Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE - AL SC EUROBROKERS GROUP - BROKER DE ASIGURARE SA

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micREGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONAREAL SC EUROBROKERS GROUP - BROKER DE ASIGURARE SA

Prezentul Regulament de Organizare si Functionare (R.O.F.) reglementeaza organizarea si functionarea activitatii in cadrul SC EUROBROKERS GROUP - BROKER DE ASIGURARE SA (EUROBROKERS).

Acest regulament se aplica angajatilor EUROBROKERS, asistentilor in brokeraj, si actionarilor implicati in activitatea de colaborare care sunt parte intr-unul din contractele specifice incheiate cu EUROBROKERS.

CAPITOLUL I.    PREZENTARE

La inceputul activitatii EUROBROKERS a protejat la OSIM sigla, portofoliul si modul de evaluare in EURO.

Productia realizata de fiecare asistent in brokeraj, personal si de grup se raporteaza si se evidentiaza in EURO (PUNCTE).

Evaluarea contractelor in EURO (PUNCTE) va permite fiecarui asistent in brokeraj sa-si cunoasca permanent valoarea activiatii sale la un moment dat (lunar, anual, etc.)

Numele companiei, EUROBROKERS este legat de activitatea noastra de baza si defineste aceasta activitate astfel:

EURO (PUNCTUL) este unitatea in care se masoara portofoliul realizat de asistentul in brokeraj.

BROKER devine persoana care doreste sa colaboreze cu EUROBROKERS, a participat la un curs de initiere, a fost acceptata si a semnat un contract specific activitatii sale.

PORTOFOLIUL (cariera) pe care il promovam pentru asistentul in brokeraj, are 7 nivele (stele) de promovare, este stimulativ, bazat pe bonusuri, distinctii, concursuri, ceea ce creeaza o adevarata competitie in cadrul grupelor de brokeri.

CAPITOLUL II OBIECTIVELE COMPANIEI

Principalele obiective ale companiei EUROBROKERS sunt:

realizarea unei afaceri serioase, stabile, puternice, de lunga durata;

reprezentarea la nivel national;

consilierea cu un inalt profesionalism a clientilor;

permanenta pregatire profesionala a asistentilor in brokeraj;

diversificarea activitatii pentru a oferi servicii financiare complexe clientilor nostri.

Filozofia EUROBROKERS este fundamentata pe principiul valorii, al stimularii financiare si profesionale.

Aceste principii sunt de natura sa aduca multumire clientilor si asistentilor in brokeraj, venituri constant mari si o pregatire profesionala continua.

Pe parcursul desfasurarii activitatii sale de colaborare cu EUROBROKERS, asistentul in brokeraj trebuie sa respecte cu strictete 7 reguli de baza :

PUNCTUALITATE

RESPECT

ELEGANTA

CINSTE SI CORECTITUDINE

INDEPENDENTA

SINCERITATE

ATITUDINE POZITIVA

CAPITOLUL III CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Documentele de asigurare si plata preluate de la asiguratori se vor afla numai in gestiunea Reprezentantului local mandatat de EUROBROKERS, care raspunde conform legislatiei in materie.

Toate documentele vor fi eliberate numai catre asistentii in brokeraj, care trebuie sa le preia personal.

Raspunderea cu privire la gestiunea acestor documente se transfera catre asistentii in brokeraj in momentul ridicarii lor de la EUROBROKERS.

Toate politele emise si incasate se predau in termen de 24 de ore, pe baza de borderou la asigurator, iar in copie borderou si polita la Reprezentantul local.

Asistentii in brokeraj au obligatia de a tine in mod distinct evidenta documentelor, primelor si a intregii activitati desfasurate pe baza contractului de comision.

Asistentii in brokeraj au obligatia ca la solicitarea EUROBROKERS sa restituie Reprezentantului local, la sediul EUROBROKERS toate documentele de asigurare aflate la el, indiferent daca au fost emise sau nu.

Orice intarziere in depunerea documentelor de asigurare care au fost emise sau anulate, va fi penalizata conform Contractului de comision.

Borderourile centralizatoare nedepuse la reprezentantul local pana pe data de 5 ale lunii pentru luna de productie precedenta nu vor fi comisionate in luna curenta.

CAPITOLUL IV. DEFINITII SI CONCEPTE

ASISTENT IN BROKERAJ

Este persoana fizica sau juridica care a incheiat cu EUROBROKERS un Contract de Comision specific activitatii sale.

2. EVALUAREA PRODUCTIEI :

Evaluarea productiei se face lunar, in baza borderourilor predate in termenul stabilit.

Luna de productie reprezinta perioada de productie care se ia in calcul pentru determinarea comisionului lunar (01-31 ale lunii). Productia lunara reprezinta numarul total de EURO (PUNCTE) corespunzator tuturor programelor financiare intermediate de asistentul in brokeraj intr-o luna de productie. In evaluarea productiei se iau in calcul programele financiare efectiv incasate raportate la factor.

3. PORTOFOLIUL EUROBROKERS:

Este sistemul ierarhic de comisionare in cadrul EUROBROKERS care defineste relatiile de coordonare, colaborare si subordonare dintre asistentii in brokeraj.

4. GRUP:

Grupul reprezinta totalitatea brokerilor directi si indirecti cu care colaboreaza la un moment dat BROKERUL coordonator

5. BROKER DIRECT :

Este brokerul direct subordonat in cadrul GRUPULUI.

6. BROKER INDIRECT:

Este brokerul indirect subordonat prin intermediul brokerilor directi.

7. SEMINAR DE INITIERE:

Reprezinta instruirea care se desfasoara pe parcursul a 2 zile si la care un solicitant trebuie sa participe.

8. CURS DE CONDUCERE:

Reprezinta instruirea care se desfasoara pe parcursul mai multor zile si la care brokerul trebuie sa participe.

9. PORTOFOLIUL PROPRIU:

Reprezinta portofoliul corespunzator programelor financiare si a politelor de asigurare intermediate direct de asistentul in brokeraj.

10. PORTOFOLIUL DE GRUP:

Reprezinta portofoliul corespunzator programelor financiare si a politelor de asigurare intermediate de intregul grup al unui BROKER.

11. PORTOFOLIUL TOTAL:

Reprezinta suma portofoliului propriu si de grup.

12. PORTOFOLIU CURENT:

Reprezinta portofoliul corespunzator programelor financiare si a politelor de asigurare incheiate in luna de productie curenta.

13. PORTOFOLIUL RESPINS:

Reprezinta portofoliul corespunzator programelor financiare respinse de ASIGURATOR.

Clauza: Pentru minim 2 cereri de asigurare respinse de catre ASIGURATOR, intr-un an, asistentului in brokeraj i se va corecta portofoliul corespunzator cu valoarea cererilor respinse.

14. PORTOFOLIUL STORNAT:

Reprezinta portofoliul corespunzator contractelor de asigurare stornate de ASIGURATOR.

15. PORTOFOLIUL COMISIONAT:

Reprezinta portofoliul acceptat si comisionat intr-o luna de productie de catre ASIGURATOR.

16. PORTOFOLIU NET:

Reprezinta portofoliul rezultat din diferenta dintre unitatile portofoliului comisionat si portofoliul respins (daca este cazul).

17. COMISION DE CONTINUARE:

Este acel comision la care are dreptul asistentul in brokeraj pentru contractele de asigurare mai vechi de un an; acest comision se stabileste in functie de durata asigurarii si se regaseste in Anexa 1.1.

18. STORNARE :

Reprezinta efectul rezilierii contractului de asigurare pentru care nu s-au efectuat toate platile corespunzatoare conform R.O.F. si pentru care s-a primit deja comision.

19. COTA DE STORNARE :

Diferenta dintre portofoliul provenit din cererile de asigurare acceptate si portofoliul provenit din contractele stornate se raporteaza la portofoliul total si reprezinta baza pentru calcularea cotei de stornare.

20. COMISION RETINUT

Este acel comision care dintr-un motiv intemeiat nu a fost platit.

21. CLIENTII:

Clientii sunt toate persoanele fizice si juridice pentru care asistentul in brokeraj a intermediat programe financiare.

22. DECONT :

Este inscrisul pe care asistentul in brokeraj productiv il primeste lunar de la EUROBROKERS si pe care este evidentiata in mod explicit situatia programelor financiare intermediate si a portofoliului.

23. CERERE DE ASIGURARE :

Este documentul oficial care sta la baza incheierii unui contract de asigurare intre Client si Asigurator.

24. ASIGURATOR :

Societatea de asigurare ale carei produse sunt intermediate prin EUROBROKERS.

25. CONTRACT DE ASIGURARE :

Este acel contract care se incheie intre Client si Asigurator, pe baza cererii de asigurare incheiate clientului de catre asistentul in brokeraj, si care stipuleaza toate conditiile in care Asiguratorul ofera Clientului protectie in cazul evenimentului asigurat.

CAPITOLUL V. PORTOFOLIUL EUROBROKERS

Portofoliul EUROBROKERS reprezinta valoarea tuturor contractelor, programelor financiare intermediate de asistentul in brokeraj din momentul in care a inceput activitatea sa pana in momentul evaluarii productiei sale. Valoarea se masoara in EURO (PUNCTE).

Portofoliul cuprinde urmatoarele categorii de comisionare :

NIVEL    PERSONAL GRUP COMISION

1.REPREZENTANT 1.000 EURO 1.000 EURO 20,0%

2.BROKER JUNIOR 1.500 EURO 1.001 - 5.000 EURO 29,0%

3.BROKER PRINCIPAL 2.000 EURO 5.001 - 20.000 EURO 42,1%

4.BROKER SENIOR I 2.500 EURO 20.001 - 70.000 EURO 48,4%

5.BROKER SENIOR II 3.000 EURO 70.001 - 150.000 EURO 53,5%

6.BROKER ZONAL I 3.500 EURO 150.001 - 300.000 EURO 57,8%

7.BROKER ZONAL II 4.000 EURO 300.001 - 500.000 EURO 61,5%

8.BROKER REGIONAL I 4.500 EURO 500.001 - 750.000 EURO 64,7%

9.BROKER REGIONAL II 5.000 EURO 750.001 - 1.100.000 EURO 67,5%

10.BROKER GENERAL 5.000 EURO 1.100.000 - 1.500.000 EURO 70,0%

In momentul in care BROKERUL GENERAL are 1.500.000 EURO si promoveaza un GRUP care atinge nivelul de BROKER GENERAL, el primeste ca drept de autor 1% din ceea ce realizeaza GRUPUL RESPECTIV.

Aceste comisioane reprezinta valoarea procentuala din comisionul primit de la partenerii EUROBROKERS (Anexa 2).

CAPITOLUL VI MODUL DE DECONTARE SI PROMOVARE

  1. Calculul Portofoliului:

Prima neta Comision

Numarul de EURO = ; pentru programele Financiare numarul de EURO

Factor Factor

Factorii se actualizeaza periodic prin decizia Consiliului de Administratie, in functie de cursul LEU/EURO (Anexa 2).

  1. Conditii de promovare:

Pentru promovarea de la nivelul de REPREZENTANT la nivelul de BROKER GENERAL in afara de realizarea numarului de EURO in portofoliul personal si de grup, mai exista si alte criterii de evaluare a activitatii fiecarui broker ( Anexa 3).

Realizarea acestor criterii duce la promovarea asistentului in brokeraj in cadrul PORTOFOLIULUI EUROBROKERS.

Criteriile de promovare sunt diferite pentru fiecare nivel din cadrul portofoliului si se refera la calitatea activitatii de intermediere a programelor financiare, calitate care este evidentiata si de nivelul cotei de stornare ( Anexa 3).

Conditiile de avansare trebuie indeplinite cumulativ.

Activitatea de consultanta acordata clientilor post vanzare sa fie de inalta calitate profesionala.

Permanenta perfectionare, organizarea grupelor directe si indirecte, realizarea schimbului de informatii dintre grupe si conducerea EUROBROKERS reprezinta criterii importante pentru promovare.

Promovarea in nivelul urmator de portofoliu este posibila cand sunt intrunite toate conditiile mentionate mai sus.

  1. Distinctii EUROBROKERS

In functie de productie si eficienta BROKERUL are dreptul la o serie de distinctii; conditiile pentru acordarea acestora sunt determinate de calificarea pe nivelul specificat:

2. BROKER JUNIOR Insigna+ port card

3. BROKER PRINCIPAL Set scris(stilou +pix)

4.1. BROKER SENIOR 1 Geanta

4.2. BROKER SENIOR 2 Insigna de aur

5.1. BROKER ZONAL 1 Telefon mobil+10 actiuni

5.2. BROKER ZONAL 2 Brosa de aur

6.1. BROKER REGIONAL 1 Laptop+15actiuni

6.2. BROKER REGIONAL 2 Set scris de aur

7. BROKER GENERAL Ceas aur+25 actiuni

Distinctiile se acorda asistentilor in brokeraj care au parcurs toate etapele de promovare in cariera EUROBROKERS.

OBSERVATII:

a)      oricare din aceste distinctii pot fi obtinute doar o singura data

b)      nu este posibila acordarea in bani a contravalorii distinctiilor

c)      actiunile acordate ca distinctie nu sunt transmisibile; vanzarea acestora se poate face doar catre actionarii EUROBROKERS.

  1. Dreptul BROKERULUI de a deveni actionar.

A.    La obtinerea nivelului de BROKER ZONAL brokerul primeste 10 (zece) actiuni EUROBROKERS.

B.     La obtinerea nivelului de BROKER REGIONAL brokerul primeste 15 (cincisprezece) actiuni EUROBROKERS.

C.     La obtinerea nivelului de BROKER GENERAL brokerul primeste 25 (douazecisicinci) actiuni EUROBROKERS.

  1. Bonusuri

EUROBROKERS ofera BROKERILOR care au rezultate deosebite in activitate o serie de premii speciale (bonusuri) dupa cum urmeaza:

ASIGURARI DE VIATA: AIG Life

(individuale, cu acumulare de capital)

Prime incasate    Bonus

5.000 RON 200 RON

PRODUCTIE LUNARA PERSONALA (ALTE ASIGURARI)

2.500 EURO 50 EURO

3.000 EURO 60 EURO

3.500 EURO 70 EURO

4.000 EURO 80 EURO

4.500 EURO 90 EURO

5.000 EURO 100 EURO

NOTA:

La dublarea productiei bonusul se dubleaza.

PROMOVARI SPECIALE

1. In cazul in care un BROKER este in situatia de a fi depasit de catre unul din BROKERII echipei sale acest BROKER are in fata sa doua posibilitati:

a) poate beneficia de o promovare la exceptional care se acorda o singura data in cariera si,    daca este sustinuta cererea in interesul Companiei aceasta i se poate acorda.

b) pierde din structura sa echipa BROKERULUI care l-a depasit, cu toate consecintele de cariera;

In cazul intrarii in Companie a unui BROKER cu un portofoliu deja format, i se poate negocia un nivel intermediar pe care in trei luni va trebui sa-l confirme. Dupa trei luni este promovat intr-un nivel de portofoliu superior pe care de asemenea in trei luni va trebui sa-l confirme. Aceste promovari se petrec in intreg portofoliul de cariera.

3. BROKERUL care recruteaza un colaborator si nu se poate ocupa de el conform regulilor MLM va primi un comision de recrutare de 0,5%. Comisionul de recrutare (0,5%) se va acorda din comisionul BROKERULUI la care a fost repartizat noul colaborator si se va calcula lunar functie de productia lunara realizata de acest nou colaborator.

PLECARILE DIN ECHIPA

Plecarile de la orice nivel in afara echipei se realizeaza cu acceptul coordonatorului direct. In cazul in care coordonatorul direct nu accepta plecarea solicitantului, acesta din urma va intocmi un referat de solicitare a plecarii pe care o adreseaza Consiliului de Onoare. Consiliul de Onoare va evalua si decide in urma discutiei cu cel care refuza sa accepte plecarea.

CAP. VII. ATRIBUTIILE BROKERILOR

ATRIBUTIILE REPREZENTANTULUI

Participarea la cursul de initiere si semnarea contractului de comision.

Participarea la cursul de vanzari organizat de coordonator.

Invatarea circuitului documentelor.

Realizarea a 1 000 Euro in portofoliu.

Incheierea unui program financiar personal.

Mentinerea unui contact permanent cu coordonatorul.

Elaborarea planurilor saptamanale de actiune cu coordonatorul.

Mentinerea unui contact permanent cu noii colaboratori inainte, in timpul si dupa cursul de initiere.

Intretinerea unei bune relatii cu colaboratorii, coordonatorul si colegii.

Inregistrarea fiscala in termen de 15 zile de la realizarea primului contract (nu cel personal).

Predarea feed-back-ului de tip A coordonatorului a doua zi dupa seminarul de initiere.

Anexarea la contractul de comision a unei copii dupa BI., cazier, fisa cont card personal.

Aducerea la cunostinta coordonatorului superior (nivel 3, 4, 5, 6, 7) a oricaror nemultumiri legate de activitatea coordonatorului direct (refuzul de a participa la discutiile de vanzare, neimplicare in instruire, nepredarea documentelor la termenele fixate, generarea si intretinerea unor discutii neprincipiale, etc.).

Acorda respectul cuvenit coordonatorului direct si indirect.

Posibilitatea de a purta discutiile de vanzare impreuna cu coordonatorul.

ATRIBUTIILE BROKERULUI JUNIOR

* Asigura service pentru contractele incheiate, avand in evidenta datele complete ale portofoliului personal si de grup. * Primeste, distribuie, pe baza de semnaturi, deconturi si ajuta brokerii din echipa sa intocmeasca si sa administreze documentele fiscale.

* Intocmeste un plan de actiune lunar pentru realizarile personale si ale echipei. * Inmaneaza coordonatorului dupa 2 zile de la cursul de initiere feed-back-urile de tip A pentru oamenii noi precum si feed-back-ul de tip B pentru sine. * Inmaneaza brokerilor noi contractele de comision vizate de EUROBROKERS.

* Inmaneaza brokerilor politele primite de la Reprezentantul local.    * Colecteaza documentele care se anexeaza la contractul de comision (BI, copie, declaratie de fidelitate, fisa cont card) si le preda coordonatorului. * Indruma brokerii noi pentru inregistrare fiscala. * Participa la seminarul de initiere impreuna cu brokerii noi. * Intretine o buna relatie cu coordonatorii, brokerii si colegii din echipele paralele. * Are intotdeauna o atitudine pozitiva si poarta discutii principiale cu brokerii, coordonatorii si colegii din echipele paralele. * Respecta timpul coordonatorului, solicitand intalniri in functie de timpul disponibil al acestuia. * Raspunde tuturor solicitarilor care vin din partea brokerilor din echipa pentru discutii de vanzare.

* Raspunde tuturor solicitarilor care vin din partea coordonatorului daca au legatura cu organizarea si dezvoltarea afacerii.   

* Se implica in cunoasterea si aprofundarea materialelor suport ale afacerii. * Respecta cu strictete prevederile R. O. F. si ale Codului Deontologic.

* Pregateste brokerii noi pentru seminarul de initiere (cunostinte despre afacere, lista nume, cheltuieli seminar, transport, program seminar, tinuta).

*Informeaza coordonatorul despre orice neregula care ar afecta afacerea personala si sistemul EUROBROKERS.

* Rezolva situatii diverse care apar in relatiile de munca si comunicare in functie de competentele cu care este delegat.    * Acorda respectul cuvenit coordonatorului direct si indirect.

ATRIBUTIILE BROKERULUI PRINCIPAL

Participa in cursul de Conducere 2.

Dezvolta minim 3 echipe de promovare cu maxim 2 trepte mai jos.

Participa la programele de training organizate de reprezentanta.

Participa cu echipa la cursuri cand este nevoie si constata lipsuri in instruirea profesionala.

Indruma brokerii noi si brokerii juniori pentru a-si insusi cu temeinicie modul de administrare a documentelor.

Prelucreaza cu brokerii noi si brokerii juniori prevederile R. O. F. si Codul Deontologic.

Participa la cursurile de initiere impreuna cu echipa.

Completeaza si preda feed-back-urile de tip A, B si C (daca sunt lectori sau participa in cadrul echipei de asistenta).

Preia pe baza de semnatura de la secretariatul reprezentantei si transmite in teritoriu corespondenta (deconturi, instiintari, diverse materiale).

Supravegheaza strict activitatea de service, centralizeaza toate problemele care apar si le aduce la cunostinta Reprezentantului local.

Se ingrijeste ca fiecare broker nou si broker junior sa aiba la indemana adresele complete ale colegilor din echipele directe sau paralele.

Incaseaza sumele destinate cheltuielilor de seminar si le preda Reprezentantului local cu 10 zile inainte pe baza de tabel care contine: nume, prenume, coordonator, adresa, telefon, cod (daca e asistent in brokeraj).

Are o atitudine pozitiva, genereaza si intretine un tonus optimist in echipa.

Rezolva in limita competentelor delegate situatiile neconforme cu spiritul afacerii EUROBROKERS.

Intretine o buna relatie cu brokerii din echipa si coordonatorii precum si cu colegii din echipele paralele.

Ajuta la intocmirea si realizarea planurilor de actiune ale brokerilor noi si brokerilor juniori.

Colecteaza din echipa planurile de actiune si le preda in fiecare zi de luni pana la orele 16,00 la reprezentanta.

Participa la toate concursurile organizate de EUROBROKERS individuale si de grup.

Sprijina pe toti acei brokeri care doresc sa se implice full-time in afacere, oferindu-le suportul informational si profesional de care au nevoie.

Sprijina Reprezentantul local in actiunile care privesc o mai buna functionare a echipei la toate nivelele.

Ofera ajutor in idei si sfaturi Reprezentantului local ori de cate ori sesizeaza o problema.

Centralizeaza productia echipei si o preda pe baza de semnatura Coordonatorului direct, conform programului reprezentantei.

Se pregateste continuu pentru a cunoaste cat mai bine programele financiare si tehnicile de vanzare precum si evolutia concurentei (programe, strategii, informatii de ordin general din piata financiara).

Se asigura ca brokerii juniori si brokerii din echipa se informeaza continuu din publicatiile de profil (Capital, Adevarul Economic, Banii nostri, XPRIMM, Ziarul Financiar si altele).

Intretin bazele de date cu privire la clienti si brokeri cu informatii recente (modificari de adrese, statut, preferinte si altele).

Solicita timp coordonatorului in limitele disponibile.

Respecta timpul coordonatorului si hotararile luate prin consultare si evaluare.

Cauta sa dobandeasca calitati si abilitati de lider printr-o comunicare adecvata in toate directiile si printr-o pregatire continua pentru a corespunde noilor responsabilitati.

Acorda respectul cuvenit coordonatorului sau pe linie MLM precum si Reprezentantului local pe linie administrativa.

ATRIBUTIILE BROKERULUI SENIOR

* Participa la cursul Manager 1. * Dezvolta minimum 3 echipe de promovare. * Acorda o atentie deosebita coordonatorilor de nivel 3 pentru a trezi in acestia dorinta de multiplicare a afacerii.

* Se implica astfel incat sa asigure castiguri motivante pentru toate echipele din afacerea personala. * Aplica tratament egal din punct de vedere profesional tuturor brokerilor din echipa.

* Participa la toate cursurile organizate de EUROBROKERS coordonand activitatea de recrutare, informare si organizare.

* Preda feed-back de tip A, B, C pentru toata echipa coordonatorului sau direct.    * Preda planul de actiune saptamanal pentru sine si echipa. Lunar, evalueaza activitatea echipei impreuna cu coordonatorul direct. * Cunoaste perfect R. O. F. si Codul Deontologic. * Sprijina orice actiune pe plan profesional si motivational care duce la imbunatatirea relatiilor si a productiei.

* Asigura trainingul pentru intreaga echipa, acoperind tot teritoriul care ii apartine.

* Colaboreaza cu toti factorii competenti din nivelele superioare si administrative pentru coordonarea cat mai eficienta a afacerii EUROBROKERS.   

* Participa cu idei si sfaturi la rezolvarea tuturor problemelor. * Verifica activitatea de service in echipa si intocmeste lunar raport catre Reprezentantul local despre problemele care apar (depasire termene de plata, lapsari, rezilieri, corespondenta defectuoasa, situatii speciale, solicitari, despagubiri).

* Se asigura ca circuitul documentelor se respecta pe fiecare din echipe si Reprezentantul local primeste la timp toate informatiile. * Colaboreaza cu coordonatorii din echipele paralele pentru organizarea in comun a cursurilor de specializare in vanzari, local sau in teritoriu.

* Asigura si intretin o stare continua de motivare in echipa. Lauda si edifica fiecare initiativa si nivel de implicare ce duce la cresterea productiei.    

* Verifica actualizarea bazelor de date ale coordonatorilor de nivel 3 pentru clienti si brokeri. * Periodic, impreuna cu coordonatorii de directie si Reprezentantii locali, evalueaza activitatea echipei si propune spre aprobarea Consiliului de Administratie al EUROBROKERS rezilierea contractului.

Acorda respectul cuvenit coordonatorului direct si indirect.

ATRIBUTIILE BROKERULUI ZONAL

Participa la cursul de LEADER SHIP.

Dezvolta minim 3 echipe de promovare.

Isi insuseste responsabilitati ca actionar si coordonator.

Participa la A.G.A si isi exprima liber parerea cu privire la dezvoltarea EUROBROKERS.

Se implica intens in viata echipei si contribuie la formarea noilor lideri ai afacerii

Participa obligatoriu la toate cursurile EUROBROKERS si se implica in organizarea acestora.

In cazul cand cursul este propriu echipei, asigura conducerea cursului prin echipa de asistenta si asigura calitatea prin alegerea cu atentie a lectorilor.

In functie de nivelul de implicare are acces la functiile de conducere administrativa ale EUROBROKERS.

Intocmeste lunar planuri de actiune ale intregii echipe si vegheaza la indeplinirea lor.

Asigura lunar motivatie si instruire echipei prin valorificarea la maxim a portofoliului si a potentialului existent in echipe.

Contribuie la formarea trainerilor in echipa proprie si in cele paralele.

ATRIBUTIILE BROKERULUI REGIONAL

Dezvolta minim 3 echipe de promovare.

Participa la A.G.A.

Poate detine functii administrative.

Isi insuseste responsabilitati ca actionar si coordonator.

Este un exemplu pentru toata lumea.

Motiveaza la toate nivelele.

Organizeaza si conduce cursuri proprii.

Participa ca invitat si motivator la cursurile si seminariile echipelor paralele.

Face analiza feed-back-urilor de la A-D si supune atentiei Consiliului Director concluziile.

Preda planul de actiune lunar al echipei.

Coordoneaza activitatea de training a echipei.

Creeaza departament propriu de service si urmareste efectele portofoliului prin coroborare cu softul companiei.

Comunica la toate nivelele, asigurand o motivatie continua prin calitatea de lider incontestabil.

ATRIBUTIILE BROKERULUI GENERAL

Dezvolta minim 3 echipe de promovare.

Participa la A.G.A.

Poate detine functii administrative.

Isi insuseste responsabilitati ca actionar si coordonator.

Este un exemplu pentru toata lumea.

Motiveaza la toate nivelele.

Organizeaza si conduce cursuri proprii.

Brokerul General dezvolta pe baza de programe avansate lideri in echipele directe.

Asigura implementarea si promovarea serviciilor financiare cerute de piata.

Dezvolta strategii pentru diversificarea de oferte in domenii conexe cu activitatea de baza.

Realizeaza conexiunea cu partenerii EUROBROKERS pentru rezolvarea problemelor aparute in derularea programelor financiare negociate cu acestia.

Dezvolta strategii si programe pentru extinderea afacerii la nivel international.

NOTA Atributiile Brokerilor pe nivelul confirmat insumeaza atributiile nivelurilor inferioare, in situatia in care configurarea echipei o impune.

CAPITOLUL VIII - DREPTURI SPECIALE ACORDATE BROKERILOR

BROKERII, incepand cu categoria de comisionare BROKER ZONAL, beneficiaza de urmatoarele drepturi suplimentare: Cazul de deces al BROKERULUI: Comisionul la care are dreptul BROKERUL (din productia anterioara si curenta a echipei) se plateste mostenitorilor acestuia in valoare de 75% in primul an, de 50% in al doilea an si 25% in al treilea.    Cota proportionala de comision (in primul an 25%, al doilea 50%, al treilea 75%) revine superiorului ierarhic direct (coordonatorul sau). Incapacitatea de munca totala a BROKERULUI: Comisionul la care are dreptul BROKERUL (din productia anterioara si curenta a echipei) se plateste in valoare de 100% in primul an, si de 50% incepand cu anul al doilea. Cota proportionala de comision (50% incepand cu al doilea an) revine superiorului ierarhic direct (coordonatorul sau). Daca un BROKER, care primeste deja (pe baza incapacitatii totale de munca) asistenta sociala a EUROBROKERS, decedeaza, intra in vigoare plata conform punctului a.

CAPITOLUL IX - INSTRUIRE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA

Programul de instruire si perfectionare profesionala a BROKERILOR cuprinde mai multe cursuri:

Seminar INITIERE 2 zile 2. Curs CONDUCERE I 3 zile

Curs CONDUCERE II 4 zile

Curs MANAGER I 5 zile Curs LEADER SHIP 5 zile

Cursuri de retorica: 1. Curs formare TRAINERI     2 zile 2. Curs de RETORICA 3 zile

Modalitatile si conditiile de participare la cursuri sunt urmatoarele: a. toti cei nou veniti in EUROBROKERS vor participa la cursurile de initiere. b. pentru cursurile de retorica: * promovarea si formarea trainerilor locali si lectorilor se realizeaza prin recrutarea pentru cursurile de formare de catre Reprezentantii locali sau de catre coordonatorii de nivel trei; prin nominalizarea persoanelor care vor participa la curs cu respectarea urmatoarelor conditii:

Trainerul: - realizarea a minim 3 500 EURO puncte cu echipa;

abilitati deosebite de comunicare;

sa fie recomandat de coordonatorul direct;

nu a comis fapte sanctionabile.

Lectorul: - este trainer cu rezultate foarte bune;

isi exprima dorinta de a deveni lector;

este recomandat de coordonator;

realizeaza minim 10 000 EURO puncte cu echipa ;

are cel putin trei echipe active in nivelul doi.

c. Conditiile pentru participarea la cursurile de specialitate si conducere organizate de EUROBROKERS sunt prezentate in Anexa 4 la R. O. F. Participarea la cursurile de specialitate reprezinta o conditie obligatorie pentru promovare in PORTOFOLIUL EUROBROKERS.

CAPITOLUL X - CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

In conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale contractului de comision, asistentul in brokeraj se obliga sa respecte:

confidentialitatea acestor documente ;

caracterul confidential al informatiilor legate de clientii si afacerile EUROBROKERS;

confidentialitatea informatiilor care pot aduce prejudicii morale si materiale societatii EUROBROKERS. Clauzele mentionate vor fi respectate inclusiv dupa incetarea raporturilor contractuale cu EUROBROKERS timp de un an de zile. Incalcarea cu buna stiinta a clauzelor de mai sus va conduce la rezilierea contractului si plata unor daune interese in contul EUROBROKERS, conform Contractului de Comision.

CAPITOLUL XI - REZILIEREA CONTRACTULUI

Contractul de Comision se reziliaza in urmatoarele situatii:

imposibilitatea realizarii obiectului de activitate din motive independente de asistentul in brokeraj;

savarsirea de catre asistentul in brokeraj a unor infractiuni (fals in inscrisuri, gestiune frauduloasa, nerespectarea legislatiei in vigoare, etc.) ce ar aduce daune materiale pentru EUROBROKERS;

in cazul in care timp de 6 luni de la semnarea Contractului de Comision asistentul in brokeraj nu incheie nici un contract de asigurare;

in cazul in care timp de 12 luni asistentul in brokeraj nu desfasoara activitatile caracteristice nivelului de cariera pe care il detine, conform prevederilor cap. VII din prezentul Regulament

in cazul in care cota de stornare depaseste 25%;

nepredarea la termenele fixate a documentelor cu regim special catre reprezentantul mandatat de EUROBROKERS;

neprezentarea documentelor solicitate de reprezentantul mandatat de EUROBROKERS la termenele fixate de acesta (copie BI, cazier judiciar, card bancar).

CAPITOLUL XII - DISPOZITII FINALE

a.       Prezentul R. O. F., impreuna cu anexele sale intra in vigoare la data de 15.06.2006.

Pentru fiecare asistent in brokeraj, R. O. F. si Codul Deontologic si al Onoarei devin obligatorii incepand cu data semnarii Contractului de Comision. Orice modificare se realizeaza prin decizii ale A. G. A. si va respecta legislatia in vigoare.

b.      R. O. F., Codul Deontologic si al Onoarei precum si Contractul de Comision constituie un corpus normativ definitoriu care reglementeaza activitatea de productie si relatiile de munca in EUROBROKERS.

c.       Prezentul ROF are 13 pagini si face parte integranta din Contractul de Comision Nr..Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2667
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved