Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Asigurarea autovehiculelor pentru avarii si furt

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micAsigurarea autovehiculelor pentru avarii si furt     A. Cine poate sa încheie o asigurare CASCO si ce conditii trebuie sa îndeplineasca autovehiculul?Asiguratorul asigura persoanele fizice si juridice numite asigurati în schimbul platii primelor de catre acestea, pentru pagubele produse, ca urmare a intervenirii riscurilor asigurate, autovehiculelor înmatriculate în România, fata de care acestea au un interes. Autovehiculele trebuie sa aiba în momentul încheierii asigurarii, inspectia tehnica valabila.

 B.Ce autovehicule se pot asigura?

 Se pot asigura autovehicule, vehicule pentru transporturi terestre de bunuri sau persoane, actionate pe principiul motorului, precum si altele, construite si echipate pentru diverse destinatii speciale. Remorcile si semiremorcile se pot asigura separat.

 Asigurarea se încheie numai pentru riscurile prevazute în conditii, cu fransizele, excluderile, extinderile, clauzele speciale prevazute expres în aceasta si în suplimentele de asigurare.

C. Care sunt riscurile asigurate pentru asigurarea autovehiculelor pentru avarii si furt?

 Asiguratorul acorda despagubiri în limita sumei asigurate, asiguratului sau, dupa caz, beneficiarului desemnat, pentru:

1.     pagubele provocate autovehiculului de ciocniri, loviri, rasturnari, zgârieri, caderi (inclusiv cu prilejul transbordarii), caderea unor corpuri pe autovehicul;

2. furtul autovehiculului sau al unor parti componente ori piese ale acestuia, precum si pentru pagubele provocate acestuia ca urmare a furtului sau tentativei de furt;
3.  pagubele produse autovehiculului de incendiu, explozie, afumare, patare, carbonizare sau diverse distrugeri, ca urmare a incendiilor;

 4.   pagubele produse autovehiculului de inundati, uragan, cutremur, prabusire sau alunecare de teren, ploaie torentiala, grindina, trasnet, greutatea stratului de zapada sau gheata, avalansa de zapada, actiunea mecanica a apelor curgatoare sau a obiectelor purtate de ape;
5.   pagubele produse dotarilor suplimentare montate la autovehicul, declarate de asigurat în cererea-chestionar, a caror valoare este inclusa în suma asigurata a autovehiculului, numai daca aceste pagube au rezultat ca urmare a producerii riscurilor asigurate;
6.   pagubele produse ca urmare a riscurilor asigurate partilor componente sau pieselor autovehiculului în timp ce acestea se aflau demontate în vederea efectuarii reparatiei sau întretinerii;
7.   pagubele produse autovehiculului ca urmare a masurilor luate pentru salvarea lui;
8.   cheltuielile efectuate în vederea transportului autovehiculului avariat la atelierul de reparatii care poate efectua reparatia, cel mai apropiat de locul accidentului, sau la locul de adapostire al autovehiculului, daca acesta nu poate fi deplasat prin forta proprie.

D.Care riscuri sunt excluse din asigurare

 Nu sunt cuprinse în asigurare si, deci nu se acorda despagubiri pentru:
   1.   pagubele cauzate autovehiculului de întretinerea necorespunzatoare sau de o utilizare improprie destinatiei acestuia, cele cauzate prin întrebuintare, functionare, uzare ori ca urmare a defectelor de fabricatie ale materialului sau pieselor (inclusiv amplasarea gresita), influentei temperaturii asupra motorului autovehiculului, precum si cele produse motorului, cutiei de viteze;
   2.   pagubele produse anvelopelor ori camerelor prin taiere, întepare, explozie, cu exceptia cazurilor când aceste pagube au rezultat ca urmare a producerii unor riscuri asigurate însusi autovehiculului;
   3.   pagubele produse prin actiunea curentului electric asupra oricaror componente ale instalatiei electrice;

   4.   pagubele produse dotarilor suplimentare montate la autovehicul, daca nu au fost declarate de asigurat în cererea-chestionar si valoarea acestora nu a fost inclusa în suma asigurata a autovehiculului;
   5.   pagubele de orice fel produse autovehiculului ca urmare a patrunderii cu acesta în locuri inundate;

   6.   înlocuirea anumitor piese avariate ale caroseriei autovehiculului asigurat, aflat în perioada de garantie,

   7.   pagubele produse oricarui subansamblu sau parti componente ale autovehiculului prin nerespectarea normelor privind încarcarea  marfii pe timpul transportului;
   8.   pagubele produse pieselor de rezerva, huselor, prelatelor (cu exceptia celor montate la autovehiculele cu coviltir), combustibililor sau oricaror altor bunuri existente în autovehicule;
   9.   pagubele cauzate atât exteriorului cât si interiorului autovehiculului, de actiunea substantelor corozive;

   10.   pagubele produse autovehiculului în timpul sau ca urmare a transportarii, tractarii, acestuia;
   11.   pagubele produse autovehiculului de:

- razboi(declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, greve, tulburari civile, terorism;
- explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;

- poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza;

   12.   pagubele produse autovehiculului, in cazurile in care:
- accidentul a fost produs cu intentie;

- accidentul a fost produs în timpul conducerii autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice, precum si în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau în timpul comiterii altor infractiuni;

 - accidentul a fost produs în timpul cât autorul infractiunii încerca sa se sustraga de la urmarire;
- autovehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil sau o autorizatie de circulatie valabila;
- în momentul accidentului, autovehiculul era condus sau actionat de o persoana fara permis de conducere valabil pentru categoria respectiva de autovehicule, ori dupa ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau retinut în vederea anularii, ori ca urmare a suspendarii dreptului de a conduce.

Prevederile de la ultimele doua alineate nu se aplica daca autovehiculul asigurat era furat.
   13.  furtul sau tentativa de furt, daca la politie nu s-a înregistrat o reclamatie în acest sens, precum si în cazul în care la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte persoane din familia asiguratorului.

14.  cazurile în care asiguratul a încredintat, cu consimtamântul sau, autovehiculul asigurat unei persoane care, refuza sa i-l restituie;

   15.   cazurile în care persoana cuprinsa în asigurare a favorizat producerea riscurilor asigurate sau a diminuat posibilitatea de reducere a urmarilor acestora.

E.Cum se stabilesc sumele asigurate ?

 Autovehiculele se asigura la valoarea reala a acestora la data încheierii sau reînnoirii asigurarii. Valoarea reala a autovehiculului reprezinta valoarea de comercializare din nou la data asigurarii (conform facturilor, cataloagelor sau listelor de preturi), mai putin uzura, stabilita în raport cu vechimea acestuia.

F.Ce reprezinta fransiza si pentru ce riscuri o întâlnim la asigurarea CASCO?

 Fransiza este partea din fiecare dauna (calculata ca procent din suma asigurata) stabilita prin contract, suportata de asigurat. Fransizele sunt dupa cum urmeaza:

Obligatorii pentru:

    1. furtul total al autovehiculului: procent din suma asigurata (exemplu : 20% din suma asigurata);
2. furtul unor parti componente ori piese ale acestuia, precum si pentru pagubele provocate acestuia ca urmare a furtului sau tentativei de furt: procent din suma asigurata (exemplu: 5% din suma asigurata).

Optionale (facultative) pentru avarii totale sau partiale, caz în care asiguratul, în functie de procentul din suma asigurata ales ca fransiza, beneficiaza de o reducere a primei de asigurare.

G.Cum se încheie polita?

 Polita de asigurare se încheie în baza declaratiilor asiguratului din cererea-chestionar, numai dupa efectuarea de catre reprezentantul asiguratorului a inspectiei de risc a autovehiculului (constatarea starii autovehiculului la încheierea asigurarii).

La încheierea politei de asigurare, solicitantul trebuie sa prezinte actele originale ale autovehiculului: certificatul de înmatriculare si cartea de identitate, în cazul autovehiculelor noi, achizitionate direct de la producatorii sau dealerii din România, polita se poate încheia si în baza facturii de cumparare si a autorizatiei provizorii de circulatie.

 Asigurarea se considera încheiata prin emiterea de catre asigurator a politei de asigurare si plata primei de asigurare, respectiv a primei rate de prima, de catre asigurat si este valabila exclusiv pentru autovehiculele si riscurile specificate în polita.

 H.Când începe si când se termina valabilitatea unei polite?

Raspunderea asiguratorului începe la ora 0 a primei zile din perioada de valabilitate înscrisa în polita, dar nu mai devreme de data emiterii politei si platii primei de asigurare de catre asigurat si înceteaza:

- la ora 24 a ultimei zile din perioada de valabilitate;

- la data producerii unei daune totale, prin plata despagubirii de catre asigurator.

  I. Pe ce perioada se poate încheia o polita de asigurare?

 Politele de asigurare se încheie pe ani de asigurare. La cerere, politele se pot încheia si pe perioade subanuale, dar minim pentru 6 luni de asigurare. Pentru autovehiculele comercializate în sistem leasing sau rate, politele de asigurare se pot încheia pe toata durata contractului de leasing..

J. Unde valideaza o polita CASCO?

 Polita de asigurare valideaza pe teritoriul României; acoperirea de riscuri poate fi extinsa, la cererea asiguratului si în afara teritoriului României.

 K.Cum se poate plati prima de asigurare?

 În conditiile în care suma asigurata este stabilita:

    - în lei, ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc în lei;
    - în valuta convertibila (USD, EURO, etc.) ratele de prima de asigurare se stabilesc în valuta convertibila si se platesc în valuta sau, în lei la cursul de schimb al Bancii Nationale a României (BNR) din data platii.

Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru întreaga perioada mentionata în polita, sau în rate.

Neachitarea unei rate de prima pâna la data scadentei sau în perioada stabilita pentru pasuire (acolo unde ea exista) are drept consecinta rezilierea de drept a politei de asigurare. Polita poate fi repusa în vigoare, în baza unui supliment de asigurare.

Polita de asigurare se considera repusa în vigoare începând cu ora 0 a zilei urmatoare zilei în care s-a platit rata de prima restanta si s-a emis suplimentul de asigurare..

 L.Cum se reînnoieste polita CASCO ?

 La asigurarile ce se reînnoiesc pe perioade de câte 1 an, daca reînnoirea se face înainte de expirarea valabilitatii politei existente, se acorda reduceri de prima în procent corespunzator cu numarul anilor anteriori consecutivi de asigurare, calculati la data reînnoirii. Reducerea se acorda numai daca nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri la asigurarea autovehiculelor pentru avarii si furt. În cazul în care nu se respecta termenul prevazut pentru reînnoire, termen stabilit prin contractul de asigurare, polita de asigurare se încheie în aceleasi conditii ca pentru un autovehicul nou intrat in asigurare.

 M.Care sunt obligatiile asiguratului?

 Asiguratul este obligat:

1.     sa întretina autovehiculul asigurat în bune conditii si în conformitate cu dispozitiile legale, în scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;

2.     sa comunice asiguratorului, în termenul stabilit prin contractul de asigurare numarul de înmatriculare sau modificarea acestuia, în vederea emiterii de catre asigurator a suplimentului de asigurare cu precizarea numarului de înmatriculare;

3.     sa ia masuri pentru limitarea pagubelor, în cazul producerii riscului asigurat;

4.     sa comunice politiei sau altor organe de cercetare, precum si asiguratorului orice informatii utile pentru gasirea autovehiculului (în cazul furtului) si sa faca demersurile necesare pentru redobândirea acestuia;

5.     sa avizeze în scris asiguratorul despre pierderea sau furtul cartii de identitate, a certificatului de înmatriculare, a cheilor sau a telecomenzilor autovehiculului, în termenul stabilit prin contract si sa depuna la asigurator dovada de la politie referitoare la acest lucru;

6.     sa înstiinteze imediat politia, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare în cazul producerii unui risc asigurat si sa solicite acte de constatare cu privire la cauzele si împrejurarile producerii acestuia;

7.     sa nu renunte la pretentii fata de cel vinovat de producerea riscului asigurat;

8.     sa conserve dreptul de regres al asiguratorului împotriva celor vinovati de producerea daunelor;

9.     sa avizeze în scris asiguratorul despre producerea riscului asigurat, în termenul stabilit prin contract;

10.  sa permita asiguratorului sa faca investigatii referitoare la cauza, împrejurarile si marimea pagubei;

11.  sa pastreze intacte partile afectate si sa le depuna la dispozitia reprezentantilor asiguratorului pentru constatare.N.Cum se face constatarea, evaluarea pagubelor si plata despagubirilor?

Constatarea si evaluarea pagubelor prouse pe teritoriul României se face de catre reprezentantii asiguratorului împreuna cu asiguratul ori reprezentantii acestuia. În afara teritoriului României, constatarea si evaluarea pagubelor se efectueaza prin corespondenta asiguratorului din tara în care s-a produs riscul asigurat, mentionati în lista societatilor corespondente din strainatate, care face parte integranta din polita de asigurare.

Evaluarea pagubelor si plata despagubirilor se face în baza procesului verbal de constatare, întocmit de catre reprezentantul asiguratorului, prin examinarea autovehiculului, precum si a documentatiei complete solicitate de asigurator, privind cauzele si împrejurarile în care s-a produs riscul asigurat.

În cazurile în care, cu ocazia efectuarii lucrarilor de reparatie, se constata si alte pagube, produse ca urmare a riscului asigurat, ce nu au putut fi constatate initial, reconstatarea se va face numai la cererea scrisa a asiguratului, în lipsa reconstatarii, se vor despagubi numai daunele consemnate în procesul verbal de constatare.

Despagubirea nu poate depasi suma la care s-a facut asigurarea, nici cuantumul pagubei si nici valoarea reala a autovehiculului la data producerii riscului asigurat. În cazul pagubelor produse aparaturii montata suplimentar pe autovehicul, despagubirea se acorda în limita valorii acestei aparaturi, înscrisa în cererea-chestionar completata la încheierea asigurarii sau într-un supliment de asigurare.

La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia în considerare numai înlocuirea partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, chiar daca, cu prilejul reparatiei a fost înlocuit întregul ansamblu sau subansamblu (de exemplu, în cazul avarierii cutiei de viteze, prin spargerea carcasei, se ia în considerare numai înlocuirea acesteia si nu a întregii cutii de viteze). Prin parti componente sau piese care se considera necesar a fi înlocuite se înteleg numai acelea a caror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibila din punct de vedere tehnic, datorita gradului de avariere a acestora ori, cu toate ca repararea este posibila, costul reparatiei depaseste valoarea din nou a partii componente sau a piesei respective, la data producerii riscului asigurat.

Se accepta revopsirea integrala a caroseriei numai atunci când partile avariate ale acesteia, în unul si acelasi risc, reprezinta mai mult de 50% din totalul suprafetei exterioare a caroseriei, în celelalte situatii se acorda numai revopsirea partilor avariate constatate în procesul verbal de constatare.

Daca asiguratul a efectuat unele operatiuni suplimentare sau înlocuiri fata de avariile constatate si mentionate în procesul verbal, costurile acestora vor fi suportate de asigurat.

În cazul avariilor autovehiculului, despagubirile se acorda într-un termen stabilit prin contract (de exemplu 15 zile lucratoare, de la data când asiguratul a depus la asigurator toate documentele solicitate de acesta).

Despagubirile se platesc astfel: în lei sau în valuta, în cazul daunelor partiale, când au fost efectuate reparatii în strainatate(cu acordul asiguratorului) ori în cazul daunelor totale, daca asigurarea a fost încheiata în valuta, iar primele/ratele de prima de asigurare au fost platite în valuta.

În cazul procurarii direct de catre asigurat, din strainatate, a unor parti componente sau piese necesare pentru înlocuirea celor avariate, cuantumul despagubirii acestora este egal cu:

a. contravaloarea facturii de cumparare, exprimata în valuta convertibila, inclusiv cheltuielile de transport si taxele vamale dovedite cu acte, minus taxa pe valoarea adaugata (TVA-ul extern), fara a depasi preturile unitare de la reprezentanta din România, daca asigurarea a fost încheiata în valuta, iar primele/ratele de prima de asigurare au fost platite în valuta;
b. contravaloarea în lei a facturii de cumparare, exprimata în valuta convertibila, inclusiv cheltuielile de transport si taxele vamale dovedite cu acte, minus taxa pe valoarea adaugata (TVA-ul extern), prin aplicarea cursului de schimb BNR de la data facturarii, fara a depasi preturile unitare de la reprezentanta din România, indiferent de valuta în care a fost stabilita suma asigurata, daca primele/ratele de prima de asigurare au fost platite în lei.

La cererea scrisa a asiguratului reparatia se poate face si în regie proprie

La cererea asiguratului, asiguratorul poate sa acorde un avans pentru despagubiri, stabilit pe baza unui deviz antecalcul.

Dupa fiecare dauna platita, suma asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire, asiguratul fiind obligat sa plateasca prima pentru reîntregirea sumei asigurate, în caz contrar pentru urmatoarele daune, despagubirile se vor reduce corespunzator raportului dintre suma asigurata ramasa dupa plata despagubirii si suma asigurata înscrisa în polita.
ConcluziiAsigurarile ocupa, în momentul de fata, un loc important în economia societatii românesti. Persoanele fizice si juridice au nevoie de protectie pentru a-si apara bunurile împotriva riscurilor ce pot aparea pe parcursul unei anumite perioade de timp.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice si juridice, societatile de asigurari pun la dispozitia acestora o gama larga de servicii care le aduc siguranta în ceea ce priveste integritatea bunurilor asigurate.

În lucrarea de fata, am analizat fiecare element al asigurarilor, considerând ca toate elementele asigurarii sunt deosebit de importante si trebuie cunoscute si am realizat un studio amanuntit asupra asigurarilor autovehiculelor împotriva avariilor si a furtului.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 263
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved