Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Categorii de pensii din sistemul publiuc

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micCategorii de pensii din sistemul publiuc

A. Pensia pentru limita de varsta. Pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public.Varsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin cresterea varstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati.

Stagiul minim de cotizare atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru barbati.

Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei si de la 30 de ani pentru barbati.

Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partial, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

In situatia asiguratilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a calitatii de membru cooperator, dupa caz, in vederea pensionarii, decat dupa primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.

Asiguratii care si-au desfasurat activitatea, total sau partial, in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare.

Varstele de pensionare reduse, nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 55 de ani pentru barbati.

Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locurile de munca in conditii speciale si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in aceste conditii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta incepand cu varsta de 45 de ani.

Asiguratii care si-au desfasurat activitati aviatice civile precum si activitati artistice si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare cu 15 ani.

Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in domeniul cercetare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani in zona II de expunere la radiatii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta.

F

Conditii dificile de cotizare

 
Asiguratii care au realizat in conditii speciale de munca un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea proportionala a varstelor standard de pensionare, in conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare.

Asiguratii care au realizat stagii de cotizare atat in conditii deosebite, cat si in conditii speciale de munca beneficiaza, cumulativ, de reducerea varstelor standard de pensionare, corespunzatoare fiecarei situatii, fara ca aceasta reducere sa depaseasca 12 ani.

Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, in functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a varstelor standard de pensionare astfel: cu 15 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav; cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat; cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.

Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

Beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare in strainatate dupa data de 23 august si/sau de prizonierat asiguratii cu stagiul complet de cotizare, carora li s-au stabilit drepturi privind vechimea in munca in conditiile prevazute in Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare.

Asiguratii care au realizat stagii de cotizare in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: in conditii de munca speciale, in conditii de munca deosebite, precum si in conditii prevazute de legi speciale, beneficiaza cumulativ de reducerea varstei standard de pensionare.

Asiguratii care au realizat stagii de cotizare in conditii normale de munca, precum si in conditii prevazute de legi speciale beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare pana la 50 de ani pentru femei, respectiv pana la 55 de ani pentru barbati.

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare si care au nascut cel putin 3 copii si i-au crescut pana la varsta de 10 ani beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare dupa cum urmeaza: cu un an - pentru 3 copii; cu doi ani pentru 4 sau mai multi copii.

F

Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare.

 
Reducerea varstei prevazute mai sus nu poate fi cumulata cu o alta reducere prevazuta de prezenta lege sau de legile speciale. Varsta de pensionare redusa conform legii nu poate fi mai mica de 55 de ani.

B. Pensia anticipata. Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru deschiderea dreptului la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se au in vedere perioadele asimilate prevazute la articolul 38, alin. 1, litera b si c, din Legea nr. 19/2000, si nici perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.

Acestea nu se folosesc nici la determinarea punctajului mediu anual utilizat la calculul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partial. In cazul in care beneficiarul unei pensii anticipate, avand plata pensiei suspendata, contribuie o anumita perioada la sistemul public de pensii, stagiul de cotizare realizat in aceasta perioada va putea fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limita de varsta.

Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare.

Pensia anticipata devine pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei standard de pensionare.

C. Pensia anticipata partiala. Asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare.

Asiguratii care au desfasurat activitati in conditii deosebite sau in conditii speciale de munca, dar care nu se pot pensiona cu reducerea varstei de pensionare pe aceasta baza, pot beneficia de pensie anticipata partiala. In aceste cazuri reducerea varstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.

F

Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca

  La implinirea varstelor standard de pensionare, prevazute de prezenta lege, pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de varsta, prin eliminarea diminuarii prevazute mai sus si adaugarea eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.

D. Pensia de invaliditate. Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza: accidentelor de munca, conform legii; bolilor profesionale si tuberculozei; bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

Beneficiaza de pensie de invaliditate, in conditiile de mai sus si asiguratii care satisfac obligatii militare ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.

Au dreptul la pensie de invaliditate si elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.

Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul si la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea in munca, pe timpul cat dureaza invaliditatea, stabilita in aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca.

F

Incadrarea in gradeleI, II, III de invaliditate

 
In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este: de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie, sau de orientare spatiala, invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane; de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane; de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.

Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Sanatatii, la propunerea CNPAS, care va fi adoptata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie, emisa de medicul specializat in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, denumit medic expert al asigurarilor sociale in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, insotita de documentatia necesara.

Impotriva deciziei emise in conditiile mai sus mentionate se poate face contestatie la casa teritoriala de pensii, in termen de 30 de zile de la comunicare.

La solutionarea contestatiei casa teritoriala de pensii poate consulta Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca.

Termenul de rezolvare a contestatiei este de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.

Decizia casei teritoriale de pensii, data in solutionarea contestatiei, poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Decizia de incadrare sau neincadrare intr-un grad de invaliditate, necontestata in termen, este definitiva.

Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate, daca indeplinesc stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta.

Beneficiaza de pensie de invaliditate si asiguratii care, pana la data ivirii invaliditatii, au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar.

Asiguratii care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, in functie de gradul handicapului, beneficiaza de pensie de invaliditate, daca au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, in raport cu varsta avuta la data expertizarii.

Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele care la data ivirii invaliditatii nu mai au calitatea de asigurat, dar indeplinesc conditiile prevazute mai sus.

F

Pensia de invaliditate

 
In cazul in care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale, a tuberculozei, precum si in situatia in care invaliditatea s-a ivit in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare (a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat), asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.

La stabilirea pensiei de invaliditate asiguratilor li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv pana in momentul incadrarii intr-un grad de invaliditate.

In cazul asiguratilor care au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, stagiul potential se determina ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar.

Stagiul potential nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut sa il realizeze de la data ivirii invaliditatii pana la implinirea varstei la care, in conditiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limita de varsta.

Asiguratilor care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de lege si stagiile de cotizare realizate efectiv.

In cazul elevilor, ucenicilor si studentilor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale, stagiul potential luat in calcul la stabilirea pensiei de invaliditate il constituie stagiul complet de cotizare, conform prezentei legi.

Pensionarii incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.

Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.

In timpul executiei bugetare cuantumul indemnizatiei pentru insotitor se reactualizeaza prin hotarare a Guvernului.

Suma fixa pentru ingrijire, acordata in baza legislatiei anterioare, devine, la data de 1 aprilie 2001, indemnizatie pentru insotitor in intelesul legii.

Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, in functie de afectiune, la intervale de 6-12 luni, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.

F

  Dupa fiecare revizuire medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o noua decizie prin care se stabileste, dupa caz: mentinerea in acelasi grad de invaliditate; incadrarea in alt grad de invaliditate; incetarea calitatii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobandirii capacitatii de munca.

Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia de revizuire medicala.

Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala.

Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat.

Decizia emisa dupa revizuirea medicala se supune aceleiasi proceduri de contestare si solutionare.

Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care: prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca; au indeplinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta; au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

Pensionarii de invaliditate sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia de incadrare in grad de invaliditate, in vederea reintegrarii socio-profesionale in aceeasi munca sau in alta.

F

Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor

 
Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevazute mai sus atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii. Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii.

La implinirea varstei standard sau a varstei standard reduse conform legii pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii.

Indemnizatia pentru insotitor se mentine indiferent de pensia pentru care se opteaza.

E. Pensia de urmas. Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmas: pana la varsta de 16 ani; daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani; pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute mai sus.

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0. 5% pentru fiecare luna, respectiv 6.0% pentru fiecare an de casatorie in minus.

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an.

Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut. Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile prevazute mai sus beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.

Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut.

Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din: pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat; pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta si era in plata cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipata, pensie anticipata partial sau ar fi avut dreptul, in conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensii; pensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul in conditiile legii sustinatorul decedat, daca aceasta este mai avantajoasa decat pensia pentru limita de varsta.

Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din pensia sustinatorului, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel: pentru un singur urmas - 50%; pentru 2 urmasi - 75%; pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.

Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea procentelor de mai sus, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, asupra cuantumului pensiei de serviciu.

Partea din pensia de urmas, care depaseste nivelul pensiei de urmas calculate din pensia pentru limita de varsta cuvenita titularului din sistemul public, se suporta din bugetul de stat.

Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta insumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte. In cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza.

Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Beneficiarii pensiei de urmas: (copii - pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit pana la varsta de 16 ani sau daca copilul isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, sotul supravietuitor, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an), sunt expertizati, supusi revizuirii medicale si au obligatia de a urma programele recuperatorii conform acelorasi reglementari prevazute pentru pensia de invaliditate.

F

In sistemul public cuantumul pensiei la data inscrierii la pensie se determina prin punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie din luna iesirii la pensie.

 Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1680
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved