Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Lista de documente pentru realizarea unui proiect FEADR - PF/ AF - Modernizarea exploatatiilor agricole

Agricultura

+ Font mai mare | - Font mai mic AgroFin

Lista de documente pentru realizarea unui proiect FEADR - PF/ AF:

Masura: Modernizarea exploatatiilor agricole

Certificat de inregistrare la Registrul Comertului + Anexe.

Autorizatie de functionare conform Legii 300/ 2004

Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica ca solicitantul are capital social privat de cel putin egal sau mai mare de 75% si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare), reorganizare judiciara sau faliment conform Legii nr. 85/2006 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare. (in ultima faza)

Numarul de utilaje si marca lor existente deja in patrimoniul societatii. Costul, data achizitionarii, amortizare lunara, amortizare cumulata, gradul de uzura. (Acest lucru va trebui dovedit cu facturile fiscale de cumparare.)

Descrierea procesului tehnologic (daca este cazul).

Furnizorii de materii prime, auxiliare (motorina, seminte, ingrasaminte, erbicide etc) si de servicii (intretinere utilaje, piese de schimb, energie/ apa) - denumire; adresa; cantitati achizitionate; valoare aproximativa.

Clienti - denumire, adresa, cantitati vandute si valoare (aproximativ).

Rezultatele financiare nete avizate de Administratia Financiara; Registrul de intrari-iesiri; Declaratia de venit global vizate de Administratia Financiara. Pentru persoane fizice autorizate (PFA) si asociatii familiale (AF) declaratie speciala privind veniturile realizate (formularul 200 (pentru PFA) si formularul 204 (pentru AF) ale Ministerului Economiei si Finantelor) inregistrata la Administratia Fiscala;

Proprietatea asupra terenului - contract de proprietate insotit de extras de carte funciara sau contract de concesionare sau orice alt document care sa justifice dreptul de folosinta asupra terenului pe care se va desfasura investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani incepand cu data depunerii proiectului. Arenda pentru terenul agricol trebuie sa fie pe 5 ani, cu clauza de prelungire.

Certificat de urbanism pentru proiectele care prevad constructii noi si/sau modernizari.

Fisa tehnica de mediu (anexa la certificatul de urbanism).

Aviz de mediu in conformitate cu legislatia in vigoare.

Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, data de reprezentantul legal, ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare.Document emis de banca in care sunt inscrise numere de cont ale solicitantului (lei si valuta), codul SWIFT al bancii, adresa exacta a a bancii. Copia specimenului de semnatura in banca conform cu originalul.

Scrisoare de garantie bancara care sa acopere cel putin 50% din valoarea totala eligibila a proiectului ( daca este cazul, pentru solicitarea platilor in avans).

Certificat fiscal care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale (societate si eventuale puncte de lucru) la bugetul de stat general consolidat. (in ultima faza)

Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (societate si eventuale puncte de lucru). (in ultima faza)

Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice in conformitate cu OG 75/30.08.2001 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 410/2002. (in ultima faza)

Declaratie pe propria raspundere prin care se confirma ca solicitantul nu are obligatii catre banci. In cazul in care aveti credit, documente care sa certifice ca graficul de rambursare al imprumutului in derulare este respectat, precum si graficul de rambursare a creditului semnat si stampilat de banca.

Copie dupa diploma de studii/ cursuri de formare profesionala de specialitate care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul proiectului a solicitantului. In caz contrar, se va da o declaratie pe propria raspundere ca vor urma cursuri de pregatire profesionala pana la finalizarea proiectului.

Sau Copie dupa cartea de munca care sa ateste experienta profesionala in domeniu de minim 3 ani.

Cazier judiciar onest al solicitantului.

CV-ul solicitantului.

Copie acte de identitate al solicitantului.

Aviz sanitar-veterinar si aviz sanitar eliberat in conformitate cu legislatia in vigoare.

Autorizatiile de functionare de mediu, sanitara, sanitar-veterinara - pentru unitatile in functiune, in acord cu legislatia in vigoare.

Adeverinta spatiu rural pentru terenurile aflate in zona administrativa a oraselor (daca este cazul)

Precontracte/ contracte de vanzare-cumparare pentru desfacerea a cel putin 70% din volumul productiei obtinute in cadrul proiectului.

Precontracte/ contracte de vanzare-cumparare pentru aprovizionarea a cel putin 50% din cantitatea de materii prime de la producatorii primari sau din productie proprie pentru cel puntin 1 an dupa finalizarea proiectului.     Pentru proiectele care prevad realizarea de silozuri, modernizare ferme zootehnice. (daca este cazul)
  1. Planul de cultura (costurile de motorina, seminte, erbicid, ingrasamant etc pentru fiecare cultura in parte). Productia medie la hectar si pretul de vanzare pentru fiecare cultura.
  2. Planul fermei zootehnice - evolutie numar de animale, cantitate de furaj/ cap de animal, productie lapte/ carne/ cap de animal, etc.

3 Oferte pentru utilajele si echipamentele agricole care se vor achizitiona in cadrul proiectului (se va specifica tara de origine a utilajelor).

Raport de realizare a altor programme de finantare nerambursabila (exemplu SAPARD) - titlul proiectului, valoarea totala, valorea eligibila, investitia efectuata, perioada de executie.

Precontracte pentru achizitionarea a cel putin 50% din efectivul de animale necesar in primul ciclu de ingrasare pentru proiectele care vizeaza ferme de ingrasare.

Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de lapte emisa de MADR.

Dovada din partea DADR judeteana ca suprafata de vita de vie ce urmeaza sa fie reabilitata este evidentiata in Registrul plantatiilor viticole.

Drept de plantare - in original.

Extras din Registrul Exploatatiilor Fermelor, eliberat de APIA.

Aviz de principiu, emis de Agentia Nationala de Reglementarea in Domeniul Energiei, pentru proiectele care prevad producerea si utilizarea deenergie regenarabila.

Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si raportul privind stadiul fizic al lucrarilor si/sau Raport de evaluare a terenului/imobilului in situatia in care se achizitioneaza terenuri/cladiri necesare investitiei, intocmit de experti evaluatori.

Copia precontractului pentru efectuarea analizelor de laborator, in situatia in care nu exista laborator.

NOTE:

    • Aceasta lista poate fi completata cu alte documente in functie de specificul societatii si al investitiei.
    • Platile catre furnizorii pentru consultanta, proiectare si arhitectura sunt admise si inainte de depunerea cererii de finantare.
    • Aceasta lista poate fi completata cu alte documente in functie de cerintele APDRP
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1236
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved