Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ASIGURARILE DE PERSOANE

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micASIGURARILE DE PERSOANE

  1. Riscurile in asigurarile de persoane
  2. Conditii generale si speciale ale asigurarilor de persoane practicate in Romania


2. Conditii generale si speciale ale asigurarilor de persoane practicate in Romania

In Romania, asigurarile de persoane sunt facultative si se incheie pe baze contractuale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu conditiile stabilite de societatile de asigurari, autorizate sa efectueze asemenea operatiuni.

Pot incheia contracte de asigurare persoanele care se incadreaza in limitele de varsta, duratele de timp si conditiile de achitare a primelor si de plata a indemnizatiilor de asigurare, stabilite de asigurator si prevazute in politele de asigurare.

Durata asigurarii, durata de plata a primelor si perioadele de timp se calculeaza de la data inceperii asigurarii:

- la asigurarile de viata (cu exceptia asigurarilor viagere cu prima unica) - de la 1 a lunii calendaristice pentru care s-a platit cea dintai rata de prima;

- la asigurarile viagere de deces cu prima unica - de la data emiterii politei si incasarii primei de asigurare;

- la asigurarile de accidente - de la data inceperii raspunderii asiguratorului.

Contractul de asigurare se considera incheiat prin emiterea de catre asigurator a politei de asigurare.

In situatia in care, la incheierea contractului de asigurare, varsta asiguratului este sub limita minima stabilita prin conditiile speciale, asiguratorul nu plateste indemnizatia de asigurare daca evenimentul asigurat se produce inainte de implinirea varstei prevazute in acele conditii. Declaratiile neexacte ale asiguratului cu privire la varsta ori starea sa de invaliditate atrag nulitatea contractului si obligatia asiguratorului de restituire a primelor incasate.

Prima de asigurare se plateste anticipat, in cuantumul si la termenele stabilite in polita de asigurare, pe toata durata prevazuta in tariful de prime al fiecarei asigurari.

La asigurarile incheiate cu plata primelor de asigurare in rate, in caz de neplata a unei rate de prima, asiguratul are dreptul sa o plateasca in termenul de pasuire stabilit. In sens contrar, se procedeaza astfel:

- la asigurarile de viata, la care se constituie rezerva de prima (cu exceptia asigurarilor temporare de deces), daca incetarea platii primelor are loc dupa ce au fost achitate pe timpul prevazut in conditiile speciale, contractul ramane in vigoare pentru o suma asigurata redusa (renta);

- in toate celelalte cazuri, contractele se reziliaza, fara restituirea primelor platite anterior.

La asigurarile de viata, la care se constituie rezerva de prime (cu exceptia asigurarilor temporare de deces), asiguratul are dreptul, intr-un anumit interval de timp de la ]incetarea platii primelor, sa reactiveze contractul. Reactivarea se face prin plata primelor restante, prin prelungirea duratei asigurarii cu timpul cat nu s-au platit prime sau partial prin plata primelor restante si partial prin prelungirea duratei de asigurare.

La asigurarile de viata, la care se constituie rezerva de prime (cu exceptia asigurarilor de deces), asiguratul are dreptul sa ceara incetarea contractului de asigurare prin plata sumei de rascumparare, daca a achitat primele pe timpul prevazut in conditiile speciale. Daca in momentul rascumpararii contractul de asigurare era cu primele achitate la zi, suma de rascumparare se stabileste in raport cu timpul cat s-au platit primele.

Indemnizatia de asigurare se plateste asiguratului, beneficiarului desemnat sau mostenitorilor, dupa caz, daca primele de asigurare sunt achitate la zi ori nu s-a depasit termenul de pasuire. Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca suma asigurata cuvenita beneficiarului.

Asiguratorul nu plateste indemnizatia de asigurare daca evenimentul asigurat a fost produs de operatiuni militare in timp de razboi.

Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, indemnizatia de asigurare se plateste celorlalti beneficiari desemnati sau mostenitori.

Asiguratorul nu plateste indemnizatia de asigurare daca decesul sau invaliditatea permanenta a asiguratului a fost prilejuita de comiterea sau de incercarea de a comite de catre asigurat sau beneficiar, cu intentie, a unor fapte de o deosebita gravitate.

La asigurarile de viata care cuprind riscul de deces din orice cauze, persoanele bolnave nu sunt primite in asigurare. Pentru a preveni incheierea unor asigurari cu persoane bolnave, contractele pentru sume care depasesc anumite plafoane se incheie numai cu avizul favorabil al medicului desemnat de asigurator.

Pentru riscul de deces al asiguratului din boala infectioasa acuta, raspunderea asiguratorului incepe la ora 24 a zilei in care s-a emis polita de asigurare, dar nu mai devreme de 20 de zile de la ora 24 a zilei in care s-a platit anticipatia, daca nu s-a convenit un alt termen.

Pentru riscul de deces din accident al asiguratului, raspunderea asiguratorului incepe dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care s-a achitat anticipatia.

In caz de deces al asiguratului din alte cauze decat accident sau boala infectioasa acuta, asiguratorul are, de regula, urmatoarele raspunderi:

- in primele sase luni de la inceputul asigurarii, asiguratorul restituie primele incasate mai putin cheltuielile suportate;

- in perioada de la sase luni la un an, asiguratorul plateste 50% din suma asigurata, insa cel mult cuantumul stabilit de asigurator;

- in cel de-al doilea an al asigurarii, asiguratorul plateste 75% din suma asigurata, insa cel mult cuantumul stabilit de asigurator; pentru suma ce depaseste acest cuantum, restituie primele incasate, mai putin cheltuielile suportate;

- in celelalte cazuri, asiguratorul plateste intreaga suma asigurata.

In caz de invaliditate permanenta totala din accident, se plateste intreaga suma asigurata. Daca invaliditatea este partiala, se plateste o parte din suma asigurata, corespunzatoare gradului de invaliditate permanenta stabilit.

Plata primei asigurate se face numai daca invaliditatea permanenta sau decesul a fost provocat de un accident produs in perioada de valabilitate a contractului si a aparut in decurs de un an de la data acestuia. In caz de deces sau de invaliditate permanenta, ca urmare a unui efort fizic excesiv si subit, determinat de o cauza de forta majora in timpul productiei, suma asigurata se plateste daca decesul sau invaliditatea permanenta s-a produs imediat.

Asigurarile de viata se incheie in mai multe variante:

  1. Asigurari de viata cu protectie pe termen limitat;
  2. Asigurare mixta de viata si suplimentara pentru riscurile de deces al asiguratului din cauza de boala sau accident;
  3. Asigurare familiala mixta de viata;
  4. Asigurarea medicala pentru calatorii in strainatate;
  5. Asigurare de viata cu acumulare de capital;
  6. Asigurare de viata a persoanelor care contracteaza imprumuturi.

1. Asigurarea de viata cu protectie pe termen limitat

Pot incheia o astfel de asigurare persoanele cuprinse intre limitele de varsta inscrise in contract ( spre exemplu: 16-65 de ani), cu conditia ca la expirarea acestuia asiguratul sa nu depaseasca o anumita varsta (de exemplu: 70 sau 75 de ani). Persoanele care au un grad de invaliditate de peste 50% nu sunt primite in asigurare. Contractul protejeaza asiguratul impotriva riscului de deces. La decesul asiguratului, survenit in perioada de asigurare, beneficiarul asigurarii sau mostenitorul legal incaseaza suma asigurata. Daca la expirarea asigurarii, asiguratul este in viata, aceasta nu incaseaza nimic, asiguratorul fiind exonerat de orice obligatie de plata.

2. Asigurarea mixta de viata si suplimetara pentru riscurile de dees din cauza de boala sau accident

Riscurile de baza pe care le acopera asigurarea sunt: supravietuirea asiguratului la expirarea contractului si decesul acestuia din orice cauza.

Riscurile suplimentare pe care le acopera asigurarea sunt: decesul din accident; invaliditatea permanenta totala sau partiala din accident; invaliditatea temporara din accident; invaliditatea temporara provocata de boala.

Pot incheia o astfel de asigurare persoane cuprinse in anumite varste (16 sau 18 ani si 65 de ani), fara ca la expirarea asigurarii acestea sa depaseasca varsta indicata in contract (de exemplu 75 de ani). Pentru beneficiarul asigurarii nu sunt indicate limite de varsta. Suma asigurata se stabileste de catre asigurat. In functie de cuantumul acesteia, asigurarea va fi cu sau fara examinare medicala. Pentru sumele care depasesc un anumit plafon, asigurarea se incheie numai cu examinarea medicala a potentialului asigurat, efectuata de catre medici agreati de societatea de asigurare.

Prima de asigurare poate sa fie unica sau fractionata.

Suma asigurata se poate plati, la solicitarea asiguratului:

- dintr-o data (forfetar) la decesul acestuia sau la expirarea asigurarii in caz de supravietuire a asiguratului

- sub forma de pensie (renta);

- o parte dintr-o data, iar cealalta parte ca pensie lunara.

3. Asigurarea familiala mixta de viata

Aceasta asigurare poate cuprinde intr-un contract intreaga familie a asiguratului: asiguratul propriu-zis, copiii acestuia de o anumita varsta (ex: 5-18 ani), sotia sau sotul ori parintele acestuia, aflati in intretinerea asiguratului.

4. Asigurarea medicala pentru calatorii in strainatate

Obiectul asigurarii il constituie acoperirea cheltuielilor medicale efectuate ca urmare a imbolnavirii asiguratului in timpul calatoriei intreprinse peste granita sau a unui accident suferit de acesta in strainatate.

In baza contractului incheiat, asiguratorul acopera cheltuielile privind tratamentul medical al asiguratului in perioada sejurului acestuia in strainatate: tratamentul ambulatoriu al pacientului; medicamentele si pansamentele prescrise de medic; investigatiile necesare pentru stabilirea diagnosticului; etc.

5. Asigurarea de viata cu acumulare de capital

Prin aceasta asigurare se urmareste protejarea persoanelor asigurate impotriva unor evenimente care le ameninta viata si integritatea corporala, in conditiile unei fructificari cat mai avantajoase a sumelor economisite de-a lungul anilor, prin mijlocirea unei societati de asigurare.

Aceasta asigurare functioneaza ca o asigurare mixta de viata care acopera atat riscul de deces al asiguratului din cauza de boala, in perioada de valabilitate a contractului , cat si pe cel de supravietuire a acestuia. Completata cu o asigurare suplimentara, asigurarea de viata cu acumulare de capital acopera si riscul de deces al asiguratului ca urmare a unui accident.

Asiguratorul va plati persoanei asigurat, la expirarea contractului, suma asigurata impreuna cu castigurile aferente acumulate astfel:

- achitarea intregii sume dintr-o data;

- achitarea esalonata a acesteia pe o perioada anumita de timp sub forma unei pensii (rente) lunare;

- achitarea unei parti din suma cuvenita la expirarea contractului de asigurare si a celeilalte parti in mod esalonat, luna de luna.

6. Asigurarea persoanelor care contracteaza imprumuturi

Acest tip de asigurare consta in incheierea unui contract de asigurare, de catre beneficiarul imprumutului, prin care acesta cedeaza creditorului sau drepturile ce-i revin de la asigurator in caz de deces, de invaliditate permanenta sau de incapacitate temporara de munca, provocata de un accident survenit in perioada de derulare a contractului de imprumut.

Conditii care trebuiesc indeplinite pentru incheierea unei astfel de asigurari:

- varsta asiguratului sa fie cuprinsa in limitele agreate de asigurator (spre exemplu intre 18 si 60 de ani, dar nu mai mult de 65 de ani la expirarea contractului);

- durata asigurarii pentru care asiguratul datoreaza prime da fie de minimum un an;

- contractul de asigurare sa protejeze asiguratul impotriva riscului de deces ala acestuia din orice cauza, pentru o suma asigurata egala cu valoarea initiala a creditului si a dobanzilor aferente pana la rambursare;

- printr-o asigurare suplimentara, societate de asigurare preia asupra sa si alte riscuri: invaliditate permanenta totala; invaliditate permanenta partiala; acordarea unei indemnizatii zilnice pe o anumita perioada de timp; suportarea cheltuielilor de spitalizare in caz de invaliditate temporara din accident;

- suportarea, in anumite limite, a cheltuielilor aferente refacerii capacitatii de munca a asiguratului accidentat.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1553
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved