anul 2008 nr. de rotatii este 7,3, adica aproape de nivelul considerat acceptabil. Anul 2008 a fost un an economic si financiar care a adus cresteri societatii atat in ceea ce priveste CA cat si activele circulante.

Viteza de rotatie a creditului-client - ne arata in cate zile societatea isi incaseaza valoarea marfurilor vandute. Se calculeaza dupa formula:

Nr. = Cifra de afaceri/Clientii medii

Dz = Clientii medii/Cifra de afaceri x 360

Tabelul ADMIRRADMIRR

Nr. Crt.

Specificatie

Simbol

U.M

Cifra de afaceri

CA

Lei

Clientii

CI

Lei

Nr. Rotatii

Nr

Nr rot

Durata in zile a unei rotatii

Dz

Zile

Indicele de crestere a CA

Ica

Indicele de crestere a clientilor

ICr sau ICl

Se poate observa ca in primul an analizat durata in zile a unei rotatii a clientilor inregistra valori foarte bune, insa pe masura ce a crescut cifra de afacere, a crescut si durata de recuperare a creantelor, ceea ce insemana ca societatea a vandut mai mult, de la an la an, dar a incasat tot mai greu, ajungand in anul 2008 la 126 de zile de recuperare a clientilor.

Viteza de rotatie a creditului furnizor - ne arata in cate zile societatea isi achita furnizorii sai curenti. Se calculeza dupa formula:

Nr. = Cifra de afaceri/furnizori

Dz. = Furnizori / Cifra de afaceri x360

Tabelul ADMIRR6.

Nr. Crt.

Specificatie

Simbol

U.M

Cifra de afaceri

CA

Lei

Furnizori

Fr

Lei

Nr. Rotatii

Nr

Nr rot

Durata in zile a unei rotatii

Dz

Zile

Viteza de rotatie a datoriilor curente - arata numarul de reconstituiri ale datoriilor pe termen scurt pe seama cifrei de afaceri intr-o anumita perioada de gestiune.

Se calculeaza dupa formula:

Nr. = Cifra de afaceri/Datori pe teren scurt

Dz. = Datorii pe termen scurt/cifra de afaceri x 360

Tabelul ADMIRR7.

Nr. Crt.

Specificatie

Simbol

U.M

Cifra de afaceri

CA

lei

Datorii pe TS

FZ

lei

Nr. Rotatii

rot

rot

Durata in zile a unei rotatii

dz

zile

Indicele de crestere a CA

Ica

Indicele de crestere a DTS

Idts

rot

Reprezentarea grafica se va face:

Graficul ADMIRR4.

In ultimul an 2008 datoriile se roteau prin cifra de afaceri de 1,1 ori, recuperandu-se in forma lor baneasca intr-un termen mediu de 302 zile. Acest lucru s-a intamplat urmare a otinerii, negocierii de catre societate a unor termene mai flexibile de plata dar si datorita faptului ca societatea amana la plata anumiti furnizori consderati la data analizata ca restanti.

Din analiza gestiunii creantelor fata de clienti si a datoriilor fata de furnizori se observa o buna gestiune a acestora in anul 2006, cand viteza de rotatie a clientilor era mai mare decat a furnizorilor. In anul 2007 situatia este nefavorabila firmei, se observa o proasta gestiune viteza de rotatie a clientilor era mai mica decat a furnizorilor. Anul 2008 aduce o revenire a gestiunii creditutului comercial, de aceasta data vitezele de rotatie a clientilor si furnizorilor sunt aproape identice.

ADMIRR3.3.  Analiza ratelor de profitabilitate

1. Rata profitabilitatii comerciale - exprima rezultatul brut din exploatare aferent cifrei de afaceri. Reflecta politica de preturi practicata de intreprindere.

Se calculeaza dupa formula

Rpv = Rezultatul brut al exercitiului/cifra de afaceri x100

Tabelul ADMIRR8.

Nr. Crt.

Specificatie

Simbol

U.M

Rezultatul brut al exercitiului

Rbex

lei

CA

CA

lei

Rata profitabilitatii comerciale

Rpv

Indicele de crestere a ratei

Irpv

Indicele de crestere aRBex

Irbex

Graficul ADMIRRADMIRR

Indicatorul inregistreaza in anul 2007 un nivel de 12% ceea ce se exprima ca la 100 de lei cifra de afaceri, societatii ii revin 12 lei sub forma de rezultat brut. In anul 2008 insa, societatea inregisreaza un nivel foarte redus al indictorului ceea ce arata ca la 100 lei cifra de afaceri, ii revin sub forma de rezultat brut doar 1 leu. In aceste conditii societatea trebuie sa isi sporeasca vanzarile, ceea ce a facut si in 2008 fata de anii precedenti. Totodata trebuie sa isi accelereze viteza de rotatie a stocurilor, dar mai ales sa optimizeze cheltuileile si sa le coreleze cu vanzarile realizate.

Rata profitabilitatii comerciale brute - reflecta excedentul brut din exploatare aferent cifrei de afaceri. Indicatorul exprima eficienta valorificarii produselor in bani.

Se calculeaza dupa formula:

Rpb = Excedentul brut din exploatare/ Cifra de afaceri x 100

Tabelul ADMIRR9.

Nr. Crt.

Specificatie

Simbol

U.M

Excedent brut din exploatare

EBE

lei

CA

CA

lei

Rata marjei brute

Rpb

Indicele de crestere a ratei

Irpb

Indicele de crestere EBE

IEBE

Indicele de crestere a CA

Ica

Graficul ADMIRR6.

Scaderea in 2008 de la 17 lei excedent brut din exploatare la 100 lei cifra de afaceri, la 1 lei excedent brut din exploatare la 100 lei cifra de afaceri arata ca societatea nu valorifica eficient resursele societatii, in sensul ca, observand structura cheltuielilor acestea cresc foarte mult corelat cu cresterea cifrei de afaceri. Explicatia este legata de cresterea indicatorului COGPS (adica chletuileilor cu bunurile produse/vandute). Aceste cheltuieli au crescut in anul 2008 fata de anul 2007, de la 388.353 lei, in 2007, la 873.903 lei, in 2008, de circa 2,25 ori, in conditiile in care cifra de afacere nu a ajuns sa se dubleze.

Rata marjei nete (rata retabilitatii comerciale nete) -reflecta profitul net al exercitiului care revine cifrei de afaceri. Rata arta cat profit net se creeaza la o unitate de cifra de afacere.

Se calculeaza dupa formula:

Rrcn = Rezultatul net al exercitiului/Cifra de afaceri x 100

Tabelul ADMIRR10.

Nr. Crt.

Specificatie

Simbol

U.M

Rezultat net al exercitului

Rn

lei

Cifra de afaceri

CA

lei

Rata marjei nete

Rrcn

Indicele de crestere a ratei

Irrcn

Indicele de crestere a Rn

Irn

Indicele de crestere a CA

Ica

Graficul ADMIRR7.

ADMIRR3.4. Analiza ratelor de rentabilitate

1. Rata rentabilitatii economice - arata remunerarea bruta a capitalurilor investite. Conform literaturii de specialitate capitalul investit este compus din capitalurile proprii si imprumuturile pe termen scurt, mediu si lung ale societatii. Rentabilitatea economica trebuie sa indeplineasca cumulativ doua conditii: sa fie la nivelul ratei medii a dobanzii si al riscului economic si financiar si sa fie mai mare decat rata inflatiei.

Se calculeaza dupa formula :

Rezultatul brut al exercitiului/Capitaluri investite x 100

Tabelul ADMIRR11.

Nr. Crt.

Specificatie

Simbol

U.M

Rezultatul brut al exercitiului

Rbex

lei

Capitaluri investite

Cinv

lei

Rata rentabilitatii economice

Rre

Indicele de crestere a ratei

Irre

Indicele de crestere a capitaurilor investite

Icinv

Graficul ADMIRR8.

In primii doi ani analizati nivelul ratei exprima o tendinta de crestere ceea ce duce la sporirea  capacitatii capitalurilor investite de a genera profit burt. Acest lucru insa nu se intampla si in ultimul an de analiza, in 2008, costatandu-se o scadere considerabila a acesui indicator ceea ce arata ca la 100 lei capitaluri investite, societatea obtine un profit brut de doar 1,7 lei, fata de 38 lei, in 2007 sau 19 lei in anul 2006. Acest fapt se datoreaza cresterii datoriilor atat pe termen scurt, cat si pe termen lung, necorelate cu o cresterere corespunzatoare a capitalurilor investite.

Rata rentabilitatii financiare - arata performanta capitalului propriu, expirmind capacitatea intreprinderii de a degaja profit net din capitalul angajat in activitatea sa.

Se caculeaza dupa formula:

Rrf = Rezultatul net al exercitiului/ capitaluri proprii x 100

Tabelul ADMIRR12.

Nr. Crt.

Specificatie

Simbol

U.M

Rezultatul net al exercitiului

Rn

lei

Capitaluri proprii

Cpr

lei

Rata rentabilitatii financiare

Rrf

Indicele de crestere a ratei

IRrf

Indicele de crestere a Rn

IRn

Indicele de crestere a Cpr

ICpr

Graficul ADMIRR9.

In practica valoarea minima recomandata este de 25%. Urmarind in evolutie acest indicator se poate observa ca atat in 2006, cit si in 2007 societatea utilizeaza eficient capitalurile proprii. Indicatorul ne arata la ca in 2006 si 2007 societatii ii reveneau la 100 de lei capitalurii proprii, un profit net de 74,3 lei, respectiv de 76,4 lei, fapt care se denatureaza in anul 2008 cand obtine la 100 lei capitaluri proprii doar 9,6 lei profit net, adica sub minimul acceptat de 25%. Motivul pentru care societatea a ajuns la aceasta stare de fapt se poate datora cresterii in 2008 a gradului de indatorare a intreprinderii urmare a cresterii datoriilor fata de furnizorii sai dar si fata de societati bancare.

In ceea ce priveste analiza indicatorilor de lichiditate si solvabilitate se observa urmatoarea situatie a acestora:

Lichiditatea generala (Lg) - Active circulate/Datorii pe termen scurt

In 2008 societatea are o Lichiditate generala de 105%

In 2007 avem o Lichiditate generala de 141%

In 2006 societatea are o Lichiditate generala de 101%

Graficul ADMIRR10.

Lichiditatea generala de 105%, supraunitara, ne arata posibilitatea societatii de a face fata datoriilor pe termen scurt, prin transformarea activelor circulate (stocuri, creante si trezorerie pozitiva), in bani. Comparativ cu anul 2007, cand acest indicator a fost de 141%. Lichiditatea este diminuata datorita faptului ca societatea a crescut activele, in mod special partea de stocuri, care nu au fost prezente in anul 2007, dar si trezoreria pozitiva (casa si bancile) dar intr-o proportie mult mai mare a crescut datoriile pe termen scurt, prin cresterea furnizorilor (de la 7ADMIRR652 lei, in 2007, la 379.643 lei, in 2008). Conform literaturii de specialitate, o lichiditate confortabila este de minim 100%.

Indicatori de solvabilitate

Rata solvablitatii generale, sau solvabilitatea patrimoniala calculata ca raport intre Capitaluri proprii/ la Total pasiv, adica, in cazul nostru in anul 2008 avem un indicator de solvabilitate generala de 10,24%, fata de 27,93% cat s-a calculat in anul 2007 si 18% cat inregistra societatea in 2006. Indicatorul este relevant mai ales cand se doreste a se cunoaste, cat din total pasiv sunt capitalurile proprii ale societatii, atfel spus, cum isi finanteaza societatea activitatea curenta si de investitii. In practica bancara exista o regula care spune ca solvabilitatea va fi analizata si avuta atent in vedere in stabilirea si determinarea deciziei de creditare pentru investitii.

In general se considera o solvabilitate acceptabila cand valoarea acestei depaseste pragul de 30%. In cazul nostru, societatea ar trebui sa isi revizuiasca partea de capitalizare a firmei, in sensul ca este impetuos necesar sa creasca partea de capitaluri, lucru care se poate realiza prin cresterea capitalului social.

Prezentarea generala a indicatorilor calculati pe parcursul studiului de caz si reprezentarea grafica a acestora arata foarte clar ca anul 2007 este anul de varf in ceea ce priveste atit profitabilitatea societatii, cind si utilizarea eficienta atuturor resurselor sale, declinul facandu-se simtita in cursul anului 208. Siteza indicatorilor calculati se prezinta astfel:

Tabelul ADMIRR13.

Nr. Crt.

Specificatie

simbol

U.M

Rata activelor imobilizate = Ai/TA

RAI

Rata activelor circulante=AC/TA

RAC

Viteza de rotatie a activelor circulante =CA/AC

NR rot

rot

Rata profitabilitatii comerciale = Rbex/CA

Rpv

Rata rentabilitatii economice = Rbex/Cinv

Rre

Rata rentabilitatii financiare = Rn/Cpr

Rrf

Lichiditatea generala = AC/Dat TS

Lg

Solvabilitatea patrimoniala = Cpr/Tpasiv

S

Analiza datelor referitoare la activitatea societatii permite sa mentionam faptul ca situatia financiara a societatii nu este deloc satifsfacatoare. Acest lucru se explica prin aceea ca, in ultimul an, 2008 indicatorii financiari exprimati atat valoric cat si absolut arata o inrautatire a situatsiei financiare a societatii, datorata in primul rand neoptimizarii chletuielilor de productie, dar si cresterii daotriilor pe termen scurt ale societatii. Ratele de randament financiar se situeaza doar in anul 2007 si 2006 la cote acceptabile, in anul 2008 acestea fiind cu mult sub nivelul optim. In plus, ratele de gestiune analizate au de asemenea o evolutie nefavorabila, in sensul ca socieatea  a crescut gradul de imobilizare a resurselor financiare si se confrunta cu un dezechilibru in ceea ce priveste incasarea clientilor si plata furnizorilor. Structura activuluisi a pasivului in ansamblu refecta o situatie nefavorabila, deoarece in anul 2008 are loc o crestere a gradului de indatorare intr-un ritm mult mai mare decit eficienta utilizarii elementeor de activ.

Societatea trebuie pe termen scurt sa asi creasca capitaurile proprii, in special prin majorarea capitalului social, sa asigure un echilibru financiar pe termen lung si sa eficientizeze utilizarea activelor circulante in vederea crearii de resurse financiare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4386
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved