Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


IAS 14 - RAPORTAREA PE SEGMENTE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micIAS 14 - RAPORTAREA PE SEGMENTE

Obiective

Standardul stabileste:- principiile de raportare financiara pe segmente;

- informatii cu privire la diferite tipuri de produse si servicii pe care o intreprindere le produce;

- la zonele geografice diferite in care isi desfasoara activitatea.

Standardul se aplica de catre intreprinderile ale caror titluri de participare si titluri de creanta sunt tranzactionate public si de cele care sunt in curs de a emite astfel de titluri.

Definitii

Segmentul de activitate este o componenta distincta a unuei intreprinderi ce este angajata in furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu (grupe de produse sau servicii conexe), care este subiectul riscurilor si beneficiilor , ce sunt diferite de acelea din alte segmente de activitate.

Factorii, ce determina daca produsele sau serviciile sunt conexe, sunt:

natura produselor sau serviciilor;

natura proceselor de productie;

tipul clasa de clienti pentru produse sau servicii;

daca se poate tipul mediului obisnuit al activitatii (bancar, asigurare, commercial etc).

Segmentul geografic este o componenta distincta a unei intreprinderi ce este angajata in finalizarea de produse sau servicii intr-un mediu economic specific si care este subiectul riscurilor si beneficiilor ce sunt diferite de celelalte componente ce opereaza in alte medii economice.

Factorii, ce stau la baza identificarii segmentelor geografice sunt:

similaritatea conditiilor economice si politice; -legatura intre operatiile din diferite zone geografice;

apropierea operatiilor;

riscuri speciale associate operatiilor dintr-un domeniu specific;

reguli de control pentru schimbul valutar;

riscurile de valuta subiacente.

Segmentul de raportare este un segment de activitate sau un segment geografic identificat pe baza definitiilor, pentru care se cere prezentarea informatiei pe segmente.

Segmentul de raportare implica venituri, cheltuieli, rezultat, active si datorii pe segment.

Venitul pe segment este venitul raportat in contul de profit si pierdere, ce este direct atribuit unui segment si este o proportie relevanta din venitul intreprinderii, care poate fi alocata pe un temei rezonabil unui segment, din vanzari externe sau din tranzactii cu alte segmente ale aceleiasi intreprinderi.

Aceste venituri nu includ:

-elemente extraordinare;-venituri din dobanzi sau dividende;

-castiguri din vanzarea investitiilor financiare sau stingerea datoriilor, exceptie daca activitatea segmentului este de natura financiara.

Aceste veniuri includ:

- partea din profit sau pierdere intreprinderilor asociate, a celor in participatie, cand aceste sunt incluse in venitul consolidat.

Cheltuiala pe segment este o cheltuiala ce rezulta din activitatea de exploatare a unui segment care este direct atribuit segmentului si reprezinta o pondere relevanta dintr-o cheltuiala care poate fi alocata pe o baza rezonabila segmentului, inclusi cheltuielile legate de vanzari externesi cheltuieli legate de tranzactii cu alte segmente.

Aceste cheltuieli nu include:

-elemente extraordinare;

-dobanzi, pierderi din vanzare investitiilor financiare - exceptie cand activitate sagmentului este preponderenta de natira finaciara, partea din pierderi associate;

-cheltuillile cu impozitul pe profit;

-cheltuieli administrative generale aferente intreprinderii ca intreg - exceptie cele care pot fi alocate segmentului pe un temei rezonabil.

Sunt incluse:

-cheluielile unei entitati controlate in comun, ce sunt contabilizate prin consolidare.

Rezultatul pe segment este diferenta dintre veniturile si cheltuielile pe segmente si se determina inainte de ajustarile pentru interesul minoritar.

Activele pe segment sunt acele active de exploatare care sunt utilizate de un segment in activitatea sa de exploatare, care pot fi direct atribuite sau pot fi alocate segmentului pe un temei rezonabil.

Aceste active includ: creantele, imprumuturile, investitiile financiare sau alte active generatoare de venituri, daca aceste venituri sunt incluse in rezultatul pe segment.

Activele pe segment se determina dupa deducerea provizioanelor aferente si nu include activele privind impozitul pe profit.

Datoriile pe segmente sunt acele obligatii din exploatare care rezulta din activitatea de exploatare a unui segment si care sunt fie direct atribuite segmentului sau alocate pe un temei rezonabil.

Daca rezultatul pe segment include cheltuieli cu dobanzi, datoriile vor include obligatiile purtatoare de dobanda aferenta.

Exemplu de situati ce impun raportare pe segmente:

Cand activitatea unei intreprinderi este deosebit de complexa si presupune acoperirea mai multor tipuri de activitati (productie si comercializare de autoturisme, productia si comercializarea de piese de schimb) si multe zone geografice(Asia, Europa, etc) se pot face delimitari pe segmente.

Aceaste raportari vor permite evaluarea relativ simpla a profitabilitatii si rentabilitatii fiecarui segment.

Odata identificate segmentele de raportare, se impune a se stabili, care va fi utilizat ca format primar (ex. "pe segmente") si care in format secundar (ex. "pe zone geografice").

Aceasta alegere are la baza sursa si natura dominanta a riscurilor si beneficiilor.

Un segment de raportare este cel ce genereaza venituri, din vanzari clientilor externi si din tranzactii cu alte segmente, de cel putin 10% si rezultatul este de 10% sau mai mare din rezultatul combinat al tuturor segmentelor, in valoare absoluta.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1133
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved