Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Active patrimoniale

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micActive patrimoniale

Active imobilizate

Activele imobilizate sunt reprezentate de bunuri si valori care au ca destinatie deservirea activitatii unitatii patrimoniale pe o perioada mai indelungata (de regula peste un an). Acestea nu se consuma la prima utilizare, intr-un singur ciclu de productie si sunt urmarite in contabilitate pe trei categorii astfel: imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizari financiare.Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale se numesc astfel deoarece ele nu se prezinta din punct de vedere fizic ca bunuri materiale, ci se prezinta sub forma de cheltuieli. Dintre acestea enumeram:

- Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea unitatii patrimoniale, dintre care mai importante sunt: cheltuielile de inscriere si inmatriculare, taxele platite in acelasi scop pentru societati pe actiuni, cheltuielile privind emiterea de actiuni si obligatiuni, precum si cheltuielile pentru prospectarea pietei, cheltuielile pentru publicitate la infiintare ca si alte cheltuieli pentru infiintare si dezvoltare. Caracteristic pentru aceste cheltuieli este faptul ca ele se amortizeaza intr-o perioada de cel mult cinci ani.

- Cheltuieli de cercetare-dezvoltare sunt considerate tot imobilizari necorporale si cuprind acele cheltuieli realizate cu ocazia efectuarii unor lucrari de cercetare stiintifica sau pentru executarea unor obiective care au ca ratiune finala cercetarea stiintifica. Este insa pretinsa ca restrictie existenta garantiei ca de pe urma acestor cercetari stiintifice se va obtine un plus de eficienta pentru necesitatile unitatii patrimoniale cel putin egala cu valoarea cheltuielilor. Si aceste cheltuieli se amortizeaza intr-o perioada maxima de 5 ani.

- Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare reprezinta cheltuielile intreprinderii cu achizitia dreptului de a exploata mijloace economice sau de a desfasura o activitate, intr-un anumit mod si intr-un anume loc si spatiu. Ele se amortizeaza pe durata stabilita prin contractul de atribuire.

- Fondul comercial este si o imobilizare necorporala si determinat valoric de efortul financiar pe care-l face agentul economic pentru a-si creea sau conserva avantajul comercial comparativ (vadul, clientela, debuseele sau reputatia).

- Alte imobilizari necorporale este o categorie larga care cuprinde elemente patrimoniale de natura programelor informatice, fie create, fie achizitionate de intreprindere. Ele se evalueaza la pretul de achizitie si se amortizeaza in perioada de utilizare a respectivelor programe dar nu mai mult de trei ani.

- Imobilizari necorporale in curs, sunt cheltuieli efectuate pentru obtinerea unor imobilizari necorporale nefinalizate.

Active imobilizate corporale

Activele imobilizate corporale sunt caracterizate prin faptul ca dinamica lor este redusa sau foarte redusa. In aceasta categorie de imobilizari corporale se include urmatoarele elemente patrimoniale:

- Terenuri este un element patrimonial ce exista si va exista in patrimoniul multor unitati patrimoniale. In mod concret, un agent economic poate dispune de diferite categorii de terenuri care dupa destinatia lor pot fi:

- terenuri agricole si silvice;

- terenuri fara constructii;

- terenuri cu zacaminte;

- terenuri cu constructii;

- alte terenuri.

In general insa in contabilitate terenurile se urmaresc pe doua categorii si anume: terenuri si amenajari de terenuri. Ele se inregistreaza in contabilitate la intrarea in patrimoniu la valoarea care se stabileste prin lege in functie de clasele de fertilitate, amplasare si alte criterii.

- Mijloacele fixe, sunt bunuri economice fara de care activitatea nu se poate desfasura exista in patrimoniul oricarui agent economic. Se considera mijloace fixe acele mijloace de munca ce intrunesc cumulativ doua conditii si anume, au o valoare stabilita prin acte normative si o durata de functionare mai mare de un an. Caracteristica lor este faptul ca participa la mai multe procese de productie si isi transmit valoarea treptat dar integral asupra valorii produselor realizate. Pentru orice unitate patrimoniala este justificata grija de a avea mijloace fixe suficiente si cat mai bune din punct de vedere tehnic, ele constituind aparatul tehnic al productiei. De aceea, si in ceea ce priveste evidenta economica a fost elaborata o intreaga legislatura ce priveste urmarirea existentei si miscarii lor.

- Imobilizari corporale in curs, sunt cheltuieli efectuate pentru obtinerea de imobilizari corporale neterminate sau in curs de finalizare.

Active imobilizate financiare

Activele imobilizate financiare reprezinta cea de a treia categorie de imobilizari; acestea pastreaza caracteristica de baza a oricaror imobilizari, respectiv au o miscare lenta sau foarte lenta. Cele mai importante imobilizari financiare sunt:

- Titluri de participare sunt drepturile stabilite de regula sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare, avand drept rezultat participarea la capitalul altor unitati patrimoniale. Caracteristic este faptul ca aceste titluri de participare asigura agentului economic detinator exercitarea unui control sau a unei influente deosebite asupra unitatii patrimoniale partenere, iar cel ce detine asemenea titluri incaseaza dividende corespunzator cu numarul si valoarea titlurilor de participare pe care le detine.

- Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu sunt si ele titluri ca de exemplu actiuni, pe care unitatea le dobandeste in vederea obtinerii unor dividende, insa, spre deosebire de cele anterioare, acestea nu dau dreptul detinatorului sa controleze sau sa influenteze deciziile economice ale unitati partenere.La intrare in patrimoniu, titlurile de participare si alte titluri imobilizate se evalueaza la pretul de achizitie sau valoarea stabilita in contractul de achizitie.

- Creante imobilizate sunt si acestea imobilizari financiare dintre ele cea mai reprezentativa fiind clasa 'imprumuturilor acordate pe termen lung' respectiv imprumuturile acordate altor unitati patrimoniale, pe termen lung, pentru care se percepe, de regula, dobanda.

Activele circulante ale unitatilor patrimoniale

Orice agent economic dispune, in patrimoniul sau, pe langa active imobilizate si de active circulante. Spre deosebire de activele imobilizate, activele circulante au o miscare mai rapida si in cele mai multe cazuri ele participa la un singur ciclu de productie transmitandu-si intreaga valoarea economica asupra productiei obtinute intr-un ciclu de exploatare. Unitatile patrimoniale dispun de trei categorii importante de active circulante astfel:

stocuri si produse in curs de executie;

active de trezorerie (banesti);

active in decontare (creante).

Active circulante sub forma de stocuri si produse in curs de executie

Reprezinta o categorie de active circulante predominanta in economia tuturor agentilor economici si cuprinde o suma de elemente cu denumiri si continut bine stabilit astfel:

- Materii prime, constituie de fapt substanta productiei realizate si detine un rol hotarator in obtinerea valorii adaugate. Orice unitate patrimoniala specializata in productie foloseste materia prima pentru a produce, (de exemplu minereul de fier in industria siderurgica, lemnul in industria mobilei, stofa in industria confectiilor etc.). Contabilitatea urmareste si analizeaza operativ si permanent aprovizionarea si consumul de materii prime, deoarece sub aspect cantitativ si valoric aceasta categorie de active are o pondere de consum majora, costurile cu materiile prima reprezentand o parte semnificativa a costului global de productie. De cele mai multe ori, materia prima se regaseste in produsul finit fie in forma in care a fost consumata (de exemplu stofa in industria confectiilor) fie intr-o forma transformata (de exemplu gazele naturale in industria ingrasamintelor chimice sau sarea in industria produselor sodice).

- Materiale consumabile sunt si ele o prezenta frecventa in economia agentilor economici care isi desfasoara activitatea in sfera productiei, in aceasta categorie incluzandu-se:

- materialele auxiliare - sunt materiale conexe fluxului tehnologic, cu rol auxiliar si desi nu joaca un rol decisiv in procesul de productie au un grad de utilitate semnificativ, colateral (exemplu: colorantii in industria usoara si alimentara, care dau un aspect placut produselor, favorizand vanzarea lor);

- combustibilul - importanta lui este evidenta, fiind caracterizat de cele mai multe ori ca ,,forta economica motrice". Dupa rolul pe care-l detine in fluxul de productie, acesta poate fi: energetic, tehnologic sau administrativ;

- piesele de schimb - sunt achizitionate in vederea inlocuirii componentelor defecte ale utilajelor in functiune, asigurand exploatarea continua la parametrii tehnici initiali proiectati; chiar daca din punct de vedere al duratei de functionare si al valorii (conditiile cumulative anterior prezentate) ar indeplini conditiile impuse pentru a fi mijloace fixe, ele sunt excluse din aceasta categorie prin efectul legii;

- materialele de ambalat - se folosesc in multe ramuri de activitate cu scopul evident de a depozita, manipula si proteja produsele sau marfurile (ex. hartia de ambalat, pungile de plastic etc.);

- prefabricatele - sunt materii prime cu grad intermediar/superior de prelucrare si sunt specifice activitatilor economice din ramura constructiilor (ex.: grinzi, panouri, caramizi etc.);

- semintele, medicamentele, substantele chimice, folosite evident in agricultura, se inregistreaza in contabilitate, tot sub denumirea de materiale consumabile.

- Obiectele de inventar sunt prezente permanent in economia agentilor economici fiind necesare cotidian in desfasurarea activitatilor specifice. De regula obiectele de inventar sunt bunurile materiale, independente functional, care nu intrunesc cumulativ una din cele doua conditii impuse normativ pentru a fi mijloace fixe, respectiv, fie au valoarea mai mare decat valoarea prevazuta de lege, fie nu au durata de functionare mai mare de un an. In aceasta categorie se includ fara indeplinirea expresa a criteriilor anterior mentionate:

- S.D.V.-urile (scule, dispozitive si verificatoare) necesare pentru practicarea oricarei meserii. Nu poti fi efectua activitatile specifice unei meserii fara sa dispui de sculele necesare. Aceste SDV-uri se asigura de catre agentul economic si se dau in folosinta spre exploatare fiecarui lucrator individual, pe baza de proces-verbal.

- echipamentul de protectie, menit sa protejeze, unde este cazul, integritatea corporala a muncitorilor, in exercitarea profesiei (ex.: ochelarii de protectie si manusile pentru sudori, casca de metal pentru constructori, echipamentul caracteristic pentru otelari etc.). Aceste echipamente de protectie se asigura de agentul economic si sunt date in folosinta individual fiecarui muncitor.

- echipamentul de lucru are menirea sa protejeze propria imbracaminte a personalului, (ex. halatele, salopetele etc.). De obicei acestea se suporta valoric, jumatate de catre agentul economic si jumatate de personal.

- alte obiecte de inventar cum ar fi matritele pentru executarea unor produse etc.

Caracteristic este faptul ca obiectele de inventar se uzeaza, iar uzura lor reprezinta o cheltuiala a agentului economic inregistrata fie integral la darea in folosinta, fie in cote lunare (fara a depasi durata a trei ani).

- Produsele in curs de executie cuprind productia care in ultima zi din luna se regaseste in curs de prelucrare si se constituie fizic din ansamblul produselor care nu au parcurs toate fazele ciclului de productie. Ea se determina fie prin inventariere, fie pe cale financiar-contabila si se inregistreaza in contabilitate in general in ultima zi a lunii, fiind necesara ca element patrimonial, in vederea determinarii cu exactitate a costului produselor finite. La inceputul lunii urmatoare, cel putin din punct de vedere al tratamentului contabil, aceste produse se reintroduc in procesul de productie in vederea finalizarii tehnologiei de fabricatie.- Semifabricatele sunt produse care nu au parcurs intregul proces de fabricatie, ci numai unele faze ale acestuia. Caracteristic este faptul ca ele sunt receptionate in acest stadiu - de produs incomplet fabricat - si sunt depuse la magaziile sectiilor de fabricatie, de unde urmeaza, fie a se reintroduce in circuitul de fabricatie pentru a-si continua tehnologia, fie a se vinde in acest stadiu de semifabricat in prezenta unei cereri specifice pe piata. Acest din urma caz, respectiv proprietatea de a fi vandabile, reprezinta de fapt elementul esential care le diferentiaza de produsele in curs de executie (exemplu: semifabricatele care se constituie in subansambluri ale unor produse complexe ce pot fi asamblate ca atare intr-un complet).

- Produsele finite reprezinta rezultatul final obtinut din procesul de productie, categorie a carei existenta reprezinta insasi sensul functionarii unitatii patrimoniale productive. Caracteristic pentru produsele finite, este faptul ca ele au trecut prin toate fazele procesului de productie, sunt receptionate cantitativ si calitativ de specialistii din sectii si sunt predate la depozitele de produse sau la magazie, in vederea comercializarii lor.

- Produsele reziduale sunt produse finite care nu au fost receptionate de controlul tehnic de calitate din sectii, nefiind corespunzatoare din punct de vedere calitativ - in mod curent aceste produse se numesc rebuturi. Acestea apar desigur ca element de eroare al ciclului de productie cu titlu de pagube ale intreprinderii - cineva este vinovat pentru neindeplinirea conditiilor de calitate, motiv pentru care la sfarsitul lunii, pagubele se solutioneaza prin stabilirea raspunderii administrative. Tot in aceasta categorie patrimoniala se includ si deseurile recuperabile, respectiv resturile de materii prime sau materiale consumabile care rezulta, rezidual, in mod firesc in urma procesului de prelucrare.

- Materiile si materialele aflate la terti sunt materii prime si materiale consumabile trimise la terti pentru a fi prelucrate.

- Obiectele de inventar aflate la terti sunt obiecte de inventar cedate tertilor cu titlu de custodie (exemplu: obiectele de inventar care resimt tehnologic nevoia de a fi prelucrate sau reparate si in lipsa utilajelor proprii necesare sunt transmise tertilor pentru executarea operatiunilor specifice).

- Produsele aflate la terti in mod similar cu categoriile mai sus descrise, sunt produse finite sau semifabricate care inainte de a fi vandute sau folosite resimt nevoia unor prelucrari suplimentare si in acest scop sunt predate in custodia tertilor.

- Marfurile reprezinta o categorie patrimoniala specifica intreprinderilor de comert si defineste ansamblul bunurilor economice fizice, care au proprietatea de a fi vandabile si sunt destinate circuitului comercial constituindu-se in obiect al tranzactiilor comerciale. Aceasta categorie de bunuri se gaseste in intreprinderile de comert specializate sau in intreprinderile productive in procesul de comercializare al produsele proprii sau ale tertilor.

- Ambalajele sunt bunuri folosite pentru a manipula, depozita sau proteja produsele si marfurile.

Active circulante de trezorerie

O parte din activele circulante ale unitatilor patrimoniale se regasesc sub forma valori si moneda scriptica sau reala, aceste valori si disponibilitati fiind destinate practic, datorita lichiditatii sporite pe care o au, sa asigure exercitarea functiunii financiare a intreprinderii (exemplu: achitarea sumelor datorate tertilor furnizari, achitarea taxelor si a impozitelor, plata salariilor si a altor obligatii.

Principalele active de trezorerie inregistrate in patrimoniul agentilor economici sunt:

a. Actiunile proprii - reprezinta actiunile proprii rascumparate de intreprindere de la actionari in mod direct sau prin intermediul pietelor financiare. Ratiunea achizitionarii propriilor actiuni este legata de independenta functional-economica a intreprinderii, care odata depasind momentul atragerii de capital, revine cu interesul promovarii unei politici sustinute de acumulare in vederea realizarii de investitii.

b. Actiunile - cuprind categorial titlurile de credit asupra patrimoniului unor terti, achizitionate de pe piata specifica in vederea obtinerii de venituri financiare suplimentare pe termen scurt. Actiunile pot fi de doua tipuri: ordinare (simple), in contul carora se incaseaza dividende sau privilegiate, in contul carora se incaseaza o dobanda fixa indiferent de profitul societatii la capitalul careia se participa. Din aceasta categorie fac parte ca si componenta a trezorerie, doar acele actiuni cu lichiditate crescuta, sub un an.

c. Obligatiunile emise sau rascumparate - cuprind categorial totalitatea titlurilor de credit de natura obligatiunilor unitatii emise anterior si acum rascumparate de unitate.

d. Conturile curente la banci este folosit pentru a urmari disponibilitatile in lei si in devize aflate in conturi la banci, precum si miscarile de trezorerie bancara.

Legile tarii obliga pe agentii economici sa pastreze cea mai mare parte a disponibilitatilor banesti in conturi la banci. Bancile platesc agentilor economici dobanzi pentru sumele pastrate de acestia in conturi si executa operatiile de incasari si de plati in si din conturile clientilor, pentru care percep comisioane. Caracteristic pentru aceste operatii efectuate de banci este faptul ca ele se executa prin sistemul numit prin virament sau plati fara numerar. Aceasta inseamna ca, la ordinul platitorului, banca transmite suma ceruta din contul acestuia in contul beneficiarului, fara ca banii sa participe la operatie, in forma lor fizica.

Unitatile pot avea depozite bancare nu numai in lei ci si in devize, motiv pentru care acest element patrimonial se dezvolta analitic, astfel:- Conturi la banci in lei, - reflecta desigur sumele de bani in lei de care dispune agentul economic;

- Conturi la banci in valuta - evidentiaza valuta de care dispune agentul economic si operatiunile de incasari si plati in valuta.

Banca comunica periodic agentului economic, aflat in pozitia de client, operatiunile efectuate, respectiv incasarile si platile, precum si sumele existente in disponibil (in sold), printr-un document denumit 'Extras de cont in lei', respectiv 'Extras de cont in valuta' pentru operatiunile in valuta efectuate.

e. Casa reprezinta categoria care urmareste numerarul si valorile aflate in casieria unitatii. Acest element patrimonial se dezvolta astfel:

- Casa in lei, reflecta valoric suma de bani care este pastrata de unitatea patrimoniala in casieria proprie. Fiecare agent economic are obligatia sa-si organizeze activitatea de casa prin asigurarea unei casierii, intr-o incapere separata, prevazuta functional cu masuri de siguranta suplimentare. In casierie poate fi pastrata o suma de bani denumita sold de casa, intr-un plafon maxim prevazut de lege, denumit plafon de casa . Marimea limitei sold de casa este stabilita de catre agentul economic impreuna cu banca unde acesta isi pastreaza disponibilul, tinand seama de miscarile de numerar prin casierie in ultimul trimestru si de alti factori, fara a depasi limita maxima stabilita prin acte normative. In cazul in care din incasari se ajunge la o suma in casierie mai mare decat limita soldului de casa, suma ce depaseste, se depune obligatoriu la banca in contul de disponibil. In cazul in care agentul economic are nevoie de mai mult numerar in casierie, pentru a efectua anumite plati, cum ar fi de exemplu plata salariilor, atunci se intocmeste un cec pentru ridicari de sume in numerar, semnat de seful contabil si de conducatorul unitatii. Acest cec se inmaneaza casierului care insotit, merge la banca si ridica suma de bani in cauza pe care o depune in casieria unitatii. La casierie se intocmesc documente specifice cum ar fi 'Planul de casa', in care se prevad toate operatiile de incasari si plati care se vor face prin casierie in trimestrul urmator si 'Registrul de casa', un registru pe care-l intocmeste zilnic casierul, in care trece toate operatiile de incasari si plati efectuate in ziua respectiva. Registrul de casa se intocmeste in doua exemplare de catre casier si se depune a doua zi la contabilitate, impreuna cu toate documentele care au stat la baza intocmirii sale. Conducatorul compartimentului financiar-contabil are obligatia sa faca cel putin lunar controlul casieriei pentru a se convinge de calitatea lucrarilor executate.

- Casa in devize reprezinta suma in devize tezaurizata in casierie, cu aceleasi reguli ca si pentru casa in lei.

f. Acreditive, un alt element patrimonial, se dezvolta astfel:

- Acreditive in lei sunt tot mijloace circulante banesti ale agentului economic, sume preluate din 'Disponibilul banesc in lei' si transmise la banca din localitatea furnizorului, la dispozitia acestuia. Cand furnizorul expediaza produsele contractate, depune la banca sa documentele necesare (factura, avizul de expeditie etc.), iar banca sa vireaza suma corespunzatoare din contul 'Acreditive' in contul furnizorului. Folosirea acreditivului se hotaraste prin contract de catre cele doua parti. El reprezinta un mare avantaj pentru furnizor, care are siguranta incasarii rapide a sumelor ce i se cuvin, dar pentru platitor, este tot un dezavantaj, o imobilizare de mijloace banesti. Acreditivul se deschide pe timp limitat, de regula trei luni, dupa care, sumele neconsumate, se reduc in contul de disponibil de unde au fost preluate.

-Acreditive in devize ridica exact aceleasi probleme, cu mentiunea ca se folosesc destul de mult in relatiile economice cu partenerii straini.

Active circulante in decontare (creante)

O parte din activele circulante ale mai multor unitati patrimoniale se regasesc in pozitia 'in decontare'. Prin active circulante in decontare, se inteleg activele circulante ale unitatii, fie sub forma de stocuri si produse, fie sub forma baneasca, care momentan nu se gasesc la dispozitia efectiva a unitatii ci din motive obiective sau subiective se afla in afara unitatii.

Debitorii diversi - cuprind in primul rand debitele provenite din pagube materiale pretinse, stabilite pe baza unor hotarari ale instantelor judecatoresti, drepturi ale agentului economic provenite din distribuitori de echipament de lucru etc.

Avansuri de trezorerie reprezinta avansurile banesti acordate administratorilor sau unor angajati, in vederea efectuarii unor plati ale agentului economic, sau in vederea rezolvarii unor probleme ale acestuia. In aceasta categorie se includ si avansurile spre decontare, care sunt sume platite din casierie unor salariati cu titlu de mandat (de exemplu: salariatilor care se deplaseaza in alte localitati pentru a rezolva probleme ale unitatii, cum ar fi incheierea de contracte de aprovizionare, contracte de desfacere, participarea la targuri si expozitii etc. Marimea avansului spre decontare acordat se calculeaza tinand seama de costul transportului, costul cazarii la hotel si diurna zilnica acordata pentru hrana; la intoarcerea din deplasare, salariatul trebuie sa justifice avansul spre decontare care l-a primit la plecare, in cel mult 24 de ore. in caz contrar se aplica penalitati si apoi avansul spre decontare nejustificat, se retine din salariu).

Decontarile cu asociatii privind capitalul, cuprind aportul subscris de asociati pentru constituirea si cresterea capitalului dar inca nevarsat. La inscriere se incheie un contract in care se prevad drepturile si obligatiile ambelor parti, inclusiv timpul de asociere, momentul cand se pun la dispozitie valorile de asociere etc.

Avansuri acordate salariatilor reprezinta sumele platite salariatilor cu titlu de avans chenzinal, care ulterior se vor retine din salariu.

Furnizori - debitori sunt sume ce au fost platite in avans furnizorilor, in contul marfurilor ce vor fi trimise; aceste sume vor fi apoi scazute din obligatiile initiale, platindu-se numai diferenta.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2535
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved