Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ASPECTE TEORETICE SI METODOLOGICE PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPERTIZA CONTABILA

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micASPECTE TEORETICE SI METODOLOGICE PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPERTIZA CONTABILA

CONCEPTUL DE EXPERTIZA CONTABILA

Expertiza este activitatea de cercetare efectuata de un specialist care are calitatea de expert intr-un anumit domeniu pentru a stabili adevarul intr-o anumita situatie, problema sau litigiu.Expertiza inseamna a incerca, a dovedi si constituie un mijloc de proba.

Ca mijloc de proba in solutionarea diverselor litigii, expertiza este definita in literatura de specialitate in multiple variante ca forma, dar cu acelasi continut si in acest sens redam mai multe definitii:

Expertiza este un mijloc de proba de constatare, confirmare, evaluare, lamurire sau dovedire pe baza cercetarii stiintifice de specialitate a adevarului obiectiv cu privire la o anumita fapta, imprejurare, problema, situatie, cauza sau litigiu. (Mircea Boulescu si Marcel Ghita - Control financiar si expertiza contabila)

Expertiza este operatia facuta de unul sau mai multi experti cu scopul de a constata unele fapte de a controla, de a examina, de a masura si de a evalua anumite lucruri. ( Dejan - Tratat teoretic si practic privind expertiza in materie civila, administrativa si comerciala)

Expertiza este operatia incredintata unor persoane care pe baza cunostintelor lor speciale se pronunta asupra faptelor pe care judecatorii nu le-ar putea aprecia. (Eduard Glasson - Precizari teoretice si practice de procedura civila)

Expertiza este un mijloc de investigatie prin care se ajunge, fie la obtinerea unei probe, fie la evaluarea corecta a unei probe existente. (T. Tirnoviceanu - Tratatul de drept si procedura penala)

Expertiza este o cercetare care consta din diferite operatiuni specifice fiecarei specialitati. (Grigore Teodoroiu - Curs de drept procesual penal)

Expertiza este un mijloc de dovada reglementat de codul de procedura civila la care recurge instanta in cazul ca pentru stabilirea adevarului obiectiv este nevoie de lamurirea unor imprejurari de fapt, pentru a caror rezolvare se cer cunostinte de specialitate in domeniul stiintei, tehnicii artei sau vreunei meserii pe care judecatorul nu le poseda. (Ghe. Porumb - Codul de procedura civila comentat si adnotat.)

Expertiza este un mijloc de proba dispus sau cerut de organul juridic in materie civila sau penala efectuat de un specialist in materia litigiului care prin cunostintele si experienta pe care le poseda trebuie sa aduca lamurirea diferitelor aspecte ce sunt necesare a fi cunoscute in vederea solutionarii unor cauze. (Grigore Olanescu in teza de doctorat- Perfectionarea organizarii si desfasurarii activitatii de expertiza financiar contabila)

In functie de natura si de continutul faptei, imprejurarii, problemei, situatiei, cauzei sau litigiului ce se cerceteaza, precum si de domeniul de activitate in care se dispune sau se solicita efectuarea expertizei, acestea se clasifica in mai multe tipuri si anume:

Tehnica - care se individualizeaza pe genuri: constructii civile, masini si utilaje, autovehicule, exploatari portuare

Merceologica

Medico - legala - individualizata in: psihiatrica, constatarea starii de sanatate, cauzele decesului

Criminalistica

Artistica : artistica, sculptura, grafica, literatura

Filatelica

Comerciala

Agricola

Contabila

Expertiza contabila, la randul ei poate fi specializata pe mai multe domenii sau ramuri, asa cum ar fi:

Comerciala

Bugetara

Operatiuni valutare

Industrie

Agricultura

Constructii

Activitate bancara

Comert exterior

Asociatii de proprietari

Definitie

Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si actele justificative ale unui agent economic cu scopul de a furniza partilor interesate, datele necesare sau de a procura justitiei informatiile pentru a se pronunta in cunostinta de cauza asupra unui proces sau a unei contestatii de care a fost sesizata. Expertiza contabila este o forma de cercetare stiintifica efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente evidenta tehnica si contabila anumite fapte, imprejurari si situatii de natura economico-financiara.

Trasaturile expertizei contabile

Ca activitate specializata in domeniul contabilitatii expertiza contabila se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi:

Are ca obiect cercetarea unor fapte sau situatii de natura economico - financiare, gestionara si patrimoniala

Cuprinde in sfera sa de actiune activitatea economica financiara a unei entitati economice pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar ori de persoanele care o solicita (expertiza contabila amiabila).

Cerceteaza situatiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si suportii ei materiali respectiv, acte scrise, dischete, CD - uri, si alti suporti informationali.

Interpreteaza datele de evidenta si formuleaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv.

Elaboreaza concluzii pe baza constatarilor facute, care servesc ca mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei sau ca mijloc de fundamentare a unei decizii de catre persoana care a solicitat expertiza contabila (expertiza contabila amiabila).

Expertiza contabila analizeaza cauzele care au determinat abaterile de la normele legale cu caracter economic si financiar, descifreaza relatiile economico - financiare dintre partile aflate in litigiu, caracterizeaza starea de fapt a entitatii economice in raport cu legea si alte acte normative care reglementeaza domeniul investigat, stabileste legaturile de cauzalitate si responsabilitate dintre parti.

Din studierea cauzelor generatoare de pagube, expertiza contabila desprinde deficientele existente in organizarea si conducerea sistemului de evidenta, imperfectiunile din procesul decizional, precum si omisiunile sau erorile comise in executarea atributiunilor de serviciu cu consecinte negative asupra patrimoniului entitatii economice, la care se efectueaza expertiza.

Dupa destinatia sa expertiza contabila este de doua feluri:

expertiza contabila judiciara - dispusa de organele judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in faza anchetei, cercetarii, sau in faza de judecata.

expertiza contabila extrajudiciara (amiabila) este solicitata de persoane fizice sau juridice interesate in solutionarea unor diferende economico-financiare fara ca in cauza sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata.

Expertiza contabila judiciara

Definitie

Expertiza contabila judiciara este un mijloc de proba in justitie, o forma de cercetare si lamurire a unor fapte sau imprejurari de natura economico - financiara indicate de organele judiciare in scopul solutionarii litigiilor dintre persoanele juridice, dintre acestea si persoanele fizice precum si a proceselor penale privind infractiuni prin care au fost aduse pagube patrimoniului entitati economice.

Expertiza contabila judiciara constituie un mijloc de proba la care organul de urmarire penala sau instanta de judecata apeleaza la cererea partilor sau din oficiu in vederea lamuririi unor imprejurari de fapt si a stabilirii adevarului. Ea se incredinteaza de instantele respective unor specialisti pentru a constata si a evalua anumite fapte pe care judecatorii sau procurorii nu le-ar putea aprecia ei insisi stabilind in acest scop punctele (obiectivele/intrebarile) asupra carora expertii numiti urmeaza sa se pronunte. Expertiza contabila judiciara are ca sarcina principala sa contribuie la stabilirea adevarului si la justa solutionare de catre organul judiciar a cauzei aflata faza anchetei, cercetarii, sau in faza de judecata. Ea trebuie sa ofere organului judiciar o proba temeinica si de neinlaturat pentru tragerea la raspundere a persoanelor vinovate de incalcarea legislatiei economico-financiare, de nesocotire a disciplinei financiare si valutare si de pagubire a patrimoniului.

Expertiza contabila judiciara constituie un mijloc de proba prin care se aduce la cunostinta organelor judiciare opinia unor specialisti cu privire la acele imprejurari de fapt pentru a caror lamurire sunt necesare cunostinte deosebite din domeniul financiar-contabil, opinie care se formeaza pe baza unei activitati de cercetare concreta a cauzei deferite justitiei si a aplicarii unor judecati de specialitate de catre persoane competente desemnate de catre organul judiciar.

Expertiza depaseste actiunea de control prin aceea ca include si opinia expertului in legatura cu operatiile asupra carora se efectueaza expertiza.

Expertiza este deci o lucrare personala si critica care pe langa rezultatul examinarii faptelor din punct de vedere al exactitatii formale si de fond cuprinde si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legatura cu obiectul supus cercetarii.

Asemanari si deosebiri intre controlul financiar si expertiza contabila judiciara

Referitor la relatia dintre controlul financiar si expertiza contabila judiciara se retine ca ambele activitati sunt instrumente speciale de aparare a patrimoniului si de respectare a legalitatii.

Trasaturi comune ale expertizei contabile si ale controlului financiar se refera la faptul ca:

Se efectueaza de specialisti in domeniul financiar contabil cu reputatie nestirbita.

Examineaza diferite laturi ale activitatii economico - financiare din diferite entitati dupa criterii care au la baza aceleasi dispozitii legale si acelasi domeniu de activitate, contabilitatea.

In principiu utilizeaza aceeasi metodologie de investigare a faptelor.

Atunci cand cauzele deferite organelor de urmarire penala si instantele de judecata sunt constatate de controlul financiar, expertul contabil utilizeaza si analizeaza concluziile controlului financiar pentru a se pronunta cu privire la existenta si marimea pagubei, cele doua activitati se completeaza reciproc pentru stabilirea adevarului in cauza supusa anchetei sau judecarii.

Deosebiri

Intre controlul financiar si expertiza contabila judiciara exista elemente deosebite si anume:

a)      - controlul financiar este o functie a conducerii si o forma de cunoastere a problemelor dezvoltarii economice.

expertiza contabila judiciara este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in cursul de ancheta sau de judecata.

b)      - controlul financiar este o activitate prin care conducerea cunoaste modul in care se indeplinesc sarcinile economice si financiare, se pastreaza, se utilizeaza si se valorifica patrimoniul in scopul prevenirii, constatarii si inlaturarii abaterilor al stabilirii raspunderii persoanelor vinovate de pagubirea patrimoniului si de imbunatatire a activitatii.

expertiza contabila judiciara este activitatea prin care organele judiciare primesc lamuriri de natura economico - financiara in scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate, anchetate sau judecate.

c)      - controlul financiar cuprinde pe o anumita perioada intreaga activitate economico - financiara a unei entitati sau unele laturi ale acestei activitati

expertiza contabila judiciara se limiteaza numai la cercetarea problemelor cu caracter economico - financiar indicate de organele judiciare.

d)      - controlul financiar pe baza constatarilor si concluziilor sale se actioneaza in justitie cand se constata pagube sau abateri ce repercusiuni si prejudicii.

expertiza contabila judiciara intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata in vederea convingerii asupra realitatii faptelor si conditiei aparitiei pagubei, deficientei sau abaterii.

e)      - controlul financiar este o activitate cu caracter permanent

- expertiza contabila judiciara este o activitate ocazionala care are loc numai cand se dispune de organele judiciare.

f)        - controlul financiar examineaza intregul sistem de documente si evidenta a documentelor de evidenta tehnic - operativa si contabila privind activitatea si perioada controlata.

- expertiza contabila judiciara are competenta de examinare numai a documentelor de evidenta primara tehnic - operativa si contabila numai in limita necesarului pentru lamurirea obiectelor stabilite de organele judiciare.

g)      - controlul financiar constata pagubele, abaterile, deficientele, lipsurile etc.

- expertiza contabila judiciara confirma sau infirma constatarile controlului financiar cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri etc.

Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila)

Este acea expertiza care in afara de orice interventie judecatoreasca are loc direct intre partile aflate in litigiu sau este solicitata de persoane fizice sau juridice in vederea stabilirii adevarului si legalitatii in raporturile lor de activitate.

Contributia expertizei contabile la prevenirea pagubelor, pastrarea integritatii patrimoniului si respectarea legalitatii este mai operativa si eficienta in conditiile utilizarii acesteia nu numai ca mijloc de proba in justitie ci si ca mijloc de fundamentare a activitatii de arbitraj judecatoresc sau penal care se declanseaza prin actiuni adresate organelor judiciare.

Practica a dovedit ca multe actiuni adresate organelor judiciare sunt o consecinta a defectiunilor si a lipsei de operativitate in sistemul de documente ti evidenta.

Intr-o asemenea situatie agentul economic care declanseaza actiunea de arbitraj sau judecata trebuie sa aiba certitudinea ca documentele si evidentele pe care se bazeaza actiunile introductive sunt legale, corecte, exacte si reflecta fidel situatia economica, financiara, gestionara si contractuala a unitatii.

Un mijloc de fundamentare si asigurare a calitatii, realitatii, exactitatii si legalitatii informatii ce stau la baza actiunilor arbitrare sau judecatii il constituie expertiza contabila amiabila ceruta de conducerea agentului economic care urmeaza sa declanseze actiunea in judecata.

Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila) se mai utilizeaza pentru certificarea bilanturilor contabile, a altor situatii financiare privind patrimoniul agentului economic.

Aceste analiza si certificarii financiar - contabile asupra patrimoniului si a posibilitatii agentului economic de a genera profit si in consecinta de a fi rentabil constituie o dovada de incredere pentru ceilalti agenti economici in vederea intrarii in relatii contabile sanatoase.

Prin expertiza contabila amiabila se previne stabilirea de relatii de comert cu agenti economici care s-ar gasi in imediata stare de incetare de plati respectiv de faliment cu consecinte extrem de daunatoare privind recuperarea creantelor.

Expertiza extrajudiciara este reclamata de manifestarea plenara a liberei initiative in conditiile economiei de piata fiind o cale eficienta de asistenta de inalta specialitate a oricarei afaceri pentru a fi ferita de riscuri si asigurata de reusita.

Expertiza amiabila poate fi solicitata de o serie intreaga de persoane asa cum ar fi:

managerii pentru a cunoaste situatia patrimoniala a intreprinderii

asociatii - atat la infiintarea societatii cat si in cursul functionarii acesteia, precum si in alte situatii cum ar fi: fuziunea, dizolvarea sau divizarea societatii comerciale.

diverse persoane fizice sau juridice aflate in litigiu

de catre particulari si de catre oricare alta persoana care doreste clarificarea unor probleme de natura financiar - contabila.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1415
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved