Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ASPECTE TEORETICE SI METODOLOGICE PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPERTIZA CONTABILA

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micASPECTE TEORETICE SI METODOLOGICE PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPERTIZA CONTABILA

1.1. Exercitarea profesiei de expert contabil Si de contabil autorizatProfesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate, in conditiile prevazute de lege.

Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.

Asupra constatarilor, concluziilor, opiniilor si recomandarilor sale, expertul contabil intocmeste raport.

Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare.

Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.

In termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, prin hotarare a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si avizat de Ministerul Finantelor si de Ministerul Educatiei Nationale.

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari:

a) tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si semneaza situatiile financiare;

b) acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii;

c) efectueaza analize economico-financiare si evaluari patrimoniale;

d) efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege;

e) executa alte lucrari cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativa si informatica;

f) indeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale;

g) acorda asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale;

h) efectueaza pentru persoane fizice si juridice servicii profesionale care presupun cunostinte de contabilitate.

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitatile de audit financiar si consultanta fiscala, cu respectarea reglementarilor specifice acestor activitati.

Expertii contabili pot sa-si exercite profesia individual ori se pot constitui in societati comerciale potrivit legii.

Expertilor contabili si contabililor autorizati le este interzis sa efectueze lucrari pentru operatorii economici sau pentru institutiile la care sunt salariati si pentru cei cu care angajatorii lor sunt in raporturi contractuale ori se afla in concurenta. De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru operatorii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.

Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot efectua pentru terti lucrarile prevazute mai sus, in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

Activitatea de cenzor poate fi desfasurata, potrivit legii, de catre expertii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si experienta in activitatea financiar-contabila de cel putin 5 ani, precum si de catre societatile comerciale membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Expertii contabili si contabilii autorizati garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii.

Relatiile expertilor contabili, contabililor autorizati si societatilor comerciale de profil cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti. Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, in exercitarea profesiei disciplinar, administrativ, civil si penal, dupa caz, potrivit legii. Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari de servicii incheiate in conditiile legii, in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile.

Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili si contabililor autorizati, in raport cu gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarele:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la un an;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, in conditiile stabilite de lege, are sediul in municipiul Bucuresti. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati isi constituie filiale, fara personalitate juridica, in resedintele de judet si in municipiul Bucuresti.

1.2. Conceptul de expertizA contabilA

Definita in sensul larg al cuvantului, expertiza este activitatea de cercetare efectuata de un specialist care are calitatea de expert intr-un anumit domeniu pentru a stabili adevarul intr-o anumita situatie, problema sau litigiu, a realitatii intr-o anumita situatie sau referitoare la un anumit eveniment. Fiind un mijloc de constatare, confirmare, dovedire, lamurire a realitatii privind un eveniment, o fapta, o situatie, pe baza cunostintelor de specialitate, expertiza este un mijloc de proba.

Expertiza inseamna a incerca, a dovedi si constituie un mijloc de proba.

Ca mijloc de proba in solutionarea diverselor litigii, expertiza este definita in literatura de specialitate in multiple variante ca forma, dar cu acelasi continut si in acest sens redam mai multe definitii:

Ø      Expertiza este un mijloc de proba de constatare, confirmare, evaluare, lamurire sau dovedire pe baza cercetarii stiintifice de specialitate a adevarului obiectiv cu privire la o anumita fapta, imprejurare, problema, situatie, cauza sau litigiu. (Mircea Boulescu si Marcel Ghita - Control financiar si expertiza contabila)

Ø      Expertiza este operatia facuta de unul sau mai multi experti cu scopul de a constata unele fapte, de a controla, de a examina, de a masura si de a evalua anumite lucruri. (Dejan -Tratat teoretic si practic privind expertiza in materie civila, administrativa si comerciala)

Ø      Expertiza este operatia incredintata unor persoane care pe baza cunostintelor lor speciale se pronunta asupra faptelor pe care judecatorii nu le-ar putea aprecia. (Eduard Glasson - Precizari teoretice si practice de procedura civila)

Ø      Expertiza este un mijloc de investigatie prin care se ajunge, fie la obtinerea unei probe, fie la evaluarea corecta a unei probe existente. (T. Tirnoviceanu - Tratatul de drept si procedura penala)

Ø      Expertiza este o cercetare care consta din diferite operatiuni specifice fiecarei specialitati. (Grigore Teodoroiu - Curs de drept procesual penal)

Ø      Expertiza este un mijloc de dovada reglementat de codul de procedura civila la care recurge instanta in cazul in care pentru stabilirea adevarului obiectiv este nevoie de lamurirea unor imprejurari de fapt, pentru a caror rezolvare se cer cunostinte de specialitate in domeniul stiintei, tehnicii, artei sau vreunei meserii pe care judecatorul nu le poseda. (Ghe. Porumb - Codul de procedura civila comentat si adnotat)

Ø      Expertiza este un mijloc de proba dispus sau cerut de organul juridic in materie civila sau penala efectuat de un specialist in materia litigiului care prin cunostintele si experienta pe care le poseda trebuie sa aduca lamurirea diferitelor aspecte ce sunt necesare a fi cunoscute in vederea solutionarii unor cauze. (Grigore Olanescu in teza de doctorat - Perfectionarea organizarii si desfasurarii activitatii de expertiza financiar contabila)

In sens restrans, prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla    registrele, conturile si actele justificative ale unui agent economic cu scopul de a furniza partilor interesate datele necesare sau de a procura justitiei informatiile pentru a se pronunta in cunostinta de cauza asupra unui proces sau a unei contestatii de care a fost sesizata. Expertiza contabila este o forma de cercetare stiintifica efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente, in evidenta tehnica si contabila anumite fapte, imprejurari si situatii de natura economico - financiara.

1.3. Obiectul de cercetare al expertizei contabile

Expertiza contabila poate avea ca obiect fapte, imprejurari sau alte situatii ce pot sa apara in activitatea economico - financiara si gestionara a unei entitati patrimoniale pentru a caror solutionare este necesar sa se apeleze la un expert contabil.

Expertiza contabila poate avea ca obiect de cercetare diverse laturi ale activitatii entitatilor economice asa cum ar fi:

▪ aspecte ale situatiei economico - financiare a patrimoniului si a capacitatii acestuia de a genera profit, aspecte ce sunt reflectate in documente de evidenta primara tehnico - operativa si contabila cu scopul final de a stabili in mod stiintific corectitudinea sau incorectitudinea administrarii patrimoniului;

▪ analiza economico - financiara a activitatii unei entitati patrimoniale cu scopul de a determina comportamentul managerilor si al persoanelor din compartimentele functionale in raport cu atributiunile lor de serviciu stabilite prin contractul de munca;

▪ neglijente sau abuzul in serviciu in legatura cu stabilirea si exercitarea obligatiilor contractuale, stabilirea intarzierilor pentru plata obligatiilor si corectitudinea stabilirii penalitatilor de intarziere, cantitatile de produse, lucrari si servicii livrate intre partile in litigiu, ponderea celor achitate si ce a mai ramas de achitat.

Expertiza in materie comerciala se efectueaza atunci cand este necesar sa se corecteze calcule, inscrisuri si registre de comert.

Expertiza contabila cuprinde in studiu sau analiza latura economico - financiara a faptelor si a imprejurarilor in care s-au produs, latura juridica fiind exclusiv de competenta organelor judiciare. Astfel in litigiile cu privire la pagube, expertiza contabila ofera organelor judiciare lamuriri cu privire la existenta si ponderea lipsurilor din patrimoniul entitatii economice.Obiectivele cu privire la constatarea vinovatiei persoanelor care au produs pagube materiale si faptele care le-au generat depasesc sfera expertizei contabile, acestea constituind obiective ale anchetei penale.

Obiectivele concrete ale expertizei contabile se stabilesc de organul judiciar care a dispus expertiza sau de catre persoana juridica sau fizica care a solicitat efectuarea expertizei contabile.

Obiectivele expertizei contabile judiciare se limiteaza din punct de vedere al continutului si perioadei la fapte si imprejurari care au generat litigii.

Obiectivele expertizei contabile respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc deci de catre organele de urmarire penala sau instantele de judecata din oficiu sau la cererea partilor cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei sunt necesare cunostintele unui expert.

Obiectivele care se dau spre rezolvare expertului contabil se stabilesc si se consemneaza in scris in ordonanta    de catre organele de urmarire penala sau in incheiere de sedinta de catre instantele de judecata.

Actul de dispunere a expertizei contabile concretizata in ordonanta sau in incheiere, dupa caz, trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

. organul care a dispus efectuarea expertizei;

. numarul dosarului si partile implicate in litigiu;

. scopul efectuarii expertizei contabile;

. incadrarea juridica a faptelor deduse spre solutionare;

. obiectul expertizei contabile respectiv intrebarile la care se solicita raspunsuri;

. actele si alte documente ce urmeaza a fi avute in vedere pentru expertizare;

. numele expertului desemnat si a expertului parte adusi la recomandarea partilor aflate in litigiu;

. onorariul provizoriu cuvenit expertului desemnat;

. termenul de depunere a raportului de expertiza.

Expertiza contabila rezolva numai obiectivele sau problemele indicate in actul prin care s-a dispus efectuarea expertizei si numai pentru perioada stabilita, obiectivele pot fi extinse numai cu aprobarea organului care a dispus efectuarea expertizei contabile.

Intrebarile la care raspunde expertul contabil (obiectivele expertizei) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Ø      sa fie formulate cu obiectivitate in mod clar si concret si in stricta ordine de succesiune logica in limita competentei drepturilor si obligatiilor expertului contabil;

Ø      sa se refere la problemele ce necesita cunostinte teoretice si practice de contabilitate;

Ø      sa fie in stransa legatura cu continutul cauzei ce se judeca si sa decurga din imprejurarile concrete ale cauzei (litigiului);

Ø      sa epuizeze toate aspectele neclare in dosarul respectiv, sa cuprinda toate imprejurarile cauzei astfel incat sa previna formularea ulterioara de noi obiective;

Ø      sa nu solicite expertului contabil incadrari juridice ale faptelor cercetate.

In cazul in care obiectivele expertizei contabile nu sunt suficient precizate expertul contabil trebuie sa solicite organului care a dispus efectuare expertizei contabile sa concretizeze in scris problemele care trebuie sa formeze obiectivele expertizei.

Expertul contabil sesizeaza organul care a dispus efectuare expertizei contabile atunci cand in timpul efectuarii expertizei se ivesc situatii care necesita extinderea obiectivelor fixate sau pentru a raspunde la anumite intrebari este necesara efectuarea prealabila a unor expertize tehnice, grafologice sau de alta natura.

Expertului contabil nu ii este permis sa extinda singur obiectivele expertizei si sa raspunda astfel la intrebari care nu i-au fost puse sau care depasesc competenta sa.

Sunt cazuri cand se stabilesc obiective prin care se pretinde expertului contabil sa constate vinovatia persoanelor care au produs pagube materiale in interes public sau privat si caror fapte se datoreaza. Acest gen de obiective depasesc competenta expertului contabil intrucat daca ar raspunde s-ar transpune organului de cercetare penala.

Obiectivele respectiv intrebarile concrete care se dau spre rezolvare expertului contabil in cazul expertizei contabile extrajudiciare sau amiabile se stabilesc cu consultarea expertului contabil de catre persoane juridice sau fizice care solicita efectuarea unor astfel de expertize.

Expertiza contabila are ca obiective:

● prevenirea pagubelor in patrimoniu;

● pastrarea integritatii patrimoniale;

● respectarea legalitatii;

● fundamentarea deciziilor in actiunile de arbitraj, judecatoresti sau penale;

● certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere;

eliminarea riscurilor in afaceri.

Expertiza contabila poate fi solicitata de manageri, actionari sau asociati, partile aflate in litigiu etc.

Obiectul de cercetare al expertizei contabile poate viza:

- pozitia financiara a entitatii economice: relatia dintre active, capitaluri proprii si datorii;

- capacitatea entitatii de a produce profit si performanta ei;

- organizarea evidentei tehnico - operative, contabilitatii financiare si de gestiune si respectarea normelor legale in intocmirea si inregistrarea documentelor;

- analiza comportamentului persoanelor cu functii de conducere in contextul activitatii economico - financiare;

- abuzul in serviciu sau manifestarea neglijentei referitor la indeplinirea obligatiilor contractuale.

In timp ce expertiza contabila cuprinde latura economico - financiara a cauzei cercetate, latura juridica revine organelor judiciare.

De exemplu, valoarea unei pagube se stabileste prin intermediul expertizei contabile in timp ce stabilirea vinovatului constituie obiectiv al organului judiciar.

Obiectivele expertizei se stabilesc de persoanele care o dispun prin intrebari la care expertul trebuie sa raspunda punctual si argumentat. Intrebarile se consemneaza in scris in "ordonanta" emisa de organele de urmarire penala sau in "incheierea" emisa de instanta de judecata.

Indiferent de actul prin care se dispune expertiza, el trebuie sa cuprinda:

- organul care a dispus expertiza;

- numarul dosarului;

- partile implicate;

- scopul expertizei;

- incadrarea judiciara a faptelor;

- numele expertului desemnat;

- obiectivele expertizei (intrebarile adresate expertului);

- actele supuse expertizei;

- onorariul provizoriu datorat expertului;

- termenul la care se va depune raportul;

Privitor la intrebarile adresate expertului, se impun urmatoarele conditii:

- sa fie formulate cu obiectivitate, clar si concret;

-sa necesite, in vederea formularii raspunsurilor, cunostinte teoretice si practice de contabilitate;

- sa fie in interdependenta cu continutul cauzei in litigiu;

- sa epuizeze aspectele nelamurite in dosar, pentru a nu mai necesita o expertiza suplimentara;

- sa nu ceara expertului incadrarea juridica a faptelor.

De expemplu, intr-o expertiza vizand o paguba adusa patrimoniului, expertului i se poate solicita evaluarea ei si nu stabilirea vinovatului sau a vinei acestuia.

Exemplu de situatii care necesita expertiza contabila:

- evaluarea aporturilor in natura primite de la actionari sau asociati;

- operatiunile efectuate de fondatori in contul societatii care se constituie prin subscriere publica;

- majorarea capitalului social prin aporturi in natura sau diminuarea lui prin acoperirea pierderilor;

- fuziunea, dizolvarea, divizarea societati;

- incetarea de plati;

- distribuirea de dividende.

In procesul civil, obiectivele expertizei contabile vizeaza:

- litigiile intre comercianti sau intre un comerciant si o persoana fizica privind tranzactiile cu sau fara marfuri, decontarea echivalentului acestora, acordarea reducerilor de pret, dobanzilor si penalitatilor la plata datoriei cu intarziere etc;

- determinarea cheltuielilor si veniturilor in asocierile in participatiune si stabilirea raspunderii civile in cazul pagubelor aduse patrimoniului sau a proastei gestionari a acestuia precum si stabilirea averii agentului economic in stare de faliment etc.

Numirea expertului se face de catre instanta de judecata sau direct de catre parti cand se inteleg, respectiv de organul de urmarire penala.

Expertul nu se substituie judecatorului, nu se confunda cu acesta si nu este martor.

Evidenta si recomandarea expertilor este atributul birourilor locale de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti sau tribunalelor judetene.

Tot acestea realizeaza  si decontarea onorariului.

Alegerea expertilor are in vedere specializarea, competenta si experienta expertului.

Expertul se poate abtine sau recuza in cazuri ca:

- el, sotia sau rude pana la gradul patru au interes in judecarea cauzei sau este ruda cu una din parti intre expert si una din parti s-a derulat un proces penal intr-o perioada de pana la 5 ani anteriori este tutore, curator sau consilier al uneia din parti a primit de la una din parti daruri sau promisiuni etc.

Recuzarea se face de catre expert in 5 zile de la numirea sa, cererea solutionandu-se in sedinta publica, cu citarea partilor si expertului.Efectuarea expertizei se poate face:

- in instanta, daca se cere doar simpla parere a expertului;

- in afara instantei daca sunt necesare verificari, analize, declaratii.

Efectuarea expertizei necesita:

- examinarea materialului aflat la dosar;

- examinarea documentelor aflate la parti sau la terti;

- analiza explicatiilor partilor si martorilor;

- analiza rezultatelor actelor de control si altor expertize in aceeasi cauza;

- analiza rezultatelor expertizei tehnice sau de alta natura (grafologice).

Examinarea documentelor aflate la parti sau terti necesita citarea partilor si confirmarea acestui lucru.

In caz contrar, expertiza este nula.

Nu este necesara citarea in cazul expertizei suplimentare.

Explicatiile partilor si martorilor se folosesc pentru a demonstra concordanta sau neconcordanta lor cu informatiile continute in documente.

Poate aparea si imposibilitatea efectuarii expertizei daca se impune, in prealabil, un control gestionar, o expertiza tehnica, refacerea evidentei contabile, reconstituirea de documente, etc.

In acest caz se intocmeste un proces verbal de imposibilitate a efectuarii expertizei.

Raportul de expertiza contabila trebuie sa fie complet, sa raspunda la toate intrebarile puse, iar concluziile sa fie bine motivate. Se depune cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. Nedepunerea la termen se sanctioneaza cu amenda. Urmeaza valorificarea raportului de expertiza contabila in judecarea cauzei. Expertiza se poate declara nula daca partile nu au fost citate in timp util si/sau daca raportul nu s-a depus la timp.

Onorariul expertului contabil se fixeaza provizoriu la numire, in functie de: complexitatea expertizei, volumul de lucru (exprimat in ore) si profesionalismul expertului. Se definitiveaza dupa depunerea raportului si a decontului de cheltuieli (daca a fost necesara deplasarea in alte localitati). Decontarea se asigura de biroul de expertiza de pe langa tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti. Ordonanta nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 08.01.2008.

1.4. Tipurile expertizei contabile si caracteristicile ei

In functie de natura si de continutul faptei, imprejurarii, problemei, situatiei, cauzei sau litigiului ce se cerceteaza, precum si de domeniul de activitate in care se dispune sau se solicita efectuarea expertizei, acestea se clasifica in mai multe tipuri si anume:

Ø      Tehnica - care se individualizeaza pe genuri: constructii civile, masini si utilaje, autovehicule, exploatari portuare;

Ø      Merceologica;

Ø      Medico - legala - individualizata in: psihiatrica, constatarea starii de sanatate, cauzele decesului;

Ø      Criminalistica;

Ø      Artistica: artistica, sculptura, grafica, literatura;

Ø      Filatelica;

Ø      Comerciala;

Ø      Agricola;

Ø      Contabila;

Expertiza contabila, la randul ei poate fi specializata pe mai multe domenii sau ramuri, asa cum ar fi:

Ø      Comerciala;

Ø      Bugetara;

Ø      Operatiuni valutare;

Ø      Industrie;

Ø      Agricultura;

Ø      Constructii;

Ø      Activitate bancara;

Ø      Comert exterior;

Ø      Asociatii de proprietari.

Ca mijloc de proba, poate fi definita in variate feluri ca forma, dar cu acelasi continut. Daca se are in vedere natura si continutul faptei sau evenimentului cercetat si domeniul de activitate in care se efectueaza expertiza poate fi: tehnica, medico-legala, criminalistica, artistica, contabila etc. Expertiza contabila poate fi specializata:

- pe domenii ca:

operatii valutare;

operatii bugetare;

asigurari etc.

- sau pe ramuri ale economiei nationale:

industrie;

constructii;

comert;

agricultura.

Trasaturile expertizei contabile sunt:

. obiectul supus cercetarii este de natura economico-financiara, gestionara si/sau patrimoniala;

. cerceteaza partial sau integral activitatea economica a unui agent economic;

. interpreteaza informatiile contabile si formuleaza opinii privitoare la problemele investigate pe baza normelor care reglementeaza domeniul respectiv;

. elaboreaza concluzii, care constituie mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus expertiza.

Ca activitate specializata in domeniul contabilitatii expertiza contabila se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi:

● Are ca obiect cercetarea unor fapte sau situatii de natura economico - financiare, gestionara si patrimoniala

● Cuprinde in sfera sa de actiune activitatea economica financiara a unei entitati economice pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar ori de persoanele care o solicita (expertiza contabila amiabila).

● Cerceteaza situatiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si suportii ei materiali respectiv, acte scrise, dischete, CD - uri, si alti suporti informationali.

● Interpreteaza datele de evidenta si formuleaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv.● Elaboreaza concluzii pe baza constatarilor facute, care servesc ca mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei sau ca mijloc de fundamentare a unei decizii de catre persoana care a solicitat expertiza contabila (expertiza contabila amiabila).

Expertiza contabila analizeaza cauzele care au determinat abaterile de la normele legale cu caracter economic si financiar, descifreaza relatiile economico - financiare dintre partile aflate in litigiu, caracterizeaza starea de fapt a entitatii economice in raport cu legea si alte acte normative care reglementeaza domeniul investigat, stabileste legaturile de cauzalitate si responsabilitate dintre parti.

Din studierea cauzelor generatoare de pagube, expertiza contabila desprinde deficientele existente in organizarea si conducerea sistemului de evidenta, imperfectiunile din procesul decizional, precum si omisiunile sau erorile comise in executarea atributiunilor de serviciu cu consecinte negative asupra patrimoniului entitatii economice, la care se efectueaza expertiza.

Dupa destinatia sa expertiza contabila este de doua feluri:

1. expertiza contabila judiciara - dispusa de organele judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in faza anchetei, cercetarii, sau in faza de judecata.

2. expertiza contabila extrajudiciara (amiabila) este solicitata de persoane fizice sau juridice interesate in solutionarea unor diferende economico-financiare fara ca in cauza sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata.

Expertiza contabila caracterizeaza situatia reala a agentului economic, relatiile economico-financiare dintre parti, analizeaza abaterile de la norme precum si deficientele in gestionarea patrimoniului. Expertiza contabila se poate clasifica dupa destinatia sa in:

. judiciara;

. extrajudiciara.

Expertiza judiciara este dispusa de organele judiciare si are ca scop solutionarea cauzelor aflate in faza de ancheta, cercetare sau judecata.

Expertiza contabila judiciara este un mijloc de proba in justitie, o forma de cercetare si lamurire a unor fapte sau imprejurari de natura economico - financiara indicate de organele judiciare in scopul solutionarii litigiilor dintre persoanele juridice, dintre acestea si persoanele fizice precum si a proceselor penale privind infractiuni prin care au fost aduse pagube patrimoniului entitati economice.

Expertiza contabila judiciara constituie un mijloc de proba la care organul de urmarire penala sau instanta de judecata apeleaza la cererea partilor sau din oficiu in vederea lamuririi unor imprejurari de fapt si a stabilirii adevarului. Ea se incredinteaza de instantele respective unor specialisti pentru a constata si a evalua anumite fapte pe care judecatorii sau procurorii nu le-ar putea aprecia ei insisi stabilind in acest scop punctele (obiectivele/intrebarile) asupra carora expertii numiti urmeaza sa se pronunte. Expertiza contabila judiciara are ca sarcina principala sa contribuie la stabilirea adevarului si la justa solutionare de catre organul judiciar a cauzei aflata faza anchetei, cercetarii, sau in faza de judecata. Ea trebuie sa ofere organului judiciar o proba temeinica si de neinlaturat pentru tragerea la raspundere a persoanelor vinovate de incalcarea legislatiei economico-financiare, de nesocotire a disciplinei financiare si valutare si de pagubire a patrimoniului.

Expertiza contabila judiciara constituie un mijloc de proba prin care se aduce la cunostinta organelor judiciare opinia unor specialisti cu privire la acele imprejurari de fapt pentru a caror lamurire sunt necesare cunostinte deosebite din domeniul financiar-contabil, opinie care se formeaza pe baza unei activitati de cercetare concreta a cauzei deferite justitiei si a aplicarii unor judecati de specialitate de catre persoane competente desemnate de catre organul judiciar.

Expertiza depaseste actiunea de control prin aceea ca include si opinia expertului in legatura cu operatiile asupra carora se efectueaza expertiza.

Expertiza este deci o lucrare personala si critica care pe langa rezultatul examinarii faptelor din punct de vedere al exactitatii formale si de fond cuprinde si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legatura cu obiectul supus cercetarii.

Expertiza extrajudiciara poate fi solicitata de persoane juridice sau fizice interesate in cunoasterea unei situatii de fapt, informatie necesara in procesul decizional.

Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila) este acea expertiza care in afara de orice interventie judecatoreasca are    loc direct intre partile aflate in litigiu sau este solicitata de persoane fizice sau juridice in vederea stabilirii adevarului si legalitatii in raporturile lor de activitate.

Contributia expertizei contabile la prevenirea pagubelor, pastrarea integritatii patrimoniului si respectarea legalitatii este mai operativa si eficienta in conditiile utilizarii acesteia nu numai ca mijloc de proba in justitie ci si ca mijloc de fundamentare a activitatii de arbitraj judecatoresc sau penal care se declanseaza prin actiuni adresate organelor judiciare.

Practica a dovedit ca multe actiuni adresate organelor judiciare sunt o consecinta a defectiunilor si a lipsei de operativitate in sistemul de documente ti evidenta.

Intr-o asemenea situatie agentul economic care declanseaza actiunea de arbitraj sau judecata trebuie sa aiba certitudinea ca documentele si evidentele pe care se bazeaza actiunile introductive sunt legale, corecte, exacte si reflecta fidel situatia economica, financiara, gestionara si contractuala a unitatii.

Un mijloc de fundamentare si asigurare a calitatii, realitatii, exactitatii si legalitatii informatii ce stau la baza actiunilor arbitrare sau judecatii il constituie expertiza contabila amiabila ceruta de conducerea agentului economic care urmeaza sa declanseze actiunea in judecata.

Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila) se mai utilizeaza pentru certificarea bilanturilor contabile, a altor situatii financiare privind patrimoniul agentului economic.

Aceste analiza si certificarii financiar - contabile asupra patrimoniului si a posibilitatii agentului economic de a genera profit si in consecinta de a fi rentabil constituie o dovada de incredere pentru ceilalti agenti economici in vederea intrarii in relatii contabile sanatoase.

Prin expertiza contabila amiabila se previne stabilirea de relatii de comert cu agenti economici care s-ar gasi in imediata stare de incetare de plati respectiv de faliment cu consecinte extrem de daunatoare privind recuperarea creantelor.

Expertiza extrajudiciara este reclamata de manifestarea plenara a liberei initiative in conditiile economiei de piata fiind o cale eficienta de asistenta de inalta specialitate a oricarei afaceri pentru a fi ferita de riscuri si asigurata de reusita.

Expertiza amiabila poate fi solicitata de o serie intreaga de persoane asa cum ar fi:

- managerii pentru a cunoaste situatia patrimoniala a intreprinderii

- asociatii - atat la infiintarea societatii cat si in cursul functionarii acesteia, precum si in alte situatii cum ar fi: fuziunea, dizolvarea sau divizarea societatii comerciale.

- diverse persoane fizice sau juridice aflate in litigiu

- de catre particulari si de catre oricare alta persoana care doreste clarificarea unor probleme de natura financiar - contabila.

Expertiza contabila judiciara este dispusa de organe judiciare, de urmarire penala sau instante de judecata in vederea solutionarii unor litigii sau procese.

Contribuie la stabilirea adevarului si la solutionarea cauzei aflata in faza de ancheta sau de cercetare, de catre organul judiciar.

Prin concluziile expertului se aduc la cunostinta organului judiciar imprejurarile de fapt si aspecte care lamuresc cauza. Expertul surprinde cauzele si efectele in legatura cu obiectul supus cercetarii. Expertiza este o cercetare temeinica, cu caracter tehnic, facuta de un expert, specialist de mare clasa, intr-un anumit domeniu.

Expertiza contabila este o activitate depusa de un personal autorizat de lege pentru reconstruirea realitatii unei operatii de natura economica si/sau financia Expertizele contabile judiciare au ca obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura economico-financiara. Ele cuprind in sferele lor de actiune activitatea economica a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar; cerceteaza situatiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si a suportilor lor materiali. Ele interpreteaza datele de evidenta si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si a actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv. In final, ele elaboreaza concluzii pe baza constatarilor facute, care servesc ca mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei.

         In concluzie, principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertizele contabile judiciare sunt:

. sunt mijloace de proba in justitie care intervin numai atunci cind organele judiciare le considera necesare pentru elucidarea cauzelor in curs de anchetare sau judecare;

. sunt activitatile prin care organele judiciare primesc informatii de natura economico-financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate;

. se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare;

. au competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico-operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare;

. confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri etc.;

. intervin ca probe administrata de organele de urmarire penala si de judecata, in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei, deficientei, abaterii.

Expertizele contabile extrajudiciare, denumite si amiabile, sunt cele care se fac in afara interventiilor judiciare. Ele raspund la obiectivele (intrebarile) stabilite de persoane fizice sau juridice particulare. Astfel, ele se pot cere de catre dumneavoastra pentru: fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali si de afacere (aici venim si noi cu sfatul de a va investiga cu atentie si in totala discretie potentialii parteneri comerciali sau de afacere: cereti-ne ajutorul si va vom spune daca ei sunt de incredere sau nu), concilierea derularii tranzactiilor comerciale si de afaceri (intotdeauna va putem oferi o informatie profesionista si completa asupra tranzactiilor dumneavoastra, chiar si atunci cind considerati ca totul este in ordine), fundamentarea preliminara a actiunilor adresate justitie (cind va simtiti inselati, contactati-ne! S-ar putea sa va dam un argument puternic pentru justitie), fundamentarea preliminara a actiunilor de contestare a actelor de control administrativ (noi suntem arma impotriva controalelor administrative abuzive).

In concluzie, principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertizele contabile extrajudiciare sunt:

▪ sunt mijloace de fundamentare a deciziilor, de conciliere intre parteneri comerciali si de afaceri si de fundamentare preliminara a actiunilor si contestatiilor in justitie;

sunt activitatile prin care partile interesate pot dobindi (in afara actiunilor judiciare) lamuriri de natura economico-financiara din partea unor profesionisti contabili independenti (cum suntem si noi), de inalta probitate si cu deontologie profesionala recunoscuta (suntem intotdeauna dispusi sa probam aceste afirmatii!);

se axeaza pe cercetarea problemelor (obiectivelor) fixate de solicitant(ti), dar expertul contabil poate releva si probleme (obiective) colaterale, pe care le considera relevante in speta (intotdeauna expertii nostrii va stau la dispozitie in probleme de consultanta);

sunt activitati contractate la solicitarea celor care le considera oportune in actiunile pe care vor sa le intreprinda.

Expertiza contabila extrajudiciara este dispusa si acceptata amiabil de partile aflate in litigiu. Mai poate fi solicitata de persoane fizice sau juridice in vederea stabilirii aderarului si legalitatii in activitatea lor.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1824
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved