Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Cadrul legislative al asigurarilor.Legislatia asigurarilor in Romania.

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micCadrul legislative al asigurarilor.Legislatia asigurarilor in Romania.

In etapa 1871-1948 s-au infiintat diferite tipuri de societati de asidurare cu forme variate de proprietate si metode de conducere formandu-se o piata concurentiala bine reglementata.Din 1952 pana in 1989 in Romania a existat o singura societate de asigurare cu capital de stat-ADAS.

Pana in 2000 cadrul legislativ in domeniul asigurarilor era reprezentat de:

- legea 47/1991 privind constituirea ,organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor;

-legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile;

-HG 574/1991 privind atributiile de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare.

Incepand cu mai 2000,legea asigurarilor este -legea 32/2000 care abroga legea 47/1991 si HG 1259/1996.

Supravegherea respectarii dispozitiilor legii se face de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor,autoritate administrative care are in principal urmatoarele atributii:

-elaborarea sau avizarea proiectelor de acte normative si avizarea actelor administrative individuale care au legatura cu activitatea de asigurari;

-supravegherea situatiei financiare a asigurarilor in vederea protejarii intereselor asiguratilor sau a potentialilor asigurati,putand efectua controale asupra activelor asiguratorilor saubrokerilor de asigurare;

-luarea masurilor necesare pentru ca activitatea de asigurare sa fie gestionata cu respectarea normelor prudentiale specifice;

-participarea ca membru la asociatiile internationale al autoritatilor de supraveghere in asigurari si reprezentarea Romaniei la conferinte si intalniri internationale referitoare la supravegherea asigurarilor;

-aprobarea transferului de portofoliu;

-indeplinirea altor atributii prevazute de lege;

-poate solicita prezentarea de informatii si documente referitoare la activitate de asigurare de la orice alta persoana care are legatura cu activitatea acestora;

-participa la elaborarea planului de conturi,a normelor si reglementarilor contabile pentru societatile de asigurari.

-comisia este obligate sa prezinte Parlamentului in termen de 6 luni de la expirarea fiecarui exercitiu financiar,un raport asupra pietei asigurarilor din Romania si o informare privind activitatea desfasurata sis a publice un raport informativ annual asupra pietelor de asigurare,institutiilor si organismelor acesteia;

-comisia de supraveghere emite norme prudentiale cu privire la organizarea si autorizarea societatilor de asigurare si a brokerilor,cu privire la rezervele tehnice minimale pentru activitatile de asigurari.

Rezervele tehnice minimale pe care asiguratorii sunt obligate sa le constituie sis a le mentina sunt:

-rezerva de prime;

-rezerva de daune;

-rezerva de daune neavizate;

-rezerva de catastrofe;

-rezerva pentru riscuri neexpirate;

-rezerva de egalizare.

Categoriile de active admise sa reprezinte reserve tehnice ale asiguratorului sunt:

-titluri de stat;

-terenuri si constructii;

-conturi curente de la banci si depozite;

-fonduri de investitii;

-valori mobiliare.

Reglementari in domeniul asigurarilor la nivel international.

legea privind contractul de asigurare din 1930 care a impus ca principiu imperative protejarea asiguratilor si a tertilor;

-codificarea asigurarilor;mai prcis codificarea textelor legislative privind asigurarile si codificarea textelor reglementate privind asigurarile.Ambele codificari au fost valabile in conditiile economiei planificate.

Legislatia ce guverneaza contractile de asigurare in UE urmareste intensificarea preocuparii de internationalizare a activitatii de asigurare-reasigurare si preocuparea pentru crearea unei piete unice a asigurarilor.

Pentru a obtine o comunicare eficienta intre organismele de supraveghere din domeniul asigurarilor din fiecare tara s-au infiintat o serie de institutii:

-grupul de supraveghere al asiguratorilor europeni care se intruneste de 2 ori pe an;

-comitetul asigurator-este format din reprezentanti ai autoritatilor de supraveghere din statele member ale UE si se intruneste de 3 ori pe an la Bruxelles.

Acest comitet are urmatoarele atributii principale:

-sa organizeze un for superior de supraveghere pentru rezolvarea problemelor legate de sectorul asigurarilor,for aflat in slujba Comisiei europene;

-sa ia decizii in problemele legate de domeniul asigurarilor pe baza propunerilor comisiei europene;

-sa aduca amendamente la adirectiva 3 pentru asigurari de viata si non-viata;

-sa faca propuneri pentru luarea unor masuri impotriva asiguratorilor din terte tari,ca urmare a aplicarii asa numitelor clause de reciprocitate;

Clauzele cheie de legislatie din UE sunt:

-clauze privind autorizarea si supravegherea companiilor de asigurari;

-clauze privind legea aplicabila contractelor de asigurari;

-clauze privind deschiderea de reprezentante de catre societatile de asigurare;

-clauze referitoare la previzioane si reserve tehnice;

-clauze pivind bunastarea

Aceaste din urma clause presupun aducerea la cunostiinta a autoritatii de supraveghere,a conditiilor de asigurare inainte de demararea activitatii effective ;aplicarea unor coeficienti pentru reducerea sau cresterea primelor pentru raspunderea civila;

-folosirea obligatory si neconditionata a unei limbi pentru redactarea contractului de asigurare;

-mentinerea unui nivel minim al dobanzii acordate asiguratilor pentru asigurarile de viata;

-inserarea obligatory in condintiile de asigurare a unor clause standard.

Metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale

-Rezervele tehnice vor fi evidentiate de contabil, distinct , pe fiecare tip in parte.Stabilirea acestor rezerve trebuie sa permita asiguratorului in orice moment sa-si onoreze angajamentele din contractele de asigurare.In cazul anularii ,rezilierii ,denuntarii sau incetarii valabilitatii unui contract de asigurare ,asiguratorul va efectua operatiunile contabile de eliberare a rezervelor tehnice aferente contractelor respective.

Rezerva de prime

Se calculeaza lunar prin insumarea cotelor -parti din primele nete subscrise aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare , astfel incat diferenta dintre volumul primelor nete subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primle nete allocate partii din riscurile expirate la data calcularii.

Rezerva de daune

Se creaza si se actualizeaza lunar in baza estimarilor pentru avizarile de daune primite de asigurator , astfel incat fondul creeat sa fie sufficient pentru acoperirea platii acestor daune.Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si in curs de lichidare si se calculeaza pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi effectuate in viitor pentru lichidarea acestor daune.

Rezerva de daune neavizate

Se calculeaza si se ajusteaza cel putin la incheierea exercitiului financiar daca reglementarile asiguratorului nu prevad altfel;in baza estimarilor acestuia a datelor statistice sau a calculelor ACTUARIALE pentru daunele intamplate dar neavizate.

Rezerva pentru riscuri neexpirate

Se calculeaza pe baza neestimarii calculelor ce vor aparea dupa inchiderea exercitiului financiar ; in cazul in care se constata ca daunele estimate in viitor depasesc rezervele de prime constituite de un anumit tip de contract de asigurare si drept urmare in perioadele viitoare rezerva de prima nu va fi suficienta pentru acoperirea daunelor.

Rezerva de egalizare

Se consituie in anii cu rezultate tehnice favorabile si are ca scop dispersia in anii urmatori a rezultatelor favorabile din anul curent .

Rezerva de catastrofa

Se creaza prin aplicarea lunara a unui procent de minim 5% asupra volumului de prime brute subscrise aferente contractelor care acopera riscuri de catastrofe pana cand fondul de rezerva atinge cel putin nivelul retinerii proprii sau 10% din acumularea raspunderilor asumate prin contracte ce acopera riscuri catastrofale.Acest tip de rezerva este destinat exclusiv acoperirii daunelor din catastrofe naturale.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2787
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved