Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


MODALITATI ESTETICE DE PRELUCRARE A SUPRAFETELOR TEXTILE

confectii+ Font mai mare | - Font mai micINSTITUTIA DE INVATAMANT

GRUPUL SCOLAR CONSTRUCTII MASINI

CAMPINA Avizat inspectorAvizat CLDPS

Nr. ./.

Avizat responsabil cerc,

DENUMIREA CDL:

MODALITATI ESTETICE DE PRELUCRARE A SUPRAFETELOR TEXTILE

CLASA A IX-A LICEU TEHNOLOGIC

DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE


Titlul modulului:

Modalitati estetice de prelucrare a suprafetelor textile

 

I.                   Nota introductiva

Curriculum-ul in dezvoltare locala "Modalitati estetice de prelucrare a suprafetelor textile"a fost elaborat pe baza competentelor cheie din unitatea "Rezolvare de probleme", pentru nivelul I de calificare profesionala "Lucrator in tricotaje confectii".

La elaborarea continuturilor pentru curriculum de dezvoltare locala am colaborat cu factorii implicati in procesul de educatie: elevi, cadre didactice, parinti, agenti economici.

Curriculumul de dezvoltare locala este elaborat intr-un cadru de parteneriat intre scoala si comunitate si are in vedere:

           resursele locale pentru instruire (baza materiala a unitatilor scolare, cadrul de colaborare cu agentii economici);

           cerintele locale pentru pregatirea in calificarea Lucrator in tricotaje confectii, care sa serveasca activitatilor economice desfasurate in zona.

Continutul curriculumului de dezvoltare locala pentru pregatirea de specialitate s-a elaborat de catre colective mixte formate din profesori si specialisti din domeniul in care elevii se pregatesc.

Scopul curriculumului de dezvoltare locala poate fi sintetizat in urmatoarele:

          largirea domeniului ocupational, dar si adancirea competentelor cheie, alaturi de competentele personale si cele sociale: comunicarea, lucrul in echipa, gandirea critica, asumarea responsabilitatilor, creativitatea si spiritul antreprenorial;

          dobandirea cunostintelor si deprinderilor de derulare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesionala intr-o calificare;

          promovarea valorilor democratice in curriculum, care sa le permita viitorilor absolventi sa devina cetateni responsabili ai unei societati deschise.

Continuturile incluse in structura acestui modul vor permite elevilor sa-si dezvolte o gama de abilitati artistice -plastice, creative, care ar putea fi un ajutor important in formarea profesionala a viitorilor lucratori din domeniul textile pielarie. . Realizarea compozitiilor decorative, utilizarea culorii ca element de expresivitate plastica , alaturi de modalitatile tehnologice de prelucrare estetica a suprafetelor textile constituie un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile si aspiratiile proprii fiecarui elev.

Modulul Modalitati estetice de prelucrare a suprafetelor textile se studiaza in cadrul orelor de " Cultura de specialitate " - aria curriculara Tehnologii, pe parcursul a 32 saptamani de scoala. .Numarul total de ore 90 ore de instruire practica.

Lista unitatilor de competente relevante pentru modul:

Unitatea de competenta: Rezolvarea de probleme

Competente:

1 - Identifica probleme simple

2 - Alcatuieste si aplica un plan de rezolvare a unei probleme simple

3 -Verifica rezultatele obtinute in urma aplicarii planului de rezolvare a unei probleme simple

4 - Utilizeaza elemente ale desenului decorativ

5 - Utilizeaza culoarea ca element de expresivitate plastica

6 - Descrie modalitati de infrumusetare a suprafetelor textile

Unitatea de competenta: Organizarea ocului de munca

Competente:

7 - Asigura ordinea si curatenia la locul de munca

8 - Aplica principii ergonomice in organizarea locului de munca

9 - Foloseste instructiunile de lucru pentru indeplnirea sarcinilor


Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor

Nr. crt

Titlul unitatii de competenta

Competente

Continuturi

Situatii de invatare

1

Rezolvarea de probleme

Organizarea locului de munca

C1, C2, C4

C7

Compozitii decorative

 • Elementele de baza ale desenului decorativ:

-punctul

- linia (dreapta, franta, curba)

-forma (forma geometrica:patrat, dreptunghi, triunghi, pentagon, hexagon, octogon, decagon, cerc )

 • Efecte ale dimensionarilor elementelor decorative (marire, micsorare, alungire, atenuare, reliefare)
 • Realizarea compozitilor decorative:

-utilizand formele: motivul decorativ, chenarul decorativ, jocul de fond , motivul unic,

-utilizand metodele: repetitie, alternanta,

conjugare, simetrie gradatie, suprapunere ,

negativare , stilizarea elementelor din natura

Activitati practice aplicative

      Utilizati imagini, slide-uri, afise, care ilustreaza aplicatii ale elementelor decorative pe produsele vestimentare

      Asociati un aspect cheie cu o imagine vizuala afisata pe retroproiector, calculator..

      Oferiti elevilor modele, cataloage cu produse vestimentare simple si cereti-le sa creeze compozitii decorative pentru acestea

Activitate independenta

      Incurajati elevii sa creeze compozitii decorative pentru o situatie data.

Activitati de grup

      Produceti suport de curs cu imagini, filme ca ajutor pentru dezvoltarea creativitatii.

      Cereti elevilor sa identifice metodele de realizare a compozitiilor decorative prezentate.

      Incurajati pe unii dintre elevi sa -si prezinte lucrarile, iar pe altii sa le observe , faceti brainstorming in legatura cu reactiile avute.

2

C1, C2, C5

C7,C8

Notiuni despre culoare

              Clasificarea culorilor:

(primare, secundare /culori compuse de de grad I, tertiare / culori compuse de grad II , complementare, calde/reci )

              Efecte ale culorilor:

(psihologice , fiziologice , simbolice)

              Realizarea de compozitii plastice-cromatice utilizand:

-contraste cromatice : in sine ,cald-rece , complementar , simultan-succesiv , de calitate , de cantitate , inchis-deschis

-game : simpla , compusa , rece, calda , ton in ton

-acorduri: intre complementare, inrte culorile calde, reci, amestecuri din 2,3,4,5 culori.

Activitati de ascultare

      Discutati sarcina in detaliu , incurajati intrebarile, discutiile inainte de formula orice decizie.

      Permiteti elevilor sa vorbeasca si sa faca schimb de idei

Activitati practice aplicative

      Utilizati imagini, slide-uri, afise, care ilustreaza compozitii plastice cromatice

      Asociati un aspect cheie cu o imagine vizuala afisata pe retroproiector, calculator..

      Elevii vor folosi imagini vizuale pentru a-si clarifica notitele

Activitate independenta

      Incurajati elevii sa creeze compozitii plastice cromatice pentru o situatie data.

Activitati de grup

      Produceti suport de curs cu imagini, filme ca ajutor pentru dezvoltarea creativitatii.

      Cereti elevilor sa identifice iluziile vizuale induse de utilizarea culorilor.

      Incurajati pe unii dintre elevi sa -si prezinte lucrarile, iar pe altii sa le observe , faceti brainstorming in legatura cu reactiile avute.

3

C1, C2, C3, C6

C7,C8,C9

Modalitati de prelucrare estetica a suprafetelor textile:

      Brodarea - tipuri de broderii si mod de realizare

      Imprimarea suprafetelor textile.

      Plisarea.

      Sifonarea.

      Utilizarea termolipirii pentru formare spatiala

      Utilizarea laserului la decorarea confectiilor textile.

      Aplicarea termica a accesoriilor decorative.

      Tehnologii neconventionale de decorare

Activitati de ascultare

      Folositi secvente video, prezentari grafice care sa acompanieze prezentarea.

Activitati de grup

      Cereti elevilor sa identifice tehnicile utilizate pentru decorare

      Incurajati elevii sa examineze modele, sa-si expuna parerile.

Activitati practice aplicative

      Oferiti elevilor un produs / obiect tangibil pe care sa-l studieze

      Stabiliti o activitate bazata pe sarcini precise cu privire la prelucrarea suprafetelor textile, activitatea care sa-l incurajeze pe cel care invata sa faca cercetari.

      Incurajati elevii sa execute practic ornamentarea reperelor

      Cereti elevilor sa obtina efecte estetice diferite pe o suprafata textila data

Activitate independenta

      Lista de sarcini bazata pe practica:

o Vizionati o colectiie de modele

o Identificati modalitatile de prelucrare estetica folosite in colectie

o Alegeti un model

o Descrieti modalitatea de prelucrare

o Incurajati elevul in ornamentarea unui produs similar


Explicarea corelatiilor intre competente, continuturi si situatii de invatare

La baza elaborarii Curriculumului stau competentele individuale care se regasesc in Standardul de Pregatire Profesionala, competente cheie ce vor fi evaluate numai in cadrul acestui modul de catre profesor. Noua orientare care a stat la baza elaborarii Curriculumului este formarea competentelor individuale si nu insusirea unor continuturi stiintifice. Curriculumul se va utiliza impreuna cu SPP ul.

Dupa identificarea nevoilor participantului la formare, in timpul evaluarii initiale, se poate stabili ce activitati sunt necesare pentru a dezvolta abilitati pentru rezolvarea problemelor.

Este posibil sa predati abilitati necesare pentru rezolvarea problemelor. Exista multe activitati practice ce pot fi utilizate pentru a dezvolta abilitati necesare pentru rezolvarea problemelor:

Exemplu:

1.      Pentru obtinerea competentei cheie "Alcatuieste si aplica un plan de rezolvare a unei probleme simple", si a competentei specifice, "Descrie modalitati de infrumusetare a suprafetelor textile" se poate aplica urmatoarea situatie de invatare intr-o activitate independenta :

              Legati-va de realitate si de exemple practice. Folosind un pachet multimedia interactiv, cereti elevilor sa intocmeasca un plan pe baza schemei:

o                   Vizionati o colectiie de modele

o                   Identificati modalitatile de prelucrare estetica folosite in colectie

o                   Alegeti un model

o                   Descrieti modalitatea de prelucrare

o                   Incurajati elevul in ornamentarea unui produs similar

1.      Pentru obtinerea competentei cheie "Identifica probleme simple" si a competentei specifice "Utilizeaza elemente ale desenului decorativ" se poate aplica urmatoarea situatie de invatare intr-o activitate practica - aplicativa:

              Oferiti elevilor modele, cataloage cu produse vestimentare simple si cereti-le sa identifice efecte ale dimensionarilor elementelor decorative.

Realizarea unor compozitii decorative, a unor compozitii plastice cromatice, aplicarea diferitelor modalitati de prelucrare estetica a suprafetelor textile reprezinta un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile si aspiratiile proprii fiecarui elev.

.

Parcurgerea cronologica a continutului tematic

Programa propusa se citeste liniar datorita asocierii dintre competente si continuturi. Cele 94 de ore ale modulului sunt ore de instruire teoretica si practica si vor fi efectuate de catre profesorul de specialitate, respectiv maistrul instructor, carora le va reveni libertatea de a distribui orele modulului pe teme, astfel incat sa formeze elevilor competentele prevazute in standard.

Parcurgerea continuturilor este obligatorie, dar se impune abordarea flexibila si diferentiata a acestora, in functie de resursele disponibile si de nevoile locale de formare. Locul de desfasurare se recomanda a fi laboratorul / atelierul de specialitate.

Autorii recomanda parcurgerea continuturilor in urmatoarea ordine:

 1. Desenului decorativ (punctual, linia, forma)

-   clasificarea elementelor

-   identificarea efectelor dimensionarilor elementelor decorative

 1. Compozitia decorativa

- chenarul, jocul de fond , motivul unic, motivul decorativ

 1. Culoarea ca element de expresivitate plastica

- clasificarea culorilor:

- efecte ale culorilor

 1. Realizarea de compozitii plastice- cromatice utilizand:

- contraste, game, acorduri, armonii

 1. Modalitati de prelucrare estetica a suprafetelor textile:

-   Brodarea - tipuri de broderii si mod de realizare

-   Imprimarea suprafetelor textile.

-   Plisarea.

-   Sifonarea.

-   Utilizarea termolipirii pentru formare spatiala

-   Utilizarea laserului la decorarea confectiilor textile.

-   Aplicarea termica a accesoriilor decorative.

-   Tehnologii neconventionale de decorare

Pentru formarea competentelor stabilite prin modul, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite continuturi, numarul de ore alocat fiecarei teme ramanand la latitudinea sa, in functie de dificultatea continuturilor incluse, de nivelul de cunostinte anterioare al elevilor, de complexitatea materialului didactic implicat in strategia didactica ,de ritmul de asimilare a cunostintelor, utilizand activitati variate de invatare, punand accentul pe cele cu caracter preponderent aplicativ .

Sugestii privind procesul si metodele de predare/invatare

Alegerea metodelor / tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza si de a adapta procesul didactic la particularitatile elevilor, de a centra procesul de invatare pe elev, pe nevoile si disponibilitatile sale, in scopul unei valorificari optime a .potentialului acestuia.

Activitatile propuse se recomanda a fi realizate in timpul orelor de instruire teoretica si practica, utilizand metode/mjloace didactice precum: exercitiul/jocul plastic, descoperirea, problematizarea, studiul de caz, simularea, practica in atelier, lucrul in grup, prezentari multimedia si electronice, expozitiile tematice cu lucrari ale elevilor, vizitele. Toate acestea contribuie la invatarea eficienta, prin dezvoltarea abilitatilor de:

        comunicare,

        gandire critica

        luarea deciziilor,

        asumarea responsabilitatii,

        sprijin reciproc,

        formare a spiritului de echipa si competitional

        creativitate.

Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea directa, observarea independenta ), metode expozitive ( explicatia, descrierea, exemplificarea ) va certifica unitatea de competenta pentru dobandirea de abilitati cheie Rezolvarea de probleme

In elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii ale educatiei:

         Elevii invata cel mai bine atunci cand considera ca invatarea raspunde nevoilor lor.

         Elevii invata mai bine cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare.

         Elevii au stiluri proprii de invatare. Ei invata in moduri diferite, cu viteze diferite si din experiente diferite.

         Participantii contribuie cu cunostinte semnificative si importante la procesul de invatare.

         Elevii invata mai bine atunci cand li se acorda timp pentru a "ordona" informatiile noi si a le asocia cu "cunostintele vechi".

Precizari privind caracterul activ si centrat pe elev al metodelor de predare/invatare

In scopul individualizarii invatarii se recomanda atat diferentierea sarcinilor si timpului alocat cat si abordarea tuturor tipurilor de invatare: auditiv, vizual, practic .

Diferentierea sarcinilor si timpului alocat se poate face prin:

- gradarea sarcinilor de la usor la dificil,

- fixarea de sarcini deschise, pe care elevii sa le abordeze in ritmuri si la niveluri diferite;

- fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiti, in functie de abilitati;

- prezentarea temelor in mai multe moduri (grafic ,expunere/prezentare)

Plecand de la principiul includerii, si acceptand ca fiecare copil este diferit, se va avea in vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competentelor si pentru acei elevi care prezinta deficiente integrabile, adaptandu-le la specificul conditiilor de invatare si comportament (utilizarea de programe individualizate, pregatirea de fise individuale, utilizarea instrumentelor ajutatoare de invatare, oferirea de recompense chiar si pentru cele mai mici progrese si stabilirea impreuna aetapelor urmatoare).

Sugestii privind utilizarea instrumnetelor de evaluare

Evaluarea trebuie sa fie un proces continuu si sumativ, referindu-se in mod explicit la criteriile de performanta si la conditiile de aplicabilitate ale acestora, corelata cu tipul probelor de evaluare specificate in Standardul de Pregatire Profesionala pentru fiecare competenta si vizand numai probele de evaluare propuse in standarde.

Demonstrarea altor competente, in afara celor specificate, este lipsita de semnificatie in cadrul evaluarii.

Ca metode de evaluare recomandam :

        Observarea sistematica a elevilor pe baza unei fise de observare

        Investigatia.

        Autoevaluarea, prin care elevul compara nivelul la care a ajuns cu obiectivele si standardele educationale si isi poate impune / modifica programul propriu de invatare.

        Metoda exercitiilor practice( exercitii si lucrari plastice)

        Expozitii tematice cu lucrari plastice/ produse realizate de elevi care vor fi in acelasi timp si mijloace puternice de stimulare a activitatii acestora.

Ca instrumente de evaluare se pot folosi:

 • Fise de observatie
 • Chestionarul
 • Fise de autoevaluare
 • Lucrari plastice/ Proiectare de produse
 • Portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de inregistrare a performantelor scolare ale elevilor.

Se considera ca nivelul de pregatire teoretica si tehnologica este realizat corespunzator daca sunt indeplinite toate criteriile de performanta.

Sugestii privind probele de evaluare (proiect, raport, prezentare, interviu scurt/normal, produs finit, combinatie a celor de mai sus cu/sau alte metode, etc.)

Probele de evaluare si autoevaluare pot fi concepute sub forma de fise de observatie, fise de autoevaluare, teste cu cele trei tipuri de itemi (obiecti, semiobiectivi

Exemplu : Se evalueaza competenta cu ajutorul fisei de observatie :

Titlul unitatii 44.10 Rezolvarea de probleme

Competenta 44.10.3 Verifica rezultatele obtinute in urma aplicarii planului de rezolvare a unei probleme simple

Criterii de performanta:

a)      compararea rezultatului obtinut cu rezultatul planificat

b)      aprecierea rezultatului obtinut in urma compararii

c)      aplicarea rezultatului obtinut in situatii similare

Conditii de aplicabilitate:

comparare: rezultate identice, asemanatoare, diferite

apreciere: acceptare sau respingere, satisfactie sau insatisfactie

aplicarea in situatii similare : preluarea rezultatului apreciat drept identic sau asemanator in situatii simple care presupun acelasi tip de rezolvare

Numele candidatului:

Numar de inregistrare

Ora de curs:

Centru:

Data de inceput:

Numele evaluatorului:

Data de incheiere:

Semnatura evaluatorului:

Materiale didactice: mostre de diferite broderii, ata de brodat, gherghef, repere ale produselor vestimentare, material de intaritura, creioane

Fisa de observatie

Criterii de performanta:

a)      compararea rezultatului obtinut cu rezultatul planificat

Nr. crt

Prelucrarea estetica a suprafetelor textile prin brodare

Evaluator

Data

1.     

Identificati tipul de broderie necesar realizarii ornamentatiei propuse

2.     

Realizati practic broderia pe suprafata textila primita

3.     

Analizati mostra de broderie prmita ca model etalon

4.     

Precizati daca tipul de broderie realizat de voi este asemanator celui din mostra etalon

b)      aprecierea rezultatului obtinut in urma compararii

Nr. crt

Prelucrarea estetica a suprafetelor textile prin brodare

Evaluator

Data

Comparati mostra realizata de voi cu modelul etalon urmarind daca:

1.     

A fost aplicata intaritura rigida pentru a dubla zona respectiva

2.     

Desenul a fost transpus corect pe material

3.     

Cusaturile decorative necesare sunt asemanatoare celor din modelul etalon

4.     

Ata pentru brodat este identica cu cea din modelul etalon

5.     

Pasul si amplitudinea cusaturii corespund cu modelul primit

6.     

Ata a fost tensionata corect

7.     

Apreciati mostra realizata de voi ca fiind acceptata/satisfacatoare daca ati raspuns pozitiv la cerintele de mai sus. In caz contrar produsul realizat de voi este considerat ca find nesatisfacator si se impune repetarea lui.

c) Aplicarea rezultatului obtinut in situatii similare

Nr. crt

Prelucrarea estetica a suprafetelor textile prin brodare

Evaluator

Data

Daca mostra realizata de voi a fost considerata acceptata:

1.     

Analizati o colectie de modele si alegeti o broderie care v-a placut mai mult

2.     

Transpuneti singuri in practica broderia aleasa pe o suprafata textila data

3.     

Comparati broderia realizata de voi cu cea din modelul ales

4.     

Analizati corectitudinea executarii si apreciati rezultatul obtinut ca fiind acceptat sau respins

GRUPUL SCOLARCONSTRUCTII MASINI

CAMPINA Avizat inspector

Avizat CLDPS

Nr. ./.

Avizat responsabil cerc,

CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALA

CULTURA DE SPECIALITATE

"MODALITATI DE ADAPTARE LA LOCUL DE MUNCA"

Clasa a-X-a S.A.M.

Nivel 1 de calificare

CALIFICAREA : LUCRATOR IN TRICOTAJE CONFECTII

180 ore/an

2009-2010

MODULUL - CDL - "MODALITATI DE ADAPTARE LA LOCUL DE MUNCA"

NOTA INTRODUCTIVA

Pentru dobandirea competentelor individuale tehnice de specialitate prevazute in Standardele de Pregatire Profesionala si a abilitatilor profesionale de profil pentru nivelul 1 de calificare -clasa a-X-a, elevilor li se propune parcurgerea modulului: "MODALITATI DE ADAPTARE LA LOCUL DE MUNCA"

Acest modul completeaza curriculumul de baza si initiaza elevii in formarea personalitatii lor psiho-sociale si profesionale in concordanta cu principiile extinderii economice internationale, de integrarea economiei romanesti in structurile UE. Modulul este conceput pentru nivelul 1, calificarea : -lucrator in tricotaje-confectii.

La elaborarea continuturilor pentru curriculum de dezvoltare locala am colaborat cu factorii implicati in procesul de educatie: elevi, cadre didactice, parinti, agenti economici.

Acest modul se desfasoara pe parcursul a 6 saptamani, care pot fi repartizate la sfarsitul anului scolar sau la sfarsitul fiecarui semestru in functie de conditiile concrete din scoala si de solicitarile agentilor economici de profil.

In cadrul acestui modul se vor dezvolta urmatoarele unitati de competenta:

Tranzitia de la scoala la locul de munca

Cu urmatoarele competente:

C1. Isi evalueaza nivelul de pregatire in raport cu cerintele unui loc de munca

C2. Isi asuma responsabilitatea fata de sarcina primita.

C3. Se instruieste continuu in vederea imbunatatirii propriei performante

C4. Manifesta mobilitate ocupationala fata de schimbarile de pe piata muncii

Pregatirea pentru integrarea la locul de munca

Cu urmatoarele competente:

C1. Obtine informatii despre cerintele locului de munca.

C2. Se incadreaza in cerintele locului de munca.

C3. Descrie structura unei organizatii din domeniul profesional.

C4. Manifesta disponibilitate fata de sarcinile de lucru.

Corespunzator competentelor vizate s-au stabilit, impreuna cu agentii economici, teme specifice domeniului de activitate care urmaresc acomodarea elevilor cu activitatile desfasurate la agentii economici din zona, dezvoltarea competentelor tehnice generale si specifice prevazute in currriculum de trunchi comun, adecvarea cunostintelor si deprinderilor acumulate la practica curenta la conditiile concrete din productie.

Se recomanda, pentru a determina o cat mai reala cunoastere a cerintelor locurilor de munca si o mobilitate ocupationala, initierea in cat mai multe tipuri de locuri de munca din domeniu.

Pentru o atenta urmarire a comportamentului, interesului si progresului elevului se poate recomanda utilizarea unor fise de evaluare adecvate.

Continuturile acestui modul vor viza activitati practice in domeniul de calificare lucrator in tricotaje - confectii.

Recomandam, fara a fi obligatorii, urmatoarele continuturi:

-         studiul documentelor si a instructiunilor specifice locurilor de munca

-         studiul ocupatiilor descrise in Clasificarea Ocupatiilor din Romania

-         studiul regulamentului de ordine interioara

-         organigrama firmelor de profil

-         relatii de munca

-         sarcini de lucru specifice locurilor de munca

-         operatii din confectii de complexitate redusa sub supraveghere, respectand conditii de calitate la standardele solicitate de beneficiar

Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor

Unitati de competenta

Competente

Continuturi

1.Pregatirea pentru integrarea la locul de munca

1.Obtine informatii despre cerintele locului de munca

2.Se incadreaza in cerintele locului de munca

3.Descrie structura unei organizatii din domeniu profesional

4.Manifesta disponibilitate fata de sarcinile de lucru

        Surse de informare:pliante, brosuri, mass- media, publicatii de specialitate, internet

        Informatii specifice locului de munca: program de lucru, regulament de ordine interioara, activitati desfasurate la locul de munca, instructiuni de utilizare a utilajelor din dotare

        Executa operatii simple, de rutina sub supraveghere

        Definirea sarcinilor de lucru specifice unui loc de munca

        Descrierea programului de lucru specific agentului economic

        Regulamentul de ordine interioara al agentului economic, descrierea drepturilor obligatiilor sanctiunilor, recompenselor prevazute de angajator

        Norme de igiena si securitatea muncii specifice locului de munca.

        Structura organizationala a agentului economic, servicii departamente, functiile acestora, ierarhizare, niveluri de calificare specifice functiilor din cadrul serviciilor si departamentelor.

        Relatii de subordonare, de colaborare, comunicare in echipa

        Atitudinea fata de munca, receptivitate la sarcina, receptivitate la lucru in echipa, flexibilitate, disponibilitate la program prelungit

        Rezolvarea situatiilor neprevazute: defectiuni ale utilajelor, disfunctionalitati la locul de munca

2. Tranzitia de la scoala la locul de munca

1.Isi evalueaza nivelul de pregatire in raport cu cerintele unui loc de munca

2.Isi asuma responsabilitatea fata de sarcina primita

3.Se instruieste continuu in vederea imbunatatirii propriei performante

4.Manifesta mobilitate ocupationala fata de schimbarile de pe piata fortei de munca

        Cerinte ale locului de munca: organizare si distribuire de sarcini, igiena si securitatea muncii, relatii de munca, calitate, respectare termene si timp de lucru

        Fisa postului

        Abilitati tehnice, abilitati sociale, autoevaluarea abilitatilor proprii comparativ cu cerintele locului de munca.

        Sarcini modificate functie de noi tehnologii si utilaje.

        Sisteme de sigurare a calitatii, aplicarea lor la agentul economic

        Programe de formare profesionala, formare continua, invatare formala, informala, non formala. Centre de formare profesionala, agentii de consiliere pentru cariera.

        Oferte de locuri de munca: clasificarea ocupatiilor din Romania.

Parcurgerea cronologica a continutului tematic

Programa propusa se citeste liniar datorita asocierii dintre competente si continuturi. Cele 180 de ore ale modulului sunt ore de instruire practica si vor fi efectuate de catre profesorul de specialitate, respectiv maistrul instructor, carora le va reveni libertatea de a distribui orele modulului pe teme, astfel incat sa formeze elevilor competentele prevazute in standard.

Parcurgerea continuturilor este obligatorie, dar se impune abordarea flexibila si diferentiata a acestora, in functie de resursele disponibile si de nevoile locale de formare. Locul de desfasurare se recomanda a fi unitatile economice.

Se recomanda parcurgerea continuturilor in urmatoarea ordine:

1 Informatii specifice locului de munca

--programul de lucru

-regulamentul de ordine interioara

-activitati desfasurate la locul de munca

-drepturi, obligatii, sanctiuni, recompense prevazute de angajator

2 Norme de igiena si securitatea muncii in sectia de confectionat

- numeste factorii de risc si bolile profesionale la locul de munca

-aplica regulile de sanatate si igiena individuala la locul de munca

-aplica normele de securitate si sanatate la locul de munca, precum si normele de prevenire si stingere a incendiilor

-acorda primul ajutor in caz de accident

3 Operatii simple de rutina

-realizeaza cusatura tighel simplu pe diferite mostre de material

-realizeaza cusatura tighel simplu in paralel

-realizeaza cusatura franceza

-realizeaza cusatura refec

-realizeaza cusatura de surfilare

-realizeaza cusatura de surfilare-incheiere

-realizeaza asamblarea diferitelor detalii de imbracaminte folosind cusatura tighel simplu

-realizeaza asamblarea diferitelor detalii de imbracaminte folosind cusatura de surfilare-incheiere

4 Structura orgazitionala a "ONIYLCO S.R.L. si GYLYTRICO S.R.L.":

-departamente: resurse umane, contabilitate, productie, manager, salarizare

-functiile acestor departamente

-niveluri de calificare specifice functiilor din cadrul serviciilor si departamentelor

5 Rezolva situatii neprevazute:

-defectiuni ale utilajelor

-disfunctionalitati la locul de munca

6 Cunoaste cerinte ale locului de munca

-organizare si distribuire de sarcini

- igiena si securitatea mncii

- relatii de munca

- calitate

-respectarea de termene si timp de lucru

7 Sarcini modificate functie de noi tehnologii si utilaje

-sisteme de sigurare a calitatii

- aplicarea lor la agentul economic

8 Programe de formare profesionala, formare continua, invatarea formala, nonformala.

-centre de formare profesionala (Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova)

-oferte, locuri de munca

-clasificarea ocupatiilor din Romania

Pentru formarea competentelor stabilite prin modul, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite continuturi, numarul de ore alocat fiecarei teme ramanand la latitudinea sa, in functie de dificultatea continuturilor incluse, de nivelul de cunostinte anterioare al elevilor, de complexitatea materialului didactic implicat in strategia didactica ,de ritmul de asimilare a cunostintelor, utilizand activitati variate de invatare, punand accentul pe cele cu caracter preponderent aplicativ .

Sugestii privind procesul si metodele de predare/invatare

Alegerea metodelor / tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza si de a adapta procesul didactic la particularitatile elevilor, de a centra procesul de invatare pe elev, pe nevoile si disponibilitatile sale, in scopul unei valorificari optime a .potentialului acestuia.

Activitatile propuse se recomanda a fi realizate in timpul orelor de instruire practica, utilizand metode/mjloace didactice precum: exercitiul/jocul plastic, descoperirea, problematizarea, studiul de caz, simularea, practica la agenti economici, lucrul in grup, prezentari multimedia si electronice, expozitiile tematice cu lucrari ale elevilor. Toate acestea contribuie la invatarea eficienta, prin dezvoltarea abilitatilor de:

        comunicare,

        gandire critica

        luarea deciziilor,

        asumarea responsabilitatii,

        sprijin reciproc,

        formare a spiritului de echipa si competitional

        creativitate.

Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea directa, observarea independenta ), metode expozitive ( explicatia, descrierea, exemplificarea ) va certifica unitatea de competenta pentru dobandirea de abilitati cheie Rezolvarea de probleme

In elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii ale educatiei:

         Elevii invata cel mai bine atunci cand considera ca invatarea raspunde nevoilor lor.

         Elevii invata mai bine cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare.

         Elevii au stiluri proprii de invatare. Ei invata in moduri diferite, cu viteze diferite si din experiente diferite.

         Participantii contribuie cu cunostinte semnificative si importante la procesul de invatare.

         Elevii invata mai bine atunci cand li se acorda timp pentru a "ordona" informatiile noi si a le asocia cu "cunostintele vechi".

Precizari privind caracterul activ si centrat pe elev al metodelor de predare/invatare

In scopul individualizarii invatarii se recomanda atat diferentierea sarcinilor si timpului alocat cat si abordarea tuturor tipurilor de invatare: auditiv, vizual, practic .

Diferentierea sarcinilor si timpului alocat se poate face prin:

- gradarea sarcinilor de la usor la dificil,

- fixarea de sarcini deschise, pe care elevii sa le abordeze in ritmuri si la niveluri diferite;

- fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiti, in functie de abilitati;

- prezentarea temelor in mai multe moduri (grafic ,expunere/prezentare)

Plecand de la principiul includerii, si acceptand ca fiecare copil este diferit, se va avea in vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competentelor si pentru acei elevi care prezinta deficiente integrabile, adaptandu-le la specificul conditiilor de invatare si comportament (utilizarea de programe individualizate, pregatirea de fise individuale, utilizarea instrumentelor ajutatoare de invatare, oferirea de recompense chiar si pentru cele mai mici progrese si stabilirea impreuna aetapelor urmatoare).

Sugestii privind utilizarea instrumnetelor de evaluare

Evaluarea trebuie sa fie un proces continuu si sumativ, referindu-se in mod explicit la criteriile de performanta si la conditiile de aplicabilitate ale acestora, corelata cu tipul probelor de evaluare specificate in Standardul de Pregatire Profesionala pentru fiecare competenta si vizand numai probele de evaluare propuse in standarde.

Demonstrarea altor competente, in afara celor specificate, este lipsita de semnificatie in cadrul evaluarii.

Ca metode de evaluare recomandam :

        Observarea sistematica a elevilor pe baza unei fise de observare

        Investigatia.

        Autoevaluarea, prin care elevul compara nivelul la care a ajuns cu obiectivele si standardele educationale si isi poate impune / modifica programul propriu de invatare.

        Metoda exercitiilor practice( exercitii si lucrari plastice)

Expozitii tematice cu lucrari plastice/ produse realizate de elevi care vor fi in acelasi timp si mijloace puternice de stimulare a activitatii acestora.

Ca instrumente de evaluare se pot folosi:

 • Fise de observatie
 • Chestionarul
 • Fise de autoevaluare
 • Lucrari plastice/ Proiectare de produse
 • Portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de inregistrare a performantelor scolare ale elevilor.

Se considera ca nivelul de pregatire teoretica si tehnologica este realizat corespunzator daca sunt indeplinite toate criteriile de performanta.

Sugestii privind probele de evaluare (proiect, raport, prezentare, interviu scurt/normal, produs finit, combinatie a celor de mai sus cu/sau alte metode, etc.)

Probele de evaluare si autoevaluare pot fi concepute sub forma de fise de observatie, fise de autoevaluare, teste cu cele trei tipuri de itemi (obiecti, semiobiectivi)

Exemplu : Se evalueaza competenta cu ajutorul fisei de observatie :

Titlul unitatii 44.9. TRANZITIA DE LA SCOALA LA LOCUL DE MUNCA

Competenta 44.9.2:Isi asuma responsabilitatea fata de sarcina primita

Criterii de performanta:

(a) Respectarea cerintelor din sarcina primita

(a)    Acceptarea responsabilitatilor in cadrul echipei

(b)   Incadrarea in cerinte de timp si calitate

Conditii de aplicabilitate:

Cerinte: -fisa postului, instructiuni de exploatare a utilajelor pentru operatii simple, dispozitiile organizatorului de proces (superiorul ierarhic)

-norme interne de indeplinire a sarcinii, sisteme de asigurare a calitatii

Probe de evaluare

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstreaza ca poate indeplini sarcini in cadrul echipei conform criteriului de performanta (b) in conditiile de aplicabilitate date.

Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa se incadreze in cerintele de timp pentru efectuarea unor operatii simple conform criteriului de performanta (c) in conditiile de aplicabilitate date.

FISA DE LUCRU

Executati operatia de realizare a cusaturaii de incheiat cu fixare (cusatura refec), respectand succesiunea urmatoarelor fazelor:

Nr. crt

Faze

1.

Infilati firele de ata de la ac si suveica

2.

Reglati pasul de cusatura si executati cusatura de proba

3.

Suprapuneti detaliile respectand rezerva de coasere

4.

Realizati cusatura de incheiat simplu

5.

Fixati rezerva intr-o parte printr-un tighel simplu

6.

Verificati calitatea cusaturii

FISA DE EVALUARE

PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR PRIN APRECIEREA LUCRARII PRACTICE

TEMA: CUSATURA REFEC

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI :

Nr. crt.

Criterii de evaluare a lucrarii practice

Punctaj maxim

Punctaj obtinut

Nota

1

Controlarea starii de functionare a masinii

10p

2

Infilarea firelor de ata la ac si la suveica

10p

3

Reglarea pasului de cusatura si executarea cusaturii de proba

10p

4

Efectuarea cusaturilor tighel de acoperirea rezervelor de material

30p

5

Verificarea calitatii cusaturii

10p

6

Respectarea regulilor de securitatea muncii specifice deservirii masinii simple de cusut

10p

7

Utilizarea echipamentului de lucru specific

10

NOTA: Se acorda 1 punct din oficiu

NUMELE SI PRENUMELE EVALUATORULUI

FISA DE EVALUARE

PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR PRIN APRECIEREA LUCRARII PRACTICE

TEMA: CUSATURA REFEC

CLASA a X a

Nr. crt.

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI

Controlarea starii de functionare a masinii

Infilarea firelor de ata la ac si la suveica

Reglarea pasului de cusatura si executarea cusaturii de proba

Efectuarea cusaturilor tighel de acoperirea rezervelor de material

Verificarea calitatii cusaturii

Respecta

rea regulilor de securitatea muncii specifice deservirii masinii simpr de cusut

Utilizarea echipamentului de lucru specific

TOTAL

PUNCTE

NO

TA

1P

1P

1P

3P

1P

1P

1P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTA: Se acorda 1punct din oficiu

NUMELE SI PRENUMELE EVALUATORULUIPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2832
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved